מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 519 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הפשטן
א' אוקטובר 20, 2019 5:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נענוע הלולב למזרח העולם או למזרח שמש
תגובות: 11
צפיות: 203

Re: נענוע הלולב למזרח העולם או למזרח שמש

בבל מזרחית לא"י ומערבית לאיראן, ואיראן מזרחית לבבל ומערבית לאפגניסטאן אפשר לתת דוגמאות יותר מאלפות, כדלהלן: ארץ ישראל היא ממזרח לאירופה, ואירופה היא ממזרח לאלסקה, ואלסקה היא ממזרח ליפן (במרחק "פסיעה"), ויפן היא ממזרח להודו, והודו היא ממזרח לארץ ישראל . וחוזר חלילה... המושגים מזרח ומע...
על ידי הפשטן
ד' אוקטובר 16, 2019 2:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: באיזו תקופה (אם בכלל) פסקה אש לרדת מהשמים על הקרבן
תגובות: 2
צפיות: 104

באיזו תקופה (אם בכלל) פסקה אש לרדת מהשמים על הקרבן

דבהי"ב ז א: "ככלות שלמה להתפלל והאש ירדה מהשמים ותאכל העולה והזבחים".
האם כך הי' גם בביהמ"ק השני?

אני לא שואל על אש התמיד (שהיתה בביהמ"ק הראשון "רבוצה כארי" ובביהמ"ק השני "רבוצה ככלב"), אלא אני שואל על האש שיורדת מהשמים לאכול את הקרבנות.
על ידי הפשטן
א' אוקטובר 13, 2019 1:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: בע"ח שדיבר עם בן אדם?
תגובות: 14
צפיות: 336

Re: בע"ח שדיבר עם בן אדם?

אשר ברא כתב:יש גם דומם - נהר גינאי ענה לרבי פנחס בן יאיר (חולין ז)


השתא דאתית לדומם, איתא נמי בברכות נט רע"א, שקבוצת כוכבי עיש אומרת לקבוצת כוכבי כימה: "הב לי בני".
על ידי הפשטן
ה' אוקטובר 10, 2019 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות
תגובות: 14
צפיות: 404

Re: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות

כבר המקובלים הקדמונים כתבו ילד טוען, שאינו מצליח להבין את הקשר - בין הלחיצה על מקש האות א - לבין הופעת האות א על המסך. אז אתה מגיב לו, שכבר מהנדסי המחשב לימדונו שהלחיצה על המקש משפיעה על מה שרואים על המסך. ובכן האם אתה חושב, שבזה שאמרת משהו על מהנדסי המחשב, סייעת לילד בכהוא זה לקבל תשובה על שאלתו? ...
על ידי הפשטן
ה' אוקטובר 10, 2019 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות
תגובות: 14
צפיות: 404

Re: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות

דורשי יחודך כתב:בודאי שיש קשר בין הקרי והכתיב...שתוכן הכתיב נמצא בקרי...ענין הכתיב נמצא גם בקרי.


על זה בדיוק תמהתי את תמיהתי:
מה הקשר, בין אופן כתיבת השם המפורש (שהוא מעניין הי' הווה ויהי'), לבין אופן קריאתו באדנות? אני עכ"פ לא מצליח למצוא שום קשר, ומסתמא זה מחמת מיעוט שכלי הבנתי והשגתי.
על ידי הפשטן
ה' אוקטובר 10, 2019 5:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות
תגובות: 14
צפיות: 404

Re: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות

בדיוק על טעמו של רבנו הגר"א - שאותו הבאת - תמהתי (כמובן כתלמיד פשוט היושב על הקרקע לפני רבו ונושא ונותן בדברי הרב לא להלכה ולא למעשה), דהא לכאו' עניין אדנות אינו מתקשר כלל וכלל אל עניין הי' הווה ויהי', אלמא כוונת השם הנדרשת בק"ש - דהוא הי' הווה ויהי' - לכאו' אינה יכולה להישען כלל וכלל על פ...
על ידי הפשטן
ה' אוקטובר 10, 2019 3:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות
תגובות: 14
צפיות: 404

Re: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות

אבל ראיתי שמביאים גם ראיות לאידך גיסא, שהחיוב הוא גם באמירת פסוד"ז. לענ"ד זה שייך דווקא ברוב פסוקי דזמרא, שבהם האזכרות נכתבות בשם המפורש (מה שאגב מוכיח שכך הם גם בוטאו בבית המקדש כמובא בש"ס על דרך הגיית השם המפורש בבית המקדש) - ולהכי יש מקום לחייב להתכוון גם כדרך כתיבתן [אליבא דהנהו ...
על ידי הפשטן
ה' אוקטובר 10, 2019 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בע"ח שדיבר עם בן אדם?
תגובות: 14
צפיות: 336

Re: בע"ח שדיבר עם בן אדם?

