מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 149 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דרך ישרה
א' ינואר 19, 2020 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 428
צפיות: 50674

Re: יששכר - ב' פעמים יש

אליהו חיים כתב:
דרך ישרה כתב:כ' מהאריז"ל (ס' הליקוטים פ' ויחי) דביששכר יש ב' פעמים י"ש, אחד נגלה ואחד נסתר. מה הפי' בזה?

עי' בשיעורי הגר"מ שפירא זצ"ל על סבי דבי אתונא שיעור ב' עמוד ט"ז בביאור עיקר הענין

נו אולי מישהו יכול להעלות את זה?
על ידי דרך ישרה
א' ינואר 19, 2020 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי האחראי למטבע לשון 'ספק ברכות להקל'?
תגובות: 6
צפיות: 238

Re: מי האחראי למטבע לשון 'ספק ברכות להקל'?

יבנה כתב:http://asif.co.il/wpfb-file/1-9-pdf-4/

לא הבנתי מה רצה מע"כ בזה. הרי לא רואים כאן מי הוא היוצר של המטבע לשון הזה.
אך לגוף המאמר שהפנית ישר כח. אכן דברים יפים.
על ידי דרך ישרה
א' ינואר 19, 2020 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 428
צפיות: 50674

Re: יששכר - ב' פעמים יש

כ' מהאריז"ל (ס' הליקוטים פ' ויחי) דביששכר יש ב' פעמים י"ש, אחד נגלה ואחד נסתר. מה הפי' בזה? הילך לשונו: "דע כי ביששכר נרמז שכר השני עולמות, אחד בעולם נסתר - עולם הבא, ואחד בזה העולם נגלה, כי יש בו [ביששכר] שנים י"ש, אחד נגלה ואחד נסתר". ביאור הדברים הוא כדלהלן: כידוע, בקריא...
על ידי דרך ישרה
ו' ינואר 17, 2020 3:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי האחראי למטבע לשון 'ספק ברכות להקל'?
תגובות: 6
צפיות: 238

Re: מי האחראי למטבע לשון 'ספק ברכות להקל'?

לבי במערב כתב:מתוך עלון 'בית נאמן' גל' 168 (חקת תשע"ט):
בית נאמן - סב''ל.jpg

לא הבנתי מה רצה מע"כ בזה. הרי לא רואים כאן מי הוא היוצר של המטבע לשון הזה.
אך לגוף הידיעה המובאת ישר כח. אכן דברים יפים. המכתם לדוד מדבר ע"ז למיטב ידיעתי בסי' ד' ולא ממש הדברים המובאים כאן.
על ידי דרך ישרה
ב' ינואר 13, 2020 2:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 428
צפיות: 50674

יששכר - ב' פעמים יש

כ' מהאריז"ל (ס' הליקוטים פ' ויחי) דביששכר יש ב' פעמים י"ש, אחד נגלה ואחד נסתר. מה הפי' בזה?
על ידי דרך ישרה
א' ינואר 12, 2020 2:31 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אמאות ואמהות
תגובות: 6
צפיות: 379

Re: אמאות ואמהות

מענין לענין. למה ביצה בל' יחיד זה נקיבה, ובלשון רבים אומרים ביצים ולא ביצות?
על ידי דרך ישרה
א' ינואר 12, 2020 1:48 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אמאות ואמהות
תגובות: 6
צפיות: 379

אמאות ואמהות

למה כשרוצים לומר אמא בלשון רבים אומרים אמהות ולא אמאות. הרי אילו היינו רוצים לומר 'אמה' - שפחה בל' רבים אז היינו צריכים לומר אמהות, אבל עתה שאנו מדברים על 'אמא' למה לא נאמר בלשון רבים 'אמאות'?
על ידי דרך ישרה
ה' ינואר 09, 2020 8:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ה
תגובות: 71
צפיות: 6443

