פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 386 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
א' אוגוסט 12, 2018 9:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31887

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קטו: תנו רבנן מנין למעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי קדשים ומבשר קדשים קלים וממותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות שפטור ת"ל עולה מה עולה שהיא ראויה להעלאה אף כל שראויה להעלאה. וצ"ב מדוע לא ילפינן הא מהאי קרא דלעיל קט. "מנין לרבות הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן...
על ידי שמר
ד' אוגוסט 08, 2018 10:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 46
צפיות: 1576

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

אני שמעתי (וכמדומני פורסם זה בהמודיע לפני כ30 שנה) שבעודו בבודפשט עבר האדמו"ר זצ"ל מספר דירות מסתור, וכאילו נמתחו קווים דימיוניים בין כל הדירות הללו כך שכל היהודים שנמצאו בתוך הרדיוס הזה ניצלו. מקורות יעזרו.
על ידי שמר
ד' אוגוסט 08, 2018 9:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בחירות - בריחות
תגובות: 30
צפיות: 1616

Re: בחירות - בריחות

סתם שאלה, ידוע בשם החז"א שהבחירות לעריה גופי תורה תלויים בו, נשאלת השאלה במקום כמו בני ברק או קרי"ס הרי כל הנציגים חרדים יר"ש א"כ מה עניין להצביע? האם דברי החז"א רלוונטים למקומות אלו? וכי מה נפק"מ בין משה גרוסמן ,או יצחק בוזגלו ,או מנדל מוסקוביץ הרי כולם כוונתם לשם שמי...
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע איננו אומרים ותן טל וגשם לברכה
תגובות: 5
צפיות: 757

Re: מדוע איננו אומרים ותן טל וגשם לברכה

עי' זרע יעקב (רש"ז זלזניק) או"ח סימן קיד.
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 2:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בחירות - בריחות
תגובות: 30
צפיות: 1616

Re: בחירות - בריחות

לענ"ד ולולא דמסתפינא נראה שאף אם יבואו לעיר מגוריך גדו"י לעורר על הבחירות ואתה מתנזר מהעניין ממש ויודע שאם תקלע לכנס כזה הדבר ישפיע עליך להכנס לתוך המערבולת הזו, אתה מחוייב שלא ללכת (ואין צריך למחות על כבודם של גדו"י שהרי הם במצבך היו עושים אותו דבר)
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 2:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31887

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ירחון האוצר %238.pdf
ירחון האוצר ח
(1.14 MiB) הורד 118 פעמים
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 12:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31887

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

עי' ע"ז מה - מו - מז נראה שלאחר שנתלשו נקראים אבנים "אבני הר שנתדלדלו" ועוד כהנה שם.
על ידי שמר
ו' אוגוסט 03, 2018 12:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: בחירות - בריחות
תגובות: 30
צפיות: 1616

Re: בחירות - בריחות

בעוד כשלושה חודשים יתקיימו בחירות מוניציפאליות. הרחוב בכלל והחרדי בפרט יתמלא בצחנת לשוה"ר ורכילות ברמה הנמוכה ביותר (אגב, ישנו עיתון שכבר מאלול אשתקד יצא במדור "עוד 389 יום לבחירות" (וכך במשך כל השנה) ששם מובאות ידיעות "חשובות" מכל הארץ לדוגמ' שהנציג השלישי של ש"ס בירו...
על ידי שמר
ה' אוגוסט 02, 2018 9:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בחירות - בריחות
תגובות: 30
צפיות: 1616

Re: בחירות - בריחות

האם הזדהות כצד אחד מכריחה התעסקות בכל הנ"ל, א"א לחשוב ולא להתעסק?
על ידי שמר
ה' אוגוסט 02, 2018 9:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בחירות - בריחות
תגובות: 30
צפיות: 1616

בחירות - בריחות

בעוד כשלושה חודשים יתקיימו בחירות מוניציפאליות. הרחוב בכלל והחרדי בפרט יתמלא בצחנת לשוה"ר ורכילות ברמה הנמוכה ביותר (אגב, ישנו עיתון שכבר מאלול אשתקד יצא במדור "עוד 389 יום לבחירות" (וכך במשך כל השנה) ששם מובאות ידיעות "חשובות" מכל הארץ לדוגמ' שהנציג השלישי של ש"ס בירוח...
על ידי שמר
ה' אוגוסט 02, 2018 1:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31887

