החיפוש הניב 142 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
ד' פברואר 28, 2018 4:13 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אזהרה מהרב מאזוז שליט"א
תגובות: 34
צפיות: 4664

Re: אזהרה מהרב מאזוז שליט"א

בנוהג כצאן יוסף פ' דקדוק כותב ש'צריך' לקרוא את העי'ן =אנג. שמע=שמאנג, למען=למאנגן. "ולא כזה ממש, והספרדים (כוונתו כנראה להולנדים באמ"ד שהזכיר במקו"א) קורין אותה כדינה". לכאורה אין הכוונה "נג" ממש, אלא הג' הוא רמז לאופן הגיית הנו"ן, היינו נו"ן אחורית כעין שהוג...
על ידי לבי במערב
ב' פברואר 26, 2018 4:13 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אזהרה מהרב מאזוז שליט"א
תגובות: 34
צפיות: 4664

Re: אזהרה מהרב מאזוז שליט"א

מה שנכון נכון כתב:בנוהג כצאן יוסף פ' דקדוק כותב ש'צריך' לקרוא את העי'ן =אנג. שמע=שמאנג, למען=למאנגן. "ולא כזה ממש, והספרדים (כוונתו כנראה להולנדים באמ"ד שהזכיר במקו"א) קורין אותה כדינה".

והרב מאזוז שליט"א מביאו תמיד כהוכחה להגיית האשכנזים בעיי"ן כהיום הזה. ובעיני פלא הוא.
על ידי לבי במערב
ב' פברואר 26, 2018 3:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 51
צפיות: 1130

Re: מיר וועלן בענטשן

סגי נהור כתב:ישר כח. ונראה שלשון הזהר (והגמרא) מתפרש לב' פנים, וזהו שכותב "בזוהר הזהירו לומר בפיו קודם בהמ"ז תן לנו הכוס ונברך או באו ונברך", שאין הכוונה שאמרו בזהר שאפשר לומר כך או כך (ואכן לא נאמר כך בזהר), אלא שלשון הזהר מתפרש כך או כך.

עיין במה שציטטתי מהזה"ק. ועצ"ע קצת.
על ידי לבי במערב
ב' פברואר 26, 2018 3:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 51
צפיות: 1130

Re: מיר וועלן בענטשן

(א) הנה ידוע דברי הבאר היטב בשם האר"י ז"ל, דאין ליחיד לברך ב"ה על הכוס, וכמו שמובן מדברי הרמ"א שאין נכון לאחוז הכוס ע"פ הקבלה ביחיד המברך . . וממילא לא תיפול לפי הזוהר אמירת הב לן ונבר י ך . . כ"א בזימון של שלשה, ולא ביחיד המברך. ועתה זכיתי לראות בספר ערוך השולחן (סי' ...
על ידי לבי במערב
ב' פברואר 26, 2018 3:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 51
צפיות: 1130

Re: מיר וועלן בענטשן

האם יש מקור לחידושך שפירוש "הב לן" הוא להביא הכוס? כי בפשטות פירושו לשון הכנה והזמנה, עיין רש"י אצל הבה נתחכמה לו. וכן הוא עד היום הזה גם בשאר לשונות. ראה לדוגמא משנ"ב קצב,ב, ובפרט בהשוואה לבה"ט ומג"א בריש הסימן. שו"ע הרב או"ח סי' קצב ריש ס"ז (המשנ"...
על ידי לבי במערב
ב' פברואר 26, 2018 3:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 51
צפיות: 1130

Re: מיר וועלן בענטשן

לא צריך להרחיק לנדוד עד לטור בשם הראב"ד . . (א) . . . ואגב, המשותף לשני פסוקי התורה שמהם למדה הגמ' שם (בדף מה ע"א) את חיוב ברכת הזימון - הוא, שבכל אחד מהם קיימות שתי תיבות: "גודל", ו" ה' ". וצ"ע למה בגמ' שם ע"ב מובא "בעשרה וכו' דבעי לאדכורי שם שמים"...
על ידי לבי במערב
ב' פברואר 12, 2018 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגולם מפראג-- הגולם בהלכה-- מאמר בעיתון קוראים אלעד
תגובות: 32
צפיות: 2409

