החיפוש הניב 847 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 16, 2019 7:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 470
צפיות: 17687

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:לא מצינו בדף קלח ״מכר לו שחופות״ ואם כן מדוע השערת שמקומו שם?
בספרים שלנו הפיסקא מקוצרת בתיבת וכו', מאד יתכן שבספרים שלפני רש"י הופיעה הפיסקא בנוסח מלא.
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 16, 2019 6:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 470
צפיות: 17687

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:לא ביארת כוונתך במש״כ שרש״י שייך לקמן קודם ד״ה בתר מוכר כו׳
אני לא באתי אלא בהשערה איה מקומו הנכון של הדיבור, אך כוונת דברי רש"י – מצפים אנו למוצא פיך. פתח פיך ויאירו דבריך!
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 16, 2019 5:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 470
צפיות: 17687

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:כוונת רש״י לפרש מדוע ליכא ראיה ממתני׳ מכר שחופות כו׳?
אדרבה, פתח פיך ויאירו דבריך!
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 16, 2019 10:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 136
צפיות: 13177

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

ודוגמה הפוכה – הפיכת מלה שלמה לראשי תבות על ידי הוספת גרשים:
הכהנים נהגו היתר בחלב שעל גבי הקב"ה כרבי ישמעאל (מסכת חולין מהדורת שוטנשטיין קטע אחרון של דף מט ע"א).
וכבר ספד ההוא ספדנא: לִוְיָתָן בְּחַכָּה הֹעֲלָה, מַה יַּעֲשׂוּ דְגֵי רְקָק?
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 16, 2019 10:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 470
צפיות: 17687

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

קל''ח ע''א רש''י ד''ה מכר לו שחופות וכ' המהר''ם שדיבור זה שייך למתני', אך מאידך רש''י כ' הא אוקימנא וכו' וא''כ לא שייך שיכתב על המשנה לפני שאוקימנא, ובכ''א אין כאן גמ' שעליה אפשר להצמיד דברי רש''י. מקומו של דיבור זה הוא כנראה להלן לפני ד"ה 'בתר מוכר אזלינן', והוא מתייחס אל פיסקא 'הלוקח גז צאנו...
על ידי ביקורת תהיה
ד' אפריל 10, 2019 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך נתרבו עבדים לאיסור אכילת חמץ?
תגובות: 6
צפיות: 101

Re: איך נתרבו עבדים לאיסור אכילת חמץ?

בברכה המשולשת כתב:לכל עונשים דינם כנשים.
לאו דוקא, אלא כלשון הגמרא בריש חגיגה: כָּל מִצְוָה שֶׁהָאִשָּׁה חַיֶּבֶת בָּהּ, עֶבֶד חַיָּב בָּהּ; כָּל מִצְוָה שֶׁאֵין הָאִשָּׁה חַיֶּבֶת בָּהּ, אֵין הָעֶבֶד חַיָּב בָּהּ, דְּגָמַר 'לָהּ' 'לָהּ' מֵאִשָּׁה.
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 09, 2019 11:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים ק"כ ע"א-ב - נרדמו לא יאכלו את הפסח מול איסור נותר
תגובות: 1
צפיות: 60

Re: פסחים ק"כ ע"א-ב - נרדמו לא יאכלו את הפסח מול איסור נותר

הענין כבר נדון במסגרת 'מסכת חולין - הערות והארות' (דף צא ע"א) על הא דתניא 'שמנו מותר וישראל קדושים נהגו בו איסור'.
ושם כתבתי כי הלאו של 'לא תותירו ממנו עד בקר' הוא אזהרה שלא להניח מבשר הקרבן כדי לאכלו למחר; וממילא כל שאינו מותיר לצורך אכילת מחר לית לן בה.
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 09, 2019 9:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 470
צפיות: 17687

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טור תלגא כתב:עי' אמתחת בנימין.
מלה במלה מתוך חדושי חתם סופר (מובא במהדורת שוטנשטיין על אתר).
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 09, 2019 10:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 470
צפיות: 17687

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אהרן תאומים כתב:אפשר לומר שבזמן שהבית קיים קיבלו הכהנים חלקם מכל הבהמות הן קרבנות והן חולין, ע"כ חידשו כשאין ביהמ"ק קיים ממשיכים הכהנים לקבל מן החולין חלקם.
הגמרא אומרת: 'כָּל הֵיכָא דִתְנַן בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת' - שֶׁלֹּא לְצֹרֶךְ', ומר אמר 'צורך יש בה'. אתמהה.
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 09, 2019 10:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 470
צפיות: 17687

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:צ"ע מדוע פירש רש"י שחטף מן התינוקות ולא מן הבעה"ב עצמו?
ללומדי הדף היומי מומלץ מאד להיעזר במהדורת שוטנשטיין.
על ידי ביקורת תהיה
ב' אפריל 08, 2019 3:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. האם חוני המעגל גרם למיתתו קודם זמנו?
תגובות: 3
צפיות: 138

Re: תענית כג. האם חוני המעגל גרם למיתתו קודם זמנו?

