החיפוש הניב 569 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיימשה
ה' יוני 21, 2018 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

ייתכן שיעלה בדעת הקורא שאני כותב דברים תיאורטיים לא מעשיים, או לחלופין שאני עשוי מפלדה ללא חת, ואין הדברים מתאימים לכל אדם. ע"כ אכתוב כאן דוגמה מנסיוני האישי, וימחלו לי החוששים ביותר מ 'אספקלריא'. אני בטבע אדם רך הלבב, מה שקורים בימינו 'טיפוס לחוץ'. ערב נישואי בני הבכור, לא מצאתי מנוח לנפשי מגו...
על ידי חיימשה
ה' יוני 21, 2018 9:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

ייתכן שהציטוט מרבינו יונה אמנם לא הובן כראוי.

רבינו יונה כותב שהחרדה פסולה בתכלית, והיראה שירא יעקב לא היתה מעשיו אלא יראת שמים מהחטא.
רבינו יונה בא לשלול בדיוק את ההוכחה שאתה הבאת מיעקב שיש לגיטימציה לפחד.
על ידי חיימשה
ה' יוני 21, 2018 9:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

אמנם אמרתי כי לא אדקדק יותר על דבריך, ואניח לך לחזק את הצבור (אף כי באמת, לדעתי, הנזק מדבריך הוא רב על התועלת. כי מתאמץ אתה ביותר לצייר את העניין הנשגב בצבעים מוזרים הרחוקים מן השכל אשר יוצרים רושם כי מדובר במשהו לא רלוונטי לחיינו ולמדרגתנו) , אך קצת קשה לי להתאפק ולראות כיצד אתה מוציא דברים מהקשרם...
על ידי חיימשה
ה' יוני 21, 2018 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשת כהן ללדת בבית חולים
תגובות: 32
צפיות: 373

Re: אשת כהן ללדת בבית חולים

כאן מתחיל הדיון האם זה אכן כך. בעיני זה רחוק מאד. עינינו הרואות כי אחת מכמה לידות כרוכה בסיבוך כלשהו, ובאופן כזה קרוב הדבר להיות בגדר פיקוח נפש, ודי בחשש הזה כדי להתיר.
על ידי חיימשה
ד' יוני 20, 2018 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

כיון שנכתבו למעלה דברים שבעיני מופרכים, כאילו הענין של שלילת הפחד והדאגה הם דברים שמנוגדים לראשונים, מצאתי לנכון להעתיק כאן מהמקורות, כשהדברים לענ''ד חד משמעיים, אמנם לא קלים להשגה, אך מדובר במצוות עשה מדאורייתא! הירא וחרד מבשר ודם הוא מסובב מוקש ומכשול לנפשו ומביא עליו צרה אעפ"י שלא היתה ראויה...
על ידי חיימשה
ד' יוני 20, 2018 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשת כהן ללדת בבית חולים
תגובות: 32
צפיות: 373

Re: אשת כהן ללדת בבית חולים

אם תעשה קמפיין הסברה ענק ותצליח להביא שינוי תודעתי שכל הנשים יסברו ויקבלו שיותר בטוח בבית( וקצת נראה שזו המטרה בדיון הנוכחי ), אזי ייתכן שהדין יהיה כך. כל עוד שזה לא נעשה, נשאר הדין של יתובי דעתא, שהוא תלוי אך ורק בפסיכולוגיה של היולדת ולא במחקר כלשהו. מי שחושבת שבית חולים יותר בטוח ברור שיש פה יתו...
על ידי חיימשה
ד' יוני 20, 2018 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשת כהן ללדת בבית חולים
תגובות: 32
צפיות: 373

Re: אשת כהן ללדת בבית חולים

אם תעשה קמפיין הסברה ענק ותצליח להביא שינוי תודעתי שכל הנשים יסברו ויקבלו שיותר בטוח בבית( וקצת נראה שזו המטרה בדיון הנוכחי ), אזי ייתכן שהדין יהיה כך.
כל עוד שזה לא נעשה, נשאר הדין של יתובי דעתא, שהוא תלוי אך ורק בפסיכולוגיה של היולדת ולא במחקר כלשהו.
על ידי חיימשה
ג' יוני 19, 2018 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

