החיפוש הניב 248 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיכאל1
ו' יולי 28, 2017 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע
תגובות: 14
צפיות: 541

Re: עומד לפני המלך - מחוץ למסגרת של תפילת שמו"ע

בספר עמק סוכות הביא מהפמ"ג סי' צ"ו לאסור החזקת דבר בידו בשעת קריאת שמע, משום שאין דרך לעמוד בפני גדולים כשאוחז דבר בידו. ומבואר שיש בחינה של עומד בפני גדולים גם בק"ש. ולכאורה יש להקשות ע"ז מהא דאיתא ברכות כה,א שלקריאת שמע אין צריך לכסות לבו שאינו כעומד לפני המלך רק בתפילה צריך לה...
על ידי מיכאל1
ו' יולי 28, 2017 4:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ממזר בלא ביאה אסורה?
תגובות: 45
צפיות: 1141

Re: ממזר בלא ביאה אסורה?

יש להסתפק האם השאלה שתשובה מאהבה תתקן את הממזרות מיירי שגם הבעל וגם האישה עשו תשובה מאהבה או סגי במה שהבועל עשה תשובה מאהבה?
על ידי מיכאל1
ה' יולי 27, 2017 11:29 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: להתיר בשבת חולצה ללבישה
תגובות: 7
צפיות: 83

Re: להתיר בשבת חולצה ללבישה

יש באורחות רבנו שהקה"י התיר
על ידי מיכאל1
ה' יולי 27, 2017 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ממזר בלא ביאה אסורה?
תגובות: 45
צפיות: 1141

Re: ממזר בלא ביאה אסורה?

פלא לי על הרב אבןטובה, שהרי שאלה זו מדוע תשובה מאהבה לא תפקיע ממזרות כבר נידונה בספרי חכמי פוליןץ
כמדומני בס' פסקי תשובה של הגר"א פיעטרקובסקי מלודז'
על ידי מיכאל1
ה' יולי 27, 2017 7:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דיני קדימה בברכות
תגובות: 4
צפיות: 29

Re: דיני קדימה בברכות

כמדומה שהכרעת הפוסקים היא בכה"ג לאכול מעט מהעוגה בתחילה והשאר ישאיר לסוף.
ובכה"ג דנו בדבר שמחמת חביבותו רוצה להישאר עם טעמו בפיו.
על ידי מיכאל1
ד' יולי 26, 2017 8:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה לומדים? תלוי את מי שואלים | הרב יהודה הרשקוביץ
תגובות: 33
צפיות: 1085

Re: למה לומדים? תלוי את מי שואלים | הרב יהודה הרשקוביץ

מכיון שהערשקאוויטש אינו רב, הרי אין לבוא בטענות אליו שאינו מצטט מקורות תורניים. אני לא חושב שזה הוגן לבוא בטענות על מישהו על דבר שהוא מעבר ליכולתו. וזה הוא בעצם התשובה להערה שלך הראשונה, הערשקאוויטש לא בא להציג את תגובת בית המדרש, כי הוא אינו ראוי לזה, אלא הציג עמדה שהוא המציא תוך כדי שהוא משוטט בר...
על ידי מיכאל1
ד' יולי 26, 2017 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכרזת 'יעלה ויבוא' באמצע תפילה של לחש (בר"ח)
תגובות: 23
צפיות: 188

Re: הכרזת 'יעלה ויבוא' באמצע תפילה של לחש (בר"ח)

זכורני שהייתה הנהגת אחד מגדו"י שהיה חושש שמא צריך הכרזה של משיב הרוח ומוריד הגשם או מוריד הטל בתוך התפילה, ולכן היה מזדרז להתפלל שמו"ע במהירות כדי שיוכל להכריז בקול כשיעמוד בברכה שנייה את האזכרה הראוייה ובזה יוכלו הציבור להזכיר ללא חשש את השינוי הרצוי.
למישהו זכור מקור לדברים אלו?
על ידי מיכאל1
ד' יולי 26, 2017 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סימן ברכה במלאכה ערב שבת אחרי חצות
תגובות: 5
צפיות: 26

