החיפוש הניב 446 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ד' ינואר 23, 2019 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 2964

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

לעצם הנידון.
שאלת תם: האם הסופר משלם לחברת האשראי אחוזים מסויימים על כל גיהוץ וגיהוץ, א"כ פשוט למה מקפידים המנהלים על חלוקת הקניות.
על ידי שמר
א' ינואר 20, 2019 12:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרעה מלך מצרים
תגובות: 3
צפיות: 210

פרעה מלך מצרים

בתורה יש ופעמים נכתב "פרעה" פעמים "מלך מצרים" ופעמים "פרעה מלך מצרים" והדבר צריך תלמוד.
על ידי שמר
ו' ינואר 18, 2019 10:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היכן אמרו שירה, בתוך הים או על שפת הים?
תגובות: 8
צפיות: 902

Re: היכן אמרו שירה, בתוך הים או על שפת הים?

אבן עזרא על שמות פרק יד פסוק כט ובני ישראל - טעם להזכיר זה פעם אחר. כי פרעה היה טובע ועוד נשארו אנשים מישראל בים עוברים . וזה הי' פלא בתוך פלא כי במקום שהיו ישראל עוברים בים היה שם רוח קדים מייבש ובמקום פרעה וחילו הביא השם רוח אחרת להמס המים שנקרשו ונעשו חומות ולפי"ז אפשר שיש מבנ"י שאמרו ...
על ידי שמר
ו' ינואר 18, 2019 3:17 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וראך ושמח בליבו
תגובות: 1
צפיות: 186

Re: וראך ושמח בליבו

עוד אפ"ל שבפסוק מתואר מה היה בהר האלוקים גרידא, אבל וראך ושמח בלבו היה עוד קודם למפגש בהר האלוקים, היינו שהיה אהרון רואה למשה מרחוק ואז שמח ולא בהר האלוקים.
על ידי שמר
ו' ינואר 18, 2019 3:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך הגיע אהרן למדבר?
תגובות: 4
צפיות: 203

Re: איך הגיע אהרן למדבר?

"וְגַם הִנֵּה הוּא יֹצֵא לִקְרָאתֶךָ וְרָאֲךָ וְשָׂמַח בְּלִבּוֹ"
ידוע שכל הנה שבתורה לשון חידוש הוא (רשב"ם מלבי"ם ועוד), ואפשר שזה היה החידוש שיצא ממצרים שאין עבד יכול לברוח ממנה.
על ידי שמר
ו' ינואר 18, 2019 2:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים
תגובות: 1
צפיות: 104

לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים

"לֹא נִשְׁאַר אַרְבֶּה אֶחָד בְּכֹל גְּבוּל מִצְרָיִם" פרש"י לא נשאר ארבה אחד - אף המלוחים שמלחו מהם. כלומר שלא יהנו מהמכה כלל. מדוע במכת ערוב לא הודגש ענין זה, שהרי אפשר וצדו המצרים חיות ע"מ להשתמש בעורם ובפרוה שלהם, ואיך אפשר שיהנו מהמכה. ואפשר לומר דאה"נ ובאמת לא צדו מהם,...
על ידי שמר
א' ינואר 06, 2019 1:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מכת דבר - ברגע אחד?
תגובות: 4
צפיות: 202

Re: מכת דבר - ברגע אחד?

ולפי' הרמב"ן שכולם מתו מאי איכא למימר?.
על ידי שמר
ב' דצמבר 31, 2018 8:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויתרוצצו הבנים - הבדלי לשונות במדרש
תגובות: 7
צפיות: 360

Re: ויתרוצצו הבנים - הבדלי לשונות במדרש

אולם על יד בתי ע"ז מה יש לה לעמוד לכן רק עברה שם שפתי כהן על בראשית פרק כה פסוק כב ויתרוצצו הבנים בקרבה. אמרו ז"ל (בראשית רבה ס"ג, ו') כשהיתה עוברת על פתחי עבודה זרה עשו מפרכס וכו', ולמה לה לעבור והא כתיב (משלי ה', ח') ואל תקרב אל פתח ביתה, אלא היתה הולכת לבתי עבודה זרה אולי תראה שם ...
על ידי שמר
ה' דצמבר 27, 2018 8:30 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עצימת עינים
תגובות: 4
צפיות: 255

