החיפוש הניב 892 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אש משמים
ב' נובמבר 19, 2018 2:54 pm
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקה בלילה או בחושך?
תגובות: 5
צפיות: 64

Re: זמן הדלקה בלילה או בחושך?

יש לכאורה שני דינים בהדלקה זו א. שתהיה בחושך כדי שיראו האש ויפורסם הנס. ב. יש להדליק בתאריך המחר של אותו היום ולזה צריך שיהיה לילה. הרי ההדלקה הראשונה אם תיעשה קודם הלילה הרי היא הדלקה קודם החנוכה וכן בשאר הימים ההדלקה היא שייכת ליום המחר וע"כ צריך שיהיה לילה. בשביל הדין השני לכאורה לא צריך שמ...
על ידי אש משמים
ב' נובמבר 19, 2018 10:20 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקה בלילה או בחושך?
תגובות: 5
צפיות: 64

Re: זמן הדלקה בלילה או בחושך?

יש לכאורה שני דינים בהדלקה זו א. שתהיה בחושך כדי שיראו האש ויפורסם הנס. ב. יש להדליק בתאריך המחר של אותו היום ולזה צריך שיהיה לילה. הרי ההדלקה הראשונה אם תיעשה קודם הלילה הרי היא הדלקה קודם החנוכה וכן בשאר הימים ההדלקה היא שייכת ליום המחר וע"כ צריך שיהיה לילה.
על ידי אש משמים
ה' נובמבר 08, 2018 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסירות נפש לתפילה בציבור על חשבון אחרים
תגובות: 15
צפיות: 604

Re: מסירות נפש לתפילה בציבור על חשבון אחרים

וכן עושים פשוטי עם ואינו מדת חסידות.
יש לציין לדברי הגמ' דאין להכניס לפה מטבע משום שהכל ממשמשים בו בידיהם והוא סכנה.
על ידי אש משמים
ה' נובמבר 08, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכין בשבת
תגובות: 1
צפיות: 81

Re: מכין בשבת

יש תועלת בהגהה גם לשבת ולא רק לחול ועי' בשו"ע או"ח סי' שמ-ה ובביה"ל שם שעושה לזיכרון בעלמא שיש טעות באותו מקום אך אינו מתקן את הטעות ממש דא"כ הוי מתקן.
על ידי אש משמים
ה' נובמבר 08, 2018 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 1208

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

תנחומים מקרב לב לרב שליט"א. יה"ר שלא יוסיף לדאוב עוד ובקרוב יראה בנחמת ציון וירושלים.
על ידי אש משמים
ד' אוקטובר 31, 2018 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבד = בשר או דם
תגובות: 13
צפיות: 411

Re: כבד = בשר או דם

יישר כח! ויש לעיין מדוע באמת לא צודק המהר״ם שיף, הרי כבד הוא כולו דם ולא בשר. עיין רש״י חולין קי: ״כולו״ דם ועיין רש״י חולין קיא. ״עיקרה״ דם. ובתוספות חולין קי: ״רוב״ דם ושמעתי פעם שהיה מחלוקת בין הב״ח והט״ז אם כבד נקרא בשר. אשמח במקור. המעשה הידוע היה ב 'ריאות'. הסיפור בשאל אביך ויגדך, ח"א, ע...
על ידי אש משמים
ד' אוקטובר 31, 2018 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבד = בשר או דם
תגובות: 13
צפיות: 411

Re: כבד = בשר או דם

שמואל דוד כתב:יישר כח!

ויש לעיין מדוע באמת לא צודק המהר״ם שיף, הרי כבד הוא כולו דם ולא בשר.

עיין רש״י חולין קי: ״כולו״ דם
ועיין רש״י חולין קיא. ״עיקרה״ דם.

ובתוספות חולין קי: ״רוב״ דם

ושמעתי פעם שהיה מחלוקת בין הב״ח והט״ז אם כבד נקרא בשר. אשמח במקור.

המעשה הידוע היה ב 'ריאות'.
על ידי אש משמים
ד' אוקטובר 31, 2018 11:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם אילולא חטא עץ הדעת הייתה מיתה בעולם?
תגובות: 14
צפיות: 763

Re: האם אילולא חטא עץ הדעת הייתה מיתה בעולם?

האם אילולא חטא עץ הדעת הייתה דעת בעולם?!
על ידי אש משמים
ד' אוקטובר 31, 2018 2:52 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??
תגובות: 26
צפיות: 1744

Re: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??

