מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 217 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אבי 1000
א' ינואר 19, 2020 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתנה לקטן
תגובות: 2
צפיות: 386

Re: מתנה לקטן

לפי הסוברים שמתנות שקיבל קטן שייכות לאביו, כיצד יכול האב להקנות לו ד' מינים? [ולכאו' כשהאב עצמו נותן לו מתנה ל"ש לומר בזה תנאי שאין לו רשות, כי בהעדר חלות המתנה ה"ה תישאר של האב]. לפי הסבר הסמ"ע [שבסתם נתנו על דעת האב] זה פשוט שמתנת האב תועיל. בדעת הרמב"ן יש לעיין האם מועיל כשהא...
על ידי אבי 1000
ג' אוגוסט 13, 2019 11:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יחס התורה למדע
תגובות: 74
צפיות: 9806

Re: יחס התורה למדע

ב' דברי חז"ל בענינים רבים אינם על המציאות עצמם, אלא הם על מהות הדברים ואיך שהם בסיבתם, ובהופעתם בטבע המציאות מורכבת ואינה כפי שמוצגת ברעיון. [מהרא"ל] לכן טריפה אינה חיה, כינים אינם פרים ורבים, ועוד ועוד לדעתי יש כאן טעות בהבנת דברי חז"ל והראשונים לאורך הדורות , לדוגמא בליעות בכלים כל...
על ידי אבי 1000
ג' אוגוסט 13, 2019 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 652
צפיות: 103270

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

במהלך הכינוס שהיה היום, הייתה הרצאה בנושא היחס התורני למדע מפי הרב משה דביר שליט"א [בעל האכסניה] ויש"כ שתי טענות [מתוך רבות] שעלו בדבריו ואם יורשה להשיג א' הניסים בתורה אינם משאירים חותם בטבע ולכן אי אפשר למצוא כלום או עכ"פ יתכן שלא ימצאו כלום. טענה שגויה שמוציאה את הניסים מתוך מימד ה...
על ידי אבי 1000
ג' אוגוסט 13, 2019 9:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יחס התורה למדע
תגובות: 74
צפיות: 9806

יחס התורה למדע

במהלך הכינוס שהיה היום, הייתה הרצאה בנושא היחס התורני למדע מפי הרב משה דביר שליט"א [בעל האכסניה] ויש"כ שתי טענות [מתוך רבות] שעלו בדבריו ואם יורשה להשיג א' הניסים בתורה אינם משאירים חותם בטבע ולכן אי אפשר למצוא כלום או עכ"פ יתכן שלא ימצאו כלום. טענה שגויה שמוציאה את הניסים מתוך מימד ה...
על ידי אבי 1000
ו' אוגוסט 09, 2019 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: שובר אדם חבית אטומה?
תגובות: 12
צפיות: 2360

Re: שובר אדם חבית אטומה?

מן המפורסמות שסוגיא זו הלכו בו נמושות עד שלא הניחו יתרם לעולליהם. אולי תפתור את זה? לא מצאתי מי שיפרש דברי הר"ח בביצה לב: מוסתקי פי' גרוגרות מהודקות. ובהודעה זו אף אני בחלומי נבוכתי בזה. בצטטך את דברי ר"ח כבר הכנסת פרשנות וממילא סגר עליהם המדבר, שכך לשון ר"ח: פירוש: כמו קציעות המהודק...
על ידי אבי 1000
ג' פברואר 05, 2019 1:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק
תגובות: 43
צפיות: 5206

Re: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק

דעת רש"י ועוד ראשונים שמה שאמרו הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת היינו עשיית פתח חדש בבגד שלא היה בו פתח מעולם. לכאורה לדעת רש"י ודעימיה לא מצינו לחייב משום מכ"ב על בית הצואר שנפתח ונסגר ונפתח. (כמובן מדובר על סגירה ארעית שמיועדת לפתיחה). אפשר להתעקש שאולי לרש"י יש איסור אע"פ...
על ידי אבי 1000
ג' פברואר 05, 2019 1:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק
תגובות: 43
צפיות: 5206

