החיפוש הניב 358 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
א' אוקטובר 14, 2018 2:24 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: הספרים החיצונים
תגובות: 21
צפיות: 2582

Re: הספרים החיצונים

לענין שני 'בן סירא' והמקור שהפנית, אין הדברים אלא השערה של בן זאב, שאין המחקר מסכים לה היום. בן זאב הוצרך לשער את השערתו מכיון שלא היה לפניו הספר במקורו העברי. הייתי ממליץ לך לעיין בערך 'בן סירא' בויקי: http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%90 ובמיוחד בתת-פרק: 'היחס לספר'....
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 10, 2018 10:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 44
צפיות: 871

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

חד ברנש כתב:הלכות תשובה.

?! אולי יואיל כת"ר לבאר כוונתו בזה.
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 10, 2018 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2131

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

לפני שיחייבו את בני מדין שומרים, אציין שב"ה ששפך חמתו על ברזיליו ופלסטיקיו, ובמקום הנזק הכספי שעלה לי ולכל אחד מההורים, היינו הורים שכולים רח"ל. בפועל, מי שלא הבין, ברור שדור דור ונרתיקיו, ולא הרי נרתיק תפיליו של סבי בצעירותו כהרי נרתיקי, ולא הרי נרתיקי כנרתיקו של בני (וד"ל). בטוחני ...
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 10, 2018 2:54 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 758
צפיות: 69183

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הוד_והדר כתב:בשורה הראשונה: "להגר שבא לקבלו ש.... רק על תורה שבכתב"
מה לדעתכם כתוב שם, לא יכולתי לפענח תיבה זו

לפענ"ד הפענוח הוא "ששמ'"*, ומתאים יותר להמשך הענין.
______________________________
*) ואפשר לפרשו בשנים: "ששמר", או "ששמע".
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 10, 2018 2:46 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ויקיפדיה חרדית
תגובות: 96
צפיות: 13495

Re: ויקיפדיה חרדית

הסיפריה התורנית כתב:האם הערכים שבמכלול יעודכנו באופן שו[ט]ף ???
מי יעדכן על ממצא חדש בתחום המדע או על פטירה של איזה פרופ'

אכן. ומי שכעת מייבא את הערכים משם, ימשיך לעדכן בע"ה.
אולי יתקינו איזו תוכנה לכך. ראה כאן.
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 10, 2018 10:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2131

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

חיימשה כתב:זהו תירוץ קלוש למדי.
לכל אחד יכול לקרות שהניח תפיליו ברכב, לשכוח באוטובוס וכדומה, ותפילין בעו שמירה.

מ"מ הרי ודאי שאצלם זה מצוי יותר. ומצד שבעו שמירה - עליו להשגיח עליהם היטב (כדין דשומר), ולא לשכחם באוטובוס או ברכבו...
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 44
צפיות: 871

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

לענין כתב:תקיעת שופר עם כניסת השבת.

לכאו' בהרבה מקומות נוהגים באזעקה (אם-כי לא ג"פ כ"א ב').
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בין שני מהדורות - הליכות בת ישראל
תגובות: 4
צפיות: 280

Re: סתירה בין שני מהדורות - הליכות בת ישראל

מכון חכמי ספרד כתב:שמעתי פעם,
במקור היה אמור להיכתב "אולם כשאין גבר", ובעריכה הלשונית השתרבב "אולם שאין בו גבר".
בערך זו הטעות.

?! האפשר להסביר הנ"ל בלשון המובא לעיל?
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2131

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

אוצר החכמה כתב:כבודו כנראה אינו מכיר את לייטנר.

כת"ר אכן צודק, אינני מכירו כלל. ולהוציא מן הספק, אמרתי להגיב - וממנ"פ:
אם התכוון בצחוק, הרי הבהרתי בראש דבריי. ואם לאו, ע"ז הגבתי...
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 4:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אדיר וחזק?!
תגובות: 32
צפיות: 3104

Re: אדיר וחזק?!