אני הקטן לא זכיתי להבין מה ההיתר להיעשות שותף בחילולי שבת פתיחת חנויות טריפה וכו' אך מקיים אני את הוראת רבי בלב כבד ובמרירות רבה, אתה יכול לשמוח שנאנסת מלקיים מצווה מרה וכואבת זו. עד כמה שאתה אוחז שיש ועשית גם אם לדעתך רבך טועה, אדרבה זה הידור בימין שהוא שמאל ואתה צריך לשמוח שקיימת מצוות לא תסור בה...
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 30, 2018 10:12 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??
תגובות: 26
צפיות: 1744

Re: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??

קראתי מספיק עלוני תעמולה של קנאים. ואם יש לך הסבר שפוי למה מה שאני כותב (בהודעות הקודמות) לא נכון, אתה מוזמן להסביר. אין לי כח לעבור על כל האשכול שם לצערי. אני, בניגוד לך לא קראתי שום עלון תעמולה של קנאים. אין כאן איזה תורה גדולה אלא הגיון פשוט. אסור להיות שותף למעשי עבירה וזוועה של אחינו בשרינו שא...
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 30, 2018 9:52 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??
תגובות: 26
צפיות: 1744

Re: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??

אם אתה סובר שאסור - מדוע אתה מצביע? הרי לדעתך זה "איסור" - והרי זה כ"ימין שהוא שמאל" שמפורש בהוריות (ביותר בירושלמי שם) שאין לשמוע לרב באופן כזה. היות ואני קטן מרבי ואיני יורד לסוף דעתו. ואני הקטן לא זכיתי להבין כיצד 'נעשים שותף' באיסור כלשהוא על ידי הצבעה בבחירות. איני רוצה לזל...
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 30, 2018 9:26 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??
תגובות: 26
צפיות: 1744

Re: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??

אני הקטן לא זכיתי להבין מה ההיתר להיעשות שותף בחילולי שבת פתיחת חנויות טריפה וכו' אך מקיים אני את הוראת רבי בלב כבד ובמרירות רבה, אתה יכול לשמוח שנאנסת מלקיים מצווה מרה וכואבת זו.
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 30, 2018 9:07 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??
תגובות: 26
צפיות: 1744

Re: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??

אוהב עמו כתב:האם אכילת מרור לא צריכה להיות בשמחה כמו כל קיום מצווה?

כמו קיום מצוות תענית ט' באב זכר לחורבן.
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 30, 2018 10:37 am
פורום: עזר אחים
נושא: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??
תגובות: 26
צפיות: 1744

Re: איבדתי את הת"ז שלי-יש מה לעשות כדי להשתתף בבחירות מחר??

תשמח שפטור אתה מאכילת מרור של שנה זו..
על ידי אש משמים
ו' אוקטובר 26, 2018 4:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משפט סדום
תגובות: 8
צפיות: 954

Re: משפט סדום

חיי נר כתב:
אש משמים כתב:
מיכאל1 כתב:
*היכן מבואר שהיה ללוט זכות בכך שלא גילה על שרה?

פרש"י יט, כט

אכן כך אומר רש"י אך אולי אפשר לפרש "ויזכור אלו-הים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה" ה' זכר ללוט את רחמיו לאברהם שהכניסו עם המלאכים לביתו במסירות נפש ולכן ריחם עליו והוציאו מתוך ההפכה.
על ידי אש משמים
ד' אוקטובר 24, 2018 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים
תגובות: 37
צפיות: 3785

Re: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים

אבהיר לכל, לא היתה כוונתי ללמוד מהתמונות הלכה וכ"ש למעשה. אלא רק כדי לראות כיוונים של צבעים וגוונים וכדו'.
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 23, 2018 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים
תגובות: 37
צפיות: 3785

Re: קונטרס טהרה כהלכתה - בהוראת מראות הדמים

ברצוני לדעת האם יש והיכן ספר או קונטרס המביא תמונות צבעים המותרים והאסורים וכדו'
יש"כ
על ידי אש משמים
ד' אוקטובר 17, 2018 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2745

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

שמעתי בשם מרן הגריש"א דאחר שינת קבע יכול לאכול חלב אף אם לא עברו שש שעות.
על ידי אש משמים
ב' אוקטובר 15, 2018 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 54
צפיות: 1531

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

אני הייתי אומר שאולי הכוונה בשמו"ע צריכה להיות יותר דרמטית..
על ידי אש משמים
ב' אוקטובר 15, 2018 3:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 54
צפיות: 1531

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

כוונתי לשאול מנ"ל דהוא העיקר. וכוונתי לתרץ שאלתו דעכ"פ איכא עוד טעמא בדבר כפי שהבאת.
על ידי אש משמים
ב' אוקטובר 15, 2018 3:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 54
צפיות: 1531