Re: ברכות דף ה

בסוף הדף מביאה הגמ' שנים שנכנסו להתפלל וקדם אחד מהם ויצא ולא המתין על חבירו, טורפין לו תפלתו באפו, שנא' טורף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ. פירש"י וכי סבור היית שבשביל שיצאת תסתלק השכינה?. שאלני אחד, דלפי"ז משמע דהחטא הוא מה שיצא קודם שיצאה השכינה, אך א"כ לעולם לא יוכל לצאת כל עוד אחד מתפ...
על ידי דרך ישרה
ה' ינואר 09, 2020 8:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות - האם ישו הנוצרי המוזכר בתלמוד הוא הוא אותו האיש?
תגובות: 41
צפיות: 5321

Re: מקורות - האם ישו הנוצרי המוזכר בתלמוד הוא הוא אותו האיש?

לעמל יולד כתב:
דרך ישרה כתב:מה המקור לכינוי 'אותו האיש'?


סנהדרין קז:

לא ראיתי שם אולי מע"כ יוכל לצטט?
על ידי דרך ישרה
ד' ינואר 01, 2020 1:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שיעורים מוקלטים
תגובות: 20
צפיות: 910

Re: שיעורים מוקלטים

ר' מיכל זילבר המיתולוגי. הקול אתו נרדמנו בעריסה...
על ידי דרך ישרה
ה' דצמבר 26, 2019 10:30 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן ההדלקה ר"ת והגאונים
תגובות: 5
צפיות: 524

Re: זמן ההדלקה ר"ת והגאונים

עוד מעניין, שהמשנ"ב (בביאור הלכה) מחזר אחר היתר להקדים ההדלקה קודם צאה"כ דר"ת, ואפי' בזה לא מזכיר את הגאונים כסמך להתיר להקדים.
על ידי דרך ישרה
ה' דצמבר 26, 2019 1:32 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן ההדלקה ר"ת והגאונים
תגובות: 5
צפיות: 524

Re: זמן ההדלקה ר"ת והגאונים

ראיתי ב'אז נדברו' (ח"ז סי' ע') כתב 'דהמ"ב דסתם בחנוכה רק שיטת ר"ת בא להקל ולא להחמיר, כיון שצריכין ליתן שמן כשיעור עד חצי שעה לאחר צה"כ של ר"ת' לכן לא החמיר המשנ"ב להצריך שמן כבר מסוף השקיעה של הגאונים. ויש להעיר דהעולם שנוהגים להדליק בסוף שקיעה דהגאונים נותנים שיעור שמ...
על ידי דרך ישרה
ה' דצמבר 26, 2019 12:40 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן ההדלקה ר"ת והגאונים
תגובות: 5
צפיות: 524

זמן ההדלקה ר"ת והגאונים

א. למה המשנ"ב בהלכ' חנוכה (סי' תער"ב) מזכיר רק שי' ר"ת ולא שי' הגאונים כפי שפסק בסי' רס"א. ב. הרי טעם ההדלקה בצאת הכוכבים הוא משום שאז יש פרסומי ניסא לעוברים ושבים. וא"כ לפי הגאונים אחרי ג' רבעי מיל מהתכסות השמש אז עוברים ושבים (חוזרים מהשוק לבתיהם), ואילו לר"ת רק אחרי ...
על ידי דרך ישרה
ג' דצמבר 17, 2019 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 428
צפיות: 50674

חתימה מעין הברכה

בקידוש של שבת אומרים בסיום 'מקדש השבת', ואילו בברכה עצמה בכלל לא נזכר ענין שקידש השבת, אלא שקידשנו ונתן לנו השבת, א"כ החתימה היתה צריכה להיות ברוך אתה ה' נותן השבת.
וכן בברכת התורה מה החתימה 'המלמד תורה לעמו ישראל', הרי זה לא נזכר כלל בברכה עצמה.
על ידי דרך ישרה
א' דצמבר 01, 2019 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי הלכה בבשורות רעות בשבת
תגובות: 3
צפיות: 164

