החיפוש הניב 302 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שערי חכמה
ו' יולי 28, 2017 12:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית ו. - הלומד על מנת לקנטר, תורתו נעשית לו סם המוות - פירוש?
תגובות: 1
צפיות: 20

Re: תענית ו. - הלומד על מנת לקנטר, תורתו נעשית לו סם המוות - פירוש?

לקנטר פירושו להוכיח את ידיעותיו וצדקתו כדי להתגאות. בזכרוני שיש לזה ראיות ברורות, ואיני זוכר היכן.
על ידי שערי חכמה
ו' יולי 28, 2017 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא מברכים על סיגריות ועלי טבק"י?
תגובות: 7
צפיות: 70

Re: מדוע לא מברכים על סיגריות ועלי טבק"י?

לא על כל דבר תקנו ברכה, תקנו רק על מיני בשמים וכיוצ"ב, אך מי שנהנה מריח של שריפה או דלק [ויש אנשים שנהנים] אינו מברך עליהם. הסיגריה אינה דומה למוגמר שהיה לו ריח בשמים ממש, ההנאה בסיגריה אינה מהריח אלא מהעשן, ועל זה לא תקנו ברכה. בענין הטבק, העלים אינם בעלי ריח טוב, רק התמציות ששמים בהם, והוי כד...
על ידי שערי חכמה
ו' יולי 28, 2017 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת ה'קליק'
תגובות: 26
צפיות: 186

Re: ברכת ה'קליק'

גם דבריו תמוהים, איך אפשר לומר שבפסק זמן ודכוותיה הוופל לא בא לטעם? יש לעי' טובא בכלל "כל שיש בו" וקשה לומר באופן חד דאם בא לדבק או להעמיד ברכתו נגררת אחרי העיקר ואם בא לתת טעם ברכתו במ"מ, וכי יש מישהו באתרא הדין ובפרט מר שמברך על שניצל במ"מ במקום שברור שנותנים הרבה פירורי לחם כ...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת ה'קליק'
תגובות: 26
צפיות: 186

Re: ברכת ה'קליק'

גם דבריו תמוהים, איך אפשר לומר שבפסק זמן ודכוותיה הוופל לא בא לטעם?
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת ה'קליק'
תגובות: 26
צפיות: 186

Re: ברכת ה'קליק'

לא מובן ולא מוצדק, בקליק הם טוענים שהדגן לא בא לטעם ולכן מברכים עליו שהכל, וכן בעוד חטיפים וממתקים כיוצ"ב, ולענ"ד אינו נכון כלל. אני מברך מזונות, וכן אני מורה לאחרים.
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 5:36 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת הנפש מבהלה
תגובות: 19
צפיות: 246

Re: תפילת הנפש מבהלה

בענין מחלות נפש למיניהם, כמדומה שבזמן חז"ל לא ראו בזה חולי פיזי אלא מאורע חיצוני, שנכנס בו שד או אחזו קורדייקוס וכדו'. ייחסו הכל לשדים ומזיקים. ותפילות להנצל משדים ומזיקים יש בהחלט, "יושב בסתר" שמזכירים במוצ"ש, ברכת השכיבנו שהזכרתי לעיל, ועוד.
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 5:31 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת הנפש מבהלה
תגובות: 19
צפיות: 246

Re: תפילת הנפש מבהלה

בברכת השכיבנו בנוסח הספרדים אומרים "כי אל שומרנו ומצילנו אתה מכל דבר רע ומפחד לילה".
וכתב האבודרהם וז"ל:
יש מוסיפין לומר כאן מכל דבר רע ומפחד לילה, ותוספת זה מורה חסרון, כי כיון שאמרו כי שומרנו ומצילנו אתה כלל בו כל נזק שבעולם

ולפי"ז לכל הנוסחאות ענין הפחד נכלל בברכה זו.
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 2:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 133
צפיות: 2697

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

ממרומי היער כתב:הרב יוסף חברוני למד בישיבה קטנה בית התלמוד ואחריה בעטרת ישראל

כבר אמר הגרב"מ אזרחי שליט"א שחברון הגבעה הוא סניף של עטרת...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 1:28 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ראש כבש שוקולד
תגובות: 7
צפיות: 96

Re: ראש כבש שוקולד

שאלתי על כך משום שאני מכיר תלמיד חכם שכבר כמה שנים אוכל ראש כבש שוקולד במקום ראש כבש או דג. תמהני עליו דלא סגי ליה בזה שהוא יושב בראש השולחן. למה? לכאורה אין שום בעיה בכך ולכן שאלתי לראות מה יאמרו. אפרש שיחתי: יש ראש בעצם, ויש דבר שנקרא ראש בהשאלה. ראש הבהמה או הדג הוא ראש בעצם, ואילו ראש הירק או ה...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 1:14 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ראש כבש שוקולד
תגובות: 7
צפיות: 96

Re: ראש כבש שוקולד

נהר שלום כתב:שאלתי על כך משום שאני מכיר תלמיד חכם שכבר כמה שנים אוכל ראש כבש שוקולד במקום ראש כבש או דג.

