מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4258 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
ש' אוקטובר 24, 2020 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירבעם יענש על ביטול סוכה ועירוב תבשילין
תגובות: 8
צפיות: 157

Re: ירבעם יענש על ביטול סוכה ועירוב תבשילין

עזריאל ברגר כתב:יש סיפור (כמדומני פורסם לאחרונה ב"שיחת השבוע")
'מעשה שהי'', 'שיחת השבוע' גל' א'תשנה (ערש"ק פ' שופטים, בדר"ח אלול תש"פ) - ומקורו מס' 'בעלי תשובה' (כשר, תשכ"ט) ע' ריח ואילך.
על ידי לבי במערב
ש' אוקטובר 24, 2020 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשרי עם הציבור
תגובות: 7
צפיות: 90

Re: אשרי עם הציבור

איני יודע על איזה יחיד או ציבור שהולכים בכל דבר [או רוב דברים] כהשבה"ל, ומתארים אותו הפוסק האחרון. והיפוכו במשנה ברורה. משל למה"ד, למקשה על מה ולמה מתעלמים מדבריו המפורשים של הב"י, בעוד תלמוד ערוך הוא... [אגב, השבה"ל מביאו בשם גאון, ובזה ודאי כל ישראל קבילו עלייהו]. מהרשום עמדי ...
על ידי לבי במערב
ש' אוקטובר 24, 2020 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשרי עם הציבור
תגובות: 7
צפיות: 90

Re: אשרי עם הציבור

ראוי להעיר כי מקור המשנ"ב הוא בשבה"ל סי' מד (הו"ד במ"א סי' סה סק"ג ובשו"ע אדה"ז ס"ב), ושאלת ה'התעלמות' (אם בכלל) אמורה להיות מופנית כלפיו.

וראה ערוה"ש סי' סה ס"ו. 'בירורי הלכה ומנהג', 'התקשרות' גל' תרנ ע' 17־18.
על ידי לבי במערב
ש' אוקטובר 24, 2020 9:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 788
צפיות: 478458

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

כמדומה שכ"ה ב(מאור"נ בשם) כא"צ.
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 23, 2020 4:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה מנקדי התלמוד לא מסקלים אמות הקריאה, כדרך שעשו מנקדי המשנה והסידור?
תגובות: 41
צפיות: 1930

Re: למה מנקדי התלמוד לא מסקלים אמות הקריאה, כדרך שעשו מנקדי המשנה והסידור?

לפענ"ד הוה מסתברא טפי שקצרו מ'בתמיהה' ישירות ל'בתמי'' (וראה באשכול 'כתיבת אותיות י"ה'), אך כנראה שמן האנכרוניזם יש בזה.
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 23, 2020 4:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות יום ביום להגאון רמ"מ קארפ
תגובות: 41
צפיות: 6134

Re: הלכות יום ביום להגאון רמ"מ קארפ

משולש כתב:יש פה אשכול על זה?? אפשר קישור?
אכן, נכב"ב:
viewtopic.php?f=30&t=6235
viewtopic.php?f=50&t=3962&start=40#p30123
viewtopic.php?f=7&t=19756
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 23, 2020 4:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעל התניא הקפיד כשהכניסו בסידורו הפסוקים לפני מים אחרונים?
תגובות: 2
צפיות: 676

Re: בעל התניא הקפיד כשהכניסו בסידורו הפסוקים לפני מים אחרונים?

ראה שעה"כ פל"ד סק"ג, ומ"ש בזה ב'סדור רבנו הזקן' (ראסקין) ע' שסז הע' 11.
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 23, 2020 4:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש
תגובות: 9
צפיות: 1228

Re: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש

אף בלאה"כ, כמדומה לי שעיקר חשש שינוי ממטבע הברכות הוא בפתיחתן וחתימתן (ולא באמצעיתן, כבנדו"ד).

ובכלל, נראה דעכ"פ לא גרע ממי ששכח כליל מלהזכיר הבדלת שבת בתפלתו (שאם לא עשה מלאכה אי"צ לחזור).
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 23, 2020 3:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חלוקת העולים לתורה בזמנים קדומים.
תגובות: 13
צפיות: 314

Re: חלוקת העולים לתורה בזמנים קדומים.

