החיפוש הניב 88 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 18, 2017 7:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"א - הרב יהושע מונדשיין
תגובות: 189
צפיות: 22623

Re: בד"א - הרב יהושע מונדשיין

במחכ"ת הרב אי"ס, עם כל הכבוד: כשהרי"מ "העז" לכתוב על הגר"א שהפסוק "כי השחד יעור עיני פקחים" שייך (גם) בו - נזעקת וכתבת "תהא מיתתו כפרתו" - אבל על כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע מליובאוויטש, גאון עולם [גם אם גאונותו לא באה לידי ביטוי בכתו...
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 18, 2017 7:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"א - הרב יהושע מונדשיין
תגובות: 189
צפיות: 22623

Re: בד"א - הרב יהושע מונדשיין

אמנם, - ויתכן כי למאן-דהו ישמע זה כהסתייגות קלה מהאמור בהודעתי הקודמת - מצינו שכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל אינו מתעלם מהמציאות [שיש המפקפקים באמינות מכתבי הגניזה (ודבריהם אף התקבלו בקרב כו"כ)], ולכן במכתבו לרמ"י גודמן (מיום י"ג סיון ה'תש"י - אג"ק ח"ג ע' ש...
על ידי לבי במערב
ד' אוקטובר 18, 2017 7:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"א - הרב יהושע מונדשיין
תגובות: 189
צפיות: 22623

Re: בד"א - הרב יהושע מונדשיין

הבדל פשוט בין חיבור חב"די פנימי, שם בגישה הרשמית עכ"פ קיבלו את מהימנות האגרות מהגניזה החרסונית, לבין חיבור מחקרי מקצועי ובו אמות המידה שונות. הניסיון המוזר מאת חלק מחסידי חב"ד להצדיק ולאמת שוב ושוב את האגרות המזויפות מהגניזה החרסונית, מעלה גיחוך ושחוק, בפרט שניתן לומר כמעט בוודאות שא...
על ידי לבי במערב
ב' אוקטובר 02, 2017 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מכירת ספרים
תגובות: 212
צפיות: 25710

Re: חב"ד

מאיריחיאלק כתב:חב"ד

עדיין רלוונטי?
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 28, 2017 6:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 252
צפיות: 12760

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

דברי האחרונים, מעין ניסיון "לחזור" על מעשה הרב "לש"ד" - שליקט התגובות שעד לאותה שעה.
והוספתי סיכום תמציתי [מפורט יותר משלו].
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 28, 2017 6:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 252
צפיות: 12760

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

להעיר, שדברים בסגנון כזה [התנהלותו של האשכול ע"ע - ודברי ההסבר לפתיחתו] בדיוק נכתבו על: ס' הי"ד להרמב"ם - ע"י הראב"ד [שמשיג על הרמב"ם בלשונות חריפים - ומטעם הנ"ל, שלא יסמכו על דבריו בלבד, אלא יעיינו במקורות " בפנים "]. גם על הטושו"ע היו השגות, מגדולי...
על ידי לבי במערב
ג' ספטמבר 26, 2017 1:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אריה לויתן ונשר יודעים שבעים לשונות
תגובות: 74
צפיות: 4694

Re: אריה לויתן ונשר יודעים שבעים לשונות

א. אבל יש לדעתם ראיות שמכחישות את אותה קבלה, הלא זה לא דבר מוסכם. כגון קדמות העולם. ב. זה לא דבר כזה פשוט: ואמר באחרונה,כי הדעת גמורה, שישיב האדם אל ליבו עד שיתברר לו בראיות כי השם הוא לבדו ע"כ אמר "וידעת היום ו ה שבות אל לבבך. אבן עזרא ע ל עשרת הדברות בדברה הראשונה (שמות ). הכוונה בזה בפ...
על ידי לבי במערב
ב' ספטמבר 18, 2017 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 252
צפיות: 12760

