מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 129 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליחי
ב' דצמבר 05, 2011 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?
תגובות: 130
צפיות: 21089

Re: לאו ד"לא יהיה בך מעונן"

לערוך כתב:לא ראיתי מי שנמנע לכתוב בשעה טובה ומוצלחת ולא חייש משום איסור מעונן, ובזמנו ראיתי כמה פוסקים שדנו בעניין.

בד"כ זה איחול, וזה פשיטא דשרי, ואם לא זה מליצה. וכשם שמותר לומר יום טוב ובוקר טוב, ולא נראה שיש הרבה מה לדון בזה
על ידי אליחי
ב' דצמבר 05, 2011 3:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?
תגובות: 130
צפיות: 21089

Re: לאו ד"לא יהיה בך מעונן"

ישיבישקייט כתב:
אליחי כתב:ובמודעות בראש כל חוצות כותבים שזה השנה התשיעית.

לא כתוב בראש כל חוצות שנה תשיעית אלא שעה תשיעית. בדוק.

בעיני ראיתי
ישנם כאלה וישנם כאלה
בכדי לא ליתן מקום לבעל השכל לרדות...
על ידי אליחי
ב' דצמבר 05, 2011 2:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?
תגובות: 130
צפיות: 21089

Re: לאו ד"לא יהיה בך מעונן"

בדקתי שוב, ואכן כן כתב הרב ואזנר שם, שכל מספר תשע הוא סגולי וככל שמצרפים תשיעיות הזמן יותר מסוגל. ולכל החכמים, קצת יותר כבוד לגדולי הדור שמשתפים פעולה בזה עם קופת העיר, וכי הם עושים זאת רק כדי לקיים בהידור את מצות פתי יאמין וכו' של גור אריה?! מפני מה אין חתימה??? ומלבד זה העלון כולו רצוף שקרים. בתו...
על ידי אליחי
א' דצמבר 04, 2011 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?
תגובות: 130
צפיות: 21089

Re: לאו ד"לא יהיה בך מעונן"

עי' תשו' הרשב"א שם, ובאר דעתך מה בכלל האיסור ומה לא בכלל, והאם בנ"ד הוא בכלל ההיתר [הרשב"א מתייחס למקומות רבים בתלמוד שכיוונו זמנם לשעות, ושוב אדגיש שנראה מדברי הרשב"א שם שמפחד להלקל בזה למעשה] בענייננו ודאי קרוב לאיסור כיוון שתלו הדבר בגלגל תשיעי, וע"ז כתוב מפורש שע"פ ...
על ידי אליחי
א' דצמבר 04, 2011 3:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשיעי בתשיעי בתשיעי - לאו דלא יהיה בך מעונן?
תגובות: 130
צפיות: 21089

לאו ד"לא יהיה בך מעונן"

ראוי לעורר שבסגולה האחרונה מקופת העיר בעניין השעה התשיעית וכו', יש קרוב לודאי איסור תורה של איסור מעונן, ועי' ר"מ פי"א מה' ע"ז. [וע"ע תשו' הרשב"א ח"א סי' תי"ג, ונראה שאין מקרה דנן נכנס למה שרצה לבאר שם התירו. ובלא"ה כתב שם בסוף התשובה שיש בכל זה חששות דאורייתא...
על ידי אליחי
א' מאי 08, 2011 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?
תגובות: 46
צפיות: 6868

Re: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?

מרן החזו"א ז"ל לא דקדק בזמן הנה"ח בדיוק, והוא משום שלא רצה לעשות תפלתו קבע ומכנית, ורצה שתהיה בצורת תפלה טבעית. הוא מסר לך את נימוקיו? אני שמעתי שהוא אחז שנץ החמה אינו זמן מצומצם אלא פרק זמן כל שהוא כאשר החמה מתחלת לזרוח וכו', ולכן לא ראה את סוגיית נץ הנראה/החשבוני, כשאלה משמעותית. ה...
על ידי אליחי
א' מאי 01, 2011 11:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?
תגובות: 46
צפיות: 6868

Re: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?

