מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 735 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דורשי יחודך
ד' יוני 24, 2020 1:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בדברי המשנ"ב בדין מרבה בשיעורים
תגובות: 2
צפיות: 75

Re: תמיהה בדברי המשנ"ב בדין מרבה בשיעורים

ראה באורך במנחת יצחק ח"ה סי' לו, במיוחד מאות י"ח. (זה בהוצאה החדשה, אינני יודע אם זה אותו מ"מ בישן).
על ידי דורשי יחודך
ג' יוני 23, 2020 7:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן
תגובות: 22
צפיות: 4408

Re: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן

דבר בעתו מה טוב.
בדיוק כעת נתקבלה הבשורה שנראה העכבר בביתי, ונמס כל לב. והנה הקב"ה הקדים מכה לרפואה. יישר כח הרב זאב!
על ידי דורשי יחודך
ה' יוני 18, 2020 2:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 11
צפיות: 240

Re: מסכת שבת פרק הזורק

יישר כח הרב שש ושמח על הבאת דברי הראשונים. מ"ש בקשר לגמרא ח: כבר כתבתי מזה בהודעה למעלה. בירושלמי ריש הזורק איתא כך: רבי אבהו אומר בשם ר' אלעזר בשם ר' יוחנן היה עומד בר"ה וזרק למעלה מעשרה. רואין שאם תפול אם נחה בתוך ד' אמות פטור ואם לאו חייב. והתני שמואל מרה"י לרה"י ורה"י בא...
על ידי דורשי יחודך
ה' יוני 18, 2020 10:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 11
צפיות: 240

Re: מסכת שבת פרק הזורק

הרב שומע ומשמיע צודק שאין ראיה מרש"י. אני חוזר על הראשונות. לי היה נדמה פשוט שזורק למעלה מי"ט ברה"ר ונח על הארץ פטור, הרב שומע והרב אוצרניק טוענים שחייב. הרב שומע טוען לפי סברת בעל המאור (כתבתם שהראשונים כתבו כן - האם יש עוד ראשונים חוץ מבעל המאור? נדמה לי שר' חיים מייחס לרמב"ם ס...
על ידי דורשי יחודך
ד' יוני 17, 2020 7:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 11
צפיות: 240

Re: מסכת שבת פרק הזורק

ידידי, אני מדבר על זורק. שם מדובר על מעביר, וזה נחשב כמונח על ידי שהאדם המעביר עומד על האדמה.
על ידי דורשי יחודך
ד' יוני 17, 2020 12:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 11
צפיות: 240

Re: מסכת שבת פרק הזורק

בודאי שחייב גם כשעבר הכל למעלה מי'. הלא הראשונים כתבו שמעביר הוא כמוציא מרשות לרשות. עי' רש"י צב. ד"ה המוציא, דמבואר לכאורה שזורק פטור (ולא מיירי רק במקום ההנחה דא"כ גם מוציא פטור בכהאי גוונא). וראה בירושלמי ריש הזורק דמשמע שרק מצרפים את מה שלמעלה מי' טפחים לד' אמות אבל לא שכל הד' אמ...
על ידי דורשי יחודך
ד' יוני 17, 2020 12:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 11
צפיות: 240

Re: מסכת שבת פרק הזורק

קב. המעביר שתי אמות בשוגג שתי אמות במזיד ושתי אמות בשוגג פטור הואיל וגמר הד' אמות היו במזיד. צריך ביאור מאד מדוע אין מצרפים את שתי האמות הראשונות ושתי האמות האחרונות. ומה בכך ששתי אמות באמצע לא היו בחיוב. ומדוע לא נאמר שדל מהכא ד' אמות אמצעיות הרי יש כאן ארבע אמות בחיוב. ואולי מובן לפי בעל המאור שד'...
על ידי דורשי יחודך
ד' יוני 17, 2020 12:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק הזורק
תגובות: 11
צפיות: 240

