החיפוש הניב 73 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ו' מאי 26, 2017 1:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: הסדרים הנהוגים בכוללים
תגובות: 4
צפיות: 90

הסדרים הנהוגים בכוללים

כידוע הסדרים הנהוגים היום בכוללים הם מקדמא דנא ויסודותם בהררי קודש ע"י גדולי ישראל. לאחרונה עקב שינויי התקופה והזמן בהם הילדים ונשים בקושי רואים את האבות (מהרבה סיבות ואכמ"ל) הוקמו הרבה כוללים המשנים את הסדר המקובל בכך שההפסקה בצרהים מתקצרת לכחצי שעה ומימלא נגמר סדר ב' בשעה 5 (לערך) כך שהא...
על ידי שמר
א' מאי 21, 2017 8:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 174

Re: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

אגב, המקור לכך שדין אותו ואת בנו לא נוהג בעופות הוא בתו"כ אמור פ"ח.
ולפי כל הנ"ל יש לדון, א"כ מדוע מדמה כותב הרמב"ן שדין לא תקח האם שורשו בדין אותו ואת בנו הרי נתמעטו עופות ממנו.
על ידי שמר
א' מאי 21, 2017 1:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 174

Re: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

החילוק שנכתב כאן לגבי עופות ובהמות מפורש בהלכה - שבעופות הגוזל נחשב כבריה בפ"ע ולא כהמשך של אמו, ואיני זוכר כרגע המקום המדוייק. שוב נזכרתי שהוא בתמורה לא, א. שם מבואר להיפך שעוף קשור יותר לאמן מאשר ולד בהמה, וא"כ כל דברנו כעורבא פרח, אלא א"כ נאמר דהתם לגבי הקשר הגופני מיירי, והכא לגב...
על ידי שמר
ו' מאי 19, 2017 10:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 174

Re: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

יפה. ונראה עוד פשוט, שאצל הבהמות רואים קשר בין האם לבנה, משא"כ בעופות שמאז שפרחו מן הקן שוב אינו מכיר אביו ואמו, ולכן אין הדין אלא בזמן שהוא בקן תחת אמו. וזה לשני צדדים: א. שעי"כ אין כאן מדת אכזריות באשר אין האם מכירה בבנה ולא הבן באמו. ב. ע"פ מה שכתבו הראשונים בטעם שדין "אותו ו...
על ידי שמר
ו' מאי 19, 2017 12:49 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות
תגובות: 10
צפיות: 174

דין אותו ואת בנו בבהמות ולא בעופות

דין אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ביאר הרמב"ן שזהו מדין מידת אכזריות, וא"כ מדוע לא נאמר דבר זה אף בעופות. ונראה ששונה יחס האב לבן בין בהמות לעופות, בבהמות הילד נוצר במעי אמו מתהווה בה ויוצא ממנה, אולם בעופות התהוות הבן איננה בגוף האם אלא לאחר שמטילה ביצה דוגרת עליה מחוץ לגופה ועל ידי כך ...
על ידי שמר
ג' מאי 16, 2017 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמן שנברא הזמן
תגובות: 32
צפיות: 425

Re: הזמן שנברא הזמן

אם הסיבה קודמת למסובב אז היה זמן מאז הסיבה א"כ היה זמן קודם לבריאה והדרא קושיא לדוכתיה. חשבתי שזה מובן. הפירוש הוא הפוך. כשאין זמן אין קדימה בזמן. ואם כך למה קראו לזה שקדמה, הכוונה לומר שהיא הסיבה לעולם. בעולם הזה מה שהוא סיבה לעולם יקדום בזמן ולכן כשרוצים לבטא שדבר הוא סיבה לשני, או שאי אפשר ...
על ידי שמר
ב' מאי 15, 2017 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזמן שנברא הזמן
תגובות: 32
צפיות: 425

Re: הזמן שנברא הזמן

לא כתוב שהתורה קדמה בזמן אלא בדורות ושמא אין עניין דורות לזמן
על ידי שמר
א' מאי 14, 2017 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמן שנברא הזמן
תגובות: 32
צפיות: 425

Re: הזמן שנברא הזמן

הרמב"ן בפרשת בראשית כותב שהזמן נברא ביום ראשון (בהמשך אציין מקור).
על ידי שמר
א' מאי 14, 2017 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעמדם של בני משה רבנו ע"ה
תגובות: 1
צפיות: 51

