מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 650 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיכאל1
ב' ינואר 22, 2018 5:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבצים תורניים שעדיין יוצאים לאור
תגובות: 44
צפיות: 9642

Re: מקבציאל

קוגן כתב:הקובץ "מקבציאל" של "מכון אהבת שלום" עדיין יוצא לאור?


לדעתי כבר שנתיים לא יצא.
מאז ש"מן הגנזים" מופיע בקצב מסחרר כנראה זה דחה את מקבציאל.
על ידי מיכאל1
ד' דצמבר 13, 2017 8:45 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 618
צפיות: 145799

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

עוד מעשה מת"ח אחד שליט"א שכיון משמש בר"מ בישיבה חשובה בירושלים. שבצעירותו הלך להתייעץ עם מרן על עניין אחד שהיה לו מחלוקת עם הוריו, ובתוך הדברים שאלו מרן במה אביו עוסק. אותו בחור שאביו שימש כפרופסור באוניברסיטה לא רצה לומר את כל האמת סתם ואמר שאביו מלמד. אחר כמה משפטים שאלו הגראי"...
על ידי מיכאל1
ד' דצמבר 13, 2017 8:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 618
צפיות: 145799

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

סיפר לי בעל המעשה שליט"א שהיה מהמתפללים הקבועים בבית מרן, שכשיצא מהבית ראה בחדר המדרגות בחורה ממררת בבכי, ושאל אותה לפשר הדבר, וענתה הבחורה שיש בידה מנעול שנתן לה "רב מקובל" אחד ונעל אותו בפניה ואמר לה שכעת ננעל מזלה. כיוון שכך חזר היהודי לבית מרן זצוק"ל וסיפר לו, מרן הזמין אותה ...
על ידי מיכאל1
ד' דצמבר 13, 2017 8:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 618
צפיות: 145799

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

אמר דבר אמת אחד מגדולי תלמידיו האמיתיים של מרן זצוק"ל. מרן הגראי"ל חי במשך למעלה ממאה שנה כאן בעולם הזה, בוא ונחשוב כמה תהפוכות עבר העולם, וכמה השתנה קצב החיים. ובכל זאת עד התקופה האחרונה ממש (ואני הצעיר והדל זכיתי להיות בביתו בתמוז לפני שנה ומחצה) תפס מיד כל עניין ועניין, ידע לאיזה ישיבה ...
על ידי מיכאל1
ד' דצמבר 13, 2017 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם הגיע הזמן לגאול את עצמותיה של אשת הרופא משה מאת הפרוטסטנטים?
תגובות: 3
צפיות: 1511

Re: האם הגיע הזמן לגאול את עצמותיה של אשת הרופא משה מאת הפרוטסטנטים?

על הקצין היהודי יש איזכור בhttp://www.jerusalem-love.co.il/?page_id=9434

חוץ מקירקברייד לא מצאתי איזכור לסיפור (ויש לדון האם קירקברייד נחשב כמסל"ת בפרט זה)
על ידי מיכאל1
ג' דצמבר 12, 2017 10:09 pm
פורום: חנוכה
נושא: נר חנוכה בשבת
תגובות: 6
צפיות: 1873

Re: נר חנוכה בשבת

ותי' הב"י בחד תירוצא שגם ביום הראשון איתרחיש ניסא, לפי שבני חשמונאי לקחו את השמן שבפך שהספיק ליום אחד וחילקוהו לח' חלקים, וביום הראשון הדליקו בשמינית מהכמות הנדרשת ואעפ"כ דלקה אותה שמינית עד הבוקר כאילו הייתה כמות השמן הרגילה ומשו"ה תיקנו חז"ל לזכרון הנס הדלקת נרות כבר מהיום הראש...
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 11, 2017 9:06 pm
פורום: חנוכה
נושא: נר חנוכה בשבת
תגובות: 6
צפיות: 1873

Re: נר חנוכה בשבת

ויש ליישב דהנה הגבורת ארי ביומא מד,ב הקשה דמשמע שהיו מקטירים בכל יום חצי פרס בבוקר וחצי פרס בין הערביים, בין בשבת ובין בחול. ולכאורה כיוון שלמצוות הקטרה סגי בכזית כאותה ששנינו זבחים קט,ב המקטיר כזית בחוץ לוקה א"כ היאך הותר להרבות בשיעורים ולהקטיר חצי פרס, והרי בהקרבת העומר חזינן דעבודת בית המקד...
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 11, 2017 8:41 pm
פורום: חנוכה
נושא: באיזה יום חל כה כסלו בשנת הניצחון על היוונים?
תגובות: 11
צפיות: 2832

Re: באיזה יום חל כה כסלו בשנת הניצחון על היוונים?

