החיפוש הניב 75 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
ב' אוגוסט 21, 2017 4:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 23
צפיות: 365

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

אם כבודו טוען שפסולות הן (א) , אמנם בלילה יוכל להניחם אך זאת משום שאין בל תוסיף שלא בזמן מצווה, אך להניחם ביום (ב) יהיה אסור מטעם זה. ולדברי מרן דספק הוא, ולכן מניח שתיהן לא נאסר משום בל תוסיף ביום, ולעניין הלילה נשאר האם אפשר לצרף (ג) דעת ר"ת לספק ספיקא (ויש לציין שאין חשיבות לכך שבשני המקרים...
על ידי לבי במערב
ב' אוגוסט 21, 2017 4:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 23
צפיות: 365

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

לא השכלתי להבין מה הקשר בין שיטתו לענין תפלין לש י טתו לענין בה"ש. אין קשר, זה הנקודה. ועי' בד' הנו"ב שהבאתי לעיל. בכ"א ידועה דעת הגר"א דשרי להשאר עטור בהם אף אחר צה"כ, וכן הוא כמדומני בשו"ע הרב. הא ודאי. כל השאלה כאן היא אם מותר להניחן בבה"ש דר"ת. ופשיטא דאא...
על ידי לבי במערב
ב' אוגוסט 21, 2017 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 23
צפיות: 365

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

ראה נוב"ת (או"ח סי' ד) שהשיב לשואלו מפ"מ לא חיישינן לד' ר"ת בפרשיות שוכבות, ותפלין דר"ת דידן אין פרשיותיהן שוכבות כ"א עומדות, כד' רש"י (ונמצא שהן פסולות לפ"ד ר"ת), וכ' שם בזה"ל: "אם המדקדקים מחמירים לחוש לדעת רבינו תם במה שגם רבינו האי גאון ורבי...
על ידי לבי במערב
ב' אוגוסט 21, 2017 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 23
צפיות: 365

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

ויש לציין דבאמת מצינו תרגיל כזה בכמה מקומות, אבל ברובם עכ"פ הלשיטתו הוא לגמרי, משא"כ בנידו"ד הרי לשיטת ר"ת התפילין דר"ת שלנו פסולות, כי הפרשיות עומדים ולא שוכבים כידוע ! לא הבנתי מה זה משנה אם לשיטתו התפילין פסולות. משנה מאד. אא"פ לסמוך על דעת ר"ת בצה"כ לענין...
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 15, 2017 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2511
צפיות: 137788

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בקרו טלה כתב:
לבי במערב כתב:[כנראה צ"ל: מדת ? (ל. ב.)] הדין מתוחה כנגד אותה משפחה.

זה לשון השו"ע שם
וכל אותה השנה הדין מתוחה כנגד אותה משפחה

יש"כ, אכן כדבריכם כן הוא.
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 15, 2017 6:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2511
צפיות: 137788

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בקרו טלה כתב:
לבי במערב כתב:זה כל הסימן בדעת קדושים שם?

אכן


יש"כ גדול ביותר.
עזרת לי מאד.
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 15, 2017 5:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2511
צפיות: 137788

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

(אני זקוק לסימן שצ"ד) סעי' ד [ כנראה צ"ל: מדת ? (ל. ב.) ] הדין מתוחה כנגד אותה משפחה. מה שאחז"ל מת אחד ממשפחה תדאג כו' לא שייך כן רק (כשמת א' מהם) בידי שמים, משא"כ בידי אדם אף שהי' ע"י שגגה או אונס י"ל דלא שייך. ומעין מה שאחז"ל שבידי אדם יכולים לצמצם (דרך צחות בעל...
על ידי לבי במערב
ב' אוגוסט 14, 2017 4:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2511
צפיות: 137788

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

'דעת קדושים' לרבי א"ד מבוטשאטש על הלכות אבלות נדפס בסוף השלחן ערוך יו"ד במהדורות מסוימות שאינם לפני. מי יכול לעזור? בתודה לא רק הוא מבקש... וראה כאן: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=31430&p=353581&hilit=%D7%93%D7%A2%D7%AA+%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D#p353581...
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 10, 2017 3:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור
תגובות: 64
צפיות: 3230

Re: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור

באמירת 'קדוש, קדוש, קדוש', שבקדושה, האם יש מקור האומר שיש לקפץ ג' פעמים ? הודעתי לעיל שמור השיב לדבריך, היתה בטעות. כנר' לא קראתי בעיון המספיק. ועכ"פ: ז"ל שו"ע הרב סי' קכה ס"ג - "ונוהגין לישא העינים למרום בשעה שאומרים קדוש קדוש קדוש (כז) וטוב שתהיינה סגורות (כח) וכן נוהגין ...
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 10, 2017 2:16 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תיקונים
תגובות: 10
צפיות: 240

Re: תיקונים

הגיונות כתב:
לבי במערב כתב:בס' נודע בשיעורים (על הגרא"ח נאה; מר' שנ"ז ברגר) חסר ע' 30 [באוצר המקוון] ובמקומו נדפס ע' 29 עוה"פ.

