החיפוש הניב 457 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיכאל1
ג' ספטמבר 19, 2017 11:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?
תגובות: 4
צפיות: 114

Re: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?

עדיין לא קראתי אבל כמדומה שפרופ' אליצור כבר פירסמה את המחקר הזה בעבר.
התחדש משהו נוסף?
על ידי מיכאל1
ג' ספטמבר 19, 2017 10:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: למה צועקים ב'ותשובה ותפילה וצדקה'?
תגובות: 35
צפיות: 1866

Re: למה צועקים ב'ותשובה ותפילה וצדקה'?

על הצעקות וההתרגשות ב"ונתנה תוקף" שמעתי כבר מר' אליהו דיסקין הגדרה נכונה שזה סדר מוסר שלפני מז"ש, ומי שצועק בסדר מוסר להתעורר שיצעק גם כאן....

ועוד הוסיף שאצל הנשים כידוע זה עיקר עבודת היום, ואכמ"ל
על ידי מיכאל1
ג' ספטמבר 19, 2017 10:43 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: זמן הדין בראש השנה - זמן תקיעת שופר
תגובות: 3
צפיות: 85

זמן הדין בראש השנה - זמן תקיעת שופר

בעוניי איני יודע,
מה המקור לדברי הגרי"ס באור ישראל מכתב ז' כי הזמן שהאדם נידון בו בראש השנה הוא זמן תקיעת שופר?

זכור לי כמדומני מהיסוד ושורש העבודה שאם אדם מרגיש התעוררות באמצע ראש השנה ידע שאז דנים אותו בשמים ואף דאיהו לא חזי מזליה חזי
על ידי מיכאל1
ג' ספטמבר 19, 2017 8:19 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לולב כווץ מהו ושאלה על ערכם של ספרי הסבר על ד' מינים
תגובות: 1
צפיות: 72

Re: לולב כווץ מהו ושאלה על ערכם של ספרי הסבר על ד' מינים

א. ביאורי הראשונים בדין קווץ. גמ' לב,א לולב קווץ פסול, ופי' רש"י ד"ה קווץ, שיוצאין בשדרה שלו עוקצין כמין קוצים. והנה רש"י פי' דמיירי שיוצאים קוצים משדרתו, ולפו"ר נראה שאם יוצאים קוצים מהעלים אי"ז קווץ הפוסל בלולב, ועי' לק' מש"כ בטעם פסול לולב הקווץ, ואם נאמר דחשיב כבעל ...
על ידי מיכאל1
ג' ספטמבר 19, 2017 8:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 47
צפיות: 2505

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

אף אני אהיה נמנה מן המבקשים מחילה מחברי ורבני הפורום. ואוסיף בזה ששמעתי מהגאון ר' חיים יצחק קפלן שאחת מהבעיות בטכנולוגיה היא שהתקשורת בין אדם לחברו כבר לא נעשית פנים אל פנים, ואם כן בדרך זו חסר לאדם את ההרגשה שהוא עומד מול צלם אלוקים, ולכן היחס הוא בהתאם. ולכן אבקש מחילה בכפילא כי פעמים נקודה זו גור...
על ידי מיכאל1
ג' ספטמבר 19, 2017 6:21 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 924

Re: הפסק בתקיעות

לא הבנתי את הגאונות, לא יותר נח לומר שהברכה קאי לדידיה על המעומד, הכי מפני שהם אין מברכים אותה כך?, והסברא נותנת שאם חשוב הפסק זה אומר דבעי ברכה ע"ז, אלא שאין מברכים אותה מפני הספק דילמא אין כאן הפסק. הברכה לא יכולה לדידיה לחול על תקיעות דמעומד כי הרי סמוך לברכה אינו שומע כלל תקיעות דמצווה אחר...
על ידי מיכאל1
ב' ספטמבר 18, 2017 11:45 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 924

Re: הפסק בתקיעות

כידוע לכתחילה יש להקפיד שלא להפסיק בדיבור מתחילת התקיעות עד לסיום מאה קולות. נפשי בשאלתי אלו מן הדברים נחשבים להפסק, שהרי מצוי שהציבור מנגן עם הש"צ קטעים רבים כגון 'ויאתיו' או 'חמול על מעשיך' ואפילו סתם חלקים מגוף התפילה, ומדוע לא חוששים בזה להפסק. יש נוסח של תפילה לתקיון קרי שמודפסת במחזורים ...
על ידי מיכאל1
ב' ספטמבר 18, 2017 11:44 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הפסק בתקיעות
תגובות: 26
צפיות: 924