עצימת עינים

ישעיהו פרק לג "הֹלֵךְ צְדָקוֹת וְדֹבֵר מֵישָׁרִים מֹאֵס בְּבֶצַע מַעֲשַׁקּוֹת נֹעֵר כַּפָּיו מִתְּמֹךְ בַּשֹּׁחַד אֹטֵם אָזְנוֹ מִשְּׁמֹעַ דָּמִים וְעֹצֵם עֵינָיו מֵרְאוֹת ברע" המושג עצימת עינים, לכאורה הוא נגזר מחמת הצורך בהפעלת עוצמה - כח - ע"מ לסגור את העפעפים. או שמא הוא מלשון &qu...
על ידי שמר
ה' דצמבר 27, 2018 7:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חילוק בין טוב וישר
תגובות: 2
צפיות: 633

Re: חילוק בין טוב וישר

הלכות שכנים פרק יב החכה ה
"המצר קודם ומסלק את הלוקח ודבר זה משום שנאמר ועשית הישר והטוב אמרו חכמים הואיל והמכר אחד הוא טוב וישר הוא שיקנה מקום זה בן המצר"

סתירה מיניה וביה.
על ידי שמר
א' דצמבר 23, 2018 11:44 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מהי צורת היחיד של כינים?
תגובות: 13
צפיות: 742

Re: מהי צורת היחיד של כינים?

וכן מביא שם שיש מחלוקת מהי צורת היחיד של כנים? כנה או "כֵּן" כמובא בישע' (נא ו) "וישביה כמו כן ימותון", וראיה מבמד' (יג לג) "ונהי בעיננו כחגבים וכן היינו בעיניהם" כלומר בעיניהם היינו כ"כן" (מלשון כנים) שהם קטנים יותר מחגבים. מלבי"ם במדבר פרק יג פסוק לג ו...
על ידי שמר
א' דצמבר 23, 2018 11:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרשה פתוחה ופרשה סתומה
תגובות: 4
צפיות: 1214

Re: פרשה פתוחה ופרשה סתומה

.
על ידי שמר
א' דצמבר 23, 2018 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם לא בריתי יומם ולילה
תגובות: 3
צפיות: 320

Re: אם לא בריתי יומם ולילה

פשוט וברור שלא ר' חיים חידש שא"א לעולם להתקיים רגע אחד ללא תורה. הדבר שתפס אותי ברש"י הוא בזה שמדגיש שההתקיימות של אם לא בריתי יומם ולילה קשורה לכך שישראל מפוזרים בד' רוחות הארץ, ואיך יתפרש הקשר הנ"ל לולא העניין הנזכר שלכך יש זמן שבו יש מקום שעוסקים בתורה ויש מקום שאין עוסקים בו בתורה...
על ידי שמר
א' דצמבר 23, 2018 8:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם לא בריתי יומם ולילה
תגובות: 3
צפיות: 320

אם לא בריתי יומם ולילה

מימים ימימה שמעתי וידעתי שבעל נפש החיים הוא זה שחידש שהסיבה שהעולם עגול היא בשביל שבכל זמן ילמדו תורה (לילה פה - בוקר באמריקה). אולם נ"ל שזו גמרא מפורשת (ע"פ ביאורו של רש"י) תענית ג: "אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם נאם ה' מאי קאמר להו אילימא הכי קאמ...
על ידי שמר
ג' דצמבר 18, 2018 7:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חילוק בין טוב וישר
תגובות: 2
צפיות: 633

Re: חילוק בין טוב וישר

הטור בסימן צט (חו"מ) כתב דדינא דבר מצרא משום ועשית הישר והטוב, אולם בסי' קג וקעה כתב שהוא משום ועשית הטוב והישר. ועוד שרש"י על החומש הוציא דין לפנים משורת הדין מהפסוק ועשית הישר והטוב ולא מהפסוק ועשית הטוב והישר. ומה שהערת שהרמב"ם שינה גם הוא מהסדר יש להעיר שאכן הר"מ כותב בכמה מק...
על ידי שמר
ד' דצמבר 12, 2018 10:16 am
פורום: אספקלריא
נושא: שחיתות פומבית כאורח חיים
תגובות: 318
צפיות: 9056

Re: שחיתות פומבית כאורח חיים

ב. כאשר אנו רואים סיפור כזה עם המקוה, אולי זה מגעיל אותנו. אמנם יש ילדים\בחורים\אברכים הרואים משהו אחר. הם רואים שיש בפרנסות לפרנס את בעליה בשחצנות, וממנו ילמדו וכן יעשו. ומזה יוצא שמי רוצה להיות עסקן? מי שהשחצנות גוברת בו. ומסיפורים כאלה אנו ממנים על עצמינו מנהיגים בלתי הגונים . כאשר אנו רואים סיפ...
על ידי שמר
ג' דצמבר 11, 2018 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הדליקו מנורה בשילה-נוב-גבעון?
תגובות: 15
צפיות: 1144

Re: האם הדליקו מנורה בשילה-נוב-גבעון?

