מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 958 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הפשטן
ה' מרץ 12, 2020 7:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ים ודרום ירשה
תגובות: 7
צפיות: 1231

Re: ים ודרום ירשה

קו ירוק כתב:הגר"א לא חולק על רש"י


רש"י כתב "חבל של חרם", כלומר חבל באורך שיספיק לדייגים משבט נפתלי להטיל חרמים ומכמורות בחוף הדרומי של ים כנרת, ולכן בפשטות - הגר"א כן חולק על רש"י - לפחות לפי הפשט.
על ידי הפשטן
ה' מרץ 12, 2020 7:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 450
צפיות: 56662

Re: מה המקור הראשון לחיוב תענית אסתר?

יבנה כתב:אני רואה...שאתה קבוע בדעתך ולא דן בענין בצורה עניינית.


שאלת שאלות, אני עניתי על כולן עניינית, ואין לי מושג למה אינך חושב כך.
על ידי הפשטן
ה' מרץ 12, 2020 7:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 3215

Re: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

אראל כתב:רצונו של המלך זה כבודו. מנהג ישראל תורה להתחפש בפורים, אם כן זה רצונו ית', ואין שום חסרון להתפלל ככה במלבוש שהמלך חפץ ביקרו


הטענה שלי לא הייתה שאין זה מלבוש שהמלך חפץ ביקרו, אלא היא הייתה - שהמנהג הזה נגד הלכה פסוקה בש"ס ובש"ע ברמ"א במשנ"ב.
על ידי הפשטן
ה' מרץ 12, 2020 7:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 3215

Re: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

תִּדְבַּק לְשׁוֹנִי לְחִכִּי אִם תֶּהְגֶּה שָׁגִיתִי. אין לי מושג לאן אתה חותר, אבל אם זה כל כך חשוב לך שאגיד ששגיתי מבלי שתסביר לי - מה מטרתך - ולמה בכלל שאגיד את המילה התמוהה הזאת שכל כך אינה קשורה לאשכול הזה, אז הנה קבל אותה, ואפילו פי שלש ממה שאיוותה נפשך: "שגיתי שגגתי טעיתי". אתה רוצ...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 8:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 3215

Re: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

מעולם לא רמזתי שלא ניתן ליישב את המנהג באופן כללי (למשל נוכל ליישב ע"י שנוכיח שהמנהג הזה קדם לפסקי השו"ע ושלכן הם אינם מחייבים אותו).
אבל איך שלא ניישב אותו, לא נוכל להכחיש את העובדה, שלא ניתן ליישבו עם ההלכה הפסוקה בש"ע (וברמ"א ובמשנ"ב).
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 8:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 3215

Re: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

אתה שוב מצטט ממני דברים שלא כתבתי. בשונה ממך, לא אצטט מפיך את מה שלא כתבת, אלא רק אניח שגם אתה מסכים עם כל מה שכתבתי בהודעתי הקודמת (ובלבד שנפרש את המילה "פסוקה" במובן שאותו ביארתי שם). ואם תכחיש את הנחתי לגביך, אז אסתפק בכך שאניח כי - לפחות כל אדם אחר אשר קרא את הודעתי הקודמת - הסכים עם כ...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 8:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ים ודרום ירשה
תגובות: 7
צפיות: 1231

Re: ים ודרום ירשה

לא הגר"א - תנא הוא ופליג - אלא האב"ע, פשטן. לא תנא הוא - האב"ע - אלא ראשון, קו ירוק. מקובל שאין אחר דברי רש"י שלקוחים מחז"ל. ואעפ"כ: על רש"י חלקו, הן האב"ע והן הגר"א. לא מצאתי להדיא היכן מקור דברי חז"ל שהביא הגר"א, אף שמצאתי בתוספ' ב"ק: 'א...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 7:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ים ודרום ירשה
תגובות: 7
צפיות: 1231

Re: ים ודרום ירשה

ייש"כ על ההפני' לגר"א.
עכ"פ, אני נזהרתי לנסח את שאלתי אליבא דרש"י, משום שידעתי שיש ראשונים אחרים שחולקים עליו, וכדוגמה הזכרתי את הראב"ע. ומיהו אה"נ, נמי הגר"א - תנא הוא ופליג.
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 5:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 3215

Re: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

אולי יש להנהיג מנהג חדש שאינו נוגד הלכה פסוקה שטרם פותחים אשכול חדש, לעשות חיפוש כדי לוודות שהענין או הנושא לא נדונו בעבר. והיה אם כבר נדון, להוסיף על הנאמר שם, והנה חיפוש קל מראה שאף נושא זה נדון בעבר https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=20371&hilit ייש"כ. אבל יש קצת הבדל בין ...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 5:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 3215

