החיפוש הניב 401 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הפשטן
ו' פברואר 15, 2019 11:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ריש אלו מציאות - למה לא נפשטה בעית הגמ' לגבי חצי קב בשתי אמות?
תגובות: 1
צפיות: 108

ריש אלו מציאות - למה לא נפשטה בעית הגמ' לגבי חצי קב בשתי אמות?

הבעייה מסתיימת בתיקו, מיהו לכאורה הי' יכול לפושטה מעצם לשון רבי יצחק - דאמר דקב בארבע אמות הרי אלו שלו, והיינו דלימא הגמ' הכי: "טעמא דאלו שלו - משום דההוא קב הוה בארבע אמות, הא קב בשתי אמות - אינם שלו, וטעמא דאינם שלו - משום דבשתי אמות הוה קב שלם , הא חצי קב בשתי אמות - הרי אלו שלו". תדע, ...
על ידי הפשטן
ו' ינואר 25, 2019 12:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: אשכול אביעה חידות

אני לא מבין את הויכוח, ראית כתוב היכן שהוא שיש איסור אמירה לעכו"ם לבקש לגוי למול, אולי אין [לי פשוט וברור שיש ולא צריך להכתב, אך לדידך - מי אמר שאכן אסור]. גם אני לא מבין את הויכוח החדש שאתה מעורר כעת, שהלא הואיל ולך פשוט וברור - שיש איסור אמירה לעכו"ם בבקשה מגוי למול - ושאין זה צריך להיכ...
על ידי הפשטן
ו' ינואר 25, 2019 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: אשכול אביעה חידות

פשוט שלומר לגוי למול - אסור, כי אתה אומר לו לעשות משהו שלך אסור לעשות כעת במצבך הנוכחי - לחבול שלא למצות מילה. מצבך הנוכחי הוא, שאם אתה מבצע מעשה של מילה לכל פרטיו ודקדוקיו המעשיים (כולל פריעה וכו') - בעוד שמעל גביך עומד יהודי גדול שמתכוון שהמעשה שלך יהי' לשם מצוות מילה (מבלי שאתה מתכוון לכלום), אז...
על ידי הפשטן
ה' ינואר 24, 2019 10:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: אשכול אביעה חידות

אני לא מצליח להבין, איזה הבדל עקרוני אתה מוצא (לענין חידתך), בין מילה לבין עירובי תחומין. לענ"ד, מה שתגיד שם תגיד כאן, ומה שתגיד כאן תגיד שם. אפרט: כשאתה מצווה לגוי [למול] אתה מצווהו לעשות באופן שאין המצוה מתקיימת, ואינני רואה שום צד בעולם שלא יהא איסור אמירה לעכו"ם בזה. גם מי שיחלוק על הא...
על ידי הפשטן
ה' ינואר 24, 2019 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: אשכול אביעה חידות

הרי כתבתי שהאמרי בינה מתיר ע"י גוי, וכי יתיר למול ע"י גוי?! לדעתי, בדבריך הנ"ל עירבבת בין המושג "להתיר" לבין המושג "לצאת ידי חובה". הגע בעצמך: האם מותר ללכת בשבת? מותר. האם בהליכה הזאת ניתן לצאת ידי חובת מילה? לא. והוא הדין הכא: גם אילו היו פוסקים שהיו מתירים לומר...
על ידי הפשטן
ד' ינואר 23, 2019 10:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: אשכול אביעה חידות

חידה מאוד מעניינת: כיצד יתכן שמותר ליהודי לעשות בעצמו דבר בשבת, ומאידך יהא אסור לו לבקש לגוי לעשות זאת מדין 'אמירה לעכו"ם שבות'? [ספק של רעק"א, מאידך האמרי בינה פשיטא ליה שאין איסור אמירה לעכו"ם בכה"ג]. מותר ליהודי (ואפילו מצוה עליו), למול בשבת תינוק יהודי בן שמונה ימים. אבל גוי...
על ידי הפשטן
ד' ינואר 23, 2019 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: אשכול אביעה חידות

חידה מאוד מעניינת: כיצד יתכן שמותר ליהודי לעשות בעצמו דבר בשבת, ומאידך יהא אסור לו לבקש לגוי לעשות זאת מדין 'אמירה לעכו"ם שבות'? [ספק של רעק"א, מאידך האמרי בינה פשיטא ליה שאין איסור אמירה לעכו"ם בכה"ג]. מותר ליהודי (ואפילו מצוה עליו), למול בשבת תינוק יהודי בן שמונה ימים. אבל גוי...
על ידי הפשטן
ו' ינואר 18, 2019 10:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: חידות