Re: סימן ברכה במלאכה ערב שבת אחרי חצות

לכאורה במה שעובד בערב שבת אחר חצות לשלם נדרו הרי הוא חוסך לעצמו את שכר שאר השבוע שאותו לא יצטרך לשלם עבור נדרו וא"כ הרי זה רווח לעצמו ככל שאר האנשים עובדים לעצמם (קא מישתרשי ליה)
אולי כוונת השואל הייתה הנודר לצדקה את כל שכר עבודתו בערב שבת אחר חצות האם יהיה סימן ברכה לעובד או בכסף או לא.
על ידי מיכאל1
ד' יולי 26, 2017 7:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 134
צפיות: 2736

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

נכון שכמה וכמה והודעות באשכול זה לא הוסיפו לא לאדם ולא לגדלותו. אך עדיין נראה לי ש"ה"ישיבה שכמדומה תרמה מכל לבנין קומתו וצביונו של עם ישראל ראוייה ליחס של כבוד, גם אם נאמר שפונביז' השפיעה יותר, מה שלענ"ד לא נכון, עדיין מקום שני נחשב חשוב הבדיחה הרווחת לפני עשרות שנים הייתה שכל בחור יש...
על ידי מיכאל1
ד' יולי 26, 2017 7:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי מכיר הוראה של החזו"א על מתלה קרוע של חליפה
תגובות: 7
צפיות: 154

Re: מי מכיר הוראה של החזו"א על מתלה קרוע של חליפה

כמדומני שבכרך של מבקשי תורה על יום טוב יש מאמר של ר' שלום גלבר על ריבוי בשיעורין כאשר הריבוי אין בו צורך או שאינו ראוי לצורך. ואם איני טועה הוא מתייחבס שם גם לדברי החזו"א האלו אך ייתכן שבעל הצושטעל הוא אני הקטן, עכפ כך מונח בראשי
על ידי מיכאל1
ד' יולי 26, 2017 7:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המחבר טעה בדברים שתשב"ר יודעים - מה עושים?
תגובות: 39
צפיות: 772

Re: המחבר טעה בדברים שתשב"ר יודעים - מה לעשות?

לעצם העניין הספציפי הזה, אם כבר השיגו עלו בספרים אחרים אפשר פשוט לצטט אותם, כלשונם או את רוח הדברים בשמם, ואז יצא המהדיר ידי חובת גילוי האמת ואי פגיעה ח"ו בכבוד המחבר. על עצם הרעיון להשמיט דברים זה זר ורחוק עבורי, מה חושבים חו"ר הפורום אם היו משמיטים לדוג' את ר' יונתן אייבשיץ שגיד הנשה נוה...
על ידי מיכאל1
ג' יולי 25, 2017 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכרזת 'יעלה ויבוא' באמצע תפילה של לחש (בר"ח)
תגובות: 23
צפיות: 188

Re: הכרזת 'יעלה ויבוא' באמצע תפילה של לחש (בר"ח)

כך היא הוראת הגר"ח שנשאל על זה באחד מספרי השו"ת שנפוצו בשמו. שאין להכריז בקול רם באמצע התפילה שהרי הוא כעומד לפני מלך
על ידי מיכאל1
ג' יולי 25, 2017 10:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גלישה בפורום תורני: מילי דשמיא או מילי דארעא? נפק"מ...
תגובות: 6
צפיות: 243

Re: גלישה בפורום תורני: מילי דשמיא או מילי דארעא? נפק"מ...

אם תקפיד לכתוב רק בבית המדרש, ורק לגופו של ענין אזי יהיה מילי דשמיא.
אך כיוון שאפשר לעשות הני מילי דשמיא גם במקומות אחרים שיהיו לחן בעיני נו"ב אזי יתכבד כת"ר ויקבל שכר על הפרישה, ושכרו כפול מן השמים.
על ידי מיכאל1
ג' יולי 25, 2017 10:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 134
צפיות: 2736

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

משנות לימודיי בישיבה יש לי את ההרגשה שבחורים שרצו קשר עם ראשי הישיבה או הצוות אזי הצליחו בכך. ואדרבה ביחס לישיבות אחרות שעל כל איש צוות יש, למשל, 30 בחורים אבל כולם חפצים בקרבתו אזי בחברון כל מי שהיה חשוב לו הקשר היה בתחרות רק עם כמות מועטת של בחורים. אדרבה הישיבה נתנה את האווירה שבחור צומח לעצמו, ה...
על ידי מיכאל1
ג' יולי 25, 2017 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה מעשית להגהה במכונים
תגובות: 12
צפיות: 368