פרטי הלכה בבשורות רעות בשבת

בא אלי אדם בשבת ואמר לי 'קרה משהו רע, אבל אני לא יספר לך את זה עכשיו, רק במוצאי שבת, כי אסור לספר דברים רעים בשבת'. אמרתי לו 'לדעתי, מה שעשית עכשיו יותר גרוע, כי להכניס אדם למצב של מיטרפא רוחיה זה יותר גרוע, ולענ"ד אחר שאמרת לי את מה שאמרת אתה כבר חייב להשלים את הידיעה'. צודק או לא? ומענין לעני...
על ידי דרך ישרה
ב' נובמבר 25, 2019 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד קידשו האבות את האמהות
תגובות: 4
צפיות: 231

כיצד קידשו האבות את האמהות

האם האבות הקדושים קידשו בקנין כדת תורה, או כפי שכתב הרמב"ם קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לתוך ביתו וכו'.
על ידי דרך ישרה
ו' נובמבר 22, 2019 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: נפש רוח נשמה
תגובות: 5
צפיות: 207

Re: נפש רוח נשמה

עזריאל ברגר כתב:
דרך ישרה כתב:מישהו יכול להפנות אותי למאמר המסביר באופן רהוט - שוה לכל נפש - מהו נפש רוח ונשמה?

http://chabad.org.il/Concepts/Item.asp? ... goryID=200

חסום לי, יש מצב להעלות את זה כאן?
על ידי דרך ישרה
ה' נובמבר 21, 2019 1:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נפש רוח נשמה
תגובות: 5
צפיות: 207

נפש רוח נשמה

מישהו יכול להפנות אותי למאמר המסביר באופן רהוט - שוה לכל נפש - מהו נפש רוח ונשמה?
על ידי דרך ישרה
ה' נובמבר 21, 2019 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 428
צפיות: 50674

משחא דקאזי

הגמ' בשבת ריש פ"ב שואלת מהו שמן קיק. תשובה אחת יש שזה שמן שיוצאי מקיקיון דיונה. תשובה שניה שעוף אחד יש בכרכי הים וקיק שמו. תשובה שלישית שזה משחא דקאזי. שאלני א', בשלמא לשתי התשובות הראשונות שהזכרתי מובן למה זה נקרא שמן 'קיק', אבל מה הקשר בין משחא דקאזי לשמן 'קיק'?
על ידי דרך ישרה
ו' נובמבר 15, 2019 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ולערב אל תנח ידך" - גם אם הילדים לא יחונכו כראוי?
תגובות: 101
צפיות: 3858

Re: "ולערב אל תנח ידך" - גם אם הילדים לא יחונכו כראוי?

ביקורת תהיה כתב:
אצרן כתב:בספה״ק ישמח משה לפרשת ויצא מביא, שטפשות הוא להתפלל על בנים אם קיים המצוה.
מלכנו שלמה אומר: לָעֶרֶב אַל תַּנַּח יָדֶךָ, כִּי אֵינְךָ יוֹדֵעַ אֵי זֶה יִכְשַׁר הֲזֶה אוֹ זֶה.
ואדוננו משה אומר: שטות היא להתפלל על בנים, כי אינך יודע הצדיקים יהיו אם רשעים.
הלם.

הודעה מחוצפת
על ידי דרך ישרה
ו' נובמבר 15, 2019 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ולערב אל תנח ידך" - גם אם הילדים לא יחונכו כראוי?
תגובות: 101
צפיות: 3858

Re: "ולערב אל תנח ידך" - גם אם הילדים לא יחונכו כראוי?

שיעורו של הרב מנשה ישראל רייזמן השבוע הנוגע בנושא הזה
על ידי דרך ישרה
א' נובמבר 03, 2019 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "ולערב אל תנח ידך" - גם אם הילדים לא יחונכו כראוי?
תגובות: 101
צפיות: 3858

Re: "ולערב אל תנח ידך" - גם אם הילדים לא יחונכו כראוי?

