מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2194 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 26, 2020 2:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוכל להתעלם
תגובות: 6
צפיות: 115

Re: לא תוכל להתעלם

א. כבודו שואל מאי נפק"מ. ב. מנא לך שעובר בהתמהמהות? א. השאלה היא: הלא אין מלקות על לאו ד'לא תוכל להתעלם', וא"כ מאי איכפת לן אם הוא לאו הניתק לעשה אם לאו? ב. אינו עובר בהתמהמהות, אלא בגמירות דעת להתעלם. אלא שעד שלא נתייאשו הבעלים, אפשר לו לתקן את אשר עיוות; אבל אם השתהה עד שנתייאשו הבעלים ...
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 26, 2020 1:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוכל להתעלם
תגובות: 6
צפיות: 115

Re: לא תוכל להתעלם

כשגומר בדעתו להתעלם – מיד הוא עובר על 'לא תוכל להתעלם'.
על ידי ביקורת תהיה
א' אוקטובר 25, 2020 9:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הלכות בתרגום המיוחס ליונתן עה"ת
תגובות: 14
צפיות: 341

Re: הלכות בתרגום המיוחס ליונתן עה"ת

סליחות כתב:מחפש בתרגום יונתן פירושים הלכתיים שלא נתקבלו בגמרא ובהלכה למעשה.

viewtopic.php?f=17&t=51515&p=636032&hilit=%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%95#p635850
על ידי ביקורת תהיה
א' אוקטובר 25, 2020 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא תוכל להתעלם
תגובות: 6
צפיות: 115

Re: לא תוכל להתעלם

זאנגאלאך כתב:א. האם הוא לאו הניתק לעשה?
ב. עמד ליד האבדה והשתהה, אבל בסוף נטלה ע"מ להחזיר, האם עבר על הלאו?
א. למאי נפקא מינה?
ב. למה הוא דומה? לגזלן שהשיב את הגזלה, וללוקח את האם על הבנים וחזר ושילח את האם.
על ידי ביקורת תהיה
ש' אוקטובר 24, 2020 10:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר?
תגובות: 18
צפיות: 336

Re: הוא פגע בכבודו של אבי, איני יכול להסתכל על פניו. מותר ולגיטימי?

אני אדון:
הואיל והשוה הכתוב כבוֹד אב לכבוֹד המקום, מה הפוגע בכבוד המקום מצוה לכל אחד מישראל לשנאתו, אף הפוגע בכבוד בשר ודם מצוה לבנו לשנאתו.
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 22, 2020 10:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)
תגובות: 82
צפיות: 2761

Re: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק

התרגום של 'חָטוֹפִין' הוא 'חוטפים' כתואר, ולא כפועל. צודק. ובדומה ל'נטוֹרין', שתרגומו 'שומרים' – תרגום זהה לתרגום של 'נטרין'. (כאן ישנה עדיפות לארמית, כי, לדוגמה, המשפט 'ונטורין נטרין' נאמר בעברית 'ושומרים שומרים'.) עם זאת, בעיני עדיף 'חמסנים' על 'חוטפים', משום שלטעמי, על התרגום לבטא גם את בת־הקול ...
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 22, 2020 8:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)
תגובות: 82
צפיות: 2761

Re: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)

רצונך לומר, ש'תמים' משמעותו היסודית היא שלמות, אבל בהרחבה מתפרשת כישרות ונאמנות, ואונקלוס לדעתך תרגם לפי המשמעות היסודית גרידא. באתי להבהיר, על מה ולמה נצרך הרמב"ן להזכירנו כי 'תמים' מובנו שלם, וללמוד מתוך דבריו, כי אדרבה, בדרך כלל התואר 'תמים' מבטא מדות מסוימות מעבר לשלמות. הארמית ענייה במקום...
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 22, 2020 6:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)
תגובות: 82
צפיות: 2761

Re: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)

גרשיים כתב:הלשון 'חמס' לכשעצמה אינה מבטאת את פעולת החטיפה. ומצינו שמשתמשים בלשון 'חטף' לבדה כדי לבטא חמס (ראה קידושין נג. ועוד).
הטענה היתה, כי המלה 'חוטפים' איננה התרגום הנכון של 'חטופין'.
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 22, 2020 6:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)
תגובות: 82
צפיות: 2761