יאיר כתב:שאלה נוספת, האם מצינו בע"ח שדיבר עם בע"ח מסוג אחר? (כגון כלב עם חתול)

למ"ד שגם הצמחים הם בעלי חיים (ומעי"ז יש גם סברא - קצת מבוססת - שהצמחים מרגישים, ואגב יש גם צמחים טורפים וכנודע ואכמ"ל), מצאנו בתנ"ך במשל יותם, על עצים המדברים זה עם זה.
על ידי הפשטן
ה' אוקטובר 10, 2019 2:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות
תגובות: 14
צפיות: 404

Re: שו"ע או"ח סי' ה - כוונת השמות/הברכות

הגר"א בסי' ה' כתב רק שפירוש כתיבת השם אי"צ לכוין אלא בק"ש...אבל בשאר ברכות די לכוין פי' שם אדנות שהוא אדון הכל. לכאורה צ"ע למה לחלק, והלא מבואר בגמ' דמטבע לשון הברכות נתקן ע"י דוד המלך ע"ה, והלא הוא תיקן לכותבו בשם המפורש - כדמוכח מקרא דתהלים "ברוך אתה ד' למדני חק...
על ידי הפשטן
ו' אוקטובר 04, 2019 10:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול שאלות בהלכות קריאת התורה
תגובות: 10
צפיות: 352

Re: אשכול שאלות בהלכות קריאת התורה

מקדמת דנא תהיתי, למה - אין מחברין את ויגש ויחי - במקום לחבר את מטות מסעי, וכך היו מרויחין תרתי - כדלהלן - מן הקל אל הכבד: חדא - דבזה היו ממעטין בטירחא דציבורא - שהלא החיבור של שתי הראשונות הרבה יותר קצר מזה של שתי האחרונות (תדע דהא מהאי טעמא אין מחברין פרשיות ארוכות יותר מאשר מטות מסעי ומעי"ז מ...
על ידי הפשטן
ה' אוקטובר 03, 2019 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש נעדרים במקורות.
תגובות: 7
צפיות: 201

Re: חיפוש נעדרים במקורות.

עכ"פ, צ"ע למה לא מסופר בתורה שראובן ניסה לחפש כשגילה שהבור ריק (אולי ניסה אבל זה לא מסופר). מסתמא האחים סיפרו לו... אולי סיפרו, אבל גם זה - לא מסופר בתורה (שסיפרו). ושמא - לא בכדי לא מסופר בתורה שסיפרו - משום שיתכן שאכן לא סיפרו, וה"ט משום - שכשם שבושו מלספר זאת לאביהם (ומסתמא גם חשש...
על ידי הפשטן
ה' אוקטובר 03, 2019 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא מתחילים ספר בראשית בראש השנה
תגובות: 4
צפיות: 144

Re: למה לא מתחילים ספר בראשית בראש השנה

שבוע שעבר דווקא ראיתי מי שמתייחס לזה אבל לא זוכר מי ואיפה. מי יכול להחכמנו. מן הסתם יש בזה עשרות טעמים. מעניין אותי על הסברים מהראשונים או הקדמונים המפורסמים עד שאתה שואל למה - לא מתחילים את התורה - ביום הזיכרון יום תרועה, תשאל, למה בשומקום בתורה (ואפילו במחזור) לא רמוז כי - יום הזכרון יום תרועה - ...
על ידי הפשטן
ה' אוקטובר 03, 2019 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש נעדרים במקורות.
תגובות: 7
צפיות: 201

Re: חיפוש נעדרים במקורות.

עכ"פ, צ"ע למה לא מסופר בתורה שראובן ניסה לחפש כשגילה שהבור ריק (אולי ניסה אבל זה לא מסופר).
על ידי הפשטן
ה' אוקטובר 03, 2019 1:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש נעדרים במקורות.
תגובות: 7
צפיות: 201

Re: חיפוש נעדרים במקורות.

ביליצר כתב:ליעקב הביאו ראיה מהכתונת שנאכל ע"י חיה רעה

אה"נ, וא"כ הייתי צריך לשאול על יצחק, כיעויין ברש"י על הפסוק ויבך אתו אביו: "יצחק הי' בוכה...אבל לא הי' מתאבל, שהי' יודע שהוא חי".
על ידי הפשטן
ד' אוקטובר 02, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש נעדרים במקורות.
תגובות: 7
צפיות: 201

Re: חיפוש נעדרים במקורות.

