החיפוש הניב 214 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "בית אמי"
תגובות: 8
צפיות: 255

Re: ספר "בית אמי"

לצערי, אני לגמרי לא בטוח שזאת תהיה הערובה הטובה לכך... אולי פשוט אנשים יבינו שהאמת הכנה והפשוטה הינה יפה יותר וקונה שביתה בנפש הקוראים הרבה יותר מכל סיפורי גוזמאות. כשאני קורא על הסטייפלער נ"ע המבצע תיקונים בבית עם כלי עבודה, אני מפנים שהוא זי"ע היה בשר ודם כמונו וגם עשה את שהוטל עליו לעש...
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "בית אמי"
תגובות: 8
צפיות: 255

Re: ספר "בית אמי"

אולי ספר זה יהיה נחשון לספרים הבאים אחריו שייכתבו על גדו"י, שייערכו ע"י אחד מבני המשפחה הקרובים, ולא רק לכוונת רויח, הדברים הללו נותנים "ריח" אחר לאמינות הנכתב החיבור לדברים ומעל הכל לקיחת מוסר.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?
תגובות: 32
צפיות: 826

Re: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?

כלל ברזל בהיסטוריה : "השאלות אילו\אם וכדומה אין שייכות כלל". וכל הנידון הוא תאוריה ללא כל בסיס ממשי וכולו נשען על האויר, ולולא דמסתפינא הייתי קובע שהוא פגום בסרך כפירה ח"ו - הקב"ה כל יכול בעבר בעתיד ואכן גם בדור ההוה, והבטחה היא כי לא תשכח מפי זרעו. אם תרשה לי לסכם את דבריך. אתה...
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 12:37 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: "יקר חסדך" יקר חרוץ" "קישוטי תורה"
תגובות: 0
צפיות: 27

"יקר חסדך" יקר חרוץ" "קישוטי תורה"

לר' י"ק רייניץ שליט"א
עה"ת ונ"ך
קישוטי תורה מופיע רק המהדורה הראשונה נ"ל, ואוחז כעת כבר במהדורה חמישית כמובן מורחבת מהנ"ל.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 12:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?
תגובות: 32
צפיות: 826

Re: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?

כלל ברזל בהיסטוריה : "השאלות אילו\אם וכדומה אין שייכות כלל". וכל הנידון הוא תאוריה ללא כל בסיס ממשי וכולו נשען על האויר, ולולא דמסתפינא הייתי קובע שהוא פגום בסרך כפירה ח"ו - הקב"ה כל יכול בעבר בעתיד ואכן גם בדור ההוה, והבטחה היא כי לא תשכח מפי זרעו.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 11:18 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור מילת ספינה
תגובות: 11
צפיות: 138

Re: ביאור מילת ספינה

כמדומני שהמקום היחיד שנזכר במקרא שם 'ספינה', הוא ביונה (א ה) "ויונה ירד אל ירכתי הספינה", ובכל העניין שם נזכר 'אניה' ולא 'ספינה'. ונראה ש'ספינה' הוא שם של משהו מסוים בתוך האניה, ולא שם האניה כולה. כן משמע מלשון התרגום שם, שתרגם כל 'אניה' - 'אילפא', ומקרא זה תרגם - 'וְיוֹנָה נְחַת לְאַרְעִ...
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 2:17 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור מילת ספינה
תגובות: 11
צפיות: 138

Re: ביאור מילת ספינה

שייף נפיק כתב:על פי רוב מבנה הספינה הוא בצורה קעורה, וכל אשר בה ספון בתוכה ואינו בולט.

