מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 758 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תם מה הוא אומר
ב' יולי 15, 2019 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף?
תגובות: 12
צפיות: 1533

קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף?

ראיתי היום בתשובת הרמב"ם (במהדו' מכון ירושלים זה בתחילת ח"א, מהדורת בלאו סי' תלו), וזה שאמר לך רבך, בת פלוני לפלוני וממון של פלוני לפלוני, אם גזירה שוה היא בכל, והדברים כפשוטן, למה נאמר בתורה "פן ימות במלחמה", ואיש אחר יקחנה, ואיש אחר יחללנו. וכי יש בעולם בעל דעה יסתפק לו דבר זה ...
על ידי תם מה הוא אומר
ב' יולי 15, 2019 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שברך לחיילי צה"ל
תגובות: 24
צפיות: 322

Re: מי שברך לחיילי צה"ל

על ידי תם מה הוא אומר
ב' יולי 15, 2019 1:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה בביאור תשובת הרשב"א
תגובות: 4
צפיות: 98

Re: בקשת עזרה בביאור תשובת הרשב"א

.השוחט כתב:הא לכתחילה והא דיעבד ולק"מ.


הרשב"א כותב ש"אין להם רשות", אז היאך עשה כך?
במיוחד שדבריך לא כתובים, הרשב"א לא מתייחס לזה. הוא פשוט כותב "אע"פ" ולא מסביר למה.
על ידי תם מה הוא אומר
א' יולי 14, 2019 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה בביאור תשובת הרשב"א
תגובות: 4
צפיות: 98

בקשת עזרה בביאור תשובת הרשב"א

הרשב"א בתשובה ח"א סי' תיג, דן בין היתר, בענין רפואה אצל רופאים אם יש בזה מגרעון הבטחון, ומבאר, שאין בזה שום חשש. תשובה ארוכה. בדף קצו ע"ב ד"ה וזה, כתב בזה"ל: וזה כולל כל עסקי בני האדם במלאכתם, זולתי האנשים השלמים ושזכיותיהם מרובות, כמעשה דרבי חנינא בן דוסא עם הערוד שאמרו אוי...
על ידי תם מה הוא אומר
א' יולי 14, 2019 2:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2449
צפיות: 188712

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כל יום מימי השבוע מכוון כנגד היום של ששת ימי בראשית, ומסוגל בו ליותר, לדוג' תשו' הרשב"א ח"א סי' תיג דקצ"ה סע"א, בהא דסנהד' סה: שהיו בוראים עגל בע"ש, ולא בשאר ימים, "משום שבו הייתה בריאת הבהמה". ועוד כיו"ב.

הידוע מקורות לענין זה?
על ידי תם מה הוא אומר
ה' יולי 11, 2019 1:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבינו ירוחם והרשב"ץ
תגובות: 5
צפיות: 215

Re: רבינו ירוחם והרשב"ץ

ראיתי גם בספר יד חיים ח"א סי' נח אות ה שהעיר בהוספות שיש ברי"ו, וכנ"ל, ומלבד הנ"ל מציין שם לספר אור החיים (מיכל) עמוד קמד, אור תורה שבט תשע"ה סי' נט, ואור תורה ניסן תשע"ה סי' פג.
על ידי תם מה הוא אומר
ד' יולי 10, 2019 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיאנס, מותר או לא?
תגובות: 48
צפיות: 987

Re: סיאנס, מותר או לא?

מה הכוונה? היו חיילים פעמים רבות סביב השולחן, היה לוח עם אותיות, שאלו שאלות, הכוס זזה והצביעה על האותיות [לא יודע בדיוק איך], בשאלות דתיות מדי - התפוצצה. מה כאן יכול להיות פסיכולוגיה? זזה מעצמה, או שהחיילים נוגעים 'בלי להזיז אותה'. לפי המוסבר בויקיפדיה, בסיאנס הקלאסי נוגעים בכוס 'והיא זזה מעצמה.......
על ידי תם מה הוא אומר
ד' יולי 10, 2019 1:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות
תגובות: 11
צפיות: 276

Re: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות

המקור לזה בזוה"ק.

