החיפוש הניב 1101 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אש משמים
ב' אפריל 23, 2018 2:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 611

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

זכור לי שבזוהר כתוב שהיות והאשה נוצרה מהאיש הרי היא 'זיקוק אחר זיקוק'.
כשאפנה אחפש.
על ידי אש משמים
ב' אפריל 23, 2018 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון
תגובות: 7
צפיות: 172

Re: לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון

ברבינו בחיי בהקדמה לפ' תזריע איתא: "וידוע כי סידור הדברים במחשבת האדם הוא ביד האדם , ולא כן הדיבור, כי ה דיבור יבוא מאת ה ', וכענין שכ' לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון, וכאשר כיוון במענה לשון והוציא בשפתיו על הנכונה, הנה זה דבר ברור כי הוא בסיבת סיוע אלוקי ותגיע לו מזה שמחה, ז"ש שמחה לאיש במ...
על ידי אש משמים
א' אפריל 22, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1034

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

לענ"ד זה טעות להתעסק בפשקוויל ולדון בדבריו.
יש כאן: http://www.daat.ac.il/daat/psk/index.htm פסקי דין מבתי הדין הרבניים, אפשר לעיין שם ולראות האם ישנם בעיות בפסקים. אם נראה שיש בעיות, אז ניתן להעלותם לדיון ענייני, אך ההתעסקות בפשקוויל כדברי אלוקים חיים הוא בזוי ומבזה.
על ידי אש משמים
ש' אפריל 21, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!
תגובות: 23
צפיות: 1085

Re: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!

רמב"ם איסורי ביאה פרק כב הל' ו .
"ואין מוסרין בהמה חיה ועוף לרועה כותי אפילו זכרים לכותים ונקבות לכותית מפני שכולן חשודין על הרבעת בהמה וכבר ביארנו שהן אסורין בזכור ובבהמה ונאמר ולפני עור לא תתן מכשול".
על ידי אש משמים
ש' אפריל 21, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חסרון האדם, מעלתו??
תגובות: 13
צפיות: 259

Re: חסרון האדם, מעלתו??

לא החלטתי שאין בה מעלה, אלא יש סברא פשוטה לומר שגדול הנותן אפי' שע"יז נחסר ממי שאינו נחסר בנתינתו.
על ידי אש משמים
ו' אפריל 20, 2018 4:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חסרון האדם, מעלתו??
תגובות: 13
צפיות: 259

Re: חסרון האדם, מעלתו??

ועל הגבורה עניתי. גדול מי שעושה חסד עם מי שחוטא מחרף ומגדף אותו במעשיו ממי שרק נחסר בחסדו יל"ע האם יש יותר גדולה בנתינה שאינה מחסרת אך לאדם שכלל לא מגיע לו ואפי' מגיע לו עונש או יש גדולה יותר במי שנותן וע"י כך נחסר אך נותן רק למי שמגיע. אין שום בשר וגם שנתן לך אחד ממיליון ממה שהקב"ה ...
על ידי אש משמים
ו' אפריל 20, 2018 2:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חסרון האדם, מעלתו??
תגובות: 13
צפיות: 259

Re: חסרון האדם, מעלתו??

עוד קודם לדיון בעצם הרעיון, יש להעיר שהסגנון אינו ראוי כלל וכלל [כוונתי שצריך להדגיש את ההבדל העצום בין בורא לנברא, שכל השוואה ביניהם דורשת זהירות עצומה] באמת קשה לשאול כאלה שאלות, אך לענ"ד כל שאלה צריכה להישאל בצורה הראויה. אדרבה הקב"ה עושה ללא תמורה ,אין [כמעט]אדם עלי אדמות הפועל ללא תמ...
על ידי אש משמים
ו' אפריל 20, 2018 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: חסרון האדם, מעלתו??
תגובות: 13
צפיות: 259

חסרון האדם, מעלתו??

לכאורה צריך להבין איך יתכן שלעינינו נראה החסד והנתינה של הקב"ה ברמה יותר נמוכה מחסד ונתינה של בני אדם, הרי הקב"ה אינו נחסר כלום בנתינתו ולמה לא יתן? אך אדם שנותן, הרי הוא מחסר מעצמו ע"י כך, ואם בכל זאת כן נותן הרי פשוט שגדולתו גדולה???
האם זה נכון?
יש מי שהעיר זה?
על ידי אש משמים
ג' אפריל 17, 2018 8:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1190

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

משום מה לא הצלחתי להבין לאשורו את המשפט 'אי שוויון מגדרי', יש מי שיכול לבארו כראוי?
על ידי אש משמים
ג' אפריל 17, 2018 7:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69320

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בן ירושלים כתב: היה לו חם (זו היתה התקופה שבה משום מה הלך עם מגפיים גם בקיץ) הוא שחרר המגפיים ישב לאכול משהו ואז מצב רוחו השתנה לבלי הכר.