תמהני עליו דלא סגי ליה בזה שהוא יושב בראש השולחן.
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 1:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?
תגובות: 210
צפיות: 5771

Re: מחקר המקרא מנקודת מבט חרדי, האם הגיע הזמן?

ההגיון שלי מורה לי להרגיש יותר אחווה כלפי מוסלמי או נוצרי שמאמינים כי יש בורא עולם שברא ועשה את הכל, מאשר אל יהודי אתאיסט, גם אם הוא תינוק שנשבה. אני לא יודע האם יש לזה משמעות בפועל. והאם זה נכון. אחווה מרגישים יותר עם אח, גם אם הוא שוגה. כל יהודי באשר הוא - אחיך הוא, וכל מוסלמי באשר הוא - בן האמה ...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 12:51 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ראש כבש שוקולד
תגובות: 7
צפיות: 96

Re: ראש כבש שוקולד

נראה שצ"ל עליו יה"ר שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה... ומעודי תמהתי על זה שכל ישראל מביאים רק תפוח בדבש ולא שוקולד וכיוצ"ב, ואמרתי בליבי אפשר שמעשה שמים עדיף ממעשה בנ"א, אך בבא"ח כתב שיביאו תפוח מבושל בסוכר שהוא מעשה בנ"א, ומעתה אפשר להביא גם שוקולד ולומר עליו שתחדש עלינו ש...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: הניחו דגים בבורות ומצאום בנהרות - גר"א הל' מקוואות
תגובות: 0
צפיות: 52

הניחו דגים בבורות ומצאום בנהרות - גר"א הל' מקוואות

ידועים דבריו של הגר"א בהלכות מקוואות (יו"ד ר"ס רא): ולי אין ראייתו של ר"י מובנת כלל, דאטו שאובים לא יוכלו לילך בגידי הקרקע, והרבה סילונות של מים שהולך בתוך הבור והבור לא נתמלא והמים הלכו בגידי הקרקע. וכתבו בספרי הטבע שכמה פעמים מצאו דגים בתוך בורות מים מכונסים, ועוד כתבו שהניחו ב...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: לחלוק על ראשונים
תגובות: 141
צפיות: 5960

Re: לחלוק על ראשונים

בשו"ת תפילה למשה ח"א סי' כא אות א מביא תוס' רי"ד וחולק עליו מדנפשיה עפ"י ראייה מסוגיה אחרת. וכן בספרו מנוחת אהבה מביא מאירי שכיסוי הכלי בזמן הבישול הוי כמעשה בישול ולא גרמא, וחולק מסברא דהוי גרמא. ואמנם גם בשו"ת אור לציון ח"ב כתוב דהוי גרמא, אך לא הביא דברי המאירי וכנר...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 27, 2017 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: שילוב אצבעות הידיים
תגובות: 47
צפיות: 2097

Re: שילוב אצבעות הידיים

ובשער הגלגולים הקדמה לט גם הזהירני וכו', ושלא לחבר ולשלב עשר אצבעות יד ימין ושמאל אלו עם אלו. ובמשנת חסידים מסכת הבריאה דערבית (פ"ו מ"ח) וגם יחבק ידיו כנגד החזה ויניח הימין על השמאל כדי למתק הדין שבו ולא ישלב האצבעות זה בזה לעולם שלא לערב כחות העליונים הימנים עם השמאלים. ומכאן גם יוצאת תשו...
על ידי שערי חכמה
ד' יולי 26, 2017 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שילוב אצבעות הידיים
תגובות: 47
צפיות: 2097

Re: שילוב אצבעות הידיים

זה לשון האר"י ז"ל בשער המצוות פרשת עקב
אסור לאדם לחבר ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו כמו שנוהגים בני אדם לעשות לפי תומם דרך מקרה, והטעם הוא לפי שהם כחות עליונים ימניים ושמאליים ואין לערבם.