א. במה חמורה ערבית של ר"ח יותר משחרית של ר"ח? אם כעת סיים להתפלל שחרית מבלי שהזכיר ר"ח, ובעוד רגע יעבור זמן תפילה, אז הואיל וחייב לחזור ולהתפלל ממש כעת (מבלי להמתין) - ממילא פטור מהלווית המת העובר כעת ממול - דהא העוסק במצות תפילה פטור ממצות הלווית המת, מה שאין כן - אם כעת סיים להתפלל...
על ידי הפשטן
ו' ינואר 18, 2019 10:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: חידות

א.במה חמורה ערבית של ר"ח יותר משחרית של ר"ח? ניחוש: מי שאינו יכול לומר נוסח יעלה ויבוא, הרי הוא חייב להתפלל ערבית אבל לא שחרית. לא בטוח שהוא פטור משחרית. הגע בעצמך: מי שיש לו רק תפילין של ראש אבל לא של יד, האמנם פטור לגמרי מהנחת תפילין? אמור מעתה: הוא חייב להניח את מה יכול להניח, ואחר כך ...
על ידי הפשטן
ו' ינואר 18, 2019 9:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: חידות

חיימקה כתב:במנחה ביו"כ.


זה רק לפי מנהג האשכנזים ורוב הספרדים, לאפוקי מנהג המרוקאים.
ואי בתר מנהגא אזלינן, הי' אפשר להביא לפתור גם - בימי חול - לפי מנהג האשכנזים בחו"ל.
על ידי הפשטן
ו' ינואר 18, 2019 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: חידות

יאיר כתב:ב. במוסף של שמחת תורה כשכבר קידשו ואין הכהנים עולים (מחשש שתיית רביעית יין).

השואל סייג להדיא: כהנים כשרים לעלות לדוכן.
על ידי הפשטן
א' ינואר 13, 2019 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: אשכול אביעה חידות

מאי שנא הכשר עבודתו דפשיטא לך וחיוב מלקות דמספקא לך? הרי לדעת הר"מ דחלל ידוע דינו כדין חלל שאינו ידוע הרי כשמיעטו חללים מאיסור שתויי יין נתמעטו אף חללים ידועים ואם אין איסור מלקות מנין, ולהחולקים על הר"מ יש להסתפק בתרוויהו. התחלת טוב, וגם סיימת טוב, ואת כל זה - סימנתי בכחול - כדלהלן, אבל ...
על ידי הפשטן
א' ינואר 13, 2019 8:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: אשכול אביעה חידות

מאי שנא הכשר עבודתו דפשיטא לך וחיוב מלקות דמספקא לך? הרי לדעת הר"מ דחלל ידוע דינו כדין חלל שאינו ידוע הרי כשמיעטו חללים מאיסור שתויי יין נתמעטו אף חללים ידועים ואם אין איסור מלקות מנין, ולהחולקים על הר"מ יש להסתפק בתרוויהו. התחלת טוב, וגם סיימת טוב, ואת כל זה - סימנתי בכחול - כדלהלן, אבל ...
על ידי הפשטן
א' ינואר 13, 2019 11:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: אשכול אביעה חידות

מנין כתב:על אילו שני רשעים נאמר במקרא "טוב לב"?


לא רק שניים, אלא יותר (מלבד אלה שצויינו ע"י קודמי): פלשתים (שופטים טז ה), כהן עכו"ם (שם יח כ), ואמנון (שמואל ב יג כח). וראה גם את הנכתב על אחאב (מלכים א כא ז).
על ידי הפשטן
ש' ינואר 12, 2019 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה יקרה לעבדיו העבריים של מי שימכר לעבד עברי? ישארו עבדיו?
תגובות: 7
צפיות: 195

Re: מה יקרה לעבדיו העבריים של מי שימכר לעבד עברי? ישארו עבדיו?

אם רוצים שאלה רציני יותר בענין, יש להסתפק אם אדוניו חייב במזונות עבדיו העבריים, כמו של אשתו ובניו. זאת כמובן שאלה מעניינת, אבל היא לגמרי לא קשורה אל מה ששאלתי בפתח האשכול. בפתח האשכול, אני שאלתי האם יתכנו עבדי עבד. למה שאלתי את זה? כי על הצד שיתכנו עבדי עבד (כפי שגם לי נראה לומר בפשטות אע"פ של...
על ידי הפשטן
ש' ינואר 12, 2019 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: אשכול אביעה חידות

אלו דברים, לא יוכלו לטמא במגעם איזה דבר, מה שאין כן אם יגעו בדבר שני - טהור - ואז כבר כן יוכלו לטמא במגעם את הדבר הראשון! כמדומני שיש כמה דוגמאות לזה: א. מי חטאת, שמטמאים את הנוגע בהם שלא לצורך הזיה, ועכשיו שנגע בהם - נעשה הוא ראשון לטומאה וטמאם ועכשיו הם מטמאים גם את הנוגע בהם לצורך הזיה, או אוכלי...
על ידי הפשטן
ש' ינואר 12, 2019 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה יקרה לעבדיו העבריים של מי שימכר לעבד עברי? ישארו עבדיו?
תגובות: 7
צפיות: 195

Re: מה יקרה לעבדיו העבריים של מי שימכר לעבד עברי? ישארו עבדיו?