א. בכך הוא לימד לנצח ש"או חברותא או מיתותא", וזה היה עיקר תפקיד הרבצת תורתו בעולם שנותר לו ללמד באותה שעה. ב. מלבד זאת, הרי לא היה שייך לדור החדש ולא היתה לו שום אפשרות לתקשר ולשרוד עמם. א. רעיון מתוק מדבש. ב. דברים על דרך זה כותב מלבי"ם בספר מלכים אצל האמור באליהו 'וישאל את נפשו למו...
על ידי ביקורת תהיה
א' אפריל 07, 2019 10:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן
תגובות: 4
צפיות: 150

Re: זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן

דומה שאין ביישובם ממש, שכן האמירה 'פסל לך' נאמרה בסוף הארבעים האמצעיים, ואו-אז – כותב הרמב"ן – נצטוה על המשכן ועל עשיית בגדי הכהונה.
על ידי ביקורת תהיה
ש' אפריל 06, 2019 10:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳
תגובות: 26
צפיות: 381

Re: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳

דברים נפלאים!
היוצא מדבריו, כי גם הנוסח שבספרי המשניות שלנו הוא מדויק ומדוקדק, וכלשונו הטהור 'דודאי לא במקרה הוא'.
על ידי ביקורת תהיה
ש' אפריל 06, 2019 10:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן
תגובות: 4
צפיות: 150

Re: זמן ציווי המשכן - לשי' הרמב"ן

בהכרח זו משנה ראשונה, ואחר כך חזר בו ופירש בדרך אחרת, ומשנה ראשונה משום מה לא זזה ממקומה.
על ידי ביקורת תהיה
ו' אפריל 05, 2019 4:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳
תגובות: 26
צפיות: 381

Re: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳

בנוסח המשנה שבתלמוד הבבלי הכל בלשון יחיד: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בָּעֶרֶב כָּל אָדָם יַטֶּה וְיִקְרָא, וּבַבֹּקֶר יַעֲמֹד; וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כָּל אָדָם קוֹרֵא כְּדַרְכּוֹ. ובנוסח המשנה שבתלמוד הירושלמי הכל בלשון רבים: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בָּעֶרֶב כָּל אָדָם יַטּוּ וְיִקְרוּ, וּבַבֹּק...
על ידי ביקורת תהיה
ד' אפריל 03, 2019 11:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל
תגובות: 20
צפיות: 1644

Re: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל

לבי במערב כתב:פעמים שבאו לציין הערה וכיו"ב, וכ"נ בנדו"ד.

כעין זה ברש"י בפרק שבועת הדיינין (מב ע"א):
שָׁכַחְתִּ"י מִלְּפָרֵ"שׁ הַמִּשְׁנָ"ה וְהִנְנִ"י מְפָרְשָׁ"הּ כָּא"ן:
על ידי ביקורת תהיה
ד' אפריל 03, 2019 10:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עבודה זרה מג. סטרו ובטלה
תגובות: 16
צפיות: 259

Re: עבודה זרה מג. סטרו ובטלה

אי הכי, הוה לך למימר 'רחמנא ליצלן מהאי טריפא'.
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 02, 2019 11:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עבודה זרה מג. סטרו ובטלה
תגובות: 16
צפיות: 259

Re: עבודה זרה מג. סטרו ובטלה

הא לך דברי רבנו יום טוב ליפמן הלוי על דברי רבי עקיבא במסכת אבות 'חביב אדם שנברא בצלם': וּבְכָל אָדָם אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, וּכְמוֹ שֶׁהוּא הָרְאָיָה שֶׁמִּמֶּנּוּ הֵבִיא, שֶׁהוּא נֶאֱמַר לִבְנֵי נֹחַ, לֹא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְבַדָּם, וְרָצָה רַבִּי עֲקִיבָא לְזַכּוֹת אֶת כָּל אָדָם, אַף לִבְנֵי נֹח...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 02, 2019 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?
תגובות: 8
צפיות: 166

Re: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?