מסכת שבת פרק הזורק

כפי הנראה עוד לא פתחו את האשכול על הזורק? התקשיתי במשנה ק. זרק ארבע אמות בכותל למעלה מעשרה טפחים פטור - דלכאורה משמע שמה שפטור הוא משום שהחפץ נח (דבילה שמינה כמ"ש בגמרא) למעלה מי"ט. והלא גם אם נח על הארץ, אם עבר ד"א למעלה מי"ט לכאורה פטור דאין זה אלא מקום פטור. אמנם ראיתי בירושלמ...
על ידי דורשי יחודך
א' יוני 14, 2020 3:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 267
צפיות: 47122

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

סגי נהור כתב: ותפקיד הפגישה הוא בין השאר לבדוק את עניין נשיאת החן ההדדית, כאדם אל אדם ולא כאדם אל חפץ.

נראה לי שבמילים אלו טמון כל הענין.
שימד"נ.
על ידי דורשי יחודך
ד' יוני 03, 2020 3:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5345

Re: מאמר הגרד"ל

יש כאן למעשה שלש אשכולות בו זמניות:
א. אשכול על מאמרו של הגרד"ל
ב. אשכול על גילו של מרנא ורבנא בעל הקצות בזמן שחיבר את הספר הנורא ש"ש
ג. ענין הכוללים.
רק להחזיק ראש.
אולי אפשר לפצל את שניים האחרונים ולהשימם במקום אחר ואילו את מאמרו של מרן הגרד"ל להשאיר כאן...
על ידי דורשי יחודך
ד' יוני 03, 2020 2:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5345

Re: מאמר הגרד"ל

עיין באשכול (הנעול) על אודותיו. טוענים שם שיש בו "צווי דינים". יש את בחינתו העצמית, שהיא בכיון של גאונות פולנית. ויש את דעותיו ואמונותיו, שהם על פי רבו החזון איש, שעורר בעיקר על העמקה בסוגיות. אבל גם החזו"א דרש לידיעת התורה. ויש לזה עדיויות רבות. שהעיקר לימוד מעמיק, בודאי, ולאפוקי מל...
על ידי דורשי יחודך
ד' יוני 03, 2020 1:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מאמר הגרד"ל
תגובות: 87
צפיות: 5345

Re: מאמר הגרד"ל

ייש"כ גדול לאלה שהעלו את המאמר הנפלא, דברים מחזקים מאד על ענין השקיעות בלימוד. ממש מתחשק להתרפק על איזה בעל המאור ורמב"ן במוקצה... נקודה אחת שתפסה אותי זה שהרי הגרד"ל ידוע בתור אחד שחובק את כל התורה כולה ממש, מברכות ועד עוקצין, ועד לפרטי פרטים. אני הייתי חושב שהוא ידרוש מכולם שליטה בכ...
על ידי דורשי יחודך
ג' יוני 02, 2020 9:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' שבועות תש"פ (גיליון 12)
תגובות: 27
צפיות: 1330

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' שבועות תש"פ (גיליון 12)

הרב מקדש מלך נהניתי מהרעיון. (דרך אגב, לפי דבריך אפשר ללמוד מכאן שהמקיים את ענין האישות בלי שזה נעשה ממש חלק מהקשר כו', הרי יש בזה משום לתא דגילוי ערוה, וכעין הא דמבואר בביאור הגר"א שהמכוין רק להנאה יש בזה משום "בעילת זנות"). אף אני לא אמנע חלקי, דהנה ענין האישות בפועל מיוסד על כח התא...
על ידי דורשי יחודך
ג' יוני 02, 2020 6:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי השו"ע על שיירי מטלניות שבלו
תגובות: 6
צפיות: 341

Re: בדברי השו"ע על שיירי מטלניות שבלו

יישר כח גדול על המראה מקום למחנה אפרים, לא ידעתי. עיינתי שם והמחנה אפרים מעיר שתי הערות שונות: א. שואל מנ"ל להר"ן בכלל שהוא מוקצה גם לעניים. ועל זה כתבת שהציעו שהראיה מ"בית רבי". ב. מעיר כמו שכתבתי שיש לדחות לגמרי כל הראיה אפילו כלפי עשירים (את זה המחנה אפרים לא הניח בתימה אלא סת...
על ידי דורשי יחודך
ב' יוני 01, 2020 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו מוקצה?
תגובות: 47
צפיות: 4327

Re: מהו מוקצה?

