החיפוש הניב 1019 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אש משמים
ג' נובמבר 21, 2017 10:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוק נישואין כדמו"י - תועלת מול הפסד
תגובות: 16
צפיות: 770

Re: חוק נישואין כדמו"י - תועלת מול הפסד

בן פרצי כתב:
אש משמים כתב:
בן פרצי כתב:היה לוקח על עצמו את הברכות לבטלה.

מוזר מאוד!!
אפשר מקור לכך?

לא שמעתי טעמו ע"ז. כנראה שנוח לו לחבר לעבור על איסור קל ולא יעבור ע"ה על איסורא רבא.

הלכה פסוקה היא שאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך.
(אין לאדם לרדות פת ששם חברו בתנור בשבת אע"פ שיתחייב סקילה ועוד)
על ידי אש משמים
ג' נובמבר 21, 2017 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקה ע"י כתיבה
תגובות: 13
צפיות: 592

Re: מחיקה ע"י כתיבה

כדכד כתב:ולמה בדוגמה שהבאתי משינוי צורת הבנין זה לא ככה? אין שום זמן שבו יש בנין סתור לפני שהבנין השני בנוי

במה שלקח את האבן פעל שתי פעולות ממש סתר את הבניין שהיה ובנה מחדש את אותם אבנים שנשארו, אך בכותב לא פעל כלל פעולת מחיקה אלא שע"י פעולת הכתיבה התברר ממילא שהיה מחיקה.
על ידי אש משמים
ג' נובמבר 21, 2017 3:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוק נישואין כדמו"י - תועלת מול הפסד
תגובות: 16
צפיות: 770

Re: חוק נישואין כדמו"י - תועלת מול הפסד

בן פרצי כתב:שמעתי ממקור מוסמך שהגרא"ז ורנר אב"ד טבריה אכן היה סבור שאין עניין לקדש זוג חילוני, וכשהיה מזדמן לו סידור קידושין כזה היה מביא אתו עדים מיוחדים שהיו קרובים דאורייתא כדי שהקידושין לא יחולו. וכ"כ היה דבר זה נחוץ אצלו שהיה לוקח על עצמו את הברכות לבטלה.

מוזר מאוד!!
אפשר מקור לכך?
על ידי אש משמים
ג' נובמבר 21, 2017 3:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקה ע"י כתיבה
תגובות: 13
צפיות: 592

Re: מחיקה ע"י כתיבה

כדכד כתב:לא הבנתי את החילוק
בשני המקרים הוא עושה שתי פעולות סותרות בו זמנית

אין בכתיבת האותיות ע"ג האותיות הקודמות שום זמן שיש בו מחיקה כזו שהיא יצירת מקום לכתיבה אלא רק אחרי שכתב התברר למפרע שע"י הכתיבה היה בהכרח מקום כתיבה.
על ידי אש משמים
ג' נובמבר 21, 2017 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקה ע"י כתיבה
תגובות: 13
צפיות: 592

Re: מחיקה ע"י כתיבה

ולולא ציטוט הגרשז"א איך הבין את הגמ' של כתב ע"ג כתב שנחשב למחיקה?? לכאו' זה פשוט שמחיקה היא כיסוי או כילוי או עקירת הכתב באופן שא"א לקוראו. גם אם שופך דיו / טיפקס על גבי כל המילה או האותיות הוא מוחק. וגם אם השפיכה אינה על הכל בבת אחת אלא מעל הכתב בצורה האות. זו גמרא פשוטה. החידוש של ...
על ידי אש משמים
ג' נובמבר 21, 2017 2:46 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אחריות ילד על שמירת נזיקין
תגובות: 10
צפיות: 2183

Re: אחריות ילד על שמירת נזיקין

לא הבנתי מה השאלה. פשוט שכל ילד שלא הגיע לגיל מצוות אינו יכול לשמור כראוי. יתכן שיש ילדים חכמים ונבונים מהרבה מבוגרים וכן הרבה גדולים טיפשים יותר מהרבה ילדים אך כל עוד לא נכנסו להגדרת 'שוטה' הרי הם גדולים לכל דבר. חכמים קבעו את דיני האדם ע"פ עומק תכונותיו, ויש מדת דעה שיש רק לגדול ולא לקטן על א...
על ידי אש משמים
א' נובמבר 19, 2017 12:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקה ע"י כתיבה
תגובות: 13
צפיות: 592

