החיפוש הניב 572 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
ש' מרץ 23, 2019 11:20 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם צריך להשתכר בפורים?
תגובות: 12
צפיות: 326

Re: האם צריך להשתכר בפורים?

גל גל כתב: . . המהרש''א (שם) סירב לקבל שני דברים בפרשנות החתם סופר . .

ככה"נ נכתב ברוח ימים דנן, בהם מרבים בשמחה וגורמי'...
על ידי לבי במערב
ו' מרץ 22, 2019 4:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: תשלום בכסף מזוייף
תגובות: 6
צפיות: 162

Re: תשלום בכסף מזויף

ומענינא דיומא: מהו לענין מתנות לאביונים?
וב' אופנים בזה: שהספיק העני ליהנות מהכסף, או שגילה הזיוף בעצמו ולא נהנה ממנו.
על ידי לבי במערב
ה' מרץ 21, 2019 3:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: תשלום בכסף מזוייף
תגובות: 6
צפיות: 162

Re: תשלום בכסף מזויף

לכאו' שייך קצת לאמור כאן.
הערת אגב: היאך נודע לו שהי' השטר מזויף?
על ידי לבי במערב
ה' מרץ 21, 2019 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: התנהגות של נכדים בימי 'שבעה'
תגובות: 14
צפיות: 268

Re: התנהגות של נכדים בימי 'שבעה'

מה דין הליכת נכדים לשמחת בר-מצוה בימי השבעה?
והאם מותר להם להסתפר?
[כשנמצאים בעיר שבה 'יושבים' שבעה ל"ע]
על ידי לבי במערב
ד' מרץ 20, 2019 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1900
צפיות: 119444

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הפצת המעיינות כתב:הם הזכירו "יופי המליצה"?

יתכן שכן. חיפוש באוצר בודאי יעזור.
על ידי לבי במערב
ד' מרץ 20, 2019 6:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1900
צפיות: 119444

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הפצת המעיינות כתב:למי כוונת הרבי זי"ע

המצו"ד חוזר ע"כ פעמים רבות [ובלשונו: כפל הדבר במלות שונות], אך נמצא גם ברד"ק ועוד.
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 10:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 315

Re: האם יש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר מחלון ובת-יפתח

שייך לומר "אם לדין יש תשובה", רק כדי לדחות ראי', אבל אני התכוונתי - לא להביא ראי' - אלא להפך: לדחות את הראי' מהפסוק לגבי נדב ואביהו ("ובנים לא היו להם"). דחיתי הראי' מצלפחד וחבריו [ששייך לומר "ובנים לא היו לו" - על מי שבנות היו לו, ונותרו בחיים]. אתה עצמך מעמיד את השער...
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 9:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 315

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר מחלון ובת-יפתח

שימו לב שמהכתובים אין ראי' . . אמנם עליהם כתוב "ובנים לא היו להם" - או "לא היה לו בן" - או "לא בנים", אבל הלא מעי"ז כתוב גם על צלפחד - וגם על אלעזר בן מחלי בן מררי בן לוי (שם כג: כב, וגם על ששן שם ב: לד) - אף על פי שכידוע הם לא מתו עריריים שהלא עליהם גם כתוב שעכ&q...
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 3:32 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מָרְדָכַי התימני! מה המקור?
תגובות: 7
צפיות: 209

Re: מָרְדָכַי התימני! מה המקור?

הרמב"ם לא מספיק להם?! כבר כתבתי שאינני דוברם; אך, מ"מ, הדבר מובן בפשיטות: כשם שאין "מספיק להם" הרמב"ם לנהוג כמותו בכל פסקי הלכותיו, כך אינו "מספיק להם" לנהוג כמותו בהסתמכותו על כתרו של בן-אשר [באם אכן הכתר הוא-הוא ספרו של בן-אשר, באשר יש המערערים על קביעה זו] . [כ...
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 2:19 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למה אין טועמים לפני קריאת המגילה
תגובות: 10
צפיות: 180

