מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1979 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביקורת תהיה
ו' יולי 03, 2020 12:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 181

Re: נשים בתפילת ערבית

גברא רבה אמר מילתא, לא תחיכו עליה. הרב יהושע מונדשיין: 'סיפורים וגלגוליהם', 'מקור ברוך' – מקור הכזבים (שטורעם.נט יד באלול תשסו) : מקובל בקרב חסידי חב"ד, שאביו עזב את ליובאוויטש בחרון־אף על אשר אחד מגדולי החסידים נהג בו שלא בכבוד המגיע לו לדעתו (ואכמ"ל). מגמתו של 'מקור ברוך' ברורה: פסקיו ש...
על ידי ביקורת תהיה
ו' יולי 03, 2020 12:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 181

Re: נשים בתפילת ערבית

מאוד מפליא שהוא התעלם מדברי המג"א וכו'. מתוך מאמר של הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין ב'המעין' (גליון 231 עמ' 433) : אביא כאן דוגמא אחת, ויש אחרות כמותה. כתב הט"ז: נמצא בספר חסידים שתשמיש אסור לאבל כל היום השביעי, וכ"כ בתשובת מהר"מ סימן תקמ"ט שאסור לשמש עד הלילה. ועל זה כתב ב'ערוך...
על ידי ביקורת תהיה
ו' יולי 03, 2020 3:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן
תגובות: 7
צפיות: 76

Re: מילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן - גדרהּ

כל התקנות שתיקנו חכמים ניתקנו בהתאם למנהגו של עולם, ואין הן תקפות אלא במצבים רגילים ומצויים; מקרים נדירים ובלתי מצויים – הרי הם לאחר התקנה כלפני התקנה. לדוגמה: א. תיקנו חכמים שמטלטלין אין נקנים במעות (כדבר תורה), אלא במשיכה. קנה דבר המיטלטל בדמים שהמוכר חייב לו, הואיל ומקרה בלתי רגיל הוא, קנה הלוקח ...
על ידי ביקורת תהיה
ה' יולי 02, 2020 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 181

Re: נשים בתפילת ערבית

שמואל דוד כתב:משנה ברורה סי' קו, ס"ק ד נשים פטורות. ערוה״ש סי׳ קו, ס״ק ז נשים חייבות.
מקור הדברים שב'משנה ברורה' הוא, כמצויין ב'שער הציון': מגן אברהם, פרי מגדים והגר"ז; וממילא דעתו של בעל 'ערוך השולחן' אינה מובנת.
על ידי ביקורת תהיה
ה' יולי 02, 2020 12:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

סליחות כתב:שמא דעת הרמב"ם כדעת התוס'?
דעת הרמב"ם בלקח זה שפחה וזה עוברה, שאינו נימול אלא ליום אחד, ודלא כדעת התוספות.
פוק ודוק ותשכח.
על ידי ביקורת תהיה
ד' יולי 01, 2020 6:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

דברי הכ"מ הם הם דברי רש"י ('בלוקח שפחה לעוברה – ואפילו מישראל, שכבר טבלה'). ובתמצית: הקונה שפחה לקנין פירות – אין שום הבדל בין טבלה ללא טבלה.
על ידי ביקורת תהיה
ד' יולי 01, 2020 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 193

Re: השלמת קריאת שמו"ת

איתן נוי כתב:עכשיו הבנתי את הדגש על המילה השלמה.
כל עצמה של השאלה מבוססת על חיוב ההשלמה המוזכר בדברי חכמינו:
דלכאורה אל"ה לא יתקיים בו "לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור".
נשמע מסטול.
על ידי ביקורת תהיה
ד' יולי 01, 2020 3:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

1. רש"י בפרק רבי אליעזר דמילה (ד"ה 'בלוקח שפחה לעוברה') כותב בפירוש שהשפחה כבר טבלה. ודברי הרמב"ם 'שאין אמו בכלל שפחות ישראל כדי שיהיה הבן יליד בית' מתייחסים אל השפחה השניה בלבד. 2. בנקודה הזו נחלקו שם ת"ק ורבי חמא: רַבִּי חָמָא אוֹמֵר: יָלְדָה וְאַחַר כָּךְ הִטְבִּילָהּ - זֶהוּ ...
על ידי ביקורת תהיה
ד' יולי 01, 2020 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 193

Re: השלמת קריאת שמו"ת

איתן נוי כתב:נכון מאוד שזו לשון הגמ', אך בלשון השו"ע אין לשון השלמה.
דבר אל הקיר.
על ידי ביקורת תהיה
ד' יולי 01, 2020 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 193