דבריו אינם סובלים יותר מפירוש אחד.
על ידי שערי חכמה
ד' יולי 26, 2017 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכרזת 'יעלה ויבוא' באמצע תפילה של לחש (בר"ח)
תגובות: 23
צפיות: 188

Re: הכרזת 'יעלה ויבוא' באמצע תפילה של לחש (בר"ח)

המקור למנהג זה הוא מדברי מהרש"ל (על הטור סי' רלו) שכתב להדיא שהשמש יזכיר בתפילתו בקול רם, וכ"כ בכף החיים (סי' רלו ס"ק טז) בשמו, וכ"כ עוד בכף החיים (סי' תכב סק"ב) בשם הגר"ח פלאג'י שמנהג טוב הוא להזכיר בקול רם יעלה ויבוא, וכ"כ הבה"ט (סי' תכב סק"א), וכמדומה ...
על ידי שערי חכמה
ב' יולי 24, 2017 7:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לבנות ביהמ''ק לפני 100 שנה
תגובות: 17
צפיות: 336

Re: היתר לבנות ביהמ''ק לפני 100 שנה

לא נראה לי שהיה מוותר בפועל על בית המקדש אם זה היה אפשרי מבחינה מציאותית והלכתית, אלא ביטא את אכזבתו באמרו שלא לזה ציפינו.
וברור שבית המקדש השלישי יהיה שונה לגמרי מתחילתו, כמבואר ברש"י שירד מן השמים, וגם מלבד זאת הדבר פשוט, וכמדומה שיש לו ראיות רבות, אלא שנלאתי ללקטם.
על ידי שערי חכמה
ב' יולי 24, 2017 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לבנות ביהמ''ק לפני 100 שנה
תגובות: 17
צפיות: 336

Re: היתר לבנות ביהמ''ק לפני 100 שנה

בעזרא (ג י-יב) כתיב "ויסדו הבונים את היכל ה' וגו'. ויענו בהלל ובהודות לה' כי טוב וגו'. ורבים מהכהנים והלוים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסדו זה הבית בעיניהם בוכים בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול". ואמנם גם הבוכים בודאי שמחו שנבנה בית המקדש בבנין כל דהו ולא נשאר בחורב...
על ידי שערי חכמה
א' יולי 23, 2017 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לבנות ביהמ''ק לפני 100 שנה
תגובות: 17
צפיות: 336

Re: היתר לבנות ביהמ''ק לפני 100 שנה

אולי זה יקדם אותך מעט: אמרות צדיקים.JPG מזעזע. אילו הייתי שם אני מקווה שהיה לי את העוז להתחצף ולומר -כן. לזה חיכינו. לא איכפת לי מי יבנה וכיצד, העיקר שיבנה. אני בטוח שבין רש"י ובין הרמב"ם ישמחו שיבנה בית המקדש בין אם ע"י אדם ובין אם מהשמים. העיקר שכבר יבנה. בעזרא (ג י-יב) כתיב "...
על ידי שערי חכמה
א' יולי 23, 2017 7:47 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תספורת עד ר"ח אב לספרדים האם יש מחמירים
תגובות: 14
צפיות: 236

Re: תספורת עד ר"ח אב לספרדים האם יש מחמירים

אין טעם לנסות להסביר שאבילות תלמידי ר"ע חמורה יותר מאבילות החורבן, ברור שאבילות החורבן חמורה הרבה יותר.
ולעצם השאלה, גם על אבילות החורבן אסרו תספורת, אך הזמן שנקבע בהלכה הוא רק שבוע שחל בו ת"ב.
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 20, 2017 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שם הויה במחשב
תגובות: 58
צפיות: 671

Re: שם הויה במחשב

בהחלט יש צד להיזהר, לפחות מדרבנן, כפי שמוכח מדין כתיבת חלל לא ממשי של אותיות הנמצא בתוך אפר ממשי, דהואיל והתם מזהרינן, ק"ו הכא, גבי אור בתוך מסך ממשי, שהרי האור הוא בטח יותר ממשי מאשר חלל לא ממשי. אין נפק"מ על מה כותבים, אלא במה כותבים. אם הכתב אינו ממשי, אין נפק"מ בזה שהוא כתוב על ד...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 20, 2017 6:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 815

Re: עריכה תורנית בחול המועד

כמובן שהטענה ה"ניצחת" הזאת לא בלבלה אותי, אלא שאין בי כח להתמודד עם כל סוגי התגובות הציניות. לגופו של ענין, היה ברור לי שההיתר הזה הוא לא לכתחילה כיון שזו עבודה תמורת תשלום, והעדפתי לסמוך על המיקל. כשקרה מה שקרה מיד בתחילת עבודתי בחוה"מ ראיתי בזה סימן מן השמים שהיה ראוי לי להמנע מזה. ...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 20, 2017 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם הויה במחשב
תגובות: 58
צפיות: 671