לענין כתב:לאיזה 'מנהג קדום' מתכוין ויינטרוב באומרו שנצבים 'היתה נקראת ברצף אחד עם פרשת וילך'?
כדבריו על־יד הע' 52: "המקורות העתיקים אינם מכירים כלל את פרשת 'וילך'. היא אינה נזכרת במצחפי מקרא טברניים עתיקים, ברשימות של הפטרות ועוד. הראשון שמזכיר את פרשת 'וילך' הוא רב סעדיה גאון בסידורו".
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 23, 2020 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשונות שגורים אצל מחברים מסויימים
תגובות: 6
צפיות: 107

Re: לשונות שגורים אצל מחברים מסויימים

'מחותני' במובן של קשרי־חיתון כלשהם - מצוי הוא עד מאד בכתבי רבותינו שבאשכנז בדורות שלפנינו (ונכב"ב).
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 23, 2020 1:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוחות הברית
תגובות: 95
צפיות: 12739

Re: לוחות הברית

הרבי הזכיר כמה פעמים שהמקור הוא מהפסל ברומי. ליתר דיוק, כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע הזכיר פעם אחת (ויחידה!): "דעם ערשט'ן מאל שנמצא כן, א גוי פון רוים האט אזוי מצייר געווען" (שיחת ש"פ מטו"מ תשמ"ב סל"א, 'שיחות קודש' ס"ע לד. תרגומו ללה"ק - ב'התווע...
על ידי לבי במערב
ו' אוקטובר 23, 2020 1:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1395
צפיות: 177412

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בשש"כ שם ציין ל'קצה המטה' הנ"ל...
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האשה - בת בעלה
תגובות: 35
צפיות: 5834

Re: האשה - בת בעלה

כנראה נתחלף בפירושו אודות יעקב אבינו, וכנדון בקישור דלעיל.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 9:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39430

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

עזריאל ברגר כתב:הרד"ק [מלכים־ב ב, א] כותב שזה היה כמו משה רבינו שהסתלק בעבר הירדן.
וכלשון רז"ל (פסיקתא רבתי, ד): "את מוצא שמשה ואליהו שוין זה לזה בכל דבר" (יעו"ש).
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 9:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהרמ"ק
תגובות: 5
צפיות: 775

Re: מהרמ"ק

בפשטות, בעל 'הגהות אָשר"י' קדום הוא בזמן מועט למהרמ"ק.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1685
צפיות: 333955

Re: ◆ הרת"א אזולאי ◆

אך ניתן לברר זאת במייל המצוין שם (בתחתית העמוד).
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 8:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11759
צפיות: 1909421

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מוסגר פה (לשון מצוי' על דבר המצורף למכתב וכיו"ב).
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11759
צפיות: 1909421

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דרופתקי דאורייתא כתב:
מגבעות אשורונו ח"ב שנת תשנ"ה דף קנ"א והלאה
מוסג"פ:
הגריח''ס.pdf
(638.24 KiB) הורד 2 פעמים
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 7:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11759
צפיות: 1909421

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חגי פאהן כתב:היכן תשובה זו?
ב'טור' הוצאת מכון 'שירת דבורה' ציינו לשו"ת הגאונים (אסף) ח"א סי' כג. ומוסג"פ:
תשובת הגאונים.pdf
(823.5 KiB) הורד 2 פעמים
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 7:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התמקדות באותיות התפילה – מקבילה בין אדמוה"ז והנפש החיים?
תגובות: 14
צפיות: 1459

Re: התמקדות באותיות התפילה – מקבילה בין אדמוה"ז והנפש החיים?

עקב הדיון שהתפתח בנושא זה,
שמא מן הראוי לציין לדברי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בנדון (כנזכר לעיל), בקונטרס זה ע' 2־3 ('ליקוט פירושים' ד"ה לעולם ה' וד"ה ופי' הבעש"ט).

דון מינה ואוקי באתרין.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 6:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1303
צפיות: 311879

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

כך ידוע לי (כמה משפחות הנושאות שם זה נמנות על יוצאי פולין? ודו"ק).

אדרבא, אשמח לשמוע שאינו נכון.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 5:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1303
צפיות: 311879

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ליתר דיוק, הנכון הוא 'גאָרעֶליק'.
'גוּרליק' הוא שיבוש גמור (שאל נא את הנמנים על משפחות אלו), אך יש ש'עברתו'(?) שמם ל'גַרליק' (הא' משמשת, כידוע, לקמ"ץ ופת"ח כאחד).
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 2:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתיבת 'ברוך השם' ב'קוויטל'
תגובות: 14
צפיות: 2053

Re: כתיבת 'ברוך השם' ב'קוויטל'

דרומי כתב:ב'לקוטי תורה' מהדורת תשס"ב בסוף הספר עמ' קפ צילום מכתי"ק שם רואים זאת.
במהדו' תשע"ז - ע' קפג.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 1:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחש הנחושת - הרפואה במקורות
תגובות: 7
צפיות: 975

Re: נחש הנחושת - הרפואה במקורות

העירוני, שראוי לציין ל'התקשרות' גל' רנח ע' 18 וגל' רסא ע' 18. יעו"ש.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 4:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוק לתשפ"א
תגובות: 6
צפיות: 219

Re: פסוק לתשפ"א

על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 3:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נחש הנחושת - הרפואה במקורות
תגובות: 7
צפיות: 975