Re: השלמת קריאת שמו"ת

איתן נוי כתב:לפי פשט השו"ע אין ענין של השלמות.
אילו מיני דיבורים?! בפירוש אמרו רבותינו 'לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור'!
על ידי ביקורת תהיה
ד' יולי 01, 2020 11:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

1. המדובר בלוקח מישראל חבירו שפחה כנענית שכבר טבלה לשם עבדות לפירותיה.
2. עבד שנולד לשפחה שנלקחה בתנאי שלא תטבול, הרי הוא בעצם 'יליד בית', אלא לפי שאין אמו בכלל שפחות ישראל הרי זה 'כאילו הוא מקנת כסף'; אבל אם למעשה טבלה אמו למרות התנאי – הרי דינו כדין עבד שנולד לשפחה רגילה קודם שטבלה אמו.
על ידי ביקורת תהיה
ד' יולי 01, 2020 10:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 193

Re: השלמת קריאת שמו"ת

אם אכן טיב החיוב הוא כמו שהוא מנוסח בשולחן ערוך (חייב אדם לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע שנים מקרא ואחד תרגום), הרי שרעיון החיוב הרטרואקטיבי – רעיון פורח באויר הוא, שאין לו כל בסיס.
על ידי ביקורת תהיה
ד' יולי 01, 2020 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 193

Re: השלמת קריאת שמו"ת

באר לנו תחילה את טיבו של החיוב להשלים את הפרשיות עם הצבור, ולאחר מכן נוכל להתייחס אל השאלה שהעלית.
על ידי ביקורת תהיה
ג' יוני 30, 2020 2:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?
תגובות: 25
צפיות: 195

Re: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?

יאיר1 כתב:לא הבנתי דבריך, בבקשה באר אותם קצת.
אין הרוצח קרבן־כפורים לטומאת הארץ, אלא שהארץ מתכפרת בעשיית הדין ברוצח; לעומתו העגלה, קרבן־כפורים היא לעון אנשי העיר.
על ידי ביקורת תהיה
ג' יוני 30, 2020 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?
תגובות: 25
צפיות: 195

Re: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?

לעמל יולד כתב:אבל סוף סוף מחוללת חרב גם מטמאת!
א. דברי הרמב"ן נוחים לפי דרך הפשט.
ב. מהו באמת סוד הדבר ששחיטה דייקא מטהרת מידי נבלה?
ג. מנלן שמקצת הבהמה שאינה מטמאה היא טרפה שנשחטה? נימא בריאה שננחרה, אבל טריפה לא?
על ידי ביקורת תהיה
ג' יוני 30, 2020 1:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?
תגובות: 25
צפיות: 195

Re: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?

עזריאל ברגר כתב:ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו.
אין המקרא הזה שווה לי, כי אין כפרת הארץ דומיא דכפרה דכתיב בקדשים.
על ידי ביקורת תהיה
ג' יוני 30, 2020 12:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?
תגובות: 25
צפיות: 195

Re: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?

לעמל יולד כתב:בבהמה אין ההבדל בין נהרג או מת, אלא בין נשחט או מת.
לפי עומק הפשט, אין בהמה טהורה מטמאה טומאת נבלה אלא במתה בידי שמים, ולא במחוּללת חרב, כאמור: 'וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה'.
ולפיכך, אחרי שאמר הכתוב 'אדם כי ימות באהל', הוסיף לפרט כי גם חלל־חרב מטמא.
על ידי ביקורת תהיה
ג' יוני 30, 2020 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?
תגובות: 25
צפיות: 195

Re: הרוגי בית דין טמאים טומאת מת?

יאיר1 כתב:הרוגי בית דין כתיב בהם כפרה.
היכן?
על ידי ביקורת תהיה
ב' יוני 29, 2020 5:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'קדוש' קמא
תגובות: 2
צפיות: 55

Re: 'קדוש' קמא

כתב הרמב"ן בפסוק 'אנכי האל בית־אל': וְעַל דֶּרֶךְ הָאֱמֶת, יֹאמַר הַמַּלְאָךְ הַזֶּה 'אָנֹכִי הָאֵל בֵּית־אֵל', וְכֵן 'וַיִּקְרָא לַמָּקוֹם אֵל בֵּית־אֵל', כְּמוֹ שֶׁאָמַר 'צִיּוֹן קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל'. וְיוֹנָתָן בֶּן עֻזִּיאֵל אָמַר 'קַדִּישׁ בִּשְׁמֵי מְרוֹמָא בֵּית שְׁכִינְתֵּהּ', וְהוּא 'הַ...
על ידי ביקורת תהיה
ב' יוני 29, 2020 2:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'קדוש' קמא
תגובות: 2
צפיות: 55

'קדוש' קמא

מפרש יונתן: קדוש בשמי מרום עליון בית שכינתו.
מה הפשט?
על ידי ביקורת תהיה
ו' יוני 26, 2020 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר
תגובות: 15
צפיות: 324