Re: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

ג. המנהג להתעקש על דברים שנאמרו, להתפתל בפיתולים מפיתולים שונים ולא להודות ולומר בפשטות 'טעיתי' 'לאו אדעתאי' וכיוצא באלו לשונות של חרטה – מנהג 'מכובד', אך נוגד הלכה פסוקה של תנא דבי אליהו: לעולם יהא אדם ירא שמים ומודה על האמת. א. האשכול מיועד לדון באקטואלי', ולא על מה שהי'. כיום המנהג נפוץ בעיקר אצ...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 4:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ים ודרום ירשה
תגובות: 7
צפיות: 1231

ים ודרום ירשה

לגבי "ים" פי' רש"י (דלא כראב"ע), דמיירי בים כנרת. ומיהו לגבי "ודרום" - לכאו' מאי איכא למימר, והלא הוא ישב בצפונה של הארץ ולא בדרומה. וא"ת דר"ל שכנרת תיפול בדרום-נחלתו, א"כ הכי הול"ל: "ים ב דרום" ירשה. וא"ת דר"ל שבנחלתו תיפול "...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 4:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 3215

Re: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

אך ורק על מנהגים אשר נוגדים הלכה פסוקה ואשר טרם זכו לדברי סנגורי' מאת אף פוסק. משמע שהנך יודע שאע"פ ש"טרם" זכו לדברי סנגוריה מאף פוסק הרי אין הדבר אלא מפני שעדיין לא עלה הנושא לדיון. ר"ל. אינני מבין למה אתה מייחס לי דיעה שלא עלתה על ליבי. זה שאני לא כתבתי "לא זכו" - אל...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 3:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 3215

Re: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

מנהג חלק קטן מהספרדים שמתפללים מנחה אחרי פלג המנחה וערבית לפני צה"כ. וכן נהגו ברוב קהילות אשכנז לאורך כל הדורות (כמובא ב'מגן אברהם' סימן רלג) , ומנהג אבותינו בידנו. א. אינני יודע למה היכנסת שינויים לתוך הציטוט שנלקח מדבריי. במקומך הייתי מצטט כך: "מנהג של חלק קטן מהספרדים...ש...מתפללים מנח...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 2:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 450
צפיות: 56662

Re: מה המקור הראשון לחיוב תענית אסתר?

אינני יודע למה אתה מחשיב את הרדב"ז כראשון. לגבי השאלה האם הרדב"ז הוא מאחרוני הראשונים או מראשוני האחרונים, אני מזמין אותך לקרוא את דבריי הקצרצרים על כך, בסוגריים שבתחילת הפיסקה האמצעית שבהודעתי הראשונה שבאשכול. זכות האחרונים לחלוק עליו כשלא נראו דבריו...וכ"ש כשדבריו אינם תואמים למציא...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 11:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.
תגובות: 33
צפיות: 3215

אשכול מנהגים אשר לכו"ע נוגדים הלכה פסוקה.

אין בכוונתי שאשכול זה ידון על מצוות/איסורים שאותם אדם דש בעקביו, כגון על איסור רכילות וכדו' - שלגבי זה אע"ג דכו"ע מידע ידעי מכ"מ רבים נכשלים בזה, אלא אך ורק על מנהגים שהנם כביכול-"מכובדים". גם אין בכוונתי שאשכול זה ידון על אף מנהג שבו כבר דשו פוסקים כדי לסנגר עליו הלכתית - כ...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 11, 2020 2:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 450
צפיות: 56662

Re: מה המקור הראשון לחיוב תענית אסתר?

מהיכן היה לרדב"ז את הידיעה...? האם אתה "מקשה" כעת על הרדב"ז? או שמא אתה רק מנסה לברר בכובד ראש, כתלמיד - היושב על הקרקע - והנושא ונותן (כמובן לא להלכה ולא למעשה) בדברי רבותיו הראשונים, אשר כידוע - אם הם כבני אדם - אז אנו וכו' ? הידיעה המחודשת הזאת האמנם "המחודשת" ? לשי...
על ידי הפשטן
ג' מרץ 10, 2020 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 450
צפיות: 56662

Re: מה המקור הראשון לחיוב תענית אסתר?