צ"ע לפי (רוב) הפירושים דלעיל - מהו כפילות הלשון "אז בקול רעש . . משמיעים קול ". ואוי"ל, שהפיסוק צ"ל כך: "אז בקול רעש גדול אדיר וחזק, משמיעים קול מתנשאים לעומת השרפים, לעומתם משבחים ואומרים" [והיינו שה"משמיעים קול" (האופנים וחיות הקודש) "מתנשאים לעומת...
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 4:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חמי טבריא - שארית מן המבול
תגובות: 6
צפיות: 595

Re: חמי טבריא - שארית מן המבול

דרומי כתב:לענין שאלתך ראה גם 'לקוטי שיחות' חלק י ע' 35 והערה 45 שנגע בזה

והרי צילום הדברים:
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 3:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?
תגובות: 28
צפיות: 1781

Re: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?

עושה חיל כתב:ועל הערתך שאי"ז שיטת רש"י, לא הבאתי את רש"י אלא להוכיח שירדו מההר, מה שבתחילת האשכול פיקפקו בזה. ולא באתי לחלוק אלא להציע פירוש נוסף כפי המותר - לחדש בפשוטו של מקרא.

לא חשבתי אחרת, רק להבהיר ביקשתי - למען לא תיפוק מינה חורבא (ודוק, שהרי הקטנתי האותיות).
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בין שני מהדורות - הליכות בת ישראל
תגובות: 4
צפיות: 280

Re: סתירה בין שני מהדורות - הליכות בת ישראל

ההבדל מתורץ בסיום המשפט (שנוסף בעותק השני): "מכנסים שאינם מיוחדים לגברים".
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 1:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?
תגובות: 28
צפיות: 1781

Re: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?

אציע עוד מהלך: הם רצו לעשות לעצמם שם! לכח האנושי! רצו לעבוד רק מכוחם-שלהם , בלי עזרה מלמעלה , בלי עזרה מהמשאבים שברא הבורא. הם בטיפשותם תכננו אפילו - 'להחליף אותו' או להיות שותפים לבורא. לכן הם ירדו מההר [ אכן כן הם ירדו מההר - כפי שכתוב ויהי בנסעם מקדם - שהיו יושבים שם כדכתיב למעלה ויהי מושבם וגו'...
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 12:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה נעלם נח?
תגובות: 22
צפיות: 1454

Re: איפה נעלם נח?

עתה עלה בדעתי תירוץ מחודש בשאלה זו: למה לא מצאנו זכרו של נח מצאתו מן התיבה עד סוף ימיו? וכגון: חז"ל דרשו על נח איש וגו' תמים הי' בדורותיו - אילו הי' בדורו של אברהם... והלא באמת הי' בדורו של אברהם - שהרי נח מת שנת ב"א ו', ואברהם נולד א' תתקמ"ח והכיר בוראו תתקנ"א או תתקפ"ח או ...
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 12:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה נעלם נח?
תגובות: 22
צפיות: 1454

Re: איפה נעלם נח?

א. בדורו של אברהם יתכן שהכוונה כשקיבץ אלפים ורבבות לעבודתו. ואברהם התחיל להפיץ האמונה בעולם כשהיה בן נ"ב (וזהו סיום אלפיים שנות תוהו תחילת אלפיים שנות תורה), ונוח מת ו' שנים אח"כ. א"כ במותו של נוח עוד לא נתקבצו אלפים ורבבות עובדי ה'. ורק אז כשהיו רבים מאוד נח לא היה נחשב לכלום (במדרג...
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 11:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?
תגובות: 28
צפיות: 1781

Re: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?