כלומר כוונתך שהחלק הקעור שקוע במים - ספון במים, יש"כ
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 1:43 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור מילת ספינה
תגובות: 11
צפיות: 138

ביאור מילת ספינה

ספינה - לכאורה נגזרת משרש ספנ, כלומר ספון מכוסה (עי' פ' וזאת הברכה), מה הקשר בין ספינה - לכיסוי.
על ידי שמר
ה' אוקטובר 19, 2017 1:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: חינוך הישיבות
תגובות: 49
צפיות: 3412

Re: חינוך הישיבות

האם מישהו יודע לציין מקור למימרא בשם החזו"א "הישיבות הם הצלת הכלל והרס הפרט" - דומני שמשפט זה שנאמר אז נעשה נכון ואמיתי (כלומר ההצלה יותר גדולה, וההרס יותר גדול) בדורנו אנו. אני חושב שבמשפט אחד כלל החזו"א את כל הנכתב וייכתב באשכול זה.
על ידי שמר
ג' אוקטובר 17, 2017 2:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור
תגובות: 85
צפיות: 4253

Re: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור

אמירת ליהודים בהבדלה בקול ע"י הציבור, מנהג עם מקור הוא?, או שמא טעות שנשתרשה מחמת ההרגל לומר פסוק זה בקול קודם הבעל קורא במגילת אסתר.
על ידי שמר
ג' אוקטובר 17, 2017 1:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: יצחק אבינו "ניצל" מהעקידה?
תגובות: 30
צפיות: 2232

Re: יצחק אבינו "ניצל" מהעקידה?

בפיוט למען תמים הנאמר בהושענא רבה "למען רך ויחיד נחנט פרי למאה זעק איה השרה לעולה", זעקה! לא שאלה. זעקה?? על מה, אפשר והכוונה שזעק בתפילה שימציאו קרבן אחר תחתיו, או אפשר שאכן כוונתו היתה שאלה רטורית לאברהם הבאה בצורת זעקת רחמים לעורר את רחמי אברהם אביו, עי בכלי יקר שם.
על ידי שמר
ב' אוקטובר 16, 2017 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8023
צפיות: 363793

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
"שיקדש עצמו" עמוד 503
על ידי שמר
ב' אוקטובר 16, 2017 1:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בני נח צדיקים?
תגובות: 9
צפיות: 160

Re: בני נח צדיקים?

היבט נוסף יש בזה, שהרי עמד נח 120 שנה והודיע לכל באי עולם שהנה הנה יבא מבול לעולם, ומולו עמדו ולגלגו כל בני העולם, ואילו בניו לא רק שלא לגלגו עליו אלא אף באו ליכנס עמו לתיבה, [על שאר בני העולם לא כתוב שניסו להיכנס לתיבה אלא שניסו לשוברה], ענין זה כשלעצמו מורה שלא היו ככל בני אותו הדור. מנין לך שלא ...
על ידי שמר
א' אוקטובר 15, 2017 8:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בני נח צדיקים?
תגובות: 9
צפיות: 160

Re: בני נח צדיקים?

היבט נוסף יש בזה, שהרי עמד נח 120 שנה והודיע לכל באי עולם שהנה הנה יבא מבול לעולם, ומולו עמדו ולגלגו כל בני העולם, ואילו בניו לא רק שלא לגלגו עליו אלא אף באו ליכנס עמו לתיבה, [על שאר בני העולם לא כתוב שניסו להיכנס לתיבה אלא שניסו לשוברה], ענין זה כשלעצמו מורה שלא היו ככל בני אותו הדור. מנין לך שלא ...
על ידי שמר
ו' אוקטובר 13, 2017 3:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בני נח צדיקים?
תגובות: 9
צפיות: 160

בני נח צדיקים?

ברמב"ן כ' "ביום השני יהי רקיע ויהי מבדיל, שבו היו מובדלין נח ובניו הצדיקים מן הרשעים שנדונו במים", והנה לקמן פרק ז' פ' א כ' הרמב"ן ז"ל "בא אתה וכל ביתך אל התיבה - עשה נח את התיבה ימים רבים קודם המבול, וכאשר קרב עת המבול בחדש השני בעשור לחדש, חזר וצוהו שיבא הוא וכל ביתו ...
על ידי שמר
ו' אוקטובר 13, 2017 2:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וּשְׂפֻנֵי טְמוּנֵי חוֹל
תגובות: 2
צפיות: 96

Re: וּשְׂפֻנֵי טְמוּנֵי חוֹל

שייף נפיק כתב:אולי משום שלגבי משה רבינו ספון פירושו מכוסה ונעלם שא"א לראותו, ואילו בבית המקדש הוא מכוסה אבל לא נעלם, וכמו החילזון.