מעמדם של בני משה רבנו ע"ה

מחפש מקורות לנתון המעניין הזה, שבניו של מרע"ה לא מוזכרים כלל בתורה (פרט להולדתם וכדו') לא מעלתם, תפקידם (אם היה), הם לא היו במתן תרה (לחלק מן השיטות), לא היו בשיעבוד מצרים, וכן במהלך ההיסטוריה אין איזכור מיוחד לכאלה שהיו צאצאי משה, הייתכן שצאצאיו של מי שהיה גדול הנביאים וכו' לא יזכו לאיזכור מיו...
על ידי שמר
ו' מאי 12, 2017 3:08 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון
תגובות: 32
צפיות: 697

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' בבני ברק, מביא בעלונו התורני היוצא לאור מידי שבוע, את דברי הרמ"א בסימן תצ"ג סעיף ב' שכתב "אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון נוהגים להסתפר ביום שישי לכבוד השבת". הרב זילברברג אף הוסיף "שמעתי ממורי ורבי מרן הגראי"ל שטיינמן שלי...
על ידי שמר
ה' מאי 11, 2017 11:41 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון
תגובות: 32
צפיות: 697

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג רבה של שיכון ה' בבני ברק, מביא בעלונו התורני היוצא לאור מידי שבוע, את דברי הרמ"א בסימן תצ"ג סעיף ב' שכתב "אם חל ל"ג בעומר ביום ראשון נוהגים להסתפר ביום שישי לכבוד השבת". הרב זילברברג אף הוסיף "שמעתי ממורי ורבי מרן הגראי"ל שטיינמן שלי...
על ידי שמר
ד' מאי 10, 2017 1:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יהודה צבי בראנדווין מסטרטין.
תגובות: 10
צפיות: 875

Re: רבי יהודה צבי בראנדווין מסטרטין.

מתאים להרב הגאון משולם בראנדווין בעל מחבר "גנא דפלפלא" שיידע פרטים על הרב הנ"ל.
על ידי שמר
ד' מאי 10, 2017 1:16 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם רש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה?
תגובות: 46
צפיות: 3047

Re: האם רש"י כתב את פירושו לפי סדר קריאת הפרשות בשנה?

לא הצלחתי לרדת לסוף דעתך. ר' חיימקה הבין שהשאלה כאן היא האם רש"י כתב קודם את הפירוש בראשית ואחר כך נח ואחר כך לך לך, או לפי סדר אקראי. והוא מצא לזה ראיה לפי דעתו. בעוד שהשאלה כאן היא האם רש"י כתב את הפירוש לבראשית בשבוע שבו קוראים בתורה בראשית. מכאן נבעה הטעות. סליחה שהתערבתי. "צדיקי...
על ידי שמר
ד' מאי 10, 2017 1:13 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ג' פעמים - חזקה - שאינו משלים ספירת מט' ימים
תגובות: 1
צפיות: 59

ג' פעמים - חזקה - שאינו משלים ספירת מט' ימים

יש לדון מה הדין באדם שכבר ג' שנים - ג' ספירות - אינו מצליח לזכור לברך בכל יום, כלומר יש לו חזקה שאינו יכול להחזיק ולברך בכל יום מהמט' מונים, האם יש לפוטרו משום כך דהלא יש לו "חזקת שכחה" או דילמא אין חזקה על ההעדר אלא רק על חיוב, וא"ת שור מועד יוכיח שחוזר לתמותו ע"י אי נגיחה ג' פע...
על ידי שמר
ד' מאי 10, 2017 1:06 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון
תגובות: 32
צפיות: 697

Re: תספורת ביום ו' כשחל ל"ג בעומר בראשון

ובאותו עניין, להסוברים שמותר להסתפר ביום ו' לכבוד שבת, האם יש לנוהג היתר אף בחמישי בלילה?.
על ידי שמר
א' מאי 07, 2017 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספר אוצר נחמד
תגובות: 1
צפיות: 115

Re: הספר אוצר נחמד

כמדומני שיש הוצאה חדשה לספ ר(נדמה לי הוצאת "אורייתא"), אולי שם ישנם פרטים
על ידי שמר
ה' מאי 04, 2017 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שגגת העולם ב'עלינו לשבח'
תגובות: 41
צפיות: 1434

Re: שגגת העולם ב'עלינו לשבח'

אחר המחילה, הכותבים כאן חשבו שהדברים פשוטים, ומשום כך כת"ר לא הבין נכונה. הלא כבר בראשונים יש טעמים ל'עלינו לשבח' אחר המילה, אך האמת היא שהכוונה בכל המקורות היא מדוע תיקנו לאחר את 'עלינו לשבח' עד אחר המילה, אך בשום מקור לא תיקן משום כך אמירת 'עלינו לשבח' אחר המילה. וכן בקידוש לבנה. החת"ס ...
על ידי שמר
ה' מאי 04, 2017 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שגגת העולם ב'עלינו לשבח'
תגובות: 41
צפיות: 1434

