החיפוש הניב 195 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שים-שלום
ש' דצמבר 01, 2018 9:22 pm
פורום: חנוכה
נושא: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה
תגובות: 90
צפיות: 11621

Re: שמן למאור להדלקת נרות חנוכה

שמן זית ראוי לאכילה צליל נהורא טפי משמן למאור ואפילו בין שמני הזית, הטהור והמשובח - צליל נהורא טפי. ממבחן אישי, שני חברות שמן זית שונות, החברה המעולה יותר דולקת יפה יותר, ואף השמן נמשך טוב יותר ע"י הפתילה. אפשר לבחון זאת ע"י הדלקה בכוס שמן גדולה. שמן זית פשוט לא יצליח להדלק עד תומו, אלא יכ...
על ידי שים-שלום
ג' נובמבר 27, 2018 10:27 am
פורום: חנוכה
נושא: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק
תגובות: 17
צפיות: 405

Re: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק

וודאי שיש מקום לדיון, ככל מו"מ בהלכה, מה שאני רוצה להדגיש הוא שהטענה הזו היא המחודשת, ואף קצת דחוקה, ודברי המה הפשט הפשוט בזה. בתשו' מהר"ם (מהד' מוה"ק ח"א סי' קכז) מנמק שיטתו להדליק בשקיעה, דהמדליק בלילה נראה כמדליק לאורה. וכעי"ז כתב היראים. נמצא דלשיטתם יש צורך באור סביב הח...
על ידי שים-שלום
ב' נובמבר 26, 2018 1:43 pm
פורום: חנוכה
נושא: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק
תגובות: 17
צפיות: 405

Re: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק

הבעיה שהועתלה כאן היא לא שאין אור הנר מועיל להשתמש, אלא שאינו ניכר כלל, משום שרגא בטיהרא, וא"כ אין כאן פרסום הנס. ולכאורה הטענה היא טענה חזקה. מה החשש? שבני הבית לא יראו את החנוכיה? מה החשש במדליק בחוץ כשעדיין יום? שלא יראו בני רה"ר את החנוכיה? כל דבר אחר רואים ביום, הרי אם לא נתקלים בעמו...
על ידי שים-שלום
ב' נובמבר 26, 2018 9:49 am
פורום: חנוכה
נושא: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק
תגובות: 17
צפיות: 405

Re: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק

לכאו' תמוה אמנם בנר שבת נחלקו בדין תוספת אורה אך כל מה שאמרו שרגא בטיהרא מאי אהני הוא לומר שתמוה שיתקנו הדלקת נרות כל זמן שיש אור בחוץ, אך לא לומר שלא יצא בתוספת אורה. ואדרבא, מה יועילו לי אורם של נרות החנוכה, והרי קודש הם. ויתכן שדווקא בכיבוי האורות תהיה בעיה. הבעיה שהועתלה כאן היא לא שאין אור הנר...
על ידי שים-שלום
ב' נובמבר 26, 2018 9:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 108
צפיות: 2600

Re: האם המקובלים מתפללים?

אני מבין בדעתי הדלה, שהרב מתייחס כאן לעניין קוצר ידינו לכווין, ולא לעצם סוגיית הכוונות. גם הוא מסכים שבמצב מתוקן, היה עלייך ללכת ולהשקות את העצים כפי הצורך, ולאחר מכן לקטוף מהן את הפירות. ובמקרה הכי טוב, לומר תודה למי שנטע אותם. יתכן, אך העיקרון במקומו עומד. איננו כופים פעולות רוחניות על הבורא ח&qu...
על ידי שים-שלום
א' נובמבר 25, 2018 7:13 pm
פורום: חנוכה
נושא: מקום הדלקה אצל הספרדים
תגובות: 13
צפיות: 1331

Re: מקום הדלקה אצל הספרדים

על דעת רבנו האר"י בזה יעויין בספר אור ההלכה בשם הגר"ש דבליצקי זצ"ל
על ידי שים-שלום
א' נובמבר 25, 2018 7:02 pm
פורום: חנוכה
נושא: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק
תגובות: 17
צפיות: 405

Re: שרגא בטיהרא - כשאור חשמל דלוק

לכאו' תמוה

אמנם בנר שבת נחלקו בדין תוספת אורה

אך כל מה שאמרו שרגא בטיהרא מאי אהני הוא לומר שתמוה שיתקנו הדלקת נרות כל זמן שיש אור בחוץ, אך לא לומר שלא יצא בתוספת אורה.
ואדרבא, מה יועילו לי אורם של נרות החנוכה, והרי קודש הם. ויתכן שדווקא בכיבוי האורות תהיה בעיה.
על ידי שים-שלום
א' נובמבר 25, 2018 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 108
צפיות: 2600

Re: האם המקובלים מתפללים?

