מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1051 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 9:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושים כשהדינא דמלכותא סותר את דיני התורה
תגובות: 21
צפיות: 190

Re: מה עושים כשהדינא דמלכותא סותר את דיני התורה

שו"ת הרא"ש, כלל יח, סימן יג . שאלה. גדול העצה וגבור המליצה אדון השכל והחכמות אשר מעשיו הנעימות לא אוכל לנקוב אותם בשמות עטרת ישראל ראש גולת אריאל רוח השם בקרבו תל שהכל פונים בו הרב הגדול רבי אשר שצ"ו השם יבשרך משמי עילות אתה שלום וביתך שלום כחשקך וחשק אני הבא בחתום דורש טובתך ושלומך ...
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 7:29 am
פורום: ימות עולם
נושא: עזרה בפענוח כתובת מביהכנ"ס הגדול בווילנא
תגובות: 6
צפיות: 134

Re: עזרה בפענוח כתובת מביהכנ"ס הגדול בווילנא

חיימקה כתב:נ.ב. אבקש מהמנהלים למחוק כל נושא זה, שכפי הנראה כבר נדון במק"א בפורומנו הנכבד.

למה למחוק?!
אם כבר - לאחד!
וד"ת עניים במק"א ועשירים במק"א.

אליבא דאמת, אחר העיון מקופיא - נראה שבאשכול שם אינם דנים בעצם כתובת זו, כ"א רק בדרך אגב וארעי; וטוב שיהא לכך אשכול מיוחד בפ"ע.
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 7:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים
תגובות: 99
צפיות: 10562

Re: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים

לייטנר כתב:ידוע לי על עיירה בפולין שהיו בה 11 משפחות יהודיות ולא היה בה רב, וכשהיו נצרכים לשאלה, היו מתייעצים עם אחת הנשים שהיתה ידענית (אינני יודע עד כמה).

באיזו עיירה המדובר?
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 7:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים
תגובות: 99
צפיות: 10562

Re: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים

. . מה האינטרס של משכיל שרוצה לשנות את פני החברה להגזים ולכתוב שרובם לא התפרנסו? והרי אדרבה, המשכילים ניסו להפוך את כולם לעובדים, לא? היה יותר מתאים שיכתוב שרובם עבדו והתפרנסו! ה'מס'כילים' (כמ"ש כבר לעיל) חפצו להשחיר פניהם של העמלים בד"ת, ולכך הציגו תיאור מזלזל ביותר - בו הבעל, ראש המשפחה...
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 6:34 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

עזריאל ברגר כתב:ולאחרונה כתב לי הרב יוסף שמחה גינזבורג (המקום ינחמו (על פטירת אחיו הרחלוי"צ ע"ה) בתוך שאר אבלי ציון וירושלים) כתבו לו בשם הגר"י לנדא ז"ל שאדמו"ר (הרש"ב) נ"ע אמר על נהרות בבל בסעודה המפסקת.

הותר לפרסום מיהו המעיד בשם הגר"י לאנדא זללה"ה?
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 6:33 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

א. מה שכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש לא נהג כן, הוא (בפשטות כו') כי הי' מנהגו להתפלל במנין הישיבה - שקבוע הוא, בל ימוט, בשעה 15.15 מדי יום ביומו. ב. לכאו' הי' מקום לייחד הלכות ל גברים , ואח"כ - בנפרד - סדה"י לנשים. אגב, מ"ט הזכיר כת"ר את 'על נהרות בבל' אם אינו נוגע לש. ז.? אין...
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 6:02 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

על המצוטטים לקמן לא זכיתי, לע"ע, שישיבני כת"ר: לכאו' עדיף להתפלל (לכה"פ) מנחה קטנה, כבכל צום. הוספה לאח"ז - יש בנו"ט לציין לדברי כ"ק אדמו"ר (מהוריי"צ) נ"ע (לקו"ד ח"א קח, ב [ע' 216]) , וזלה"ק: "אין ליובאוויטש ביום התענית פלעגט מען דאוונ...
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 5:48 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

ברשות כת"ר, כיון שנזדמנו יחדו, אמרתי אקום ואשנה פרקין הטעונים עדיין בירור וביאור-מה. א. ע"פ הלכה אין בזה שום איסור (בפרט למאי דקיי"ל שמותר לנשים להבדיל לעצמן). ב. לא גרע משתיית ילד מכוס של מילה וכיו"ב. לא התכוונתי ל'הגבלה' בנוגע לשתייתה, כ"א בזה שיכולה להוציא המבדיל בשתייתה....
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 4:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חשיפה: הגרי"ש אלישיב והגר"ח נאה
תגובות: 36
צפיות: 2421