בכל העניין ראה בעלי יונה לר"י מרצבך שלועג לכל אותם מחשבי קיצין, על שניותיהם ודקותיהם וכן למחשבי הטפח והאצבע במ"מ, שהרי חז"ל לא יכלו לחשב כעין זה. אולם ראיתי שהגרי"ז אמר שיש ענין להקפיד בדיוק ריבוע התפילין, וא"כ, אף בזמנים יש להקפיד. היכן אמר הגרי"ז כזאת. בפשטות ודאי אף...
על ידי אליחי
א' מאי 01, 2011 10:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
תגובות: 16
צפיות: 3618

Re: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

ר' גרונם יקום פורקן כתב:בספר 'הרב מבריסק' מובא שהגרי"ז הבין שפשטות הפסוק הוא לשמירת הבריאות, באמרו שראינו מה רבה חשיבותה מתוך כך שהתורה סמכה שמירת הנפש לעבודה זרה החמורה.

לא נפיק מפומיה דרב, פשטות הפסוק זה לא.
על ידי אליחי
ה' אפריל 28, 2011 11:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?
תגובות: 46
צפיות: 6868

Re: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?

עי' בחזו"א וראה שהוא מדבר מפורש אפי' על שני ב"ד בעיר אחת. אף גבי טפחים אם ישנם כאן שני טפחים שונים עושים כהממוצע {לא נר' שבזה יחלקו על ד' ר"י בכלים שם}. וכן גבי שעונים שנמצאים כאן. אבל כאשר ישנו טפח ושעון לבד עושה אני כמותם בתורת ודאי, אף שיודע אני שיש עוד. עיקר סברת החזו"א היא ש...
על ידי אליחי
ה' אפריל 28, 2011 3:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?
תגובות: 46
צפיות: 6868

Re: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?

עיקר עניין שאלות ר' ירמיה היה לברר מה תהיה ההלכה במקרה מוזר ולא שכיח זה.
רואה בשפופרת {שהיום כבר יתכן לעניין מעשי, משא"כ בזמנם}
פיל שבלע כפיפה מצרית וכו'
על ידי אליחי
ה' אפריל 28, 2011 2:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?
תגובות: 46
צפיות: 6868

Re: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?

אפשר לומר מסברא כמה נימוקים לכך שאין טעם לבוא אל המלך להתפלל אליו עם שעון מדוייק, לאמור שרק בחלקיק שניה מסויים צריך להתחיל. וגם לפי שזה תלוי בחמה, וכעין שאין לפנות כלפי הלבנה באמירת קידוש לבנה. אך בפשטות, לפי שבזמן חז"ל קיימו יראוך עם שמש גם בלי שעונים, הרי שאין צורך לצמצם. בעיקרון ודאי צריך ל...
על ידי אליחי
ה' אפריל 28, 2011 1:56 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה
תגובות: 218
צפיות: 38779

Re: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה

לא קראתי מה שנכתב לעיל. רק מהכותרת הבנתי שהמדובר על טעיות בתפלה. אומר מה ששמת לבי מכבר לכך שנוהגים לומר בסיום התפלה עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן . למי מופנית הוראה זו לענות אמן??? ולולי דמסתפינא אמינא שנכנס אגב גררא מנו' החזן בקדיש. יעיין מר במגן אברהם, או"ח (סי...
על ידי אליחי
ה' אפריל 28, 2011 1:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?
תגובות: 46
צפיות: 6868

Re: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?

לכשתעיין היטב בדברי מרן ז"ל, תראה שהוא לא דיבר כלל משום מחלוקת, הוא בא לבאר את דברי המשנה ש"הכל לפי דעתו של רואה" בזמן המשנה לא הייתה מחלוקת בשיעורים, ואפ"ה המשנה אמרה לפי דש"ר. וכן מרן ז"ל מדבר על שני בתי דינים שכל אחד מודד טפח בגופו, ועפי"ז מכריעים בנפשות.
על ידי אליחי
ה' אפריל 28, 2011 1:33 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה
תגובות: 218
צפיות: 38779

Re: שגיאות שהתאזרחו בנוסח התפילה

לא קראתי מה שנכתב לעיל. רק מהכותרת הבנתי שהמדובר על טעיות בתפלה.
אומר מה ששמת לבי מכבר לכך שנוהגים לומר בסיום התפלה עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
למי מופנית הוראה זו לענות אמן???
ולולי דמסתפינא אמינא שנכנס אגב גררא מנו' החזן בקדיש.
על ידי אליחי
ה' אפריל 28, 2011 1:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?
תגובות: 46
צפיות: 6868

Re: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?