שמא משלו של רבי עובדיה הדאיה יענה על השאלה (שערי רחמים ח"ג סי' רנה): משל למלך שעשה גן ונטע בו כל מיני אילנות וכל מיני נטיעות, וכל אילן ואילן וכל נטיעה ונטיעה צרין לה מים להשקותה שיעור אחד. יש אילן שציין לה כל יום פח מים אחד, ויש חצי ויש כוס אחד... והמשקה את הגן הוא איש פשוט ולא יוכל לשער ולתת ...
על ידי שים-שלום
א' נובמבר 25, 2018 11:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 108
צפיות: 2600

Re: האם המקובלים מתפללים?

שמא משלו של רבי עובדיה הדאיה יענה על השאלה (שערי רחמים ח"ג סי' רנה): משל למלך שעשה גן ונטע בו כל מיני אילנות וכל מיני נטיעות, וכל אילן ואילן וכל נטיעה ונטיעה צרין לה מים להשקותה שיעור אחד. יש אילן שציין לה כל יום פח מים אחד, ויש חצי ויש כוס אחד... והמשקה את הגן הוא איש פשוט ולא יוכל לשער ולתת מ...
על ידי שים-שלום
א' נובמבר 11, 2018 3:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 6881

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

זה לא נכון שהגרע"י לא התחשב כלל בקבלה.

אמנם במחלוקת בבלי וקבלה (לכה"פ על פניו) הכריע כבבלי, וגם טען לסב"ל נגד האר"י (כפי שאומר גם על מרן)

די בזה כדי ליצור כו"כ חילוקי דעות בין המקובלים לבין שיטתו.

ד"א גם רבי עובדיה סומך פסק כמרן ולא כדברי קבלה. הבא"ח שינה זאת.
על ידי שים-שלום
ד' נובמבר 07, 2018 1:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆
תגובות: 187
צפיות: 21101

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורת חדשות ◆

קיצור פסקי הרא"ש, חיבור חשוב שלא נדפס עדיין במהדורה חדשה. יש כתבי יד רבים, שרידים מדפוס איטלקי למסכת ברכות, דפוס קושטא רע"ה (מצוי באוצר), ושלכאורה על פיו בגמ' המצויות. קיימים חיבורים שיטתיים על קיצור פסקי הרא"ש? מסכת אחר מסכת סימן אחר סימן? בהשוואה לדברי הרא"ש על אתר בכל מקום, ו...
על ידי שים-שלום
ג' נובמבר 06, 2018 4:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי הרמ"ק הגנוזים
תגובות: 12
צפיות: 512

Re: האם עוד יש כתבי הרמק זצל שנשארו בכתבי יד שצריכים לצאת?

מעט מאד נשאר בכתבי-יד שלא ראה אור לדוגמא - ביאורו למאמר ''קו המדה'' (זהר-חדש פ' ואתחנן). דא עקא, שמן הביאור המופלא הזה שרד רובו, אך לא כולו! עוד קטע קצר על פקודא למגזר לתמניא יומין (זהר תזריע) ועוד כאלה. היכן ניתן למצוא כתבי יד/דפוסים/הקלדות של הנ"ל? האם רחבים דיו לבוא לדפוס בפני עצמם? אני מכי...
על ידי שים-שלום
ה' נובמבר 01, 2018 9:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תבנית מנורת המקדש
תגובות: 64
צפיות: 53153

Re: תבנית מנורת המקדש

נלענ"ד שעיקר החקירה הוא מה משקל הממצאים הארכיאולוגיים כאשר רבותינו הראשונים גילו דעתם, וכמה ניתן אם בכלל להדחק בלשונם כדי להתאימם לממצאים הארכיאולוגיים. ואף בנו - רבי אברהם לא כתב דבריו אלא לאפוקי מדעת האבן עזרא שהקנים סבבו את המנורה ככתר. האם יש מי שיוכל להעשיר אותנו בנושא זה? על משקל הארכאול...
על ידי שים-שלום
ד' אוקטובר 31, 2018 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תבנית מנורת המקדש
תגובות: 64
צפיות: 53153