מעניין מאד כי בספר ליקוטי יהודה מביא מהאמרי אמת מגור שדן לפני אביו השפת אמת שנס חנוכה כ"ה כסליו היה בשבת קדש, ןהביא השפת אמת לזה ראיה מספר יוסיפון ששם כתבו כי מלבד מה שהדליקו המנורה, גם ערכו את שולחן לחם הפנים. והרי עריכת הלחם היתה נעשית בשבת . והוסיף האמרי אמת שלפי זה ניתן עוד לפרש חנו כ"...
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 11, 2017 8:33 pm
פורום: חנוכה
נושא: שאלות בהלכות חנוכה
תגובות: 13
צפיות: 3294

Re: שאלות בהלכות חנוכה

הא לחמא עניא כתב:שמעתי היום שאלה [שמטרתה בכדי ללבן היטב את הענין]:
הרואה נר חנוכה שהדליק גוי, ואינו עתיד להדליק באותו יום, האם שייך לברך על נרות הללו ???
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 11, 2017 8:31 pm
פורום: חנוכה
נושא: שכח רצה בברכת המזון של שבת חנוכה- האם אומר על הניסים? ** גדר הלל דחנוכה וחיוב הנשים באמירתו
תגובות: 2
צפיות: 1114

Re: שכח רצה בברכת המזון של שבת חנוכה- האם אומר על הניסים? ** גדר הלל דחנוכה וחיוב הנשים באמירתו

והנראה בזה ובהקדם ד' מו"ר הגרש"מ דיסקין זצ"ל (משאת המלך הערות והארות אות פ"ו) שכתב ואלו דבריו: כבר העירו מדוע לא נהגו הנשים להדליק לעצמן. ויתכן לבאר לפי"מ שביארתי דמה שיש דין מיוחד של מהדרין בנרות חנוכה, הוא לפי שכל עיקר הנס היה להידור, שהרי מהדין היה אפשר להדליק בשמן טמא, ...
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 11, 2017 8:26 pm
פורום: חנוכה
נושא: מהי הסתירה המדוברת?
תגובות: 11
צפיות: 6336

Re: מהי הסתירה המדוברת?

כמדומני ששאלה זו מיוחסת לגאב"ד פוניבז' הגרי"ש כהנמן זצוק"ל ,ו כמדומה שהוא פשט שצריך למכור אך ידליק נר חנוכה כי הממון כאילו לא קיים לענין נר שבת, או כעין סברא זו.
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 11, 2017 8:22 pm
פורום: חנוכה
נושא: נר חנוכה בשבת
תגובות: 6
צפיות: 1873

Re: נר חנוכה בשבת

בספר אור תורה לאדמו"ר מאוסטרווצא (פר' מקץ בקונ' לחנוכה) שנס חנוכה היה בשנת ג' אלפים תרכ"ב ולפי חשבון המולדות היה מולד תשרי בשבת והיה ראש השנה בשבת וכן כ"ה כסלו היה בשבת, והרי את המנורה לא הדליקו החשמונאים מבעוד יום שהרי היו טבולי יום, והמתינו עד הערב שמש שהוא בצאת הכוכבים, וא"כ י...
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 11, 2017 6:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול גליונות המעין להורדה
תגובות: 109
צפיות: 24277

Re: אשכול גליונות המעין להורדה

האם המעין החדש כבר יצא ממזבח הדפוס?
האם יוכל הרב הקיק או אי מי להעלותו קמי שולחן מלכים?
על ידי מיכאל1
ד' דצמבר 06, 2017 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12276
צפיות: 2191570

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

האם מישהו יוכל לזכותני בהעלאת עמודים קז-קט מהספר מנהגים דק"ק וורמייזא [דן שם במנהג וורמייזא בר"ח סיוון שחל בערב שבת על תפילת ערבית מוקדם בערב שבת]

תודה רבה
על ידי מיכאל1
ג' דצמבר 05, 2017 9:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: האמנם לא למד החזון איש בשום מסגרת ישיבתית? פרק בהיסטוריה
תגובות: 42
צפיות: 12832