Re: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק

זה כשבוע ויותר שאני עוסק בסוגיא של פותח בית הצואר (שבת מז מכות ג) ויש לי הק' כמה תובנות חדשות (בעיני) שהייתי שמח לחלוק עם החברים כאן ואם יש שהוא בענין ויהיה בידו להוסיף אשמח מאד. א. האם לדעת ר"ת יש מכה בפטיש בפתח הבגד שנסגר ונפתח? מקובל אצל הלומדים שלדעת ר"ת בגד שהיה פתחו פתוח ותפרוהו כוב...
על ידי אבי 1000
ה' ינואר 17, 2019 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'
תגובות: 8
צפיות: 1164

Re: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'

במשנה ברורה (סימן שיח ס"ק לג) כתב בדין תבשיל שנתבשל כל צרכו שמותר לשרותו אפילו בכלי ראשון רותח כדי שיהיה נימוח שם ויהיה דבר לח דאין בישול אחר בישול, "אבל לא יתנו לכ"ר שעומד על גבי האש". ובשעה"צ (ס"ק מו) הערה מקורו: אליה רבה, מפני דיש מחמירין דעל האש יש בשול אחר בשול. ו...
על ידי אבי 1000
ב' נובמבר 06, 2017 12:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: היה לו ללמוד
תגובות: 18
צפיות: 3211

Re: היה לו ללמוד

אני שואל על עיקר הדבר- הלא אמר לו שאחותו היא וכמה אפשר לתבוע ממנו באמת בנקיון כפיו, אי לא שעצם השאלה פסולה (כמו שאמרו אורח בא לעי' כלום וכו'). ואם כך יש כאן הגדרה חדשה על "היה לו ללמוד ולא למד" מה ההשלכות של זה? שאלה יפה א' היות שהוא מלך, בקל היה יכול לברר, אברהם אמור היה להיות מפורסם.[ [...
על ידי אבי 1000
ב' נובמבר 06, 2017 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: היה לו ללמוד
תגובות: 18
צפיות: 3211

Re: היה לו ללמוד

תודה לכולם. שאלה אחרת: הראש' כ' דחיוב קרבן על עבירות בשוגג הוא ג"כ מה"ט דהיה לו ללמוד, (ומה"ט ל"ה כאונס). איזו תביעה יש על נערה בת י"ב ומחצה אם חטאה בשוגג ע"פ הוראת ב"ד וכל חכמי ישראל, לומר ש"היה לה ללמוד" ולכן צריכה להתכפר בקרבן? ניתן להקשות זאת לא רק ע...
על ידי אבי 1000
ב' אוקטובר 02, 2017 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם למי שאין ילדים מותר לעבור עבירות כדי שיהיה בר בנים?
תגובות: 33
צפיות: 6203

Re: האם למי שאין ילדים מותר לעבור עבירות כדי שיהיה בר בנים?

גם ביום או יומים פשוט לכל הפוסקים שהוא דין דרבנן ולא מנהג שיכול להשתנות. מי דיבר על יכול להשתנות? דובר כאן אם מותר לעבור איסורים בשביל פו"ר, אמרתי שהאיסור הראשון שאפשר לעבור הוא לבטל ז"נ, הרבה לפני גניבה ושאר איסורים המוזכרים, ולא עוד אלא שכאן זה מעשים שבכל יום ואין הפוסקים מתירים, ש"...
על ידי אבי 1000
ד' ספטמבר 20, 2017 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ההבדל בין דרבנן לדאורייתא במלאכות
תגובות: 6
צפיות: 1251

Re: ההבדל בין דרבנן לדאורייתא במלאכות

לגבי דאורייתא הרי כבר כתבו הבית מאיר והחתם סופר דעיקר קפידת התורה הוא שיהא גופו נח ולא שהמלאכה לא תעשה ולכן אי אפשר לחייב אמירה לעכום מדין שליחות [ועיין בקהלות יעקב שכך תירץ את קושיית הנמו"י לגבי אשו מ"ח] כוח"ט בישול הוא מיוחד מן מהמלאכות שמתחייב על גרמא ועסק בזה הרבה האגלי טל , בישו...
על ידי אבי 1000
ד' ספטמבר 20, 2017 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: ההבדל בין דרבנן לדאורייתא במלאכות
תגובות: 6
צפיות: 1251