Re: תבנית מנורת המקדש

מאמר ישן בענין זה שנכתב כ'טיוטה' ולא הגיע לידי המהדורה הסופית אכן אי אפשר להסתיר שהמאמר נכתב בעידנא דריתחא. אעיר אם יורשה לי א. אולי באיזה מקומן הלשון חריפה מידי. ב. האבן עזרא מפרש שהקנים חלולים ג. גם הרב קאפח בפיה"מ טוען שהרמב"ם לא דייק בצורת הגביעים, ושיש להפכם, אך לא טוען כן לענין צורת...
על ידי שים-שלום
ד' אוקטובר 31, 2018 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תבנית מנורת המקדש
תגובות: 64
צפיות: 53153

Re: תבנית מנורת המקדש

נלענ"ד שעיקר החקירה הוא מה משקל הממצאים הארכיאולוגיים כאשר רבותינו הראשונים גילו דעתם, וכמה ניתן אם בכלל להדחק בלשונם כדי להתאימם לממצאים הארכיאולוגיים. הרב אריאל ככל הנראה יוצא מנקודת הנחה שלממצאים הארכיאולוגיים משקל רב, ולכן מעדיף להדחק בלשון הראשונים. כך הוא טוען שרש"י שכתב "אלכסונ...
על ידי שים-שלום
ד' אוקטובר 17, 2018 6:58 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איך מדבירים כיני ספרים?
תגובות: 7
צפיות: 432

Re: איך מדבירים כיני ספרים?

כשהתחילו להופיע לי באזור ארון הספרים דאגתי בהקדם להוציא את כל הספרים מהארון, לנקות אותו היטב ולרסס בו תרסיס נקד ג'וקים בכמות נכבדה. גם הספרים עברו ניקיון וניעור, ולאחר שהחזרתי את הספרים שוב ריססתי בכל הארונות עם הספרים יחד, וסגרתי.

ב"ה לא חזרו מאז.
על ידי שים-שלום
ה' אוקטובר 11, 2018 9:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עבור ספר הרואה אור בקרוב - שלחו מידע על גדולי ישראל הקרובים ללבכם
תגובות: 2
צפיות: 256

Re: עבור ספר הרואה אור בקרוב - שלחו מידע על גדולי ישראל הקרובים ללבכם

אפשר לשאול במייל הנז'
אכן עמ"י משופע בחכמים וצדיקים ונראה שזו מלאכה קשה
מ"מ כיון שזה על סדר פטירתם, החכמים צומצמו דווקא לאותם שידוע תאריך פטירתם
על ידי שים-שלום
ה' אוקטובר 11, 2018 8:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עבור ספר הרואה אור בקרוב - שלחו מידע על גדולי ישראל הקרובים ללבכם
תגובות: 2
צפיות: 256

עבור ספר הרואה אור בקרוב - שלחו מידע על גדולי ישראל הקרובים ללבכם

התבקשתי לפרסם בקרוב יראה אור ספר המאגד את ימי ההילולא של גדולי ישראל מכל הדורות, עד ימינו אנו. לכל אחד מצורף ביוגרפיה קצרה, ד"ת מתורתו, ומקום קבורתו. אנו קוראים לכל מי שחפץ להיות שותף, ולכתוב ערך על הצדיקים הקרובים לליבו, לשלוח את הפרטים באופן הבא: שם: שם אביו: תאריך פטירה: ביוגרפיה קצרה: ד&qu...
על ידי שים-שלום
ה' אוקטובר 11, 2018 8:37 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?
תגובות: 16
צפיות: 1406

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

״שקיעה״ הכוונה ל[כמעט] כל השעה השלימה שבין תחלתה וסופה. ומה שדייק ר״ת לשון ״משתשקע״ אינו דיוק לשאר הפוסקים שנוקטים ״שקיעה״ גם לסוף השקיעה, ופשוט הוא. מחילה, לא ירדתי לסוף דעתך. אשמח לביאור יש סוגי שני זמנים ביום. האחד הוא זמן המפריד בין לפניו ולאחריו, לדוגמא חצות. השני הוא זמן שיש לה אורך בפני עצמו...
על ידי שים-שלום
ג' אוגוסט 28, 2018 8:23 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שי"ן וסמ"ך מתחלפות בערך גימטרי
תגובות: 8
צפיות: 1517

Re: שי"ן וסמ"ך מתחלפות בערך גימטרי

יש"כ!
על ידי שים-שלום
ב' אוגוסט 27, 2018 1:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שי"ן וסמ"ך מתחלפות בערך גימטרי
תגובות: 8
צפיות: 1517

