פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 260 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ביקורת תהיה
ג' אוגוסט 14, 2018 5:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 489
צפיות: 30496

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ורצון שוכני סנה עין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל בין השנואין. וברש"י: "בין השנואים. שילה קדשיו נאכלין אף בגבולי שאר שבטים ששנאוהו". ויש לדקדק, דכיון שהשבטים שנאו את יוסף, אם כן היה לו למימר שעין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלה, תאכל בין ה'שונאים', מאחר דהשבטים היו שונאים ...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אוגוסט 14, 2018 10:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 23
צפיות: 235

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ההוא דאמר כתב:מדוע לרש"י לא ניחא ליה בהכי.

השאלה שאלה. אך להבהרה בעלמא, דברי רש"י 'דאי לאו מוציאו בפה, מחשבתו למאי נחייב לה' מתייחסים אל שליחות יד ולא אל פיגול.
על ידי ביקורת תהיה
ג' אוגוסט 14, 2018 2:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 23
צפיות: 235

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

א. הרי מהרש"ל מחק את המשפט שבתוך הסוגרים, ונראה בעליל כי שרבוב הוא שהשתרבב לתוך דברי רש"י. (ישנה סתירה בדברי רש"י בענין מחשבה בשליחות יד, שהעיר עליה בהגהות הב"ח בשלהי המפקיד.) ב. התוספות הוכיחו כן מכמה מקומות בתלמוד (פסחים סג ע"א ועוד). וכן כתב רש"י בפירוש החומש: 'לא תז...
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוגוסט 13, 2018 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה בתשובה בחלום
תגובות: 12
צפיות: 180

Re: חזרה בתשובה בחלום

חלמא טבא חזאי.. אך במקורותינו ישנה התייחסות שונה לחלומות, כדלהלן: הַנּוֹדֵר בַּחֲלוֹם - אֵינוֹ כְּלוּם וְאֵינוֹ צָרִיךְ שְׁאֵלָה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁיַּתִּירוּ לוֹ עֲשָׂרָה דְּיָדְעִי לְמִקְרֵי (וְיַתִּירוּ לוֹ בַּחֲרָטָה כְּאִלּוּ נָדַר בְּהָקִיץ) . וְיֵשׁ לָחֹשׁ לְדִבְרֵיהֶם. (שו"ע יו"...
על ידי ביקורת תהיה
א' אוגוסט 12, 2018 6:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו
תגובות: 15
צפיות: 1866

Re: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו

אשר177 כתב:ואשר על כן, אני עדיין סבור שמילה זו בהם שיבוש היא, וטוב שתוקן בסידורים.

גם בסידור הרב הושמטה מלת 'בהם' הן מנוסח 'אתה חוננתנו' והן מנוסח 'ותודיענו'.
על ידי ביקורת תהיה
א' אוגוסט 12, 2018 10:02 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''
תגובות: 12
צפיות: 169

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

משולש כתב:וכן שינו ב"זכר פר פנים ושעיר פנימי וחיצון" שהם קרבנות מיוחדים ליום כיפור בלבד, ואין עוד שעיר פנימי חוץ מיום כיפור כמדומני.

פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים הם חטאות פנימיות, אולם כאן אין ספק שהכוונה לקרבנות יום הכפורים.
על ידי ביקורת תהיה
ו' אוגוסט 10, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: יד עדים בראשונה מה הטעם
תגובות: 8
צפיות: 521

Re: יד עדים בראשונה מה הטעם

ראה בשפ"א ריש האזינו. ז"ל שם: ופשוט הטעם יד העדים בראשונה, שכן צריך להיות שלא יוכל אדם לראות דבר עבירה, ולכן עדים שראו צריכין לסוקלו. וכוונתו נראה, שהרואה איש מישראל עובר דבר עבירה, התגובה הטבעית שלו צריכה להיות עשיית שפטים בחוטא, ובעצם היה מתבקש מן העדים להרוג את החוטא תיכף ומיד, אלא שאמ...
על ידי ביקורת תהיה
ו' אוגוסט 10, 2018 1:52 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 32
צפיות: 2937

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

אחד מני רבים: יִהְיוּ שֶׁבַע שְׁנֵי רָעָב.
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוגוסט 09, 2018 11:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקון בגמ' "עוז והדר" שלא צויין
תגובות: 17
צפיות: 1637