Re: שגגת העולם ב'עלינו לשבח'

בעלון כאיל תערוג שבת זו [פרשת פנחס] הביא דרבינו הגראי"ל שליט"א הביא מהגרי"ש אלישיב זצ"ל, דמה שנהגו העולם לומר תפילת עלינו לשבח בקידוש לבנה ובברית מילה, בטעות יסודם, דלא תקנו בזה תפילת עלינו לשבח כלל. אלא דהיו נוהגים לומר קידוש לבנה בתפילת מעריב קודם עלינו, ואח"כ אמרו עלינו ...
על ידי שמר
ה' מאי 04, 2017 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שגגת העולם ב'עלינו לשבח'
תגובות: 41
צפיות: 1434

Re: שגגת העולם ב'עלינו לשבח'

ממרומי היער כתב:בילדותי שמעתי טעם למה שאומרים עלינו דוקא אחר ג' דברים אלו : תפילה קידוש לבנה וברית, מפני שכל שלושת הדברים האלו גם הגויים עושים, הם מתפללים ומלים את בניהם (מוסלמים) ועובדי כוכבים ומזלות, ואנו אומרים עליונ להבדיל בינינו לבינם - "שלא עשנו כגויי הארצות".

פמ"ג תקפ"ד
על ידי שמר
ה' מאי 04, 2017 8:22 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת ועל כן בסוף עלינו לשבח בקידוש לבנה
תגובות: 10
צפיות: 261

Re: אמירת ועל כן בסוף עלינו לשבח בקידוש לבנה

ועלתה השערה בלבי ליישב מדוע אומרים בקידוש לבנה גם ועל כן, מבואר בשו"ע (או במשנ"ב אינני זוכר כעת הסימן) שאם התפללו ערבית בסמוך למנחה - מיד לאחריה - אי"צ לומר עלינו לשבח בסוף מנחה אלא יתחילו מיד ערבית ויאמרו אח"כ, ולכאורה משמע מינה שאם מחברים התפילות הוי כאילו אחת ואומרים עלינו לש...
על ידי שמר
ה' מאי 04, 2017 8:14 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת ועל כן בסוף עלינו לשבח בקידוש לבנה
תגובות: 10
צפיות: 261

Re: אמירת ועל כן בסוף עלינו לשבח בקידוש לבנה

ולפ"ז אפשר לומר דכיוון שהמנהג הוא לומר קידוש לבנה מיד אחרי ערבית, ובקידוש לבנה יש ענין לומר עד אין עוד, עשו הכל כתפילה אחת ואמרו את עלינו לשבח של ערבית בסוף קידוש לבנה, כעין מנחה שסמוכה לערבית. אבל מה נעשה שאותם האומרים אף ועל כן אחרי קידוש לבנה בד"כ אף אומרים עלינו לפני קידוש לבנה אחרי מ...
על ידי שמר
ה' מאי 04, 2017 3:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת ועל כן בסוף עלינו לשבח בקידוש לבנה
תגובות: 10
צפיות: 261

Re: אמירת ועל כן בסוף עלינו לשבח בקידוש לבנה

ועלתה השערה בלבי ליישב מדוע אומרים בקידוש לבנה גם ועל כן, מבואר בשו"ע (או במשנ"ב אינני זוכר כעת הסימן) שאם התפללו ערבית בסמוך למנחה - מיד לאחריה - אי"צ לומר עלינו לשבח בסוף מנחה אלא יתחילו מיד ערבית ויאמרו אח"כ, ולכאורה משמע מינה שאם מחברים התפילות הוי כאילו אחת ואומרים עלינו לשב...
על ידי שמר
ד' מאי 03, 2017 3:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת ועל כן בסוף עלינו לשבח בקידוש לבנה
תגובות: 10
צפיות: 261

Re: אמירת ועל כן בסוף עלינו לשבח בקידוש לבנה

אם בהא עסקינן, הסתפקתי לנוהגים לומר ג' הפסוקים אל תירא וכו' בסוף "ועל כן" האם בקידוש לבנה יש לומר כן, א. שמא הוא דין רק בועל כן ולא בעלינו לשבח, ובקידוש לבנה אין לומר ועל כן (כמו שהובא לעיל) ב. אף אם יש לומר ועל כן אכתי אפשר שניתקנו אלו הפסוקים לומר בסוף תפילה דווקא וקידוש לבנה איננו בגדר ...
על ידי שמר
ו' אפריל 28, 2017 12:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: טבילה עבור אחרים
תגובות: 47
צפיות: 1197

