מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 85 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש הגבעה
ו' אוגוסט 16, 2019 5:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואתחנן אל ה' 515 תפילות ולא נענה
תגובות: 2
צפיות: 122

ואתחנן אל ה' 515 תפילות ולא נענה

שאלני מאן דהוא, אם הקב"ה לא חפץ להענות לבקשת משה מדוע לא אמר לו כן מיד למה רק לאחר תקט"ו תפילות, ואני יודע שהקושיא מעיקרא ליתא, אבל איך מיישבים זאת בצורה הפשוטה ביותר
על ידי איש הגבעה
ד' אוגוסט 07, 2019 11:00 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: לפתח תמונות משפחתיות בתשעת הימים
תגובות: 3
צפיות: 375

Re: לפתח תמונות משפחתיות בתשעת הימים

כוונת השואל כנראה הייתה, דהרי כ' השולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנא סעיף ב מר"ח עד התענית ממעטים במשא ובמתן ובבנין של שמחה, או בנין של ציור וכיור, ובנטיעה של שמחה, כגון אבורנקי של מלכים שנוטעים לצל להסתופף בצלו או מיני הדס ומיני אהלים; וא"כ אולי סידור אלבומים הוי כע...
על ידי איש הגבעה
ג' אוגוסט 06, 2019 10:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור הפשוט מאן דנפח מדיליה נפח-חלק אלוק' ממעל
תגובות: 1
צפיות: 102

ביאור הפשוט מאן דנפח מדיליה נפח-חלק אלוק' ממעל

שאל אותי אדם מה הפשט במאמר הזוהר מאן דנפח מדיליה נפח- איך אני מסביר זאת בשפה הפשוטה -
כנ"ל חלק אלוק' ממעל- וכי האדם יש בו אלוקות???

בדקתי כאן בחיפוש דברו על מקורות לא דברו למעשה על הביאור הפשוט.
על ידי איש הגבעה
ג' אוגוסט 06, 2019 7:56 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: 'גמילות חסדים' או 'שנאת חינם'?
תגובות: 8
צפיות: 851

גמילות חסדים מחד ושנאת חינם מאידך- איך זה לא סותר??

תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמוד ב
אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם. ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות:
איך זה ייתכן עסקו בגמילות חסדים והיה שנאת חינם- הרי זה ממש תרתי דסתרי, מי מדבר על השאלה?
על ידי איש הגבעה
ד' יולי 31, 2019 12:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוקצה בדג חי בשבת בעקבות מאכל הסושי
תגובות: 25
צפיות: 2256

Re: הכנת סושי בשבת

הנה דנו בהכנת סושי בשבת מצד בונה או מכה בפטיש, ויש לדון גם מצד מלאכת טוחן, באופן שיש חתיכת דג גדולה שהיא חי, וצריך לפרוס ממנה פרוסה דקה לצורך להכין ממנה סושי, שהרי חתיכת דג גדולה שהיא חי זה אף אחד לא אוכל ממנה, רק כשזה פרוס דק דק אז אוכלין ממנה, ובלא זה אי אפשר לאכול א"כ יש לדון דזה יהא מלאכת ט...
על ידי איש הגבעה
ב' יולי 29, 2019 1:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל
תגובות: 31
צפיות: 2524

Re: בד"ה הגאון הגדול רבי נחום יברוב זצ"ל- היחיד שזכה להיות חברותא של מרן הגריש"א זצ"ל

הגאון הגדול רבי נחום יברוב זצוקלל"ה נתעלה לישיבה של מעלה מחבר ספרי דברי סופרים וניב שפתים הגאון הגדול רבי נחום יברוב זצוק"ל עמוד ההוראה ומרא דשמעתתא בהרבה מקצועות בתורה, עמוד החסד אשר הטיב לכל ונשא סבל שבורי לב במאור פנים ויד פתוחה, עלה בסערה השמימה ונתבקש בישיבה של מעלה אתמול (כ"ה בת...
על ידי איש הגבעה
ב' יולי 29, 2019 11:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר שימוש במגבונים בשבת
תגובות: 96
צפיות: 9561