Re: האמנם לא למד החזון איש בשום מסגרת ישיבתית? פרק בהיסטוריה

טוב עשה נותן הכותרת לאשכול שהוסיף התיבות 'פרק בהיסטוריה', משום שמעבר לזה, נדמה שיקשה למצוא בספרי החזון איש השפעה על דרך לימודו וקו חשיבתו לא מרבי חיים עוזר, לא מרבי יצחק בלאזר ולא מה'חשק שלמה'. תכונתו המופנמת מחד, ואי הימשכותו לדעות סביבתו, הם היותר משתקפים בספריו, כמו גם אי רתיעה לפסוק כנגד מנהג ה...
על ידי מיכאל1
ג' דצמבר 05, 2017 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה (במיוחד) על גדול בישראל מבוגר שחולה
תגובות: 13
צפיות: 2831

Re: תפילה (במיוחד) על גדול בישראל מבוגר שחולה

בספר הליכות שלמה (תפילה פ"ח הע' 56) מהגרשז"א, שמותר להתפלל על חולה שיבריא, גם אם הרופאים התייאשו מלרפאותו בדרכי הטבע. והביא מהגר"י אייבשיץ דמש"כ "רופא כל בשר" היינו בדרכי הטבע, והוא לכל הברואים, ומש"כ "רופא חולי עמו ישראל" הוא על המעלה המיוחדת לישראל, שרפ...
על ידי מיכאל1
ג' דצמבר 05, 2017 7:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתי הנבואה קיימת
תגובות: 8
צפיות: 2097

Re: ממתי הנבואה קיימת

בקרו טלה כתב:
מיכאל1 כתב: [וכעת איני זוכר על רחל אך דבר הלמד מעניינו]

מדרש רבה בראשית - עב, ו
א"ר חנינא בן פזי אמהות נביאות היו ורחל מן האמהות יוסף ה' לי בנים אחרים אין כתיב כאן אלא בן אחר אמרה עוד אחד הוא עתיד להעמיד הלואי יהיה ממני

ייש"כ ברוך משיב אבדה לבעליה
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 11:55 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מפיץ טוב
תגובות: 28
צפיות: 5473

Re: מפיץ טוב

רעהו שעובד דרך מפיץ אחר, אמר לי שדרכו כל תקופה לערוך סבב עצמי בחנויות, ולהתעניין אצל המוכר אודות הספר בלי לספר לו כמובן שהוא המחבר, ודואג עי"ז שהספר יוזמן ע"י בעלי החנויות. משנה ב"מ נ"ח ב כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח ובנידו&quo...
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בתי התפילין וחמשת החושים
תגובות: 5
צפיות: 1286

Re: בתי התפילין וחמשת החושים

מצאתי כתוב: בתפילין של ראש תמצא ארבעה בתים... כי בראש תמצא ארבעה <הרגשים:> העינים לראות, האזנים לשמוע, האף להריח, החיך לטעום. ויש לכל אחד מאלו ההרגשים בית בפני עצמו, כי כולם הרגשים חלוקים לאבר מיוחד, ורמז בו, שיהיו כל ההרגשים מכוונים להאמנת המצוה, ובשל יד בית אחד, מפני שאין בו אלא הרגש אחד, והוא המ...
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 11:37 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מפיץ טוב
תגובות: 28
צפיות: 5473

Re: מפיץ טוב

ב"ה (איני יודע אם בחינת ברכה על הטובה או על הרעה) אני סמוך על שולחן אחרים ולכן איני מתעסק עם הפצה. אך דיברתי עם שניים מידידיי, האחד עובד דרך אור החיים ומאד מאד מרוצה רעהו שעובד דרך מפיץ אחר, אמר לי שדרכו כל תקופה לערוך סבב עצמי בחנויות, ולהתעניין אצל המוכר אודות הספר בלי לספר לו כמובן שהוא המחב...
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתי הנבואה קיימת
תגובות: 8
צפיות: 2097

Re: ממתי הנבואה קיימת

הגרי"א חבר מבאר שאצל יעקב התחילה דרגת הנבואה בקביעות, ולא קודם לכן.
ולכן אין סתירה לזה שאברהם ויצחק היו נביאים.
באותה מידה יש להקשות על הא דמפורש באיזהו מקומן שהאמהות שרה רבקה ולאה היו נביאות [וכעת איני זוכר על רחל אך דבר הלמד מעניינו]
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת לפני הזמן בשביל ישועה וכו', מקור?
תגובות: 63
צפיות: 9105

Re: קבלת שבת לפני הזמן בשביל ישועה וכו', מקור?