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

כידוע נפסק להלכה שאסור לעבור ארבע אמות לפני המתפלל. ונאמרו בזה שני טעמים, אחד מפני שמבטל את כוונת המתפלל (וכמדומה שהוא הטעם העיקרי ??? ), והשני, שמפסיק הין המתפלל והשכינה. והנה כיום נהגו רבים להקל בהלכה זו, ויש שכתבו שהוא מפני שממילא אינם מכוונים, ושמעתי שדין גרמא בתי כנסיות שהיו קטנים מאוד וכמעט ש...
על ידי אש משמים
ג' אוקטובר 09, 2018 10:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2569

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

כבר שנים שאני תמה מילא שלא משתמשים בנרתיק דמוי הבקבוק, שאינו הדור כמו הנרתיק של קטיפה שנהגינן בו, הוא דבר מובן. אבל מדוע בכלל זה שלא להשתמש בקופסאות הפנימיות של התפילין מאותו יצרן, אשר מגינות על התפילין מפני החום. זה נ"ל שמרנות מיותרת לגמרי. אולי זה שייך למדור הסיפורים של זאב ערבות לא מזמן, בנ...
על ידי אש משמים
ד' אוקטובר 03, 2018 9:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שעה קודם תחיית המתים
תגובות: 14
צפיות: 457

Re: שעה קודם תחיית המתים

רמח"ל בספרו דרך ה' כותב שא"א לאנשים ולעולם הזה בצורתו להגיע אל השלמות ע"כ כולם ימותו קודם וכן העולם יחרב ואח"כ יקומו לתחיה. ז"ל שם: "ואולם מלבד כל זה, גזרה מדת דינו ית׳ שלא יוכלו, לא האדם ולא העולם, מעתה - הגיע אל השלימות עודם בצורה שנתקלקלה, דהיינו הצורה שיש להם עכשיו,...
על ידי אש משמים
ג' ספטמבר 25, 2018 2:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכן קטן שהזיק
תגובות: 4
צפיות: 248

Re: שכן קטן שהזיק

יש"כ למשיבים. פשוט לכו"ע שאם היה ברור מראש שהסתימה נוצרה ע"י קטן מסוים ודאי שאביו היה משלם את התיקון ונראה לי לומר שהיה אביו משלם משום שבנו הקטן הזיק אותו ולא את השכנים. אך כאשר לא היה ידוע בתחילה מי אשם בסתימה יש לעיין, האם התשלום של כולם הוא עצמו הנזק שיצר הקטן ולכן אביו פטור או&quo...
על ידי אש משמים
ג' ספטמבר 25, 2018 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר למקבל 'הגבהה' להתחיל לגלול בעצמו
תגובות: 4
צפיות: 228

האם מותר למקבל 'הגבהה' להתחיל לגלול בעצמו

האם מותר למקבל 'הגבהה' אחר שמתיישב להתחיל לגלול בעצמו את הס"ת או שאסור משום ש'גונב' בכך את ה'גלילה' שקיבל הגולל וידוע ששכר הגולל גדול?
על ידי אש משמים
ג' ספטמבר 25, 2018 1:52 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכות ממש - מה העניין לזכור אותם?
תגובות: 13
צפיות: 1700

Re: סוכות ממש - מה העניין לזכור אותם?

י"א שיש לזכור את הנס הנעשה בסוכות שבנו, בגדילתה כפי גודל המשפחה וכמו הבגדים שגדלו עימהם.
על ידי אש משמים
ו' ספטמבר 21, 2018 4:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבה ושימוש במחשב בחול המועד
תגובות: 12
צפיות: 1452

Re: כתיבה ושימוש במחשב בחול המועד

חוט שני.PNG
חוט שני.PNG (32.03 KiB) נצפה 467 פעמים
פסקי תשובות.PNG
פסקי תשובות.PNG (17.56 KiB) נצפה 467 פעמים
שבות יצחק.PNG
שבות יצחק.PNG (24.08 KiB) נצפה 467 פעמים
עידן המחשב ולקחיו.PNG
עידן המחשב ולקחיו.PNG (33.39 KiB) נצפה 467 פעמים
על ידי אש משמים
ה' ספטמבר 20, 2018 12:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: היה עם פיפיות
תגובות: 5
צפיות: 330

Re: היה עם פיפיות

יש"כ.
לעצמי חשבתי שאולי הכוונה היא גם ל'חרבות' שבתפילה וכן השאירו לומר פיפיות.
על ידי אש משמים
ג' ספטמבר 18, 2018 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכן קטן שהזיק
תגובות: 4
צפיות: 248

שכן קטן שהזיק

לפי הזכור לי כשיש סתימה בצינור ביוב של בניין הדין הוא שכל השכנים צריכים לשלם את ההוצאות לתיקון הצינור אך אם ברור ששכן אחד הוא האחראי לבעיה אז עליו לשלם את התיקון לבדו. השאלה היא מה הדין כשהיתה סתימה כזו וכל השכנים שילמו כי לא ידעו מי אחראי לנזק וכשנפתחה הסתימה התברר שמשחק של ילד מסוים הוא זה שסתם את...
על ידי אש משמים
ב' ספטמבר 17, 2018 11:56 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: היה עם פיפיות
תגובות: 5
צפיות: 330