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

אז גם הלבוש מרדכי לא הבין את החתם סופר. החת"ס כתב שבגלל שהוא נע הוא לא יכול "לעסוק בעסקי שבת". לא שעצם הנענוע הוא ביטול עונג שבת. אבל, מה הקשר לעניינינו?? באופניים יש ביטול עונג שבת בגלל הנענוע?? ובנסיעה באופניים כן "אפשר לעסוק בעסקי שבת"?! זה גרוע עוד יותר מברכבת, ששם - בס...
על ידי לבי במערב
ב' ספטמבר 18, 2017 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאילות היסטוריות במצוות תפילין
תגובות: 63
צפיות: 3931

Re: שאילות היסטוריות במצוות תפילין

חכם באשי כתב:תופעה זו רווחה כ"כ, עד שלא חששו להוציא בדותא על רבן של ישראל, כמובא בתשובות הגאונים מהדורת ר"ש עמנואל.

איפה בדיוק?
על ידי לבי במערב
ב' ספטמבר 18, 2017 11:41 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל
תגובות: 9
צפיות: 218

Re: בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל

שבטיישראל כתב:בל"נ אחר הימים טובים.


אז יהי' כבר לאחר מעשה...
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 07, 2017 2:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 30
צפיות: 863

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

אם כבודו טוען שפסולות הן, אמנם בלילה יוכל להניחם אך זאת משום שאין בל תוסיף שלא בזמן מצווה, אך להניחם ביום יהיה אסור מטעם זה. לדבריכם יוצא אשר בקיום מצוה שלא כתיקונה, הנה לבד מה שמפסיד המצוה - גם עובר על בל תוסיף. האם בתקיעה בשופר פסול או בנטילת לולב פסול יש משום ב"ת? כ' הלבוש בסי' לד (ס"ק...
על ידי לבי במערב
ה' ספטמבר 07, 2017 12:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המניח תפילין דר"ת כל ימיו סופו שיברך עליהן פעם אחת
תגובות: 26
צפיות: 1853

Re: המניח תפילין דר"ת כל ימיו סופו שיברך עליהן פעם אחת

יעשו נא חיפוש קצר באוצר (והעי-מקדם +ביצה) ויראו נכוחה אשר על כו"כ מגדולי עולם מסופר המעשה. ואינו מופרך כ"כ שהי' מפורסם אז, וכעי"ז התרחש גם עם הראגאטשאווער. בס"ה ר' מענדל מרוזוב שליט"א, זקן חסידי חב"ד, הוא מקור אמין ביותר, הנודע בדיוק סיפוריו - ואביו (הי"ד) הי' יוצא...
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 22, 2017 8:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 30
צפיות: 863

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

כמדומני שלא נכתב פה במפורש ששיטת ר"ת לא התחילה מר"ת וממילא השאלה לא מתחילה. אם שני החידושים היו שלו בלבד, היה מקום לדון אם יש כאן ממ"נ או שהחשש הוא מצד הסברה בלבד ולא מצד מי שאמר אותה. כתבתי זה לעיל, במילים מעט אחרות - ואפשר שלא מספיק מפורשות: (ב) להניחם ביום - אסור לפ"ד ר"...
על ידי לבי במערב
ב' אוגוסט 21, 2017 4:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 30
צפיות: 863

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

אם כבודו טוען שפסולות הן (א) , אמנם בלילה יוכל להניחם אך זאת משום שאין בל תוסיף שלא בזמן מצווה, אך להניחם ביום (ב) יהיה אסור מטעם זה. ולדברי מרן דספק הוא, ולכן מניח שתיהן לא נאסר משום בל תוסיף ביום, ולעניין הלילה נשאר האם אפשר לצרף (ג) דעת ר"ת לספק ספיקא (ויש לציין שאין חשיבות לכך שבשני המקרים...
על ידי לבי במערב
ב' אוגוסט 21, 2017 4:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 30
צפיות: 863