ראיתי פעם שאדם גדול אמר שהאות נון היינו מסכת נדרים, ולא מסכת נדה. וזה טעות (לא ראיתי עוד עד הלום מישהו אחר שפירש כך).
על ידי תם מה הוא אומר
ג' יולי 09, 2019 12:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 78
צפיות: 2340

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

ע"ע בענין ספר אחרית כראשית כאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=41617
על ידי תם מה הוא אומר
ו' יולי 05, 2019 3:17 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנגינת ההלל בעדות המזרח
תגובות: 34
צפיות: 1938

Re: מנגינת ההלל בעדות המזרח

היום התפללתי (לצערי) במנין ספרדי, והחזן פשוט אמר את ההלל במהירות ובלי ששמעו ממנו אפילו סיומי פסקאות (בערך כמו פסוד"ז בבית כנסת ליטאי שהחזן ניגש לעמוד רק בישתבח...), ולא עצרתי ברוחי, וניגשתי אליו וסימנתי לו שיאט, והוא אכן האט, וגם זימר מעט ב"אודך כי עניתני". ועדיין אני תוהה שמא היה לי...
על ידי תם מה הוא אומר
ה' יוני 27, 2019 2:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שימוש בכספי צדקה לצורכי רישום
תגובות: 13
צפיות: 837

Re: שימוש בכספי צדקה לצורכי רישום

שעת הכושר כתב:אין בי כעת כוחות ותעצומות לפתוח את הנושא הכאוב של תופעת ה"רשמים" של עולם הישיבות.


https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=48&t=30504
על ידי תם מה הוא אומר
ד' יוני 26, 2019 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 51
צפיות: 2400

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

אדרבא, היא הנותנת, בגלל שדבריו נפוצו על פני תבל.

וכמו שפתחו כאן עשרות אשכולות על ספרי אחרונים, ולעיל לינקקתי על הפסקי תשובות.

וחבל שגוררים את זה לפינה הזו.
על ידי תם מה הוא אומר
ד' יוני 26, 2019 12:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 51
צפיות: 2400

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

יוצא פונביז' לא פתר .רק הוא עצמו הבין שזה תורת חסד אחר. וכבר כתב הרמב"ן שאין השלימות בלתי לה' לבדו. אז יתחיל מר לפתוח אשכולות על טעויות בשבט הלוי ובאגרות משה, בספרי הרב ציננער ובפסקי תשובות. הרי כבר כתב הרמב"ן שאין השלימות בלתי לה' לבדו. מה לך כי נזעקת. איזה שפיכות דמים? הזכירו שיש לו טעו...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' יוני 25, 2019 10:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 65
צפיות: 6544

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

תשובה בירחון אור תורה
(מעניין לקרוא דבריו של הרב מאזוז בסוף הדברים שעשה בדיקה והשוואה בין הציטוט שצוטט שם הגרד"ל שליט"א לבין הדברים המקוריים של הגרד"ל)
על ידי תם מה הוא אומר
ג' יוני 25, 2019 9:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 256
צפיות: 13321

Re: ס' עשייתו של גדול

ובאותו ענין, האם גם אז היה מצוי בקטלוגים של חנויות חרדיות ספרים של רבנים מזרוחניקים (שאולי ברמה האישית הם באמת גדולי תורה, אבל בכ"ז דרכינו לא דרכם). זאת אומרת, גם אם יש "מזרחוניק" שהוא גדול בתורה וקוטנו עבה ממתניך בכל תחום רוחני, בכל זאת לא ראוי שהספר שלו יהיה ליד הספר שלך בחנות הספר...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' יוני 25, 2019 3:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 256
צפיות: 13321

Re: ס' עשייתו של גדול

שאלתם תם:
אם היום היה הרב קמינצקי או כל מישהו אחר, מוציא כזה ספר,
האם יש סיכוי שיכתבו כנגדו מכתב, ועוד מכתב כזה?
מדוע?