Re: הפסק בתקיעות

שאלני ח"א, הוא צריך להתפלל עם אמו (האלמנה) במניין שמתפללין בו בשעה 7-30 למשל, אולם שם התקיעות לא כ"כ מהודרות בשבילו, ולכן הוא חשב לילך להתפלל שחרית במנין נץ ולשמוע תקיעות דמיושב במקום אחר ואח"כ לילך להתפלל מוסף עם אמו. שאלתו היא, האם יכול להפסיק בדיבור בין תקיעות אלו לתקיעות דמעומד, ...
על ידי מיכאל1
ב' ספטמבר 18, 2017 11:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "מחי ומסי" בציבור וביחיד
תגובות: 8
צפיות: 157

Re: "מחי ומסי" בציבור וביחיד

הפרי חדש לעניין אמירת קדושה שביוצר בטעמים נקט דסגי בעשרה אומרים לא בבת אחת המאמר מרדכי האריך לדחות דבריו ועי' בכה"ח (סימן נט סקכ"א) ובעוד יוסף חי (שמות ז') ובהלכה ברורה (בירור הלכה סימן נט הערה ו'). לא עיינתי כעת, אך כמדומה שהמשנ"ב מסכים עם הפר"ח, ואם כן בני אשכנז הצילו נפשם מהא...
על ידי מיכאל1
ב' ספטמבר 18, 2017 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים
תגובות: 18
צפיות: 279

Re: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים

העצה הפרקטית הפשוטה וסליחה על העברת הנושא מדיון הלכתי לטיפים לבית היא לשפוך מלח ואז להניח את הנרית הבאה בצורה יציבה.
על ידי מיכאל1
ב' ספטמבר 18, 2017 1:49 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "מחי ומסי" בציבור וביחיד
תגובות: 8
צפיות: 157

Re: "מחי ומסי" בציבור וביחיד

הפרי חדש לעניין אמירת קדושה שביוצר בטעמים נקט דסגי בעשרה אומרים לא בבת אחת
על ידי מיכאל1
א' ספטמבר 17, 2017 1:49 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'יום הכסא' (באל"ף)
תגובות: 28
צפיות: 418

Re: 'יום הכסא' (באל"ף)

כדכד כתב:
מיכאל1 כתב:ראיתי היום במשנ"ב שמביא דכתיב וביום הכסא זה ר"ה.

איפה במשני"ב ואיפה כתיב "וביום הכסא"? בתהלים כתוב "בכסה" ובמשלי כתוב "ליום הכסא".תקצא סק"ג
על ידי מיכאל1
ו' ספטמבר 15, 2017 1:35 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'יום הכסא' (באל"ף)
תגובות: 28
צפיות: 418

Re: 'יום הכסא' (באל"ף)

ראיתי היום במשנ"ב שמביא דכתיב וביום הכסא זה ר"ה.
על ידי מיכאל1
ו' ספטמבר 15, 2017 12:16 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם יש חזקה בשימוש שטח עבור סוכה
תגובות: 13
צפיות: 242

Re: האם יש חזקה בשימוש שטח עבור סוכה

נ"ב יכול השכן העליון לטעון שלא מחה עד היום כי לא רצה למנוע את שכנו ממצווה, והוזכרה טענה זו כבר באחרונים הקדומים. השכן העליון חלם מיד עם כניסתו לבנין (שאז לא היו בכלל דירות בקומה התחתונה) להוציא רלסים וכו', אבל חוסר הממון לא איפשר לו זאת, עד עתה שאין לו ברירה אחרת. האם זו טענה? הדירות בקומה התח...
על ידי מיכאל1
ו' ספטמבר 15, 2017 12:14 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם יש חזקה בשימוש שטח עבור סוכה
תגובות: 13
צפיות: 242

Re: האם יש חזקה בשימוש שטח עבור סוכה

למה ברור שאין חזקה כלפי צד שלישי אחר ג' שנים של שימוש?
ובנוסף כאן שלא אכפת ליה ודאי שיש מקום לחזקה
על ידי מיכאל1
ה' ספטמבר 14, 2017 11:59 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם יש חזקה בשימוש שטח עבור סוכה
תגובות: 13
צפיות: 242

Re: האם יש חזקה בשימוש שטח עבור סוכה

(ב) לשכן מלמטה נשאר מספיק שטח בשביל לבנות סוכה יפה נאה ורחבה (שני מטר על ארבע וחצי מטר, לזוג צעיר עם ילד!), והרלסים צמצמו את סוכתו המקורית בפחות ממחצית. דעתו של הרב סילמן, שזו לא טענה. (א) לשכן מלמטה אין חזקת שימוש לסוכה במשך ג' שנים, כי הוא שוכר את הדירה ולא התגורר בה במשך ג' שנים. ויש לדון אם שיי...
על ידי מיכאל1
ה' ספטמבר 14, 2017 11:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם יש חזקה בשימוש שטח עבור סוכה
תגובות: 13
צפיות: 242