Re: למה אין טועמים לפני קריאת המגילה

ראה מכאן ואילך (לעתים בהפסק כמה הודעות באמצע) - ע"ד אכילה קודם קריאת המגילה [מדובר שם, לכאו', (רק) על ליל פורים].
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 1:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיריים של חמץ
תגובות: 36
צפיות: 277

Re: שיריים של חמץ

. . השאלה היתה אם האדמו"ר אמר את הסברא הזו ומסתבר שכן. אם לזה כוונת כת"ר, הרי שיש לסכם בקצרה: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע אמר סברא זו כ'רעיון' נחמד (לבאר מנהג כמה חסידים), אך לא 'למעשה'. הא ותו לא. בנוגע למעשה בטריות ה'שיריים' וכו' - לאזניי נשמע כתוספת מאוחרת. לכאו', ניתן ל...
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 12:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיריים של חמץ
תגובות: 36
צפיות: 277

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

נקודת הויכוח אינה אם הוא צדק. השאלה היתה מה היה או היה יכול להיות שהיה. לאיזה מהסיפורים כוונת כת"ר? טריות השיריים או ה'ווארט' דכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע? חוץ מאלו שנזהרים לכתוב כנוסח בעל התניא בשטר מכירת חמץ שלו שכתב שמוכרים "כלים .. שיש עליהם חמץ בעין" דהיינו שמוכרי...
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 11:27 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למה אין טועמים לפני קריאת המגילה
תגובות: 10
צפיות: 180

Re: למה אין טועמים לפני קריאת המגילה

ביום - אין זה תענית כלל, דמאי שנא מאיסור טעימה לפני התפילה? וכי בשבת אתה אוכל יותר מוקדם מפורים?! אבל בליל פורים, שקוראים את המגילה בהמשך לתענית אסתר - שם היה קצת יותר צד להחמיר, אבל מצד שני - אין מצוות סעודה בליל פורים. יעויין בסי' רפח שציינתי. מ"מ, תבנא לדינא - שיש לסיים (ובדוקא) התפלה ביום ...
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 11:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיריים של חמץ
תגובות: 36
צפיות: 277

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

רק להעיר, שכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע עצמו סבר שאין למכור חמץ של צדיק לגוי (ושאף הפקר אינו מועיל בו), ולכן הורה לסיים בכה"ג את החמץ קודם ער"פ. ראה שערי הלכה ומנהג ח"ב ע' פד - מעשה בכ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע (תחלת השיחה שהביא לעיל הרב 'אוצר החכמה') ; והורא...
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 11:06 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הנאה מממון עמלק
תגובות: 6
צפיות: 124

Re: הנאה מממון עמלק

סגי נהור כתב:לענין איסור הנאה מממונם . . ראה לקו"ש חי"ד תצא ב

לקו"ש חי"ד שיחה ב' לפ' תצא (ע' 86).
סגי נהור כתב:ראה . . בהערות שם בארוכה

כנראה כוונתו (בעיקר) להערה 19* שם.
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 10:37 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מָרְדָכַי התימני! מה המקור?
תגובות: 7
צפיות: 209

Re: מָרְדָכַי התימני! מה המקור?

מוטוש כתב:מה הבעי' עם הכתר?!

אין בעי' אתו. יש בעי' [עכ"פ לד' העדה"ח (לטענת הרב 'הוגה ומעיין'), שאינני דוברם] בחילוף המסורת מדורי-דורות לסמיכה בכל כחו עליו ועל ראשו. וד"ב.
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 10:29 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למה אין טועמים לפני קריאת המגילה
תגובות: 10
צפיות: 180

Re: למה אין טועמים לפני קריאת המגילה

עזריאל ברגר כתב:ובפרט ליל פורים - דהא ימי משתה כתיב.