Re: היתר שימוש במגבונים בשבת

גימפעל כתב:
תשובה בענין מגבוני שבת.pdf

הרב ביק.pdf

הרב ביק מעזבוז.pdf

הרב רוטה.pdf

הרב ראטה.pdf


לאחרונה התחילו למכור ביש את המגבונים בכשרות הרב ביק לשבת - האם למעשה סומכים להקל על זה???
על ידי איש הגבעה
ד' יולי 24, 2019 6:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה מסכתות יש בששה סדרי משנה 60 או 63
תגובות: 2
צפיות: 98

כמה מסכתות יש בששה סדרי משנה 60 או 63

במדרש שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ו, ב ר' יצחק פתר קרייה בפרשיותיה של תורה, ששים המה מלכות, אלו ששים מסכתיות של הלכות,
וכן כתב האור החיים על הפסוק בכי תבוא ושמת בטנא, שזה בגמט' שישים כנגד שישים מסכתות, וצ"ע כשנמנה אותם נמצא 63.
מה התירוצים לשאלה זו:
על ידי איש הגבעה
ה' יולי 18, 2019 12:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייך לדרוש מנכרית שלא תלך בפריצות ותכשיל את ישראל בעבירה
תגובות: 1
צפיות: 188

האם שייך לדרוש מנכרית שלא תלך בפריצות ותכשיל את ישראל בעבירה

הנה הסתפקתי אשה גויה ההולכת בלבוש פרוץ וידינו תקיפה לבקש ממנה ללכת בצניעות, האם שייך לדרוש ממנה זאת, או שמכיון שהיא לא מצווה על הדבר הזה א"א לדרוש ממנה זאת. וחשבתי שיש לדון להוכיח מפרשתינו, דהנה בפרשתנו צרור את המדינים והכיתם אותם כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת...
על ידי איש הגבעה
ד' יולי 17, 2019 10:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעו בהדפסה של סידור במילה אחת מה צריכים לעשות
תגובות: 19
צפיות: 463

טעו בהדפסה של סידור במילה אחת מה צריכים לעשות

הוצאת ספרים חשובה, השקיעה סכום עצום בהוצאת סידור חדש, והנה נמצא שבמשניות אבות שם טעו במשנה של גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה כתוב שם ואמר רפאות תהי לשך,במקום רפאות תהי לשרך,-האם הם יכולים להעלים עין מזה, או שחייבים להודיע ללקוחות, או להדפיס מדבקות ולחלק לחנויות שמוכרים סידור זה? ומצד אחד אולי ייג...
על ידי איש הגבעה
ג' יולי 09, 2019 12:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש מקור מבעל הלשם- שבחטא העגל לא היה בחירה
תגובות: 5
צפיות: 214

מחפש מקור מבעל הלשם- שבחטא העגל לא היה בחירה

שמעתי שבעל הלשם אומר שבעגל לא היה לעם ישראל בחירה, והיו אנוסין לחטוא ונענשו מחמת אחר החטא שכבר לא היו אנוסים לא עשו תשובה.
אשמח למוא את המקור- או שמישהו אחר אומר זאת?
על ידי איש הגבעה
א' יולי 07, 2019 11:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: קטן היודע לנענע בגיל שנתיים וחצי האם חייב בחינוך
תגובות: 3
צפיות: 195

קטן היודע לנענע בגיל שנתיים וחצי האם חייב בחינוך

השער הציון סימן תרנז ס"ק ב, כתב ואפילו אם אינו בקי ממש בנענועים, כבסימן תרנ"א [פרי מגדים]: ג"כ כבר נקרא כיודע לנענע, א"כ אם ילד יודע להחזיק הלולב ולהניפו למעלה ולמטה וצפון ודרום האם כבר יהא מחוייב כקטן היודע לנענע, או שמכיון שעושה כן כמעשה קוף בעלמא אין זה נקרא יודע לנענע- וצטרכו...
על ידי איש הגבעה
ה' יולי 04, 2019 6:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הם המקובלים הסוברים שצריך פריעה בצפורן דווקא
תגובות: 2
צפיות: 131