דבריך דברי טעם, אבל עדיין פירושה המילולי של המילה ספון חד הוא.
על ידי שמר
ו' אוקטובר 13, 2017 1:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וּשְׂפֻנֵי טְמוּנֵי חוֹל
תגובות: 2
צפיות: 96

וּשְׂפֻנֵי טְמוּנֵי חוֹל

וּשְׂפֻנֵי טְמוּנֵי חוֹל פרש"י ושפוני - לשון כסוי כמו שנאמר ויספון את הבית. וספון בארז ותרגומו ומטלל בכיורי (ס"א בכיסוי) ארזא. וצ"ב מדוע הלך רש"י ממרחק (ספר מלכים) להביא לחמו ששפוני הוא לשון כיסוי, ולא הביא ראיה מפסוק כא "וַיַּרְא רֵאשִׁית לוֹ כִּי שָׁם חֶלְקַת מְחֹקֵק סָפוּ...
על ידי שמר
ד' אוקטובר 11, 2017 4:43 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרשה פתוחה ופרשה סתומה
תגובות: 3
צפיות: 272

Re: פרשה פתוחה ופרשה סתומה

עוד הבדל כעין זה מצינו בבברכותיו של משה (וזאת הברכה), בכל הברכות ישנה פרשה סתומה בין שבט לשבט אולם בין שבט יהודה ללוי ישנה פרשה פתוחה, ועוד הבדל בין כל ברכת שבט ושבט ישנו הפסק (פ או ס) משא"כ בין דן לנפתלי אין שום הפסק וצ"ב.
על ידי שמר
ד' אוקטובר 11, 2017 4:36 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג 'הקפות שניות'
תגובות: 33
צפיות: 1943

Re: מנהג 'הקפות שניות'

אבי עזרי כתב:הגר"א דיסקין אומר טעם נאה למנהג ההקפות השניות, שבשמיני עצרת הקב"ה אומר לנו קשה עלי פרידתכם, ואילו במוצאי היום, אנחנו אומרים לקב"ה קשה עלי פרידתך..

הובא כבר לפני חמש שנים ע"י הרב מזמור שיר לעיל.
על ידי שמר
ג' אוקטובר 10, 2017 11:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8023
צפיות: 363793

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת הרשב"א ח"א סימן קנז
חזו"ע סוכות עמוד שמט
על ידי שמר
ג' אוקטובר 10, 2017 12:32 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: על נטילת כפת תמרים
תגובות: 2
צפיות: 95

על נטילת כפת תמרים

מדוע לא מברכים בנוסח הדומה לנכתב בתורה "על נטילת כפות תמרים" מדוע משתמשים בלשון "לולב" שאינו מפורש בקרא?
על ידי שמר
ב' אוקטובר 09, 2017 12:17 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אזמין לסעודתי
תגובות: 10
צפיות: 249

Re: אזמין לסעודתי

ראיתי היום מעשה ושלח הרה"ק ר' מאיר מפרמישלן לגר"ש קלוגר שסדר ביאת באושפיזין הוא כסדר נוסח ספרד והראיה שהרי כך ראה אותם באים, שלח לו ר"ש קלוגר אין ראיה שהרי כך הזמנת אותם!.
על ידי שמר
א' אוקטובר 08, 2017 9:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אזמין לסעודתי
תגובות: 10
צפיות: 249

Re: אזמין לסעודתי

לאלו הנוהגים לומר, אומרים אותו כל אחד ואחד ולפני כל סעודה. והמקור כמובן בדברי הזהר, שכך נהג רב המנונא סבא. אבל לא כתוב שם שזה מעכב. אבל כך הוא הנוהג שבעולם שאם אתה רוצה שאורח יגיע אליך להתארח אז מזמינים אותו מקור שכאו"א מזמין חיפשתי. בזהר לא כתוב שרק ראש המשפחה, אלא כותב על מנהגו של רב המנונא ...
על ידי שמר
א' אוקטובר 08, 2017 8:46 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אזמין לסעודתי
תגובות: 10
צפיות: 249

Re: אזמין לסעודתי

הוד_והדר כתב:לאלו הנוהגים לומר, אומרים אותו כל אחד ואחד ולפני כל סעודה.