עד שהשיב כת"ר על הלילה, מה נעשה כשידובר ביום - שאף בו נוהגים שלא לאכול (ולשתות) קודם קריאתה? והלא יש בזה משום יושב בתענית ביום טוב.
דרך אגב, כמדומני שישנן (עכ"פ - חלק מה)קהלות הנוהגים אף שלא לשתות קודם קריאתה.
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 10:26 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למה אין טועמים לפני קריאת המגילה
תגובות: 10
צפיות: 180

Re: למה אין טועמים לפני קריאת המגילה

כיוון שאינו מכוון לשם תענית - אין בזה חשש כלל. וכי מותר לצום בפורים כשאין מתכוון לשם תענית? ומניין שכשאין מתכוון מותר לצום? לכאו' נראה דאשתמיטתי' שו"ע הרב או"ח סי' רפח ס"א, וזלה"ק: א צריך למהר לאכול סוף שעה ששית שאסור להתענות בשבת עד חצות אפילו אם אינו מתכוין לשום תענית אלא שנמנ...
על ידי לבי במערב
ב' מרץ 18, 2019 5:41 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תחפושת בפורים
תגובות: 6
צפיות: 185

Re: תחפושת בפורים

הצעיר באלפי כתב:נא להביא pdf

נמצא אף בה"ב. אבל בכ"ז, הנה:
לקוטי שיחות חל''א ע' 279-280.pdf
(133.3 KiB) הורד 9 פעמים
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 177
צפיות: 11746

Re: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆

דרומי כתב:כמדומני שבשנים האחרונות הופצו ברשת סרטוני וידאו בענין זה מאת הרה"ג ר' שד"ב לוין שליט"א (מנהל ספריית ליובאוויטש ומהדיר שועה"ר בהוצאה החדשה) והרה"ג ר' אליהו לנדא שליט"א (אחיו של הרב דב"ב), אך אני לא ראיתים.

הנה הסרטון מהגר"א לנדא שליט"א.
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 10:40 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הנאה מממון עמלק
תגובות: 6
צפיות: 124

Re: הנאה מממון עמלק

בענין איסור הנאה מממון עמלק . אך כ"ז עדיין אינו נוגע לשאלת פותח האשכול (אם-כי ראוי לדון בכך מקודם לה) - האם מותר ליהנות מ כילוי ממון עמלק. ולתכלית פתרון השאלה, לו יצוייר [להשיטות דאין איסור הנאה בממון עמלק, והוראת שעה הואי] שהי' אופן הנאה מרציחת עמלקי (או כילוי בהמותיו) - יהא מותר לכלותם תוך ה...
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 7:07 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תחפושת בפורים
תגובות: 6
צפיות: 185

Re: תחפושת בפורים

ראה בכה"ג - לקוטי שיחות (לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע) חל"א ס"ע 279 ואילך.
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 6:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש עוד דינים שמוכיחים שמי שכל צאצאיו מתו נחשב להלכה כערירי
תגובות: 59
צפיות: 686

Re: מחפש עוד דינים שמוכיחים, שמי שכל צאצאיו מתו, נחשב להלכה כערירי

להעיר מיבמות נה, א [הובא בפירש"י עה"פ (קדושים כ, כ)] : דרבה רמי: כתיב ערירים יהיו, וכתיב ערירים ימותו! הא כיצד? יש לו בנים - קוברן ; אין לו בנים - הולך ערירי. ואיצטריך למכתב ערירים יהיו, ואיצטריך למכתב ערירים ימותו; דאי כתב רחמנא ערירים יהיו - ה''א עד חטאי', אבל מחטאי' ואילך לא; כתב רחמנא ...
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 4:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עליה לתורה בשבת לפני הבר מצווה או אחריה?
תגובות: 14
צפיות: 263

Re: עליה לתורה בשבת לפני הבר מצווה או אחריה?

מנהג חב"ד הוא שעולה תחילה דווקא בב' וה' או מנחת שבת ולא בשחרית של שבת ( מפני שזמנים אלו הם עת רצון ). כמדומה, טעם זה הוא רק להא דדחה כ"ק אדה"ז נ"ע את עליית בנו, כ"ק אדה"א נ"ע, למנחת ש"ק - אף שיום הברמ"צ חל ביום ה', ט' כסלו תקמ"ז. אבל הטעם להא שנוהגי...
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 4:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, חוץ מעֵר אונן מחלון ובת-יפתח
תגובות: 31
צפיות: 315

Re: מחפש אדם שלגביו מוכח מהכתובים שמת ערירי, מלבד עֵר ומלבד בת-יפתח

אלי כהן כתב:לטעמיך, שאתה שואל למאי נפק"מ, אפשר לגנוז את כל ספרי סדר הדורות . .

