מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 6 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליבא דאמת 11
ו' יוני 09, 2017 6:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעלות על אש
תגובות: 4
צפיות: 961

Re: בעלות על אש

ארחיב את דבריי. בחידושי הרשב"א בב"ק שם כתב על דברי רבי יוחנן ששלהבת אין בו ממשא "ואין בה ממון", והביא ראיה מביצה לט ע"א ששם מבואר שאין מועלין בשלהבת של הקדש. ולשיטת הגר"ח בהלכות מעילה שמעילה הוא משום גזל הקדש (וכך היא שיטת עוד כמה מהאחרונים), וא"כ מוכח שאין גזל בשל...
על ידי אליבא דאמת 11
ו' יוני 09, 2017 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעלות על אש
תגובות: 4
צפיות: 961

בעלות על אש

האם יש בעלות ממונית על אש? כשאדם הדליק אש בעציו של חבירו, שהמדליק חייב משום מזיק על העצים ששרף. במקרה הנ"ל מי הם הבעלים על האש? והאם יש חלות שם גזל על האש הזה? וכשאדם מדליק אש מעצים שלו, האם יש לו בעלות ממונית על האש? והנפק"מ לענין מי שבישל ונהנה מהאש, האם הוי גזלן על האש הזה? ועי' בב"...
על ידי אליבא דאמת 11
ג' מאי 23, 2017 2:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בני חזקיה - עובדי ע"ז?
תגובות: 31
צפיות: 4080

Re: בני חזקיה - עובדי ע"ז?

ולגבי השאלה מה גרם לבנים האם הגזירה או המחשבה: הנה הרי זה על דרך הכתוב לגבי אחר, שיש כמה טעמים בגמרא האם זה בגלל שאימו רצתה לאכול ביוכ"פ ולא נחה דעתה מליחוש באזנה, או האם זה בגלל שספרי מינות היו כרוכים אצלו או שזה בגלל שראה אחד שמקיים מצוות שילוח הקן שנפל מן הסולם, שבאמת כל הטעמים אמיתיים אלא ש...
על ידי אליבא דאמת 11
ג' מאי 23, 2017 2:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בני חזקיה - עובדי ע"ז?
תגובות: 31
צפיות: 4080

Re: בני חזקיה - עובדי ע"ז?

אם אני לא טועה זה אשתו של חזקיה שחשב בעממין וחא חזקיה בעצמו
על ידי אליבא דאמת 11
א' מאי 21, 2017 2:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת מתיבתא של עוז והדר
תגובות: 41
צפיות: 9625

Re: מהדורת מתיבתא של עוז והדר

ואביא עוד דוגמא אחת (מיני רבות) בה רואים שלפעמים המערכת לא הבינה כראוי את שיטות הראשונים ובגלל זה עירבו שיטות ראשונים שאינם מתאימים יחד, ומי שלומד בביאורם (או ב'ילקוט ביאורים') יוצא פשוט 'מיט א קרומער פשט'. במסכת גיטין ב. תוס' ד"ה ואשקלון כדרום חולקים ר"ת ור"י מה נכלל בא"י כדי לפ...
על ידי אליבא דאמת 11
ו' מאי 19, 2017 9:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת מתיבתא של עוז והדר
תגובות: 41
צפיות: 9625

Re: מהדורת מתיבתא של עוז והדר

אני משתמש במתיבתא ומוכרח אני להודות שהנני מתפלא כיצד הצליחו לעמוד בקצב הוצאת הספרים במהירות כזאת, ולהכניס בתוך הביאורים כ"כ הרבה מפרשים וכו'. יחד עם זאת מוכרח אני לומר שהעיקר שם הוא הכמות ובכלל לא האיכות. יש הרבה הרבה מפרשים אבל הם לא מוצגים בצורה מסודרת כלל ואין שם המשך בנושאים, כמה פעמים נתקל...

עבור לחיפוש מתקדם