מי הם המקובלים הסוברים שצריך פריעה בצפורן דווקא

אני מחפש מקור למה שראיתי מביאין ששיטת המקובלים שפריעה בברית מילה צריך דווקא בצפורן מי הם המקובלים שכתבו או אמרו כן- לא ראיתי מקור מדוייק במקובלים.
על ידי איש הגבעה
ד' יולי 03, 2019 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 3586

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

למה סוטים מעיקר הנידון?
השאלה היא לצד שיש מצוות ידיעת התורה- האם יש סדר וקדימה מה קודם?
במשנה באבות בן חמש למקרא, בן עשר למשנה, בן ט"ו לגמרא- האם יש טעם ללמוד שבע שנים מסכת שבת לפני שיודע משניות מפורשות במסכת עוקצין, או ספר מלכים ודברי הימים- זוהי השאלה?
על ידי איש הגבעה
ג' יולי 02, 2019 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 3586

סדר קדימה בידיעת התורה

יש לעיין הנה הא כולהו מודי שמלבד מצות תלמוד תורה, שבזה יכול לקיים אפילו במשנה אחת או הלכה אחת כל עוד שיהיה עסוק יקיים, יש מצוה נוספת של ידיעת התורה האם יש בזה קדימה תורה לנביאים נביאים לכתובים, גמרא ורש"י לתוס' וכן הלאה- וא"כ מי שיודע שאם ילמד גמ' בהבנה בלי תוספות יכול ללמוד כל הש"ס ב...
על ידי איש הגבעה
ב' יולי 01, 2019 2:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קטע בתשובת בעל הדברי חיים- מאימת הצנזורא???!!
תגובות: 4
צפיות: 218

Re: קטע בתשובת בעל הדברי חיים- מאימת הצנזורא???!!

אוצר החכמה כתב:למה אתה לא מסכים?

התכוונתי שהיום הרבה תמימים מוסרים שיעורים, ואם היה כתוב שקטע זה מחמת הצנזורא היו יודעים שא"א לצטט זאת הלכה למעשה
על ידי איש הגבעה
ב' יולי 01, 2019 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קטע בתשובת בעל הדברי חיים- מאימת הצנזורא???!!
תגובות: 4
צפיות: 218

Re: קטע בתשובת בעל הדברי חיים- מאימת הצנזורא???!!

למה צריך לציין את זה כשהדברי חיים בחכמתו כתב את הדברים בסגנון שכל צורב ברור לו מטרת כתיבתם. אני לא מכיר את התשובה אבל זה לא נראה כאימת הצנזורה סטנדרטית אלא כתשובה שהתשובה עצמה היתה עלולה להגיע לידי הגויים. ולא הבנתי מה שאתה מציין שזה נמצא גם במהדורות החדשות מה אתה רוצה שיעשו שימחקו את התשובה? אני ל...
על ידי איש הגבעה
ב' יולי 01, 2019 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קטע בתשובת בעל הדברי חיים- מאימת הצנזורא???!!
תגובות: 4
צפיות: 218

קטע בתשובת בעל הדברי חיים- מאימת הצנזורא???!!

קראתי בדברי רבי חיים צאנזר- והתפלאתי וחשבתי אולי מאימת הצנעזור כתב דברים הללו- אבל ראיתי שאף במהדורות החדשות זה נמצא- ותמהתי. וזה לשון שו"ת דברי חיים יורה דעה חלק א סימן ל שאלה אם מותר לבת ישראל לילך במצנפת בראשם כדרך שהולכים בנות זולתינו: הנה טרם נשיב עיקר השאלה אקדים שתי הקדמות: האחת אם כי נת...
על ידי איש הגבעה
א' יוני 30, 2019 12:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה בענין סחיטה - השימוש במגבונים
תגובות: 14
צפיות: 680

Re: סברא חדשה בענין סחיטה - השימוש במגבונים

נראה לי כדברי כת"ר אלא שצריך לדייק יותר. הסמרטוט בלי המים אינו מנקה כלל. כל עצמו ל ניקוי הסמרטוט הוא בגלל המים וחומרי הניקוי הבלועים בו, אלא שמה שאין הוא רוצה במים שיוצאים זה מפני שאין לו שום ענין בכך שיצאו מים מהמגבון ואף אם לא יצאו המים אלא ישארו בלועים יוכל לנקות באותה מידה או יותר טוב. זה ...
על ידי איש הגבעה
א' יוני 30, 2019 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: סברא חדשה בענין סחיטה - השימוש במגבונים
תגובות: 14
צפיות: 680

