מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 578 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
א' יולי 05, 2020 2:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה בלעם לא קילל אתונו?
תגובות: 22
צפיות: 1613

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

יתכן שבלעם יכל לקלל מי שאין לו עבירות. . כונתך יכול לקלל רק מי שיש לו עבירות העמק דבר (פסוק יא באמצע העניין עיי"ש) כ' וז"ל אלא הענין דבאמת כתיב במשלי כ"ו כצפור לנוד כדרור לעוף כן קללת חנם לא תבא ו א"כ א"א שתחול הקללה אם לא שיש איזה עון . וכמו דכתיב בס' שופטים וישב אלהים את ...
על ידי שמר
א' יולי 05, 2020 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה בלעם לא קילל אתונו?
תגובות: 22
צפיות: 1613

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

בעל הטורים פסוק כג' " ולא קילל אותה, לפי שהיה דעתו לקלל את ישראל ואין ב' קללות ביום אחד דכתיב (בראשית ח,כא) לא אוסיף לקלל עוד וגו ' ולא אוסיף עוד להכות, אי נמי מפני שלא הגיע אז הרגע של הזעם" נשאלתי בשבת, הנה אי' בגמ' סנהדרין קה: "אמר רבי אבא בר כהנא כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומ...
על ידי שמר
א' יולי 05, 2020 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה בלעם לא קילל אתונו?
תגובות: 22
צפיות: 1613

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

בשבת ראיתי בפ' רבינו אפרים עה"ת (במדבר עמ' קכד) שתירץ שבלעם אינו יכול לקלל ב' קללות ביום אחד וכיון שהוא רצה לקלל את בנ"י באותו יום, לא יכול לקלל גם את אתונו לפני כן. מובא לעיל פעמיים ממקורות אחרים. --- אמנם אליבא דאמת קללת בלעם לא היתה באותו יום, כמ"ש ויהי בבקר. בכן אופן לא ידע זה מראש
על ידי שמר
ד' יולי 01, 2020 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה בלעם לא קילל אתונו?
תגובות: 22
צפיות: 1613

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

בעל הטורים פסוק כג' "ולא קילל אותה, לפי שהיה דעתו לקלל את ישראל ואין ב' קללות ביום אחד דכתיב (בראשית ח,כא) לא אוסיף לקלל עוד וגו' ולא אוסיף עוד להכות, אי נמי מפני שלא הגיע אז הרגע של הזעם"
על ידי שמר
ג' יוני 30, 2020 2:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11407
צפיות: 1703471

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
פירוש הרד"ל ומהרז"ו על המדרש רות ב, יא.
על ידי שמר
ה' יוני 25, 2020 3:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי
תגובות: 8
צפיות: 1100

Re: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי

חזק!
על ידי שמר
ה' יוני 25, 2020 11:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי
תגובות: 8
צפיות: 1100

Re: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי

סגי נהור כתב:
בקרו טלה כתב:
סגי נהור כתב:ראה גם במצוין בלקוטי שיחות (אוצר לקו"ש ח"ה, חוקת א) ובמבואר שם בארוכה.

אבקש מחילה [ולא יהא המוחל אכזרי] ממי שלא מבין את השפראך

על כן ציינתי דווקא לאוצר לקו"ש, שבו זה מופיע בלשון הקודש.
אשתדל להעלות בהמשך היום בל"נ.

עברו כבר שנים ועדיין אפשר לתקן ולהעלות.
על ידי שמר
ה' יוני 25, 2020 11:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי
תגובות: 8
צפיות: 1100

Re: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי

צ"ב מדוע דווקא כאן מפורש שנתפלל משה עליהם רק לאחר שמחל להם - כמבואר ברש"י הנ"ל ומקורו מהמדרש רבה ט,ג, "ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו...ויתפלל להודיעך ענותנותו של משה לא נשתהה לבקש עליהם רחמים, ולהודיעך כח התשובה כיון שאמרו חטאנו מיד נתרצה להם שאין המוחל נעשה אכזרי", ולכאורה ...
על ידי שמר
ו' יוני 19, 2020 3:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בענייני שבת
תגובות: 6
צפיות: 247

Re: שאלות בענייני שבת

ראה במנחת אשר על מסכת שבת שם בסופו הדפיס הרב המחבר הגר"א וייס כמה מכתבי הלכה, אחד מהם עוסק במשחק רמי בשבת.https://tablet.otzar.org/book/book.php?book=50629&width=-17&scroll=0&udid=15920790746956942&fs=4173;66733;66748;66764;66781;66817;66831;66859;66872;66904;66922;66932;66972;...
על ידי שמר
ו' יוני 12, 2020 1:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ברית כרותה לי"ג מדות שאין חוזרות ריקם
תגובות: 14
צפיות: 2538