והמקור כמובן בדברי הזהר, שכך נהג רב המנונא סבא. אבל לא כתוב שם שזה מעכב. אבל כך הוא הנוהג שבעולם שאם אתה רוצה שאורח יגיע אליך להתארח אז מזמינים אותו


מקור שכאו"א מזמין חיפשתי.
על ידי שמר
א' אוקטובר 08, 2017 7:37 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אזמין לסעודתי
תגובות: 10
צפיות: 249

אזמין לסעודתי

הזמנת האושפיזין. א. האם כל אחד ואחד מהמסובין צריך להזמינם או שמא רק בע"ב. ב. האם בכל ארוחה. ג. ובכלל - האם אי אמירת אזמין לסעודתי מעכבת ביאת האושפיזין הק'.
על ידי שמר
א' אוקטובר 08, 2017 7:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?
תגובות: 8
צפיות: 190

Re: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?

ר"ע - כביכול כיפר קב"ה.
כידוע הווארט של הגאון "וְכָל מַעְשַׂר בָּקָר וָצֹאן כֹּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה קֹּדֶשׁ לַה' ואכמ"ל
על ידי שמר
ד' אוקטובר 04, 2017 2:45 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לא לישון ערב סוכות
תגובות: 29
צפיות: 1666

Re: לא לישון ערב סוכות

צריך לאכול כזית בהסיבה??? או נעמיד את הנושא באופ"א, איך נקבע הלימוד של טו' טו' כלומר עד היכן הנלמד (סוכות) דומה למלמד (פסח) לפרטי דיניו, האם את כל הדינים האמורים בפסח נאמרו אף בסוכות, או דילמא רק מקצתם וא"כ מה ההגדרה של הדברים המסויימים שלמדים דווקא הם משם. לשון האור"ח ויקרא יד ז ורא...
על ידי שמר
ד' אוקטובר 04, 2017 10:33 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לא לישון ערב סוכות
תגובות: 29
צפיות: 1666

Re: לא לישון ערב סוכות

צריך לאכול כזית בהסיבה???

או נעמיד את הנושא באופ"א, איך נקבע הלימוד של טו' טו' כלומר עד היכן הנלמד (סוכות) דומה למלמד (פסח) לפרטי דיניו, האם את כל הדינים האמורים בפסח נאמרו אף בסוכות, או דילמא רק מקצתם וא"כ מה ההגדרה של הדברים המסויימים שלמדים דווקא הם משם.
על ידי שמר
ד' אוקטובר 04, 2017 2:48 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: המנהג המוזר שבחורים אינם נוטלים ד' מינים
תגובות: 81
צפיות: 3916

Re: המנהג המוזר שבחורים אינם נוטלים ד' מינים

אם לבחורים היו ד' מינים, מי היה מחזיק את הספר תורה בעת ההושענות?? אולי אפשר לדון לכף זכות.
על ידי שמר
ג' אוקטובר 03, 2017 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8023
צפיות: 363793

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

לגרח"ק יש חיבור בסוף שיח השדה בו הוא מתרץ את קושיות המהרש"א אני זקוק לדבריו על המהרש"א נדרים נא ע"ב
על ידי שמר
ב' אוקטובר 02, 2017 3:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בזר
תגובות: 20
צפיות: 443

Re: ברכת כהנים בזר

אפרקסתא דעניא כתב:משנים שנימה הסתפקתי מדוע אינו נחשב שהוא מקיים ברכת כהנים, ?