Re: חשיפה: הגרי"ש אלישיב והגר"ח נאה

לכאורה יש ליישב, שכל אחד שקנה נכתב שמו ברשימה, ובתחילה כתבו עם תוארים ולבסוף ללא. כי איך ניתן להסביר שאת הרב לנדא שהיה מגדולי רבני חב"ד בעת ההיא, יכתבו ללא תואר? כמדומה, שערבב הכותב (בשוגג, מן הסתם) בין ב' הרשימות: רשימת המנויים ל'קונטרס השולחן' (שבה נזכר "הר"ר יוסף אלישוב"), ור...
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 4:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה
תגובות: 91
צפיות: 10636

Re: נודע בשיעורים - תולדות הגר"ח נאה

שש ושמח כתב:הנידון אינו מה החבדניקים חושבים, אלא מה המציאות.

המציאות היא, כמו שאמר הגרש"ד זללה"ה לנכד הגרא"ח, שהגרא"ח זלה"ה "הי' החזו"א של ירושלם". יש לך דבר מפורש מזה?
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 4:05 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

אמנם לשון שו''ע הגר''ז שהבאת לעיל היא: "של הציבור", אבל מקור ההלכה היא ב''דרכי משה'' סס''י רצ''ד בשם או''ז וכן בזוהר במדבר, והביאם רבינו המג''א, ובכל הני דוכתי אין את התוספת הזאת של הגר''ז, אלא אי' רק 'שלא לעשות מלאכה עד אחר סדר קדושה'. אכן דברתי בחפזי ומקופיא. אך לכאו' באו"ז שם משמע...
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 3:40 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: Re:

הרבי סיפר שהיה יהודי שהורגל לשבת לסעודת שבת עם נעלי בית, וכאשר איתרע אצלו אבלות - הורה לו אביו של הרבי (הגה"ח רלוי"צ שניאורסאהן) שלא יעשה כן בשבת שבתוך השבעה, כדי שלא לתת מקום לאבלות בשבת . . הוא בלקו"ש ח"ד ע' 1091 (בבלתי-מוגה: תו"מ חי"א ע' 144 - שיחת ש"פ מטות, מב...
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 3:23 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

כמדומני הגרא"ח נאה בקצות השולחן, וטעמו שלא נזכר בסידור אדה"ז, ושלא נזכר בגמרא. הוא בשעה"כ פל"ד ס"ט , ושם שולל האמירה (ואינו מזכיר שיאמר בסדר ד'הרחמן'). אכן העצה הנ"ל היא בכה"ח ( סי' תקנז ס"ק יא ). וראה נטע"ג (בין המצרים ח"א) פס"ו סי"א , וש...
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 3:06 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

עזריאל ברגר כתב:א. כדבריך, דלצורך מצווה שאני, ונוהגים להקל בעשיית כמה מלאכות לצורך מצווה. ובפרט בליל ת"ב - נוהגים להדליק את הנר לפני סדר קדושה!
. . ג. אם זה מעשי - אה"נ.

א. איפה מדליקים הנר? בבהכ"נ?
ג. לכאו' מעשי מאד.
על ידי לבי במערב
ד' יולי 24, 2019 3:05 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

עזריאל ברגר כתב:ביה"ל סימן רצ"ו ד"ה "לא יבדילו לעצמן".
ואמנם מאדה"ז לא משמע כלל כדבריו, אבל אם אפשר בקלות להחמיר כדבריו - לכאורה עדיף.

ייש"כ. מפני שלא ציין כת"ר מ"מ, נלאיתי מצוא - והעדפתי שיבוא בעל הכרם ויבא'ר את קוש'יו.
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 7:57 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

פרנקל תאומים כתב: . . שמא קדושה דסדרא היא הסיבה, ויש עניין להתעכב עד אחרי אמירתה גם אם מתפלל מעריב דמוצ''ש בשעה מאוחרת.

להעיר, שהדיוק הוא "קודם סדר קדושה של הציבור", ונפק"מ להמתפלל ביחיד בשעה מאוחרת.
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 7:56 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

כותב מזיכרון (עיינתי בסוגיא זו לפני כמה שנים): א. המחבר לא אסר להריח בשמים בת"ב, אלא רק כתב שאין מברכים עליהם בהבדלה ובמילה. ב. דברי הט"ז פליאה הם בעיני, וצע"ג, ואיני יודע איך ליישבם, ואילו לא היו דבריו "חומרא דאתי לידי קולא" - ודאי הייתי חושש לדבריו לכתחילה. ומה שציינת ללק...
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 7:50 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

עזריאל ברגר כתב:ומדוע אתה שואל על אשה ולא על איש?!
הרי תפילת ערבית רשות היא אף לאנשים, ואעפ"כ אמרו חז"ל שצריך להשלימה בשחרית!