מה זה?????
על ידי אש משמים
ג' אפריל 17, 2018 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1034

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

התלבטתי אם להעלות את נושא הקונטרס אך הגעתי למסקנה שאינו קונטרס אלא פשקוויל זול. זה לא נכון שברבנות כופים על גטיו שלא כדין? לא אמרתי שהדברים שנכתבו שם או נאמרו כאן לא נכונים. יתכן שישנם בעיות כאלה ואחרות בבתי הדין של הרבנות, אלא ש'קונטרס' זה הוא פשקוויל בכך שהוא עושה תעמולה (שיש בה אולי מן האמת) כנג...
על ידי אש משמים
ו' אפריל 13, 2018 3:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי
תגובות: 87
צפיות: 6113

Re: עצות כדי להפחית מחלוקות בתוך הציבור הדתי והחרדי

כל עוד המחלוקות הם מי הוא הכופר והעמלק של דורינו אין שום סיכוי להרגעת הרוחות, אדרבה יש חיוב ומצווה לריב עם רשעים ואפיקורסים וכו' איני בא להאשים אף אחד, אך ביטויים קשים שנאמרים ע"י רבנים או בשמם ללא הכחשה ברורה, הם אלה שמלבים את המחלוקות. העיצה היא לתת את הפרופורציות הנכונות לכל ויכוח הלכתי/השקפ...
על ידי אש משמים
ה' אפריל 12, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1034

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

התלבטתי אם להעלות את נושא הקונטרס אך הגעתי למסקנה שאינו קונטרס אלא פשקוויל זול.
על ידי אש משמים
ד' אפריל 11, 2018 10:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אברהם במחזה-קיט בישיבות - צמח אטלס המצונזר-
תגובות: 41
צפיות: 4252

Re: אברהם במחזה-קיט בישיבות - צמח אטלס המצונזר-

אברהם במחזה.pdf יש"כ גדול לרב 'שעת הכושר'! אכן, ספר יפיפה מרגש ונוסך בקורא הרגש אמיתי של דמות אצילית נקיה וגבוהה למאוד. איני בקי בסופרים וספרים ובפרט מסוג זה וע"כ אשמח לקרוא אודות המחבר ושאר ספריו (אם יש). האם הדברים המתוארים אכן היו כפי שמסופר? הדמויות אמתיות הם? האם ניתן ללמוד מדברי החז...
על ידי אש משמים
ג' אפריל 10, 2018 8:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 32
צפיות: 747

Re: סברת הגמרא

יש לחלק בין לחדש את הסברא לבין להבין אותה. האמוראים בגודל סברתם יכלו לחדש את אותם סברות ולקבוע אותם כהלכות אך אנו בדלות שכלינו יכולים רק לנסות להבין את כוונתם אך אין בנו כמעט הכח לחדש סברות מדעתינו ולקובעם להלכה. לא צריך להיות תלמיד של הגרי"ג שליט"א כדי להבין שסברת הגמ' היא רחוקה עד מאוד מ...
על ידי אש משמים
ב' אפריל 09, 2018 2:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התרפקות או מקצוענות
תגובות: 27
צפיות: 1763

Re: התרפקות או מקצוענות

ראיתי אשכול זה כעת והעלה את שעל ליבי. א. ה'סתירה' שעלתה בראש האשכול לענ"ד אינה סתירה כלל משום שיש אישיות מיוחדת לכל אדם באשר הוא וביטוי שמחה אצל האחד הוא אחר לחלוטין אצל השני, יש שפורץ מהם ריקוד מלא צלילים ושמחים בידיהם ורגליהם ויש כאלה שהשמחה שלהם בליבם בעיקר וקצת נראה לבחוץ. לדוגמא, אצל הגרשז...
על ידי אש משמים
ג' מרץ 27, 2018 11:54 am
פורום: פסח
נושא: תרופות לפסח תשעו
תגובות: 9
צפיות: 524

Re: תרופות לפסח תשע"ח

רשימת תרופות כשל"פ תשע"ח.
על ידי אש משמים
א' מרץ 25, 2018 12:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 255
צפיות: 21611

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

אני מסכים אם מה שכתבת (אם כי כל אחד יכול ללמוד בצורה שהוא חושב לנכון ואינו מחויב ללימוד שטחי וספרי 'היכל שלמה') אבל לא זה מה שאמר הגראי"ל זצ"ל וע"ז שאלתי מה מלמדת תשובתו. (למי שיש 'קשרים' כן מתאים לימוד כזה?? לימודים אחרים לא מניבים תוצאות רק עם 'קשרים'??)
על ידי אש משמים
א' מרץ 25, 2018 11:56 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 255
צפיות: 21611