ברכות לרגל הגעתך להודעתך ה2000, האם יש מקור למשפט משנים שנימה?
על ידי שמר
ב' אוקטובר 02, 2017 3:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בזר
תגובות: 20
צפיות: 443

Re: ברכת כהנים בזר

זר המברך ברכת כהנים עובר בעשה כמבואר שו"ע קכח, ידועה הנהגת הגר"א שהיה מברך ב"ב להניח בשעת הברכה רק יד אחת ובזה יצא מכלל ברכת כהנים שהיא בב' ידים (עי' בתו"ת פ' נשא), והנה בביאור הלכה שם דן בזה. ולא הבנתי מה החשש, דהלא מבואר שם שכל זמן שלא קרו "כהנים" אין להם חיוב ברכה ו...
על ידי שמר
א' אוקטובר 01, 2017 2:49 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חלוקת הווידוי
תגובות: 0
צפיות: 35

חלוקת הווידוי

לפי מה נקבעה החלוקה (ועל כלם וכו') שבין קטע לקטע בווידוי?
ובכלל מה העניין לחלק, די באחד על הכל בסוף
ועוד מדוע אין אורים ועל כלם לאחר המקטע האחרון (ועל חטאים שאנו חייבים עליהם וכו')
על ידי שמר
א' אוקטובר 01, 2017 2:45 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכה שנבנית עם צער לשכנים האם הוי סוכה גזולה?
תגובות: 13
צפיות: 246

Re: סוכה שנבנית עם צער לשכנים האם הוי סוכה גזולה?

פעם שמעתי מת"ח אחד "לפני שדנים על פטור מצטער לא לשכוח שיש פסול מצער".
על ידי שמר
ו' ספטמבר 29, 2017 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8023
צפיות: 363793

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בשו"ת משנה הלכות ישנה תשובה בעניין "קבלה בחלום" אין ברשותי את הספר ואיני יודע הסימן אשמח מאד אם אחד הרבנים יעלה לי הנ"ל.יש"כ
על ידי שמר
ה' ספטמבר 28, 2017 10:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8023
צפיות: 363793

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

פחד יצחק ר"ה ישנו? א"כ סימן יח נחוץ לי
על ידי שמר
ה' ספטמבר 28, 2017 10:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 183
צפיות: 9914

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

יונת אלם כתב:כמדומה שהשנה לא קבלו בוגרים להתפלל בישיבה.
האמנם?

לא מדוייק
על ידי שמר
א' ספטמבר 24, 2017 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן פגום
תגובות: 4
צפיות: 166

Re: כהן פגום

מעשה שהיה: בבית הכנסת בשעת נשיאת כפים היה כהן אחד שעלה לדוכן, באותה העת היה כהן אחר באמצע שמו"ע או שהגיע לאחר נ"כ, האם יש להעדיף לעלות לתורה את הכהן שנשא כפיו, שמא י"ל שאם יעלו את השני יצא שם פגום על הראשון שיאמרו שמא נודע שבן גרושה הוא ולכן אע"פ שנ"כ לא עלה לתורה. שאלתך לא...
על ידי שמר
א' ספטמבר 24, 2017 2:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן פגום
תגובות: 4
צפיות: 166

כהן פגום

מעשה שהיה: בבית הכנסת בשעת נשיאת כפים היה כהן אחד שעלה לדוכן, באותה העת היה כהן אחר באמצע שמו"ע או שהגיע לאחר נ"כ, האם יש להעדיף לעלות לתורה את הכהן שנשא כפיו, שמא י"ל שאם יעלו את השני יצא שם פגום על הראשון שיאמרו שמא נודע שבן גרושה הוא ולכן אע"פ שנ"כ לא עלה לתורה.
על ידי שמר
ד' ספטמבר 06, 2017 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר על קוצק
תגובות: 4
צפיות: 313

ספר על קוצק

אני מחפש המלצה לספר מחקרי היסטורי על קוצק.

עבור לחיפוש מתקדם