Re: שי"ן וסמ"ך מתחלפות בערך גימטרי

מחפש דוגמאות/מקורות לשי"ן וסמ"ך המתחלפות בערך הגימטריא הכוונה למילה שנכתבת בשי"ן שמאלית, ומחשבים את הגימטריא שלה כאילו נכתבה בסמ"ך (או להפך). תזכו למצוות! אני מחוסר ספרים כעת ואני מקוה שאינני טועה במקורות- זכורני מהב"ח שמביא מהרמ"ע בע"מ דבסמני הקטורת צ"ל 'הקש...
על ידי שים-שלום
ד' אוגוסט 22, 2018 3:51 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מחפש שותף לההדרת מסכת תמורה
תגובות: 6
צפיות: 1872

Re: מחפש שותף לההדרת מסכת תמורה

כעת אתאר בקצרה את התכנית שלי. אני מתכוון להדפיס צורת הדף, ומולה נוסח מתוקן. במילים אחרות, הספר יראה בערך כמו גמרא שוטנשטיין - גמרא בצורת הדף ובעמוד שממולה טקסט, גוף הטסקט הינו נוסח אקלקטי מכל המקורות וכתבי היד [מתוך מטרה להיצמד בעיקר למסורת נוסח מסויימת - נוסח צרפת, ואכמ"ל]. ובהערות להביא שנוי...
על ידי שים-שלום
ג' יולי 31, 2018 1:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סידור רינת ישראל עדות המזרח
תגובות: 12
צפיות: 945

Re: סידור רינת ישראל עדות המזרח

סידור רינת ישראל ע"מ, למעט הנוסח הינו סידור אשכנזי. ואפרש שיחתי מלבד הנוסח, בני העדות רגילים לסגנון מסויים, גודל פונט וצורתו, וסדר מסויים בתפילות. בכל סידורי ע"מ ברכת המזון לאחר ערבית שבת קודש. ואילו בסידורי ספרד ואשכנז לאחר תפילת שחרית. זה מאוד מתסכל לפתוח פעם אחר פעם את המקום בו אמורה לה...
על ידי שים-שלום
א' יולי 22, 2018 10:43 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הושיעו נא! קובץ חשוב שנמחק
תגובות: 13
צפיות: 1973

Re: הושיעו נא! קובץ חשוב שנמחק

נסה לעבור על הקבצים בתקיית השמירה האוטומטית (המיקום נמצא בהגדרות הוורד) כמה פעמים הצלחתי למצוא שם קובץ אבוד.
בהצלחה
על ידי שים-שלום
ב' יולי 16, 2018 9:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2681
צפיות: 457327

Re: בשורת ספרים חדשים

למה ללמוד גמרא? עוסק בהבנת מהי גמרא, ומהי תכלית לימוד הגמרא בעבודת ה' מיועד לנערים ולומדים מתחילים. מהי גמרא? מתי חיברו אותה? האם לימוד הגמרא מיועד לכלל הציבור או רק לתלמידי חכמים? מהיוצא לי מלימוד גמרא? מדוע התאמץ האר״י הקדוש בלימוד העיון? מנין שואבים מוטיבציה לעמול בתורה ובמיוחד בגמרא? האם לא עדי...
על ידי שים-שלום
ב' יולי 16, 2018 11:02 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שי"ן וסמ"ך מתחלפות בערך גימטרי
תגובות: 8
צפיות: 1517

Re: שי"ן וסמ"ך מתחלפות בערך גימטרי

לצערי לא מצאתי
אשמח אם מאן דהו יפנה לאשכול המדובר אשמח מאוד
תודה רבה
על ידי שים-שלום
א' יולי 15, 2018 1:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שי"ן וסמ"ך מתחלפות בערך גימטרי
תגובות: 8
צפיות: 1517

שי"ן וסמ"ך מתחלפות בערך גימטרי

מחפש דוגמאות/מקורות לשי"ן וסמ"ך המתחלפות בערך הגימטריא
הכוונה למילה שנכתבת בשי"ן שמאלית, ומחשבים את הגימטריא שלה כאילו נכתבה בסמ"ך (או להפך).

תזכו למצוות!
על ידי שים-שלום
ב' יולי 09, 2018 10:38 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס
תגובות: 11
צפיות: 1544

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

אין מה לבאר ! אמרת ש"האריז"ל סמך ידו על בידור ספרד ויניציא רפ"ד". וע"ז הגבתי שזה הבל והבלים ולא היה ולא נברא ! מה לא מובן ? אכן הלשון אינה מדוייקת אך מתבאר מכתבי הרח"ו שקיבל את הגהות התפילה על סדר סידור זה (שעה"כ נ ע"ד) וז"ל בעולת תמיד (וכן הוא בנגיד ומצ...
על ידי שים-שלום
ב' יולי 09, 2018 9:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפור תמוה מספר תולדות האר"י
תגובות: 2
צפיות: 380

Re: סיפור תמוה מספר תולדות האר"י

ייש"כ תודה
שלחו לי אשכול שהוזכר כעי"ז...
viewtopic.php?f=17&t=25147
ואכן הביא שם במבוא סגולה דומה כמדומני מספר הפעולות למהרח"ו, אך הרבה פחות תמוהה...
על ידי שים-שלום
א' יולי 08, 2018 11:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפור תמוה מספר תולדות האר"י
תגובות: 2
צפיות: 380

סיפור תמוה מספר תולדות האר"י

נמצא באוצר מהדורת בניהו, עמ' 224-225.
מעשה באישה המקשה לילד
יתכן?