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צט, א איך אברהם אבינו היה כשר לעבודת העקידה כהן גדול מקריב אונן. ראה בשו"ת צפנת פענח [ח"א סי' עב, ובשו"ת צפנת פענח נ"י החדש כמה פעמים], דנשאל הרוגוצ'ובר בדברי הפסיקתא, שאמר אברהם אבינו להקב"ה בשעת העקידה, לא כהן גדול אני, ואמר לו הקב"ה חייך אני אעשה אותך לכהן גדול, ותמ...
על ידי שמר
ג' יולי 31, 2018 10:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31887

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קז, ב מדוע לא נימא רובו ככולו בשחוטי חוץ אמר רב מרי לאיתויי כולה בפנים וצוארה בחוץ [צוארה] בחוץ פשיטא אמאי קפיד רחמנא אשחיטה ושחיטה בחוץ היא. יש לעיין מדוע לא נימא רובו ככולו, ונחשיב שהבהמה כולה נמצאת בתוך העזרה, ויש לה דין של שחיטה בפנים. והשאלה הנלווית, מה יהיה הדין אם כל הבהמה נמצאת בעזרה, והאדם...
על ידי שמר
א' יולי 29, 2018 12:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעבור לפני מתפלל ערבי
תגובות: 26
צפיות: 1841

Re: לעבור לפני מתפלל ערבי

באותו עניין
גוי העומד להתגייר (קודם מילה וטבילה) ומתפלל האם אסור לעבור כנגדו, שהרי יודע למי מתפלל.
על ידי שמר
ו' יולי 27, 2018 2:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך יעקב הוליד ראובן והא לאה הוי שנואה
תגובות: 14
צפיות: 1474

Re: איך יעקב הוליד ראובן והא לאה הוי שנואה

יש בזה אריכות, הן בני שנואה והן מצד בני תמורה, ודנו בזה בנדרים כ ע"ב בשיטה ועוד אחרונים שם, ובמהרש"א ספ"ג דיבמות. וכן בשלחן ערוך סימן ר"מ במג"א ובאליה רבה. ויל"ד אם התעברה מביאה ראשונה וכדמשמע ביבמות עו שראובן ראשית אונו של יעקב, ואז הקו' מבני תמורה כי לא היה שנאה כי ח...
על ידי שמר
ה' יולי 26, 2018 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שחוטי חוץ
תגובות: 7
צפיות: 502

Re: שחוטי חוץ

לכאורה כוונתו לצדדים המובאים באחרונים - ראה שיעורי הגרמ"ד זבחים קז. בעניין זריקת חוץ מה שהביא מאביו מרן הגרי"ז, וראה עוד במקדש דוד (קדשים) סי' כז סק"ח שתלה צדדים אלו במח' הרמב"ם והראב"ד, וראה בחזו"א קדשים סי' יט' סק"ד שכתב סברות כעין אלו (אין הספרים לפני כעת וכתבתי...
על ידי שמר
ה' יולי 26, 2018 1:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 528
צפיות: 30054

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

גיזונטע קאפ כתב:
ידידיה כתב:הרי לכל חבר בפורום יש כניסה חינם לאתר הטאבלט, וזו הזדמנות להודות להנהלה על כך.

דהיינו?

עמוד ראשי - למעלה - צד ימין - מסומן בצהוב - חילך לאורייתא
על ידי שמר
ד' יולי 25, 2018 11:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גואל - הדם
תגובות: 3
צפיות: 481

גואל - הדם

במדבר לה, יב "וְהָיוּ לָכֶם הֶעָרִים לְמִקְלָט מִגֹּאֵל וְלֹא יָמוּת הָרֹצֵחַ עַד עָמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט"
להיכן נעלם גואל הדם?.
על ידי שמר
ד' יולי 25, 2018 12:59 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 34
צפיות: 1669