עוד יש להוסיף בזה נקודה מרכזית, אשר בה טמון יסוד העיקרי להדרכת מי שרוצה לזכות להנהגת '' הבוטח ''. לכאורה קשה, אם הביטחון הוא יסוד התורה כולה ומעלתו רבה כ"כ, מדוע אין לנו דרך ברורה מחז''ל מה הנה ההגדרות של דיני הבטחון והנהגת הבוטח, אלא אוסף עצום של פסוקים ומימרות חז"ל, שיטות ראשונים ואחרוני...
על ידי חיימשה
ג' יוני 19, 2018 2:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

קשה מאוד להגדיר ביטחון במשפטים ספורים, תורה שלמה היא, ובעיקר זה תלוי ב'' והשבות אל לבבך'' פעם אחר פעם, יום אחרי יום, אירוע אחר אירוע. ובאופן זה יתכן שאנשים פשוטים שאינם בעלי מדרגות מיוחדות יזכו לטעום מדבש הביטחון. אנסה בכל זאת לסדר מעט, לפי הנלענ'' ד. א. אמונה, אמיתית וחזקה, כי הכל, אבל הכל ממש, ביד...
על ידי חיימשה
ב' יוני 18, 2018 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

שפחד הוא פסול זה פסוקים מפורשים , פחדו בציון חטאים, והגמרא מדגישה שכן הוא פרט לד''ת. פחד פחדתי ויאתני, אשר יגורתי בא לי, הנה א-ל שועתי אבטח ולא אפחד, חרדת אדם יתן מוקש, משמועה רעה לא ירא,

וזה שהמפחד לא יוושע כתוב בצורה נחרצת בס' המדות
על ידי חיימשה
ב' יוני 18, 2018 11:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

יש גם דרך פשוטה, איך לבטא את דרך הלימוד הפשוטה. ויעויין מד''ר ויקרא כט, שיעקב אבינו נתבע בזה ונענש על חוסר בטחונו, ודרשו ע"ז הפסוק בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. הו''ד בלשם שבו ואחלמה. ולפני שמבטלים דברי המלבים ראוי לעשות חיפוש קטן. במה בזה? הקורא התמים עלול לחשוב שמצאת מדרש שמתייחס לנ...
על ידי חיימשה
ב' יוני 18, 2018 8:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

יש גם דרך פשוטה, איך לבטא את דרך הלימוד הפשוטה.
ויעויין מד''ר ויקרא כט, שיעקב אבינו נתבע בזה ונענש על חוסר בטחונו, ודרשו ע"ז הפסוק בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. הו''ד בלשם שבו ואחלמה.
ולפני שמבטלים דברי המלבים ראוי לעשות חיפוש קטן.
על ידי חיימשה
ב' יוני 18, 2018 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

קודם כל עליך לתקן מש''כ למעלה כאילו יש כאן מחלוקת בין יעקב אבינו למלבי''ם... המלבי''ם מפרש את הנהגתו של יעקב אבינו, ואם פירושו אינו לרוחך זה עדיין לא אומר שיעקב אבינו סבר כשיטתך... ואתה במבחן ההגיון חולק על דעת חובת הלבבות וכל הבאים אחריו, ולא זכית להרגיש כי הביטחון הוא מעל ההגיון, וכמ''ש חז"ל ...
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ברכה לבטלה בברכת נשואין
תגובות: 13
צפיות: 925

Re: חשש ברכה לבטלה בברכת נשואין

היכן יש חומר בנידון זה של רמקול, גם לגבי ז' ברכות בז' ימי המשתה, ושמיעת החתן וכלה, וכן לגבי זימון?
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 6:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

חשבתי שהו' מיותרת כיע איך אדע אם לא הובנתי כראוי אם לא הסברת איך הבנת דבריי. לגופו של ענין - מדברי הרב החושב השתמע שבדברי המלבי"ם יש ביקורת על יעקב אבינו שהיה ירא מעשו ולכן השתמש בתכסיסי מלחמה ואני כתבתי שאין כן כוונת המלבי"ם אלא שהמלבי"ם מסביר שמאחר שיעקב הרגיש ירא היה צר לו על יראה...
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 6:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

כדכד כתב:עדיין לא הבנתי מנין הראיה שלא הבנתי נכון.
האמת היא שאני אפילו לא יודע במה אתה חושב שטעיתי בהבנת המלבי"ם

כתבתי גם שיתכן שאתה לא הובנת נכון... הרב החושב כתב שהמלבי''ם כ' שבטחונו של יעקב לא היה שלם וע''כ נאלץ להשתמש בתכסיסי מלחמה. ואתה כתבת שאין זו כוונת המלבי''ם. אולי תסביר לנו את כוונת המלבי''ם.
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 5:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