עושה חדשות כתב:(אולי יש קשר למבואר במקובלים על חנוכה, "חנה כו" אמו של שמואל, דהיינו נבואה מכח המנורה).

ראה שמואל א ב, ד (תפילת חנה) בת"י שם - נראה שיש קשר להדלקת המנורה ע"י בני חשמונאי.
על ידי שמר
ד' דצמבר 05, 2018 2:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 581
צפיות: 70279

Re: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל

בעניין מכתב ר' דב. יש כידוע ליודעים סיפור שלם שכולו מעשה נפלא על מרן בעניין מידת השתיקה. הימים ימי החנוכה תשעו. ומתנגדיו הרקיעו שחקים אז בענייני ההנהגה. מכתב הגרדל בא כתגובה. הוחתמו עליו חשובי תלמידי החזוא. וכמו כן היו מוכנים מכתבים מגדולי תורה ואדמורים בעניין זה מהארץ ומחול. כמוכ האדמור מצאנז ביקש...
על ידי שמר
ג' נובמבר 27, 2018 1:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: השתלטות על שטחים ציבוריים
תגובות: 13
צפיות: 706

Re: השתלטות על שטחים ציבוריים

הֱוֵי מִתְפַּלֵּל בִּשְׁלוֹמָהּ שֶׁל מַלְכוּת, שֶׁאִלְמָלֵא מוֹרָאָהּ, אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בלעו

אני יכול לבנות עכשיו בניין באמצע גינת המשחקים שליד הבית שלי?? מותר לגזול מהגזלנים??
על ידי שמר
ג' נובמבר 27, 2018 1:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יצחק בגרר
תגובות: 0
צפיות: 174

יצחק בגרר

מתי הלך יצחק לגרר.

בראשונים מבואר שהיה זה אחרי לידת יעקב ועשו (וצ"ב מנ"ל).

בפסוק נאמר שהיה זה אחר מות אברהם.

ע"כ שהיה זה לאחר מכירת הבכורה.

וקודם עניין הברכות שהרי יצא יעקב מבאר שבע ולא מגרר.

אשמח להוספות בנושא.
על ידי שמר
ג' נובמבר 27, 2018 1:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: השתלטות על שטחים ציבוריים
תגובות: 13
צפיות: 706

Re: השתלטות על שטחים ציבוריים

זה מגדרי עביד איניש דינא לנפשיה??
על ידי שמר
ב' נובמבר 26, 2018 9:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי לינה
תגובות: 20
צפיות: 1145

Re: מהי לינה

חשבתי שההיפך של לינה אינה יקיצה/התעוררות/קימה אלא השכמה כלומר לצאת ממקום החניה הלילית. "וַיֹּאמֶר הִנֶּה נָּא אֲדֹנַי סוּרוּ נָא אֶל בֵּית עַבְדְּכֶם וְלִינוּ וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם וְהִשְׁכַּמְתֶּם וַהֲלַכְתֶּם לְדַרְכְּכֶם וַיֹּאמְרוּ לֹּא כִּי בָרְחוֹב נלין " א. מצינו השכמה כנגד לינה. ב....
על ידי שמר
ב' נובמבר 26, 2018 8:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי לינה
תגובות: 20
צפיות: 1145

Re: מהי לינה

חשבתי שההיפך של לינה אינה יקיצה/התעוררות/קימה אלא השכמה כלומר לצאת ממקום החניה הלילית. "וַיֹּאמֶר הִנֶּה נָּא אֲדֹנַי סוּרוּ נָא אֶל בֵּית עַבְדְּכֶם וְלִינוּ וְרַחֲצוּ רַגְלֵיכֶם וְהִשְׁכַּמְתֶּם וַהֲלַכְתֶּם לְדַרְכְּכֶם וַיֹּאמְרוּ לֹּא כִּי בָרְחוֹב נלין " א. מצינו השכמה כנגד לינה. ב. ...
על ידי שמר
ו' נובמבר 23, 2018 11:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: השתלטות על שטחים ציבוריים
תגובות: 13
צפיות: 706