Re: תיקון בגמ' "עוז והדר" שלא צויין

למרבה החרפה ישנם תיקוני צנזורה שמתחילה הופיעו בהגהות וציונים, אך במהדורות חדשות יותר נשמטו מכל וכל! לדעתי, הנסיגה לאחור היא מעשה שקול. וכך יש ללמוד ממה שכתבו התוס' במסכת ר"ה (דף לב:) לגבי תקיעת שופר: וְאַף עַל פִּי שֶׁבָּטְלָה גְזֵרַת הַמַּלְכוּת, לָא עָבְדִינַן כִּדְמֵעִיקָּרָא, אַף עַל גַּב ...
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוגוסט 09, 2018 7:44 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו
תגובות: 15
צפיות: 1866

Re: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו

שבטיישראל כתב:בפי' סידור התפילה להרוקח (ק"ה) יש פירוש לתיבה זו

מה הפירוש?
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוגוסט 09, 2018 4:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 55
צפיות: 4291

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

לבי במערב כתב:הדברים נוראים, בכ"מ שלא 'הסתדר' להם מעט הנוסח שלפנינו - 'תיקנו' בלא להעיר כלום עד"ז!

במטותא מינך, דוגמא או שתים; אם אפשר, משהו נורא.
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוגוסט 09, 2018 10:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 489
צפיות: 30496

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ולי נראה שדברי רש"י מדוקדקים מאד, וכוונתו לומר, כי אין הפירוש של 'הרי אלו בעשה' האמור כאן כפירוש של 'הרי אלו בעשה' האמורים למעלה, שכן כאן אין הוא עובר בשעת ההקרבה על עשה ד'והביאום ליי', כי בשעה שבטל המשכן – בטלה מצות 'והביאום'; אלא הכוונה שברשלנותו נתבטלה מצות עשה, והיינו בשעת ביטול המשכן, 'והק...
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוגוסט 09, 2018 2:18 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו
תגובות: 15
צפיות: 1866

Re: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו

מעט דבש כתב:ב"ח או"ח רצד

אין כמדומה בדברי הב"ח שום התייחסות למלת הכינוי 'בהם'.
על ידי ביקורת תהיה
ה' אוגוסט 09, 2018 1:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 33
צפיות: 2350

Re: השבת אבידת גוי

זה בסדר גמור לא להשיב אבידת גוי. אבל מי שאינו עושה מהשבת אבידת גוי מין שלחן ערוך (שאליו, אם אני צודק, התכוונו חז"ל) אבל קורה שהוא רוצה להשיב לגוי את אבידתו מפני שהוא חס עליו, גם הוא, לענ"ד אאל"ט, בסדר גמור. ז"א איני סבור שישנה חובה מוסרית להשיב אבידה לגוי, אלא שזה בסדר אם עושים ...
על ידי ביקורת תהיה
ד' אוגוסט 08, 2018 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 55
צפיות: 4291

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

בבא קמא פג: יכול סימא את עינו נסמא את עינו כו' ת"ל מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לתשלומין אף מכה אדם לתשלומין, ואם נפשך לומר הרי הוא אומר לא תקחו כופר לנפש כו' ונראה דאין צריך למחוק כלום, אלא דשני דיבורי רש"י דיבור א' הם. ובא לבאר מרוצת לשון הגמ' ואם נפשך לומר הרי הוא אומר, וקל להבין. במה...
על ידי ביקורת תהיה
ד' אוגוסט 08, 2018 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבדה לגוי
תגובות: 1
צפיות: 60

השבת אבדה לגוי

בפרק הנשרפין אמר רב יהודה אמר רב: הַמַּחֲזִיר אֲבֵדָה לְגוֹי, עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר 'לְמַעַן סְפוֹת הָרָוָה אֶת הַצְּמֵאָה, לֹא יֹאבֶה יְיָ סְלוֹחַ לוֹ'. ומפרש רש"י: הַמַּחֲזִיר אֲבֵדָה לְגוֹי - הִשְׁוָה וְחִבֵּר גּוֹיִם לְיִשְׂרָאֵל, וּמַרְאֶה בְּעַצְמוֹ שֶׁהֲשָׁבַת אֲבֵדָה אֵינָהּ חֲשׁוּבָה...
על ידי ביקורת תהיה
ד' אוגוסט 08, 2018 12:58 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וכל ישראל וכל העם
תגובות: 14
צפיות: 1160