אם שיווי הגניבה גדול יותר משווי העבד שלו היו צריכים קודם למכור העבד ורק אח"כ למכור אותו אם לא נשאר לו לשלם. אבל באמת א"א למכור עבד עברי כלל, ולא רק בנרצע. אבל זה עוד טעם דא"א שיעבור בעלות על עבד עברי שלו לאדון שלו. א"כ גם אתה מסכים אתי, שהיית צריך לחזור בך ממה שכתבת בהודעתך הקוד...
על ידי הפשטן
ש' ינואר 12, 2019 7:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה יקרה לעבדיו העבריים של מי שימכר לעבד עברי? ישארו עבדיו?
תגובות: 7
צפיות: 195

Re: מה יקרה לעבדיו העבריים של מי שימכר לעבד עברי? ישארו עבדיו?

למה לא? רק שאלתי, ואתה משיב לי בשאלה? עכ"פ, אני מחפש מקור ברור מהפוסקים (או מהש"ס), שיכריע האם עבדיו העבריים ישארו עבדיו. וכמעט לא יתכן שמי שיש לו עבדים יהיה נמכר לעבד עברי. לא ימכרו אותו ב"ד בגניבה, שהרי יש לו לשלם. וגם במוכר עצמו אסור למי שיש לו ממון למכור עצמו בע"ע. אי מהא לא...
על ידי הפשטן
ש' ינואר 12, 2019 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2357
צפיות: 239107

Re: אשכול אביעה חידות

אלו דברים, לא יוכלו לטמא במגעם איזה דבר, מה שאין כן אם יגעו בדבר שני - טהור - ואז כבר כן יוכלו לטמא במגעם את הדבר הראשון!
על ידי הפשטן
ג' דצמבר 25, 2018 6:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

ייתכן שלדעה זו אי אפשר למכור חצי בלתי מבורר , וכל קנין כזה איננו מכירה אלא רק התחייבות. ספקך הנוכחי (שנאמר בלשון "יתכן"), מנחית אותי בחזרה - אך בביטחה - לכותרת של האשכול (אליבא דהמ"ד הנדו"ד): הלא ממ"נ: א. אם נפשוט את ספקך הנוכחי לכיוון שבו אתה כעת מצדד ונניח (אליבא דהמ"...
על ידי הפשטן
ג' דצמבר 25, 2018 6:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

טענו חיטים והודה לו לזכר קדשו. א. דיברתי בסתמא ואתה מדבר במפורש. ב. כתבתי כמעט . טענתני בחיטים, ועניתיך - בחיטים - ובשמנם וסולתם של חיטים. שאלתני כאן: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=42920&start=40#p506977 : "השאלה היא האם לדעה זו יש מושג של בעלות על חצי שדה בלתי מבורר&quo...
על ידי הפשטן
ד' דצמבר 19, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אסור לישראל להתייחד עם הגוי
תגובות: 2
צפיות: 162

האם אסור לישראל להתייחד עם הגוי

אחרי שהמכולת נסגרת, צריכים להישאר שם עובד חרדי ועובד ערבי. יש איסור יחוד? לכאו' אין איסור, וזאת משלושה טעמים: א. לכאו' משמע להתיר, ממה שפסק רמב"ם איס"ב כב ה: "אין מוסרין תינוק ישראל לכותי ללמדו ספר וללמדו אומנות, מפני שכולן חשודין על משכב זכור". לכאו' משמע, דדווקא ישראל תינוק, מי...
על ידי הפשטן
ד' דצמבר 19, 2018 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

למכור חצי שדה או למכור חצי מהבעלות על השדה - לכו"ע זה עכ"פ כמעט אותו דבר...כשיש 2 בעלים על כל השדה - אני קורא לזה חצי בעלות, וכשיש 3 - שליש וכו'. נניח, כי למוכר ישנם - דונם אדמה בבעלות שיתופית עם פלוני - ועוד חצי דונם אדמה בבעלות בלעדית, וכי הקונה אומר למוכר "מכור לי חצי דונם מאדמותי...
על ידי הפשטן
א' דצמבר 16, 2018 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