Re: מחיקה ע"י כתיבה

נדמה לי שכוונתי לא הובנה. לא התכוונתי ש"לוקח את האבן מהבניין ובכך עובר על 'סותר' ואח"כ לוקח את אותה האבן ובונה בה בניין חדש" אלא שהוא לוקח אבן מהבנין ובאותו מעשה של לקיחת האבן הוא יוצר סידור מחודש של הבנין וכך הוא עובר על בונה ועל סותר באותה פעולה כמו בדוגמה שהביא כת"ר על כותב ו...
על ידי אש משמים
ש' נובמבר 18, 2017 9:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שערו האדום של עשיו
תגובות: 2
צפיות: 219

שערו האדום של עשיו

מפורסם לכל שעשיו היה ג'ינג'י שהרי כתוב "ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער" אך לכאורה אין קשר בין זה שהיה אדמוני בצבע עורו לכך שהיה כולו אדרת שיער.
טעות נפוצה או אמת לאמיתה?
יש מי שעורר על כך?
יש מי שאומר שכן היה אדום שיער?
על ידי אש משמים
ה' נובמבר 16, 2017 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקה ע"י כתיבה
תגובות: 13
צפיות: 592

Re: מחיקה ע"י כתיבה

החילוק הוא פשוט, בדוגמא שהבאת האדם עושה שני מעשים נפרדים באותו החפץ הוא לוקח את האבן מהבניין ובכך עובר על 'סותר' ואח"כ לוקח את אותה האבן ובונה בה בניין חדש ועובר בכך ב'בונה'. אך בשאלה שהעלתי הפעולה היא אחת היא העברת צבע שחור על צבע אדום ובכך הכתיבה היא כאן מעשה קיים אך המחיקה היא בעצם ע"י ...
על ידי אש משמים
ה' נובמבר 16, 2017 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקה ע"י כתיבה
תגובות: 13
צפיות: 592

Re: מחיקה ע"י כתיבה

יש"כ.
זהו חידוש גדול משום שלא מצינו מלאכה שלמה שנעשית ע"י מחשבתו ואם תאמר שנעשה ע"י מעשה כתיבתו הרי הוא מעשה הסותר למלאכת המחיקה ואיך שייך לומר דהכתיבה היא המחיקה.
על ידי אש משמים
ה' נובמבר 16, 2017 2:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקדמת שמאל לימין בסגירת סקוצ' בנעל
תגובות: 3
צפיות: 113

Re: הקדמת שמאל לימין בסגירת סקוצ' בנעל

כמדומני שאין נוהגים בזה להקדים שמאל לימין ואולי משום שאין בו קשר חשוב שיש להקדימו ורק הידוק שיש אחריו קשר יש חשיבות להידוקו משא"כ כאן דיש הידוק בלא קשר.
על ידי אש משמים
ד' נובמבר 15, 2017 7:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקה ע"י כתיבה
תגובות: 13
צפיות: 592

מחיקה ע"י כתיבה

*מבואר שמחיקה היא יצירת מקום לכתיבת שתי אותיות ע"י מחיקה של כתב קודם. *עפי"ז הגרשז"א כתב דאין איסור כילוי כתב מדין מחיקה משום שלא משאיר מקום כתיבה אלא רק מכלה את הכיתוב כגון בעוגה שכתוב עליה מותר לאוכלה ולכלות את הכיתוב משום שאינו יוצר מקום כתיבה קיים. *מבואר שאם אדם העביר צבע שחור על...
על ידי אש משמים
ג' נובמבר 14, 2017 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!
תגובות: 32
צפיות: 897

Re: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!

שמעתי מהגאון הגדול רבי אברהם ארלנגר, דיש ללמוד ממצוות פריקה וטעינה דמצוה בשונא דלכוף יצרו עדיף, שכשיש לפניו בחירה בין ב' דברים כה"ג צריך לבחור מה שפחות ערב כדי לכוף יצרו! ( הוא הביא הדוגמא מעוף אלא שלא זכר איך קוראים לדבר השני!.. אשרי עין ראתה..) עמוד התורה והיראה בדורנו הרב הגאון המופלא רבי א...
על ידי אש משמים
ב' נובמבר 13, 2017 1:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוקצה-איסור גברא או חפצא
תגובות: 13
צפיות: 417

Re: מוקצה-איסור גברא או חפצא

דרך המלך.PNG
דרך המלך.PNG (97.03 KiB) נצפה 79 פעמים
על ידי אש משמים
א' נובמבר 12, 2017 4:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מי שולט בחברה החרדית?"
תגובות: 107
צפיות: 6129

Re: "מי שולט בחברה החרדית?"