עד שאתה שואל על מקרה הנ"ל של בעל תשובה וכו', מה תאמר על אדם בשנים היותר מאוחרות שגם כך הוא מרוט ומותש מחינוך צאצאיו ולא מתמודד עם גידולם, כיצד זה עוד יגדל ילד בשנות החמישים והשישים וידאג לכל מה שצריך הילד בגשמיות ורוחניות? ומה תאמר על בתים שהעניות בהם משוועת, ויש שם למעלה מחמשה עשר ילדים החיים ...
על ידי דרך ישרה
א' ספטמבר 29, 2019 2:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: וה' - הוא ובית דינו
תגובות: 1
צפיות: 138

וה' - הוא ובית דינו

אחז"ל כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו. מי הם הדיינים?
על ידי דרך ישרה
ג' ספטמבר 24, 2019 10:55 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התקיעות הנוספות, דרבנן?
תגובות: 7
צפיות: 288

Re: התקיעות הנוספות, דרבנן?

כתב בעה"מ סוף ר"ה 'ומה שנהגו לתקוע כל התקיעות כשהן יושבין ומברכין עליהן ברכת התקיעה, נ"ל כי לא היה כן בימי רבותינו חכמי התלמוד, אלא מנהג הוא שהנהיגו דורות האחרונים משום חולין ומשום אנוסין דקדמי ונפקי מבהכ"נ ולא נטרי עד צלותא דמוספי וכו' לפיכך הקדימו בשבילן אלו התקיעות שמיושב, והנ...
על ידי דרך ישרה
ב' ספטמבר 23, 2019 12:15 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נוי סוכה בכלים שאינו צריך להשתמש בהם
תגובות: 2
צפיות: 270

נוי סוכה בכלים שאינו צריך להשתמש בהם

מהרי"ל הי' מניח כלים נאים בליל הסדר, משכונות של גוים. ויש לעי' למה בסוכות אין ענין בזה, להוציא משכונות של גוים ולהביא לסוכה כדי שתהא הסוכה נאה. ולמה לא מצינו שיש ענין למשל להביא את החנוכיה לסוכה רק בשביל לפאר את הסוכה?
על ידי דרך ישרה
ב' ספטמבר 23, 2019 12:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יבש האם נקרא לצמאו
תגובות: 13
צפיות: 1590

ברכה בשותה כדי למנוע התייבשות

השותה מים כי רוצה להרבות בנוזלים כדי שלא להתייבש אך אינו באמת צמא אלא הרגיל את עצמו למשטר שתיה האם זה כשותה מים לצמאו ומברך שהכל או לא?
על ידי דרך ישרה
א' ספטמבר 15, 2019 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור בצילום דפים בודדים מתוך ספר העומד למכירה?
תגובות: 19
צפיות: 1195

Re: האם יש איסור בצילום דפים בודדים מתוך ספר העומד למכירה?

סליחה. לא דיברתי ביחס לחנות ספרים, אלא ביחס לזכויות יוצרים שמורות.
על ידי דרך ישרה
א' ספטמבר 15, 2019 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור בצילום דפים בודדים מתוך ספר העומד למכירה?
תגובות: 19
צפיות: 1195

Re: האם יש איסור בצילום דפים בודדים מתוך ספר העומד למכירה?

שמעתי מהגר"מ שפרן לפני הרבה שנים שאדם שמוציא ספר צריך להיות טיפש כדי לא לרצות שאנשים יצלמו דפים מספר, כי כך זה נכנס להם לתודעה ולבסוף אפשר שיקנו את הספר.
על ידי דרך ישרה
ב' ספטמבר 09, 2019 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המכניס פירותיו לאוצר חייב במעשרות?
תגובות: 1
צפיות: 95

המכניס פירותיו לאוצר חייב במעשרות?

אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית. האם כשמכניס הפירות לאוצר זה גם נחשב מכניס לבית?
על ידי דרך ישרה
ד' ספטמבר 04, 2019 1:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 36
צפיות: 1489

Re: ורחמיו על כל מעשיו

סתם אני לא מבין. מילא בלומר לעגל העומד לשחיטה 'לך, לכך נוצרת', עוד אפשר להבין שאולי צריך להזדהות אתו וכדו', אבל מה הבעיה לזרוק עכבר מהבית, וכי משנה לעכבר אם הוא בבית של 'רבי' או באיזה תלולית חול אחרת בשכונה?
על ידי דרך ישרה
ד' ספטמבר 04, 2019 1:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 36
צפיות: 1489

Re: ורחמיו על כל מעשיו

דרומי כתב:לנידון האשכול יעויין תורת מנחם רשימת היומן ע' תז.

