החיפוש הניב 348 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ו' ספטמבר 21, 2018 12:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העירוב בציר גהה ז'בוטינסקי
תגובות: 5
צפיות: 57

Re: העירוב בציר גהה ז'בוטינסקי

אגב התפילה ההמונית, איני בה ח"ו להתריס נגד גדו"י אבל תורה היא וללמוד אני צריך.
מה ההיתר לעשות תפילה כזו שבידוע שעי"כ יגרם חילול שבת המוני של משטרת ישראל, האם זה בדין הלעיטהו לרשע, וא"כ מה פרטי הדינים בזה, אודה מאד למי שיואיל לפרוס מעט את היריעה.
על ידי שמר
ד' ספטמבר 19, 2018 10:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חלוקת הווידוי
תגובות: 6
צפיות: 445

Re: חלוקת הווידוי

עובדיה חן כתב:יש לפי סדר א-ב ויש לא

לא הבנתי כוונת כבודו.
על ידי שמר
ד' ספטמבר 19, 2018 9:00 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חלוקת הווידוי
תגובות: 6
צפיות: 445

Re: חלוקת הווידוי

הקפצה
על ידי שמר
ב' ספטמבר 17, 2018 10:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 657
צפיות: 50089

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

האם בבית מדרשו אמרו האדרת והאמונה ביוה"כ\בש"ת (כמו מהרי"ל או כמעשה רב)?
על ידי שמר
ב' ספטמבר 17, 2018 7:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ביאור בדברי הרמ"א
תגובות: 5
צפיות: 93

Re: ביאור בדברי הרמ"א

שו"ע אורח חיים - סימן תרו שיפייס אדם חבירו בערב יום כפור : (א) עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו וכו' ובסעיף ב אם מת אשר חטא לו, מביא י' בני אדם ומעמידם על קברו ואומר: חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו. מוסיף הרמ"א על זה " ונהגו לבקש מחילה בערב יום כפור &q...
על ידי שמר
א' ספטמבר 16, 2018 8:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ביאור בדברי הרמ"א
תגובות: 5
צפיות: 93

Re: ביאור בדברי הרמ"א

שו"ע אורח חיים - סימן תרו שיפייס אדם חבירו בערב יום כפור : (א) עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו וכו' ובסעיף ב אם מת אשר חטא לו, מביא י' בני אדם ומעמידם על קברו ואומר: חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו. מוסיף הרמ"א על זה " ונהגו לבקש מחילה בערב יום כפור &q...
על ידי שמר
א' ספטמבר 16, 2018 8:05 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ביאור בדברי הרמ"א
תגובות: 5
צפיות: 93

ביאור בדברי הרמ"א

שו"ע אורח חיים - סימן תרו שיפייס אדם חבירו בערב יום כפור : (א) עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו וכו' ובסעיף ב אם מת אשר חטא לו, מביא י' בני אדם ומעמידם על קברו ואומר: חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו. מוסיף הרמ"א על זה " ונהגו לבקש מחילה בערב יום כפור &qu...
על ידי שמר
ה' ספטמבר 13, 2018 8:11 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו בלילה
תגובות: 2
צפיות: 75

אבינו מלכנו בלילה

בפוסקים מבואר שא"א לומר בעשי"ת אבינו מלכנו לאחר השקיעה כיון שע"י כך לא יוכלו לומר קדיש תתקבל (בשונה מיוה"כ), הסתפקתי האם אפשר להקדים ולומר ק"ת ולאחר מכן לומר א"מ אף לאחר השקיעה.
או באופ"א, מדוע לא אומרים אבינו מלכנו לאחר תפילת ערבית.
על ידי שמר
ד' ספטמבר 12, 2018 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 28
צפיות: 1646