עיקר התמיהה כיצד יתכן שאנשים עם קצת שכל יגיעו לרקיע עם מגדל, ועוד להחזיקו שלא יתמוטט זה לא ענין של שכל, אלא של ידע. מניין לבני אדם בימים ההם לדעת שהשמים לא ניתנים להחזקה, ושאינם וילון שחור עם כתמים לבנים כפי שסברו אז? ומניין להם לדעת לדוגמה על הגובה הרב עד לחלל? מי לחשך לומר שכך סברו אז? השערותיהם ...
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 11:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2131

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

לבי תוהה אם מותר להשתמש בנרתיקי התפילין שפתחם סגור ברוכסן (ריטש ראטש בלע"ז), כאשר חזינו מקדמת דנא את אבותינו שמים תפיליהם בשקיק ששרוך סוגרו. אם היתה כוונת כ' ברצינות [וכנראה מתגובת הרב 'דרומי' - שכך הבינו זאת], הרי ברור שיש הבדל בין שינויים שיש בהם משום פחיתות הכבוד לתפילין [אלא שאינו מחויב בז...
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 11:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכרת הטוב לגדולי ישראל ע"י קירוב נכדיהם וצאצאיהם
תגובות: 11
צפיות: 496

Re: הכרת הטוב לגדולי ישראל ע"י קירוב נכדיהם וצאצאיהם

אוהב עמו כתב:לכאורה יהיה בגדר של עד היכן רחמי האב על בנו ותו לא.

א"כ ה"ז עד לנינו [כמפורש ברש"י וירא כא, כג].
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 11:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חנוך יבוא עם אליהו בעת הגאולה?
תגובות: 9
צפיות: 308

Re: חנוך יבוא עם אליהו בעת הגאולה?

חד ברנש כתב:על האישים שנכנסו בחייהם לג"ע, יש מאמר מסכם ב'אור ישראל' (מונסי) מלפני כמה וכמה שנים.

וצורף הקובץ באשכול המצוין בהודעתי דלעיל [ליתר דיוק: זה ב'אור ישראל' יא ע' קעב ואילך].
על ידי לבי במערב
ג' אוקטובר 09, 2018 11:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חנוך יבוא עם אליהו בעת הגאולה?
תגובות: 9
צפיות: 308

Re: חנוך יבוא עם אליהו בעת הגאולה?

אף רבי יהושע בן לוי נכנס חי לגן עדן בנוגע לאותם שנכנסו לג"ע בחייהם, ראה: מסכת דרך ארץ זוטא ספ"א (תשעה). מסכת כלה רבתי פ"ג הכ"ו (שבעה). אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עשר גלויות פ"ב (עשרה). יל"ש בראשית רמז מב (ב) . לך-לך רמז עו (ט) . יחזקאל רמז שסז (סוף ה) [ושם (ביל"ש י...
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 1428

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

לא שאלתי קושיה אלא ניסיתי להבין מה אומר הציור. (א) . . שהמציירים לא היו מדקדקים (האיש גם בגילוי ראש) (ב) . . (א) הביטוי קושיא הי' בנוגע להודעת הרב 'קו ירוק'. ואעתיק עוה"פ דברי דלעיל: לבי במערב יאמר כפי השערתו, שהיו מוציאים את הספר מהנרתיק/הדלוסקמא, ואני אומר שזה קשה יותר גם משום שהידיות מבחוץ ...
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 8:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9383
צפיות: 649240

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב: קובץ עץ חיים באבוב ע' מז-נא

יש"כ גדול ועצום.
סייע לי ביותר.
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 8:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9383
צפיות: 649240

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

לבי במערב כתב:אשמח אם יוכל מי מהחכמים הנכבדים דכאן לסייע.
אני זקוק לקובץ 'עץ חיים - באבוב' כרך כ ע' מט (ואילך?).
בתודה חמה מראש

אכפול בקשתי, אם יוכל אי-מי לסייע - ולהעלות את העמ' הנ"ל (אף בלא העמודים הסמוכים).
וברכת יש"כ ות"ח לו כפולה, ושכרו מן השמים יהא משלם.
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 8:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2131

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

ובעצם הנדון באשכול זה: לכאו' לא אריך למעבד הכי, דאף שמצד שורת הדין מותר (וכנ"ל), מ"מ - ה"ז מבטל הרגש הקדושה, החביבות והכבוד שבנפש להתפילין. אמנם אי"ז הוראה כוללת, כ"א דבר שבהרגש. ועדיף שישא התפילין בחגורה התלוי' לו על כתפו, ויבוא לבהכנ"ס להתפלל בציבור - משיהדר לאוחזם בח...
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 7:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2131