Re: הגולם מפראג-- הגולם בהלכה-- מאמר בעיתון קוראים אלעד

הרה"ג רבי שמאי רובין שליט"א אמר לי בשם רבו הגאון ר' מאיר סולובייצ'יק שליט"א שישנה ראיה שהסיפור שהמהר"ל ברא גולם אינו אמת, שהרי ה'חכם צבי' בתשובתו הביא מה שאומרים שזקנו ברא גולם ואינו מזכיר שהמהר"ל, שחי בדור שלפניו במזרח אירופה, ברא גולם. רבי יעקב אמסעל שליט"א, עורך בטא...
על ידי לבי במערב
א' פברואר 11, 2018 8:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 384
צפיות: 24383

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מנהג הזכרת אליהו הנביא במוצש"ק.
שירת הפיוט "אל תירא עבדי יעקב" במוצש"ק.
תודה חמה מראש!
על ידי לבי במערב
ו' פברואר 09, 2018 4:39 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה
תגובות: 93
צפיות: 5917

Re: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה

בכל אופן, לגופו של עניין, כשלעצמי, אינני חושב שיש בעיסוק בכך משום החזקה במחלוקת, משום שצד אחד של בעלי המחלוקת כבר לא קיים מזה עשרות רבות בשנים. "להחזיק במחלוקת" פירושו להמשיך או לתת דלק למחלוקת המתרחשת במציאות עימנו, משא"כ לברר מחלוקות ששייכות לגמרי ובלי שום ספק רק לעבר. אדרבה, תקנו ...
על ידי לבי במערב
ו' פברואר 09, 2018 4:25 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה
תגובות: 93
צפיות: 5917

Re: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה

תמחל לי, אבל להשמיץ את הקאפוסטער'ס ולהניח את האחריות למחלוקת על כתפיהם באלגנטיות, בה בשעה שהם אינם יכולים להגן על עצמם, להתווכח על העובדות או להסביר אותם, זה לא נקרא "להחזיק במחלוקת" כדבריך? גם לא הבנתי את הטענה הזאת על כך ש"בילדותו של הריי"צ, לא הי' כסף בבית אביו כ"ק אדמו&...
על ידי לבי במערב
ו' פברואר 09, 2018 2:04 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה
תגובות: 93
צפיות: 5917

Re: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה

דבר א' אינני מבין (אף שג"א הק' השתתפתי בזה, אבל גם על שטויות של עצמי מותר לי לחזור בי): למה, אחרי שגם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר אבדה, צריך לחדש את המחלוקת הישנה? נטען לעיל ש'מישהו' טרח לטשטש את סימני המחלוקת הקדומה. אכן, י"ל שהי' זה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, שאחרי שאבד...
על ידי לבי במערב
ו' פברואר 09, 2018 1:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד שם ספר "המרדכי"
תגובות: 22
צפיות: 1317

Re: ניקוד שם ספר "המרדכי"

אין אלו חרוזים כלל, כי אין כאן שום דמיון בעיצור הנשמע, אלא רק בחיריק. [מה שהוצרכתי לדון מקודם הוא רק למי שירצה שלא להבדיל בין כ' דגושה לרפה בצרכי ומרדכי]. ובכלל 'חרוזים' מעין אלו אפשר למצוא ע"י חוש דמיון בהרבה רשימות מכולת או כתבות בעיתון. אפשר להביא ראיות מקולופונים אחרים, אבל הטרחה מיותרת. כ...
על ידי לבי במערב
ה' פברואר 08, 2018 5:00 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה
תגובות: 93
צפיות: 5917