Re: וכל ישראל וכל העם

הצד השוה שבזקן ממרא ובבן סורה ומורה אָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה, שְׁלשָׁה דְבָרִים סָח לִי זְעֵירָא מֵאַנְשֵׁי יְרוּשָׁלַיִם, בַּעַל שֶׁמָּחַל עַל קִינּוּיוֹ קִינּוּיוֹ מָחוּל, וְזָקֵן מַמְרֵא שֶׁרָצוּ בֵּית דִּין לִמְחוֹל לוֹ מוֹחֲלִין לוֹ, וּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה שֶׁרָצוּ אָבִיו וְאִמּוֹ לִמְחוֹל לוֹ מ...
על ידי ביקורת תהיה
ג' אוגוסט 07, 2018 2:30 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו
תגובות: 15
צפיות: 1866

Re: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו

ומענין לענין – מלת 'בהם' עמומה במקרא: אמר משה איש האלדים: 'יְמֵי שְׁנוֹתֵינוּ בָהֶם שִׁבְעִים שָׁנָה וְאִם בִּגְבוּרֹת שְׁמוֹנִים שָׁנָה'. אין הכוונה ברורה, אל מי תרמוז המלה 'בהם', וכמה פירושים נאמרו בזה: תרגום : בעלמא הדין. רש"י : בָּעוונות ובָעלומים האמורים למעלה: 'שַׁתָּ עֲוֹנוֹתֵינוּ לְנֶגְ...
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוגוסט 06, 2018 1:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 489
צפיות: 30496

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

כלום אימורין ועולה אינם זבחים?!
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוגוסט 06, 2018 9:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 489
צפיות: 30496

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

בלתי מובן! הרי הרמב"ם מזכיר בפירוש לבונה ואימורין ועולה ונסכים.
על ידי ביקורת תהיה
ב' אוגוסט 06, 2018 1:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 489
צפיות: 30496

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ההוא דאמר כתב:קי, א
[b]איך יתכן פסול מום לאחר שחיטה?

מום מאן דכר שמיה? שחיטה מאן דכר שמה? הלוא במנחות עסיקינן!
על ידי ביקורת תהיה
א' אוגוסט 05, 2018 10:01 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 32
צפיות: 2937

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

אמרתי בחפזי שרצונך לומר כי שווא אחרי חולם הוא שווא נע, שאיננו נכון במקום זה שהאות החלומה מוטעמת.
על ידי ביקורת תהיה
א' אוגוסט 05, 2018 7:08 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 32
צפיות: 2937

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

נראה כדעת חיימקה (סימוכין: "ותנח התיבה"). הצדק עמך אך לא מטעמך, אלא הנון נפתחת בגלל האות הגרונית שאחריה. והראיה: 'וַתָּנַח', שפ"א הפועל פתוחה, לעומת שאר הפעלים מגזרה זו שפ"א הפועל נקודה בקמץ קטן: וַתָּשָׁב, וַתָּמָת, וַתָּקָם וכיו"ב. מכל מקום, הצורה 'תנוחינה' יותר מצטלצלת ב...
על ידי ביקורת תהיה
א' אוגוסט 05, 2018 4:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו
תגובות: 15
צפיות: 1866

Re: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו

הנוסח הזה נאמר גם בהבדלה של ליל יו"ט שחל במוצ"ש: 'וַתּוֹדִיעֵנוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ אֶת מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ, וַתְּלַמְּדֵנוּ לַעֲשׂוֹת בָּהֶם חֻקֵּי רְצוֹנֶךָ', ושם לא נזכרו דעת ובינה.
ולפרש שם 'בהם' – במשפטי צדקך, אין נראה כלל.
קשיא.
על ידי ביקורת תהיה
א' אוגוסט 05, 2018 11:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 822

Re: כסף שנמצא במונית

לא דומה כלל ועיקר לכליו של אדם ברה"ר, שמותר לו להחזיק ביד ולא מיועד להנחה עג"ק. אבל הנסיעה של המכונית היא עג"ק, לכך היא מיועדת ומותר לה שימוש זה, לא מוכרח שיש חסרון בעובדה שזה בתזוזה ואין לו לעצור. למעשה בעת התזוזה זה מונח עג"ק ברשות כולם והסכמתם. למה שלא יקנה ככלי בסימטא שמותר ...
על ידי ביקורת תהיה
א' אוגוסט 05, 2018 2:06 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו
תגובות: 15
צפיות: 1866