Re: היה עם פיפיות

אגב, למה "פיפיות" ולא "פיות"?
על ידי אש משמים
ש' ספטמבר 15, 2018 10:11 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם יש איסור לשה"ר לספר שהתקיעות לא יצאו טוב
תגובות: 9
צפיות: 494

Re: האם יש איסור לשה"ר לספר שהתקיעות לא יצאו טוב

אם זה גנות אז יש בכך לשה"ר.
על ידי אש משמים
ש' ספטמבר 08, 2018 10:51 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 7062

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

שלום וברכה לחכמי ורבני המקום הקדוש שליט"א ראשית, ברצוני להודות לכל אחד ואחד על תרומתו הנכבדה לכלל האשכולות ובכל נושא, ישר כוח. שנית, אבקש מכל באי השער למחול ולסלוח לי על כתיבה שאינה ראויה או אף פוגעת כי לכל העם בשגגה. שלישית, אשמח אם יאירו עיני בדברים שלא כתבתי כהוגן וכדומה ע"מ שאוכל לתקן ...
על ידי אש משמים
ה' אוגוסט 23, 2018 11:54 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154752

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בחפצי לשתף את החברים שיחי' בדיון הבא. ת"ח גדול ממש, עבר על חלקים גדולים מהספר, ובתוך תגובתו אמר לי: אתה מוכרח למחוק שני קטעים מסוימים בספר, בהם אתה ממש מבזה את ר' שמואל! נדרכתי מאוד, ואז הוא מציג לי את הקטעים. מגיב אותו ת"ח, זוהי התנהגות אימפולסיבית שאיננה ראויה להטיח ככה באדם תמים שלא פע...
על ידי אש משמים
ג' אוגוסט 21, 2018 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחיקת הודעות בפורום
תגובות: 48
צפיות: 4340

Re: מחיקת הודעות בפורום

לפעמים אדם משנה את דעתו או רוצה לשנות לנוסח יותר מובן וכדו', לא הכל טעויות כתיב.
על ידי אש משמים
ג' אוגוסט 21, 2018 9:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחיקת הודעות בפורום
תגובות: 48
צפיות: 4340

Re: מחיקת הודעות בפורום

כתבתי כבר מה דעתי כתבתי אותה ביתר פירוט באשכול "הפורש בזעם" - אני מתקן הודעות גם אחרי שנה מטעויות הקלדה. למה למנוע ממני את זה? ואם תאמר: תפנה אלי ואתקן? וי"ל שיש לרב אוצר החכמה מספיק עבודה ואני מטריח אותו במספיק ענינים בשביל שאטריח אותו לתקן כל טעות הקלדה שלי אחרי יותר מעשרים יום! מצ...
על ידי אש משמים
ג' אוגוסט 21, 2018 2:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154752

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

חבל שכל ההודעות האחרונות נעשות תחת הכותרת "מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל"..
על ידי אש משמים
א' אוגוסט 19, 2018 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 16
צפיות: 1172

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

חיימשה כתב:
אש משמים כתב:פשוט שאין זה בורר לקחת את הפרי העומד בראש הכלי ופשוט יותר שאחר הלקיחה אין שוב תערובת כלל.

אגב, חשבתי לעצמי השבת, האם מותר להזיז את הצינור מים של המזגן כדי שהמים יצאו ממנו ולא ישארו במזגן או שאסור כמתקן סתימה בכיור?
האם אין הצינור הזה בסיס לדבר האסור?

לאיזה 'דבר האסור'?
על ידי אש משמים
ש' אוגוסט 18, 2018 11:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 16
צפיות: 1172

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

פשוט שאין זה בורר לקחת את הפרי העומד בראש הכלי ופשוט יותר שאחר הלקיחה אין שוב תערובת כלל.

אגב, חשבתי לעצמי השבת, האם מותר להזיז את הצינור מים של המזגן כדי שהמים יצאו ממנו ולא ישארו במזגן או שאסור כמתקן סתימה בכיור?
על ידי אש משמים
ו' אוגוסט 10, 2018 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קיבוץ נדבות בשעת התפילה
תגובות: 9
צפיות: 553

Re: קיבוץ נדבות בשעת התפילה

ברור שזהו ביזיון לתפילה מכל היבט שהוא אך מספיק עני אחד אמיתי שמצליח לתת אוכל לביתו בזכות הזמן הזה וכבר יש שאלה גדולה בכך ויל"ע טובא בזה.

עבור לחיפוש מתקדם