Re: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)

הרמב"ן כן ראה צורך להדגיש: כי 'תמים' הוא השלם בדבר, כמו 'שה תמים' - שאין בו מום ושום חסרון. 'תמימות' – משמעהּ: ישרות, נאמנות; וכאשר מכנים איש בתואר 'תמים', הכוונה לומר שהוא איש ישר־דרך ונאמן־לב. וכך מגדיר רד"ק את התואר 'תמים' בתהלים פרק טו: והתמים הוא מי שיתעסק בעניני העולם הזה בדרך תמימו...
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 22, 2020 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי
תגובות: 17
צפיות: 186

Re: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי

ezranuriel כתב:טעיתי!
שׂישֹינה כליותי שׂישֹינה, שפקפקתן ביחוס דברים־של־זרות לאיש אשר חכם הרזים חלק לו מחכמתו.
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 22, 2020 11:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)
תגובות: 82
צפיות: 2761

Re: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק

גרשיים כתב:תרגום המתורגם - נח.
א. וכי מה היה העולם חסר אם 'שלים' היה מתורגם 'תמים'? כלום 'שלים' איננו תרגומו של 'תמים' בכל מקום?!
ב. המלה 'חוטפים' היא תרגום של 'חָטְפִין', ואיננה מבטאת רוע ('חוטפין מצה לתינוק');
התרגום של 'חָטוֹפִין' הוא 'חמסנים' (או 'חַמָּסִים' בעברית מקראית).
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 22, 2020 2:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי
תגובות: 17
צפיות: 186

Re: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי

ezranuriel כתב:הרב קוק, הביאו בפניני הלכה על הלכות תפילה.
האתר של פניני הלכה חסום בפנינו, הואל נא וצטט לנו את נימוקו של הרב נ"ע.
על ידי ביקורת תהיה
ד' אוקטובר 21, 2020 1:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי
תגובות: 17
צפיות: 186

Re: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי

עזריאל ברגר כתב:יש שיחלקו עליך ויאמרו להיפך.
האומנם?!
על ידי ביקורת תהיה
ד' אוקטובר 21, 2020 1:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי
תגובות: 17
צפיות: 186

Re: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי

האם אני יכול להגיד את כל הברכה בנוסח אשכנז בקול, כולל שם ומלכות, ולצאת בכך ידי חובה, או שעדיף לי לשתוק בשם ומלכות ולברך שוב פעם בנוסח ספרדי? אם הנושא הוא ההגייה, התשובה היא: ברך עם התלמידים את הברכות במלואן, כולל שמות השם, בכוונה שלא לצאת ידי חובה; וחזור וברך לעצמך בהגייה המסורה לך מאבותיך. ובכלל: ...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אוקטובר 20, 2020 12:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו המשקל של שינוי לשון הכתוב לצורך דרשה
תגובות: 10
צפיות: 128

Re: מהו המשקל של שינוי לשון הכתוב לצורך דרשה

פעמים רבות מביאים חז"ל פסוק בו נכתב משהו אחד, ולומדים ממנו משהו (אחר) [נוסף] ע"י שינוי לשון, שאפשר לתת לו בדר"כ את הכותרת "אל תקרי כך אלא כך". מדת 'אל תקרי' אומרת: א. דרוש את הכתיב לכל הפנים הנראים לעינים: אל תקרי 'שַׁמּוֹת' אלא 'שֵׁמוֹת', אל תקרי 'בַמֶּה' אלא 'בָמָה'; ב. ו...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אוקטובר 20, 2020 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו המשקל של שינוי לשון הכתוב לצורך דרשה
תגובות: 10
צפיות: 128

Re: מהו המשקל של שינוי לשון הכתוב לצורך דרשה

עקביה כתב:איזה מקום יש לפרש "שנואה לאה" - שנואים מעשי עשו בפניה?
וירא השם כי שׂנואה לאה להינשׂא לעשׂו.
על ידי ביקורת תהיה
א' אוקטובר 18, 2020 8:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התרגום המבואר (מתעדכן)
תגובות: 17
צפיות: 859

Re: התרגום המבואר (מתעדכן)

גרשיים כתב:אין אונקלוס מחלק בין הדבר המאיר לאור עצמו.
ולפיכך יש למחות אף מן הלקסיקון העברי את המונח 'מאור'. כמה משונה!
על ידי ביקורת תהיה
ג' אוקטובר 13, 2020 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלילה הולך אחר היום?
תגובות: 31
צפיות: 4021

Re: הלילה הולך אחר היום?