האם יצא לך לקרוא את הסיפורים של אלדד הדני? איך ניתן לקבוע על סמך סיפורים הזויים כאלה שאנשים הגרים באפריקה ונראים כשאר העמים שם ופחות או יותר התנהגו כמותם, ואין לנו מסורת שהם יהודים, שנחשבים כיהודים? אני מתפלא עליך שאתה מייחס לי דברים שלא אמרתי. האם רמזתי שניתן להסתמך על סיפורי אלדד הדני? פשוט שהרדב...
על ידי הפשטן
ג' מרץ 10, 2020 8:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 450
צפיות: 56662

יהדותם של האתיופים

באנגלית: https://seforimblog.com/2011/03/origin-of-taanit-esther/ וע"ש בטוקבק הראשון (של ארי' שור), המאשר את השורה הראשונה שבהודעתי שמעל הודעתך. האיתיופים אינם יהודים. אתה טוען זאת מההבט ההיסטורי? האנתרופולוגי? הגנטי? ההלכתי? הבה נתחיל מההבט החשוב ביותר בפורום הזה, הלא הוא ההבט ההלכתי. ובכן: ר...
על ידי הפשטן
ג' מרץ 10, 2020 5:20 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה המקור הראשון לחיוב תענית אסתר?
תגובות: 20
צפיות: 3808

Re: מה המקור הראשון לחיוב תענית אסתר?וע"ש בטוקבק הראשון (של ארי' שור), המאשר את השורה הראשונה שבהודעתי שמעל הודעתך.
על ידי הפשטן
ג' מרץ 10, 2020 4:41 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה המקור הראשון לחיוב תענית אסתר?
תגובות: 20
צפיות: 3808

Re: מה המקור הראשון לחיוב תענית אסתר?

בגמרא לא מצאתי סמך לזה. מבלי להתיימר לענות, רק אציין אגב אורחא, שגם קהילת ביתא ישראל (המוזכרת ברדב"ז) נוהגת להתענות, והם - לפי מסורתם - גלו לארץ כוש/חבש לפני חורבן הבית. אגב, הרדב"ז (הנחשב כאחד מאחרוני הראשונים ואיכא דאמרי מראשוני האחרונים אך עכ"פ מובא פעמים רבות בבית יוסף), כתב בשו&...
על ידי הפשטן
ג' מרץ 10, 2020 4:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השם י-ה מן השמות הקדושים והטהורים לשיטת הרמב"ם?
תגובות: 2
צפיות: 581

Re: השם י-ה מן השמות הקדושים והטהורים לשיטת הרמב"ם?

מדוע הרמב"ם לא חישב את השם י-ה בכלל? (עיי"ש בהלכה ד שם הוא כותב ששם זה לא נמחק) הרמב"ם כבר כתב שם (ה"ד) את הטעם: "מפני שזה השם - מקצת שם המפורש", והרי הרמב"ם כבר מנה את השם המפורש - וא"כ אין צורך למנות גם את מקצתו. אלא - אי קשיא - הא קשיא, למה מנה את אל"...
על ידי הפשטן
ו' מרץ 06, 2020 12:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות - פרק שביעי
תגובות: 15
צפיות: 2903

Re: ברכות - פרק שביעי

לכאורה כך משמע.
על ידי הפשטן
ה' מרץ 05, 2020 1:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 577095

Re: היכן מצינו ברכה, לא על אכילה או על מצוה, אלא על ברכה?

ביקורת תהיה כתב:
הפשטן כתב:
כיצד עלה על דעתך, לצטט מתוך פי נוסח שמעולם לא יצא ממני?

'משנה תורה', ספר 'הפלאה', הלכות נדרים, פרק שני, הלכה א:
אֶחָד הַנּוֹדֵר מִפִּי עַצְמוֹ אוֹ שֶׁהִדִּירוֹ חֲבֵרוֹ וְאָמַר אָמֵן אוֹ דָּבָר שֶׁעִנְיָנוֹ כְּעִנְיַן אָמֵן שֶׁהוּא קַבָּלַת דְּבָרִים.


ציטוט מנדר קא גמרת? ציטוט שָאני.
על ידי הפשטן
ה' מרץ 05, 2020 1:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 577095

Re: היכן מצינו ברכה, לא על אכילה או על מצוה, אלא על ברכה?