Re: כל העולם כולו

עי' פרדס יוסף החדש תחילת פר' קרח עה"פ כי כל העדה כולם קדושים [בדברי הבנין אריאל שם] הערה בנד"ד. הנה האריכו וכבר נכב"ב היכן נעלמו בניו של משה שלא הוזכרו בתורה (מלבד מס' פעמים) ולא שמענו על צאציו ואכמ"ל. וכתב החזקוני ריש פרשת יתרו וז"ל "י"מ כל הפרשה מוישמע יתרו עד ו...
על ידי שמר
ו' ספטמבר 07, 2018 11:36 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 5986

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

כוח"ט
על ידי שמר
ו' ספטמבר 07, 2018 1:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 768
צפיות: 57566

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם יש מקור למנהג העולם שבת הולכת אחרי מנהגי אמה בנושאי נדה טבילה והדלקת נרות ולא אחר מנהג בית בעלה.
על ידי שמר
ג' ספטמבר 04, 2018 8:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 41434

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קטו: תנו רבנן מנין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי קדשים ומבשר קדשים קלים וממותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות שפטור ת"ל עולה מה עולה שהיא ראויה להעלאה אף כל שראויה להעלאה. וצ"ב מדוע לא ילפינן הא מהאי קרא דלעיל קט. "מנין לרבות הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן...
על ידי שמר
ב' ספטמבר 03, 2018 2:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בדברי האב"ע
תגובות: 3
צפיות: 225

Re: תמיהה בדברי האב"ע

מלשון "שהם הבכורים הקדושים" לא נראה שהדגש על היותם קדושים בשונה משאר הבכורות, אלא כוונתו שהם אלו ההבכורים הקדושים כבר מאז ולא רק עתה עקב התקדשותם.
ועוד לפי דבריך אף אהרן נדב ואביהו נתקדשו לזה, ומדוע כ' האב"ע תואר הקדושים דווקא על הבכורים.
על ידי שמר
ב' ספטמבר 03, 2018 10:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תמיהה בדברי האב"ע
תגובות: 3
צפיות: 225

תמיהה בדברי האב"ע

שמות כד, א עה"פ "וְאֶל משֶׁה אָמַר עֲלֵה אֶל ה' אַתָּה וְאַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא וְשִׁבְעִים מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם מֵרָחֹק" פירש האבן עזרא: כל מה שהזכיר למעלה עד עתה הם התנאים שיספרם לישראל. ואחר כן אמר למשה אחר שתכרות להם ברית תעלה אלי אתה ואהרן ובניו וע' מזקני י...
על ידי שמר
ג' אוגוסט 28, 2018 1:17 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חסד ה' - שחזור קבצים!
תגובות: 3
צפיות: 325

Re: חסד ה' - שחזור קבצים!

GB
על ידי שמר
ג' אוגוסט 28, 2018 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת הלויים וקדושת הבכורים
תגובות: 6
צפיות: 1139

Re: קדושת הלויים וקדושת הבכורים

משמר הלוי זבחים סי' נא, שיעורי הגרמ"ד סאלוויצ'יק זבחים קטז:
על ידי שמר
ב' אוגוסט 27, 2018 10:26 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חסד ה' - שחזור קבצים!
תגובות: 3
צפיות: 325

חסד ה' - שחזור קבצים!

"אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו" בעקבות קניית מחשב חדש והעברת הקבצים הישנים אבדו לי חידו"ת רבים. ב"ה מצאתי דיסק און קי ישן בבית ולאחר שיחזור הקבצים מצאתי את אותו הקובץ (אמנם חסר אבל לפחות חלקו הגדול ישנו). הייתי רוצה הסבר מהמבינים דכאן איך יכול להיות שגודל הזיכרון של האון קי ה...
על ידי שמר
ב' אוגוסט 27, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בשוגג
תגובות: 17
צפיות: 535

גניבה בשוגג

שכר דירה במשך כמה שנים לאחר 3 שנים התברר שהשוכר שקדם לו חיבר את צינור המים החמים לפני המונה מה שאומר שצריכת המים שלו נספרה ע"י השעון המשותף של הבניין, באו כמה שכנים ותבעו אותו לשלם על השימוש של השנים שעברו. א. מה הדין. ב. בהנחה שחייב על מי החיוב השוכר הנוכחי\השוכר הקודם\בעל הדירה. ג. איך אפשר ל...
על ידי שמר
א' אוגוסט 12, 2018 9:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 41434