Re: ההבדל בין דרבנן לדאורייתא במלאכות

"כלאחר יד" נאמר גם במקום שהתוצאה שוה אך הצורה המקצועית היא לא לעשות כן ומדרבנן אסור ובדאורייתא מותר. "שנים שעשו" כנ"ל בין לרבי יהודה ובים לרבי שמעון. "תולדות דרבנן" ראה בכל ספרי הראשונים האשכנזים [יראים אור זרוע כל בו ועוד] במניינם תולדות דרבנן שהם יותר דומים בתוצא...
על ידי אבי 1000
ג' ספטמבר 19, 2017 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סחיטה בתוך המים
תגובות: 16
צפיות: 2683

Re: סחיטה בתוך המים

מה כוונתך מה ההו"א שאסור או מה ההו"א שמותר. כי למה שיהיה אסור ? הרי אין רצונה לסחוט רק שיהיה אגוד רק הוא פס"ר ובמים אין נסחט. יש אולי מקום להסתפק במי שממש סוחטת את שערותיה בכוונה לסחטם ואע"פ שעושה בתוך המים סוף דבר שערותיה רטובות פחות ממה שהיו אם היתה יוצאת בלי לכנסם אבל גם בזה ...
על ידי אבי 1000
ג' ספטמבר 19, 2017 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ההבדל בין דרבנן לדאורייתא במלאכות
תגובות: 6
צפיות: 1251

Re: ההבדל בין דרבנן לדאורייתא במלאכות

אם כבר אז הפוך יותר נכון
על ידי אבי 1000
ב' ספטמבר 11, 2017 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אומדן בעדות קדושין
תגובות: 17
צפיות: 2368

Re: אומדן בעדות קדושין

סיפר לי א' מחברי: לאחר חופה אחת שערך רב בקי ורגיל נגש אחד העדים לרב ואמר לו שלא ראה את מעשה הקדושין הרב הוציא מכיסו כסף נתן במתנה לחתן והחתן עשה שוב את פעולת הקדושין. הרב אמר אחר כך שהיה זה רק לרווחא דמילתא אבל בעצם הקדושין הראשונים חלו ולא גרע מ"היה מדבר עמה על עסקי גיטה וקדושיה". האם הד...
על ידי אבי 1000
ב' ספטמבר 11, 2017 10:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: צורתו של ר"ה (ושאר המועדים) משחרב המקדש
תגובות: 2
צפיות: 798

Re: צורתו של ר"ה (ושאר המועדים) משחרב המקדש

דפח"ח המצב בתקופת נחמיה לא היה ממש מתוקן וכמו שמבואר באותו פרק שהיו נושאים נשים נכריות. אני חושב שבשונה מפעם שנוכחות הקב"ה בעולמו הייתה דבר יום בימוי בגשם, בקציר, ובכל חלקי החיים, וההמלכה הייתה תהליך טבעי שהאדם רוצה ומקבל את הנוכחות. בימינו אם האדם לא חווה את החוסר שלו מול הקב"ה ואת צ...
על ידי אבי 1000
א' אוגוסט 06, 2017 7:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ט"ו באב בנות ישראל יוצאות ומחוללות בכרמים: כפשוטו או לא?
תגובות: 84
צפיות: 15644

Re: ט"ו באב בנות ישראל יוצאות ומחוללות בכרמים: כפשוטו או לא?