כי נשים אפי' לא קבלוה עליהן כחובה, וה"ז מודגש יותר.
וחושבני, שלא יהא מי שיחלוק על שיכולה להשלים בשחרית.
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 8:31 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

בענין ת"ב דלע"ל: יש בנו"ט לציין בזה לדברי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש אודות י"ז בתמוז נדחה - שה"יום רצון" נשאר בש"ק (אף שאין צמים), כי "אין סברא" לומר שכיון שחל בש"ק 'זזה' ה"עת רצון". נמצא גם בתו"מ חס"ה (שז"ע י"ל). ...
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 8:28 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

ההנהגה בתנש"א הכוונה לשעת היציאה מביהמ"ד?
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 8:27 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

[url="עזריאל ברגר"]אין דין שאסור להבדיל וכיו"ב לפני מעריב.[/url] שו"ע אדה"ז סי' רצט סי"ט: ו כל בעל נפש יחמיר לעצמו שלא להדליק ולא לעשות שום מלאכה קודם סדר קדושה של הצבור אע"פ שכבר הבדיל בתפלה וגם אמר המבדיל וכל העושה מלאכה קודם סדר קדושה אינו רואה סימן ברכה לעולם מ...
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 8:18 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

בענין הרחת בשמים - המחבר אסר ( וכ"כ הט"ז), והש"ך מתיר ( וכ"כ המג"א). המחבר והט"ז לא ידעו - ח"ו - הגמ' דק' ברכות?! כ"ק אדה"ז נ"ע בסי' מו ס"א לא הזכיר ת"ב, אך אפשר שהוא מפני שלא נז' בפוסקים שקדמוהו (ראה גם סי' תריב ס"ז). ראיתי מציינים לל...
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 8:06 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

ביוה"כ א"א 'ביום טוב מקרא קודש'?
מי הם רבני חב"ד שחלקו על הכנסת 'נחם' בתוך הברכה, ומהו טעמם?
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 8:04 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

לא זכיתי להבין, בעניי, את הדעות (מי?) הסוברות שאין לנשים להבדיל למחרת (מטעם שאי"ז חובה, ותשלומין הם בחובה בלבד) - למנהג האשכנזים, שהנשים מברכות על כל מ"ע שהזמ"ג וכו'.
אשה הנוהגת להתפלל תפלת ערבית, יכולה להתפלל תפלת תשלומין כשנאנסה או שגגה ולא התפללה?
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 8:02 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

אין הגבלות בשתיית בת מיין ההבדלה?
ודאי הדבר שמוציאה י"ח בשתייתה?
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 8:01 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

מהי הכרעת כת"ר (לפי מנהג חב"ד) בַמבדיל במוצאי התענית, והוא לבוש בבגדי חול?
ומה יהא דין מי שאין לו בגדים המיוחדים לש"ק?
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 8:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה
תגובות: 67
צפיות: 6502

Re: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה

צדקת ממני; תוקן בס"ד.
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 7:57 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

בענין פרקי אבות - כידוע, כ"ק אדה"ז נ"ע הִלֵּךְ בד"כ בשי' המג"א (נז' גם בשיחת שבת חזון תשמ"א - הנסמנת לקמן) . החילוק בין ת"ב לעת"ב הוא במג"א גופי' . והרבי אמר שאינו רוצה להורות בזה (שמעתי שבאחת ההזדמנויות אמר שהוא לא יורה ליהודים שלא ללמוד תורה). אחת דבר ג...
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 7:44 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

היכן הם דברי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש אודות 'אב הרחמים'?
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 7:41 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

לכאו' עדיף להתפלל (לכה"פ) מנחה קטנה, כבכל צום.
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 7:39 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כמה הלכות לתשעה באב
תגובות: 45
צפיות: 228

Re: כמה הלכות לתשעה באב

מיהם הנוהגים לומר "על נהרות בבל" בסעודה המפסקת (ג, 7)?
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 7:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה
תגובות: 67
צפיות: 6502