Re: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר

ומחד צורבא מרבנן שמעתי לבאר דברי המתרגם 'וִיהֵי מְסָאַב קֳדָם טִבּוּלֵהּ עַד רַמְשָׁא', שטבילת העוסקים בשׂרפת הפרה אינה אלא בלילה (כנדה ויולדת).
על ידי ביקורת תהיה
ד' יוני 24, 2020 11:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות דף קיט, הצעת פיתרון לעגונה
תגובות: 7
צפיות: 176

Re: יבמות דף קיט, הצעת פיתרון לעגונה

עושה חדשות כתב:מה יהיה הדין אם תידור נדר ע"ד רבים שאין לו הפרה שהיא לא תינשא לכהן, ולכאו' בטל החשש הנ"ל, האם באמת תהיה מותרת עכשיו ע"י חליצה.
כבר נתחבטו קדמונינו ז"ל בשאלה זו. פוק ודוק ותשכח.
על ידי ביקורת תהיה
ד' יוני 24, 2020 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'גר שאמו מישראל' מדוע נקרא גר?
תגובות: 18
צפיות: 327

Re: 'גר שאמו מישראל' מדוע נקרא גר?

תלמיד-חכמים כתב:גר שאמו מישראל, מה הטעם נקרא גר, הרי יהודי גמור הוא.
לאו דוקא, שהרי לאו מגזע ישראל הוא, ולדעת רבי יהודה בפרק בתרא דקידושין, בתו פסולה לכהונה, והאשה הנבעלת לו נפסלת מן הכהונה.
והדברים אמורים אף במי שסב סב סבו התגייר לפני מאתים שנה.
על ידי ביקורת תהיה
ד' יוני 24, 2020 4:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות דף קיט, הצעת פיתרון לעגונה
תגובות: 7
צפיות: 176

Re: יבמות דף קיט, הצעת פיתרון לעגונה

וב'חזון איש' (אישות כ כב): לעולם היה ראוי לומר שתחלוץ ולא תנשא לכהן, אלא שראו חכמים שאין ראוי לגזור כן, שנראה כחוכא, שהכל יודעין שאין חליצתה כלום.
על ידי ביקורת תהיה
ד' יוני 24, 2020 11:23 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור דברי הרד"ק במכלול: לפיכך למ"ד אל משה לאמר דגושה?
תגובות: 11
צפיות: 369

Re: ביאור דברי הרד"ק במכלול: לפיכך למ"ד אל משה לאמר דגושה?

אבא יודן כתב:והמדקדק רבי שלמה זלמן הענא כתב.
לסלף דברי צדיקים בגסות שכזו – נורא ואיום!
על ידי ביקורת תהיה
ד' יוני 24, 2020 10:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות דף קיט, הצעת פיתרון לעגונה
תגובות: 7
צפיות: 176

Re: יבמות דף קיט, הצעת פיתרון לעגונה

עושה חדשות כתב:לכאו' היה יותר פשוט לאסור אותה להתחתן עם כהן על כל פנים, מלהשאירה בכבלי עגינותה.
קושית הריטב"א בפרק החולץ.
על ידי ביקורת תהיה
ג' יוני 23, 2020 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר
תגובות: 15
צפיות: 324

Re: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר

א. למה נלמד על נגעים דוקא מכאן, ולא לומדים מפרשה הסמוכה לה שבפרשת מצורע? ב. איני יודע כללי הלימודים. א. המקרא האמור בשוחט את הפרה ('וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים') בנה אב לכל הטמאים שנאמר בהם כיבוס בגדים שהם טעונים אף טבילה, וכלשון האדרת: 'וכן לענין רחיצה שאין כתיב באוסף ובמזה, וכן כיבוס בגדים שבפ' תזר...
על ידי ביקורת תהיה
ג' יוני 23, 2020 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר
תגובות: 15
צפיות: 324

Re: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר

אליהו חיים כתב:אסור לפרש דנטהר לפני טבילה כשמגיע לילה ח"ו.
משונה טומאה זו, שהיא באה מחמת עיסוק במצוה, ואין רחוק מן הדעת שתהא חולפת עם חלוף היום.
יתכן שדעה זו היתה קיימת בין יחידאי מקרב רבותינו ז"ל (פרושים ולא צדוקים), ומאחר שנדחת מהלכה לא בא זכרה בשום מקום.
על ידי ביקורת תהיה
ג' יוני 23, 2020 3:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר
תגובות: 15
צפיות: 324