אם קניתי חצי שדה, ונהייתי חצי בעלים על כל השדה - זה בוודאי יהיה אותו המחיר, או עכ"פ קרוב מאוד, בכדי שהדעת טועה. וגם רוב העם לא יודעים להבחין בחילוק זה. משא"כ שאר הדוגמאות שהבאת. מה פתאום חצי בעלים (על כל השדה)? המ"ד שעליו אנחנו מדברים סובר, שאם למשל שני אחים ירשו שדה, אז כל אחד מהם נ...
על ידי הפשטן
ה' דצמבר 13, 2018 11:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

חשבתי שאין צורך לענות על טענה דמגוגית-זולה זה - שכך אתה חושב על הטענה שלי - זה כמובן מצער אותי, אבל כמובן זכותך לחשוב כך עלי'. גם אתה יודע שהיא לא רצינית. זה - שכך אתה חושב גם עלי עצמי - עוד יותר מצער אותי, שכן אני מצפה - שכאשר חבריי לדיון רואים שאני מעלה איזושהי טענה - אז יניחו-נא, כי אילו חשבתי ש...
על ידי הפשטן
ד' דצמבר 12, 2018 3:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

לך תמוה. לי לא. מילתא דתליא בסברא היא, ואם נמצא לזה ראיה - נכריע את ספקותינו. הפשטן-2: "על בעלי הדיעה ההיא תהי' תמיהה ענקית, אם יסברו כי - אם הקונה אומר למוכר 'מכור לי סיגר ' (וקנו מידו) - אז הקונה נעשה בעלים על קטנוע במקום על סיגר. עכשיו אנחנו צריכים לבחור, האם להניח שכך יסברו בעלי הדיעה ההיא...
על ידי הפשטן
ב' דצמבר 10, 2018 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

השאלה היא האם לדעה זו יש מושג של בעלות על "חצי שדה בלתי מבורר" וכו'. יש רק שתי אפשרויות: או שאין להם מושג כזה של חצי שדה בלתי מבורר, או שיש להם. אם נגיד שלבעלי הדיעה הזאת אין מושג של חצי שדה בלתי מבורר, אז לדידך מה יהי' הדין לדעתם, אם הקונה אומר למוכר "מכור לי חצי שדך" (וקנו מיד...
על ידי הפשטן
ד' דצמבר 05, 2018 6:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

תשובתי היא כן (למ"ד זה). אם אשכול זה - לא בא לעולם - אלא כדי לשמוע ממך שזאת דעתך על המ"ד הזה, דיינו! ואינני רואה מקום לפליאתך. פליאתי נובעת מסברא (שלטעמי מובנת מאלי' ): אם הקונה אומר למוכר "מכור לי חצי שדך" (וקנו מידו), אז איך יעלה המ"ד ההוא על דעתו לסבור - שהמוכר נעשה בעלי...
על ידי הפשטן
ד' דצמבר 05, 2018 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

האומר לחבירו "מכור לי חצי שדך" - עכשיו שניהם כאחד שותפים על כל השדה , כאילו ירשוה שניהם כאחד ממורישם (לפי המ"ד הזה). ולא הבנתי פליאתך. למה אתה חוזר אל מושג השותפות שעליו לא שאלתי כלל? אני מזכיר כי השאלה - אשר הובאה בהודעתי הקודמת - ואשר נשאלה אליבא דמ"ד שכל אחד משני יורשי השדה נ...
על ידי הפשטן
ד' דצמבר 05, 2018 3:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

אם הקונה בא לחבירו ואומר לו "מכור לי חצי שדך" וקנו מידו, האם הקונה ההוא נעשה בעלים על כל השדה? לפי מי שאומר שבירושה זה כך - ה"ה כאן. מה???? דבריך השאירו אותי בתדהמה מוחלטת... האמנם אתה באמת סובר, דמ"ד - דכל אחד משני יורשי השדה - נעשה בעלים על כל השדה, ס"ל דה"ה נמי - דה...
על ידי הפשטן
ב' דצמבר 03, 2018 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

מי שבא לחבירו ואומר לו "מכור לי חצי שדך" וקנו מידו - ה"ה שותפים עתה בשדה, בדיוק כמו שירשוה יחד. א. אם הקונה בא לחבירו ואומר לו "מכור לי חצי שדך" וקנו מידו, האם הקונה ההוא נעשה בעלים על כל השדה? ב. שניים שירשו שדה, האם כל אחד מהם נעשה בעלים על כל השדה, לפי הי"א בתרא - ש...
על ידי הפשטן
ב' דצמבר 03, 2018 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