תעיין קצת במקורות התורניים מלפני 70 שנה ואחורה עד בריאת העולם ואולי תשכיל להבין שדור עם ביהמ"ק ודור בלעדיו זה שמים וארץ וכן האנשים שחיו בדורות אלה ואפילו הפשוטים שבהם היו הרבה יותר גבוהים ממחשבתנו והלך רוחנו. ואין להביא ראיה מכל דבר כאילו שגם היום שייך להבין את הדברים 'כפשוטם' משום שאנו פשוטים...
על ידי אבי 1000
ה' יולי 20, 2017 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קרטיב לאשה בשבת
תגובות: 7
צפיות: 1555

Re: קרטיב לאשה בשבת

א' צ"ע ב' אכן לא ניתן להכריע באופן כללי שלא ניחא ליה וכל אחד צריך לברר כשלעצמו. ג' מצינו כן כמה פעמים שישנו שדרך אכילה הוא היתר כשלעצמו לבטל מלאכות אחרות. ד' כלאחר יד אכן אינו היתר אלא שהוא רק מדרבנן ומצטרף ביחד עם טענות נוספות, ע' ס' שי"ד לעניין הוצאת סכין מחבית בשיטת התורמת הדשן והחולקים...
על ידי אבי 1000
ד' יולי 12, 2017 12:08 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת אשר צג אגוז - ברוך שאמר פתקא מן שמיא
תגובות: 41
צפיות: 8494

Re: ברכת אשר צג אגוז - האם יש שמברכים אותה?

מור וקציעה סי' רמ - לשואל שישאל מדוע לא תקנו ברכה על הנאת בעילה. אני אומר לא מחכמה שאלת על זה, לפי שלא תקנו חז"ל לברך רק על הנאה הבריאה לגוף, שהיא הנאה אמיתית ותענוג ראוי ורצוי, לחזק הטבע ולהעמיד כח הנהנה ולהוסיפו, משא"כ בהנאת תשמיש שמכחיש הגוף כמ"ש רז"ל בהרואה [ברכות נז, ב]. לכ...
על ידי אבי 1000
ב' יוני 05, 2017 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעות כותי לשליח או לבעל המעות
תגובות: 10
צפיות: 1164

Re: טעות כותי לשליח או לבעל המעות

וזה אשר רשמתי כעת: בכתובות צח: תוד"ה אמר רב פפא בא"ד כ' שאל ר' יעקב ישראל את ר"ת והשיב לו ואשר שאלת על ראובן ששלח לשמעון לקבל מעותיו מן העו"כ וטעה העו"כ בחשבון ולא נמצא העכו"ם אח"כ נראה לי שחולקים בין שניהם דהוו המעות כדבר שיש לו קצבה דאמרינן הוסיפו לו אחת יתירה ר...
על ידי אבי 1000
א' יוני 04, 2017 1:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אונס בארוסה
תגובות: 13
צפיות: 1870

Re: אונס בארוסה

לא מצאתי כתוב לע"ע מה הדין מי שאונס את אשתו המאורסת לו האם יש לו דין של אונס או לא ? מה יהיה עונשו, חמשים כסף ולו תהיה לאישה?, הלא הוא עומד לכך, אלא שלא יהיה רשאי להתחרט?, וגם למה לא שאלתם על אונס ולא על מפתה?, ברם האמת נראה שלא שייך מידי ביה, כי מדאו' מחזי חזיא ליה, וביהודה היו מיחדין אותם, ו...
על ידי אבי 1000
א' יוני 04, 2017 1:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אונס בארוסה
תגובות: 13
צפיות: 1870

Re: אונס בארוסה

לא מצאתי כתוב לע"ע מה הדין מי שאונס את אשתו המאורסת לו האם יש לו דין של אונס או לא ? דין של אונס שישלם חמישים כסף ולא יוכל לשלחה - לא חל כאן, כי מקרא מלא דיבר הכתוב "אשר לא אורשה". ודינו לכאורה כמו מי שאנס בוגרת וכיו"ב - שחייב לשלם נזק(=פגם) צער ובושת, ואם שייך גם ריפוי ושבת - י...
על ידי אבי 1000
א' מאי 28, 2017 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכניס עצמו למתעסק
תגובות: 32
צפיות: 4538