Re: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה

החשבון שלמדתי אני לא מצליח להסביר לי את ההסבר שלך איך אע"פ שהחשבון מורה 30 אלף בממוצע, בשקלול כולל הממוצע השנתי הוא 10,000. הצעתי עוד שתי אפשרויות בתגובתי האחרונה. -- מצאתי כעת: משה ארלנגר מהוצאת "פלדהיים" החרדית מפוגג את הערפל מעל סיפור רבי המכר: ברור שהדבר שנקרא 'רבי מכר' הוא פיקצי...
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 6:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה
תגובות: 67
צפיות: 6502

Re: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה

לא הבנתי את המתמטיקה. איך פתרת את הבעיה אם מדובר בממוצע? בין תשל"ט לתשס"ט עברו כשלשים שנה. בכדי להגיע למנין מליון, צ"ל שנמכרו בממוצע שנתי כ- 30 אלף ספרים. אך יתכן, שבשנים מסוימות הגיעו המכירות ל-50 אלף ספרים לערך, ועם זאת - בשקלול כולל של המכירות (כולל תקופות השפל, שמסתמא היו גם היו)...
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 6:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה
תגובות: 67
צפיות: 6502

Re: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה

קיבלתי באישי: ( ולהיות שאינני בר גישה לפורום דלהלן, לא אדע על תגובות נוספות שיתכן שפורסמו שם. אפשר והשייכים בכך, יעשו עמנו חסד וידלו דלה עבורנו משם פניני קושט ואמת - אם ישנם כאלו ) בענין השש"כ החדש, מצ"ב הודעה שהתפרסמה בפורום 'ספרים וסופרים' (ע"י ניק בשם 'אסתרהדסה') לקט מההודעות שם [...
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 5:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפולמוס על ספר שש"כ
תגובות: 33
צפיות: 4067

Re: הפולמוס על ספר שש"כ

. . ראיתי את המהדורה הזו בה נכתבו מילים אלו ( תשכ"ה בהוצאת פלדהיים כמדומני זו מהדורה שני' ) . . תשכ"ה, הוצאת פלדהיים = מהדורא הראשונה. המהדורא השני' י"ל בתש ל"ט , בהוצאת מורי' . ליתר שאת: אחוז בידי כעת הכרך דתשכ"ה, "הוצאת ספרים פלדהיים בע"מ" - וכמובן, אין כל ...
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 5:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה
תגובות: 67
צפיות: 6502

Re: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה

עיקר הבשורה היא במש"כ שם - ע' 10, הע' 32:
בנו (הרב עקיבא נויבירט) סיפר לי שעבד עם אביו גם על חלק ב, במשך שתים עשרה שנים, והוא מתכנן בעוד שנה להוציא לאור את חלק ב.

"ונזכה - ונחי' ונראה"!...
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 5:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה
תגובות: 67
צפיות: 6502

Re: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה

יוצא פוניבז' כתב:עמ' 9
מהדורה זאת יוצאת ע"י בית מדרש הלכה – מוריה. מהדורה זאת מצליחה מאוד, ונמכרת קרוב לעשרת אלפים עותקים בשנה, וסה"כ באזור המיליון.

איך מעשרת אלפים לשנה הגיע למיליון?

10,000 לשנה הוא כנראה ממוצע בלבד, והיו שנים בהן המכירות היו גבוהות מרף זה.
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 5:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: מהי יראת שמים
תגובות: 21
צפיות: 551

Re: מהי יראת שמים ומה הסימנים שלה

. . אנשים עם הרבה כסף לא מעניינים אותי יותר מדי והוספתי שאני מיודד עם כמה עשירים כקורח ואני מתיחס אליהם כאל כ ל אדם אחר כיוון שהכסף לא מראה דבר על מי הם באמת. "רבי מכבד עשירים, רע"ק מכבד עשירים" (ערובין פו, רע"א). ויש בנו"ט לציין ל לקט ביאורי כ"ק אדמו"ר הגה"ק...
על ידי לבי במערב
ב' יולי 22, 2019 5:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה
תגובות: 67
צפיות: 6502

Re: שמירת שבת כהלכתה - מהדורה חדשה

גם ידע היסטורי אין בהכנת עבודות?? עמ' 7 בשנת 1960 (תש"כ) נולד בנו הגדול שמחה נויבירט והרב יהושע נויבירט מוצא את עצמו מתעסק בשאלות הלכתיות חדשות שהתעוררו לו בהלכות שבת (מגבונים, טיטולים...) וכך כותב: כפי זכרוני, אף קרוב לשנת תש"ן טיטולים היה דבר נדיר, ומאן דכר שמיה - מגבונים.... מה נעשה, ש...

עבור לחיפוש מתקדם