איש_ספר כתב:(היכן מצאת שלסוברים שהוא הזמן המובחר שיש הידור וסלסול לעשות זאת בתחילת הזמן?)

זריזים מקדימים. ומפני זה התפלל מנ"ג. למרות המעלות שיש במנ"ק.
ומלשונו של הגרש"ד שצטטת נשמע קצת כהבנתי שלא רצה להתפלל בדקדוק זמן {שאין הלב שעון שויצרי}
על ידי אליחי
ה' אפריל 28, 2011 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?
תגובות: 46
צפיות: 6868

Re: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?

לפי השיטה שמעלה החזו"א בקונטרס השיעורים, אכן נראה שגם בעניין הזמנים יאמר שהדבר מסור לחכמים ואין זה משנה כיצד שיערו בדורות קודמים אלא כיצד משערים חכמי הדור לפי הנראה להם באמיתה של תורה. אכן לכך התכוונתי. ואין לחלק לדברי החזו"א בין שיעורי זמן לשאר שיעורים לעניין זה. ושורש דברי החזו"א ה...
על ידי אליחי
ה' אפריל 28, 2011 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?
תגובות: 46
צפיות: 6868

Re: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?

מרן החזו"א ז"ל לא דקדק בזמן הנה"ח בדיוק, והוא משום שלא רצה לעשות תפלתו קבע ומכנית, ורצה שתהיה בצורת תפלה טבעית. הוא מסר לך את נימוקיו? אני שמעתי שהוא אחז שנץ החמה אינו זמן מצומצם אלא פרק זמן כל שהוא כאשר החמה מתחלת לזרוח וכו', ולכן לא ראה את סוגיית נץ הנראה/החשבוני, כשאלה משמעותית. כ...
על ידי אליחי
ד' אפריל 27, 2011 5:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?
תגובות: 46
צפיות: 6868

Re: שקיעה ושאר זמנים הם בזמן מדוייק, או בערך?

עיין כלים פי"ז דכל שיעורי חכמים הם לפי דעתו של רואה. לכך ה"נ בזמנם היה כפי שהם השיגו את זה והיום כפי שאנו משיגים הזמן. ומסתבר שאף האידנא א' ששוענו לא היה מכוון על השנייה הולך מעיקר הדין ע"פ השעון שלו, והוא בכלל דעתו של רואה. ויצא יד"ח אף אם לכו"ע היה שעון שהקדים בדקה או שניי...
על ידי אליחי
ד' אפריל 27, 2011 3:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המעיין ניסן תשעא - חדש!
תגובות: 54
צפיות: 9110

Re: המעיין ניסן תשעא - חדש!

עיין איכ"ר פרשה ג' אות ז' זכר עניי ומרודי, כנסת ישראל אומרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם זכר ענויין שעניתי, ומרודי שמרדתי בך, ויסורין שהרויתני לענה ורוש, יצאו אלו באלו. זכור תזכור. תני רבי חיא משל למלך שיצא למלחמה והיו בניו עמו והיו מקניטין אותו. למחר יצא המלך לבדו ולא היו בניו עמו, אמר ה...
על ידי אליחי
ג' אפריל 26, 2011 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
תגובות: 16
צפיות: 3618

Re: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

יישר כח
לא זכרתי את הגמרא.
אבל מ"מ אין זה אלא מדברי השר ששאל את החסיד. ותחילת דבריו ודאי אינם נכונים שהרי הפסוק של רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. זה ודאי אינו קשור כלל...
על ידי אליחי
ג' אפריל 26, 2011 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
תגובות: 16
צפיות: 3618

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

היכן לראשונה הובא פסוק זה בהקשר של שמירת הגוף והנפש. {ולא כפשוטו שהוא שמירה מדעה כוזבת}
לבינתיים מצאתי קיצוש"ע
על ידי אליחי
ו' פברואר 25, 2011 3:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גובה משה
תגובות: 30
צפיות: 4005

Re: גובה משה

מכובד היריעות אין ראיה שהיה גבוה, דהא כבר שמעינן שהיה גבור מנשיאת הלוחות (נדרים לח.), שלכאו' כבדים היו מהיריעות, וא"כ ודאי שאת היריעות יכל ליקח כשהם גלולים ולפורסם על המשכן ואח"כ לפורסם {כדרך שאנו עושים בסכך קיינס}. למרות שהיה גיבור נראה דקשה למאוד לפרוש היריעות עד לצד השני של המשכן בלא מ...
על ידי אליחי
ה' פברואר 24, 2011 8:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גובה משה
תגובות: 30
צפיות: 4005

