החיפוש הניב 163 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תם מה הוא אומר
ד' נובמבר 14, 2018 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 11
צפיות: 71

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

קשה לי לקבל לשה"ר כזה.
על ידי תם מה הוא אומר
ד' נובמבר 14, 2018 2:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 11
צפיות: 71

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

יש כאן שאלה רצינית, בלי ליצנות בבקשה.
החרם היה על קהילות מסויימות.
(הספרדים לכו"ע לא נכללו בחרם על "עברית").
וכמדומה שלגבי חרם זה היה איזה הוראה של הגריש"א זצ"ל.
על ידי תם מה הוא אומר
ד' נובמבר 14, 2018 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 11
צפיות: 71

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

אני ב"ה לא יודע באמת מה מלמדים שם, ובעז"ה שגם לא נדע מצרות.
מה שכן,
אני יודע שגדול"י מזהירים על האיסור ללכת לאונ' וכיוצ"ב לא מפני פריצות (שלזה כבר הוקמו מקומות בסינון) - אלא מפני כפירה
אני טועה?
על ידי תם מה הוא אומר
ד' נובמבר 14, 2018 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 11
צפיות: 71

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

אין הכי נמי
[אני לא מבין, בחורי ישיבה לומדים באונ'?]
על ידי תם מה הוא אומר
ד' נובמבר 14, 2018 1:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 11
צפיות: 71

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

לדעתי ברור שהוא מקום שמלמדים שם דברי כפירה, לא נראה לי שתמצא שם איזה מרצה שמרצה לאור קבלת חז"ל. ---- העירוני באישי לדון לגבי "הספריה הלאומית" בעיה"ק ירושלים, אם נכלל בחקירה זו. ואאל"ט יש "חרם" של הגרי"ח זוננפלד זצ"ל על הנכנס לספריה הלאומית, היות ומכניסים ...
על ידי תם מה הוא אומר
ד' נובמבר 14, 2018 12:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מלאכה במוצש"ק
תגובות: 7
צפיות: 510

Re: מלאכה במוצש"ק

ראיתי פעם באיזה ספר, שהקפידו לא לכתוב כל מוצ"ש. ואיני יודע מהי הסיבה. חיפשתי כאן אם עמדו בזה, ומצאתי שרק תמהו מה המקור.. המקור לענין כתיבה במוצ"ש, הוא מדברי תלמיד התה"ד בספר לקט יושר (עמ' נח), שהעיד על רבו מהרא"י, בעל תרוה"ד, וז"ל, ונהג במוצאי שבת שלא לכתוב אפילו לעצמו...
על ידי תם מה הוא אומר
ד' נובמבר 14, 2018 12:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "מגיד דבריו ליעקב" - חוברות על התורה מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 25
צפיות: 1066

Re: "מגיד דבריו ליעקב" - חוברות על התורה מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

בחוברת של הפרשה, פרשת ויצא, סוף עמ' ח', מובא ביאור לחילוקי הלשונות בחז"ל הק' לענין עונש גהינום רח"ל, שיש "נופל" לגהינום, ויש "יורש" גהינום, ויש "יורד" לגהינום,
ורציתי לשאול: האם ידוע למישהו מקור המבאר שינויי הלשונות הללו בתלמוד?

בתודה מראש
על ידי תם מה הוא אומר
ד' נובמבר 14, 2018 11:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 11
צפיות: 71

כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

נתבקשתי להעלות

אדם שעובר ליד "אונברסיטה", בא"י, והוצרך להכנס לאיזה צורך, האם מותר - או אסור, היות וחשיב כבית מינות, שהרי מלמדים שם כפירה ומינות, או"ד י"ל דכיון שאינו מיוחד למינות, שאני.
על ידי תם מה הוא אומר
ד' נובמבר 14, 2018 11:25 am
פורום: עזר אחים
נושא: זירוז הליכי טאבו
תגובות: 4
צפיות: 39