שאלתי היתה מסקרנות גרידא, לידע היש לזה נפק"מ בענין תורני כלשהו; ותו לא.
ולטעמיך אשיב, שעל דא כבר אמורה מילתי:
לבי במערב כתב:[האם] מותר לשאול (או שמא להקשות) למאי נפק"מ?
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 4:19 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עצות לשמחת פורים
תגובות: 25
צפיות: 697

Re: עצות לשמחת פורים

ראיתי מצטטים מדברי רבינו אביגדור שהובאו בנטעי גבריאל - פורים פרק עג הערה א: "דחייב לבסומי גרסי' ולא גרסינן לאיבסומי, דאם הוא עצמו מבושם עד דלא ידע . . אין זו שמחה להיות הוא בעצמו מטורף. ואי גרסינן לבסומי, ניחא, שהוא שמחה לבעל הבית כשכולם לפניו מטורפים , והוא חכם ומשמח בדבר, לכן יש לו לפזר משלו...
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 4:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הבית ישראל זי"ע - זכרונות
תגובות: 82
צפיות: 4258

Re: מרן הבית ישראל זי"ע - זכרונות

כהמשך למה שכתב הרב שטרנבוך על כ[ך] שלא רצה לג[ז]ול מזמנם של ת"ח: עדותו של הגה"צ ר' חיים מאיר וואזנאר שליט"א: "זכורני שפעם הודיעו לאאמו"ר כי הרה"ק ה'בית ישראל' מגור זצ"ל, מתעתד לבוא לבקרו בשעה שמונה בערב. רבע שעה קודם לשעה היעודה, הופתע אאמו"ר לראות כי הרבי מג...
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 4:04 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?
תגובות: 11
צפיות: 408

Re: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?

בברכה המשולשת כתב:ולכן? איך זה קשור לעשרת השבטים?

בפשטות כוונתו, דאי הכי עשרת השבטים ש"נעלמו" באותה שעה (ובמשך זמן רב לא נגלו לכללות העולם, אם בכלל) - אף הם לא היו תחת מלכות אחשוורוש.
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 3:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות קד. - האם צריך להתפלל על חולה שסובל שימות?
תגובות: 4
צפיות: 95

Re: כתובות קד. - האם צריך להתפלל על חולה שסובל שימות?

כאן נאמר שמחשבת אמתיה דרבי, לא להתפלל שיחיה. דהיינו שוא"ת מלהתפלל לאריכת ימיו, ולא פעולה חיובית - להתפלל שימות. אמנם מכמה מקומות [ביניהם הר"ן (המקושר בהודעה שמעלי) ] נראה, שגם במעשה זה הבינו דהכוונה לפעולה חיובית (להתפלל שימות). ואולי הבינו דאמתי' דרבי התפללה עליו שימות, ורק שהחכמים בכח ת...
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 3:04 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עצות לשמחת פורים
תגובות: 25
צפיות: 697

Re: עצות לשמחת פורים

בייחוד בסעודה אשר אין בה שיכור שירומם את האווירה. איני יודע במה "מרומם" השיכור את האוירה, בד"כ להיפך - הוא מקלקל אותה לחלוטין, עד שלא נותר טעם וריח לסעודת הפורים. ויש להודות להשי"ת, שאין בקרב הסועדים ולו אחד הנוהג בניגוד לדברי רבותינו מאורי הדורות וגדולי התורה - שאסרו להשתכר כשמ...
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 2:56 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עצות לשמחת פורים
תגובות: 25
צפיות: 697

Re: עצות לשמחת פורים

כתב הרמב"ם (הלכות מגילה פ"ב הי"ז): שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים . שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים ושנה דבריו במק"א (הלכות שביתת יום טוב פ"ו הי"ח; שם ה"כ): וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכי...
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 2:27 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: המלצה לספר לימי בין המצרים
תגובות: 11
צפיות: 821

Re: המלצה לספר לימי בין המצרים

הא לחמא עניא כתב:ויש את הספר [איני זוכר את שם הספר] של הרב יעקב מאיר שטראוס שאפילו הקטנים יותר [וכמובן גם הגדולים] מתחברים מאוד לזה.