א. אכן לפי היראים מספיק 18 דק' אך יש לקחת בחשבון את המרחק הקצר בין 20 ל18 ומכאן צגיעה האזהרה על 30 דק'. ב. כבר כתבתי לעיל על כת הסוברים כשמדליקים לפני פלג המנחה ומקבלים שבת אי"ז ברכה לבטלה ויוצאים ידי חובה, ועוד דברים איתי בזה, ומקוצר הזמן אין בידי להעלותם, ואי"ה עוד חזון למועד. ג. מי שמתפ...
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 792
צפיות: 169415

Re: השוואות...

חכמת שלמה או"ח תרעא ב
אם הדליק בלילה א' [של חנוכה] ב' נרות אם יצא או לא נלפענ"ד דיצא דתוספת על הדבר אינו מזיק בכה"ג כמ"ש הרמ"א רס"ג בהלכות שבת דיכול להוסיף על מנין המכוון ובלבד שלא יפחות ע"ש וה"ה בזה ודו"ק היטב
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 8:41 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מנחת אריאל שבת
תגובות: 0
צפיות: 777

מנחת אריאל שבת

בגירסתי (14) בסדר דפי הספר השתרבב דף ה ב בין מא א למא ב
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 8:33 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 1007
צפיות: 283381

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

היכן נכתב בפורום האם מותר להתפלל על נס - בעיקר לגבי חולה שע"פ דרך הטבע אין לו סיכוי להתרפאות (ואפשר שנכתב על האמהותץ הקדושות שהיו עקרות או על דינה ויוסף שנתחלפו)?
ייש"כ
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 8:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתי הנבואה קיימת
תגובות: 8
צפיות: 2097

Re: ממתי הנבואה קיימת

בהגש"פ של הגרי"א חבר מבאר שמעלת הנבואה התחילה אצל יעקב אבינו כי אין נבואה שורה אלא על משפחה המיוחסת בישראל, ולכן זרע אברהם ויצחק שלא נזדכך לגמרי עד יעקב לא זכה למעלת הנבואה בקביעות.
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 8:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אין ראוי לסמוך על הקבלה..."
תגובות: 7
צפיות: 1588

Re: "אין ראוי לסמוך על הקבלה..."

אין המלאכה נקראת אלא ע"ש גומרה.
להבא אשתדל להיות יותר ממוקד.
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 3:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אין ראוי לסמוך על הקבלה..."
תגובות: 7
צפיות: 1588

Re: "אין ראוי לסמוך על הקבלה..."

החובת הלבבות מדבר בהקדמה על אותם האומרים שהקבלה תעמוד במקום עיון וכותב שזה אין ראוי אלא לנשים ועמי הארצות, אך נ"ל שאתה מחפש מקור ל"קבלה" אחרת מזו, הלא כן?
על ידי מיכאל1
ב' דצמבר 04, 2017 2:39 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: סדר לפי סימנים במשנה ברורה
תגובות: 2
צפיות: 2645

Re: סדר לפי סימנים במשנה ברורה

ייש"כ
אולי כדאי אז להוסיפו לרשימת "ראשונים במעלה" של איש ספר לטובת הכלל
על ידי מיכאל1
א' דצמבר 03, 2017 10:18 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: סדר לפי סימנים במשנה ברורה
תגובות: 2
צפיות: 2645

סדר לפי סימנים במשנה ברורה

בגירסתי (14) כמדומה שאין הוצאה של משנה ברורה בה מסודר המפתח לפי סימני השו"ע
דבר שהיה מקל את השימוש בספר וחוסף דפדוף על סמך ניסוי וטעייה לפי מספרי העמודים בספר כה פופלארי

תודה רבה
על ידי מיכאל1
א' דצמבר 03, 2017 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 81
צפיות: 13599

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

ייתכן וכבר נכתב
שבט הלוי להגר"ש וואזנר
על ידי מיכאל1
א' דצמבר 03, 2017 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארבעה מלכים מושלים
תגובות: 6
צפיות: 1442

Re: ארבעה מלכים מושלים

חד מקמאי מונה כל מיני ענייני ארבעה, וביניהם: וגם כל מקומות העולם ארבע רוחות: פנים ואחור, ימין ושמאל; וכל צדי העולם ד': צפון ודרום, מזרח ומערב; והמלכים המושלים ארבעה לפחות. ולא הבנתי מהו: "המלכים המושלים ארבעה לפחות". ואודה לכל עזרה בעניין. עי' מגילה יא,א ובתוספות והלפחות לכאורה מתייחס לשל...
על ידי מיכאל1
א' דצמבר 03, 2017 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארבעה מלכים מושלים
תגובות: 6
צפיות: 1442

Re: ארבעה מלכים מושלים

חד ברנש כתב:חד מקמאי מונה כל מיני ענייני ארבעה, וביניהם:
וגם כל מקומות העולם ארבע רוחות: פנים ואחור, ימין ושמאל; וכל צדי העולם ד': צפון ודרום, מזרח ומערב; והמלכים המושלים ארבעה לפחות.