Re: עצה לאשכול חדש

טוב, חוזרים לגופו של עניין ולא לתוכן הנכתב כאן עד כעת.
על ידי שמר
ג' יולי 24, 2018 9:10 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 34
צפיות: 1669

Re: עצה לאשכול חדש

באמת לא ברור מי הם אלו שתיקנו מי שברך זה, למה הם תיקנו אותו? הם לא ידעו שאין בתפילות אלו ובצורתן שום תוכן?
על ידי שמר
ג' יולי 24, 2018 8:40 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 34
צפיות: 1669

Re: עצה לאשכול חדש

תוכן כתב:אני נגד. תפילה על החולה שנעשית בצורה המונית לא יעילה.

תודה לך "שומע כל בכיות" על ההגינות!! (שלא ח"ו נעשה תפילת רבים לריק, צפוף שמש)
על ידי שמר
ג' יולי 24, 2018 10:53 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצה לאשכול חדש
תגובות: 34
צפיות: 1669

עצה לאשכול חדש

איני יודע אם זה המקום, אך אין לנו גדול מעזר אחים בכך שיהיה אשכול לשמות לתפילה (רפואה זיווגים ועוד מרעין בישין רח"ל)
מה דעת המתפללים דכאן.
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 12:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 528
צפיות: 30054

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

בדברים למעלה כתבתי בתחילה בענין מניעתו מבדיקת תפילין, דברים עמומים ועתה ניסחתי אותם מחדש אחרי שביררתי אותם שנית וכצ"ל לפני כשלושים שנה, ביקש להחליף את התפילין שאיתם היה הולך כל היום, משום זיעה וכו'. הוא הזמין חדשות ואת הישנות הניח בצד וסירב לבודקן. היה רגיל לומר: אדם מגלה שהתפילין שלו היו פסול...
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 9:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 715
צפיות: 47178

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ייש"כ
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 9:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9198
צפיות: 584196

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
ספרי זוטא פ' נשא פרשת ויהי ביום כלות משה אות יא.
על ידי שמר
ב' יולי 23, 2018 9:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 715
צפיות: 47178

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן נמצא ת"י שאומר ששמן ויין במדבר הביאום העננים.
על ידי שמר
א' יולי 22, 2018 6:22 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דין משקאות חריפים בתשעת הימים
תגובות: 4
צפיות: 215

Re: דין משקאות חריפים בתשעת הימים

ראיתי מהגר"מ שטרנבוך להחמיר במשקאות הנ"ל, ובאמת לפי הטעם דביטול נסכים האם מיץ ענבים קיל טפי?
על ידי שמר
ו' יולי 20, 2018 3:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצא את ההבדלים
תגובות: 3
צפיות: 455

מצא את ההבדלים

מה ההבדל שבין:
כורת
חותך
גוזר
קורע
מבתר
בוקע
קוצץ
ברור לי שהדברים עתיקים וכבר נכב"ב, יואילו הרבנים דכאן להחכימני במראי מקומות\קישורים העוסקים בנושא.
על ידי שמר
ד' יולי 18, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רציחה = הריגה
תגובות: 14
צפיות: 884

Re: רציחה = הריגה

עי' רש"ר הירש פ' יתרו עה"פ לא תרצח.
(יבורך מי שיעלהו לכאן)
על ידי שמר
ד' יולי 18, 2018 2:58 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הריגה - רציחה
תגובות: 2
צפיות: 410

הריגה - רציחה

מה ההבדל בין הריגה לרציחה, "אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו" וכן הרבה ואכמ"ל.
על ידי שמר
ג' יולי 17, 2018 7:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 528
צפיות: 30054

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מי הם חתניו וינוגרד ובאום?
על ידי שמר
א' יולי 15, 2018 12:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 528
צפיות: 30054

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

מי הם צאצאיו שיחי'?
על ידי שמר
ו' יולי 13, 2018 11:10 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור מילת נפש
תגובות: 1
צפיות: 434