כמדומה שאתה טועה, אצלי במקוון תקין.

כנר' תוקן מאז.
בדקתי עתה - ואכן, תקין.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 10, 2017 1:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל
תגובות: 59
צפיות: 3147

Re: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל

קטע נוסף בחתם סופר על פרשת תולדות בגדי צדיקים.jpg א"כ הוא בהיפך ממ"ש לעיל: יש את הבגדים של אדם הראשון שלבשום נמרוד עשיו ויעקב . . אך בכל אחד ואחד יש לדון בבגדי אדה"ר הוא מחמת ריח גן עדן שדבק בו . . ועל "דינו" יש להשיב, דריח ג"ע דבק ביעקב, ולא בו. ואולי זו כוונתו באמרו ...
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 09, 2017 6:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרויקט 'הכתיב' 90 אלף כתבי יד
תגובות: 12
צפיות: 730

Re: פרויקט 'הכתיב' 90 אלף כתבי יד

. . ובושה שבכתבת תסקיר על האתר, שהובאה בהודעה הפותחת את האשכול, ניתן לאתר שם לא מדוייק - 'הכתיב', בעוד ששמו הוא 'כתיב'. נכתב בפירוש: אתר האינטרנט "כתיב" וזה סיבת טעותך: . . מרוכזים בפרויקט "ה כתיב" . . באתר האינטרנט "כתיב" . . בפרויקט "ה כתיב" . . בפרויקט, שז...
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 09, 2017 5:48 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תיקונים
תגובות: 10
צפיות: 240

Re: תיקונים

צוות האוצר כתב:
לבי במערב כתב:בס' נודע בשיעורים (על הגרא"ח נאה; מר' שנ"ז ברגר) חסר ע' 30 ובמקומו נדפס ע' 29 עוה"פ.


איזו גר' יש לכב'?


באוצר המקוון.
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 02, 2017 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2511
צפיות: 137788

Re: “יהודא דוב ב"ר יוסף יעקב הלוי“

להודות ולהלל כתב:האם יש לכם ג"כ מידע מה עומד מאחורי זה?

לע"ע עכ"פ לא.
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 01, 2017 3:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2511
צפיות: 137788

Re: “יהודא דוב ב"ר יוסף יעקב הלוי“

בכותל המערבי יש אבן שחרות עלי' “יהוד א דוב ב"ר יוסף יעקב הלוי“ השינויים (הבאים במודגש) ע"פ תצלום האבן המצו"ב. . . ג) תמונה של האבן יש למישהו? מצו"ב תמונה עדכנית (מהיום, ט"ב - יהפך לששון ולשמחה - ה'תשע"ז), ותמונה נוספת משנת ה'תרס"ט - לפני יותר ממאה שנה [צילום מסך מ...
על ידי לבי במערב
ו' יולי 28, 2017 5:16 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תיקונים
תגובות: 10
צפיות: 240

Re: תיקונים

בס' נודע בשיעורים (על הגרא"ח נאה; מר' שנ"ז ברגר) חסר ע' 30 ובמקומו נדפס ע' 29 עוה"פ.
על ידי לבי במערב
ו' יולי 28, 2017 5:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם החודש מרחשוון- שמות חודשים עלו מבבל
תגובות: 19
צפיות: 1005

Re: שם החודש מרחשוון- שמות חודשים עלו מבבל

ויש שרצו לבאר, ע"פ חז"ל ש"שמות חודשים עלו מבבל", וא"כ בשפתם "מרח-שוון" = החודש השמיני. ואם פירושם נכון, יוצא ש"עלו מבבל" הכוונה שמות שהיהודים קרו להם (לא מסתבר שגויי בבל התחילו למנות חודשים מניסן), ולא כפי שהיה אפשר להבין שהכוונה לשמות שהגויים כינו [וכמד...
על ידי לבי במערב
ו' יולי 28, 2017 2:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: יו"ט שני בא"י לאורחים מחו"ל
תגובות: 26
צפיות: 993

Re: יו"ט שני בא"י לאורחים מחו"ל

בספר 'נפש הרב' מובא ששיטת ר' חיים מבריסק שאורחים מחו"ל אינם צריכים לנהוג יו"ט שני בהיותם בארץ . . מובא (לפנ"ז) בס' "רשימות שיעורים" (סוכה) מהגרי"ד (נ.י., תש" נ ) בהוספות ע' שג. https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?143478& (ע' 314 מעמודי האוצר). מעולם תמהתי ל...
על ידי לבי במערב
ד' יולי 26, 2017 12:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7768
צפיות: 320373

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אמרתי אחכמה כתב:
לבי במערב כתב:אם אפשר לשגב מהאוצר, ובזריזות -
ס' נודע בשיעורים ע' 52-54 מעמודי האוצר.
ייש"כ מראש.