Re: האם יש חזקה בשימוש שטח עבור סוכה

זכורני שיש דברים בזה במשפט צדק של הרב אילן אש שליט"א.
על ידי מיכאל1
ה' ספטמבר 14, 2017 11:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עוקץ של אנשי עסקים כל כמה זמן בציבור החרדי
תגובות: 18
צפיות: 848

Re: עוקץ של אנשי עסקים כל כמה זמן בציבור החרדי

מענין לענין שמעתי מהגר"י סילמן שמעל אחוז מסויים תשואה (אאל"ט 12 או 15) לשנה לא צריך היתר עיסקה, כי ודאי שהכסף לא יחזור!
על ידי מיכאל1
ה' ספטמבר 14, 2017 10:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 62
צפיות: 2888

Re: שופר כתפילה

בברכה המשולשת כתב:כמדומני שכוונתו לתקיעות בתפילת הלחש (וכעין דברי הא"א)


אכן, מסתבר יותר.
על ידי מיכאל1
ה' ספטמבר 14, 2017 10:30 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?
תגובות: 27
צפיות: 588

Re: חזרת הש"ץ של ימים נוראים - מה ענינה?

בלי עיון כלל
אולי כל חזרת הש"צ בראש השנה היא כדי לקיים תקיעות ע"ס הברכות, ולכן לא בעינן שיהיה לה שם תפילה.

ויש לדון מה יאמרו המג"א והא"ר בשאר תפילות שמוסיפים בהם פיוטים, כד' פרשיות לדוגמה?
על ידי מיכאל1
ה' ספטמבר 14, 2017 6:20 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 62
צפיות: 2888

Re: שופר כתפילה

אגב, מה פשר דבריו אח"כ בסי' תמו - ובענין מה שתקע האריז"ל [ואחריו הבעל שם טוב ותלמידיו שהעניקו החמה בקומתם] בלחש. יש לי בזה דבר עמוק. לא ניתן להאמר כי אם מפה לאוזן. אך לא יאות כי אם לגדולי ערך כמותם. ואם לא שאין רצוני לשנות מנהג רבותי. לא הייתי תוקע בלחש האם ידוע למה כוונתו? הוא לא מתכוון ...
על ידי מיכאל1
ד' ספטמבר 13, 2017 5:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פיוט לראש השנה - הצעות השלמה/תיקון
תגובות: 15
צפיות: 303

Re: פיוט לראש השנה - הצעות השלמה/תיקון

חד ברנש כתב:כעת סבורני, שיותר פשוט לתקן: 'זריז מקדים לִתְקוֹעַ'.


אם יש בהעתקה עוד מספר טעויות רחוקות כאלו, קרי מ"בכח" ל"לתקוע", אזי בהחלט זוהי הנחה סבירה ופשוטה יותר. אך אם כתב היד אינו סובל מכאלו אזי זוהי הנחה רחוקה שנתחלפו מילים כ"כ רחוקות, ויותר סביר שנשמטה מילה.
על ידי מיכאל1
ד' ספטמבר 13, 2017 12:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיעורו של שופר - שיטה מחודשת(?)
תגובות: 11
צפיות: 232

Re: שיעורו של שופר - שיטה מחודשת(?)

כת"ר לא יסתפק בשיטת רבנו גרשום בחולין פט,א ששיעור שופר הוא ג' טפחים, שהובאה גם באורחות חיים בשם י"א?
על ידי מיכאל1
ג' ספטמבר 12, 2017 11:26 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פיוט לראש השנה - הצעות השלמה/תיקון
תגובות: 15
צפיות: 303

Re: פיוט לראש השנה - הצעות השלמה/תיקון

אולי ההשלמה היא המילה "הזרוע"
וכוונת הפייטן על המנהג שהיה נהוג באשכנז והוזכר כבר בטור תקפ"ה שהיו מזדרזים להיות התוקעים.
על ידי מיכאל1
ג' ספטמבר 12, 2017 9:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פסוקי דזמרה בר"ה במנין כוותיקין
תגובות: 21
צפיות: 527

Re: פסוקי דזמרה בר"ה במנין כוותיקין

אמר לי ר' יוסף שוב שאם היינו זוכים שהגריש"א יאריך ימים יותר אז זמן שיכיר היה מתקרב יותר ויותר לנץ החמה.
על ידי מיכאל1
ב' ספטמבר 11, 2017 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אומדן בעדות קדושין
תגובות: 17
צפיות: 290

Re: אומדן בעדות קדושין

צריך לדעת את פרטי המעשה, כי פעמים רבות מדובר רק בנערווען, ולכן התייחסות הרב היא בהתאם וביודעי ומכירי קא אמינא
על ידי מיכאל1
ב' ספטמבר 11, 2017 10:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?
תגובות: 47
צפיות: 1368

Re: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?