מן הסתם, הכוונה לסדרת הספרים "בחצרות בית ה'" (ה' כרכים).
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמחה ותחנון ביחד?
תגובות: 11
צפיות: 749

Re: שמחה ותחנון ביחד?

נראה שעיקר ההדגשה במנהג הגאונים הוא מצד שאין אומרים הלל, והסיבה לכך היא סיבה חדשה שלא כתובה בגמרא, שכתבה שלוש סיבות אחרות! זה כתבת לפי הגירסא אצל הרפנס מ"ט שנגאלו ישראל ממיתה לחיים וכו'. אבל הגרסא בשאר המקורות היא מ"מ [או סו"ס]. ראה במהדורת גולדשמידט. וכן הוא במנהיג שציין שם. [וראה ב...
על ידי לבי במערב
א' מרץ 17, 2019 1:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו
תגובות: 28
צפיות: 538

Re: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו

עקביה כתב:שתי הערות עלו בי למקרא הדברים:
1. מה העניין לכתוב בגופן קטן ולהטריח את הקוראים? אין שם איזה סוד צבאי או משהו דומה.
2. היכן נמצא כבודו שלבו במערב, במזרח הרחוק?

א. "הענין לכתוב בגופן קטן" הוא מפני שאי"ז שייך ממש להדיון ע"ע באשכול, ולא רציתי להסיט הנושא.
ב. למאי נפק"מ?!
על ידי לבי במערב
ו' מרץ 15, 2019 4:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2399
צפיות: 245767

Re: אשכול אביעה חידות

(שגם הוא דן בערבית של כל יום, והיינו בגוונא דבכל יום לא התפלל שחרית ולא מנחה). הפמ"ג איירי באמת במי שלא התפלל כל היום, אך הראי' שהבאתי מדבריו נוגעת לכאו"א - גם המתפלל בכ"י ג' תפלות כסדרן. הפמ"ג הסתפק בראשונה האם תפלת התשלומין מועילה למה שלא קיים מצות תפלה מה"ת, וע"ז תי...
על ידי לבי במערב
ו' מרץ 15, 2019 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "פחד" - האם יש בזה חוסר באמונה?
תגובות: 29
צפיות: 638

Re: "פחד" - האם יש בזה חוסר באמונה?

ואולי אחד משניכם מתרגם את זה לעברית? יבא השלישי ויכריע(...): ניע באיוסיא ניקאווא - איני מפחד מאף אחד, אי ניע ווערו ניקאווא - ואיני מאמין באף אחד, טאלקא בא־גא אדנאווא! - מלבד ה' אחד! ניעט ניעט ניקאווא - אין עוד אף אחד, קראמיע בא־גא אדנאווא! - אלא (רק) ה' אחד! כמובן - תרגום חפשי הוא זה, על-דעת הכותב ...
על ידי לבי במערב
ו' מרץ 15, 2019 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו
תגובות: 28
צפיות: 538

Re: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו

אותה אחת שכתבתי עליה - היא מאלו שאיסור אשת איש קל בעיניה, אוכלת בכל ימות השנה, עבדה במשך תקופה מסויימת עבודה זרה כפשוטו והפסיקה לא כי הפכה למאמינה אלא רק כי עברה את הגיל, שלא לדבר על שאר כריתויות, וברור שאין שום טעם להתאבל עליה. אותה אחת שכתבת עליה, אולי היא כן שייכת לשונאיו של מקום. להשלמת הידע בל...
על ידי לבי במערב
ו' מרץ 15, 2019 1:12 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'יארצייט'
תגובות: 14
צפיות: 385

Re: 'יארצייט'

עזריאל ברגר כתב:או בלשון הנביא בהפטרת וירא "ויהי לתקופות הימים".

דימים י"ב חודש הוא (בהר כה, כט-ל. רש"י חיי שרה כד, נה).

עבור לחיפוש מתקדם