אני לא חושב שזה מה שאומר המלבי"ם. המלבי"ם אומר שכיוון שיעקב ראה שהוא יר מעשו הוא הבין מזה שאינו יכול לסמוך על הבטחון בה' בלבד ולכן עשה גם תכסיסי מלחמה או שלא הובנת כראוי או שלא ראית את דברי המלבי''ם לא ראיתי את המלבי"ם בפנים. ראיתי את המלבי"ם שהבאת וכך הבנתי אותו. אם כת"ר ח...
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

מהות הבטחון הוא מנוחת נפש הבוטח ושהיה לבו סמוך על מי שבטח עליו שיעשה הטוב והנכון לו הוזהרנו בזה, שאם יראה האדם כי צרה קרובה תהיה ישועת השם בלבבו ויבטח עליה, ומענין הבטחון שלא יתערב שום ספק בבטחונו כי *שורש ומבוא הישועה הוא הביטחון השלם, ושורש הנפילה והתחלתה הוא הפחד* ומעולם לא תבוא ישועה על לב מפחד...
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 5:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

כדכד כתב:אני לא חושב שזה מה שאומר המלבי"ם.
המלבי"ם אומר שכיוון שיעקב ראה שהוא יר מעשו הוא הבין מזה שאינו יכול לסמוך על הבטחון בה' בלבד ולכן עשה גם תכסיסי מלחמה

או שלא הובנת כראוי או שלא ראית את דברי המלבי''ם
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הבאת דברים מאוד כלליים שהם באמת מוסכמים (אף אחד לא חלק על זה שצריך לייחל לחסד ה', ואף אחד לא חלק על זה שזה מוריד בצורה משמעותית ביותר מרמת הדאגה) , ולדעתי לא רלוונטיים לעיקר השאלה - האם דאגה זה דבר פסול בהחלט ואין לה מקום בשום מצב. יוצא מן הכלל הוא מה שהבאת בשם המלבי"ם שסובר שאכן המעשה עם יעקב...
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 3:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

אך מהות הבטחון הוא מנוחת נפש הבוטח ושהיה לבו סמוך על מי שבטח עליו שיעשה הטוב והנכון לו בענין אשר יבטח עליו כפי יכלתו ודעתו במה שמפיק טובתו.אבל העיקר אשר בעבורו יהיה הבטחון מן הבוטח ואם יפקד לא ימצא הבטחון הוא, שיהיה לבו בטוח במי שיבטח בו שיקיים מה שאמר ויעשה מה שערב, ויחשוב עליו הטוב במה שלא התנה לו...
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

החיוב של האדם להיות רגוע ובוטח הוא חד משמעי. ולא מצאנו בזה מחלוקת או ב' שיטות. ברור שלא מצאת. איך תמצא אם עוד לפני העיון במקורות כבר החלטת מה האמת? כל מקור שלפי הבנתך מחזק את שיטתך - הוא מקור. וכל מקור שמעמיד אותך בפני קושי - זה סך הכל קושיא שצריך ליישב אותה איך שהוא. וגם אם אין שום יישוב - לא נורא...
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הרב החושב, אני מעריך את הרצינות שבה אתה בודק את הסוגיות. אך למעשה, כל הקושיות שלך הם קושיות ממעשה רב. אין שום הוראה סותרת בפסוקים ובחז''ל וראשונים על הדרך בה על האדם לנהוג. החיוב של האדם להיות רגוע ובוטח הוא חד משמעי. ולא מצאנו בזה מחלוקת או ב' שיטות. נכון שאפשר בהחלט ללמוד הנהגה ממעשה רב שמובא בגמ'...
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הגמרא במסכת סוטה מח: אומרת: '' כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אין זה אלא מקטני אמנה''. יש להבין מדוע? וכי הקב"ה הבטיח לו אוכל למחר? התשובה היא, אותו אדם, על של היום הנוכחי אינו דואג, מדוע? וכי על היום הבטיחו הקב"ה? אלא מאי, על היום יש לו כבר פת בסלו, הוא ''מסתדר'' בלי הקב"ה,...
על ידי חיימשה
א' יוני 17, 2018 12:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: זעקה!טלפון כשר חדש חובת הדור !
תגובות: 80
צפיות: 2044

Re: זעקה!טלפון כשר חדש חובת הדור !