Re: ברית כרותה לי"ג מדות שאין חוזרות ריקם

בברכה המשולשת כתב:וידועים דברי הרמ"ק זיע"א בתומר דבורה שי"ג מידות מועילות דווקא אם האדם נוהג בהתאם מה הוא אף אתה וכו'

היכן המקור המדויק שם?
תודה
על ידי שמר
ה' יוני 11, 2020 1:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 267
צפיות: 47370

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

יש הבדל בין הרצוי למצוי.
אני על עצם העיקרון שבמכלול השיקולים בשידוך להכניס את ענין המראה זהו דבר לא יהודי באתי לחלוק
על ידי שמר
ה' יוני 11, 2020 12:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 267
צפיות: 47370

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

הרב מוצפי השיב: "... זה לא יהודי לבחור שידוך לפי איך שהיא נראית, וכך יוצאים ילדים חצופים". שטויות. [לגבי תמונות, ודאי שלהראות לבחור תמונה אין בעיה ולא גרע מהפגישה עצמה [וכמדומני שבד"כ התמונה היא בעיקר לאמו וכדו'], אבל להשאיר לו תמונה לאוסף... זה כבר לא לענין] תנו רבנן יפיפיות שבהן מה...
על ידי שמר
ו' יוני 05, 2020 10:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אבני שהם ואבני מילואים
תגובות: 2
צפיות: 192

Re: אבני שהם ואבני מילואים

לפני הנ"ל אמרתי כך: פרש"י : אמר רבי נתן מה ראו הנשיאים להתנדב כאן בתחלה ובמלאכת המשכן לא התנדבו תחלה אלא כך אמרו הנשיאים יתנדבו צבור מה שיתנדבו ומה שמחסרין אנו משלימין כיון שראו שהשלימו צבור את הכל שנא' (שמות לו) והמלאכה היתה דים אמרו מעתה מה לנו לעשות הביאו את אבני השוהם והמלואים לאפוד ול...
על ידי שמר
ד' יוני 03, 2020 12:37 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 49
צפיות: 7648

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

יש גם את הוורט שלו למה הנביא אמר לאשה השונמית, 'שאי בנך' הלא כבר היה גדול ויכל ללכת לבד, אלא, שהתחיית המתים עשתה אותו חי, אבל לא עשתה אותו בריא, והרי הוא היה חולה.. שמעתי מהגרי"ז (בהגרש"מ) דיסקין שהוורט הזה נאמר על ישיבת קמניץ לפני שנים שעשו חיזוק והביאו הרבה בחורים חדשים, ועל זה נאמר הוו...
על ידי שמר
ג' יוני 02, 2020 8:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אבני שהם ואבני מילואים
תגובות: 2
צפיות: 192

אבני שהם ואבני מילואים

האם יש מקור לכך שכל נשיא נידב את האבן השייכת לשבטו?. אשאל באופן שונה, האם נדבת הנשיאים הגיע כיחידה אחת כלומר נדבה אחת או שמא כל נשיא ונשיא הביא בפנ"ע כלומר שתים עשרה נדבות שונות (כמו קורבנות הנשאים ששם כל אחד הביא קרבן בפני עצמו). ואת"ל שכל אחד ואחד הביא בפנ"ע א"כ איך מחלקים 14 א...
על ידי שמר
ה' מאי 21, 2020 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שבועה מצד השכל בלי ציווי
תגובות: 15
צפיות: 1865

Re: חיוב שבועה מצד השכל בלי ציווי

באותו ענין.
האם בן נח יכול להשבע לבטל את המצווה (ז' מצות בנ"ח), מצד אחד הוא לא מושבע ועומד מהר סיני, ומאידך הוא מחיוב (ע"פ הדברים שנכתבו כאן) לקיים שבועתו.
על ידי שמר
א' מאי 10, 2020 10:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עשרת המכות – עשרה לשונות של תפילה
תגובות: 3
צפיות: 930

Re: עשרת המכות – עשרה לשונות של תפילה

שמות יד, י "וּפַרְעֹה הִקְרִיב וַיִּשְׂאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת עֵינֵיהֶם וְהִנֵּה מִצְרַיִם נֹסֵעַ אַחֲרֵיהֶם וַיִּירְאוּ מְאֹד וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל ה'" פרש"י "ויצעקו - (מכילתא) תפשו אומנות אבותם. באברהם הוא אומר (בראשית יט) אל המקום אשר עמד שם. ביצחק (שם כד) לשוח ב...
על ידי שמר
א' מאי 10, 2020 7:48 pm
פורום: פסח
נושא: מצות והגדת לבנך ע"י כתיבה
תגובות: 8
צפיות: 572