( מעניין שלרב אלישיב בזמנו הביאו רופא מספר אחד בעולם בתחום שלו, כנראה שקופת העיר ושאר סיפורים זה טוב להמון העם התמימים.) שמעתי בשם אחד הגדולים, שראה את עלון קופת העיר "תן 180 ש"ח בעבור חולה פלוני ומרן פלוני יתפלל עליך לפני כל נדרי", תמה הגדול למה נצרך להגיע בזה לשעבודא דרבי נתן, שאני...
על ידי מיכאל1
א' ספטמבר 10, 2017 10:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?
תגובות: 47
צפיות: 1368

Re: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?

קראקובער כתב:כשהיו שואלים את הרב אלישיב שאלות כאלו היה עונה שיבררו אצל הרשויות.


זו גם תשובה לגיטימית
ומה תעשה על חתנו הגר"ח שבהבל פה מכריע לפעמים כנגד הרופאים או הרשויות?
על ידי מיכאל1
א' ספטמבר 10, 2017 10:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?
תגובות: 47
צפיות: 1368

Re: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?

ואם כנים הדברים
למה שיהודי מפלורידה כשיש בפניו התלבטות אמיתית וקשה אם לעזוב או לא לעזוב, לא יהיה שונה מחולה סרטן שיש לפניו כמה דרכי טיפול?
על ידי מיכאל1
א' ספטמבר 10, 2017 9:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?
תגובות: 47
צפיות: 1368

Re: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?

כשכואבת לך הבטן אתה ניגש לרב או לרופא? כשהרמב"ן היה זה שכתב מה לרופא בבית יראי השם... ושיהיה ברור אף אחד לא אמר לא ללכת לרופא, אם כי בשביל כאב בטן פשוט לא הייתי ממליץ לבלות זמן המתנה מיותר בקופ"ח.... לעצם העניין: הרי ברור לכולם שהשאלה היא לא חד משמעית וגם בקרב המומחים אין תמימות דעים, והכ...
על ידי מיכאל1
א' ספטמבר 10, 2017 9:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?
תגובות: 47
צפיות: 1368

Re: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?

התפרסם שהגיע "משלחת" להתייעץ עם מרנן ורבנן אם לעזוב או לא וחוץ מזה שע"פ הלכה צריך לשמוע להוראות של אנשי מקצוע בתחום (אין פה "השקפה" ולא שאלות בהלכות שבת) אבל נניח שכן יש מקום, האם לא עדיף לשאול רבני המקום שקרובים אל החלל? משום מה נזכרתי באיגרתו של החזון איש וז"ל שלא בד...
על ידי מיכאל1
א' ספטמבר 10, 2017 9:33 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טבילות כה"ג ביום הכיפורים ומחילת עוונות ישראל
תגובות: 8
צפיות: 169

Re: טבילות כה"ג ביום הכיפורים ומחילת עוונות ישראל

תודה לך, ר' מיכאל, דברי הרלב"ג שייכים לעניין, השאר - פחות. נראה לי שיש בראשונים את המשמעות שהטבילות הם חלק מההכנות ללבישת הבגדים, וזה גרם לי לכתוב בפשיטות שלדעת התו"י אזי הטבילה היא חלק ממעשה הכפרה. מדחיית דברי המהרי"ל אני מבין שכת"ר או הפייטן הקדום מחלק בין הטבילה לקידוש ידין ו...
על ידי מיכאל1
א' ספטמבר 10, 2017 9:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איך ממליכים?
תגובות: 13
צפיות: 322

Re: איך ממליכים?