למי הכוונה אדמור נ"ע?
על ידי דרך ישרה
ד' ספטמבר 04, 2019 11:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 36
צפיות: 1489

Re: ורחמיו על כל מעשיו

דרומי כתב:לנידון האשכול יעויין נגיד ומצוה ח"ב קרוב לתחילתו

לא ראיתי שם שום כלום מזה.
על ידי דרך ישרה
ד' ספטמבר 04, 2019 10:50 am
פורום: אספקלריא
נושא: ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 36
צפיות: 1489

Re: ורחמיו על כל מעשיו

במד' השבוע כתוב לך אל נמלה עצל וכו' שאורך חייה של נמלה הוא חצי שנה ואעפ"כ אוגרת מאכל לזמן רב שאומרת 'שמא יגזור הקב"ה עלי חיים', הוי אומר שיש לבעלי חיים תודעה. אגב, קחו לדוגמא תוכים. משעה שהטילה התוכית ביצים היא יודעת שהיא צריכה לדגור עליהם, ואף שהתוכי אין לו מנוחה רגע אחד, הוא אחוז תזזית ב...
על ידי דרך ישרה
ב' ספטמבר 02, 2019 12:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ורחמיו על כל מעשיו
תגובות: 36
צפיות: 1489

ורחמיו על כל מעשיו

א. למה אם אני יכנס הביתה ויראה חתולה ויקח רובה ויירה בה כולם יצעקו עלי שאני אכזר, ואילו כשיש מקק בבית כולם יזעיקו אותי להרגו? ב. הגמ' מספרת שרבי ראה את השפחה לוקחת עכברים כדי לזרוק אותם אמר לה עזבי אותם, צער בעלי חיים. האם אכן זוהי הדרישה מהתורה, להשאיר את העכברים שיסתובבו אצלי בבית? (וקשה לומר שרבי...
על ידי דרך ישרה
ב' ספטמבר 02, 2019 11:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזכרת ר"ח בין השמשות
תגובות: 20
צפיות: 659

Re: הזכרת ר"ח בין השמשות

ואם מתפלל מנחה בבין השמשות של מוצאי ראש חודש אומר יעלה ויבוא? שאלתי את זה איזה רב והוא השיב: אם הוא יכול להתפלל מנחה אז הוא גם יכול לומר יעלה ויבוא. אלו דברים של טעם. ולכן קשה להכריע מזה לנדו"ד. יתכן שיש לחלק דתפילה היא דרבנן ולכן אפשר להקל, אבל 'שקר' הוא דאורייתא, ואיך יהיה כדובר שקרים. ביעלה...
על ידי דרך ישרה
ב' ספטמבר 02, 2019 11:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזכרת ר"ח בין השמשות
תגובות: 20
צפיות: 659

Re: הזכרת ר"ח בין השמשות

עזריאל ברגר כתב:
דרך ישרה כתב:ואם מתפלל מנחה בבין השמשות של מוצאי ראש חודש אומר יעלה ויבוא?
שאלתי את זה איזה רב והוא השיב: אם הוא יכול להתפלל מנחה אז הוא גם יכול לומר יעלה ויבוא.

אלו דברים של טעם. ולכן קשה להכריע מזה לנדו"ד.

יתכן שיש לחלק דתפילה היא דרבנן ולכן אפשר להקל, אבל 'שקר' הוא דאורייתא, ואיך יהיה כדובר שקרים.
על ידי דרך ישרה
א' ספטמבר 01, 2019 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעות של תפילין
תגובות: 1
צפיות: 104

מעות של תפילין

אדם קנה פרשיות של תפילין כדי להניחן ובסוף אינו צריך להם כי כבר קיבל אחרים, האם מותר למכרן ולהשתמש בדמיהן?

עבור לחיפוש מתקדם