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

לא השכלתי להבין מה הקשר בין שיטתו לענין תפלין לש י טתו לענין בה"ש. אין קשר, זה הנקודה. ועי' בד' הנו"ב שהבאתי לעיל. בכ"א ידועה דעת הגר"א דשרי להשאר עטור בהם אף אחר צה"כ, וכן הוא כמדומני בשו"ע הרב. הא ודאי. כל השאלה כאן היא אם מותר להניחן בבה"ש דר"ת. ופשיטא דאא...
על ידי לבי במערב
ב' אוגוסט 21, 2017 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 30
צפיות: 863

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

ראה נוב"ת (או"ח סי' ד) שהשיב לשואלו מפ"מ לא חיישינן לד' ר"ת בפרשיות שוכבות, ותפלין דר"ת דידן אין פרשיותיהן שוכבות כ"א עומדות, כד' רש"י (ונמצא שהן פסולות לפ"ד ר"ת), וכ' שם בזה"ל: "אם המדקדקים מחמירים לחוש לדעת רבינו תם במה שגם רבינו האי גאון ורבי...
על ידי לבי במערב
ב' אוגוסט 21, 2017 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת
תגובות: 30
צפיות: 863

Re: תפילין דר"ת בבין השמשות דר"ת

ויש לציין דבאמת מצינו תרגיל כזה בכמה מקומות, אבל ברובם עכ"פ הלשיטתו הוא לגמרי, משא"כ בנידו"ד הרי לשיטת ר"ת התפילין דר"ת שלנו פסולות, כי הפרשיות עומדים ולא שוכבים כידוע ! לא הבנתי מה זה משנה אם לשיטתו התפילין פסולות. משנה מאד. אא"פ לסמוך על דעת ר"ת בצה"כ לענין...
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 15, 2017 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2594
צפיות: 155015

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בקרו טלה כתב:
לבי במערב כתב:[כנראה צ"ל: מדת ? (ל. ב.)] הדין מתוחה כנגד אותה משפחה.

זה לשון השו"ע שם
וכל אותה השנה הדין מתוחה כנגד אותה משפחה

יש"כ, אכן כדבריכם כן הוא.
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 15, 2017 6:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2594
צפיות: 155015

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בקרו טלה כתב:
לבי במערב כתב:זה כל הסימן בדעת קדושים שם?

אכן


יש"כ גדול ביותר.
עזרת לי מאד.
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 15, 2017 5:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2594
צפיות: 155015

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

(אני זקוק לסימן שצ"ד) סעי' ד [ כנראה צ"ל: מדת ? (ל. ב.) ] הדין מתוחה כנגד אותה משפחה. מה שאחז"ל מת אחד ממשפחה תדאג כו' לא שייך כן רק (כשמת א' מהם) בידי שמים, משא"כ בידי אדם אף שהי' ע"י שגגה או אונס י"ל דלא שייך. ומעין מה שאחז"ל שבידי אדם יכולים לצמצם (דרך צחות בעל...
על ידי לבי במערב
ב' אוגוסט 14, 2017 4:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2594
צפיות: 155015

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

'דעת קדושים' לרבי א"ד מבוטשאטש על הלכות אבלות נדפס בסוף השלחן ערוך יו"ד במהדורות מסוימות שאינם לפני. מי יכול לעזור? בתודה לא רק הוא מבקש... וראה כאן: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=31430&p=353581&hilit=%D7%93%D7%A2%D7%AA+%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D#p353581...
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 10, 2017 3:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור
תגובות: 85
צפיות: 4216

Re: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור

באמירת 'קדוש, קדוש, קדוש', שבקדושה, האם יש מקור האומר שיש לקפץ ג' פעמים ? הודעתי לעיל שמור השיב לדבריך, היתה בטעות. כנר' לא קראתי בעיון המספיק. ועכ"פ: ז"ל שו"ע הרב סי' קכה ס"ג - "ונוהגין לישא העינים למרום בשעה שאומרים קדוש קדוש קדוש (כז) וטוב שתהיינה סגורות (כח) וכן נוהגין ...
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 10, 2017 2:16 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תיקונים
תגובות: 10
צפיות: 511

Re: תיקונים

הגיונות כתב:
לבי במערב כתב:בס' נודע בשיעורים (על הגרא"ח נאה; מר' שנ"ז ברגר) חסר ע' 30 [באוצר המקוון] ובמקומו נדפס ע' 29 עוה"פ.