Re: מצות והגדת לבנך ע"י כתיבה

תב והלאה
יש"כ
על ידי שמר
ו' מאי 08, 2020 5:56 pm
פורום: פסח
נושא: מצות והגדת לבנך ע"י כתיבה
תגובות: 8
צפיות: 572

מצות והגדת לבנך ע"י כתיבה

האם אפשר לקיים ע"י כתיבה (כגון מי שיש לו בן חרש - המדבר - יכתוב ההגדה לבנו קודם החג)? כשחיפשתי באוצר כתיבתי בחיפוש "והגדת לבנך חרש" התוצאות היו "והגדת לבנך וכו' החדש הזה וכו' - ממש "החרש היה לבם" האם יש לדמות לתשובת רעק"א גבי ספירת העומר? ואת"ל ואפשר לקיים בכה...
על ידי שמר
א' אפריל 26, 2020 4:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פורום קורונה - האם לנעול?
תגובות: 61
צפיות: 3788

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

מוצה לע"ע.
על ידי שמר
ו' אפריל 24, 2020 2:39 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תספורת ביום שישי ראש חודש אייר
תגובות: 28
צפיות: 839

Re: תספורת ביום שישי ראש חודש אייר

בהנחה שעניינה של צוואת רבי יהודה החסיד מטעם סכנה היא (כמו בנושא השמות), האם יש להחמיר השנה - זמן סכנה - שלא להסתפר אף מי שאינו נוהג תמיד ע"פ דבריו הק'?
על ידי שמר
ו' אפריל 24, 2020 2:30 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעלה חיוך לרגע!
תגובות: 196
צפיות: 17702

Re: תעלה חיוך לרגע!

יושב הארץ כתב:כידוע מבקשים עצות איך לפתוח את הישיבות והכוללים, לא יודע למה לא חושבים לפתח את המוסדות בפארקים המורחבים של בני ברק, ובמרכזם גן ורשא הידוע...

או בירושלים ב"גינות סחרוב"..
על ידי שמר
ב' אפריל 13, 2020 6:17 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הקורנה במגזר החרדי - נתונים
תגובות: 211
צפיות: 16168

Re: הקורנה במגזר החרדי - נתונים

האם ישנם נתונים על בני ברק - קודם לסגר ונכון להיום? (כוונתי לאחוזי ההדבקה ולא סתם מספרים)
על ידי שמר
ג' אפריל 07, 2020 9:39 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הקורנה במגזר החרדי - נתונים
תגובות: 211
צפיות: 16168

Re: הקורנה במגזר החרדי - נתונים

שמש כתב:והקטע המרתק הזה מלמד על הבנת המשיבים באורחות החיים החרדיים...

היתה ידיעה שמשרד התקשורת הורה לפתוח את הטלפונים הכשרים לקבלת sms
על ידי שמר
ג' אפריל 07, 2020 5:22 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעלה חיוך לרגע!
תגובות: 196
צפיות: 17702

Re: תעלה חיוך לרגע!

שייף נפיק כתב:אני שואל חבר: מה
נשמע הכל בסדר ?
הוא עונה :
רק אנחנו בסדר!

אני עונה: יופי בסגר גמור.
על ידי שמר
ג' אפריל 07, 2020 5:17 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הקורנה במגזר החרדי - נתונים
תגובות: 211
צפיות: 16168

Re: הקורנה במגזר החרדי - נתונים

יש לי הרגשה (מקווה שטועה אנכי) שתושבי ירושלים מרגישים יותר "בטוחים" מתושבי בני ברק, בבחינת : "לנו זה לא יקרה אנחנו לא "דביקים" כמו הבני ברקים" - או שזה מטעם שמועה רחוקה כמו שברוקלין ואחיותיה נראות לנו רחוקות ולא מענייננו. אני חושש שחוץ מעצם המחשבה הלא נכונה (הרי הסיבות ...
על ידי שמר
ג' אפריל 07, 2020 12:05 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סיום מסכתא בערב פסח בשנה זו
תגובות: 40
צפיות: 1584

Re: סיום מסכתא בערב פסח בשנה זו

האם אבי הבכור שצם במוקמו קל יותר מהבכור עצמו או שמא "חיוב" המנהג שווה.
על ידי שמר
א' אפריל 05, 2020 8:55 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 79
צפיות: 5427

Re: ליל הסגר

אני מדבר על שנה ראשונה
על ידי שמר
א' אפריל 05, 2020 8:50 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 79
צפיות: 5427

Re: ליל הסגר

אין הפנמה

הרבה זוגות צעירים שנה ראשונה הולכים להורים בליל הסדר!!