הרב שומע ומשמיע כעת התבוננתי שאולי יש מעט הבדל בינינו: לי היה נראה שהיה דין יסודי שגזרו אטו הוצאה, ולא בגלל איזה מצב של רפיון וכדומה, אלא גזירה בעלמא, ולכן גזרו שכל דבר שהוא מוקצה הוא גם אסור בטלטול. וזו היתה גזירה קדומה. לאחר מכן בזמנו של נחמיה שהיה באמת רפיון מיוחד בהוצאה גזרו גזירה נוספת הנקראת ג...
על ידי דורשי יחודך
ב' יוני 01, 2020 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו מוקצה?
תגובות: 47
צפיות: 4327

Re: מהו מוקצה?

שומע ומשמיע כתב:לא כ"כ הבנתי את כוונתך, אבל מתוך דבריך יצא לי ביאור.
שיש איסור טלטול כללי שלא כל דבר אפשר לטלטל בשבת, ויש כמה דברים שקובעים איסור טלטול: מוקצה,גזירת כלים ועוד [כתבתי בעבר כמה ראיות ליסוד זה]. וס"ל לריטב"א שהיסוד לכל המושג שלא כל טלטול מותר בשבת הוא משום הוצאה.
[/quote]
ברוך שכוונתי...
על ידי דורשי יחודך
א' מאי 31, 2020 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו מוקצה?
תגובות: 47
צפיות: 4327

Re: מהו מוקצה?

אכן הערה גדולה. והרי הריטב"א עצמו על אותה גמרא של בקעת )באותו עמוד שנמצא הריטב"א הנ"ל) כותב " פירוש כל טלטולין שאסרו חכמים היינו כדי לעשות גדר להוצאת שבת". לא עיינתי מספיק בדברי הריטב"א בכל המקומות אבל לכאורה כוונתו כך: מבואר בגמרא שכל איסור טלטול שהוא, גם מוקצה ממש, הו...
על ידי דורשי יחודך
ה' מאי 28, 2020 12:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי השו"ע על שיירי מטלניות שבלו
תגובות: 6
צפיות: 341

Re: בדברי השו"ע על שיירי מטלניות שבלו

יישר כח גדול, הדברים נפלאים, שישו מעיכם דכוונתם לדעת קדושים. והנה אף שבתוס' ורי"ו מבואר לא כן, לכאורה יש לומר כן בדעת הר"ן. שהרי הא דסעיף נ"ב דדבר שאינו ראוי לעשיר הוי מוקצה לו אף שראוי לעני, (וממילא ה"ה לעני אם הוא בבעלות העשיר) מקורו מהר"ן שהוציא כן מהסוגיא בדף מז. ומעתה י...
על ידי דורשי יחודך
ב' מאי 25, 2020 8:24 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: העבודה הנכונה בחג השבועות
תגובות: 95
צפיות: 15121

Re: העבודה הנכונה בחג השבועות

לשון שו"ע הרב: אַף עַל פִּי שֶׁהָאֲכִילָה וּשְׁתִיָּה בַּמּוֹעֲדוֹת הִיא מִצְוַת עֲשֵׂה לֹא יִהְיֶה אוֹכֵל וְשׁוֹתֶה כָּל הַיּוֹם כֻּלּוֹ, שֶׁהֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר"עֲצֶרֶת לַה' אֱלֹהֶיךָ", וְאַף עַל פִּי שֶׁנֶּאֱמַר"עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם", כְּבָר פֵּרְשׁוּ חֲכָמִים: חֶצְיוֹ ...
על ידי דורשי יחודך
ב' מאי 25, 2020 7:03 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: העבודה הנכונה בחג השבועות
תגובות: 95
צפיות: 15121