ובאותו ענין, האם גם אז היה מצוי בקטלוגים של חנויות חרדיות ספרים של רבנים מזרוחניקים (שאולי ברמה האישית הם באמת גדולי תורה, אבל בכ"ז דרכינו לא דרכם).
על ידי תם מה הוא אומר
ש' יוני 22, 2019 10:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ציוני מקורות בילקוט יוסף
תגובות: 51
צפיות: 2400

Re: ציוני מקורות לא נכונים בילקוט יוסף

שומע ומשמיע כתב:ההערות זה צוות אברכים בהדרכתו.


הא מנא לך?
על ידי תם מה הוא אומר
ה' יוני 20, 2019 3:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 256
צפיות: 13321

Re: ס' עשייתו של גדול

ציטוט מהמכלול: בין הדמויות הזוכות בספר לאזכורים 'בעייתיים' (לדעת השוללים) הוא הרב אהרן קוטלר, מייסד וראש ישיבת לייקווד בארצות הברית וממקימי עולם התורה שם. בין השאר, מסופר עליו שכתב מכתב לארוסתו שלא מצא חן בעיני חמיו הרב איסר זלמן מלצר, ושגער בנוסח: "פרה אדומה, שתוק!" לבחור ג'ינג'י שהפריע ...
על ידי תם מה הוא אומר
ה' יוני 20, 2019 3:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 256
צפיות: 13321

Re: ס' עשייתו של גדול

הנה המשא ומתן שהיה במעין
על ידי תם מה הוא אומר
ג' יוני 18, 2019 2:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 675
צפיות: 113420

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

כרמי שלי כתב:
תם מה הוא אומר כתב:האם הובאו בפורום דברי החיד"א שהספרדים נגררים לקולא ואשכנזים לחומרא מטבעם?

ראה כאן.


יש"כ!
על ידי תם מה הוא אומר
ג' יוני 18, 2019 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 675
צפיות: 113420

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

האם הובאו בפורום דברי החיד"א שהספרדים נגררים לקולא ואשכנזים לחומרא מטבעם?
על ידי תם מה הוא אומר
ג' יוני 18, 2019 2:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: על נוסח התפילה שבסידורי בית עובד ובית מנוחה
תגובות: 11
צפיות: 1297

Re: על נוסח התפילה שבסידורי בית עובד ובית מנוחה

יש"כ! לגבי בעל הכתר שם טוב - כבר העיר בס' שבט מיהודה (בן דוד) סי' כט אות ב. קחנו משם. וע"ע בספר דברי יעקב חיים. לפי דברי הגרש"ד זצ"ל שהובאו בראש אשכול זה, הרי שקצת יש לפקפק על אמינותו של בעל הכתר שם טוב בעדויותיו על מנהגים. ודו"ק. אגב היכן אוכל למצוא עוד פרטים על בעל המחבר כ...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' יוני 18, 2019 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קול התור
תגובות: 203
צפיות: 28923

Re: קול התור

לכאורה כל אשכול זה מקומו ב"דרישת ציון"

עוד ספר בענין קרוב הועלה כאן - viewtopic.php?f=55&t=46142#p552572
על ידי תם מה הוא אומר
ב' יוני 17, 2019 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי הוא הזמן המסוגל מהתורה להתפלל על זיווג?
תגובות: 10
צפיות: 544

Re: מתי הוא הזמן המסוגל מהתורה להתפלל על זיווג?

תם מה הוא אומר כתב:
כדכד כתב:מובא בשם הגר"מ אליהו זצ"ל שעורר בחורים ובחורות להתפלל בתפלת המנחה וראיייתו מיצחק

האם ידוע לך היכן?