Re: שם הויה במחשב

כל מי שלמד פיזיקה יודע, שהשלהבת של הרגע הבא איננה השלהבת של הרגע הקודם, ואעפ"כ מי שמכבה את השלהבת חייב! א"כ מאי שנא, נטילת השמן בשבת, לעומת מחיקת אותיות מהמסך: הרי אע"פ שבמחיקת האותיות מהמסך אני רק מונע את הופעת האותיות מחדש על המסך, עדין לכאורה אתחייב, כשם שאני חייב חטאת בנטילת השמן...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 20, 2017 1:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם הויה במחשב
תגובות: 58
צפיות: 671

Re: שם הויה במחשב

הפשטן כתב:גם אור הוא דבר ממשי, כפי שמוכח מדין הדלקה וכיבוי בשבת.

איך מוכח? בהבערה וכיבוי אין שום דין שיהיה דבר ממשי משא"כ בכתיבה, וכמ"ש כבר הרב אוצה"ח.
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 20, 2017 1:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם הויה במחשב
תגובות: 58
צפיות: 671

Re: שם הויה במחשב

כשיש על השולחן אפר מפוזר (או מישטח של מים), ואני מעביר את אצבעותיי בתוכו באופן שנוצרים בתוכו חללים בצורה של אותיות, זה לענ"ד הרבה פחות ממשי מאשר האותיות שנדלקות על המסך, שהרי האותיות אינן חללים בלבד אלא אורות, שזה כמובן יותר ממשי מאשר חללים. אין הבדל אם הממשות היא במסגרת או באות עצמה, חק תוכות...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 20, 2017 1:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם הויה במחשב
תגובות: 58
צפיות: 671

Re: שם הויה במחשב

השלהבת של הרגע הבא היא אותה שלהבת שקיימת עכשיו. ודו"ק. אני התכוונתי להשיב לאוצר החכמה, שלמד פיזיקה, ויודע שהשלהבת של הרגע הבא, היא משהו חדש לגמרי: בכל רגע נשרף עוד שמן, וככה נפלט עוד חמצן, שגורם לאויר לפלוט חום מחדש, שזה השלהבת של הרגע הבא. למעשה, מה שקורה לשלהבת הוא בדיוק מה שקורה לאותיות שעל...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 20, 2017 1:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם הויה במחשב
תגובות: 58
צפיות: 671

Re: שם הויה במחשב

היותר פשוט שתצוגה דיגיטלית זה דבר שאין בו ממשות. כשיש על השולחן אפר מפוזר (או מישטח של מים), ואני מעביר את אצבעותיי בתוכו באופן שנוצרים בתוכו חללים בצורה של אותיות, זה לענ"ד הרבה פחות ממשי מאשר האותיות שנדלקות על המסך, שהרי האותיות אינן חללים בלבד אלא אורות, שזה כמובן יותר ממשי מאשר חללים. אין...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 20, 2017 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם הויה במחשב
תגובות: 58
צפיות: 671

Re: שם הויה במחשב

אין דמיון בין אותיות באפר למסך. במסך כל אות אמורה להעלם לחלוטין תוך חלק משניה והסיבה שהיא נראית היא כי מציירים אותה שוב ושוב מחדש. המחיקה היא רק מניעה של התצוגה ברגע הבא, ולא מחיקה של דבר קיים. כנראה לא קראת את תגובתי לאוצר החכמה. קראתי, והתכוונתי להשיב לך. זה לא דומה לנר כלל, שם השלהבת של הרגע הבא...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 20, 2017 1:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 815

Re: עריכה תורנית בחול המועד

לפני מספרשנים שאלתי את הרב גנס שליט"א על עריכה שהיא כתיבת ד"ת ממש, והשיב לי להיתר. למעשה, כשהתחלתי לעסוק בעריכה בחוה"מ נשפך לי כוס שתיה על המחשב, והוא הלך לעולמו. מאז אינני עורך בחוה"מ. אני עבדתי פעם בעריכה תורנית בבין הזמנים, ונשפך לי מים על המחשב, ושבק חיים!!! אינני יכול להתמו...
על ידי שערי חכמה
ה' יולי 20, 2017 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: כינוי אותיות לשם הוי"ה ואדנות ב"ה
תגובות: 3
צפיות: 86

Re: כינוי אותיות לשם הוי"ה ואדנות ב"ה

ה' זה לא תחליף לשם הוי"ה אלא קיצור של המילה "השם", ופשיטא שאין בו שום קדושה.
על ידי שערי חכמה
ד' יולי 19, 2017 11:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שם הויה במחשב
תגובות: 58
צפיות: 671