Re: גובה משה

אם זו הייתה פרישה על יריעות עיזים זה ממש לא היה כבד, 4 כפול 28 ממש לא נורא.
ואני גם שואל מה עשו בגלגל כשלא היה את משה?
על ידי אליחי
ה' פברואר 24, 2011 3:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גובה משה
תגובות: 30
צפיות: 4005

Re: גובה משה

הרי תשובתך (ועל דעת שאקבל תגובה): שבת צב. "וכתיב (שמות מ) ויפרש את האהל על המשכן. ואמר רב, משה רבינו פרשו" וצריך ביאור מאי אשמעינן רב הא כך משמע מפסוק גופיה ויפרוש וקאי אלעיל מיניה בפסוק יח שהוא משה וכן קשה בנדרים לח. "ואמר מר משה רבינו פירסו" והלא קרא דלהדיא הוא אך ביאור העניין...
על ידי אליחי
ג' פברואר 22, 2011 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גובה משה
תגובות: 30
צפיות: 4005

גובה משה

שבת צב. הוכיחו שמשה היה גבוה י' אמות ממה שהוא פרס את היריעות על המשכן.
ואנכי לא הבינותי, שמא עמד על סולם או על איצטבא {זה מה שאני עשיתי כשפרסתי הסכך על סוכתי אף שגבוהה היא ממני במטר וחצי}
אשמח לראות אם אי מי מדבר על זה.
נ.ב. אם מישהו מוצא משהו באוצר להעתיק ולא לשלוח קישור כי אין לי גישה.
על ידי אליחי
ד' דצמבר 15, 2010 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קיחה- קידושין או נישואין
תגובות: 8
צפיות: 1192

Re: קיחה- קידושין או נישואין

אפרקסתא דעניא כתב:עיי' תוס' קידושין ד: ד"ה ובעלה.

ישר כח
ועדיין צ"ב. שלא מסתבר שכאן תהא הלשון הפשוטה כך וכאן הא כך.
על ידי אליחי
ד' דצמבר 15, 2010 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תחליף לטרגדיה <הכינוי 'שואה' לחורבן יהדות אירופה>
תגובות: 29
צפיות: 4606

Re: תחליף לטרגדיה

שמא ישעיהו כב-ה. כִּי יוֹם מְהוּמָה וּמְבוּסָה וּמְבוּכָה
על ידי אליחי
ד' דצמבר 15, 2010 1:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קיחה- קידושין או נישואין
תגובות: 8
צפיות: 1192

Re: קיחה- קידושין או נישואין

גוראריה כתב:שאין אדם דן אלא א"כ קיבלה מרבו.

אני שואל מה הביאור בל' קיחה, אף לג"ש צריך להיות הסבר.
בג"ש רואים שהוקש לקיחה דשדה עפרון שהיא בכסף. ולכאו' עדיין אין אנו יודעים מה הוקש קידושין או נישואין. ושמא נישואין בכסף.
על ידי אליחי
ד' דצמבר 15, 2010 12:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קיחה- קידושין או נישואין
תגובות: 8
צפיות: 1192

Re: קיחה- קידושין או נישואין

גוראריה כתב:
אליחי כתב:כתיב ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו. הרי להדיא דקיחה ל' נישואין משמע. ומנ"ל לחז"ל דקיחה דכי יקח איש אשה קידושין משמע.

ברור שיש קיחת אשה שאינה קידושין, 'ואיש אשר יקח את אחותו' וכד'

וא"כ קשיא טובא מנ"ל לחז"ל דקיחה דכי יקח איש אשה, הוא קידושין ולא נישואין.
על ידי אליחי
ד' דצמבר 15, 2010 12:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קיחה- קידושין או נישואין
תגובות: 8
צפיות: 1192

Re: קיחה- קידושין או נישואין

מה קרה? אף אחד לא מצא תשובה.
על ידי אליחי
ג' דצמבר 14, 2010 11:13 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרה''ק בעל מי השילוח מאיז'ביצא
תגובות: 60
צפיות: 10289

השילוח

י
על ידי אליחי
ג' דצמבר 14, 2010 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מצוה להשאיר ירושה?
תגובות: 14
צפיות: 2215

Re: האם יש מצוה להשאיר ירושה?

