מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 866 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תם מה הוא אומר
ו' ספטמבר 20, 2019 2:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 658
צפיות: 42348

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

קו ירוק כתב:
תם מה הוא אומר כתב:בענין הוראה למי שרבותיו ואבותיו לא מצביעים.

התפרסמו דברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א ש"היום כבר השתנה" ו"היום כבר מותר" להצביע. גם לאלה שלא מצביעים כבר דורות.

מה השתנה


רק אציין שאני רק ציטטתי את לשונו בערך.
על ידי תם מה הוא אומר
ו' ספטמבר 20, 2019 11:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 658
צפיות: 42348

Re: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות

בענין הוראה למי שרבותיו ואבותיו לא מצביעים.

התפרסמו דברי הגר"ח קנייבסקי שליט"א ש"היום כבר השתנה" ו"היום כבר מותר" להצביע. גם לאלה שלא מצביעים כבר דורות.
על ידי תם מה הוא אומר
ה' ספטמבר 19, 2019 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 19
צפיות: 164

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

לא הבנתי איך התפלה של הכהנים לא מפריעה להקשיב לש"ץ?

במיוחד שתפלת הכהנים היא מסתיימת יחד עם ברכת הש"ץ כדי שהציבור יענו אמן גם על תפלתם.

ולגבי דברי הרב בברכה,
לא מובן, החשש של ברכה לבטלה הוא בגלל שאם אין עשר מקשיבים. לא נזכר שום חילוק איזה תפלה מתפללים.
על ידי תם מה הוא אומר
ה' ספטמבר 19, 2019 8:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4160
צפיות: 463125

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בבקשה,
עמודים בתולדות הספר העברי, כתיבה והעתקה, רמת גן תשס"ה, עמודים 292-296.

בתודה מראש
על ידי תם מה הוא אומר
ה' ספטמבר 19, 2019 8:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לפרש דברי הרמב"ם דלא כדבריו בתשובותיו
תגובות: 5
צפיות: 279

Re: לפרש דברי הרמב"ם דלא כדבריו בתשובותיו

לעיל הובאו דברי ר"ר מרגליות, יש להוסיף בזה עוד לדברי ר"ר מרגליות בנפש חיה סי' רט אות א.

וע"ע סשו"ת נשמת חיים סי' סז.
על ידי תם מה הוא אומר
ה' ספטמבר 19, 2019 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 19
צפיות: 164

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

הוא רק הוסיף לחדד השאלה. שאם יש מנים מצומצם הרי שברכותיו של הש"ץ קרובות להיות לבטלה.

אבל גם בלי זה,
הרי עיקר התקנה היא לאלה שלא יודעים להתפלל, ומה יעשו הכהנים, הרי בשעה שהם מתפללים הם מפסידים
על ידי תם מה הוא אומר
ה' ספטמבר 19, 2019 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטבת חלום בברכת כהנים
תגובות: 19
צפיות: 164

Re: הטבת חלום בברכת כהנים

ואיך מותר לכהנים להתפלל התפלה לפני נשיאת כפים ולאחריה, כאשר עי"ז מפסידים הם את שמיעת חזרת הש"ץ
על ידי תם מה הוא אומר
ד' ספטמבר 18, 2019 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה חדשה של הרי"ף - דיגיטלית ולקראת הדפסה
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: מהדורה חדשה של הרי"ף - דיגיטלית ולקראת הדפסה

יש בקובץ פעמי יעקב מאמר שבכת"י של הרי"ף על הש"ס יש הרבה הוספות, ובאמת הרי"ף לא חולק על הרמב"ם אלא כשלושים מקומות (כמ"ש בתשובה), ומרן הב"י לא ידע את זה, ולפי כללו שיש ללכת אחר תרי מגו תלת עמודי הוראה, הרי שיש לעקור חצי מהשו"ע, וניגש לחזו"א, והחזו"א פק...
על ידי תם מה הוא אומר
ד' ספטמבר 18, 2019 1:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בהמה לית ליה מזלא, מאי שנא מהצומח דאית ליה מזלא?
תגובות: 5
צפיות: 99

Re: בהמה לית ליה מזלא, מאי שנא מהצומח דאית ליה מזלא?

יש"כ!