אליהו חיים כתב:הפייטן סתם כרבי יהודה דסובר דמנסכים כל שמונה.
אף על פי שניסוך המים היה לדעת רבי יהודה אף בשמיני, אבל רנת בית השואבה לא היתה שם.
על ידי ביקורת תהיה
ג' אוקטובר 13, 2020 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלילה הולך אחר היום?
תגובות: 31
צפיות: 4021

Re: הלילה הולך אחר היום?

ולי נראה שקושיא מעיקרא ליתא, כי בקדשים הלילה הולך אחר היום שלפניו (חולין פג.) אזי התעסקו בשמחת בית השואבה של הושענא רבא לתוך ליל שמיני עצרת. קיוהא קא חזינא הכא: א. שמחת בית השואבה נמשכה עד קרות הגבר בלבד, וביום הושענא רבה לא התעסקו כלל בשמחת בית השואבה. ב. החליל אינו דוחה את יום טוב, וליל שמיני עצר...
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 12, 2020 7:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת 'להקריב את הזבח'
תגובות: 35
צפיות: 1838

Re: ברכת 'להקריב את הזבח'

אליהו חיים כתב:תנופת הכבשים עם הלחם תכליתה לחבר הלחם עם הכבשים להיות כקרבן אחד.
במה דברים אמורים, בתנופה מחיים; אבל תנופת חזה ושוק נלמדת מתנופת חזה ושוק של שלמי יחיד, ובפשטות אינה על לחם הביכורים. ראה רמב"ם הלכות תמידין ומוספין פ"ח הי"א.
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 12, 2020 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת 'להקריב את הזבח'
תגובות: 35
צפיות: 1838

Re: ברכת 'להקריב את הזבח'

עזריאל ברגר כתב:כבשי עצרת טעונים תנופה גם מחיים וגם לאחר שחיטה.
אם כן, איתבר חצבא דידי, ולא ידענא תו משמעותה של תנופה מהי.
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 12, 2020 3:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 1014

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

עזריאל ברגר כתב:כבשי עצרת טעונים תנופה גם מחיים וגם לאחר שחיטה.
לאור זה, דברים שכתבתי למעלה (שבבכור, שכולו מתנה לכהן, לא שייכא תנופת חזה ושוק) – דברים בטלים הם.
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 12, 2020 1:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת 'להקריב את הזבח'
תגובות: 35
צפיות: 1838

Re: ברכת 'להקריב את הזבח'

כבשי עצרת אינם מן הענין, שכן הם טעונים תנופה מחיים.
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 12, 2020 11:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת 'להקריב את הזבח'
תגובות: 35
צפיות: 1838

Re: ברכת 'להקריב את הזבח'

היינו טעמא דלא ניתנה מצות תנופה אלא בחלבי שלמים (ובמורם מהם) ולא בחלבי חטאות ואשמות, כי קדשי קדשים הקרבן כולו של גבוה הוא, ואין צורך אלא להפריד בין החלק הנאכל למזבח ובין החלק הנאכל לכהנים. אך יש להשיב על הדברים: א. שלמי המלואים קדשי קדשים הם, וטעונים תנופה. ב. ומאידך גיסא, הבכור והמעשר והפסח קדשים ...
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 12, 2020 10:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 1014

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

בבכור אין תנופה כלל! אכן, זאת היתה הכוונה להעיר, כי אין שייך כל כך לומר שבכור קל משלמים בכך שאין בו תנופת חזה ושוק, שהרי תנופה זו לא שייכא ביה, אלא הכוונה שאין בו תנופה כלל, אף לא תנופת החלבים. אולם באמת יש לתמוה: לשם מה פירטו חכמים בכל מקום שהזכירו מצות התנופה של שלמים את החזה והשוק, ולא אמרו סתם ...
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 12, 2020 12:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 15
צפיות: 1014