Re: שם הויה במחשב

אין דמיון בין אותיות באפר למסך. במסך כל אות אמורה להעלם לחלוטין תוך חלק משניה והסיבה שהיא נראית היא כי מציירים אותה שוב ושוב מחדש. אם יורשה לי אפרש מעט את דבריו הסתומים. תצוגת המסך איננה כתיבה כלל, המסך מואר ע"י חלקיקים הזורקים אור על כל נקודה במסך, ובכל רגע נזרקים חלקיקי אור חדשים היוצרים את ...
על ידי שערי חכמה
ד' יולי 19, 2017 7:47 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מנגינה שמחה בצלצול הפאלפון בימים אלו
תגובות: 7
צפיות: 218

Re: מנגינה שמחה בצלצול הפאלפון בימים אלו

במנגינה דנים לאיסור כיון דדמי לריקודים ומחולות, אך באדר אין דין באיזה אופן להרבות בשמחה.
על ידי שערי חכמה
ד' יולי 19, 2017 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 815

Re: עריכה תורנית בחול המועד

עי' בברכות (ה:) רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו', ולא חייש ללא תנחשו. וכהנה רבות. ומ"מ פשיטא דאין למדים הלכה מפי מעשה... עד כמה שזכור לי לא רב הונא היה זה שהפסיק לעשות משהו בגלל שתקיפו ליה אלא נרבנן באו להוכיחו ומסירים שהם נתלו בכך שתקיפו ליה וכו' מאי נפק"מ מי עורר את מי, למעשה ה...
על ידי שערי חכמה
ד' יולי 19, 2017 7:41 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם אשכנזי יכול למסור בגדו לספרדי כדי שיכבסו לפני שבוע שחל בו.
תגובות: 7
צפיות: 294

Re: האם אשכנזי יכול למסור בגדו לספרדי כדי שיכבסו לפני שבוע שחל בו.

ויש להספתק בזה גם לגבי פסקים של פוסקי זמננו שאחד הולך לדוגמא כר' שלמה זלמן ואחד כהרב אלישיב, אם יוכל לומר לו להאריך שעון שבת בשבילו או כהאי גוונא. תלוי אם נוהג כך כהלכה ברורה או כחומרא, לתלמידי הגרי"ש הפוסקים כמותו לגמרי אסור, ולשאר הציבור החוששים לדעתו לחומרא מותר. הדבר מצוי בפתיחת בקבוקי פלס...
על ידי שערי חכמה
ד' יולי 19, 2017 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 815

Re: עריכה תורנית בחול המועד

גלילי כתב:לעבוד בשכר, יותר בעיה בגלל עשיית מלאכה במועד.
כמדומני שכתוב שאינו רואה ברכה, וא"כ למה לו לעבוד לריק?

לדעת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל בכ"מ שאמרו שאינו רואה סימן ברכה היינו שלא ירויח ממנו, אבל לא שיפסיד את עצם הממון.
על ידי שערי חכמה
ד' יולי 19, 2017 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 815

Re: עריכה תורנית בחול המועד

עי' בברכות (ה:) רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא וכו', ולא חייש ללא תנחשו. וכהנה רבות.
ומ"מ פשיטא דאין למדים הלכה מפי מעשה...
על ידי שערי חכמה
ד' יולי 19, 2017 6:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שם הויה במחשב
תגובות: 58
צפיות: 671

Re: שם הויה במחשב

כידוע דעת הפוסקים שאין איסור מחיקת השם במחשב כיון שאין זה כתיבה, וכ"פ בתשובות והנהגות (יו"ד ח"ג סי' שכו), וכן המנהג פשוט אצל כל משתמשי המחשב. וזה אפילו במחיקה ממש, כגון שמוחק את כתיבת השם בקובץ וורד וכדו' שיש בזה מחיקה מהקובץ הדיגיטלי, וכ"ש במה שמופיע על המסך שמלכתחילה לא היה לו ...
על ידי שערי חכמה
ד' יולי 19, 2017 6:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עריכה תורנית בחול המועד
תגובות: 27
צפיות: 815

Re: עריכה תורנית בחול המועד

לפני מספרשנים שאלתי את הרב גנס שליט"א על עריכה שהיא כתיבת ד"ת ממש, והשיב לי להיתר.
למעשה, כשהתחלתי לעסוק בעריכה בחוה"מ נשפך לי כוס שתיה על המחשב, והוא הלך לעולמו. מאז אינני עורך בחוה"מ.

עבור לחיפוש מתקדם