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קטו: תנו רבנן מנין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי קדשים ומבשר קדשים קלים וממותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות שפטור ת"ל עולה מה עולה שהיא ראויה להעלאה אף כל שראויה להעלאה. וצ"ב מדוע לא ילפינן הא מהאי קרא דלעיל קט. "מנין לרבות הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן...
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע איננו אומרים ותן טל וגשם לברכה
תגובות: 5
צפיות: 811

Re: מדוע איננו אומרים ותן טל וגשם לברכה

עי' זרע יעקב (רש"ז זלזניק) או"ח סימן קיד.
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 2:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 41434

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ירחון האוצר %238.pdf
ירחון האוצר ח
(1.14 MiB) הורד 134 פעמים
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 12:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 41434

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

עי' ע"ז מה - מו - מז נראה שלאחר שנתלשו נקראים אבנים "אבני הר שנתדלדלו" ועוד כהנה שם.
על ידי שמר
ה' אוגוסט 02, 2018 1:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 41434

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צט, א איך אברהם אבינו היה כשר לעבודת העקידה כהן גדול מקריב אונן. ראה בשו"ת צפנת פענח [ח"א סי' עב, ובשו"ת צפנת פענח נ"י החדש כמה פעמים], דנשאל הרוגוצ'ובר בדברי הפסיקתא, שאמר אברהם אבינו להקב"ה בשעת העקידה, לא כהן גדול אני, ואמר לו הקב"ה חייך אני אעשה אותך לכהן גדול, ותמ...
על ידי שמר
ג' יולי 31, 2018 10:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 497
צפיות: 41434

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קז, ב מדוע לא נימא רובו ככולו בשחוטי חוץ אמר רב מרי לאיתויי כולה בפנים וצוארה בחוץ [צוארה] בחוץ פשיטא אמאי קפיד רחמנא אשחיטה ושחיטה בחוץ היא. יש לעיין מדוע לא נימא רובו ככולו, ונחשיב שהבהמה כולה נמצאת בתוך העזרה, ויש לה דין של שחיטה בפנים. והשאלה הנלווית, מה יהיה הדין אם כל הבהמה נמצאת בעזרה, והאדם...
על ידי שמר
א' יולי 29, 2018 12:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעבור לפני מתפלל ערבי
תגובות: 26
צפיות: 2009

Re: לעבור לפני מתפלל ערבי

באותו עניין
גוי העומד להתגייר (קודם מילה וטבילה) ומתפלל האם אסור לעבור כנגדו, שהרי יודע למי מתפלל.
על ידי שמר
ו' יולי 27, 2018 2:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך יעקב הוליד ראובן והא לאה הוי שנואה
תגובות: 14
צפיות: 1615

Re: איך יעקב הוליד ראובן והא לאה הוי שנואה

יש בזה אריכות, הן בני שנואה והן מצד בני תמורה, ודנו בזה בנדרים כ ע"ב בשיטה ועוד אחרונים שם, ובמהרש"א ספ"ג דיבמות. וכן בשלחן ערוך סימן ר"מ במג"א ובאליה רבה. ויל"ד אם התעברה מביאה ראשונה וכדמשמע ביבמות עו שראובן ראשית אונו של יעקב, ואז הקו' מבני תמורה כי לא היה שנאה כי ח...
על ידי שמר
ה' יולי 26, 2018 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שחוטי חוץ
תגובות: 7
צפיות: 560

Re: שחוטי חוץ

לכאורה כוונתו לצדדים המובאים באחרונים - ראה שיעורי הגרמ"ד זבחים קז. בעניין זריקת חוץ מה שהביא מאביו מרן הגרי"ז, וראה עוד במקדש דוד (קדשים) סי' כז סק"ח שתלה צדדים אלו במח' הרמב"ם והראב"ד, וראה בחזו"א קדשים סי' יט' סק"ד שכתב סברות כעין אלו (אין הספרים לפני כעת וכתבתי...
על ידי שמר
ה' יולי 26, 2018 1:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 657
צפיות: 50089

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

גיזונטע קאפ כתב:
ידידיה כתב:הרי לכל חבר בפורום יש כניסה חינם לאתר הטאבלט, וזו הזדמנות להודות להנהלה על כך.