Re: העבודה הנכונה בחג השבועות

הרב מאור עינים
גם תמיהתך תמיהה אבל אני התכוונתי יותר פשוט, על מה שכתב הרב עזריאל שליט"א שבשו"ע הרב כתוב שהסעודה היא חציו לה'?
על ידי דורשי יחודך
ב' מאי 25, 2020 6:18 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: העבודה הנכונה בחג השבועות
תגובות: 95
צפיות: 15121

Re: העבודה הנכונה בחג השבועות

עזריאל ברגר כתב: וסעודת יו"ט - שייכת ע"פ הלכה ל"חציו לה'".
(הדברים מפורשים בשו"ע הרב, ומסתמא אינם חידושיו אלא לקחם מהפוסקים שלפניו).

איפה בפוסקים ובשו"ע הרב כתוב שהסעודה היא בכלל חציו לה'?
על ידי דורשי יחודך
ב' מאי 25, 2020 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 697
צפיות: 93248

Re: מסורת הגננות - יום המיוחס

מנא הא מילתא דאמרי הגננות [או לפחות הרבעס בחיידר] דב' סיון הוא "יום המיוחס"? וממילא כבר נתנו לו טעמים, ממלכת כהנים, או בין ימים קדושים. לפו"ר לא מצאתיו במקורות שאמורים להיות כה מפורסמים. (כלומר זה לא בא מספרי אלכסנדר וכדומה). הלוח מציין לערוך השלחן סוס"י תצ"ד. הוא כותב שם ש...
על ידי דורשי יחודך
א' מאי 24, 2020 9:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פילוסופיה וקבלה
תגובות: 41
צפיות: 4344

Re: "חכמת הקבלה היא חכמת הפילוסופיה!"

ידוע גם מה שהאריך המהר"ל בדרך חיים סוף פרק ה' ממסכת אבות שהמקובלים חולקים על הפילוסופים בעניין העיקרי והמרכזי של התוארים כו'. והוא מתייחס שם לטענה שהקבלה והפילוסופיה הם אותו דבר וכותב: ובני אדם ששמעו דבריהם אישר התפשטו בעוונותינו הרבים שמים דבריהם אלו כמו שהיה דבר זה בתורת משה ע"ה ויבהלו כ...
על ידי דורשי יחודך
ג' מאי 19, 2020 3:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרכה ללימוד ה"עיון"
תגובות: 25
צפיות: 3166

Re: הדרכה ללימוד ה"עיון"

אבקברד כתב:http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=687

נראה מעניין מאד.
מה פירוש המילה "צורניים" שבכותרת?
על ידי דורשי יחודך
ב' מאי 18, 2020 6:46 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הרב שך זצוק"ל
תגובות: 91
צפיות: 11971

Re: מרן הרב שך זצוק"ל

זכורני שקראתי או שמעתי תיאור שמרן זצ"ל היה קורא ק"ש לפני הנה"ח (למרות שלא היה מתפלל ותיקין) ואח"כ היה קורא חמשה מזמורי תהלים לפני שהתחיל ללמוד.
אולי מישהו מכיר?
על ידי דורשי יחודך
ב' מאי 18, 2020 7:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרב ד"ר
תגובות: 50
צפיות: 2947

Re: הרב ד"ר

אליסף כתב:ואיך שכחנו את הרבי מליובאביטש!