זו לשונו:
בהמה דלית ליה מזלא - ואע"ג דקי"ל הכל תלוי במזל אפילו ס"ת בהיכל, וגם אמרו שאין לך עשב שאין עליך מלאך שמכהו ואומר לו גדל, ואם כן כ"ש בהמה, אפשר דלבי אדם לא חשיב, דודאי מזלא דאדם עדיף
על ידי תם מה הוא אומר
ד' ספטמבר 18, 2019 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צרעת - צער
תגובות: 17
צפיות: 1031

Re: צרעת - צער

עיין רש"י סוטה ט"ו א' ודו"ק.

והיכן הם דברי האברבנאל?
על ידי תם מה הוא אומר
ד' ספטמבר 18, 2019 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2757
צפיות: 238719

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם מצינו מקום שהוזכר לשון "אדם", ומפרשים דה"ה ל"מלאך"?
על ידי תם מה הוא אומר
ד' ספטמבר 18, 2019 12:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בהמה לית ליה מזלא, מאי שנא מהצומח דאית ליה מזלא?
תגובות: 5
צפיות: 99

בהמה לית ליה מזלא, מאי שנא מהצומח דאית ליה מזלא?

בגמרא שבת נ"ג ב' בהמה לית ליה מזלא, ורש"י שם מפרש דהיינו מלאך

ויש לעיין מאי שנא מהצומח, שאמרו במדרש ב"ר פ"י ס"ו: אין לך כל עשב ועשב, שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו, ואומר לו גדל.

מה ההבדל? יש"כ למסייעים
על ידי תם מה הוא אומר
ג' ספטמבר 17, 2019 12:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2757
צפיות: 238719

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שערי תשובה ש"א אות מז: אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, ו פירשו רז"ל, לא יקח שוחד מצוה, למחול ולהעביר על העונות. היכן הם דברי חז"ל? כעי"ז כתב גם המאירי בפירושו לאבות וז"ל: שכבר נאמר בדרכיו ית' אשר לא יקח שוחד ופירשו בו שוחד מצות כלומר שאם עשה עבירה אחת ובא אח"כ לעשות מצוה ...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' ספטמבר 17, 2019 11:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2757
צפיות: 238719

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שערי תשובה ש"א אות מז:
אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד, ופירשו רז"ל, לא יקח שוחד מצוה, למחול ולהעביר על העונות.


היכן הם דברי חז"ל?
על ידי תם מה הוא אומר
ג' ספטמבר 17, 2019 1:59 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: היכי דמי בעל תשובה - 'סימנים' שהתשובה התקבלה
תגובות: 6
צפיות: 127

Re: היכי דמי בעל תשובה - 'סימנים' שהתשובה התקבלה

חשוב להביא תחילה דברי הגרי"ח סופר שליט"א בספר שובי השולמית בענין זה
על ידי תם מה הוא אומר
ד' ספטמבר 11, 2019 9:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הבאבא סאלי ותורתו
תגובות: 101
צפיות: 10823

Re: הבאבא סאלי ותורתו

מצליח כתב:מגליון מסילות אל הנפש כי תצא תשע"ט


כמדומני שראיתי בכה"ח בשם שער הכוונות שק"ש שעל המטה בישיבה דוקא.
על ידי תם מה הוא אומר
ג' ספטמבר 10, 2019 2:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התשובות בשו"ת הרמ"א
תגובות: 2
צפיות: 105

Re: התשובות בשו"ת הרמ"א

ע' יד חנוך סי' כג.

כמדומה שראיתי מישהו שסידר לפי סדר הסימנים לאיזה יש מסורת ולאיזה לא וכו'. כמעט בטוח בספר אבני יסוד. ואינו תח"י. אולי ישנו למישהו כאן ויעלהו.
על ידי תם מה הוא אומר
ג' ספטמבר 10, 2019 1:14 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: תקלה: חץ ההפניה של הפורום לא עובד ?!?
תגובות: 32
צפיות: 868

Re: תקלה: חץ ההפניה של הפורום לא עובד ?!?

תם מה הוא אומר כתב:אצלי עובד


כעת כבר לא...
על ידי תם מה הוא אומר
ה' ספטמבר 05, 2019 1:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדור אתם ראו ! יומא טבא לרבנן! עוז והדר באוצר החכמה!
תגובות: 53
צפיות: 7222

Re: הדור אתם ראו ! יומא טבא לרבנן! עוז והדר באוצר החכמה!