אגב בגמ' שם כתוב ששכב אפרקדן ואמר ועזבו לאחרים חילם.
ובזבחים ה. איתא ר"ל רמי אמעוהי, ופי' רש"י ששכב על הבטן.
האם לא אחז ר"ל מהא דלייט ריו"ח אמאן דגני אפרקיד.
ויש שיתרצו דהיינו דווקא כשיושן ולא כששוכב. אמנם מנדה יד. וברכות יג: מוכח דאף כשאינו יושן אסור.
וצל"ע.
על ידי אליחי
ג' דצמבר 14, 2010 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מצוה להשאיר ירושה?
תגובות: 14
צפיות: 2215

Re: האם יש מצוה להשאיר ירושה?

עי' ב"ב קטז. אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי כל שאינו מניח בן ליורשו הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה.
על ידי אליחי
ג' דצמבר 14, 2010 10:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרה''ק בעל מי השילוח מאיז'ביצא
תגובות: 60
צפיות: 10289

Re: הרה''ק בעל מי השילוח ---מאיז'ביצא

זה דבר מאוד מאפיין.
ובעניין דברי בר ששת. לא הבנתי האם המשפט השני ברצינות או...
על ידי אליחי
ג' דצמבר 14, 2010 10:37 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרה''ק בעל מי השילוח מאיז'ביצא
תגובות: 60
צפיות: 10289

Re: הרה''ק בעל מי השילוח ---מאיז'ביצא

ידועים דבריו הק' בעניין זמרי ופנחס. וד' מרן הגרי"ז זללה"ה על דבריו.
על ידי אליחי
ג' דצמבר 14, 2010 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימני מלך המשיח לרמב"ם
תגובות: 42
צפיות: 6077

Re: סימני מלך המשיח לרמב"ם

שוב נתבוננתי שעפ"י טעם שהאמונה בביאת המשיח היא עיקר מעיקרי התורה, אין מוכרח שיהא דווקא היום. דהנה כבר הרבו להק' מפני מה יהא דבר זה מכלל העיקרים. אמנם כבר ביאר בזה רבינו הרמב"ם בפי"א מה' מלכים ומלחמות וז"ל בה"א "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשו...
על ידי אליחי
ג' דצמבר 14, 2010 7:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קיחה- קידושין או נישואין
תגובות: 8
צפיות: 1192

קיחה- קידושין או נישואין

כתיב ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו. הרי להדיא דקיחה ל' נישואין משמע. ומנ"ל לחז"ל דקיחה דכי יקח איש אשה קידושין משמע.
על ידי אליחי
ג' דצמבר 14, 2010 7:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעלת שירת הלויים?
תגובות: 7
צפיות: 1073

Re: מעלת שירת הלויים?

מצאתי אשר כיוונתי אליו.
ס' נפלאות אליהו (פיעטרקוב תרעא) בהקדמה עמוד ג. עי"ש שהאריך והפליג מאוד מאוד בעניין מעלת השירה והניגון.
לא מצאתי הספר באוצר. ואיני יודע לחפש שם כדבעי.
על ידי אליחי
ג' דצמבר 14, 2010 12:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אריסטו גלגול של אבטליון
תגובות: 1
צפיות: 711

אריסטו גלגול של אבטליון

האם יש לאי מי ביאור בדברי החסד לאברהם שכ' שאריסטו היה גלגול של אבטליון.
ושמא אף הבעש"ט של החזו"א.
על ידי אליחי
ג' דצמבר 14, 2010 12:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעלת שירת הלויים?
תגובות: 7
צפיות: 1073

Re: מעלת שירת הלויים?

אין אני מוצא עתה את מה שרציתי להביא (שם כתוב שע"י שירת הלויים אפשר להחיות ולהמית). ואשתדל למצוא בעזר אל עליון.
ומ"מ אציין לדבריו בעניין הניגון בתקו"ז חי' תליסר עי"ש ובביאורו.
יהל אור על הזוהר השמטות סו"פ בראשית רע"מ ד"ה בכמה שירין וניגונים דצלותא.

עבור לחיפוש מתקדם