אמנם מדובר בפק"נ, אך זוהי רפואה סגולית

התלבטתי אם מקומו כאן או בביהמ"ד, ומכאן קריאה לא להטות בבקשה לנושאים צדדיים
על ידי שים-שלום
א' יולי 08, 2018 8:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס
תגובות: 11
צפיות: 1544

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

שבטיישראל כתב:
שים-שלום כתב:האר"י סמך ידו על סידור ספרד ויניציא רפ"ד.

הבל הבלים

לא היה ולא נברא


באר דבריך
על ידי שים-שלום
א' יולי 08, 2018 7:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס
תגובות: 11
צפיות: 1544

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

האר"י סמך ידו על סידור ספרד ויניציא רפ"ד.
על ידי שים-שלום
ו' יולי 06, 2018 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שימוש במגבונים בשבת
תגובות: 95
צפיות: 7372

Re: היתר שימוש במגבונים בשבת

הערה שאולי יכולה להועיל: ראיתי בעבר שיש מחלקים בין מגבונים לחים יותר ופחות, עד שיש הסוחטים לפני ש"ק כמות מסוימת של מגבונים לצורך השימוש בשבת. והנה דרך מקרה נתברר לי פעם שהקפאת (ואח"כ הפשרת) המגבונים גורמת לאיבוד חלק ניכר מלחותם, ומשאירה מעט המספיק כדי להשתמש בהם לנקיון אך ללא סחיטה. ואולי...
על ידי שים-שלום
ו' יולי 06, 2018 8:53 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כיבוס כלים
תגובות: 6
צפיות: 1473

Re: כיבוס כלים

שמואל דוד כתב:האם שייך לשון כביסה על כלים?


גם לבגדים קוראים כלים.
הפוסקים ייחסו לשון כיבוס לכלי עץ ופלסטיק בשאלה אם שייך בהם דין כיבוס בשבת.
על ידי שים-שלום
ג' יולי 03, 2018 4:31 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה
תגובות: 5
צפיות: 1178

Re: התפילות המודפסות בסידורים בשומע תפילה

ראוי מאד אל האדם שבאומרו תפלת הלחש יאמר וידוי בשומע תפלה: אנא ה' חטאתי עויתי ופשעתי לפניך כו' כנזכר בזוהר פ' בלק דקצ"ה ע"ב, וז"ל: "לבתר לשואה גרמיה גו חסידים בשומע תפלה לפרטא חטאוי." גם ראוי לשאול על מזונותיו בברכת שומע תפלה, להורות שהוא בוטח בו יתברך אשר בידו מזון לכל חי (ש...
על ידי שים-שלום
ו' יוני 29, 2018 9:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2681
צפיות: 457327

Re: בשורת ספרים חדשים

ישראל אליהו כתב:
שים-שלום כתב:
שמועה לא רשמית מייחסת את השיר לגרע"י יוסף זיע"א
http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp? ... rum_id=771

ממש לא!
אמנם שמעתי ממנו את השיר הזה פעמים רבות בשמחת תורה, כמו עוד שירים, אבל הוא נכתב הרבה לפניו.


תודה על ההבהרה
על ידי שים-שלום
ה' יוני 28, 2018 11:35 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: האם 'קדיש יתום' הוא אכן קדיש של היתום?
תגובות: 4
צפיות: 743

Re: האם 'קדיש יתום' הוא אכן קדיש של היתום?

הראשון המביא שהיתום אומר קדיש הוא בעל אור זרוע (חלק ב׳ בהלכות שבת דף יא) וז״ל: ״מנהגינו בארץ כנען וכן מנהג בני רינוס, לאחר שיאמרו הציבור אין כאלוקינו עומד היתום ואומר קדיש, אבל בצרפת ראיתי שאינם מקפידים על כך מי שיאמר קדיש, אם נער יתום או נער שיש לו אב ואם וכמנהגינו מסתברא משום מעשה שהיה [מעשה דרבי ...

עבור לחיפוש מתקדם