אוצר החכמה כתב:כמדומני שזה מה שהתכוון ביקרת תהיה לומר לך.
לא כי, אלא הכוונה להציע הסבר מנין למדו חכמינו ז"ל מפסוק זה את מצות כתיבת ס"ת.
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 02, 2019 9:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עבודה זרה מג. סטרו ובטלה
תגובות: 16
צפיות: 259

Re: עבודה זרה מג. סטרו ובטלה

בר מנא דההיא, שׁשׂמה לאפס את לגיונהּ של מלכות הרשעה בלבד, אך לא חס ושלום את שאר הגוים החביבים שנבראו בצלם.
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 02, 2019 8:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אַל תִּזְכָּר לָנוּ עֲוֹנֹת רִאשֹׁנִים
תגובות: 1
צפיות: 185

Re: אַל תִּזְכָּר לָנוּ עֲוֹנֹת רִאשֹׁנִים

ברם חכמינו עליהם השלום פירשו 'עונות ראשונים' כפשוטו וכמשמעו, כדלהלן: אֵין בְּרִיָּה שֶׁאֵינָהּ חַיֶּבֶת לֵאלֹהִים, אֶלָּא שֶׁהוּא חַנּוּן וְרַחוּם וּמוֹחֵל עַל כָּל הָרִאשׁוֹנִים, שֶׁנֶּאֱמַר 'אַל תִּזְכָּר לָנוּ עֲוֹנֹת רִאשֹׁנִים'. אֲדוֹן הָעוֹלָם, הַבְּרִיּוֹת חוֹטְאִין לְפָנָיו, וְהוּא מַנִּיחַ ...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 02, 2019 6:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עבודה זרה מג. סטרו ובטלה
תגובות: 16
צפיות: 259

Re: עבודה זרה מג. סטרו ובטלה

אוֹי לוֹ לִפְלוֹנִי שֶׁלָּמַד תּוֹרָה!
אוֹי לוֹ לְאָבִיו שֶׁלִּמְּדוֹ תּוֹרָה!
אוֹי לוֹ לְרַבּוֹ שֶׁלִּמְּדוֹ תּוֹרָה!
פְּלוֹנִי שֶׁלָּמַד תּוֹרָה, רְאוּ כַּמָּה נִפְסָדוֹת דֵּעוֹתָיו!
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 02, 2019 4:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?
תגובות: 8
צפיות: 166

Re: מצות כתיבת ספר תורה מן התורה?

'וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שִׂימָהּ בְּפִיהֶם', 'כְּתֹב לְךָ' היה לו לומר, כמו שהוא אומר 'וְלַמְּדָהּ', 'שִׂימָהּ', וכן הוא אומר להלן 'וַיִּכְתֹּב משֶׁה אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת וַיְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל'; מה תלמוד לומר 'כתבו לכם'? מלמד ...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אפריל 02, 2019 2:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עבודה זרה מג. סטרו ובטלה
תגובות: 16
צפיות: 259

Re: עבודה זרה מג. סטרו ובטלה

לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ. אַף הַגּוֹי כַּכֶּלֶב. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא כֶּלֶב כְּמַשְׁמָעוֹ, תַּלְמוּד לוֹמַר בִּנְבֵלָה 'אוֹ מָכֹר לְנָכְרִי', קַל וָחֹמֶר לִטְרֵפָה שֶׁמֻּתֶּרֶת בְּכָל הֲנָאוֹת. אִם כֵּן, מַה תַּלְמוּד לוֹמַר 'לַכֶּלֶב'? לִמֶּדְךָ שֶׁהַכֶּלֶב מְכֻבָּד מִן הַגּוֹי, שֶׁהַנְּבֵלָה לַג...
על ידי ביקורת תהיה
ב' אפריל 01, 2019 10:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור דברי האבן עזרא (בראשית ד, ג)
תגובות: 6
צפיות: 206

Re: ביאור דברי האבן עזרא

שברי לוחות כתב:רעיון יפה, אך אין זה מתאים בלשון.
ועל כגון דא היה אומר הגר"ח שמואלביץ נ"ע:
ס'נִיט רִיכְטִיג, אָבֶּער דֶער כַאפּ אִיז גוּט...
על ידי ביקורת תהיה
א' מרץ 31, 2019 10:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 470
צפיות: 17687