Re: נחש הנחושת - הרפואה במקורות

שמש כתב:סמל הרפואה המפורסם אינו נחש הנחושת אלא (להבדיל) מטה אסקלפי.
ושמא יל"ע בזה משום אביזרייהו דע"ז.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 3:43 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1303
צפיות: 311879

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ליתר דיוק, למדנו מהם שיש יותר ממשמעות סלבית אחת למילה זו.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 3:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי
תגובות: 17
צפיות: 183

Re: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי

אכן, בעל 'פניני הלכה' מיוחד בהעמידו את פרי יצירתו לזיכוי הרבים מע"ג המרשתת (וכן נצטיין בכך בעל שו"ת 'חבל נחלתו'). יזכר שמם לטוב על זאת.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 3:32 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כלפי מעלה או כלפי מטה?
תגובות: 5
צפיות: 1490

Re: פי השופר למעלה

יעו"ע כאן.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 3:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הר ההר - כתפוח?
תגובות: 5
צפיות: 812

Re: הר ההר - כתפוח?

עכ"פ בתפוח שע"ג המזבח יש, לכאו', מחלוקת בנִקוּדהּ ('תַּפּוּחַ' או 'תָּפוּחַ') - יעוי' בשינויי הנוסחאות שבתמיד שם.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 2:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי
תגובות: 17
צפיות: 183

Re: הנוהג כעדות המזרח וצריך ללמד לתלמידים ברכת המזון אשכנזי

מ"ש שם (פ"ו אות ח) הוא לענין אם ישנו מהגייתם (להשוות תפילת כל העדות בלשון אחת ודברים אחדים) , ואינו ענין לעצם נכונות ההברה לכשלעצמה [כדמוכח מהטעם שציין בשם הראי"ה: "שכל עדה צריכה לשמור על מנהגה, והמשנה ממבטאו נחשב בכלל 'קרא ולא דקדק באותיותי ' ' שאע"פ שיצא מ"מ אין לנהוג...
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 2:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1303
צפיות: 311879

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

כפי המסורת המשפחתית אצל הקרויים כך, אכן על־שם עיירה שנשרפה הוא זה; ולא כפי שטענו (מסברתם?) באתר הנ"ל.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 1:35 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1303
צפיות: 311879

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

לא שמעתי ממנו עצמו, כי־אם מפיו של השואל.

אכן, 'גארעליק' תרגומו (מרוסית?) 'שרוף'.

נעבור ל'פרטי'.
על ידי לבי במערב
ה' אוקטובר 22, 2020 1:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים
תגובות: 22
צפיות: 1447

Re: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים

עתניאל בן קנז כתב:דומני שהתחלף לך הנכד (בעל המכתב) עם זקינו (ה'תורת אמת', נכד הגרעק"א).
עמך הצדק (גם טעיתי בשמו). ייש"כ.
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 21, 2020 7:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים
תגובות: 22
צפיות: 1447

Re: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים

ייש"כ על ההבהרה, כעת ראיתי . מרהיב ביופיו! להלן דברי ההסבר: ס"ת אשכנזי כמנהג חב"ד. ס. פטרבורג ממשפחת גארפינקל. ספר תורה (35 ס"מ). בכתב יפה וברור כמנהג חב"ד (אותיות אדמו"ר הזקן) נדיר למצוא ס"ת שלם בכתב זה! נראה שהספר ניתן לתיקון ולהכשרה ללא טרחה גדולה. עצי חיים משנה...
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 21, 2020 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים
תגובות: 22
צפיות: 1447

Re: אוצרות - פריטי יודאיקה נבחרים

המחלוקת בענין הכתב היא על מהימנות הכתב והמסורת כיום, לא על הנכתבים מקודם ה'מלחמה'. מ"מ ודאי שס"ת שלם(?) בכתב זה ומתקופה זו הינו נדיר ביותר [משום־מה, בדברי ההסבר המצורפים לא הודגש כי כתב אדה"ז הוא זה. כמו"כ, חבל שלא טרחו לטשטש את השמות הקדושים] . מיהו העסקן לו הי' שייך הספר? מכתב...
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 21, 2020 5:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1303
צפיות: 311879

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

שמעתיו מכלי ראשון: הרש"ז גרליק ע"ה, רבו הראשון של כפר חב"ד, הי' ענותן גדול (כידוע). פעם קיבל מכתב מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בו כונה בתואר "הרה"ח". א' הנוכחים במקום שאלו בתגובה: "נו, הלא כ"ק אדמו"ר בעצמו מעיד ע...
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 21, 2020 2:02 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'זיי''ן' 'סמ''ך' 'עי''ן' - בפתח או בקמץ?
תגובות: 9
צפיות: 1962

Re: 'זיי''ן' 'סמ''ך' 'עי''ן' - בפתח או בקמץ?

אודות הגיית שם האות ז' נכב"ב מקדם.

עבור לחיפוש מתקדם