לא היה לו דוקטורט...שמא כוונתך באופן כללי לכך שלמד באוניברסיטה.
על ידי דורשי יחודך
ב' מאי 18, 2020 1:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרב ד"ר
תגובות: 50
צפיות: 2947

Re: הרב ד"ר

בויקפידיה (אנגלית) כתוב שלמעשה לא קיבל שום תואר (נאלץ לפרוש משם עקב הפרעות שהיה אז). המקור הוא ספרה של ד"ר יהודית בלייך על הערוך לנר, ספר שלמעשה היה עבודת הדוקדורט שלה בשנת 1974. יהודית בלייך היא אשתו של הגאון העצום ד"ר יהודה דוד בלייך שליט"א מראשי ישיבת ר' יצחק אלחנן, דמות מרתקת מאד ...
על ידי דורשי יחודך
ב' מאי 18, 2020 1:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ולא יבאו לראות כבלע את הקודש.
תגובות: 4
צפיות: 920

Re: ולא יבאו לראות כבלע את הקודש.

החזו"א בסוף סימן קכ"ה (העוסק בעניני מתן תורה ועוד מענייני המקרא) דן בפסוקים אלה כידוע. כפי שמובא בקובץ המצורף היה בזה מו"מ בין מרן החזו"א להרב כשר, אני מעלה את הקובץ למרות שסגנון הכותב הוא לא לרוחי ולרוח המקום הקדוש הזה, כי למעשה יש שם סיכום של חליפת המכתבים. הכותב קובע שלפי החזו...
על ידי דורשי יחודך
א' מאי 17, 2020 9:23 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים | ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות ◆
תגובות: 99
צפיות: 13069

Re: סדר קבלת התורה למרן החזו''א

המשורר כתב:לתועלת הלומדים מצורף קונטרס קצר לבאר סדר זמני קבלת התורה מיוסד ע''פ דברי מרן החזו''א הידועים בספרו. ואגב זה נתבארו עוד כמה ענינים יסודים באופן מסירת התורה

נראה נפלא מאד, אני מתחיל בל"נ מיד ללמוד אותו, נא להתפלל עלי שאזכה לסיימו עד שבועות.
על ידי דורשי יחודך
א' מאי 17, 2020 6:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב ד"ר
תגובות: 50
צפיות: 2947

Re: הרב ד"ר

למותר לציין שכל לימדי הדוקדורטים הנ"ל נעשו אך ורק במקומות שאסור להרהר בהן בדברי תורה.
על ידי דורשי יחודך
א' מאי 17, 2020 7:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: חוש הומור אצל גדולי ישראל
תגובות: 44
צפיות: 5709

Re: חוש הומור אצל גדולי ישראל

לעולם יהיה אדם כתב:אז הסיפור כן מופיע בספר?

טעיתי, היה זכור לי שקראתי את הסיפור (כנראה במוסף יתד הנ"ל) ובטעות ייחסתי את זה למעשה איש.
על ידי דורשי יחודך
ו' מאי 15, 2020 2:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב ד"ר
תגובות: 50
צפיות: 2947

Re: הרב ד"ר

איך אפשר שלא למנות את הרמב"ם, בשעה שרבים רבים הם הד"ר שכל הדוקטורט שלהם הוא מהרצאת שיטת הרמב"ם בפילוסופיה?
חוץ מזה, הרמב"ם רמב"ן ור"ן (ועוד) היו רופאים בכירים, וא"כ בודאי שהיו "הרב ד"ר."
על ידי דורשי יחודך
ה' מאי 14, 2020 9:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: חוש הומור אצל גדולי ישראל
תגובות: 44
צפיות: 5709

Re: חוש הומור אצל גדולי ישראל

בקשר לסיפור עם החזו"א - איך שמסופר במעשה איש, זה לא גרם למטבע לצאת, לא היה שום נס ומופת, וגם דרכי הפעולה לא הסתכמו בזה, אלא החזו"א פשוט רצה להרגיע אותם לפני המשך דרכי הפעולה. המופת כאן לענ"ד הוא אפשרות החזו"א לשלוף כזה משפט על המקום במצב של בהלה (אא"כ כבר חשב עליו לפני זה וח...
על ידי דורשי יחודך
ד' מאי 13, 2020 11:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11393
צפיות: 1690755

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יהודה בן יעקב כתב:
דורשי יחודך כתב:אודה מאד למי שיעלה את חידושי הריטב"א מוסד הרב קוק לשבת קכה ריש עמוד א. תודה רבה.