ביאור מילת נפש

המילה נפש מתפרשת כמנוחה ושביתה "וינפש", ומאידך מתפרשת גם כרצון "אם יש את נפשכם" וגם "נפש" במובן של חלק הנשמה "הנפשות העושות" (עי' נפה"ח ש"א פט"ו), היאך עולים ג' האופנים בקנה אחד.
על ידי שמר
ד' יולי 11, 2018 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק
תגובות: 19
צפיות: 1011

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

אם מדובר בעיר מוקפת עירוב אין שם בעיה של תחומין דהכל חשיב כמקום אחד.
על ידי שמר
ד' יולי 11, 2018 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק
תגובות: 19
צפיות: 1011

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

בעלון דברי שי"ח (לפני כמה חודשים כמדומני) הביאו מהגר"ח שאין זה ראוי. הנידון כאן הוא לגבי מי שהכניס את עצמו מרצונו למצב של פיקו"נ בכדי שיוכל לנסוע, אבל יש לדון למי שנכנס בע"כ למצב של פיקו"נ (כגון מתנדב הצלה) והגיע לעיר אחרת האם מותר לו ללכת לשלום זכר שם אע"פ שחוזר לעירו ...
על ידי שמר
ד' יולי 11, 2018 8:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31887

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

פד: רד"ה יוצא כו' - וביוצא דאימורי עולה ואימורי קדשים אבל יוצא דדם פוסל רבי יהודה דנפקי לה תלתא פסולי מתלתא מיעוטי ומסתברא למעוטי יוצא דדם מדנשחט חוץ לזמנו דאשכחן ליה ריצוי אפילו בפנים שמרצה לפיגולו ליענש כרת עכ"ל. ובאחרונים כתבו שהגירסא משובשת ומ מסתברא ואילך הוא דיבור חדש. ולענ"ד י...
על ידי שמר
ה' יולי 05, 2018 11:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הליכה - ביאה
תגובות: 6
צפיות: 353

Re: הליכה - ביאה

בתרגום אונקלוס באמת מתרגם כאן : לָמָּה לֹא הָלַכְתָּ אֵלָי - לְמָא לָא אֲתֵיתָא לְוָתִי ובכלל, בתרגום אונקלוס מתרגם פעמים רבות את המילה 'לך' - 'איתא' (בֹּא) כגון 'לך נא אתי אל מקום אחר' - 'איתא כען' וכך מתרגם תמיד את המילה 'לכה' - 'איתא': שמות ג י: וְעַתָּה לְכָה וְאֶשְׁלָחֲךָ אֶל פַּרְעֹה - וּכְעַ...
על ידי שמר
ה' יולי 05, 2018 7:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הליכה - ביאה
תגובות: 6
צפיות: 353

Re: הליכה - ביאה

כדכד כתב:מסברה
אומר בלק לבלעם: הלא שלחתי אליך, מדוע נשארת במקומך ואפילו לא יצאת משם?

איזו משמעות ישנה להליכת בלעם אם לא יבוא לבלק?
על ידי שמר
ה' יולי 05, 2018 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הימשכות אור מאותיות התורה
תגובות: 0
צפיות: 179

הימשכות אור מאותיות התורה

במשנ"ב סי' קלד סק"יא כתב "וטוב שיראה האותיות עד שיהיה יכול לקרותם כי כתבו המקובלים שעי"ז נמשך אור גדול על האדם". האם השפעת האור היא דוקא בשעת ההגבה או שמא זהו הזמן שבו כולם רואים ולכן דיבר בכה"ג אולם העולה והקורא מושפעים בשעת הקריאה, וכן לגבי מה שפסק סי' פח סק"ז &q...
על ידי שמר
ה' יולי 05, 2018 1:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הליכה - ביאה
תגובות: 6
צפיות: 353

הליכה - ביאה

בלק אומר לבלעם "לָמָּה לֹא הָלַכְתָּ אֵלָי הַאֻמְנָם לֹא אוּכַל כַּבְּדך"
עונה בלעם "וַיֹּאמֶר בִּלְעָם אֶל בָּלָק הִנֵּה בָאתִי אֵלֶיךָ וגו''.
א. מהו שינוי הלשון בין בלק לבלעם הליכה\ביאה.
ב. מדוע משתמש בלק בלשון הליכה, הו"ל "באת".

עבור לחיפוש מתקדם