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

כמו שבילדותי כשראיתי איך שמגיע יהודי לבית הכנסת עם כזה תרמיל בצורת בקבוק ומוציא מהבקבוק תפילין הזדעזעתי, אבל עוד כמה שנים זה יהיה גם אצלינו. זה ברור שבדורנו אין את הרגש הזה, או בכל אופן הרבה פחות, ולכן בודקים רק האם זה מסתדר עם ההלכה, ואם זה נוח. יהיו אנשים שיאמרו שהדרך של דורנו דקדוקי הלכה וחומרות...
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלינקים בפורום תוקנו!
תגובות: 10
צפיות: 327

Re: הלינקים בפורום תוקנו!

יש"כ עצום לכל העוסקים במלאכת הקודש!
אכן, זהו ענין חשוב ביותר - ומקום הניחו להתגדר בו...
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 5:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9383
צפיות: 649240

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח אם יוכל מי מהחכמים הנכבדים דכאן לסייע.
אני זקוק לקובץ 'עץ חיים - באבוב' כרך כ ע' מט (ואילך?).
בתודה חמה מראש
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 5:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 831
צפיות: 64121

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה שנכון נכון כתב:
לבי במערב כתב:לפ"ד המעתיק, המקור הוא "מגדול מדורות קדומים".
מה מקור הדברים?

היעב"ץ. ראה עץ חיים באבוב כרך כ' עמ' מט.

יש"כ ות"ח ת"ח. אכן, "מה שנכון - נכון"...
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 4:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 831
צפיות: 64121

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

קין הבן הראשון קראה לו אמו שם, כמו שמצינו בלאה ורחל, ולא מצינו בהבל שקראוהו אביו ואמו בשם. אולי לא היה חשוב בעיניהם מאומה, כי ידעו שלא יתקיים ולא יעשה פרי. ועל כן נקרא הבל, כי להבל דמה (תהלים קמד, ד) בהבל בא וגו' (קהלת ו, ד). לא כן קין, שהיה קנין חשוב בעיניהם, שהעמיד תולדות. לפ"ד המעתיק, המקור...
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 1:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.
תגובות: 16
צפיות: 419

Re: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.

זסבה כתב:קין הבן הראשון קראה לו אמו שם, כמו שמצינו בלאה ורחל, ולא מצינו בהבל שקראוהו אביו ואמו בשם. אולי לא היה חשוב בעיניהם מאומה, כי ידעו שלא יתקיים ולא יעשה פרי. ועל כן נקרא הבל, כי להבל דמה (תהלים קמד, ד) בהבל בא וגו' (קהלת ו, ד). לא כן קין, שהיה קנין חשוב בעיניהם, שהעמיד תולדות.

יש מקור לדברי כבודו?
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 2:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 207
צפיות: 20242

Re: ספרים מצונזרים - ידיעות והשלמות

לא מובן מדבריך [א]ם אתה עוקצני ומאיזה כיוון אתה בא, בעד או נגד, אך באופן כללי אי אפשר לחנוק את צמאון הציבור לדעת. תנסה לצנזר ולאסור מכאן... ימצא מאן דהו פתח ממקום אחר, אדרבא ע"י איסור הדבר אתה מגביר את הצמאון לדעת מה מסתירים ממך. הנה לדוגמא במדינות כמו סין ואירן מצנזרים את האינטרנט, אז המציאו ...
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 08, 2018 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 207
צפיות: 20242

Re: ספרים מצונזרים - ידיעות והשלמות

גם במונסי יש חנות ספרים בשם טובי'ס שמחזיק ספרים של המגזר החרדל"י (שרובם היו מופצים ע"י שלם) וכן ספרי קורמן, מגנס וכדומה שלא מקובלים על החסידים, אז אדמור"י החסידים במאנסי אסרו את הכניסה על החנות בחרם! חמור מאוד! גם במשנה מגילה פ"ד מ"י ישנם הוראות לצינזור על ידי רבנים! ואין פ...
על ידי לבי במערב
א' אוקטובר 07, 2018 8:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.
תגובות: 16
צפיות: 419

Re: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.