הבלבול אכן שולט היום בכל מקום ועדה ורק ע"י הדעת נבדיל בין הטוב לנו לבין הטוב לאחר, ומי שאין בו דעה..
אין לנו לצאת נגד או לצאת בעד אנו צריכים להוסיף דעת ובזה יהיה טוב לנו כל הימים!
על ידי אש משמים
א' נובמבר 12, 2017 3:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מי שולט בחברה החרדית?"
תגובות: 107
צפיות: 6129

Re: "מי שולט בחברה החרדית?"

לרב המכונה 'חיימשה' וחבריו. כל דעה ברורה כמעט אינה נכונה משום שלכל דעה או סיפור ישנם מרכיבים רבים אשר משתנים במציאות ולכן אין דעה שהיא ואין בילתה הנכונה. יתכן שהמשגיח בישיבה עושה טעויות כבדות ואין זה הופך אותו לרשע מרושע וכן יתכן ש'רבנים מנגנים' למיניהם עושים גם דברים שלא יעשו אך לומר עליהם שהם תכלי...
על ידי אש משמים
ד' נובמבר 08, 2017 3:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מי שולט בחברה החרדית?"
תגובות: 107
צפיות: 6129

Re: "מי שולט בחברה החרדית?"

המסר הוא לבחורי הישיבה (השבורים והנופלים) שעדיין לא פגשו בר' שליימל'ה.
על ידי אש משמים
ג' נובמבר 07, 2017 3:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מי שולט בחברה החרדית?"
תגובות: 107
צפיות: 6129

Re: "מי שולט בחברה החרדית?"

סיפור מאוד יפה ובקלות יכול להיות אמיתי!
לצערנו הרב אין מענה איכותי היום בישיבות לבחורים כשהם נופלים או נשברים וצריכים את העידוד המינימלי כדי להמשיך הלאה בכל הכח ולכן אותם בחורים מקבלים את התמיכה והעידוד במקומות אחרים.
יש עוד הרבה מה לכתוב אך אין הזמן מאפשר..
על ידי אש משמים
ש' נובמבר 04, 2017 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דור המבול לעומת אנשי סדום
תגובות: 2
צפיות: 111

דור המבול לעומת אנשי סדום

הסתפקתי מי היה גרוע יותר דור המבול או אנשי סדום? חשבתי להוכיח מדברי רש"י שפירש שאברהם לא ביקש על פחות מתשעה משום שבדור המבול היו נח ומשפחתו שמונה ולא הציל בעבורם א"כ נראה שסדום היו גרועים יותר ולכן שייך לומר שאם את דור המבול לא הציל על אף שהיו פחות רשעים ק"ו על סדום שאין כלל מה לבקש ב...
על ידי אש משמים
ו' נובמבר 03, 2017 2:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ערב ומתוק
תגובות: 11
צפיות: 393

Re: ערב ומתוק

מתיקות זה הטעם וערבות היא הנעימות.
יתכן דבר מתוק אך אינו נעים וכן להפך דבר נעים אך לא מתוק.
על ידי אש משמים
ו' נובמבר 03, 2017 1:50 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 204
צפיות: 16988

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

אין אני רגיל במקוואות כלל ותמה אני על הדברים הנאמרים כאן וחוזר ואומר ביתר תוקף את שאמרתי לעיל "לולי דמסתפינא אין לאנשים עד גיל 20 להיכנס למקום זה ואף לבוגרים יותר ראוי למעט".
(אני אישית שממעט רואה כמה אני רחוק מכל השיח כאן וכנראה שזאת הסיבה לכך)
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 31, 2017 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא ילבש ('פס' בתספורת)
תגובות: 26
צפיות: 491

Re: לא ילבש ('פס' בתספורת)

עזריאל ברגר כתב:
אש משמים כתב:עוד י"ל ששעון הוא כתכשיט משא"כ בנדו"ד.

מי אמר שאסור לגברים להתקשט בתכשיטים?
אדרבה, בהלכות שבת מפורש שלאיש מותר לצאת בתכשיטיו (כגון טבעת שיש בה חותם) אפילו לרה"ר!

יש חילוק בין תכשיט זה לבין תכשיט המיוחד לגברים.
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 31, 2017 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא ילבש ('פס' בתספורת)
תגובות: 26
צפיות: 491

Re: לא ילבש ('פס' בתספורת)

מה שנכון נכון כתב:עיין ערך שעון יד.