Re: הצעה מעשית להגהה במכונים

נראה לי שיש צורת הגהה מקובלת לתת את הספר להגהה לסטודנטים, ובמקרה דידן אפשר לעשות את זה אצל אברכים שנראה לי יסכימו, ועל כל טעות שנמצאת מתגמלים אותם.
על ידי מיכאל1
ג' יולי 25, 2017 3:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 98
צפיות: 3652

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

מי מספיד בהיכל הישיבה היום?
על ידי מיכאל1
ג' יולי 25, 2017 3:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן שיש לו אייפון, אם יכול לישא כפיו
תגובות: 29
צפיות: 1220

Re: כהן שיש לו אייפון, אם יכול לישא כפיו

בעבר הית תקנה בבתי הכנסת של צא"י שלא להעלות לתורה כהן שמגלח זקנו בימי הספירה.
אם יחליטו גבאי ביהכנ"ס לעשות כן גם לגבי אייפון לכאורה יהיה בכוחם, הלא כן?
ואיני מתכוון להסיט את הדיון מנשיאת כפים לעלייה לתורה, אלא רק להוסיף נקודה למחשבה
על ידי מיכאל1
ג' יולי 25, 2017 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חילול שבת אחד ולא שניים
תגובות: 9
צפיות: 82

Re: חילול שבת אחד ולא שניים

גם ר' אשר וויס אמר להזמין אמבולנס, אם זכרוני אינו מטעני. רק להוסיף 2 נקודות מעשיות: 1. בדרך כלל בכל שכונה חרדית אכשר דרא ויש אמבולנס עם נהג גוי. 2. במעשה שהיה בכביש רמות לפני מספר שנים נהג בעלה של יולדת בליל שבת עם אשתו וחמותו וכדי למעט בחילול שבת נסע ללא אורות, והנסיעה הסתיימה עם מיתת חמותו ופציעה ...
על ידי מיכאל1
ב' יולי 24, 2017 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חילול שבת אחד ולא שניים
תגובות: 9
צפיות: 82

Re: חילול שבת אחד ולא שניים

אני חישבתי את הנסיעה בחזור מבית החולים לשכונת המוצא וכדו'.
באמת נשמטה ממני הנסיעה לבית היולדת, וצודק כת"ר.
אך הטענה השנייה במקומה עומדת.
על ידי מיכאל1
ב' יולי 24, 2017 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם מה הוצרכו להוציא את נדב ואביהו
תגובות: 17
צפיות: 488

Re: לשם מה הוצרכו להוציא את נדב ואביהו

עזריאל ברגר כתב:
ולגופו של אשכול - וכי גרע מת משרץ שמוציאים אותו ממחנה שכינה אפילו בשבת?! (כפי שנאמר במשנה האחרונה במסכת עירובין)


לפי מש"כ לעיל אזי שרץ גרע שהוא עצמו טמא משא"כ מת אינו טמא רק מטמא.
על ידי מיכאל1
ב' יולי 24, 2017 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חילול שבת אחד ולא שניים
תגובות: 9
צפיות: 82

Re: חילול שבת אחד ולא שניים

לכאורה גם הנסיעה השנייה של האמבולנס מוגדרת כפיקוח נפש כמו הראשונה וא"כ יש כאן שתי סיבות של פיקו"נ לשתי הנסיעות, משא"כ התם. עוד יש מקום לכאורה לומר שבנסיעה של הבעל באוטו שלו יעשה הרבה יותר חילולי שבת מאשר נהג שומתומ"צ היודע להזהר בהרבה דברים כמפורט בשש"כ ותורת היולדת ועוד ספר...
על ידי מיכאל1
ב' יולי 24, 2017 10:46 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם חילוקי מנהגי הרחיצה מחמת אקלים הארצות?
תגובות: 55
צפיות: 2753

Re: האם חילוקי מנהגי הרחיצה מחמת אקלים הארצות?