השתלטות על שטחים ציבוריים

שמעתי שבעיר בני ברק לפני הבחירות קבוצות רבות השתלטו על שטחי ציבור השייכים לעירייה ע"מ להקים שם בתי כנסת, טענת המשתלטים שישנה הסכמה שבשתיקה בתקופה זו שהעירייה לא תפנה בתי כנסת קיימים, וכבר שנים מתנהל כך העסק והרבה בתי כנסיות הוקמו בשיטה זו, האם אין זה גזל? מה המעמד ההלכתי של דבר כזה.
על ידי שמר
ו' נובמבר 16, 2018 10:57 am
פורום: אספקלריא
נושא: מהו לבוש יהודי?
תגובות: 163
צפיות: 4632

Re: מהו לבוש יהודי?

ואחרי שהם יתחתנו היא לא תראה את הראש שמתחת לכובע???
על ידי שמר
א' נובמבר 11, 2018 3:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 610
צפיות: 56747

Re: מסורת הגננות

סגי נהור כתב:
דרומי כתב:אם היה מתעלל בנשים (כדברי רש"י בפ' תולדות עה"פ ויהי עשו בן ארבעים שנה), למה מופקע לומר שהתעלל בבע"ח?

בפשטות עינוי שם אין פירושו התעללות (כהתעללות בבע"ח).

בפשטות עינוי שם היינו שצד נשים תחת בעליהן - וזהו עצם העינוי ולא המעשה עצמו.
על ידי שמר
א' נובמבר 11, 2018 12:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בדברי הרמב"ן
תגובות: 1
צפיות: 159

תמיהה בדברי הרמב"ן

רמב"ן "ותלך לדרוש את ה' - לשון רש"י, להגיד מה יהא בסופה ולא מצאתי דרישה אצל ה' רק להתפלל , כטעם דרשתי את ה' וענני (תהלים לד ה), דרשוני וחיו (עמוס ה ד), חי אני אם אדרש לכם (יחזקאל כ ג) וברשב"ם "לדרוש את ה' - אל הנביאים שבאותן הימים כדכתיב לדרוש את ה' מאתו (מלכים א כב, ח)"
על ידי שמר
א' נובמבר 11, 2018 12:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 610
צפיות: 56747

Re: מסורת הגננות

ליל שבת פרשת תולדות בביתנו
אני: חמוד מה עשו הרשע עשה?
ילדי הקט שיחי': זרק אבנים על חתולות, ומקלות על כלבים.

??????

האם היה מתעלל בחיות? או שמא רק צד אותם?
על ידי שמר
ד' נובמבר 07, 2018 1:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויתרוצצו הבנים - הבדלי לשונות במדרש
תגובות: 7
צפיות: 360

Re: ויתרוצצו הבנים - הבדלי לשונות במדרש

ראיתי שבפירוש המהרז"ו עמד על הבדלי הלשונות בין עומדת לעוברת.
על ידי שמר
ד' נובמבר 07, 2018 12:10 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויתרוצצו הבנים - הבדלי לשונות במדרש
תגובות: 7
צפיות: 360

ויתרוצצו הבנים - הבדלי לשונות במדרש

מדרש רבה בראשית - פרשה סג פסקה ו ויתרוצצו הבנים בקרבה בשעה שהיתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת ובשעה שהיתה עוברת על בתי עבודת כוכבים עשו רץ ומפרכס לצאת. ולכאורה דברי המדרש מדוקדקים מאד, בבתי כנסיות היתה עומדת שהרי יש לה בשביל מה לעמוד שם..... ולא היה צריך יעקב לרוץ החוצה שהרי נתעכב...
על ידי שמר
א' אוקטובר 28, 2018 8:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מהו לבוש יהודי?
תגובות: 163
צפיות: 4632

Re: מהו לבוש יהודי?