אין זה דומה כלל.
שעון, יש אומרים שלבישתו הונהגה תחילה ע"י נשים ולכן שיך בו 'לא ילבש' אך בזה לא ידוע על נשים שנוהגות בזה.
עוד י"ל ששעון הוא כתכשיט משא"כ בנדו"ד.
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 31, 2017 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא ילבש ('פס' בתספורת)
תגובות: 26
צפיות: 491

לא ילבש ('פס' בתספורת)

ראיתי לאחרונה בקונטרס "שו"ת שיח יצחק" תשובה מהגרח"ק שאסור לעשות 'פס' כשמסתפר אצל הספר משום 'לא ילבש'.
יש לבאר מדוע אסור, הרי אין זה מנהג הנשים ואם יש בעיה בעצם ההתייפות אז יהיה אסור גם לקנות משקפיים יפים וכדומה, וזה לא מצינו.
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 31, 2017 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק ברכות להקל! - האמנם?
תגובות: 22
צפיות: 504

Re: ספק ברכות להקל! - האמנם?

בתחילה (אות ג'-ד') נראה שאומר דהוי איסור חפצא והוא באמת רק לשיטת הריטב"א ובאות ח' נוקט דהוא איסור גברא.

אבני נזר 1.PNG
אבני נזר 1.PNG (162.02 KiB) נצפה 362 פעמים

אבני נזר2.PNG
אבני נזר2.PNG (159.11 KiB) נצפה 362 פעמים

אבני נזר 3.PNG
אבני נזר 3.PNG (155.4 KiB) נצפה 362 פעמים


באיכות ירודה ועמכם הסליחה.
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 31, 2017 3:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ענידת טבעת נישואין לגבר
תגובות: 51
צפיות: 1763

Re: ענידת טבעת נישואין לגבר

ארזי הלבנון כתב:
אש משמים כתב:
ברמן כתב:גם יאיר לפיד הוא בנש"ק מצאצאי האדמו"ר רבי שמלקא קליין מסעליש

מוחה על ההשוואה.

גם אני הייתי מוחה אם הייתה בכך תועלת. לצערי, אותם מעירי ההערות מחמת קטנותם ממשיכים לבזות, אך גם להתבזות, כי פיהם מוכיח על קטנותם.

יש דין מחאה אפי' אם לא תהיה בכך תועלת.(עכ"פ פעם אחת)
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 31, 2017 3:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק ברכות להקל! - האמנם?
תגובות: 22
צפיות: 504

Re: ספק ברכות להקל! - האמנם?

יסודות וחקירות.PNG
יסודות וחקירות.PNG (92 KiB) נצפה 400 פעמים

עי' שו"ת אבני נזר סי' לז שנראה מדבריו שיש איסור מעילה ממש קודם ברכה.

היכן דברי הגרש"ז?
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 31, 2017 2:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ענידת טבעת נישואין לגבר
תגובות: 51
צפיות: 1763

Re: ענידת טבעת נישואין לגבר

ברמן כתב:
קראקובער כתב:
אנושי כתב:הרבאבינר???
הרב סתיו??
אין בושה??

ולגבי השני מדובר בבנש"ק אז לא כדאי להתחיל אתו...


גם יאיר לפיד הוא בנש"ק מצאצאי האדמו"ר רבי שמלקא קליין מסעליש

מוחה על ההשוואה.
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 31, 2017 1:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משפט סדום
תגובות: 6
צפיות: 286

Re: משפט סדום

ייש"כ. אכן מצאתי דבריו שם (אם כי עניין הדין והרחמים לא מצאתי).
ע.יצחק תיקון לוט.PNG
ע.יצחק תיקון לוט.PNG (19.63 KiB) נצפה 136 פעמים

ע.יצחק חוקי סדום.PNG
ע.יצחק חוקי סדום.PNG (73.35 KiB) נצפה 136 פעמים
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 31, 2017 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק ברכות להקל! - האמנם?
תגובות: 22
צפיות: 504

Re: ספק ברכות להקל! - האמנם?