Re: חב"ד קאפוסט ליובאוויטש ועוד - היסטורית חב"ד לענפיה וחלקיה

שריה כתב:פה הרב טוביה בלוי מחב"ד כותב שלולי המפריעים מבפנים כבר כל הציבור החרדי היה בחב"ד
אולי הוא מתכוון לקאפוסט וכו'

כונתו של הרט"ב ברורה. כונתו ל'משיחיסטים' בלע"ז...
על ידי לבי במערב
ה' פברואר 08, 2018 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד שם ספר "המרדכי"
תגובות: 22
צפיות: 1317

Re: ניקוד שם ספר "המרדכי"

יש"כ גדול במאד.
(ע"ז לא חלה הודעת פרישתי מן הדיון...)

[בדרך אגב, שם גם מצוי המקור להגדרת חרוז שכזה בשם "חרוז עני" (בדברי הראב"ע, שהובאו שם בהודעת הרב 'מתעמק') - ולא רק ל"לא תחרו'ז בשור ובחמור יחדו"].
על ידי לבי במערב
ה' פברואר 08, 2018 1:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד שם ספר "המרדכי"
תגובות: 22
צפיות: 1317

Re: ניקוד שם ספר "המרדכי"

וכיון שנכנסתי לענין זה (לכתוב בפירוט עד"ז), אציין שגם בקולופון שהביא הרב משנ"נ המילים מתחרזות (בחרוז 'עני', כמובן): "אני לוי בן מהר"ר נתנאל טרבוט צב"י \ כתבתי זה הספר מצות קטן לצרכי \ הש"י יזכני להגות בו אני וזרעי \ עד סוף כל הדורות . . " (המשך ה'קולופון' חסר בתמונ...
על ידי לבי במערב
ה' פברואר 08, 2018 1:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד שם ספר "המרדכי"
תגובות: 22
צפיות: 1317

Re: ניקוד שם ספר "המרדכי"

אם נרצה לומר שכוונתו לחרוז הרי זה חרוז עני מאוד שלא כל כך מצוי להשתמש בו. וכבר אמר החכם 'אל תחרוז בשור ובחמור כי את השור תקשור בערי המישור ואת החמור בהר המור'. זוהי, בל"נ, הודעתי האחרונה בנושא, שבאמת זניח מכדי התייחסות נרחבת כ"כ [ואילולי שלא הודעתי מראש על פרישתי מהדיון, גם הודעה זו כנראה...
על ידי לבי במערב
ה' פברואר 08, 2018 2:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד שם ספר "המרדכי"
תגובות: 22
צפיות: 1317

Re: ניקוד שם ספר "המרדכי"

ההוכחה אינה מהפירוט (וגם לא מהכפילות), כ"א מהחרוז . וק"ל. קל גם להבין שלשון שגרתית נפוצה לא באה דוקא כאן לשם חרוז, ודו"ק היטב. אכן, דבריך נכוחים. אך בנדו"ד כמדומה שיש כאן יותר מזה: אני נתנאל טרבוט בן מהר"ר לוי איש ירושלים צ'ב'י' , כתבתי לעצמי ולצרכי , זה הספר הנקרא מרדכי , ...
על ידי לבי במערב
ה' פברואר 08, 2018 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניקוד שם ספר "המרדכי"
תגובות: 22
צפיות: 1317

Re: ניקוד שם ספר "המרדכי"

הפירוט בקולופון "כתבתי לעצמי/ לצרכי/ לצורך אדם אחר" מצוי מאד מאד. והנה מש"כ בנו (כנר') של ר' נתנאל בקולופון שבסוף הסמ"ק. לצרכי.PNG כך שאין מכאן ראיה אפי' בדוחק. [ואפי' להביא ראיה ע"ד דרוש ממה שכפל לעצמי ולצרכי א"א, כי ג"ז מצוי אצל אחרים]. ההוכחה אינה מהפירוט (וגם ...
על ידי לבי במערב
ד' פברואר 07, 2018 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "המפואר"
תגובות: 29
צפיות: 1918