Re: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר

אגב אורחא: בסדר שמיני, בשלוש פרשות הטומאה, לא נאמרה כלל רחיצה במים אצל הנוגע בנבלת בהמה או שרץ, כי אם 'יִטְמָא עַד הָעָרֶב' (ד"פ) . [אמנם נאמר כיבוס בגדים בטומאת משא (ג"פ).] ולא נאמרה ביאת מים (ואף לא פסילת טבול יום) כי אם בכלים שנטמאו בשרץ: 'כָּל כְּלִי אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מְלָאכָה בָּהֶם בַ...
על ידי ביקורת תהיה
ב' יוני 22, 2020 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר
תגובות: 15
צפיות: 324

Re: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר

עצם הרעיון של טהרת ביאת שמש בלא ביאת מים מצאנוהו בפרק הערל. דאמרינן התם, דמפרשת יולדת לחודה לא הוה ידעינן דצריכה טבילה: אִי כְּתַב רַחֲמָנָא 'עַד מְלֹאת', הֲוָה אָמֵינָא אֲפִלּוּ בְּלֹא טְבִילָה, כְּתַב רַחֲמָנָא 'עַד אֲשֶׁר יִטְהָר'.
על ידי ביקורת תהיה
ב' יוני 22, 2020 9:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'כל העדה' ללא יוצא מן הכלל?
תגובות: 9
צפיות: 268

Re: 'כל העדה' ללא יוצא מן הכלל?

כמדומני שי"א שזמרי אינו שלומיאל. הוא מאמר רבי יוחנן בפרק הנשרפין ('חֲמִשָּׁה שֵׁמוֹת יֶשׁ לוֹ: זִמְרִי, וּבֶן סָלוּא, וְשָׁאוּל, וּבֶן הַכְּנַעֲנִית, וּשְׁלוּמִיאֵל בֶּן צוּרִי שַׁדָּי') , ולא מצאנו לו חולק. וראה: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=34482&p=377234&hilit=%D7...
על ידי ביקורת תהיה
ב' יוני 22, 2020 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר
תגובות: 15
צפיות: 324

Re: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר

אליהו חיים כתב:איך פירש התרגום יונתן פשוטו של מקרא?
כי ביאת שמש מטהרת בלא טבילה. נשמע קראוּת.
על ידי ביקורת תהיה
ב' יוני 22, 2020 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר
תגובות: 15
צפיות: 324

הערב שמש לעוסקים בפרה ובפרים ושעירים הנשרפים ולמשלח את השעיר

א. העוסקים בפרה אדומה פרשת חקת: וְכִבֶּס בְּגָדָיו הַכֹּהֵן וְרָחַץ בְּשָׂרוֹ בַּמַּיִם וְאַחַר יָבֹא אֶל הַמַּחֲנֶה וְטָמֵא הַכֹּהֵן עַד הָעָרֶב. וכתב רש"י: סָרְסֵהוּ וְדָרְשֵׁהוּ: וְטָמֵא עַד הָעָרֶב וְאַחַר יָבֹא אֶל הַמַּחֲנֶה. וכן כתב הרמב"ם בראש פרק חמישי מהלכות פרה: כָּל הָעוֹסְקִי...
על ידי ביקורת תהיה
א' יוני 21, 2020 7:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור אונאה בפחות משתות - שיטת הרמב"ם
תגובות: 11
צפיות: 177

Re: איסור אונאה בפחות משתות - שיטת הרמב"ם

יהודה בן יעקב כתב:כהונת עולם: הן אמת שכתבתי במקום אחר דמרמב"ם גבי מטבע פ"ח מגזלה נראה דשרי.
הכוונה לדברי הרמב"ם בפ"ז מגניבה (הלכה ה), שכתב: חסרה הסלע פחות משתות – יקיים לשאת ולתת בה, אבל לא למשקל, שכל פחות משתות מוחלין בו רוב האדם במשא ובמתן.
אך יש לדחות דמטבע שאני, כמו שכתב הרא"ש.
על ידי ביקורת תהיה
א' יוני 21, 2020 10:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין י. - סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי
תגובות: 8
צפיות: 265

Re: סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי

וכי מנין להם לתלמידי הרב גוגל לדעת?
יושבי בית המדרש, ההוגים באותיות מודפסות ובמהדורות עדכניות, יודעים גם יודעים.
על ידי ביקורת תהיה
א' יוני 21, 2020 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1104

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

איתן נוי כתב:הדברים לא הוצאו מהקשרם.
פשוט, מתוך אריכות הדברים זו השורה היחידה שהבנתי. אקסקיוז מי.
על ידי ביקורת תהיה
ש' יוני 20, 2020 11:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא
תגובות: 7
צפיות: 385

Re: נדה לט. - שאלה בפשט הגמרא

עזרוני אחי, עזרוני הָבן, מה ניטפל יהודי זה לרב חסדא?

עבור לחיפוש מתקדם