אולי דבר שיש לו מתירין הוא רק כשיש איסור חפצא על דבר מסוים ואפשר להנצל מהאיסור בצורה כלשהיא, אך בנדו"ד שאין איסור אכילה על התפוח אלא על האדם יש חובה להודות עליו (ומה שאמרו שהוא כגוזל אין הוא כפשוטו לענין זה) ורק אח"כ לאוכלו, בזה לא שייך דבר שיש לו מתירין משום שהתפוח מותר אלא שיתכן שהאדם לא...
על ידי אש משמים
א' אוקטובר 29, 2017 1:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משפט סדום
תגובות: 6
צפיות: 286

Re: משפט סדום

יישר כח על הדברים. כמדומני שאת עיקר הרעיון כבר שמעתי, ועשהולכים בדרך המלך פוגשים מלכים. רק כמה הערות קטנות: א. לוט להא היה ממייסדי סדום אלא בזמן שבא אליה כבר היו עים וחטאים כמבואר בפסוקים, וגם תקופת שפיטתו הייתה קצרה מאד (היום מינוהו) ב. מבואר שהקב"ה הציל אתץ לוט בזכות החסד שעשה לאאע"ה של...
על ידי אש משמים
ו' אוקטובר 27, 2017 11:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משפט סדום
תגובות: 6
צפיות: 286

משפט סדום

משפט סדום 1.PNG
משפט סדום 1.PNG (27.54 KiB) נצפה 286 פעמים

משפט סדום 2.PNG
משפט סדום 2.PNG (17.8 KiB) נצפה 286 פעמים


אשמח לקבל הערות והארות!
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 24, 2017 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה באמת יותר חמור?
תגובות: 11
צפיות: 517

Re: מה באמת יותר חמור?

.
על ידי אש משמים
ב' אוקטובר 23, 2017 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול "למה נקרא שמו"
תגובות: 14
צפיות: 498

Re: אשכול חדש: "למה נקרא שמו"

ברי היזיקא כתב:עלה בדעתי לפתוח אשכול חדש שבו יבואר כל דבר ודבר למה נקרא שמו כן בלשון הקודש.

יבואר-יבוא אור..?
על ידי אש משמים
ב' אוקטובר 23, 2017 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל הגדול מחברו יצרו וכו' - רעיון חדש
תגובות: 11
צפיות: 352

Re: כל הגדול מחברו יצרו וכו' - רעיון חדש

הרבה נחבטתי בזה.

לעצמי חשבתי שאולי לגודל גדלותו הדקדוק עימו גדול יותר ולכן יש לו יותר מקום לטעות.
על ידי אש משמים
ו' אוקטובר 20, 2017 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איזה לחם עדיף??
תגובות: 5
צפיות: 207

Re: איזה לחם עדיף??

יש מי שיוכל להביא את הדברים מתוך הקישור המצורף? (לי הוא חסום) http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=841775 איך אופים לחם מאת: יערה פרג, מהנדסת מזון, מאפיית דגנית עין-בר ‫חומרי הגלם‬ ‫מרכיבי הלחם הם לרוב קמח חיטה, מים, שמרים, שומן, מלח, ומשפרי אפיה. הקמח הוא המרכיב הבסיסי והעיקרי והרכבו משפ...
על ידי אש משמים
ו' אוקטובר 20, 2017 2:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמירות שבת עם אחותו
תגובות: 13
צפיות: 563

Re: זמירות שבת עם אחותו

אפשר לקבל קישור לקובץ המדובר??
על ידי אש משמים
ו' אוקטובר 20, 2017 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איזה לחם עדיף??
תגובות: 5
צפיות: 207

Re: איזה לחם עדיף??

כמדומה שלחם פרוס נעשה ונארז ע"י מכונה ללא מגע יד אדם.

א. לא נראה שיש חיוב לקנות לחם שלם כדי להרויח אח"כ את מעלתו כשלם, אלא רק כשיש לפניו גם שלם כשבא לאכול אז יש דין קדימה.
ב. כשמעשר את הלחם כבר אינו שלם.
ג. יש שאומרים שיש מעלת שלם גם בלחם פרוס כשכולו ארוז בתוך ניילון.
על ידי אש משמים
ו' אוקטובר 20, 2017 1:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איזה לחם עדיף??
תגובות: 5
צפיות: 207

איזה לחם עדיף??

האם עדיף לקנות לחם חתוך שלא נגעה בו יד אדם ולא לחם שלם שכנראה נגע בו אדם שאולי לא נטל ידיו בבוקר וידיו טמאות עדיין??
ראיתי בבית מרן ראש הישיבה שליט"א לחם שלם האם יש עדיפות ללחם כזה מסיבות שונות? (אולי יש לו מעלת 'שלם' אך לא נראה כן מכמה סיבות)

עבור לחיפוש מתקדם