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

לטעמי, העיסוק המופרז בזוטות חסרות משמעות הוא בגדר ביטול הזמן.
על ידי ביקורת תהיה
ש' מרץ 30, 2019 11:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 470
צפיות: 17687

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

מדוע הן מיותרות לטעמך?
על ידי ביקורת תהיה
ו' מרץ 29, 2019 1:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהלכה למשה מסיני -מעניני דיומא
תגובות: 8
צפיות: 631

Re: מחלוקת בהלכה למשה מסיני -מעניני דיומא

ז"ל ביאור הלכה בסימן תרלד בהתייחס לדברי פרי מגדים: מַה שֶּׁכָּתַב דְּכֹל שֶׁאֵין שִׁבְעָה עַל שִׁבְעָה מִן הַתּוֹרָה פְּסוּלָה דְּהוּא הֲלָכָה לְמשֶׁה מִסִּינַי, לָא נְהִירָא, דְּיָדוּעַ מַה שֶּׁכָּתַב הָרַמְבַּ"ם דְּבַהֲלָכָה לְמשֶׁה מִסִּינַי אֵין בָּהּ מַחֲלֹקֶת, וּבָזֶה פְּלִיגִי בֵּית...
על ידי ביקורת תהיה
ד' מרץ 27, 2019 3:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה
תגובות: 4
צפיות: 215

Re: ג' הערות על רבינו חננאל בשבת וסוכה

וַיָּמָד אֶלֶף וַיַּעֲבִרֵנִי בַמַּיִם מַיִם בִּרְכָּיִם, וַיָּמָד אֶלֶף וַיַּעֲבִרֵנִי מֵי מָתְנָיִם. (יחזקאל מז ד)
על ידי ביקורת תהיה
ג' מרץ 26, 2019 4:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 832

Re: עֲלִיָּה

המשמעות הרחבה: הוראת השם 'עֲלִיָּה' הנזכר בתשלומי נזיקין הוא: רכוש, הון, יגיע, כלל הדברים שעלו ביד. ''זֹאת אוֹמֶרֶת, רִדְיָא עֲלִיָּה דְמָרָא הוּא'' (פרק החובל) . המשמעות הצרה: אומר רבי אלעזר: למעשה נתייחדה המלה 'עֲלִיָּה' לשם הבחנת החלק המובחר שברכוש האדם; ואכן מתאים מונח זה אצל תשלומי נזיקין, כי ...
על ידי ביקורת תהיה
ג' מרץ 26, 2019 10:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא
תגובות: 42
צפיות: 1950

Re: כל תיבה שהיא לשון עבר והוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא. למה המתין רש"י ביסוד זה עד פרשת ויצא.

זאב ערבות כתב:ניתן להעיר שיש מלים קשות או יחידאיות שרש"י כלל אינו מפרש.
כזה הוא ה'פדר' העולה עם ראש העולה על המזבח, שרש"י מביא את תפקידו (כיסוי בית השחיטה) אך אינו מבאר את טיבו, לא בפירוש החומש ולא בפירוש התלמוד, וזה הפדר לא ידענו מה הוא.
על ידי ביקורת תהיה
ב' מרץ 25, 2019 9:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשון ״אי אפשר״ דוקא או לאו דוקא
תגובות: 2
צפיות: 194

Re: לשון ״אי אפשר״ דוקא או לאו דוקא

לדעת רש"י, החשש שיהיו שלשה לוגין במקום אחד חשש רחוק הוא, ואינו קרוב לוודאי, ומשום כך הגיה את הנוסח 'אי אפשר שלא יהו'.
על ידי ביקורת תהיה
ב' מרץ 25, 2019 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה
תגובות: 19
צפיות: 1588

Re: כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה

יש לעיין מדוע גרושה בחיי בעלה דומה לאשת איש? אדרבה, חידוש הוא שחידשה תורה, שמיתת הבעל וספר כריתות מתירים אשת איש לעלמא, בשונה משארוּת דעריות שאינה פוקעת לאחר גירושין או לאחר מיתת הבעל. וצא ולמד ממה שהזהירה תורה: לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִ...
על ידי ביקורת תהיה
ש' מרץ 23, 2019 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסיקת הלכה בענינים שאינם שייכים לפוסק
תגובות: 20
צפיות: 648