בקיצור, אתם מתארים חבורת שוטים, שמורידים הכשר, לא מפרסמים, אלא מראים זאת למישהו שנלחם בהם מאז ומתמיד ושולחים אותו לפרסם, ומיד אח"כ מחזירים את ההכשר למרות הפרצות.
על ידי חיימשה
ו' יוני 15, 2018 9:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 55
צפיות: 2111

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

הסרפד כתב:ברשימות לועזיות מאירופה, בארצות שראיתי, נרשמו שמות 'עזריאל' ו'שמשון' כמעט תמיד בפת"ח.
שמעתי מנכד של כ''ק אדמו"ר מויזניץ מאנסי זצ"ל, שקרא לבנו הנולד שמשון, ונכנס אל סבו לשאול מה טעם בני חו"ל קורין שמשון בפתח, וענהו כי אינם יודעים ''עברי'' והוא שיבוש גרידא.
על ידי חיימשה
ה' יוני 14, 2018 11:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

אחד מנקיי הדעת שבירושלים, יהודי שיש לו הרבה 'חבילות' וצרות, שח:
אדם שיש לו חבילה, יש לו 2 דרכים להתמודד אתה -
או שישא אותה על גבו, ואז היא תכבד עליו והוא יעשה כפוף ומקומט,
או שיניח אותה מתחתיו ויעמוד עליה, וכך יעשה גבוה הרבה יותר...
(הנני בידך)
על ידי חיימשה
ה' יוני 14, 2018 1:23 am
פורום: עזר אחים
נושא: כשרות משקה אנרגיה (XL)
תגובות: 8
צפיות: 371

Re: כשרות משקה אנרגיה (XL)

האם יש כאן מישהו שיכול לעשות סדר בנושא הזה, של איגוד הרבנים בד''ץ מנשסתר הרב וועסטהיים, האם זהו הכשר אחד או שניים או שלושה? ומהי באמת רמת הכשרות שלהם? אני שמעתי שהעד''ח לא גורסים אותם כלל, ומאידך שמעתי שבאירופה סומכים על זה בהחלט. כמו כן אני מכיר את אחד מבכירי המשגיחים שלהם, והוא כפי הנראה לעין אדם ...
על ידי חיימשה
ה' יוני 14, 2018 1:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

אם כוונתך היתה שיש גם יוצא מן הכלל, היינו שייתכן שאדם דאג ובכל זאת נושע, אכן דעתי כדעתך. ובתנאי שברור מהו הכלל ומהו היוצא מן הכלל... לא ברור לי למה כ"כ חשוב לך לסייג את עניין הביטחון ו'למנוע פאניקה' כלשונך. מי שדואג, לא ידאג יותר בגלל שאסור לדאוג... האפשרות היחידה היא שהוא יתאמץ למעט בדאגה בעקב...
על ידי חיימשה
ד' יוני 13, 2018 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

המאמין בסיבה ומתיירא ממנה, הפחד ההוא הוא סיבה חזקה להביא לו את אשר ירא ממנו, כמ''ש ''כי פחד פחדתי ויאתני'', כי *שורש ומבוא הישועה הוא הביטחון השלם, ושורש הנפילה והתחלתה הוא הפחד* ומעולם לא תבוא ישועה על לב מפחד ולא מפלה על לב שלו! ס' המדות להמגיד מדובנא שעה''ב פ''ה אולי, על מנת לא להכניס את הציבור ...
על ידי חיימשה
ד' יוני 13, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

המאמין בסיבה ומתיירא ממנה, הפחד ההוא הוא סיבה חזקה להביא לו את אשר ירא ממנו, כמ''ש ''כי פחד פחדתי ויאתני'', כי *שורש ומבוא הישועה הוא הביטחון השלם, ושורש הנפילה והתחלתה הוא הפחד* ומעולם לא תבוא ישועה על לב מפחד ולא מפלה על לב שלו!
ס' המדות להמגיד מדובנא שעה''ב פ''ה
על ידי חיימשה
ה' יוני 07, 2018 11:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

שאל מישהו את הרב מפוניבז זצ"ל, מה ההבדל בין ''ביטחון'' שלנו, לבין ה''ביטחון'' שבפי העם, ''כוחות הביטחון''?
ענה הרב במתק שפתיים ;
הביטחון שלנו טעמו 'מלעיל' תרתי משמע, ושלהם טעמו מלרע, תרתי משמע...
על ידי חיימשה
ג' יוני 05, 2018 2:57 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 219
צפיות: 12464