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

כך כותב פלוני בפורום מסוים: כשהתחלנו ללמוד למבחנים ברבנות (שבת, ולאחמ"כ נדה ומקוואות ועוד) היו כמה אברכים שהתנגדו ללימוד בסגנון הזה ורצו לימוד הלכתי עיוני יותר מעמיק מאשר עושים הנבחנים לרבנות, ולכן הלכנו כמה אברכים לגראי"ל זצ"ל. סיפרנו לו את הנ"ל והוא שאל "האם יש לכם קשרים?...
על ידי אש משמים
ד' פברואר 28, 2018 9:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69320

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

('שלם בכל מיני שלמות' היתה כמובן הגדרה לאדם הכולל בגדלותו הרבה תחומים אך ח"ו לא כפשוטו כהבורא ית').

נשמח למי שיביא את הכתבות על מרן זיע"א. (משפחה,בקהילה)
על ידי אש משמים
ד' פברואר 28, 2018 3:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69320

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

נתאחרתי לכתוב כמה מילים על הקדוש שבקדושים חפצא של תורה כולו שלם בכל מיני שלימות מרן הגר"ש אוירבאך זיע"א מחמת הטירדות ובעיקר מחמת ההלם שהיכה בי על עוזבו פתאום. לא היתה לי הכירות אישית עם מרן זצ"ל אך למשפחתי היה קשר טוב עימו. זכורני בהיותי ילד קטן מאוד התפללתי בביהכנ"ס וישבתי לידו ...
על ידי אש משמים
ג' פברואר 27, 2018 9:39 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: משלוח מנות לאשתו
תגובות: 12
צפיות: 349

Re: משלוח מנות לאשתו

הסתפקתי האם ניתן לתת לבעל ואשה מתנות לאביונים כשניים או משום דסו"ס הוא חשבון אחד הרי שניהם כאחד.
על ידי אש משמים
ג' פברואר 20, 2018 3:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 88
צפיות: 4021

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

זנב לאריות כתב:נמחק מחמת שטעיתי.

זמן מה לא נכנסתי לפורום ולא ראיתי את כל המו"מ שהיה על דברי.
כמובן איני מקפיד ח"ו על אף אחד מישראל 'כי לכל העם בשגגה'.
קשה לי להגיב על התארים שכתבו אודותי רק אכתוב שאין ביניהם לבין המציאות כמלא נימא.
על ידי אש משמים
ו' פברואר 16, 2018 1:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 88
צפיות: 4021

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

ראיתי צורך להזכיר שהפרנסה מוגדרת בהלכה "קצת מצווה".
על ידי אש משמים
ו' פברואר 16, 2018 12:50 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אתר טאבלט מושבת??
תגובות: 6
צפיות: 352

Re: אתר טאבלט מושבת??

יש"כ.
זה היה מושבת בכוונה?
כדאי אולי להודיע קודם?
על ידי אש משמים
ה' פברואר 15, 2018 11:00 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אתר טאבלט מושבת??
תגובות: 6
צפיות: 352

אתר טאבלט מושבת??

אתר הטאבלט לא נפתח לי בכלל.
על ידי אש משמים
ג' פברואר 13, 2018 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם
תגובות: 19
צפיות: 536

Re: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם

אדם שקנה ספר אך מיד אח"כ נזכר שיש לו כבר את אותו ספר ואין לו צורך בספר זה כלל היעלה על הדעת שפטור מלשלם או שיכול לדרוש את כספו חזרה??
על ידי אש משמים
ש' פברואר 10, 2018 10:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 88
צפיות: 4021

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

לגבי הכותרת של האשכול "כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם"? א. לא צריך להצמיח כל דבר אלא לתת למי שצריך לעשות את זה כפי שהוא ברמה הרוחנית שלו חושב שהוא צריך. ב. כפי שעד היום 'צמחו' עובדים חרדיים בלי שהצמיחו אותם כך גם ימשיכו לצמוח אלה הרוצים בכך. ג. אם גדולי ישראל המקובלים על כלל ישראל לא...
על ידי אש משמים
ש' פברואר 10, 2018 10:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 88
צפיות: 4021

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

לגבי השיח המדובר : פשוט וברור שאין כאן צדק באחד מהצדדים, אלא כל אדם שיש בו יר"ש גם אם הוא עובד למחייתו הרי הוא מבורך וכן כל אברך יר"ש שיושב והוגה בתורה הרי הוא מבורך. לצערינו הרב לאחרונה נולד זן חדש של 'חרדים' שאינם חרדים משום דבר, אלא כל 'חרדיותם' מתבטאת בכיפה קטיפה שחורה ולעיתים אף חולצ...
על ידי אש משמים
ה' פברואר 08, 2018 2:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 255
צפיות: 21611