Re: זירוז הליכי טאבו

לרגע היה נדמה לי ששם השואל הוא דוד קלרמן..
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדימה בחתימת שטרות
תגובות: 6
צפיות: 37

Re: קדימה בחתימת שטרות

מי אמר שיש בזה קדימה?
הרי שטר בלי שני עדים - הוא לא כלום.
ממילא י"ל להיפך, שהכהן יחתום אחרון, שהוא יקיים את השטר.
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 10:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

בתחילת האשכול הובא כאן לינק של שיעור של הרב הלל, אם מישהו יוכל להביא את תוכן דבריו כתובים יהיה לתועלת (מסתמא).
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 2:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "מגיד דבריו ליעקב" - חוברות על התורה מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 25
צפיות: 1066

Re: "מגיד דבריו ליעקב" - חוברות על התורה מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

צ"ל: ראדיצ'קובר
[ולפי הכתוב עליו באשכול שציינתי, זה לא כ"כ מופקע לפרש כדבריך..]
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 2:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "מגיד דבריו ליעקב" - חוברות על התורה מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 25
צפיות: 1066

Re: "מגיד דבריו ליעקב" - חוברות על התורה מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

מצו"ב החוברת לפרשת ויצא תוכן העניינים התורה לא מאריכה בסיפורי מעשות - אלא כדי ללמדנו מוסר השכל / רק כאן שכב יעקב אבינו ע"ה, והטעם לזה / להקדים רפואה למכה / אין לך נשק גדול מעסק התורה / התורה והתפלה הם שיכולים לבטלה גזירה רעה מהאדם / 'כד יהיב דעתיה למיהדר' - בשביל לקבל סייעתא דשמיא צריך השת...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 1:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עולם גדול עולה...
תגובות: 75
צפיות: 8098

Re: ספר עולם גדול עולה...

נתבקשתי להעלות
[ואל מנהלי הפורום - ראוי לשנות הכותרת של האשכול, עד שמצאתי..]
מדברי הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א על ר' יענקל'ה
מתוך החוברות על פרשת שבוע "מגיד דבריו ליעקב" פרשת ויצא [החוברת כולה הועלתה באשכול של חוברות הגריח"ס שליט"א]
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 12:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי חזקיה בר' דוד די סילוא-הפרי חדש
תגובות: 20
צפיות: 2370

Re: רבי חזקיה בר' דוד די סילוא-הפרי חדש

מה היה בדיוק בין הפר"ח ללבוש?
מלבד שו"ת גנת ורדים יש בזה עוד מ"מ,
ונדמה לי שכבר הובא בענין זה בפורום בעבר?!
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 2:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אכן הכוונה לשבט הלוי הנ"ל
ויש ע"ז בוודאות אשכול ארוך בענין
אבל אני מצליח למצוא אותו משום מה
(נראה לי שאחרי שאראה שם, אני יכול להגיב בחכמה יותר)
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 2:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

דברי הרב נבנצל דברים נמרצים ונכוחים. והיה לו להעיר גם מהדוגמא של שנת השמיטה, שעליה עורר הגר"מ שטרנבוך שליט"א, שם זה באמת מצוי, שהרבה ספרדים מתירים "כי אני ספרדי, והרבנים הספרדים התירו", [והגר"מ שטרנבוך מעיר גם על זה שעיקר הדבר שרבנים מאותו מקור מוצא לא מעלה ולא מורידה, וכמו&...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 2:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אורח כתב: ולפי זה שלעיתים "מחמיץ הנקודה המרכזית" וכו' וכן לדברי אותו ענק אחר זצ"ל "שלעיתים טעה בטעויות חמורות ביותר" אז איך נסמוך על דבריו? על זה אמרו השלימות בלתי לה' לבדו. נראה לי שאם נמדוד כל פוסק קיים, אין סיכוי שלא נמצא כמה טעויות! אם אתה מכיר פוסק שאין לו טעויות לעולם...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 2:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

האם לדעתך הרמ"א סה"כ אייתי למנהגים? אאל"ט היה אשכול על דברי הגר"ע יוסף זצ"ל שהרמ"א סה"כ מביא מנהגים ואינו פוסק. (והרב וואזנר מאד תקף אותו על זה, בשו"ת שבט הלוי נדמה לי ח"ג, והרב יצחק יוסף תקף את הרב וואזנר על זה) אם מישהו יוכל לציין יהיה לתועלת. אבל לענ&q...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 2:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

היות ויש מי שלא הבין נכון, אפרש יותר.