נודע בשיעורים.pdf


ייש"כ גדול מאד.
ובפרט על הזריזות
על ידי לבי במערב
ג' יולי 25, 2017 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7768
צפיות: 320373

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר לשגב מהאוצר, ובזריזות -
ס' נודע בשיעורים ע' 52-54 מעמודי האוצר.
ייש"כ מראש.
על ידי לבי במערב
א' יולי 23, 2017 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7768
צפיות: 320373

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ס' המשפיע (על ר' שלמה זלמן האוולין) ע' 69 וע' 341 (מעמודי האוצר; בעמודי הספר הוא ע' סג וע' שלה).
יש"כ מראש.
אם אפשר - שיהא בזריזות. יש"כ מראש.
על ידי לבי במערב
ו' יולי 21, 2017 2:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7768
צפיות: 320373

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יש"כ גדוול, ובפרט על המהירות.
לא האמנתי שעד כדי כך...
ובכפילת הייש"כ אסיים.
על ידי לבי במערב
ו' יולי 21, 2017 1:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7768
צפיות: 320373

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

נא שגבם מאוצר:
ס' עדן ציון (יש רק אחד) ע' 123-128 מעמודי האוצר.
יש"כ מראש.
[די דחוף, במילא אודה אם יהי' בהקדם, ובכפילת ייש"כ אסיים].
על ידי לבי במערב
ו' יולי 21, 2017 1:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7768
צפיות: 320373

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

נא שגבם מאוצר:
ס' עדן ציון (יש רק אחד) ע' 123-128 מעמודי האוצר.
יש"כ מראש.
[די דחוף, במילא אודה אם יהי' בהקדם, ובכפילת ייש"כ אסיים].
על ידי לבי במערב
א' יולי 02, 2017 10:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7768
צפיות: 320373

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
תפארת.PDF

יש"כ גדול.
על ידי לבי במערב
ו' יוני 30, 2017 4:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7768
צפיות: 320373

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת תפארת אדם (להרמ"ד אסטרייכער אב"ד טשימפא, נ. י. תשל"ה) ח"ב סי' מו (כל הסימן, ובעיקר עמ' רכז-רל). נא לכתוב עמוד באוצר איני יודע עמוד באוצר, רק עמודי הספר (והוא שכתבתי). אא"פ בל"ז? * שו"ר שהוא מע' 241 (ע' רכז בע' 243, ע' רל בע' 246) עד ע' 247. יש"כ מראש.
על ידי לבי במערב
ו' יוני 30, 2017 3:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7768
צפיות: 320373

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת תפארת אדם (להרמ"ד אסטרייכער אב"ד טשימפא, נ. י. תשל"ה) ח"ב סי' מו (כל הסימן, ובעיקר עמ' רכז-רל).
על ידי לבי במערב
ד' יוני 28, 2017 2:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה הוצאה של ספרי חסידות מומלצת?
תגובות: 104
צפיות: 2687

Re: איזה הוצאה של ספרי חסידות מומלצת?

עתה ראיתי התייחסות של האדמו"ר מחב"ד זצ"ל לענין, ולדבריו איסור ההדפסה למשך חמש שנים שכתב בעל התניא בהקדמתו, ממשיך לחול עתה בכל פעם שמדפיסים קה"ת את הספר, למשך חמש שנים נוספות. מצורף צילום. [ויל"ע כשהמדובר בדפוס צילום שעלותו היום מועטה בערך לעלותו בזמן ההוא, האם האיסור חל במל...
על ידי לבי במערב
ג' יוני 27, 2017 10:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה הוצאה של ספרי חסידות מומלצת?
תגובות: 104
צפיות: 2687

Re: איזה הוצאה של ספרי חסידות מומלצת?

ובדא"ג: למה בדיוק לא היו צריכים לקבל את אישור קה"ת (קרי: חב"ד ה'נוכחית') להדפסה של ספר התניא (שהוא) חב"די ? זה כמו שידפיסו ספר של סלונים, למרות התנגדותם [וכן, האדמו"ר מחב"ד התעקש שכל ספר חב"די יודפס אך ורק באישור קה"ת; היום אפשר להבין (קצת) למה...]. אני מתנצל...
על ידי לבי במערב
ב' יוני 26, 2017 6:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה ההבדל בין "רחום" ל"חנון"?
תגובות: 9
צפיות: 164

Re: מה ההבדל בין "רחום" ל"חנון"?