וכתבו לי כי המקור הוא
ספר אביהם של ישראל (על הרב מרדכי אליהו) חלק ג' עמ' 168

ומי שיוכל להמציא הדברים תע"ב
על ידי תם מה הוא אומר
ב' יוני 17, 2019 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי הוא הזמן המסוגל מהתורה להתפלל על זיווג?
תגובות: 10
צפיות: 544

Re: מתי הוא הזמן המסוגל מהתורה להתפלל על זיווג?

ויש להוסיף בענין זה שיש להתפלל בזמן הראוי דייקא, ממ"ש הכה"ח סי' קנה ס"ק טו: ויקבע עת ללמוד וכו'. ואם אפשר יש לקבוע שלש שעות רצופים בלימוד, על דרך מה שאמרו ז"ל במסכת עבודה זרה דף ג' ע"ב שתים עשרה שעות הוי היום שלש הראשונות הקב"ה יושב ועוסק בתורה שניות יושב ודן וכו' שלישי...
על ידי תם מה הוא אומר
ב' יוני 17, 2019 8:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2449
צפיות: 188712

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

נחלי אפרסמון כתב:שמצאו בסידורו שער אדמוני


לא הבנתי,
מצאו בסידור האר"י שכותב שהיה שיערו אדמוני?
או שמצאו בסידור שהשתמש האר"י שיער אדמוני?..
על ידי תם מה הוא אומר
ב' יוני 17, 2019 11:38 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: על נוסח התפילה שבסידורי בית עובד ובית מנוחה
תגובות: 11
צפיות: 1297

Re: על נוסח התפילה שבסידורי בית עובד ובית מנוחה

איש_ספר כתב:
וכבר כתבו שיש סתירות גלויות בין פסקיו לבין נוסח הסידור שבספריו.


מי כתב?

[האם סומכים על עדויות כתר שם טוב הגם שהיה וכו'?...]
על ידי תם מה הוא אומר
א' יוני 16, 2019 4:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29487

Re: ספר פ"ח - מקור לא מזוהה

נחלי אפרסמון כתב:http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?186862&pageid=18686200095.LST&rect=-38,1908,1485,2469&pagewidth=1482
כבר הלכו בה הנמושות


אינני מנוי, אני לא רואה.
על ידי תם מה הוא אומר
א' יוני 16, 2019 4:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29487

Re: ספר פ"ח - מקור לא מזוהה

אחד מחברי הפורום כתב לי

כשהפרי חדש נפטר בעל אט"א היה בן י"א.
כך שמש"כ השע"ת שהתשובה הופנתה לפר"ח אינו יכול להיות.
[אגב פר"ח או"ח נדפס למעלה מל' שנים אחר פטירת מחברו].
וצריך חיפוש למי כוונתו
על ידי תם מה הוא אומר
א' יוני 16, 2019 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 730
צפיות: 29487

ספר פ"ח - מקור לא מזוהה

הרב ארבעה טורי אבן הרצ"ב ממביא שאלה מס' פ"ח, כולם מבינים שהכוונה לרבנו הפר"ח, וכן העתיק השע"ת סו"ס תרכו וכל האחרונים שם מלבד שאין זה מסתבר מפאת ריחוק המקומות, גם כמדומה לי שאין כלום מזה בס' פר"ח הנד', וגם כל העוסקים בסוגיא חמורה זו לא הביאו כלום מד' הפר"ח גופיה, שמ...
על ידי תם מה הוא אומר
א' יוני 16, 2019 2:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קול התור
תגובות: 203
צפיות: 28923

Re: קול התור

כבר הובא בפורום בעבר, וכעת לא מצאתי היכן
אבל זה הקובץ שהועלה כאן בעבר
על ידי תם מה הוא אומר
א' יוני 16, 2019 1:02 am
פורום: איך לא חשבתם על זה
נושא: עימוד חינמי
תגובות: 13
צפיות: 4813