כמדומה שאתה טועה, אצלי במקוון תקין.

כנר' תוקן מאז.
בדקתי עתה - ואכן, תקין.
על ידי לבי במערב
ה' אוגוסט 10, 2017 1:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל
תגובות: 59
צפיות: 3446

Re: חפצים מתקדשים ביהדות / הסטנדער של הגריש"א זצוק"ל

קטע נוסף בחתם סופר על פרשת תולדות בגדי צדיקים.jpg א"כ הוא בהיפך ממ"ש לעיל: יש את הבגדים של אדם הראשון שלבשום נמרוד עשיו ויעקב . . אך בכל אחד ואחד יש לדון בבגדי אדה"ר הוא מחמת ריח גן עדן שדבק בו . . ועל "דינו" יש להשיב, דריח ג"ע דבק ביעקב, ולא בו. ואולי זו כוונתו באמרו ...
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 09, 2017 6:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרויקט 'הכתיב' 90 אלף כתבי יד
תגובות: 12
צפיות: 942

Re: פרויקט 'הכתיב' 90 אלף כתבי יד

. . ובושה שבכתבת תסקיר על האתר, שהובאה בהודעה הפותחת את האשכול, ניתן לאתר שם לא מדוייק - 'הכתיב', בעוד ששמו הוא 'כתיב'. נכתב בפירוש: אתר האינטרנט "כתיב" וזה סיבת טעותך: . . מרוכזים בפרויקט "ה כתיב" . . באתר האינטרנט "כתיב" . . בפרויקט "ה כתיב" . . בפרויקט, שז...
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 09, 2017 5:48 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תיקונים
תגובות: 10
צפיות: 511

Re: תיקונים

צוות האוצר כתב:
לבי במערב כתב:בס' נודע בשיעורים (על הגרא"ח נאה; מר' שנ"ז ברגר) חסר ע' 30 ובמקומו נדפס ע' 29 עוה"פ.


איזו גר' יש לכב'?


באוצר המקוון.
על ידי לבי במערב
ד' אוגוסט 02, 2017 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2594
צפיות: 155015

Re: “יהודא דוב ב"ר יוסף יעקב הלוי“

להודות ולהלל כתב:האם יש לכם ג"כ מידע מה עומד מאחורי זה?

לע"ע עכ"פ לא.
על ידי לבי במערב
ג' אוגוסט 01, 2017 3:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2594
צפיות: 155015

Re: “יהודא דוב ב"ר יוסף יעקב הלוי“

בכותל המערבי יש אבן שחרות עלי' “יהוד א דוב ב"ר יוסף יעקב הלוי“ השינויים (הבאים במודגש) ע"פ תצלום האבן המצו"ב. . . ג) תמונה של האבן יש למישהו? מצו"ב תמונה עדכנית (מהיום, ט"ב - יהפך לששון ולשמחה - ה'תשע"ז), ותמונה נוספת משנת ה'תרס"ט - לפני יותר ממאה שנה [צילום מסך מ...
על ידי לבי במערב
ו' יולי 28, 2017 5:16 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תיקונים
תגובות: 10
צפיות: 511

Re: תיקונים

בס' נודע בשיעורים (על הגרא"ח נאה; מר' שנ"ז ברגר) חסר ע' 30 ובמקומו נדפס ע' 29 עוה"פ.
על ידי לבי במערב
ו' יולי 28, 2017 5:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם החודש מרחשוון- שמות חודשים עלו מבבל
תגובות: 19
צפיות: 1123