Re: מכניס עצמו למתעסק

קצת הגדרות עזר אינו מתכוון אדם שעושה פועלה אחת עם כוונה ומטרה עיקרית וכתוצאה ממנה או בנוסף לה נפעלה עוד פעולה למרות שיודע שיכולה לקרות. נחלקו בזה ר"י ור"ש בכל התורה האם מותר או אסור ולדעת חלק מן הראשונים בשבת אינו דאורייתא. במקום שהוא פ"ר אנו רואים את הפעולה השנייה ככלולה במעשה הראשון...
על ידי אבי 1000
ב' מאי 22, 2017 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העגלה המלאה
תגובות: 3
צפיות: 840

Re: העגלה המלאה

יש"כ. המאירי אכן מוסיף שם: וכן כל כיוצא בה כל שאנו רואים שיכול לסבול העכוב ביותר ידחה מפני חברו וכן בריא מפני חולה וכל כיוצא בזה אף לענין הדין אמרו שאם היו לפני הדיין הרבה בעלי דינין מקדימין יתום לאלמנה ואלמנה לתלמיד חכם ותלמיד חכם לעם הארץ ואשה קודמת לאיש מפני שבשתה מרובה ואם הכל שוה מקדימין ...
על ידי אבי 1000
ב' מאי 22, 2017 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נפגעי חרדה בהלכה
תגובות: 10
צפיות: 1656

Re: נפגעי חרדה בהלכה

אז מה השאלה? אם יש פיקוח נפש אז דינו ככל פקוח נפש ואם אין חשש אז אין פקוח נפש. למה צריך ספרים בשביל זה? אלא אם כוונת השואל היא לסכנה כגון סכנת אבדן שפיות האם נחשבת כסכנת נפשות יש גם לדון את הנפש לכל הפחות כסכנת אבר ומותר לעבור על לאוין ולדעת מקצת הראשונים גם על חילול שבת. וביותר ניתן לומר שהנפש היא...
על ידי אבי 1000
ו' מאי 19, 2017 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול שנשבה בין העכו"ם, לענין קיום שבת
תגובות: 1
צפיות: 656

Re: גדול שנשבה בין העכו"ם, לענין קיום שבת

איתא בירושלמי (שבת ז,א) גדול שנשבה בין העכו"ם רב ושמואל חד אמר מונה ששה ועושה שבת. וחרנה אמר עושה שבת ומונה ששה. רבי יצחק בר אלעזר בשם רב נחמן בר יעקב מונה ששה ועושה שבת. חמשה ועושה שבת ארבעה ועושה שבת ג' ועושה שבת שנים ועושה שבת. אחד ועושה שבת. אמר ר' מנא אין אישתבאי בתלתא הוא עבד בשובתא. רב ...
על ידי אבי 1000
ג' מאי 16, 2017 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצה, מה לעשות אם אני רוצה למנות שומר על דירה?והרי זה קרקע וכו
תגובות: 2
צפיות: 881

Re: עצה, מה לעשות אם אני רוצה למנות שומר על דירה?והרי זה קרקע וכו

קראקובער כתב:כמדומני שזה גמרא מפורשת כשקנו בידו מועיל לקרקע.


ב"מ נ"ח. ועיין תוס' שם שלא מהני באמירה בלבד וכההיא דמתנה ש"ח להיות כשואל
על ידי אבי 1000
ו' מאי 12, 2017 3:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משחק הקפלה בשבת, ועוד
תגובות: 45
צפיות: 7201

Re: משחק הקפלה בשבת, ועוד

אש משמים כתב:אגב אשאל עוד, האם במשחק ה"קשים" יש בעיה ?


באיזה אופן ?