Re: סברא חדשה בענין סחיטה - השימוש במגבונים

טענת רוב השיטות שאוסרים , שסו"ס ניחא ליה במים הנסחטים מהמגבון בשביל לנקות הלכלוך, ומה שאח"כ אין לו צורך במים כבר אין זה נ"מ סו"ס בשעת הסחיטה היה צריך ורוצה את המים בשביל לנקות.
מה ענית על טענה זו?
על ידי איש הגבעה
ד' יוני 26, 2019 11:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעלת לומדי התורה [האברכים]- שבט לוי
תגובות: 1
צפיות: 310

מעלת לומדי התורה [האברכים]- שבט לוי

הנה בפרשתנו פרשת קרח, [פרק טז, א] וַיִּקַּח קֹרַח בֶּן יִצְהָר בֶּן קְהָת בֶּן לֵוִי וְדָתָן וַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב וְאוֹן בֶּן פֶּלֶת בְּנֵי רְאוּבֵן: (ב) וַיָּקֻמוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וַאֲנָשִׁים מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם נְשִׂיאֵי עֵדָה קְרִאֵי מוֹעֵד אַנְשֵׁי שֵׁם: (ח) וַיֹּאמֶר ...
על ידי איש הגבעה
ב' יוני 17, 2019 5:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!
תגובות: 8
צפיות: 849

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

אהרן תאומים כתב:ראה כאן


באחד הספרים של המקובל רבי יעקב עדס שליט"א מביא בשם מרן הגרי"ש אליישב זצ"ל שאמר לו שלא יתכן שדברים הללו יצאו מפה קדשו של רש"י ותלמיד טועה כתבו, ולא יתכן שרש"י יכתוב כאלו דברים על ר"מ שניסה להכשיל אשתו וכו'
על ידי איש הגבעה
א' יוני 16, 2019 11:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מזגנים בשבת
תגובות: 13
צפיות: 1328

Re: מזגנים בשבת

התפרסם בסוף השבוע [פר' בהעלותך עט] בכל הרחובות מזגני אלקטרה רגילים [לא אינרויטר] עם הכשר של הרב רובין, האם מישהו מכיר את הנושא- האם באמת צריך לבקש הכשר על מזגנים רגילים ג"כ, ומדוע הבד"ץ העדה לא נזקקו לנושא זה. שאלתי את המתקין מזגנים שהוא איש חרדי, הוא אמר לי שזה סוג של פרסומת, כמובן שיש לק...
על ידי איש הגבעה
ג' מאי 21, 2019 6:04 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שאלות וחידות לל"ג בעומר
תגובות: 2
צפיות: 570

שאלות וחידות לל"ג בעומר

א. שאלה. למה כמעט בכל קהילות ישראל נהגו לשיר את השיר שבדברי רבי עקיבא: "אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים ואומר, מקווה ישראל ה', מה מקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל"?. מדוע נבחר שיר זה מכל דבריו של רבי עקיבא? ועוד דווקא ביום ז...
על ידי איש הגבעה
ה' מאי 16, 2019 11:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני מחפש מכתבו של הרב ...
תגובות: 7
צפיות: 961

מכתב הרב ולבה זצ"ל על האידישע מאמא

שמעתי שיש מכתב מהרב וולבה זצ"ל על העבודה לנשים שהתחיל עבודות ההיטק ודומיהן שחשש שנאבד עי"ז את האיידישע מאמע- מי שמכיר ויכול לעלות לכאן אני יודה מאוד.
על ידי איש הגבעה
א' מרץ 17, 2019 10:41 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שאלות וחקירות במצוות מחיית עמלק
תגובות: 12
צפיות: 1172