אני לומד באיזה מקום שיש שם עמדה של אוצה"ח לתועלת הציבור, אתמול בדיוק חיפשתי משהו, והיה אריכות במתיבתא, וזה באמת היה מפריע לקרוא כ"כ אריכות מתוך המחשב, כי א"א להדפיס. לענ"ד, לכל הפחות במקומות ציבוריים, צריכים לתת אפשרות כזו. כי יש תור, ויש עוד אנשים שרוצים להשתמש, ברם א"א להד...
על ידי תם מה הוא אומר
ב' ספטמבר 02, 2019 1:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורות 'רמב"ם מבואר', ומה שביניהן
תגובות: 8
צפיות: 277

Re: מהדורות 'רמב"ם מבואר', ומה שביניהן

לע"ע י"ל על ספר קנין הל' מכירה, ואולי עוד כרך לא זוכר על איזה הלכות. וכן על תחילת ספר מדע.

עיקר המעלה כמובן זה הילקוט ביאורים בסופו. בקיצור, כמו מתיבתא על הגמרא עשו כך על הרמב"ם.
על ידי תם מה הוא אומר
א' ספטמבר 01, 2019 8:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: יסוד של המהר"ל בלשה"ק
תגובות: 5
צפיות: 671

Re: יסוד של המהר"ל בלשה"ק

האם יש ליסוד זה מקור בדברי הראשונים? אולי ראב"ע?
על ידי תם מה הוא אומר
ש' אוגוסט 31, 2019 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 778

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

שמעתי בעבר סיפור על ראש ישיבה אחר בפוניבז' זצ"ל, שהלך באמצע קדושה (שכח שקדושה) לפתוח ספר, מוכר לכם? וגם אני שמעתי על תנא אלקי שלמד תורה בקול בבית הכסא זבחים קב: וע' פת"ע שם ודו"ק. אינו דומה לכאו'. מה שהיה עם ר"א ברבי שמעון, הטעם כיון שלימוד המגיע מחמת אונס, אין בזה משום זלזול בד...
על ידי תם מה הוא אומר
ו' אוגוסט 30, 2019 5:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי ליפא שכטר זצ"ל
תגובות: 46
צפיות: 4655

Re: רבי ליפא שכטר זצ"ל

אש משמים כתב:יש"כ.
עניין אותי בגלל שפעם שמעתי איזה מחנך דגול אומר שסטירה הגונה צריך לתת על בעיות רוחניות ואילו על מעשי קונדס או שובבות לתת עונש קל יותר כדי לתת לילד מסר שדברים רוחניים יותר חשובים מסתם מעשי שטות.


כך מספר מרן הגרמ"ד שליט"א (לרפו"ש) על הנהגת אביו הרב מבריסק איתם.
על ידי תם מה הוא אומר
ו' אוגוסט 30, 2019 4:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 778

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

אם הבנתי נכון את כוונת הרב הנוטר, הוא מתכוון רק לחזרת הש"ץ של ימים נוראים שמאריכים בפיוטים. לא הבנת נכון, ומוזר לי שעושים מדבר כה מפורסם 'רעידת אדמה'. לגופו של ענין, יש היתרים כידוע, ודאי במקום גדול, ובמקום שלא שכיחי עמי הארצות. אשמח לדעת איזה "היתרים" יש "כידוע" כנגד הלכה ...
על ידי תם מה הוא אומר
ו' אוגוסט 30, 2019 12:41 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה
תגובות: 153
צפיות: 11609

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

רק תיקון אחד (אולי לא חשוב, אבל צריך לדעת המציאות)
תשכח מזה שחטאבי יוציא את השדי חמד. שנים זה "ממש מוכן".
על ידי תם מה הוא אומר
ו' אוגוסט 30, 2019 12:30 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב דוד שלוש זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 345

Re: הרב דוד שלוש זצ"ל

כבר נתחבר עליו ספר על ידי הרב יהודה אדרי שליט"א
נתניה תשע"ט
שם מאריך הרבה על דרכו בלימוד וכו'
על ידי תם מה הוא אומר
ה' אוגוסט 29, 2019 9:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2757
צפיות: 238719

כאשר המשנ"ב לא חולק על באה"ט ושערי תשובה

ראיתי פעם שכאשר המשנ"ב לא חולק על שערי תשובה ובאה"ט, סובר כמותם, שהרי הדפיסם יחד עם המ"ב, ובמקום דלא סבירא ליה, הוא מפרש.