איני יודע אם זה המקום.
פאות ארוכות "הומצאו" ע"י החסדים או שמא זו היתה צורת יהודים עוד קודם לכן (כלומר מה שהיום משאירים הליטאים אורך מועט מאחורי האוזניים זהו בעצם "אבולוציה" של פאות החסידים או שמא ענין הלכתי יש בזה - ברור שכוונתי לגוונא שמשאיר פאות הלחיים).
על ידי שמר
ש' אוקטובר 27, 2018 11:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 2241

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

ולפי אטלס כרטא??
על ידי שמר
ש' אוקטובר 27, 2018 11:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 2241

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

וכן היא פשטות המקרא. "ויֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל נְעָרָיו שְׁבוּ לָכֶם פֹּה עִם הַחֲמוֹר וַאֲנִי וְהַנַּעַר נֵלְכָה עַד כֹּה וְנִשְׁתַּחֲוֶה וְנָשׁוּבָה אֲלֵיכם". משמע תרתי א. שהלכו בדרך והחמור נשאר. ב. שלקחו רק חמור אחד(ת) והרי הם היו ארבעה ע"כ שחלקם (או כולם) הלכו ברגל והחמור שימש למשא.
על ידי שמר
ש' אוקטובר 27, 2018 9:50 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וישכם אברהם בבקר ויחבש חמורו (וירא פרק כב)
תגובות: 4
צפיות: 573

Re: וישכם אברהם בבקר ויחבש חמורו (וירא פרק כב)

מי אמר שקם בזריזות לקיים מצווה, שמא היה צריך להרחיק את ישמעאל כמה שיותר מהר מיצחק.
על ידי שמר
ש' אוקטובר 27, 2018 9:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 46
צפיות: 2241

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

סוס מיועד לרכיבה, חמור מיועד למשא (כִּי תִרְאֶה חֲמוֹר שׂנַאֲךָ רֹבֵץ תַּחַת מַשָּׂאוֹ וְחָדַלְתָּ מֵעֲזֹב לוֹ עָזֹב תַּעֲזֹב עִמו ועוד הרבה), וכאן היה צריך לקחת עמו עצי עולה לכן לקח חמור.
ראה רמב"ן שמות ט, ג
ורבנו בחיי בראשית ב, יט
על ידי שמר
ד' אוקטובר 24, 2018 12:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס
תגובות: 237
צפיות: 29146

Re: מפורש זה תרגום - ביאורים והערות על תרגום אונקלוס

"וַיִּסָּכְרוּ מַעְיְנֹת תְּהוֹם וַאֲרֻבֹּת הַשָּׁמָיִם וַיִּכָּלֵא הַגֶּשֶׁם מִן הַשָּׁמָים" פרש"י ויכלא - וימנע כמו (תהלים מ) לא תכלא רחמיך (בראשית כג) לא יכלה ממך. מדוע לא הביא רש"י ראיה שמילה זו מתפרשת כמניעה מפסוק מפורש " וַיִּכָּלֵא הָעָם מֵהָבִיא" וראה רש"י ...
על ידי שמר
ג' אוקטובר 23, 2018 3:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 736
צפיות: 77673

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כמדומני שזו מטאפורה לימי הרחמים והסליחות להראות ליהודי שלפעמים בחושך הגדול ישנו מי שמוציאו לאור הגדול, וזה בעקבות מעשה שהיה לו במקווה לפנות בוקר ולא היה חשמל עד שבא פתאום מישהו (לא יד נעלמה ולא אליהו הנביא וכדו') ועזר לו למצוא את היציאה (אפשר וכתב דבר זה באחד מספריו).
על ידי שמר
ה' אוקטובר 18, 2018 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צורת כבש המזבח
תגובות: 2
צפיות: 217

צורת כבש המזבח

האם כבש המזבח היה כעין רמפה - כלומר לא היה בנוי כל חללו אלא מתחת הכבש היה אויר. או שמא היה הכבש כ"אבן" העשויה בצורה אלכסונית - כלומר לא היה חלל תחת הכבש אלא היה מלא.
את ההדמיות והציורים אני מכיר, הוכחות אני מבקש.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 18, 2018 1:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרא"ל גרוסנס
תגובות: 5
צפיות: 829

Re: הגרא"ל גרוסנס

שיף כתב:עם הגרח"ג זצ"ל תחת החופה
10-02-2015 08;47;55_425x600.JPG

היו מחותנים (בתו של הגר"ח נישאה לנכדו בן לחתנו הגר"מ חברוני)
על ידי שמר
א' אוקטובר 14, 2018 9:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה נעלם נח?
תגובות: 23
צפיות: 2256

Re: איפה נעלם נח?

דרומי כתב:העובדה שנח יצא מהתיבה 'שרוט' מפורשת ברש"י עה"פ וישאר אך נח. וראה בהמצו"ב ביאור דברי רש"י שם בהרחבה, דוק ותשכח

א. הסגנון אינו ראוי לאתרא קדישא הדין ("שרוט")
ב. זה שצירפת קובץ לא מכריח את התאוריה שלך.

עבור לחיפוש מתקדם