נתון בדוק.

רבותי : הצילו!
על ידי שמר
א' אפריל 05, 2020 3:23 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעלה חיוך לרגע!
תגובות: 196
צפיות: 17702

Re: תעלה חיוך לרגע!

שמשון כתב:בתר"פ קראו לאלו שסגרו בתי כנסיות: קומוניסטים
בתש"פ קוראים להם: קורנוסטים

?
מה ההשוואה
על ידי שמר
ד' אפריל 01, 2020 2:16 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תעלה חיוך לרגע!
תגובות: 196
צפיות: 17702

Re: תעלה חיוך לרגע!

אשתי שאלה אותי: תגיד אחרי שכל זה יעבור בעז"ה מה תקנה לי? אמרתי לה תבליט ירושלים של זהב.... אבל בתנאי שאח"כ אני עוזב את הבית ל24 שנה.

מי שלא הבין יעיין בכה עשו חכמינו - מעשה בר"ע ורחל.
על ידי שמר
ב' מרץ 30, 2020 5:24 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 79
צפיות: 5427

Re: ליל הסגר

דרומי כתב:ב"ה שיש עוד זמן עד ליל הסדר.

זו בדיוק הנקודה, שהמחלה הזו מכריחה לחשוב אוטומטית שבועיים קדימה, ופסח ממש קרוב.
היום (בעצם אתמול) צריך להוציא פסק או כל דבר אשר ימנע מאנשים לתכנן כזה דבר, בכדי שלא נבגיע למצב של החלטות בדקה ה90 שיביאו למצבים לא נעימים.
על ידי שמר
ב' מרץ 30, 2020 5:17 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 79
צפיות: 5427

Re: ליל הסגר

מבלי להכריע... אבל הנערווים שלי בכזית מצה, אינם על חשבון אף אחד, (ואבוי אם הייתי מחמיר על חשבון מישהו) אבל אם הנערווים של ב'ונשמרתם' הם על חשבון הוריי, שישבו בדד בליל הסדר - כליל ת"ב... צריך לדקדק היטב היטב, מהו באמת נדרש מצד 'ונשמרתם' ומהו 'נערווים' כלשונך, שחלילה להחמיר על חשבון השני. הנערוו...
על ידי שמר
ב' מרץ 30, 2020 5:14 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 79
צפיות: 5427

Re: ליל הסגר

דרומי כתב:נערווין...

אני רואה שיש לך נערווין באיות נרווים
על ידי שמר
ב' מרץ 30, 2020 5:07 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 79
צפיות: 5427

Re: ליל הסגר

כשפתחתי את האשכול לא חשבתי שכ"כ מהר יבוא מישהו שבשבילו העלתי את הנושא אבל בעז"ה אני מקווה שנצליח לשכנע את אלו שאינם מבינים. ולגופו של עניין, הרב לי"א כשתתארח אצל הוריך שיחי' האם תדקדק בשיעורי הכזית או שמא אין צורך לדקדק כ"כ, בערך כזית זה מספיק לא צריך שיעור מדוייק?. הלא פשוט שתדק...
על ידי שמר
ב' מרץ 30, 2020 12:35 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 79
צפיות: 5427

Re: ליל הסגר

אז מה הפתרון? ללכת אליהם?
על ידי שמר
ב' מרץ 30, 2020 11:55 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 79
צפיות: 5427

ליל הסגר

אין אני בא לקנטר ח"ו על כלל ישראל אולם בימים האחרונים נוכחנו לדעת שהציבור החרדי "מפגר" בהפנמה של המצב בפיגור של שבוע וחצי מכלל הציבור. ימי הפורים שעברו עלינו היו מקור הדבקה גדול מאד שתוצאותיו ניכרות בימים אלה. הימים המועדים לפורענות (רח"ל) אלו ימי חג הפסח הבעל"ט. משיחות שאני...
על ידי שמר
ג' מרץ 10, 2020 12:22 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: בגתנ א-ו תרש
תגובות: 24
צפיות: 3353

שינויי שמות במגילה

מעניין לעניין באותו עניין
חרבונא - חרבונה
הגא - הגי
??

עבור לחיפוש מתקדם