Re: טבילה עבור אחרים

[
על ידי שמר
ו' אפריל 28, 2017 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: נתעברה באמבטי אינה נטמאת טומאת יולדת
תגובות: 7
צפיות: 228

Re: נתעברה באמבטי אינה נטמאת טומאת יולדת

סליחה, ראיתי שהקוב"ש מובא שם בהערה 225. ישר כח
על ידי שמר
ו' אפריל 28, 2017 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: נתעברה באמבטי אינה נטמאת טומאת יולדת
תגובות: 7
צפיות: 228

Re: נתעברה באמבטי אינה נטמאת טומאת יולדת

מחפש פולמוס על שיטת רבינו חננאל (חגיגה) שהמתעברת באמבטי אינה נטמאת כיון שהוא מעשה ניסים, מה הדין לגבי מילה בשבת בגוונא שהולד נולד בהזרעה מלאכותית (דדמיא לכאורה לנתעברה באמבטי). עי' כאן http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=53336&st=&pgnum=491&hilite= במקורות שבהערה 222. [אמנם למע...
על ידי שמר
ה' אפריל 27, 2017 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתעברה באמבטי אינה נטמאת טומאת יולדת
תגובות: 7
צפיות: 228

נתעברה באמבטי אינה נטמאת טומאת יולדת

מחפש פולמוס על שיטת רבינו חננאל (חגיגה טז.) שהמתעברת באמבטי אינה נטמאת כיון שהוא מעשה ניסים, מה הדין לגבי מילה בשבת (שבת קלה.) בגוונא שהולד נולד בהזרעה מלאכותית (דדמיא לכאורה לנתעברה באמבטי).
על ידי שמר
ב' אפריל 24, 2017 3:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מעורר ישנים מקיץ נרדמים, ההבדל?
תגובות: 11
צפיות: 305

Re: מעורר ישנים מקיץ נרדמים, ההבדל?

מצאתי אבן עזרא בחבקוק ב, יט הוי אומר - הקיצה מהפעלים העומדים כי לישן יאמר הקיצה משנתך וככה עורי כמו עורה למה תישן על כן טעו האומרים המעורר ישינים כי המעיר ישינים ראוי שיאמר והמקיץ רדומים אינו נכון כי המקיץ הוא הישן והעד כי אין רואה ואין יודע ואין מקיץ כי כולם ישינים כי תרדמת השם נפלה עליו וכתוב לא ה...
על ידי שמר
ב' אפריל 24, 2017 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה פטורה מתפילה?
תגובות: 17
צפיות: 179

Re: אשה פטורה מתפילה?

אולם זה הטעם שפטרוה כלל ממצות עשה שהז"ג, כי יש לה תפקידים אחרים, ופעם ביום לרמב"ם יכולה לצאת בכל זמן אחר. תפילה לא מוגדרת כמצות עשה שהז"ג, כי האשה רשאית להתפלל בכל זמן שתרצה (גם רבע שעה אחרי חצות היום), וכאן שואל פותח האשכול: אם ביום כלשהו (נניח יום שלישי) היא צריכה להיות צמודה 24 שע...
על ידי שמר
ב' אפריל 24, 2017 10:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: טבילה עבור אחרים
תגובות: 47
צפיות: 1197

Re: טבילה עבור אחרים

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:אולי יש לפתוח חלק מיוחד באוצר עבור בדיחות כדי להכניס שם אשכול זו.

שמעתי על אדמו"ר שמינה שליח לקחת התרופות שלו.....
אולי ימנה מישהו להכניס השינים התוחבות שלו ג"כ.......


עלינו להתחשב בכל חברי הפורום חסדים מחד ומתנגדים מאידך.
על ידי שמר
ב' אפריל 24, 2017 1:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: טבילה עבור אחרים
תגובות: 47
צפיות: 1197

Re: טבילה עבור אחרים

שמעתי בשם אדמו"ר פלוני שביא מ"ט א"א לצאת בספירת העומר מאחר, ותי' כיוון שהספירה מהותה הכנה וטהרה וכמו שאומרים אחר הספירה "אַתָּה צִוִּיתָנוּ עַל יְדֵי משֶׁה עַבְדֶּךָ לִסְפּוֹר סְפִירַת הָעוֹמֶר כְּדֵי לְטַהֲרֵנוּ מִקְלִפּוֹתֵינוּ וּמִטּוּמְאוֹתֵינוּ" א"כ הוי כמו טבילה ב...
על ידי שמר
ב' אפריל 24, 2017 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה פטורה מתפילה?
תגובות: 17
צפיות: 179

Re: אשה פטורה מתפילה?