Re: "המפואר"

בענין זה, מספרים על האדמו"ר מחב"ד שכתב מכתב למישהו ובשם הנמען היה כתוב "לכבוד הרה"ג וכו'". מישהו הביע את פליאתו על תואר זה שכנראה לא הלם את אותו נמען, והשיב האדמו"ר: מנין שהכוונה היא הרב הגאון? יתכן שהכוונה היא הרב הגארנישט... ואני הקטן מוסיף, שהאדמו"ר השתמש בלשון...
על ידי לבי במערב
א' ינואר 07, 2018 1:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8568
צפיות: 474264

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

סגי נהור כתב:(ליקוטי תורה - ערה)

וגם לך יש"כ גדול מאד (אף שהתכוונתי גם לעמודים הבאים - מ"מ, אישצפת כבר העלם, ותיתי לי').
ותבורך בכל הברכות הנ"ל, ברב טוב שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך אכי"ר.
ובכפילת הודו אסיים.
על ידי לבי במערב
א' ינואר 07, 2018 1:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8568
צפיות: 474264

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אישצפת כתב:(ליקוטי תורה)

יש"כ גדול מאד. עזרתני (ונחמתני).
תבורך מפי עליון ברב טוב, שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.
יש"כ גדול ביותר.
על ידי לבי במערב
ו' ינואר 05, 2018 3:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8568
צפיות: 474264

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ליקוטי תורה - תורת שמואל - תרמ"ב ע' ערה-רפב (ע' 286-293 מעמודי האוצר). ליקוטי תורה - תורת שמואל, תרמ"ב. ע' ערה יש"כ גדול מראש אכפול בקשתי, ויש"כ עצום מראש. עד מתי? עננו ביום קראנו! אודה מאד למי שיוכל לעזור. ואף שצועק אני, וכמתרעם על מדת חן, חסד ורחמים של היושבים פה, בכ"ז - ...
על ידי לבי במערב
ו' דצמבר 29, 2017 3:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8568
צפיות: 474264

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

לבי במערב כתב:ליקוטי תורה - תורת שמואל - תרמ"ב ע' ערה-רפב (ע' 286-293 מעמודי האוצר).
ליקוטי תורה - תורת שמואל, תרמ"ב. ע' ערה
יש"כ גדול מראש

אכפול בקשתי בקשת הדיוט, ומתחנן אני לפני "חברי האוצר", למי שיוכל למלאותה - כי הוא ענין חשוב במאד.
ויש"כ עצום מראש.
על ידי לבי במערב
ד' דצמבר 20, 2017 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: זיע''א
תגובות: 20
צפיות: 1384

Re: זיע''א

עתה "נסתדר" הענין ד"בחפזי", והנה המ"מ. כמדומה שעל ההתחלה שהאושפיזין הק' היו ג"כ ראשי ישיבות אי"צ להביא ראי'. אבל מכתב כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נדפס באג"ק שלו חט"ז ע' שסה-שסו. וזלה"ק שם (ההדגשות אינן במקור):...
על ידי לבי במערב
ד' דצמבר 20, 2017 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: זיע''א
תגובות: 20
צפיות: 1384

Re: זיע''א

מה שנכון נכון כתב:ע"ע ע"ז בקנין תורה בהלכה של רא"ד הורביץ סוף ח"ד.