הגרמ"מ פרבשטיין ר"י חברון נוהג לומר בדרשותיו שהדרך שלנו להראות המלכה היא בבקשות הפרטיות והנצרכות לנו על אף דברי הזוהר שלא נהיה ככלבים הצועקים הב הב, בזה שאנו מבקשים מהקב"ה אנו מראים שהוא בעל היכולת ואין אנו תלויים אלא בו.
על ידי מיכאל1
א' ספטמבר 10, 2017 9:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טבילות כה"ג ביום הכיפורים ומחילת עוונות ישראל
תגובות: 8
צפיות: 169

Re: טבילות כה"ג ביום הכיפורים ומחילת עוונות ישראל

דרוש לי מקור קדום לרעיון, שחמש הטבילות של כהן גדול ביום הכיפורים הם כסמל למחילת עוונות ישראל. תודה לכל עזרה. מצאנו בראשונים שלבישת הבגדים היא המכפרת, עי' תוס' רא"ש ותוס' ישנים יומא לב,ב וע"ע לשונו של הרלב"ג ויקרא טז ד בהשוואה לניקיון הכהן גדול לניקיון העבירות. וגם המהרי"ל בסדר ל...
על ידי מיכאל1
א' ספטמבר 10, 2017 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - שאלות פשוטות
תגובות: 209
צפיות: 14213

Re: אשכול - שאלות פשוטות

אשכול לשאלות פשוטות למי שאין את פנאי/חשק/כח לטרוח, לעיין לחפש ולמצוא את הדין בהלכה ו/או באוצר. *כל מי שיש לו שאלה מוזמן לכותבה ולהעלותה לכאן. ולעונים ולמשיבים תהא ברכה ממרומים. גבר עלי כעת יסו"ד העפ"ר, אפנה לעזרתכם. -ראיתי נוהגים להתחיל קדיש תתקבל במעריב, או חזרת הש"ץ בשחרית ומנחה, כ...
על ידי מיכאל1
א' ספטמבר 10, 2017 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 140
צפיות: 2772

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

עפ"י בקשת אחד מחשובי הכותבים כאן והותיקים ביותר שכולנו נעזרים בו שליט"א שפשיטא ליה שהסיפור לא היה כפי שהבאתי בתחילה ושלח לי באישי צילום מספר גשמי ברכה ומצו"ב , שם מביא את הסיפור שהביא פותח האשכול בנוסח קצת שונה, שלפני החזו"א היה תפוח ואמר לר' פייבל שטיינברג "תאמין לי שאין ל...
על ידי מיכאל1
א' ספטמבר 10, 2017 8:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 140
צפיות: 2772

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

איני מבין על מה יצא קצפם של אי אילו כותבים על פגיעה בכבודם של אדמורי"ם וצדיקים! אדרבה יפתחו נא אשכול צמוד שכותרתו תהיה "בשביל עבודת הצדקה אני מאחר את זמן תפילה" שכידוע זה היה הסברו של ר' אהרון קדוש ה' מבעלזא על איחור זמן התפילה , ויתפלפלו הלמדנים המעוניינים בכך להלכה או למעשה. לעצם הע...
על ידי מיכאל1
ד' ספטמבר 06, 2017 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 140
צפיות: 2772

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

כהמשך לדברי העו"ח אין צורך לפלפל במעשה של החזו"א, שלפו"ר היה הואיל והגרש"פ נחשב כמהימן מאד, ובפרט כשמרנן הגר"ח והגד"ל מאשרים עובדה כעין זו. הנידון צריך להיות סביב הדין שהשתנה מימות התנאים לזמננו, על קרי"ש של חתן. ורואים אנו משם שיש פטור של מי שתמיד מכוון וכעת אינו ...
על ידי מיכאל1
ד' ספטמבר 06, 2017 6:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: תיקונו של מי שלא כרע בשמו"ע
תגובות: 2
צפיות: 81

תיקונו של מי שלא כרע בשמו"ע

נשאלה שאלה אתמול, ולקוצר ידי לא מצאתי מי שדיבר בזה אולי יחכימוני ויאלפוני דעת ובינה בזה.

אברך א' תפס את עצמו מיד כשאמר בא"י לפני שחתם מגן אברהם שלא כרע כראוי, ונסתפק האם לכרוע עכשיו או במילים מגן אברהם או לומר למדני חוקיך ולחתום בכריעה או שהפסיד כריעתו ואין לו תקנה?
על ידי מיכאל1
ד' ספטמבר 06, 2017 6:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 140
צפיות: 2772

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

ולגבי שאלת התם: החזון איש לא היה דרכו בהתחכמויות מהסוג הזה. השאלה היא האם זו התחכמות או הלכה? לגופו של ענין, על השאלה מקרי"ש של חתן למה לא יקרא כמו הק"ש של זמננו, הגראי"ל באעלה בתמר עמ' כח https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?50697&$201709060636620 מספר ששאל את החזו"א, וכמ...

עבור לחיפוש מתקדם