יש"כ גדול. אעיין שם בע"ה.
על ידי לבי במערב
ב' יוני 26, 2017 6:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה הוצאה של ספרי חסידות מומלצת?
תגובות: 104
צפיות: 2687

Re: איזה הוצאה של ספרי חסידות מומלצת?

הרבה לפני תשס"ח כבר היו בחב"ד תניא'ס "לא בצורת הדף"... עי"ע שיעורים בספר התניא [י"ל: באידיש - תשמ"א-ו. בלה"ק - תשמ"ו], "משכיל לאיתן" (גרין), "ביאור תניא" (אבן ישראל (שטיינזאלץ); וחושבני שבזה יודה כת"ר שאינו מזוהה עם חב"ד ה'נו...
על ידי לבי במערב
ב' יוני 26, 2017 6:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה ההבדל בין "רחום" ל"חנון"?
תגובות: 9
צפיות: 164

Re: מה ההבדל בין "רחום" ל"חנון"?

אפשר יודע כת"ר גם מקור המלבי"ם שהובא בקישור הנ"ל?
על ידי לבי במערב
א' יוני 25, 2017 6:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה ההבדל בין "רחום" ל"חנון"?
תגובות: 9
צפיות: 164

Re: מה ההבדל בין "רחום" ל"חנון"?

אש, יש לך מקור?
על ידי לבי במערב
א' יוני 25, 2017 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלמנה שנישאה שוב, האם יכולה להיקרא אלמנת-הראשון?
תגובות: 23
צפיות: 483

Re: אלמנה שנישאה שוב, האם יכולה להיקרא אלמנת-הראשון?

פעם שמעתי מח"א שיש מהרי"ל שהיה זהיר ביותר באשתו בגלל שהיא היתה אלמנה. הובא בקישור שהביא לעיל "עושה חדשות" http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=27908&start=40#p298304 ___________________________________________ כתוב "שהיתה" כי ככה מדברים והרי שאלת לדינא ואיה"...
על ידי לבי במערב
א' יוני 25, 2017 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה ההבדל בין "רחום" ל"חנון"?
תגובות: 9
צפיות: 164

מה ההבדל בין "רחום" ל"חנון"?

נשאלתי ע"י א'.
כאן (viewtopic.php?p=93241#p93241) כ' איזה הפרש בשם המלבי"ם, ולא הראה מקור'ו בצידו.
על ידי לבי במערב
א' יוני 25, 2017 12:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 216
צפיות: 7170

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

היכן כתוב שמרע"ה נתרפא מגמגומו ("כבד פה וכבד לשון") בשעת מ"ת?
על ידי לבי במערב
ו' יוני 23, 2017 5:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?
תגובות: 204
צפיות: 10164

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

. . שמעתי פעם סיפור על אחד האדמורים שקנה איזה ספר בקבלה והחל ללמוד בו, ולפתע ראה שם איזה קטע חריף שלא הסתדר עם שיטת החסידות - לקח האדמור את הספר ושם אותו במדף התחתון... המעשה הי' עם הרבי הרש"ב מליובאוויטש וחומש 'היכל הברכה' של הקאמארנער רבי, שכתב שם עפעס דלא כהגר"ז, ושם אותו בגלל זה בהמדפ...
על ידי לבי במערב
ו' יוני 23, 2017 5:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?
תגובות: 204
צפיות: 10164

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

בנוגע להרש"ש באופן ספיציפי - ראיתי קטע מעניין מתוך שיחה שקיים האדמור מחבד עם הרבנים הראשיים שביקרו אצלו בשנת תשמ"ו, ומעניין שזה מעניני דיומא - פורים: על המאמר הידוע "מבטלין ת"ת למקרא מגילה" מקשה הרש"ש "מאי ביטול תורה שייך בזה, הכי קריאת מגילה איננה תלמוד תורה"...
על ידי לבי במערב
ה' יוני 22, 2017 2:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשתו של און בן פלת הצילתו – הייתכן?
תגובות: 35
צפיות: 1939

Re: אשתו של און בן פלת הצילתו – הייתכן?

קיבלתי באישי שרבי צדוק הכהן מלובלין באחד מספריו אם זה רסיסי לילה אם זה בספרו פרי צדיק כתב לפרש שקורח לשם שמים התכוון ולא ידע שכל טענתו יתכן רק לעתיד לבוא ובזה גם כתבו לפרש את דברי האר"י שקרח ס"ת צדיק כתמר יפרח כלומר שגם לקורח יש תקווה לעתיד לבוא - כמו כן קיבלתי באישי שהרב קוק מאריך בזה הר...
על ידי לבי במערב
ד' יוני 21, 2017 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 216
צפיות: 7170

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

ההפרש בין "חנון" ל"רחום"

עבור לחיפוש מתקדם