....היוצא מן הכלל - ברכת כהנים. כיצד עלה על דעתך, לצטט מתוך פי נוסח שמעולם לא יצא ממני? אילו הייתי במקומך, הייתי מצטט את דברי הפשטן מילה במילה כפי שיצאו מפיו, ואח"כ הייתי כותב: "עולה אפוא, שלדעת הפשטן - היוצא מן הכלל הוא ברכת כהנים". א. בדרך כלל אין ברכה על ברכה... א. נוסח הכלל הוא: ...
על ידי הפשטן
ה' מרץ 05, 2020 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע חז"ל לא התקינו לברך על קידוש סעודה שניה?
תגובות: 18
צפיות: 2093

Re: מדוע חז"ל לא התקינו לברך על קידוש סעודה שניה?

הקידוש על היין הוא מדרבנן גם בלילה. וכמו שמברכים על קידוש דרבנן בלילה (כמו מצוות נוספות מדרבנן כמו נטילת ידיים) לכאורה היה צריך לברך על קידוש דרבנן ביום. אתה מערבב בין ברכת המצוות (אשר קדשנו במצוותיו וציוונו ... - כגון ברכת נט"י) לבין ברכת השבח (אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו וכו'). אין ברכה על ה...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 04, 2020 8:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 577095

Re: היכן מצינו ברכה, לא על אכילה או על מצוה, אלא על ברכה?

בדרך כלל - אין ברכה על ברכה, למשל אין ברכה - על ברכת המזון או - על ברכת התורה, וכדומה. מהו היוצא מן הכלל ? ברכת כהנים כמובן. כמובן. זה לא יוצא מהכלל. כי הכלל הוא שעל מצוה שענינה ברכה לה' לא תיקנו ברכה, כי המצוה גופא היא ברכה לה'. אבל מצוה שהיא ברכה לעם ישראל, אינה נכללת בכלל הזה, וממילא ברכת כהנים ...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 04, 2020 6:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 577095

Re: היכן מצינו ברכה, לא על אכילה או על מצוה, אלא על ברכה?

בן ראובן כתב:
הפשטן כתב:בדרך כלל - אין ברכה על ברכה, למשל אין ברכה - על ברכת המזון או - על ברכת התורה, וכדומה.
מהו היוצא מן הכלל?


ברכת כהנים כמובן.


כמובן.
על ידי הפשטן
ד' מרץ 04, 2020 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע חז"ל לא התקינו לברך על קידוש סעודה שניה?
תגובות: 18
צפיות: 2093

Re: מדוע חז"ל לא התקינו לברך על קידוש סעודה שניה?

עזריאל ברגר כתב:אין ברכה על הקידוש, כפי שאין ברכה על קידוש לבנה או על ברכת המזון.


viewtopic.php?f=7&t=541&p=605389#p605389
על ידי הפשטן
ד' מרץ 04, 2020 6:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 577095

היכן מצינו ברכה, לא על אכילה או על מצוה, אלא על ברכה?

בדרך כלל - אין ברכה על ברכה, למשל אין ברכה - על קיום מצות ברכת המזון ("וברכת את ד' אלוקיך") או - על ברכת התורה ("הבו גדל לאלוקינו"), וכדומה.
מהו היוצא מן הכלל?
על ידי הפשטן
ד' מרץ 04, 2020 1:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אין תלמוד בבלי על מקוואות <ומסכתות נוספות>?
תגובות: 16
צפיות: 3079

Re: למה אין תלמוד בבלי על מקוואות?

עזריאל ברגר כתב:
צעיר_התלמידים כתב:וידים. וגם אהלות נפ"מ לטומאת מת.

אה"נ.


ופרקי אבות?
אה"נ.
על ידי הפשטן
ד' מרץ 04, 2020 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה אין תלמוד בבלי על מקוואות <ומסכתות נוספות>?
תגובות: 16
צפיות: 3079

Re: למה אין תלמוד בבלי על חלה?

מבני עליה כתב:וחלה כמובן?


למה רק חלה? גם תרומות ומעשרות מעשר שני וכו'. גם בתלמוד בבלי מסופר הרבה על אלה שירדו לבבל מא"י, וא"כ נ"מ אם הביאו אתם לבבל מגידולי א"י.
על ידי הפשטן
ד' מרץ 04, 2020 12:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 577095

Re: אשכול אביעה חידות

חמש מפרשיות התורה, שלפחות חמישית מהפסוקים שבכל אחת מהן, מתחילים באותה התיבה. >>אותה התיבה ממש באותיותיה ובנקודותיה (לא כולל דגשים), ללא תוספות של וא"ו החיבור וכד'<< למה כתבת "חמישית" ולא "רבע"? בגלל תזריע ואולי גם בגלל הפרשה החמישית שטרם נמצאה... אם כתבת "חמישית" ...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 04, 2020 12:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 577095