דברי הגאון רמ"ש שטרנבוך שליט"א, והגאון רי"ח סופר שליט"א, הנ"ל, מכוונים (הראשון ודאי, השני קרוב לודאי) לשיטת הגר"ע יוסף זצ"ל.
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הם מדברים על צורת/שיטת/דרך הפסק. שאין הבדל בין ספרדי לאשכנזי.
מנהגים וכיוצא - זה משהו אחר.

וכמה מחברי הספרדים אמרו לי שודאי שיש "שיטת פסיקה ספרדית", ושהגרע"י זצ"ל בשיעוריו תמיד היה אומר כזאת.

להעיר מהקדמת הגרי"ח לשו"ת רב פעלים, נודה למי שיוכל להעלותה כאן!
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 1:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

מה שנכון נכון כתב:
ויעידו אם מחלקים בין הרי"ף והרמב"ם לרא"ש והרשב"א.
??

מה הבעיה?
כוונתו שמקור המוצא שלהם אינו דומה [לאו דוקא ספרדי אשכנזי]
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 1:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

יש כזה דבר בכלל "שיטת פסיקה של ספרדים?" ברצוני להביא בזה דברים שכתב הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א בקונטרס "דברי יעקב חיים" ח"א (עמ' כד) ואני מצטט: ולכן האמירה שיש "פסיקה ספרדית", ויש גם "פסיקה אשכנזית", ואנחנו בני ספרד צריכים לעשות כפוסקים "ש...
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

ציינתי באשכול זה לספר "יוסף דעת" (ליס) שהוא מדבר בהערה על הגרע"י,
אני מחפש ולא מוצא,
אם מישהו יוכל לעזור בזה יהיה לתועלת כולם
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

ממי הגרע"י קיבל את מסורת הפסק וההוראה?
על ידי תם מה הוא אומר
ג' נובמבר 13, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כבר העירו על דברי האבן גזית הנ"ל, הגרב"צ אבא שאול ודאי היה פוסק! והוא את מורו ורבו בהלכה - רבי עזרא עטייה. אז ר' עזרא עטיה לא היה פוסק?! גם הגרא"מ שך היה פוסק. כי אם תלמידיו הגרמ"מ קארפ והגר"מ גרוס פוסקים, גם הוא היה פוסק. אני צוחק, כמובן. לא זו הדרך ידידי. אין כאן שחור ולב...
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 7:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ווי להאי שופרא דבלי בארעא - או קנה רצוץ
תגובות: 91
צפיות: 7738

Re: ווי להאי שופרא דבלי בארעא - או קנה רצוץ

נקודה מעניינת שלא בדקתי אם עמדו בה. בספר נגיד ומצווה כתב מהר"י צמח: והנה בענין הספרים שיש על חכמה זו אמר מורי זלה"ה כי ספר הקנה הוא על אמיתות זאת החכמה והוא עמוק מאד וכו'. והנה למרות שכל בספר נגיד ומצוה מלא ממה שאמר לי מורי [האר"י], הרי כמובן שלא מדובר שמהר"י צמח (שנולד אחר פטיר...
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כבר העירו על דברי האבן גזית הנ"ל,
הגרב"צ אבא שאול ודאי היה פוסק! והוא את מורו ורבו בהלכה - רבי עזרא עטייה. אז ר' עזרא עטיה לא היה פוסק?!
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 5:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כעת שאלתי ידיד ספרדי הבקי בכתבי הגרע"י ובית מדרשו, והעירני שהיה על זה מו"מ ארוך מאד לגבי האריות, ויש ע"ז תשובות בספר שנקרא "קול תורה" שהוציאו בשעתו הרב יצחק יוסף, וגם בירחון "אור תורה" היה על זה אריכות, והוא נושא ישן אם יש אי מי מבאי הפורום שיוכל להחכימנו בזה תע&qu...
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