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

מי מונע ממך לפתוח אשכול על הגראי"ל (אתה לא צריך לקרא לו חשך אור עולם 2) ולכתוב דברים ראויים, ולקוות שהדיון יתנהל כראוי. השאלה הייתה בגלל שעקבתי אחרי האשכול האמור ולא ראיתי שהוא התפתח בצורה מידי אגרסיבית ומה שהיה צורך למחוק אכן נמחק ותודה על כך, וגם באשכול חדש יתכן מאוד שיהיה צורך למחוק, והגיונ...
על ידי אש משמים
ה' פברואר 08, 2018 2:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 62
צפיות: 1870

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

יהושעבנמי כתב:שמעתי מהרב אביגדור מילר זצ"ל כששאלו אותו אם מותר ליהודי להיות שופט אמר שמותר בגלל דינא דמלכותא דינא, ולכאורה זה לא שייך במדינת ישראל.

???
כמדומה שגדולי הפוסקים פסקו דדינא דמלכותא דינא כאן בא"י.
על ידי אש משמים
ג' פברואר 06, 2018 2:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?
תגובות: 42
צפיות: 1627

Re: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?

גם אני חושב שטענותיו של ר' יונה אינם נכונות בעליל.
**כדאי לנצל את המקום כדי להזכיר לכל חו"ר הפורום, נא לענות בשפה ברורה נעימה ויפה גם אם הדברים אינם נכונים או אפי' מקוממים, בפרט הרב 'אוצר החכמה' שהיחס ממנו פוגע יותר משאר הכותבים.**
על ידי אש משמים
ה' פברואר 01, 2018 4:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?
תגובות: 42
צפיות: 1627

Re: מה היחס התורתי השקפתי לגירוש אריתראים?

לא הבנתי, למה לא לעזור לקשישים/ניצולי שואה/משפ' ברוכות/עניים/חולים, בכסף שנזרק על כל האריתראים ודומיהם??? אם לא היו בעיות כאן, אז היה מקום לדון איך יהיה היחס אליהם. אבל כשכאן המצב קשה ויהודים ישנים בדירות קפואות בלי יכולת כלכלית לחמם את הבית כאשר נמצאים בבית חמישה ילדים קטנים וישנם אנשים שאין ביכולת...
על ידי אש משמים
ד' ינואר 31, 2018 1:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התפעלותו של יתרו
תגובות: 2
צפיות: 187

Re: התפעלותו של יתרו

נפלא ממש!
ייש"כ.
על ידי אש משמים
ד' ינואר 31, 2018 12:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התפעלותו של יתרו
תגובות: 2
צפיות: 187

התפעלותו של יתרו

יתרו אומר בהתפעלות "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים כי בדבר אשר זדו עליהם" . חשבתי לומר, שיתרו הבין דבר חדש שלא ידע ולא נמצא בשום ע"ז שעבד ולא בשום כח מהכוחות שבעולם. כל כח שיש, הוא שלם וחזק בדבר מאוד, וכדי להתגבר עליו יש להביא כוח אחר חיצוני לו שהוא יכול לגבור עליו. למשל, האש כוחה ג...
על ידי אש משמים
ו' ינואר 26, 2018 2:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 255
צפיות: 21611

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

נראה שראוי להעביר את נושא ה'שניצל' על כל ההודעות שלו למקום אחר או למחקו.
על ידי אש משמים
ג' ינואר 23, 2018 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירידת הדורות
תגובות: 38
צפיות: 2561

Re: ירידת הדורות


קיבלתי בפרטי, לעיונכם והחכמתכם.
על ידי אש משמים
ב' ינואר 22, 2018 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירידת הדורות
תגובות: 38
צפיות: 2561

Re: ירידת הדורות

יש"כ.
(הדברים שהבאת קצת שונים ממה שכתבתי)
על ידי אש משמים
ב' ינואר 22, 2018 12:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירידת הדורות
תגובות: 38
צפיות: 2561

Re: ירידת הדורות

חשבתי לאחרונה, אולי ירידת הדורות היא רק כלפי הצדיקים. הרי הרשעים היום אינם בדרגת הרשעים שהיו בדורות עברו, פעם היו רשעים להכעיס, היה נמרוד שהכיר בבוראו ונתכוון למרוד בו ועוד כאלה שהיו רעים באידאולוגיה, ואילו היום יש רק נהנתנות שלא הולכת בקנה אחד עם התורה אבל אין לאף אחד בעיה עם הקב"ה או עם התורה...
על ידי אש משמים
ה' ינואר 18, 2018 11:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: קבצים להורדה על רבנו אילת השחר זי"ע
תגובות: 17
צפיות: 2073

Re: קבצים להורדה על רבנו אילת השחר זי"ע

עובדיה חן כתב:בעיתון משפחה היה השבוע כתבות יפות מאוד. אם יש צורך אסרוק את החומר.

יש צורך.
תודה.

עבור לחיפוש מתקדם