מי יודע מקור הדברים הללו?
על ידי תם מה הוא אומר
ד' אוגוסט 28, 2019 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 711
צפיות: 132722

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

נוצר תאנה כתב:כמדומני לאחרונה היה אשכול עם שאלה האם יש חיוב להתיר נדר במקום סכנה. עכשיו שנפגשתי בנושא זה - לא מצאתיו

viewtopic.php?f=51&t=46872#p566230
ובהמשך שם
על ידי תם מה הוא אומר
ד' אוגוסט 28, 2019 1:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעניני קבורה רח"ל
תגובות: 11
צפיות: 965

Re: בעניני קבורה רח"ל

הוא טוען שזה לא שיבוש, אלא שכך נוהגים.

שו"ר בספר נזר החיים בפנים עמוד רכג, שהשואל מביא את החכמה ומוסר הנ"ל, והגר"ח משיבו "אין נוהגין כדבריו"
על ידי תם מה הוא אומר
ג' אוגוסט 27, 2019 10:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעניני קבורה רח"ל
תגובות: 11
צפיות: 965

Re: בעניני קבורה רח"ל

אבני גזית כתב:אם כבר,

"לא אליכם" (ל"א), כלשון הכתוב באיכה. כך נהגו מכבר בדורות קודמים.


הגרח"ק כתב באיזה מקום שהמנהג כיום לכתוב 'ל"ע' ולא 'ל"א'... (כמדומני בספר נזר החיים, מי שיוכל לבדוק ולהביא תע"ב).
על ידי תם מה הוא אומר
ב' אוגוסט 26, 2019 6:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהותו של החכם שהוכיח רעק"א
תגובות: 4
צפיות: 1066

Re: זהותו של החכם שהוכיח רעק"א

ומי הוא זה ר"ח פיליפובר הנ"ל?

ע"ע כאן viewtopic.php?f=7&t=17889
על ידי תם מה הוא אומר
ב' אוגוסט 26, 2019 4:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חסד לאלפים הוצאה מומלצת?
תגובות: 2
צפיות: 156

Re: חסד לאלפים הוצאה מומלצת?

ללא ספק, אורות פלא. ידוע לי מקרוב ממש, כמה השקעה אדירה השקיעו, בהגהה, במקורות, בעריכה וכו' וכו'. ובאמת הוא ספר יקר מאד, ורק מי שלומד בו בעיון ממקורותיו מבין עד כמה הוא מדוקדק ומסודר להפליא. ובאמת יצא מהודר ומפואר. אציין בכ"ז את ה'חסרונות' לעומת שאר מהדורות הנ"ל. 'אורות פלא' התמקדו במקורותי...
על ידי תם מה הוא אומר
ו' אוגוסט 23, 2019 4:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לפרש דברי הרמב"ם דלא כדבריו בתשובותיו
תגובות: 5
צפיות: 279

לפרש דברי הרמב"ם דלא כדבריו בתשובותיו

כמדומני שמקובל לומר זאת בשם הנצי"ב. (אאל"ט בס' הרב הדומה למלאך על הגרב"ב בעל הברכ"ש).

וראה זה חדש שמצאתי שכן נהג הגר"א בביאורו לחו"מ סי' קנח סק"ג!

הידוע עוד דוגמאות לזה?
על ידי תם מה הוא אומר
ו' אוגוסט 23, 2019 1:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?
תגובות: 19
צפיות: 1347

Re: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?

כעת הוציאו עוד ג' חלקים של כתבי השו"ת
לפו"ר נראה שבהם כמעט לא עשו הערות (ביחס למה שעשו בכתבי היד"א לשו"ע לפחות)
על ידי תם מה הוא אומר
ו' אוגוסט 23, 2019 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 711
צפיות: 132722

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

האם נכתב כאן על מה שמפרשים דברי הרמב"ם בהלכותיו אפילו כנגד דבריו בתשובותיו?

עבור לחיפוש מתקדם