שמעתי מהגר"ע אויערבאך שבילדותו בחום של שלושים מעלות היו משחררים את הילדים לביתם, בטענה שבכזה חום א"א ללמוד.
היום שלושים מעלות הוא דבר שבשיגרה, ואיני מכיר חיידר שמתקלקל בו המזגן בחום שכזה, שישלח את תלמידיו הביתה.
על ידי מיכאל1
ב' יולי 24, 2017 10:44 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 213
צפיות: 2798

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

שמעתי שמועה שהגר"צ אבא שאול הורה לבעל בשר שהזיע הרבה וטען בפניו שאינו יכול להכנס לבית הכנסת משום כבוד הבריות, שיתפלל ביחידות בביתו.

יש לשמועה זו מקור מוסמך?
על ידי מיכאל1
ב' יולי 24, 2017 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשם מה הוצרכו להוציא את נדב ואביהו
תגובות: 17
צפיות: 488

Re: לשם מה הוצרכו להוציא את נדב ואביהו

מבואר בסיפרי זוטא עה"פ הנוגע במת בנפש אדם שהנוגע במת טמא ואין מת עצמו טמא. וכן משמעות תוס' נידה ע,ב ד"ה מתים שפשיטא שבן השונמית לא בעי הזאה ועי' בהג' הרד"ל שם, ובבפרדס יוסף פר' וירא אות ס"ב במהדורה החדשה. ולפי"ז לכארורה אין חילוק בין מחנה שכינה למחנה לווויה והוציאום כדי שלא ...
על ידי מיכאל1
ב' יולי 24, 2017 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: עדים פסולים בנישואים של אינם שומרי תומ"צ
תגובות: 5
צפיות: 121

Re: עדים פסולים בנישואים של אינם שומרי תומ"צ

לפי מה ששמעתי הדבר נעשה בעידוד/הסכמה של הגרא"ד אויערבאך שליט"א, אז מעניין לשמוע שאביו הגרשז"א מתנגד לזה בחריפות כל כך גדולה.
על ידי מיכאל1
ב' יולי 24, 2017 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרקדן-טעמו ועוד
תגובות: 3
צפיות: 488

Re: פרקדן-טעמו ועוד

כיוון שהעמוד נמחק אולי יענה לי כת"ר לספק שהסתפקתי:
מאיזה גיל יש לחנך את הילדים שלא לשכב פרקדן?
על ידי מיכאל1
ב' יולי 24, 2017 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: חומרא עצומה בהל' צניעות בשם ר"ח קנייבסקי שליט"א
תגובות: 16
צפיות: 552

Re: חומרא עצומה בהל' צניעות בשם ר"ח קנייבסקי שליט"א

אוצר החכמה כתב:והחומרה לא ללכת עם ארוך, מה לעשות, היא חומרא של שטות.


יש מקור לחומרא זו מלבד מנהלי ומנהלות הסמינרים של הדור האחרון?
על ידי מיכאל1
ב' יולי 24, 2017 10:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 134
צפיות: 2736

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

מנהג הישיבה במנחה קטנה אחרי שיעור כללי נשאר רק כהתרפקות על זכרון הריתחא דאורייתא מימים עברו.
ולא נדבר על המנחה קטנה הקבועה בכולל או באקווריום
על ידי מיכאל1
א' יולי 23, 2017 10:01 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: איסור בגדים מכובסים לילדים בתשעת הימים, מאיזה גיל?
תגובות: 21
צפיות: 221

Re: איסור בגדים מכובסים לילדים בתשעת הימים, מאיזה גיל?

כמדומה שבחיי אדם נקט קטנים המתלכלים דהיינו עד גיל 3.
באור לציון כתב עד גיל 6.
כתבתי מהזיכרון לא להלכה ולא למעשה
על ידי מיכאל1
א' יולי 23, 2017 12:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדים פסולים בנישואים של אינם שומרי תומ"צ
תגובות: 5
צפיות: 121

עדים פסולים בנישואים של אינם שומרי תומ"צ

שמעתי מחכם אחד שליט"א שדודו היה רב בצפון הארץ לפני כארבעים שנה, וההוראה הרווחת הייתה כשמסדרים קידושין בקיבוצים (דגניה וכדו' ) יש לקחת עדים פסולים כדי שהקידושין לא יחולו, וזאת כדי למנוע ולצמצם את איסורי העריות.
יש מקורות שדיברו על זה? ידוע מי נתן את ההוראה הזו והסכים לה?
על ידי מיכאל1
א' יולי 23, 2017 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר דש בעירו בשטיבלאך
תגובות: 4
צפיות: 131

Re: היתר דש בעירו בשטיבלאך

אכן זה היה לדוג' בעלמא שלא בדקדוק הראוי.