ההבנה שלי בסוגיא זו היא: י"א ששותפות היא פלגא למר ופלגא למר. וי"א ששותפות היא בכל חלק וחלק שיש בו בעלות משותפת. ולשניהם אין זה תלוי בדעת הנותן ו/או המקבלים, אלא זוהי מחלוקת הלכתית. אז אחזור על שאלתי הישנה, אשר כאמור נשאלה כבר בשורה הראשונה של הודעתי הלפני-לפני-אחרונה: https://forum.otzar....
על ידי הפשטן
ב' דצמבר 03, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

ההבנה שלי בסוגיא זו היא: י"א ששותפות היא פלגא למר ופלגא למר. וי"א ששותפות היא בכל חלק וחלק שיש בו בעלות משותפת. ולשניהם אין זה תלוי בדעת הנותן ו/או המקבלים, אלא זוהי מחלוקת הלכתית. אז אחזור על שאלתי הישנה, אשר כאמור נשאלה כבר בשורה הראשונה של הודעתי הלפני-לפני-אחרונה: https://forum.otzar....
על ידי הפשטן
א' דצמבר 02, 2018 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

טרם מצאתי אפילו מקור אחד לזה שיש שני סוגי בעלות משותפת. תביא מקור ונדון. שמתי לב, שטרם נתת לנו מענה לשאלה ששאלתי בשורה הראשונה של דבריי הקודמים. עכ"פ, אם המענה שלך (שטרם ניתן לנו כאמור) יהי' "כן", אז מבחינתי זה יהי' חידוש גדול - להכריע מרמב"ם את מחלוקת האחרונים שנחלקו לגבי מה שכ...
על ידי הפשטן
ב' נובמבר 19, 2018 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

לא הבנתי את אריכות דבריך לפרטיהם. אנסה לקצר: אם אדם מקנה קרקע "לשני אחי בשותפות" - ברור לך שכל רגב אדמה שייך לשניהם. ואם אדם מקנה "חצי שדי לפלוני וחצי שדי לפלוני" - נראה שברור לך שהשדה מחולק לשנים אלא שטרם התברר. ולכן הסתפקת בסתמא. אבל הרמב"ם לא מחלק בין הקונה מחבירו חצי שד...
על ידי הפשטן
ב' נובמבר 19, 2018 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

נראה משאלתך שיש שני סוגי שותפות, ושהדבר תלוי באופן הנתינה, ועל זה אני מחפש מקור. אתה מחפש "מקור" לטובת דיעה, שאותה אתה - בשוגג - מייחס לי. לדעתי, בדבריי אין שום זכר לשני סוגי שותפות שונים, אלא אדרבא להפך: מבואר שם שיש רק סוג אחד של שותפות - שבו [אליבא דהמאן דאמר דאליביה אנו דנים כדי לפשט ...
על ידי הפשטן
ב' נובמבר 19, 2018 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

נראה משאלתך שיש שני סוגי שותפות, ושהדבר תלוי באופן הנתינה, ועל זה אני מחפש מקור. אתה מחפש "מקור" לטובת דיעה, שאותה אתה - בשוגג - מייחס לי. לדעתי, בדבריי אין שום זכר לשני סוגי שותפות שונים, אלא אדרבא להפך: מבואר שם שיש רק סוג אחד של שותפות - שבו [אליבא דהמאן דאמר דאליביה אנו דנים כדי לפשט ...
על ידי הפשטן
ו' נובמבר 16, 2018 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

אני באמת לא יודע איפה בדבריי מצאת רמז לשני סוגי שותפות שונים. הלא במפורש כתבתי [אליבא דמ"ד זה], שאם שני הזוכים שותפים - אז כל אחד משניהם הוא בעלים על כל השדה, ושאם הם אינם שותפים - אז כל אחד משניהם הוא בעלים רק על מחצית (כאמור בלתי מסויימת) של השדה - כמובן בלי שהזוכה השני יהי' שותף בבעלות על המ...
על ידי הפשטן
ו' נובמבר 16, 2018 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 53
צפיות: 1739

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

כמדומני שזו חקירה ידועה בגדר שותפות, האם פלגא למר ופלגא למר אלא שלא התברר, או שכל פירור שייך לשניהם. ולא נראה לי שיש מי שמחלק בין אופני השתתפות שונים. אבל הלא כבר כתבתי לך בהודעתי הלפני-קודמת, ואני מצטט: "אמנם נחלקו אחרונים על גדר השותפות, אבל כדי להקל על הדיון, הבה נניח דנקטינן כמ"ד, שכא...

עבור לחיפוש מתקדם