תוכל לעשות עמנו חסד ואמת, ולהעלות את זה לכאן בPDF?
על ידי לבי במערב
ג' דצמבר 19, 2017 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זיע''א
תגובות: 20
צפיות: 1384

Re: זיע''א

האושפיזין היו בכלל ראשי ישיבות או אדמורים?(....) אכן בזמנם היו ראשי ישיבות (שם ועבר) אבל לא יודע אם האושפיזין עצמם היו.... לכה"פ יעקב אבינו פתח ישיבה במצרים (כך שודאי שעמד בראשה). וכבר ארז"ל "מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם" (ועפ"ז - גם אברהם, יצחק ויוסף עמדו בראשות ישי...
על ידי לבי במערב
ג' דצמבר 19, 2017 7:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פטירת אברהם אבינו בטבת
תגובות: 11
צפיות: 656

Re: פטירת אברהם אבינו בטבת

לא מדרש, אלא ספר קבלה קדום ששמו "קרניים", מר' אהרן מקארדינא. עליו כתב ר' שמשון מאוסטרופולי את פירושו "דן ידין". אכן היה זכור לי שאינו מדרש ממש, רק כתבתי מזכרון, ולא דקתי. ידוע מ"ש כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, עמ"ש בלקו"א פ&...
על ידי לבי במערב
ג' דצמבר 19, 2017 5:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8568
צפיות: 474264

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אפשר בבקשה מתוך ספר פתח השלחן בהוצאת מוסד הרב קוק את סימן רז? ייש"כ אפשר בבקשה? אולי אחד מהחברים יו א יל בטובו? אולי תקשר לספר, וכך יהי' בקלות יותר. [תעשה חיפוש באוצה"ח, תגיע לעמוד המדובר (ע"י - לדוגמא - חיפוש בתוך הספר "רז"), יופיע לך בתחתית המסך "צור קישור לספר ועמוד...
על ידי לבי במערב
ג' דצמבר 19, 2017 5:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8568
צפיות: 474264

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ליקוטי תורה - תורת שמואל - תרמ"ב ע' ערה-רפב (ע' 286-293 מעמודי האוצר).
ליקוטי תורה - תורת שמואל, תרמ"ב. ע' ערה
יש"כ גדול מראש
על ידי לבי במערב
ג' דצמבר 19, 2017 4:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרף פוטוצקי עשה גילגולי סוכר ?!
תגובות: 36
צפיות: 2204

Re: הגרף פוטוצקי עשה גילגולי סוכר ?!

ואני שמעתי הסיפור בנוסח שונה מעט. פעם עמדו כמה מחסידי הרה"ק רלוי"צ מבא"ד ע"י דלת חדרו הק', ודיברו ביניהם. בפתע פתאום יצא הרה"ק מחדרו, ושאלם במה שוחחו עתה. הם התביישו מלהשיב, וכשדחק עליהם מאד, השיבו כי דיברו מרוב ועוצם ועושר תענוגות וחמודות הגרף פאטאצקי, וכמה ארמונות וכסף וז...
על ידי לבי במערב
ג' דצמבר 19, 2017 3:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרף פוטוצקי עשה גילגולי סוכר ?!
תגובות: 36
צפיות: 2204

Re: הגרף פוטוצקי עשה גילגולי סוכר ?!

ואני שמעתי הסיפור בנוסח שונה מעט. פעם עמדו כמה מחסידי הרה"ק רלוי"צ מבא"ד ע"י דלת חדרו הק', ודיברו ביניהם. בפתע פתאום יצא הרה"ק מחדרו, ושאלם במה שוחחו עתה. הם התביישו מלהשיב, וכשדחק עליהם מאד, השיבו כי דיברו מרוב ועוצם ועושר תענוגות וחמודות הגרף פאטאצקי, וכמה ארמונות וכסף וזה...
על ידי לבי במערב
ב' דצמבר 18, 2017 11:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרף פוטוצקי עשה גילגולי סוכר ?!
תגובות: 36
צפיות: 2204

Re: הגרף פוטוצקי עשה גילגולי סוכר ?!