מצות מחיית עמלק בזרע ישראל

כתב הגר"א (אבן שלמה, פרק יא ענין חבלי משיח): הערב רב דבוקים מאוד בישראל וכו', ה' מיני רב יש בישראל וכו' ובעלי מחלוקת הם גרועים מכולם ו הם נקראים עמלקים, ואין בן דוד עד שימחו מן העולם וכו'. עמלקים הם ראשי ישראל בגלות ועליהם נאמר היו צריה לראש, וכל עזי פנים ורשעים שבדור הם מגלגול נשמתן של ערב רב ...
על ידי איש הגבעה
א' מרץ 17, 2019 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המקור הקדום בחז"ל להתרמה בצורה של מצינג'
תגובות: 3
צפיות: 523

המקור הקדום בחז"ל להתרמה בצורה של מצינג'

הראוני מקור למאצ'ינג במדרש בפרשתינו, ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ה רשב"ל אזל לבוצרה והוה תמן חד בר נש והוה שמיה אבא יודן רמאי וחס ושלום לא הוה רמאי אלא דהוה מרמי במצוותה כד הוין פסקין כל עמה הוה פסיק כל קבל כולהון נטלו רשב"ל והושיבו אצלו וקרא עליו הפסוק הזה מתן אדם ירחיב לו, ועי' פי'...
על ידי איש הגבעה
א' מרץ 17, 2019 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: ללכת בדרכיו של הקב"ה ולא לשמוח במפלת רשעים
תגובות: 6
צפיות: 406

ללכת בדרכיו של הקב"ה ולא לשמוח במפלת רשעים

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף י עמוד ב: 'לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים'. יש לעיין האם יש עניין ללכת בדרכיו של הקב"ה ולא לשמוח במפלת רשעים, שהרי אנו מצווין ללכת בדרכיו מה הוא רחום וכו', וא"כ אולי גם בזה יהיה עניין ללכת בדרכי ה' או"ד שבזה אדרבה באבוד רשעים רינה, והנהגה זו שלא ל...
על ידי איש הגבעה
א' מרץ 17, 2019 11:15 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: זריזין מקדימין במצות זכור
תגובות: 1
צפיות: 186

זריזין מקדימין במצות זכור

פגשתי השבת לאחר הנץ יהודי חסידי שהגיע לבית הכנסת ללמוד לפני התפילה קודם שיפליג לבית מדרשו הקבוע שם יתפלל, ואמרתי לו כאן במנין השני עוד מעט קוראים זכור תכנס ותשמע זריזין מקדימין למצוות, והוא ענה לי: מצוה זו זמנה אינו קבוע שהרי אם יקרא בערב שבת ג"כ יצא ידי חובה מה"ת, וא"כ מי אמר שיש כאן...
על ידי איש הגבעה
א' מרץ 17, 2019 11:12 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: להשתכר בפורים שחל בערב שבת
תגובות: 27
צפיות: 1126

Re: להשתכר בפורים שחל בערב שבת

האם יש חשש להשתכר בפורים שחל להיות בערב שבת, יותר מכל שנה, וזאת משום שעל ידי כן יתכן שלא יוכל לאכול סעודת שבת? האם נתבאר הדבר בפוסקים? הביאור הלכה (סי’ רמ”ט ד”ה מותר) הביא את דברי המג”א וכפי שביארו הפמ”ג, שאם סועד סעודת ברית מילה ביום ששי ויודע שמחמת זה לא יוכל לקיים כלל את סעודת ליל שבת משום שזו ת...
על ידי איש הגבעה
ב' מרץ 11, 2019 12:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 283
צפיות: 24071

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה- מהדורה חדשה

מצורף לתועלת הציבור מהדורה חדשה - מרן הגראי"ל זצ"ל האיסור גם אם לא יושפע לרעה
על ידי איש הגבעה
ב' מרץ 04, 2019 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?
תגובות: 40
צפיות: 1829

Re: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?

בספר וזאת הברכה כתב האוכל שומשום יברך אדמה ולא חילק, וכתב שם בהערה כיון שדרכם להאכל לפעמים בצורתו הטבעית בצורת ממתק שומשום וכדומה מברכים עליו האדמה, וציין לתשובות הרשב"א ח"א סי' ת ודוק וא"צ שיהיה רוב נטיעתו להיות נאכל באופן זה. וממילא מעתה יש לדון דהברכה תמיד תהיה כשאוכל בנפרד את השומ...
על ידי איש הגבעה
ב' מרץ 04, 2019 5:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?
תגובות: 40
צפיות: 1829

האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?