יש מקורות שדנו בזה, לענ"ד היה נראה שאין להתיר כי השטיבלאך בנויים על חוסר הקביעות, אך לא מצאתי לקוצר ידי מי שדן בזה.
על ידי מיכאל1
ש' יולי 22, 2017 11:10 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כיבוס בגדי קטנים איזה אופן עדיף
תגובות: 7
צפיות: 132

כיבוס בגדי קטנים איזה אופן עדיף

היודע שיצטרך לכבס בגדי קטנים וכדו', האם יכבס רק כשנגמרו הבגדים בשבוע שחל בו או יקדים לכבס אפילו שיש לו עדיין בגדים להחלפה כדי שלא יצטרך לכבס בשבוע שחל בו?
על ידי מיכאל1
ש' יולי 22, 2017 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר דש בעירו בשטיבלאך
תגובות: 4
צפיות: 131

היתר דש בעירו בשטיבלאך

כהן שידיו צבועות וכדו' שהותר לו לישא כפיו משום דש בעירו האם יכול לעשות כן במנינו הקבוע בשטיבלאך דמיקלעו ליה מעלמא?
על ידי מיכאל1
ש' יולי 22, 2017 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פורע נדריו של חבירו
תגובות: 2
צפיות: 29

Re: פורע נדריו של חבירו

לפו"ר לקצוה"ח שכתב שיש שיעבוד נכסים א"כ הוי ככל חוב.
על ידי מיכאל1
ש' יולי 22, 2017 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים
תגובות: 48
צפיות: 2616

Re: אדם הנקרא ב' שמות בזמן הקדום - שמות האמוראים

ייתכן וכבר הביאו לעיל, אך עברתי על האשכול במהירות
יהונתן אריה בשילהי יבמות.
קרן הפוך בבנות איוב.

וצויין עוד שלזקני החתם סופר עצמו היה בן שנקרא אברהם שמואל בנימין.
על ידי מיכאל1
ו' יולי 21, 2017 1:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 44
צפיות: 884

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

פני יהושע
עמק ברכה פומרנציק

[זה מהיום בבוקר, וייש"כ על היוזמה המבורכת]
על ידי מיכאל1
ה' יולי 20, 2017 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה לבת שנטמאה בנידות
תגובות: 8
צפיות: 227

Re: ברכה לבת שנטמאה בנידות

ראשית יישר כח על ההסכמה.
שנית אנשים כערכנו ערך עני לפו"ר אין להם לנהוג בהנהגות שנהג זקני החתם סופר, ובפרט שלא נאמרו בתור הוראה אפי' לשאר בני דורו.
על ידי מיכאל1
ה' יולי 20, 2017 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה לבת שנטמאה בנידות
תגובות: 8
צפיות: 227

Re: ברכה לבת שנטמאה בנידות

מצינו כמה הבדלים להלכה בין ימים שרואה בהם לבין ימים שיש בהם דין טומאה, דוגמת להסתכל בספר תורה ולהכנס לביהכנ"ס, וא"כ י"ל דס"ל לזקני החת"ס שאין ראוי לברך בימים שרואה בהם, ופשוט.
על ידי מיכאל1
ה' יולי 20, 2017 6:40 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 98
צפיות: 3652

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

ואף אני אוסיף מדילי לע"נ רה"י שהרבה שעות בלילי שבת העברתי קרוב לכסאו במערב היכל הישיבה, מתוך תענוג על צוף אמרותיו. למה יעקב אבינו ישן על אבנים, ולא ישן על הנעליים? התשובה אם הנעליים היו מתחברים לנעל אחת היאך היה יכול להמשיך ללכת איתם. ועוד וורט במלחמת אברהם אבינו עם המלכים להצלת לוט כתיב י...
על ידי מיכאל1
ד' יולי 19, 2017 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש אפשרות להרחיב את קדושת הר הבית
תגובות: 24
צפיות: 313

Re: האם יש אפשרות להרחיב את קדושת הר הבית

אם א"א להרחיב את קדושת הר הבית, מה יהיה כשירצו להוסיף על העזרה יותר משטחו המקודש של הר הבית?
האם הדבר לא יהיה אפשרי?

עבור לחיפוש מתקדם