אם זה מטעם עוסק במצוה וכו', אז טעם זה חל - לא רק על אשה - אלא גם על איש (וכגון שאשתו נפטרה ומטפל לבדו בילדיו). לא מבין למה אתה קושר את זה לאשה דווקא, אחרי שנפסק להדיא שלעניין תפילה אין הבדל בין איש לאשה. אה"נ. אז למה אתה קושר את זה דווקא למצוה של טיפול בילדיו? תשאל על כל מצוה. למשל, האם אני פט...
על ידי שמר
ב' אפריל 24, 2017 1:11 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מעורר ישנים מקיץ נרדמים, ההבדל?
תגובות: 11
צפיות: 305

Re: מעורר ישנים מקיץ נרדמים, ההבדל?

בספר מראה יחזקאל פרשת תולדות, וז"ל, הנה כי כן שפתי רננות יהלל פינו בנשמת המעורר ישינים שאפילו אותם שישינים שינת הזמן וכמו הישן וחולם חלום שנדמה בעיניו שאוכל ושותה וסוחר ולומד ומתפלל, כמו כן האנשים שאינם מבינים שמכלים בהבל ימיהם הקדוש ברוך הוא מעוררם, והמקיץ נרדמים אותם שעדיין אינם ישנים מכל וכ...
על ידי שמר
ב' אפריל 24, 2017 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה פטורה מתפילה?
תגובות: 17
צפיות: 179

Re: אשה פטורה מתפילה?

מלחמתה של תורה כתב:אם זה מטעם עוסק במצוה וכו', אז טעם זה חל - לא רק על אשה - אלא גם על איש (וכגון שאשתו נפטרה ומטפל לבדו בילדיו). לא מבין למה אתה קושר את זה לאשה דווקא, אחרי שנפסק להדיא שלעניין תפילה אין הבדל בין איש לאשה.

אה"נ.
על ידי שמר
ב' אפריל 24, 2017 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה פטורה מתפילה?
תגובות: 17
צפיות: 179

אשה פטורה מתפילה?

מחפש מקור לפטור אשה מתפלה אם עסוקה בילדיה מדין עוסק במצוה וכו'.
על ידי שמר
א' אפריל 23, 2017 5:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7242
צפיות: 264645

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דובב מישרים ח"א סימן ל'
על ידי שמר
א' אפריל 23, 2017 3:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקבלות בתנ"ך - כתבה (ר"י לויפר)
תגובות: 63
צפיות: 3081

Re: הקבלות בתנ"ך - כתבה (ר"י לויפר)

נו, אם הרעיונות דלעיל לא גרמו כאן זעזוע או נעילת אשכול אעיז ואציע את הרעיון הבא במליצות לשונות הראשונים הנה רש"י על התורה נקט פעם אחת במליצת 'כי כן יסד המלך', הלקוח ממגילת אסתר, והיא בפרשת כי תשא: כל משיחת משכן וכהנים ומלכים מתורגם לשון ריבוי, לפי שאין צורך משיחתן אלא לגדולה, כי כן יסד המלך שז...
על ידי שמר
א' אפריל 23, 2017 3:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקבלות בתנ"ך - כתבה (ר"י לויפר)
תגובות: 63
צפיות: 3081

Re: הקבלות בתנ"ך - כתבה (ר"י לויפר)

יש להוסיף דוגמא נוספת: הקבלות בין פרשת יוסף לפרשת מרדכי. כי כן ימלאו ימי החנוטים כי כן ימלאו ימי תמרוקיהן ויתאפק (יוסף) ויתאפק המן ויפקד פקידים... ויקבצו את כל אוכל ויפקד המלך פקידים ויקבצו את כל נערה ועוד ועוד וכמי ששמעתי פעם מאנשי ספר שהראו בזה נפלאות. השאלה היא, מה ביקשה המגילה לרמוז לנו בזה, וא...
על ידי שמר
א' אפריל 23, 2017 3:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל
תגובות: 51
צפיות: 2332

Re: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל

א. "לֹא תִגַּע בּוֹ יָד כִּי סָקוֹל יִסָּקֵל אוֹ יָרֹה יִיָּרֶה אִם בְּהֵמָה אִם אִישׁ לֹא יִחְיֶה בִּמְשֹׁךְ הַיֹּבֵל הֵמָּה יַעֲלוּ בָהָר" הר סיני!! בהמות!? ב. הבגדים של הכה"ג שהיה משמש בהם ביוה"כ היו נקברים. ג. "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו" "וַיִּקַּח אֶת הָא...

עבור לחיפוש מתקדם