Re: שם החודש מרחשוון- שמות חודשים עלו מבבל

ויש שרצו לבאר, ע"פ חז"ל ש"שמות חודשים עלו מבבל", וא"כ בשפתם "מרח-שוון" = החודש השמיני. ואם פירושם נכון, יוצא ש"עלו מבבל" הכוונה שמות שהיהודים קרו להם (לא מסתבר שגויי בבל התחילו למנות חודשים מניסן), ולא כפי שהיה אפשר להבין שהכוונה לשמות שהגויים כינו [וכמד...
על ידי לבי במערב
ו' יולי 28, 2017 2:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: יו"ט שני בא"י לאורחים מחו"ל
תגובות: 26
צפיות: 1218

Re: יו"ט שני בא"י לאורחים מחו"ל

בספר 'נפש הרב' מובא ששיטת ר' חיים מבריסק שאורחים מחו"ל אינם צריכים לנהוג יו"ט שני בהיותם בארץ . . מובא (לפנ"ז) בס' "רשימות שיעורים" (סוכה) מהגרי"ד (נ.י., תש" נ ). מעולם תמהתי למה לא אומרים את הטענה הפשוטה. שגם מנהגם של אנשי חו"ל לא היה אלא לנהוג כן בחו"ל...
על ידי לבי במערב
ד' יולי 26, 2017 12:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אמרתי אחכמה כתב:
לבי במערב כתב:אם אפשר לשגב מהאוצר, ובזריזות -
ס' נודע בשיעורים ע' 52-54 מעמודי האוצר.
ייש"כ מראש.


נודע בשיעורים.pdf


ייש"כ גדול מאד.
ובפרט על הזריזות
על ידי לבי במערב
ג' יולי 25, 2017 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר לשגב מהאוצר, ובזריזות -
ס' נודע בשיעורים ע' 52-54 מעמודי האוצר.
ייש"כ מראש.
על ידי לבי במערב
א' יולי 23, 2017 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ס' המשפיע (על ר' שלמה זלמן האוולין) ע' 69 וע' 341 (מעמודי האוצר; בעמודי הספר הוא ע' סג וע' שלה).
יש"כ מראש.
אם אפשר - שיהא בזריזות. יש"כ מראש.
על ידי לבי במערב
ו' יולי 21, 2017 2:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יש"כ גדוול, ובפרט על המהירות.
לא האמנתי שעד כדי כך...
ובכפילת הייש"כ אסיים.
על ידי לבי במערב
ו' יולי 21, 2017 1:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

נא שגבם מאוצר:
ס' עדן ציון (יש רק אחד) ע' 123-128 מעמודי האוצר.
יש"כ מראש.
[די דחוף, במילא אודה אם יהי' בהקדם, ובכפילת ייש"כ אסיים].
על ידי לבי במערב
ו' יולי 21, 2017 1:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

נא שגבם מאוצר:
ס' עדן ציון (יש רק אחד) ע' 123-128 מעמודי האוצר.
יש"כ מראש.
[די דחוף, במילא אודה אם יהי' בהקדם, ובכפילת ייש"כ אסיים].
על ידי לבי במערב
א' יולי 02, 2017 10:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
תפארת.PDF

יש"כ גדול.
על ידי לבי במערב
ו' יוני 30, 2017 4:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת תפארת אדם (להרמ"ד אסטרייכער אב"ד טשימפא, נ. י. תשל"ה) ח"ב סי' מו (כל הסימן, ובעיקר עמ' רכז-רל). נא לכתוב עמוד באוצר איני יודע עמוד באוצר, רק עמודי הספר (והוא שכתבתי). אא"פ בל"ז? * שו"ר שהוא מע' 241 (ע' רכז בע' 243, ע' רל בע' 246) עד ע' 247. יש"כ מראש.
על ידי לבי במערב
ו' יוני 30, 2017 3:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת תפארת אדם (להרמ"ד אסטרייכער אב"ד טשימפא, נ. י. תשל"ה) ח"ב סי' מו (כל הסימן, ובעיקר עמ' רכז-רל).

עבור לחיפוש מתקדם