Re: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו

ברם המנהג הקדום היה שבמוצאי שבת אין אומרים את הפתיחה 'אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה', אלא מתחילים את הברכה ב'אתה חוננתנו', כמובא בב"י ובד"מ ובשאר פוסקים באו"ח סימן רצד.
על ידי ביקורת תהיה
ש' אוגוסט 04, 2018 11:18 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 32
צפיות: 2937

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

בעתיד (לנוכחות ולנסתרות): א. תְּנוּחֶינָה; ב. תָּנֹחְנָה או תָּנֹחְןָ. בציווי – כנ"ל ללא תיו השימוש: א. נוּחֶינָה; ב. נֹחְנָה או נֹחְןָ. סימוכין: 1. 'וְאַתְּ וּבְנוֹתַיִךְ תְּשֻׁבֶינָה לְקַדְמַתְכֶן' (יחזקאל טז, נה) , 'מִי אֵלֶּה כָּעָב תְּעוּפֶינָה' (ישעיה ס, ח) , 'תְּבֹאֶינָה בְּהֵיכַל מֶלֶךְ...
על ידי ביקורת תהיה
ו' אוגוסט 03, 2018 4:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: התוספת בתפילת המשכים מנין?
תגובות: 1
צפיות: 337

התוספת בתפילת המשכים מנין?

בסידורים נוסח ספרד, בסוף הקטע הראשון של תפלת 'לא על צדקותינו', נוספו שני פסוקים שאינם מופיעים במקור (תנא דבי אליהו) וגם לא בטור שמעתיק את התפלה: האחד (משלים את האמור 'ומותר האדם מן הבהמה אין'): 'לבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה לתן דין וחשבון לפני כסא כבודך'; והשני (מוסיף על האמור למעלה 'כל הגבורים כאין ...
על ידי ביקורת תהיה
ד' אוגוסט 01, 2018 10:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 489
צפיות: 30496

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הטענה טענה, אך בפשטות משמע כי אבוה דשמואל ושמואל עוסקים בשאלה של כשר ופסול, ככל שאר האופנים המוזכרים שם בהמשך, ולא בשאלה של חיוב כרת ופטור כרת. וכמו כן הרמב"ם מביא דין זה בפסולי המוקדשים, ולא בדיני שחיטת חוץ. זאת ועוד, התוס' שם בד"ה חתך כתבו שהדין של תהא כולה לפנים משום 'והביאום' היינו לכת...
על ידי ביקורת תהיה
ד' אוגוסט 01, 2018 4:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 489
צפיות: 30496

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קז, ב מדוע לא נימא רובו ככולו בשחוטי חוץ אמר רב מרי לאיתויי כולה בפנים וצוארה בחוץ [צוארה] בחוץ פשיטא אמאי קפיד רחמנא אשחיטה ושחיטה בחוץ היא. יש לעיין מדוע לא נימא רובו ככולו, ונחשיב שהבהמה כולה נמצאת בתוך העזרה, ויש לה דין של שחיטה בפנים. משום שנאמר 'וֶהֱבִיאוּם לַייָ', שֶׁתְּהֵא כּוּלָּהּ לִפְנִי...
על ידי ביקורת תהיה
ד' אוגוסט 01, 2018 1:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 822

Re: כסף שנמצא במונית

עזריאל ברגר כתב:כל זמן שהמונית בנסיעה היא במקום שאין לו רשות להניחה.

אור חדש על מצבה של מציאה במונית – מצב של ספק: ספק כבר זכה בה בעל המונית ספק טרם זכה בה, דהיינו ממון המוטל בספק אם הפקר הוא אם של פלוני הוא.
המצב החדש מצריך כמובן שיקול הענין מחדש.
על ידי ביקורת תהיה
ג' יולי 31, 2018 4:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 822

Re: כסף שנמצא במונית

עזריאל ברגר כתב:ע"פ דיני קנין כלי, שאיננו זהה לקנין חצר כלל.