ולא הבנתי מהו: "המלכים המושלים ארבעה לפחות". ואודה לכל עזרה בעניין.

עי' מגילה יא,א ובתוספות
על ידי מיכאל1
ש' דצמבר 02, 2017 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זהירות, לא תחנם!
תגובות: 25
צפיות: 5657

Re: זהירות, לא תחנם!

הגר"מ פטרפרוינד כ' קונטרס נפלא בעניין לא תחנם וכדרכו לא הניח דבר גדול ודבר קטן בסוגיא זו בשם "חן מרים"

המחבר ישמח לכל הערה
על ידי מיכאל1
ה' נובמבר 30, 2017 11:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו" - האחד בא לגור וישפוט שפוט?
תגובות: 13
צפיות: 2569

Re: "לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו" - האחד בא לגור וישפוט שפוט?

בקרו טלה כתב:
מיכאל1 כתב:בלי לעיין במ"מ שצויינו.

אכן viewtopic.php?f=46&t=37645&p=420022#p419277

עיינתי, ייש"כ
על ידי מיכאל1
ה' נובמבר 30, 2017 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 11904

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

דרך אגב, ממין האשכול סיפר לי תלמיד חכם א' שליט"א שישב השבוע אצל מרן בעל הדרך אמונה ובתוך השיחה אמר לו שהיה מעשה בסוכות האחרון שיהודי קנה אתרוג מהודר באלף דולר ואחר חג הסוכות כשרצה נוות ביתו לעשות מרקחת טבלה את האתרוג במים והתברר שהאתרוג צבוע. מיד הלך הקונה אל המוכר ובפיו טענתו לקבל חזרה את כספ...
על ידי מיכאל1
ה' נובמבר 30, 2017 10:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: סתירה ל"ווארט" של הקאצקר והרב מבריסק מפסוק מפורש
תגובות: 14
צפיות: 3563

Re: סתירה ל"ווארט" של הקאצקר והרב מבריסק מפסוק מפורש

בספר חמדה גנוזה מובא בשם הד"ח מצאנז: כל העשרים שנה שהיה יעקב אבינו בבית לבן לא בא אף פעם אחת תחת קורת ביתו של לבן כי מגודל כח הטומאה שהיה שורה שם אלמלא היה בא פעם אחת היה נתפס שם. והעיר ע"ז ח"א שהכתוב מכחישו: ויהי כשמוע לבן וכו' ויביאהו אל ביתו. זכורני שראיתי באחד המפרשים שיעקב אבינו...
על ידי מיכאל1
ה' נובמבר 30, 2017 10:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו" - האחד בא לגור וישפוט שפוט?
תגובות: 13
צפיות: 2569

Re: "לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו" - האחד בא לגור וישפוט שפוט?

בליל עיין במ"מ שצויינו.
זכורני שיש משהו שיום קודם שקעה החמה שלא בזמנה כדי שיישן יעקב בהר המוריה ולכן חששו הרועים שמא גם היום תשקע החמה טרם זמנה והזדרזו לכנס את הצאן כבר משעה מוקדמת, ואמר להם יעקב אבינו שהיום יהיה ככל הימים ולכן לכו רעו.
על ידי מיכאל1
ה' נובמבר 30, 2017 9:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1846
צפיות: 404380

Re: בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים

זקני דרום כתב:כתובת מייל של שיעורי ר' אריאב עוזר


info@timnati.co.il
על ידי מיכאל1
ה' נובמבר 30, 2017 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לסיפור ?
תגובות: 7
צפיות: 1681

Re: מקור לסיפור ?

זכורני משהו כזה עם ר' יוסף חיים זוננפלד, צריך לחפש בספרים אודותיו [התפרסם במוסף שב"ק של יתד בעבר)

עבור לחיפוש מתקדם