דברי הרב אבני גזית, במחכת"ה תמוהים לי מאד,
וכבר העירו עליו כאן באשכול
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

בנוגע לקישור שהובא כאן למעלה,
האם הגר"ע יוסף אוסר צורה של אריות?
מישהו יכול להביא את המקור?
[צויין שם לשו"ת יחוה דעת]
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 4:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

צ"ב שהרבה פעמים הגרע"י ז"ל בורר ובוחר לו דעת בפוסקים ומשום מה אינו מזכיר שיש עוד הרבה פוסקים שחולקים על הדעה שבחר ושהתעלם ממנה וזה מצוי אצלו דוגמה ראה בקישור http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=43&t=23218&p=231708&hilit=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%94+%D7%91%D7%AA%D7%A9...
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 4:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

ברמת העקרון אתה רואה הבדל אם הפסק הוא של "הרב עובדיה" או של "הרב ---", אם הוא מביא יותר מקורות מהשני? (והוא מוסמך להוראה אחרי שלמד כמובן את כללי הפסק)
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 3:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' דוד בהר"ן
תגובות: 89
צפיות: 9247

Re: הגאון ר' דוד בהר"ן

על הספר אורח דוד,
שמעתי שמרנא הגר"ש אוירבעך זצוק"ל העיר פעם כי אינו מוסמך כ"כ, אע"פ שנתן לו הסכמה, ניסה לתקן ככל יכולתו מה שאפשר, אבל יש עוד הרבה.
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

מאימתי (כלומר, איזה שנה) מכתב הגר"ע יוסף הנ"ל על הגרב"צ אבא שאול הנ"ל

מה רוב הציבור הספרדי (בני התורה דייקא, לא בנים של בעלבתיים פשוטים שהתקרבו למסורת בזכות הגרע"י זצ"ל) היום נוהג, אחרי הגרע"י או הגרב"צ א"ש?
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הרב נהר שלום, אם אני יגדיר באוצה"ח חיפוש רק על ספרי שו"ת מקובלים (של החיד"א, ראשונים, ופוסקים ספרדים ידועים), אז כל אחד יכול להיות פוסק ע"פ חיפוש באוצה"ח, מנין הדעות, והנה הוראה יוצאה?
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 2:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

יש לך מקור לזה?
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 2:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אבל עצם הגישה הזו להלכה, לחפש לכל דין עשרות שיטות דחויות ולצרפם ולעשות ספיקות וספיקי ספיקות, זה חידוש שלא שמענהו עד דורנו, לא כך?
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 1:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

בקיצור, שיטת הפסיקה של הספרדים תלויה במקור המוצא, ולא הרי מרוקאי, ויוצאי צפו"א, כספרדי. הגרע"י הגרב"צ א"ש מאותו המוצא (עיראקי). אין היבי"א מביא הרבה פוסקים אלא להראות שכך סברת הרוב. - למאי נ"מ? אם הסברא כך, וע"פ הסברא כך יש לפסוק, מה הטורח הזה להביא כ"כ הרבה?...
על ידי תם מה הוא אומר
ב' נובמבר 12, 2018 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 129
צפיות: 1325

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

נהר שלום כתב:[נ"ב הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א מספר שראה את מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בצעירותו מקשיב לשיעורים של מרן הגרע"י מאחורי הדלת...]

לפי האמור בעלון בית מרן שראיתי פעם, הרי שעשה כן בשליחות אביו כדי שייגע אם הגרע"י מוסר שיעורים נגד שיטת החזו"א

עבור לחיפוש מתקדם