שותא דמר לא ידענא.
על ידי ביקורת תהיה
ג' יולי 31, 2018 1:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 822

Re: כסף שנמצא במונית

עזריאל ברגר כתב:מונית לכאורה איננה חצר אלא כלי.

להזכירך דבר משנה: הַזּוֹרֵק גֵּט לְאִשְׁתּוֹ לְתוֹךְ חֵיקָהּ אוֹ לְתוֹךְ קַלְתָּהּ, הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת:
על ידי ביקורת תהיה
ג' יולי 31, 2018 1:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 822

Re: כסף שנמצא במונית

הדבר תלוי בשני מהלכים של הרא"ש בפרק אלו מציאות: א. על הא ד'מצא בכותל ישן הרי אלו שלו' כתב הרא"ש וז"ל: וכי תימא תקנה ליה חצירו אחר שנתייאשו ישראל, לא עדיפא חצירו מידו, דאילו בא לידו קודם יאוש תו לא קני הואיל ובאיסורא אתא לידיה, הלכך חצירו נמי בכי האי גוונא לא קניא ליה. ולפי זה גם בניד...
על ידי ביקורת תהיה
ב' יולי 30, 2018 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 822

Re: כסף שנמצא במונית

אריה מרדכי כתב:ישנם אופנים שיש לחוש שהוא באיסורא אתא לידיה של בעל המונית ונתחייב בהשבה, כך שהנוסע שימצא למחרת אסור לו לזכות בזה.

טעות! לעולם אין מתחייב בהשבה עד שימצאנו. ואדרבה, מהטעם דבאיסורא אתא לידיה זכה בו זה שמצאו ברשותו לאחר מכן.
על ידי ביקורת תהיה
ב' יולי 30, 2018 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 822

Re: כסף שנמצא במונית

הדבר תלוי בשני מהלכים של הרא"ש בפרק אלו מציאות: א. על הא ד'מצא בכותל ישן הרי אלו שלו' כתב הרא"ש וז"ל: וכי תימא תקנה ליה חצירו אחר שנתייאשו ישראל, לא עדיפא חצירו מידו, דאילו בא לידו קודם יאוש תו לא קני הואיל ובאיסורא אתא לידיה, הלכך חצירו נמי בכי האי גוונא לא קניא ליה. ולפי זה גם בנידו...
על ידי ביקורת תהיה
ב' יולי 30, 2018 12:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 489
צפיות: 30496

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קז, ב מדוע לא נימא רובו ככולו בשחוטי חוץ אמר רב מרי לאיתויי כולה בפנים וצוארה בחוץ [צוארה] בחוץ פשיטא אמאי קפיד רחמנא אשחיטה ושחיטה בחוץ היא. יש לעיין מדוע לא נימא רובו ככולו, ונחשיב שהבהמה כולה נמצאת בתוך העזרה, ויש לה דין של שחיטה בפנים. והשאלה הנלווית, מה יהיה הדין אם כל הבהמה נמצאת בעזרה, והאדם...
על ידי ביקורת תהיה
ב' יולי 30, 2018 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?
תגובות: 32
צפיות: 1082

Re: שכם ת"ו? יריחו ת"ו?

וַיַּשְׁבַּע יְהוֹשֻׁעַ בָּעֵת הַהִיא לֵאמֹר אָרוּר הָאִישׁ לִפְנֵי יְיָ אֲשֶׁר יָקוּם וּבָנָה אֶת הָעִיר הַזֹּאת אֶת יְרִיחוֹ, בִּבְכֹרוֹ יְיַסְּדֶנָּה וּבִצְעִירוֹ יַצִּיב דְּלָתֶיהָ:
על ידי ביקורת תהיה
ב' יולי 30, 2018 1:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מאי מבעה?
תגובות: 5
צפיות: 493

Re: מאי מבעה?

הוגה ומעיין כתב:חשוב להבדיל בין הכתוב לבין הפירוש האפשרי.

ברי! ברם דימיתי כי ההבדלה בין דברי הפרשנות ובין הדברים שבמקור ברורה דיה.
על ידי ביקורת תהיה
א' יולי 29, 2018 12:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 489
צפיות: 30496

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

עזריאל ברגר כתב:מסוגיין דריש בכל מערבין לא משמע שיש אוכל המותר באכילה בבית הקברות.

איה מדובר שם על אודות אכילה בבית הקברות?

עבור לחיפוש מתקדם