Re: מסכת מכות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יז, ב
תּוֹדָה וּשְׁלָמִים חֲמוּרִים (מבכור), שֶׁכֵּן טְעוּנִים סְמִיכָה וּנְסָכִים וּתְנוּפַת חָזֶה וָשׁוֹק.
לכאורה, 'חזה ושוק' לאו דוקא, שכן בבכור (שאין החזה והשוק נבדלים משאר כל הבשר) אין שייך תנופת חזה ושוק; אלא כלומר, תנופת החלבים לפני ההקטרה.
על ידי ביקורת תהיה
א' אוקטובר 11, 2020 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לפרש את המשנה שלא כפירוש הגמ'?
תגובות: 17
צפיות: 1703

Re: האם מותר לפרש את המשנה שלא כפירוש הגמ'?

י. אברהם כתב:ברמב"ן מכות משמע דלא ס"ל כתוס' סוכה הנ"ל.
שם בא רבי עקיבא לנמק מה טעם מודה הוא לרבי ישמעאל בחייבי כריתות (בעוד שהוא חולק עליו בחייבי מיתות ב"ד), ובכגון דא אין שייך לומר שאין הנימוק עיקר טעמו.
על ידי ביקורת תהיה
ד' אוקטובר 07, 2020 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: שואל נפשו למות
תגובות: 25
צפיות: 3649

Re: שואל נפשו למות

הרב יצחק ברנד: כמה שהתפללו שימותו: רבי יוחנן, חוני המעגל, רבינו הקדוש, אליהו הנביא, יונה הנביא, לוז, בנו של רב אדא בר אהבה. בר מיניה דיונה, שביקש למות בשביל שלא יראה ברעה שתבוא על ישראל, כמו שפירש אבן עזרא: בַּעֲבוּר רְאוֹתוֹ כִּי יִשְׂרָאֵל לֹא עָשׂוּ תְשׁוּבָה, וּפָחַד שֶׁתָּבוֹא הָרָעָה עֲלֵיהֶם...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אוקטובר 06, 2020 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החייאה בעת יציאת נשמה
תגובות: 17
צפיות: 333

Re: החייאה בעת יציאת נשמה

קדושת ה"חיים" דבר זר הוא ליהדות?! אכן! על חיים של ניוול אומרת היהדות, כי טוב מהם המות, כמסופר במדרש (ילקוט משלי ח) : מַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת שֶׁהִזְקִינָה הַרְבֵּה, בָּאת לִפְנֵי רַבִּי יוֹסֵי בֶּן חֲלַפְתָּא, אָמְרָה לוֹ: רַבִּי, זָקַנְתִּי יוֹתֵר מִדַּי, וּמֵעַכְשָׁו חַיִּים שֶׁל נִוּ...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אוקטובר 06, 2020 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החייאה בעת יציאת נשמה
תגובות: 17
צפיות: 333

Re: החייאה בעת יציאת נשמה

אשרי יושבי ביתך כתב:מקובלנו.
מקולטורה זרה ליהדות.
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 05, 2020 11:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 876
צפיות: 128904

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

מה שנכון נכון כתב:
ביקורת תהיה כתב:אתרוג של מצוה, האם מותר לתלותו בסוכה לשם נוי?
מד' החת"ס סקפ"ד נראה דהוי הורדה בקדושה. [ונר' דאף בלילה ובשבת חוה"מ אסור].
ומה הדין באתרוג של מצוה שנפסל בתוך ימי החג?
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 05, 2020 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "וראיתם אותו"-בלי טלית? האם יש "ענין" לעשות מעשה "דומה" למצוה?
תגובות: 22
צפיות: 1594

Re: שלא תשתכח...עד היכן?

למה לא מצאנו כה"ג בשאר מצוות כפי שכתב הראב"ד במצות ארבעת המינים? מפני שהמינים שבלולב מילתא דשכיחא היא שאינם בנמצא, ועלולות לעבור כמה וכמה שנים שלא תשיג יד הקהל מינים כשרים, לפיכך אמרו חכמים: מצוה ליטלם אף אם אינם כשרים לברכה או שאינם ארבעה במספר, כדי שלא תשכח תורת המצוה. מה שאין כן בשאר כ...
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 05, 2020 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 876
צפיות: 128904

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

אתרוג של מצוה, האם מותר לתלותו בסוכה לשם נוי?
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוקטובר 05, 2020 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראשון לחשבון עוונות?
תגובות: 13
צפיות: 1529

Re: ראשון לחשבון עוונות?