אם על החיבור הרי זה רפוי ומותר

באם עושים ממנו אוהל נראה לי שאינו צפוף כלל
על ידי אבי 1000
ה' מאי 11, 2017 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משחק הקפלה בשבת, ועוד
תגובות: 45
צפיות: 7201

Re: משחק הקפלה בשבת, ועוד

מענין לענין, נוהגים באולמות וכד' להניח כוסות זה ע"ג זה כמגדל (כדב"מ דף כ"ה ע"א), העיר לי מישהו לאחרונה כי דבר זה אסור בשבת משום בונה, אני טענתי לו שהרי זה בנין עראי שהרי מיועד לאנשים שלוקחים את הכוסות. האם יש מקורות לנידון זה? מצד [אב בונה] ודאי מותר ומצד אוהל כבר כתבו נכון וכמו...
על ידי אבי 1000
ה' מאי 11, 2017 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה עבור אחר, כוונת מי מהם קובעת
תגובות: 9
צפיות: 1803

Re: העושה מעשה עבור אחר, כוונת מי מהם קובעת

קבלתי מידיד העושה מעשה עבור אחר, כוונת מי מהם קובעת הנה בכל המלאכות האסורות בשבת ישנם שני חלקים, ישנה עצם הפעולה שהיא עשיית מעשה המלאכה, ומלבד כן בכל פעולה ופעולה ישנה גם המחשבה והכוונה בתועלת של המלאכה. ובכל שינוי של מחשבה יכול להשתנות מחיוב לפטור, או אפילו מחיוב להיתר. וכגון במלאכת בורר, שהבורר ב...
על ידי אבי 1000
ה' מאי 11, 2017 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה עבור אחר, כוונת מי מהם קובעת
תגובות: 9
צפיות: 1803

Re: העושה מעשה עבור אחר, כוונת מי מהם קובעת

נידון מקביל, מלאכת אוכל נפש מותרת ביו"ט, אא"כ היה אפשר לעשותה מעיו"ט בלי שום הפסד ופגימת טעם, האם ראובן יכול לעשות מלאכה ביו"ט עבור שמעון, 1) כששמעון יכל לעשות מבעו"י ולא ראובן, 2) כשראובן יכל לעשות עבור שמעון מבעו"י אבל לא שמעון עצמו. ודו"ק. מסברא 1 ודאי מותר שהר...
על ידי אבי 1000
ב' מאי 08, 2017 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: המדבקות שעל גבי פירות וירקות - האם הן כשרות
תגובות: 3
צפיות: 1034

Re: המדבקות שעל גבי פירות וירקות - האם הן כשרות

אין זה ראוי למאכל כלב והכוונה בניתן לאכילה שמפורסם לציבור הוא שהחומר אינו רעיל ואינו מסוכן אך אין הדרך לאוכלו לא בני אדם ולא כלבים.
בנוסף על כך אין זה דרך אכילתם.

ובאם השאלה הייתה נשאלת בערב פסח אזי יש לשער שתשובות חכמי הפורום היו משתנות למרות שאין זה ראוי לאכילת כלב.
על ידי אבי 1000
ב' מאי 08, 2017 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: משחק הקפלה בשבת, ועוד
תגובות: 45
צפיות: 7201

Re: התגלתה חומרא חדשה

א' אוהל ארעי אין פירושו שהוא נופל נופל בקלות אלא שאינו עשוי לקבע ואינו מהודק וחזק כקבע, והראיה מספרים אינה ראיה כפי שהסברתי שיתכן שמדובר שהינם יציבים. ב' לא הבנתי דחייתך, טענתי היא שכל שלא ניתן להשתמש בפועל באותו אוהל בלא שייפול אין זה שימוש, ולא שייך כלל לערער על סברא זו ובודאי שעיקר השימוש הוא מה ...
על ידי אבי 1000
א' מאי 07, 2017 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משחק הקפלה בשבת, ועוד
תגובות: 45
צפיות: 7201

Re: התגלתה חומרא חדשה

בלומדי הלכות שבת חשבתי לאסור המשחק בקפלות וכדו' כשעושה אוהל טפח וה"ה לסותרו. וכן להניח סטנדר לפני המתפלל יש לאסור מדין מחיצה המתרת (לעבור לפניו). מה אומרים הלמדנים?? א' הרב חוקרנוביץ טען סברא פשוטה שדבר שאינו עומד ברוח מצויה וכדומה אינו כלום והקשית עליו מספרים אשר שם נכתב היתר היות שאינו צריך ...
על ידי אבי 1000
א' מאי 07, 2017 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיסוי כלה
תגובות: 18
צפיות: 3362