ריטב''א מוה''ק שבת קכה.pdf

תודה רבה! תבורך מפי עליון.
על ידי דורשי יחודך
ד' מאי 13, 2020 6:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11393
צפיות: 1690755

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה מאד למי שיעלה את חידושי הריטב"א מוסד הרב קוק לשבת קכה ריש עמוד א. תודה רבה.
על ידי דורשי יחודך
א' מאי 10, 2020 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטעם פסול בעל מום בכהנים
תגובות: 29
צפיות: 1042

Re: בטעם פסול בעל מום בכהנים (הכניסה לבעלי מוגבלויות אסורה)

שקלאוו כתב:ברגע שנכיר בעובדה שלהיות נכה זה פחות טוב מלהיות שלם, שהנכה אכן פגום - ושפגום לא יכול לשרת במקום שדורש שלמות,

מי יותר פגום: אדם נכה בעל מדות תרומיות, ענוותן כהלל,
או אדם גבה קמה, יפה, שלם בגופו, בעל כעס, בעל קנאה, בעל תאוה?
השני הרי מותר לו לעבוד במקדש, הלא כן?
על ידי דורשי יחודך
א' מאי 10, 2020 10:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטעם פסול בעל מום בכהנים
תגובות: 29
צפיות: 1042

Re: בטעם פסול בעל מום בכהנים (הכניסה לבעלי מוגבלויות אסורה)

לענ"ד יש כאן נידון כללי שהוא מוקדם לעצם הנידון הספציפי של נושא האשכול. דהיינו שיש לחקור מה על האדם לעשות אם מתעוררים בו קושיות ותהיות בקשר למצוות התורה. מצד אחד אפשר לומר שאלו הן מחשבות של כפירה, על האדם לדחות מחשבות כאלו, שהרי תורת ה' תמימה, משפטי ה' אמת, קל אמונה ואין עול, וכי האדם ישב במשפט ...
על ידי דורשי יחודך
ו' מאי 08, 2020 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 269
צפיות: 113673

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

האם יש מפתח כללי לכל החלקים? (אני מחפש מאמר שראיתי פעם בביאור מחלוקת ר"י ור"ש בדין מוקצה, הרב הכותב היה שייך לישיבת יד אהרון. יותר מזה לא זכור לי, אולי מישהו מכיר?) ייש"כ. כאן יש מפתחות לגיליונות א-כד https://drive.google.com/file/d/1JGrrxfDW_3vlNEhCfcjG3iO8HCjNRtZj/view תודה רבה לך ...
על ידי דורשי יחודך
ו' מאי 08, 2020 6:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 269
צפיות: 113673

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

האם יש מפתח כללי לכל החלקים?
(אני מחפש מאמר שראיתי פעם בביאור מחלוקת ר"י ור"ש בדין מוקצה, הרב הכותב היה שייך לישיבת יד אהרון. יותר מזה לא זכור לי, אולי מישהו מכיר?)
ייש"כ.
על ידי דורשי יחודך
ה' מאי 07, 2020 9:44 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל
תגובות: 117
צפיות: 9081

Re: הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל

קראתי בענין רב את המובא כאן, וסקרנותי גוברת. יש לי תחושה חזקה שמסתתר כאן איזה נעלם. עילוי אמריקאי לומד אצל הרב רודרמן ור' אהרן, ופתאום 'מעצמו' עשה כזאת הסבה, זאת ללא שום השקה משמעותית עם הרב קוק או הרב סולובייציק ותלמידיהם. התחושה רק התעצמה כשקראתי את דברי ההספד, אלו של הבן, שנראה שהתרפק על השרשים ...

עבור לחיפוש מתקדם