יש לדון מה יברך על שיריים של שומשום בחבילת בייגלאך האם שהכל מכיון שהיה טפל ואין דרך לאכול כך גרגירים בודדים או אדמה- אשמח לשמוע חוו"ד הת"ח דכאן!
על ידי איש הגבעה
א' פברואר 10, 2019 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לגוי להציל ישראל מעבירה
תגובות: 7
צפיות: 374

Re: אמירה לגוי להציל ישראל מעבירה

איזה מלאכה? הוצאה? מבשל, שישאירו זפת חם על האש מיום שישי?!
על ידי איש הגבעה
ה' ינואר 10, 2019 1:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1647
צפיות: 251671

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

יום ההצלה של מרן רבי שמואל אויערבאך זצ"ל יום פטירת הבבא סאלי
מה היה הסיפור במדוייק?
על ידי איש הגבעה
ג' ינואר 01, 2019 8:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה עצומה בדברי האור שמח שלא היה למשה לסכן עצמו להצלת כלל ישראל
תגובות: 2
צפיות: 283

Re: חידוש האור שמח שלא היה למשה לסכן עצמו להצלת כלל ישראל

וצריך עיון דממנ"פ אם כן איך הקב"ה אמר למשה בא לפני פרעה, הרי בזה בעצם אמר לו הקב"ה לסכן את עצמו, ולפי המשך חכמה, מאי שנא זה מזה הרי כל השליחות היא סכנה, ומאי נ"מ שלא הגיע משה עד שמתו כל האנשים המבקשים נפשך. וצע"ג . זה גופא מה שהודיעו ה', שכבר אין לו סכנה ויכול לבא לפרעה. אנ...
על ידי איש הגבעה
ב' דצמבר 31, 2018 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה עצומה בדברי האור שמח שלא היה למשה לסכן עצמו להצלת כלל ישראל
תגובות: 2
צפיות: 283

תמיהה עצומה בדברי האור שמח שלא היה למשה לסכן עצמו להצלת כלל ישראל

הנה במשך חכמה כאן [וחזר על זה באור שמח] כתב שהטעם שלא חזר משה רבינו למצרים ממדין עד שאמר לו הקב"ה כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך , שאף על פי שכל ישראל היו צריכים למשה אינו צריך להכניס עצמו לסכנה, וכתב שמכאן הוציא הרמב"ם את דינו (פ"ז מהל' רוצח) שרוצח בשגגה אינו יוצא מעיר מקלטו אעפ&qu...
על ידי איש הגבעה
ג' נובמבר 20, 2018 3:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אחודה חידה לפרשת וישלח
תגובות: 4
צפיות: 444

Re: אחודה חידה לפרשת וישלח

זכורני שהחתם סופר אומר שקיים אאע"ה את כל התורה ואפילו ע"ת היינו עירוב תחומין בשם הגר"א חתם סופר [תקצ"א] עקב אשר שמע אברהם בקולי. שמעתי בשם הגאון מהו' אלי' ווילנא משחז"ל [יומא כ"ח ע"ב] קיים אאע"ה אפי' עירובי תבשילין צ"ל עירובי תחומין וילפי מלשון עקב שאדם ...
על ידי איש הגבעה
ב' נובמבר 19, 2018 10:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אחודה חידה לפרשת וישלח
תגובות: 4
צפיות: 444

אחודה חידה לפרשת וישלח

מצות תחומין רק אצל יעקב. ויחן את פני העיר, מדוע יעקב קבע מצות תחומין ולא אברהם אבינו שרק עירובי תבשילין מצינו שקיים ולא עירובי תחומין,? חידה. מי התחרט על מצוה שעשה, ובגלל זה נהרג?. חידה. כיצד רמוז בשם הפרשה כל הני כללי שיעקב הכין עצמו לדורון תפילה ומלחמה? חידה. איזה הלכה נתחדשה לדורות, ורמוזה כאן ב...

עבור לחיפוש מתקדם