Re: כיסוי כלה

מבואר שם למה יש לכסות, אך החילוקים במה לכסות ומה השינוי בין היום לפעם וכו' לא מוזכר, אשמח לקצת ידע בנושא. כסבור הייתי שזה אצ"ל אך משלא השיבו לך בזה אמרתי לא אמנע טוב מבעליו. גמרא כתובות י"ז מאי הינומא וכו ע' רש"י שמתוך שהיו עיניה מכוסות הייתה יכולה להתנמנם. מבואר שהדרך הייתה שהיא מכו...
על ידי אבי 1000
ד' מאי 03, 2017 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיבלתי מלגה בטעות בחשבון הבנק - האם צריך להודיע?
תגובות: 43
צפיות: 5527

Re: קיבלתי מלגה בטעות בחשבון הבנק - האם צריך להודיע?

עכשיו ראיתי את האשכול, ואני לא מצליח להבין. איך הגעתם כולכם להשבת אבידה? אם זה היה בטעות זו מתנה בטעות פשוטה ואם אינו מחזיר הוא גזלן גמור. ואם זה לא היה בטעות אז שישמח בכסף [רק שיזכור ששונא מתנות יחיה]. ואם הוא מסופק, אז הוא גזלן מספק. כ"נ פשוט וברור לענ"ד. נראה לי שכוונת חברינו למעלה מהפ...
על ידי אבי 1000
ד' מאי 03, 2017 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיית חשבון בהלכה
תגובות: 10
צפיות: 1798

Re: ראיית חשבון בהלכה

שאלה: אם מותר להיות רואה חשבון. נראה פשוט שאם עובד עבור המדינה ומגלה פגמים כדי למסור לשלטונות המס הרי הוא מוסר ממון ישראל למלכות ובודאי אסור, וכן הדין אם עובד הוא אצל אדם שאינו נזהר מאיסור ריבית ח"ו, מצוי הוא שיכשל בכתיבת חשבונות שחייבין בריבית אזי דינו כסופר שעובר בלאו כמבואר בש"ך יו&quo...
על ידי אבי 1000
ג' מאי 02, 2017 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראש ישיבה וחבר עמותה בישיבה היושבת על שטחים גזולים - בירור הלכתי
תגובות: 23
צפיות: 3366

Re: ראש ישיבה וחבר עמותה בישיבה היושבת על שטחים גזולים - בירור הלכתי

שאלתי היום דיינים מ3 בתי דינים חרדים מקובלים, וגם לפי דבריהם קרוב לוודאי שחבל לו על הפנייה לבי"ד. לא הספקתי ללמוד את הנושא בסוגיות שנוגעות אליו אך שאלתי לחברי אברך ת"ח והוא סבר כמו הרב בינוני וטענתו שחלק מהחזקת העמותה או כל בע"ד על הקרקע הוא גם ליתן רשות וזכות לאחר לישב בה וא"כ ...
על ידי אבי 1000
א' אפריל 30, 2017 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראש ישיבה וחבר עמותה בישיבה היושבת על שטחים גזולים - בירור הלכתי
תגובות: 23
צפיות: 3366

Re: ראש ישיבה וחבר עמותה בישיבה היושבת על שטחים גזולים - בירור הלכתי

[quote="בינוני"]לא אכנס אתך לצד ההלכתי (אולי מחר אם יהיה לי יותר מצב רוח), אבל בכל מקרה הבתי דינים שאני מכיר לא היו פוסקים זאת בלי להזמין את מנהלי העמותה היושבים עתה בנכס, ואם הם לא היו מגיעים לא היו מוציאים פסק למי שייך הנכס.[/quote אבדוק את העניין לעומק היות שזה כנראה נוגע למעשה אצל הרב ...

עבור לחיפוש מתקדם