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

[ננסח את זה ככה: מכון שירצה להוציא לאור כתבים של ה'חתם סופר' ויחפש נדיב שיתן חסות למפעל, ימצא בקלות נדיב 'חסידי' שיעשה זאת, לא פחות מאשר 'ליטאי', ואולי אף יותר]. לא בטוח שגם לכתבים הנודע ביהודה זה לא נכון, אגב, אתה מתכוון גם לחסידי חב"ד?! ולעצם הענין יש מגמה אצל הרבה החסידים בכלל לנכס לעצמם גד...
על ידי חיימשה
ג' יוני 05, 2018 2:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מזגנים בשבת
תגובות: 7
צפיות: 482

Re: מזגנים בשבת

נראה לי שזה נכון שבסופו של דבר גם ב אינוורטר במצבים מסוימים זה נכבה, אבל זו לא הפעולה המיידית, כי אם הקטנת הזרם ביחידה החיצונית כל פעם ברמה אחת עד שבשלב מסוים זה עובר לכיבוי
על ידי חיימשה
ב' יוני 04, 2018 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לכבד את עצמו במצוות
תגובות: 9
צפיות: 205

Re: לכבד את עצמו במצוות

אש משמים כתב:מזל טוב!
שיזכו הזוג להקים משכן לה' ית' מתוך שמחה בריאות וכל טוב!
צריך לכבד כהן בברכת המזון.

מנין למר שאינני כהן? כמו''כ ברור שאיני נוטל לעצמי אלא מחזר אחר מחותני שיכבדני...
על ידי חיימשה
ב' יוני 04, 2018 8:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לכבד את עצמו במצוות
תגובות: 9
צפיות: 205

Re: לכבד את עצמו במצוות

אני מחתן בע"ה מחר את בתי, ומסתפק אם ראוי לכבד את עצמי בברהמ''ז, כדי לקיים בזה בתוך רבים אהללנו
על ידי חיימשה
ו' יוני 01, 2018 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

אשכחנא מרגניתא, ברמב''ן בפרשתנו. לכאורה קשה מאד, דברי משה רבינו אדון הנביאים. הקב"ה אומר לו '' ונתן לכם ד' בשר ואכלתם. לא יום אחד ולא יומיים, חודש ימים עד אשר יצא מאפכם''. ומשה חוזר ומקשה: שש מאות אלף רגלי העם,... ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו, הצאן ובקר ישחט להם וכו היתכן שמשרע''ה מטיל ספק ביכול...
על ידי חיימשה
ה' מאי 31, 2018 7:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

ומה שנלענ"ד בדבריו הק' הוא כך: מצוות הבטחון – היא שבעת שהאדם נפגש בעת סכנה וכדומה, עליו לזכור שלא המקרה הביאו לזה, אלא הכל כתוב ומוכוון מאת הבורא ית' וע"כ לטוב ולמוטב, וממילא אפשרות ההצלה הם הרבה יותר ממה שנראה לעין בשר, כי יד ד' לא תקצר להושיע ברב או במעט, ובן רגע יוכל להסתובב הכל לטובה. ...
על ידי חיימשה
ה' מאי 31, 2018 6:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

א. המשל מדוייק לגמרי חשבתי שאתה מקשה על מה שכתבתי שיתכן שהבוטח בה' ישאר בצרתו וה' יודע שזה הטוב לו ממה שכתוב "בשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי" שזה מתייחס לבוטח בה' שאפילו בבצורת יהיו לו פירות ועל כך כתבתי שזה מתייחס למשל ולא לנמשל. הנביא ממשיל את הבטחון בה' לעץ ששרשיו שתולים על מים ...
על ידי חיימשה
ה' מאי 31, 2018 5:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 183
צפיות: 5635

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

ובהתקיים התקווה, האדם יראה וידע שהכל הסתדר לטובה? או שיהיה עליו להאמין שמה שקרה הוא הטוב עבורו? ולדבריך, שהקב''ה לא הבטיח את זה, וכי מה זה אם לא הבטחה? זה צ'יק עם סכום תאריך וחתימה! בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּד' וְהָיָה ד' מִבְטַחוֹ. ְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל מַיִם וְעַל יוּבַל יְשַׁלַּח ש...

עבור לחיפוש מתקדם