וכמו שמספרים על הרה"ק מבארדיטשוב שסיפרו לו על גראף פאטאצקי, . . השיב הקדושת לוי: האם טעם פעם תענוג בשבת קודש ב'נשמת' או ב'נר חנוכה'? הלא תענוגים אלו הם פי אלף מהתענוג של גלגול שלג או בסוכר! אחר כל הטיעונים והדיונים. אין ספק למתבונן ורוצה באמת שאין מדובר בגר [הצדק] פוטוצקי אלא בגוי. שורו נא ורא...
על ידי לבי במערב
ב' דצמבר 18, 2017 4:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מסכת ערכין" - לבירור ערך וחשיבות ספרים עתיקים
תגובות: 12
צפיות: 767

Re: "מסכת ערכין" - לבירור ערך וחשיבות ספרים עתיקים

בקשתיו ולא מצאתיו... https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=27534&p=282151&hilit=%D7%97%D7%A4%D7%A5+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%94#p282151 מ"ש אי"ס, הי' על כללות האשכול - ולא על הענין הצדדי (שנז' כאן בדרך אגב), כתיבת "מוגה" על ספרי הח"ח....
על ידי לבי במערב
א' דצמבר 17, 2017 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מסכת ערכין" - לבירור ערך וחשיבות ספרים עתיקים
תגובות: 12
צפיות: 767

Re: "מסכת ערכין" - לבירור ערך וחשיבות ספרים עתיקים

איש_ספר כתב:כמדומני שיש כבר אשכול כזה בפורום.

בקשתיו ולא מצאתיו...
[וי"ל, ד"כמדומני" - דוקא הוא. וק"ל].
על ידי לבי במערב
ג' נובמבר 28, 2017 5:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?
תגובות: 235
צפיות: 94453

Re: האם ידוע מהו ספר התורה העתיק הקיים בעולם?

אפשר אולי לבאר לחסירי מדע (בנושא זה, עכ"פ) כמותי:
באיזה קהילה ומתי נהגו לכתוב דכא (באל"ף) ובאיזו [ומתי] נהגו לכתוב דכה (בה"א)?
על ידי לבי במערב
ג' נובמבר 28, 2017 2:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'יד' בתורה בסתמא, ימין או שמאל?
תגובות: 8
צפיות: 474

Re: 'יד' בתורה בסתמא, ימין או שמאל?

הזכרתוני מה שבדידי הוה עובדא, שפעם דנתי בפני הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל על מש"כ בספרו בסוגיא דריצוי ציץ, ובענותנותו כי רבה אמר שאינו בענין, והוא שוכח וכו', ואז סיפר כי פעם אמרו לרב אברמסקי משהו שאמר בעבר בשיעור, ואמר שאינו זוכר, ופתחו והראו לו בספרו 'חזון יחזקאל', ואז נאנח ואמר: על כגון דא...
על ידי לבי במערב
ג' נובמבר 28, 2017 2:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיצד זה ריב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?
תגובות: 20
צפיות: 655

Re: כיצד זה ריב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?

סגי נהור כתב:
לבי במערב כתב:כוונת אוצה"ח כנראה (לאו דוקא שאני מסכים עמה, אבל זו כוונתו) . .

עשבים בלחיים זאת לשון מליצית (ע"ד הפשט), אבל תוכן הדברים הוא שעוד לא באה עת הגאולה, וזו מחלוקתו עם ר"ע.

לא עלי תלונותיכם, כבר הקדמתי ואמרתי של"ד שכן דעתי. ורק לפרש דברי הרב אוצה"ח באתי.
על ידי לבי במערב
א' נובמבר 26, 2017 4:02 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: לדמותו של רבי יהודה אריה די מודינא <איחוד הודעות>
תגובות: 126
צפיות: 11952

Re: מעשה רב ברבי יהודה אריה די מודינא

אתנחתא כתב:קשה להמציא את הגלגל ולטעון שהיה אפס ומאופס שבזמנו גדולי הדור כלל לא יצא נגדו וכמה מגדולי הדור שאחר כך היו מתלמידיו . .

יש לזכור כי המנח"א ידוע בלשונו החריפה ועטו החדה

עבור לחיפוש מתקדם