דהיינו?

עמוד ראשי - למעלה - צד ימין - מסומן בצהוב - חילך לאורייתא
על ידי שמר
ד' יולי 25, 2018 11:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גואל - הדם
תגובות: 3
צפיות: 541

גואל - הדם

במדבר לה, יב "וְהָיוּ לָכֶם הֶעָרִים לְמִקְלָט מִגֹּאֵל וְלֹא יָמוּת הָרֹצֵחַ עַד עָמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט"
להיכן נעלם גואל הדם?.
על ידי שמר
ד' יולי 25, 2018 12:59 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 36
צפיות: 2575

Re: עצה לאשכול חדש

טוב, חוזרים לגופו של עניין ולא לתוכן הנכתב כאן עד כעת.
על ידי שמר
ג' יולי 24, 2018 9:10 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 36
צפיות: 2575

Re: עצה לאשכול חדש

באמת לא ברור מי הם אלו שתיקנו מי שברך זה, למה הם תיקנו אותו? הם לא ידעו שאין בתפילות אלו ובצורתן שום תוכן?
על ידי שמר
ג' יולי 24, 2018 8:40 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 36
צפיות: 2575

Re: עצה לאשכול חדש

תוכן כתב:אני נגד. תפילה על החולה שנעשית בצורה המונית לא יעילה.

תודה לך "שומע כל בכיות" על ההגינות!! (שלא ח"ו נעשה תפילת רבים לריק, צפוף שמש)
על ידי שמר
ג' יולי 24, 2018 10:53 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 36
צפיות: 2575

עצה לאשכול חדש

איני יודע אם זה המקום, אך אין לנו גדול מעזר אחים בכך שיהיה אשכול לשמות לתפילה (רפואה זיווגים ועוד מרעין בישין רח"ל)
מה דעת המתפללים דכאן.
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 12:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 657
צפיות: 50089

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

בדברים למעלה כתבתי בתחילה בענין מניעתו מבדיקת תפילין, דברים עמומים ועתה ניסחתי אותם מחדש אחרי שביררתי אותם שנית וכצ"ל לפני כשלושים שנה, ביקש להחליף את התפילין שאיתם היה הולך כל היום, משום זיעה וכו'. הוא הזמין חדשות ואת הישנות הניח בצד וסירב לבודקן. היה רגיל לומר: אדם מגלה שהתפילין שלו היו פסול...
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 9:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 768
צפיות: 57566

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ייש"כ
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 9:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9240
צפיות: 627170

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
ספרי זוטא פ' נשא פרשת ויהי ביום כלות משה אות יא.
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 9:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 768
צפיות: 57566

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן נמצא ת"י שאומר ששמן ויין במדבר הביאום העננים.
על ידי שמר
א' יולי 22, 2018 6:22 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דין משקאות חריפים בתשעת הימים
תגובות: 4
צפיות: 285

Re: דין משקאות חריפים בתשעת הימים

ראיתי מהגר"מ שטרנבוך להחמיר במשקאות הנ"ל, ובאמת לפי הטעם דביטול נסכים האם מיץ ענבים קיל טפי?
על ידי שמר
ו' יולי 20, 2018 3:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצא את ההבדלים
תגובות: 3
צפיות: 985

מצא את ההבדלים

מה ההבדל שבין:
כורת
חותך
גוזר
קורע
מבתר
בוקע
קוצץ
ברור לי שהדברים עתיקים וכבר נכב"ב, יואילו הרבנים דכאן להחכימני במראי מקומות\קישורים העוסקים בנושא.

עבור לחיפוש מתקדם