לייטנר כתב:מתוך מי שאינו מוסכם על דעת הכל

מי הוא זה ואי זה הוא?
על ידי לבי במערב
א' אוקטובר 07, 2018 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 1428

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

אמנם ציירו שם אותיות, ואפשר כי הן ניכרות גם מאחור. אם כוונת כת"ר להוכיח מזה שמדובר בהגבהה - א"כ הי' צ"ל גם גלילת הס"ת כלפי חוץ (הגליל העבה שבצידי סה"ת). ויעויין במאמר הרדצ"ה הילמאן ריש ע' תקצט (מ"ש הב"ח ע"ד מנהג מהר"ם מרוטנבורג). האם צריך להחזיק את ...
על ידי לבי במערב
א' אוקטובר 07, 2018 7:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 1428

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

אכן יש הרבה מה ללמוד מבית כנסת עתיק זה, על צורת ההגבהה. לדעתי זה מכריח שהיו ספרי תורה כאלו והיו כאלו כפי שמשמע מהמשנה והגמ' להדיא. לבי במערב יאמר כפי השערתו, שהיו מוציאים את הספר מהנרתיק/הדלוסקמא, ואני אומר שזה קשה יותר גם משום שהידיות מבחוץ (א) , ולכן באורפוס מצויר ספר תורה ללא תיק, אלא עם מטפחת (...
על ידי לבי במערב
א' אוקטובר 07, 2018 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 1428

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

גם יש קושי להבין את הגמ' שילהי מגילה כשהוא גוללו גוללו מבחוץ וכו'. אבל אפשר למצא פשט. כנ"ל - יעויין תשובת הריב"ש (סימן ל) מה שפירש בזה (הובא במאמרו הנ"ל של הרדצ"ה הילמאן ז"ל). והן-הן דברי הרב 'מקדש מלך': זכור לי משהו (כנראה מהמאמר של רד"צ הילמן) שהמימרא 'הגולל ספר תורה...
על ידי לבי במערב
א' אוקטובר 07, 2018 7:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 1428

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

אתה לא מקבל אותו בגלל השומרונים. ואם כך צדקתי בתלונתי עליך שאתה מעדיף את מסורת השומרונים על משמעות הגמרא והראשונים. נכון שלא מדובר בעניין הלכתי אלא בהערכה מה היתה המציאות אבל על זה היה כאן הויכוח. ליתר דיוק: ואיננו מספיק בעיני ( בגלל מנהג עדות המזרח שלא מוציאים את (הגויל) [הס"ת] מהתיק, המאושש ...
על ידי לבי במערב
א' אוקטובר 07, 2018 7:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי
תגובות: 100
צפיות: 1428

Re: תיק לספר תורה ספרדי ואשכנזי

צריך לזכור שיש לכם בעייה עם העניין הזה שבגמרא מבואר שהתיקים אינם כאלה אלא הספרים הם כמנהג האשכנזים. ואז אתם צריכים להגיד תירוץ (דחוק למדי) שהגמרא מדברת דווקא בספר של יחיד. וכל הראשונים שלא העירו בזה (שהדין הזה של ר' יוחנן הוא בספר של יחיד דווקא אע"פ שבהמשך מדובר בספרים של ציבור) התעלמו מהמציאו...
על ידי לבי במערב
א' אוקטובר 07, 2018 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ימי עיבורו של אליהו הנביא
תגובות: 10
צפיות: 852

Re: ימי עיבורו של אליהו הנביא

תודה לך. (ולכאורה, אילו היה לכך מקור אריז"לי שמחוץ לספרות החב"דית, הם היו צריכים לציין, ואם לא ציינו משמע, שהם לא הכירו כזה מקור. אני צודק?) כמדומה, שמפורשים הדברים בגוף ההערה הנ"ל: ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ב ח"א ע' רחצ. תקס"ז ע' י. מארז"ל ע' תפב. ביאורי הזה...

עבור לחיפוש מתקדם