נראה דכמו דביום ראשון אחרי יוה"כ לא נחשב עדיין בית הספק, כן הוא בשאר הג' ימים לפי המדרש הזה. הרי לך לשון רש"י פרק ספק אכל: הַמְתֵּן עַד שֶׁתִּכָּנֵס לְבֵית הַסָּפֵק. כְּלוֹמַר, הַמְתֵּן עַד לְמָחָר, שֶׁיֵּשׁ מִקְצָת סָפֵק שֶׁמָּא חָטָאתָ הַיּוֹם; אֲבָל מוֹצָאֵי יוֹם הַכִּפּוּרִים אֵין לָח...
על ידי ביקורת תהיה
א' אוקטובר 04, 2020 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: לעבור מקום בביהכ"נ כשיציל עי"ז אדם מאיסור
תגובות: 6
צפיות: 85

Re: לעבור מקום בביהכ"נ כשיציל עי"ז אדם מאיסור

לשון 'משנה ברורה' ריש סימן קב:
כָּתַב הַ'חַיֵּי אָדָם': אִם הַמִּתְפַּלֵּל עוֹמֵד בְּצַד אֶחָד מִדָּבָר שֶׁהוּא קָבוּעַ, גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרָחָב אַרְבָּעָה, מֻתָּר לֵישֵׁב בַּצַּד הַשֵּׁנִי, דְּהָא מַפְסִיק רְשׁוּת.
לפי זה, אם שלחן מפסיק בינו לבין המתפלל, מותר לו לשבת.
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 01, 2020 7:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)
תגובות: 82
צפיות: 2761

Re: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק

במילה 'מֵעָל' '('ומטל השמים מעל' - בראשית כז, לט), הפסוק מתפרש אמנם לפי הענין, שהכונה 'מלמעלה', אבל בעצם יש כאן שינוי מלשון התורה בדרך כלל שאין 'מעל' בלי דבר אחריו, 'מעל השמים' 'מעל פני האדמה', וכשאין דבר אחר, כתוב בתורה 'מלמעלה'. ולכן דוקא הלשון המדוייקת יותר היא 'מלמעלה', ובלשון התורה שם יש שינוי...
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 01, 2020 2:13 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מכבדה או מכבדת?
תגובות: 6
צפיות: 247

Re: מכבדה או מכבדת?

תא שמע! יַד מַכְבֶּדֶת שֶׁל תְּמָרָה שֶׁהִיא יְתֵרָה מֵאַרְבָּעָה טְפָחִים, וְקָנֶה שֶׁל שִׁבֹּלֶת שֶׁהוּא יָתֵר מִשְּׁלשָׁה טְפָחִים, לֹא מִטַּמְּאִין וְלֹא מְטַמְּאִין וְלֹא מִצְטָרְפִין. (תוספתא דעוקצין פ"א מ"ד)
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 01, 2020 10:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)
תגובות: 82
צפיות: 2761

Re: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק

'מטל השמים מעל' מתרגם אונקלוס 'מטלא דשמיא מלעלא', והמחזיר מלות תרגום לשפת המקור שלא בצחותן המקורית, עליו הכתוב אומר: 'עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים'.
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 01, 2020 8:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לקמיה-לקמן
תגובות: 15
צפיות: 1773

Re: לקמיה-לקמן

י. אברהם כתב:אפשר לראות.
כך עונים את המעיקות?!
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוקטובר 01, 2020 1:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק (מתעדכן)
תגובות: 82
צפיות: 2761

Re: תרגום אונקלוס מתורגם ללה"ק

חכם אספיס נבון־לחש הוא גם בעברית, שאלהו אפוא כיצד אזניו מגיבות למשמע עלגוּת־לשון כמו:
'מטל של השמים מלמעלה' (תחת 'מטל השמים מעל'),
או 'אין שכמוך' (ביטוי שלא נשמע כמוהו בישראל מאז היה לגוי).

עבור לחיפוש מתקדם