Re: פסיקת הלכה בענינים שאינם שייכים לפוסק

בהוראת איסור והיתר ודאי עסקו חכמי א"י להלכה ולמעשה, ואף היו עדיפים בה על חכמי בבל. והא לך דברי התוספות בפרק מקום שנהגו על דברי הגמרא 'דאנן כייפינן להו': קָשֶׁה לְרַבֵּנוּ תָּם, דִּבְפֶרֶק קַמָּא דְסַנְהֶדְרִין מַשְׁמַע דִּבְנֵי בָּבֶל עֲדִיפִי. וְתֵרֵץ, דְּהָנֵי מִלֵּי לְאַפְקוּעֵי מָמוֹנָא; אֲ...
על ידי ביקורת תהיה
ו' מרץ 22, 2019 3:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסיקת הלכה בענינים שאינם שייכים לפוסק
תגובות: 20
צפיות: 648

Re: פסיקת הלכה בענינים שאינם שייכים לפוסק

הטעם שההלכה כשמואל בדיני ממונות הוא: שמואל היה חכם בבלי, ועקב האוטונומיה השיפוטית שהיתה ליהודים בבבל (כדתניא: 'לֹא יָסוּר שֵׁבֶט מִיהוּדָה' אֵלּוּ רָאשֵׁי גָלֻיוֹת שֶׁבְּבָבֶל, שֶׁרוֹדִין אֶת יִשְׂרָאֵל בְּשֵׁבֶט - שֶׁיֵּשׁ לָהֶם כֹּחַ וּרְשׁוּת מֵאֵת מַלְכֵי פָּרַס) היו דיני ממונות לגביו דינים מעשי...
על ידי ביקורת תהיה
ה' מרץ 21, 2019 10:57 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: "הוא לא עשה אלא לפנים": האם הייתה בכלל גזירת כליה על עמ"י?
תגובות: 3
צפיות: 520

Re:האם היתה גזירת כליה על עם ישראל?

מסדור התפלה עולה התמונה הבאה:
בימי מרדכי ואסתר עמד עלינו המן הרשע לכלותנו,
והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים הצילנו מידו.
על ידי ביקורת תהיה
ד' מרץ 20, 2019 2:39 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: על הפטרת השבוע הנדירה - עולותיכם ספו על זבחיכם, וכיצד לנהוג כשיש חתן
תגובות: 33
צפיות: 1487

Re: על הפטרת השבוע הנדירה - עולותיכם ספו על זבחיכם

יוצא פוניבז' כתב:הרי הצעה שישית.
טָבָא חֲדָא פִּלְפֶּלְתָּא חָרִיפְתָּא מִמְּלֵי צַנָּא דְּקָרֵי.
על ידי ביקורת תהיה
ד' מרץ 20, 2019 2:14 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: על הפטרת השבוע הנדירה - עולותיכם ספו על זבחיכם, וכיצד לנהוג כשיש חתן
תגובות: 33
צפיות: 1487

Re: על הפטרת השבוע הנדירה - עולותיכם ספו על זבחיכם

מפי השמועה: פעם אחת היה חתן בבית הכנסת ד'זכרון משה' בשבת פרשת צו שהפטירו בה 'עלותיכם ספו על זבחיכם', והורה הגרי"י פישר נ"ע לדלג את הפסוק 'והשבתי קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה', כדין מדלגין בנביא. [ובהכרח היה זה לפני שנת תשנ"ב, שאז יצאה מלפניו ההוראה להפטיר 'עם זו יצרתי לי'.] ולא...
על ידי ביקורת תהיה
ג' מרץ 19, 2019 9:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המכסה על הקרב
תגובות: 10
צפיות: 449

Re: המכסה על הקרב

שמואל דוד כתב:ויגד יעקב
לוקוס לוקוס! עד מתי אתה מכלה זמנן של ישראל?
שמואל אומר כי חלב שעל המסס ובית הכוסות הוא 'החלב אשר על הקרב' האמור בתורה, ואתה מצטט מאן דאמר שחלב שעל המסס ובית הכוסות נתרבה מ'החלב המכסה את הקרב'.
על ידי ביקורת תהיה
ב' מרץ 18, 2019 9:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המכסה על הקרב
תגובות: 10
צפיות: 449

Re: המכסה על הקרב

שמואל דוד כתב:מלבי״ם.
מלבד שהדברים רחוקים מן הדעת, הם נסתרים מן המקרא בפרשת תצוה האמור בפר הכפורים שהיה נשרף.

עבור לחיפוש מתקדם