Re: עימוד חינמי

כבר התווכחתי איתך על זה ולא אמשיך . רק הערה קצרה תשים לב מה אתה רוצה. שבמקום שהוא יתקן חשוב לך שיראו כמה שהוא טיפש. אם הבנתי נכון הטענה היא שהוא נשאר טיפש גם אחר כך, ואם כן, אז כדאי לפחות שיראו את זה... זה לא קשור לדוגמא, הרב אוצה"ח נתפס לדוגמא, שאולי צודקת פחות או יותר. אני מדבר על עצם הענין ...
על ידי תם מה הוא אומר
ו' יוני 14, 2019 4:37 pm
פורום: איך לא חשבתם על זה
נושא: עימוד חינמי
תגובות: 13
צפיות: 4813

Re: עימוד חינמי

נידון שם והתבאר כי טענתך אינה צודקת. מטרת הוצאת ספר על ידי מחברים היא לומר את דבריהם ולא רק לתת לאנשים הזדמנות להתנפל עליהם. זה לא קשור "להתנפל", אין מטרה בהשגה. ספר שיוצא אומר את דברו בצורה סופית, ללא דרך חזרה. אפשר לצטט ממנו, להסתייע ממנו, וכן להיפך, כדרכה של תורה. אבל ספר שיוצא במהדורה...
על ידי תם מה הוא אומר
ו' יוני 14, 2019 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות
תגובות: 2
צפיות: 127

Re: מפני מה האש שורפת / טעמי המצוות

וע' יומא כא: חמשה דברים נאמרו באש וכו'.
על ידי תם מה הוא אומר
ו' יוני 14, 2019 2:08 pm
פורום: איך לא חשבתם על זה
נושא: עימוד חינמי
תגובות: 13
צפיות: 4813

Re: עימוד חינמי

אני במקום מנהלי האוצר הייתי מכניס רק ספר שהודפס בעותק פיזי זה הערובה היחידה לכך שהספר עבר ביקורת בסיסית ועריכה מאשר להכניס כל מני קבצי pdf תחת הכיתוב 'לא מוגה' 'פנימי' 'מהדורת ביקורת' אמת, ויותר מזה ספר שלא נדפס, הוא לא ספר אמין לצטט ולדון בדבריו, כי מחר הספר הזה "יעלם" ובמקומו יבוא ספר ח...
על ידי תם מה הוא אומר
ו' יוני 14, 2019 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם
תגובות: 7
צפיות: 547

Re: האם יש להקשות סתירה בין רש"י לרשב"ם

נראה מדבריו שכלל לא ידע שפירוש רש''י שם הוא רשב''ם זה לא שלא ידע, זה נעלם ממנו לפי שעה, ויש עוד כמה דוגמאות לזה שהקשו מפירוש רשב"ם לרש"י וכיו"ב, וכך גם בשאר מסכתות שהפירוש אינו מיוחס לרש"י. בסוף מכות מדף י"ט הוא פירוש ריב"ן. וכל המפרשים והראשונים קוראים אותו רש"י....
על ידי תם מה הוא אומר
ו' יוני 14, 2019 2:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קול התור
תגובות: 203
צפיות: 28923

Re: קול התור

איש-אחד כתב:
תם מה הוא אומר כתב:
ספרן כתב:https://carmelph.co.il/book/the-vilna-gaon/


חסום
אודה למי שיעלה הדברים לתועלת הרבים


הציונות המשיחית של הגאון מווילנה; המצאתה של מסורת
עמנואל אטקס
.


יש"כ.

עיקרי דבריו כבר נדפסו ב"ציון", לא?
על ידי תם מה הוא אומר
ו' יוני 14, 2019 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קול התור
תגובות: 203
צפיות: 28923

Re: קול התור

ספרן כתב:https://carmelph.co.il/book/the-vilna-gaon/


חסום
אודה למי שיעלה הדברים לתועלת הרבים

עבור לחיפוש מתקדם