Re: אשכול אביעה חידות

חמש מפרשיות התורה, שלפחות חמישית מהפסוקים שבכל אחת מהן, מתחילים באותה התיבה. >>אותה התיבה ממש באותיותיה ובנקודותיה (לא כולל דגשים), ללא תוספות של וא"ו החיבור וכד'<< למה כתבת "חמישית" ולא "רבע"? בגלל תזריע ואולי גם בגלל הפרשה החמישית שטרם נמצאה... אם כתבת "חמישית" ...
על ידי הפשטן
ד' מרץ 04, 2020 11:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 577095

Re: אשכול אביעה חידות

לבנון כתב:חמש מפרשיות התורה, שלפחות חמישית מהפסוקים שבכל אחת מהן, מתחילים באותה התיבה.
>>אותה התיבה ממש באותיותיה ובנקודותיה (לא כולל דגשים), ללא תוספות של וא"ו החיבור וכד'<<


למה כתבת "חמישית" ולא "רבע"?
על ידי הפשטן
א' מרץ 01, 2020 5:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ''ריבי''
תגובות: 19
צפיות: 2539

Re: ''ריבי''

כמדומה שכניקוד הספרדים ( שאגב הוא גם ניקוד התימנים) מנוקד גם בכל כתבי היד העתיקים המדויקים של המשנה, ובראשם כתב יד קויפמן (מתקופת רש"י), וכתב יד פרמה (גם כן מתקופת הראשונים). כעת אין עיתותיי בידי לאמת זאת, ומי שיכול לבדוק תבוא עליו הברכה.
על ידי הפשטן
ש' פברואר 29, 2020 9:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 577095

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:היכן מצינו שני פסוקים זהים לחלוטין באותיותיהם ובנקודותיהם, אך שונים (מעט) בטעמי המקרא?
(כמובן לא מדובר שאחד בספרי אמ"ת והשני בכ"א הספרים)


אמנם טרם חיפשתי, אבל לפי זכרוני, יש כמה זוגות כאלה של פסוקים. בכל זוג כזה, אחד הפסוקים נמצא בתרומה-תצוה בעוד שמשנהו נמצא בויקהל-פקודי. אני צודק?
על ידי הפשטן
ש' פברואר 29, 2020 9:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3538
צפיות: 577095

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:היכן מצינו שני פסוקים זהים לחלוטין בטעמיהם ובנקודותיהם, אך שונים (מעט) בטעמי המקרא?


לדעתי יש להשמיט מדבריך את המילה "בטעמיהם", אחרת הסיפא תסתור את הרישא.
על ידי הפשטן
ש' פברואר 29, 2020 9:04 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הצעה למקור המילה "סגול"
תגובות: 24
צפיות: 3632

Re: הצעה למקור המילה "סגול"

אינו בא לשלול את 'יחוס - מבטא האות ג'ים הערבית - לאות ג שבלשון הקודש', אלא לשלול הוספת האות ג'ים הערבית - על כ"ב אותיותיה של לה"ק. הבה נעשה סדר, בין שתי טענות הנטענות אצלו. הראשונה היא זאת שציינת: שלילת הוספת האות ג'ים הערבית - על כ"ב אותיות לה"ק. הטענה השני' היא: "הג'ים הר...
על ידי הפשטן
ו' פברואר 28, 2020 1:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1014
צפיות: 151550

Re: איש עם כוס קפה ביד או איש עם גמרא ביד מי קודם

הלכתי בבית הכנסת וגמרתי בידי, ומולי במסדרון צר מגיע חברי וכוסות קפה בידו עבור חברי השיעור, והוא כיבד אותי לעבור תחילה, משום שאני מחזיק גמרא ביד, ואני אמרתי לו תעבור אתה קודם אתה מביא כוסות קפה לחברי השיעור- מי קודם? למדנו זאת בדף היומי בשבוע שעבר. ברכות מו סע"ב: "ת"ר אין מכבדין לא בד...
על ידי הפשטן
ו' פברואר 28, 2020 12:55 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תתקע"ו דורות?
תגובות: 7
צפיות: 1277

תתקע"ו דורות

לבי במערב כתב:לפענ"ד, עדיפא שבת מזבחים - לפי שהוא המקום הראשון בו נז' ענין זה.

ולענ"ד, עדיפא זבחים משבת, וזאת מהטעם שהבאתי בהודעתי הקודמת.

לבי במערב כתב:ואולי יש להציג שניהם יחדיו.

גא"מ.

עבור לחיפוש מתקדם