הנעדר הכי מפורסם בתורה הוא כמובן יוסף (אם כי אפשר שקדם לו חנוך שהלא על שניהם כתוב "איננו"). וצל"ע בספרי המפז"ל, האם יעקב ניסה - לחפש - או לפחות (בהיותו זקן וחלש מכדי לחפש בעצמו) לבקש מבניו שיחפשו, והאם לפחות ראובן - ניסה לחפש - משגילה שהבור ריק.
על ידי הפשטן
ד' אוקטובר 02, 2019 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והשיב את הגזילה - האם כל רגע מבטל מצות עשה?
תגובות: 2
צפיות: 99

Re: והשיב את הגזילה - האם כל רגע עובר על איסור?

בשער הציון לא כתב שחז"ל אמרו זאת על והשיב.
ועוד מצינו זאת לגבי מילה, שמשהגיע לגיל מצוות ועדין לא מל את עצמו, אז בכל רגע מבטל מצוות עשה.
אגב: אני ממליץ לשנות בכותרת, את "עובר על איסור", ל"מבטל מצוות עשה", דהא "והשיב" אינו איסור. ודוק.
על ידי הפשטן
ב' ספטמבר 23, 2019 11:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2658
צפיות: 305238

Re: אשכול אביעה חידות

לבנון כתב:
ר_חיים_הקטן כתב:כתוב להדיא בפדר"א (פרק י"א) שאדה"ר היה מלך.

לא שאלו מי היה המלך הראשון, אלא מי היה המלך היהודי הראשון

האם ב"יהודי" הכוונה למלך משבט יהודה (כמו איש יהודי הי' בשושן וגו') ?
כי אם לא, אז על חד החידה הי' לציין להדיא "המלך הראשון מעם ישראל".
על ידי הפשטן
ה' ספטמבר 05, 2019 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2658
צפיות: 305238

Re: אשכול אביעה חידות

שברי לוחות כתב:הערבתה


ייש"כ.
ואני עדין תוהה אל מה התכוון הרב עזריאל, אז נא שיואיל בטובו להחכימנו, ושכמ"ה.
על ידי הפשטן
ה' ספטמבר 05, 2019 9:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2658
צפיות: 305238

Re: אשכול אביעה חידות

שברי לוחות כתב:החרבה?

לא, כי האות ח' אינה קמוצה.
על ידי הפשטן
ה' ספטמבר 05, 2019 6:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2658
צפיות: 305238

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:
עזריאל ברגר כתב:
הפשטן כתב:ומעניין לעניין: היכן מצינו ארבע קמצין באותה מילה, חוץ משתי הדוגמאות שהבאת בשם אותו חבר? רמז: לא מדובר בקמצין רצופים.

אותו חבר מצא גם את הפתרון הזה, וכתבתי לו בתגובה: חי חי יודוך.
וזה רמז...

הרמז הוא ב"חי חי".


?
על ידי הפשטן
ה' ספטמבר 05, 2019 10:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2658
צפיות: 305238

Re: אשכול אביעה חידות

הָרָחָמָה הָרָמָתָה (8 פעמים בספר שמואל) הַטַּבַּעַת (פעמיים - בתרומה ובויקהל) הַקַּלַּחַת הַצַּלַּחַת הַקַּדַּחַת, וגם: וּבַקַּדַּחַת בַגַּבַּחַת וְלַסַּפַּחַת (גם כאן יש וא"ו החיבור, כמו "ובקדחת") הַקַּלַּחַת? אין מילה כזאת בכל התנ"ך. לכן, מסתמא נפלה ט"ס בדבריך, וצ"ל...
על ידי הפשטן
ד' ספטמבר 04, 2019 5:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2658
צפיות: 305238

Re: אשכול אביעה חידות

לבנון כתב:
עזריאל ברגר כתב:ויש גם תיבה שמנוקדת בארבעה חיריקים, ולפניה 4 קמצים, ורמז נתן בה: למה? ככה!

שמואל א יט יז
וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל מִיכַל לָמָּה כָּכָה רִמִּיתִנִי


ארבע זה כסף קטן. יש ניקוד שמופיע באותה מילה אפילו חמש פעמים (רמז: מדובר בניקוד שו"א).
על ידי הפשטן
ד' ספטמבר 04, 2019 5:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2658
צפיות: 305238

Re: אשכול אביעה חידות

הָרָחָמָה הָרָמָתָה (8 פעמים בספר שמואל) הַטַּבַּעַת (פעמיים - בתרומה ובויקהל) הַקַּלַּחַת הַצַּלַּחַת הַקַּדַּחַת, וגם: וּבַקַּדַּחַת בַגַּבַּחַת וְלַסַּפַּחַת (גם כאן יש וא"ו החיבור, כמו "ובקדחת") הַקַּלַּחַת? אין מילה כזאת בכל התנ"ך. לכן, מסתמא נפלה ט"ס בדבריך, וצ"ל...
על ידי הפשטן
ו' אוגוסט 30, 2019 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפסוק כדעת ראשון שאינה בש"ע אם אין מי שפסק להפך אך ב"י כתב דאינה מוכרחת
תגובות: 18
צפיות: 214

Re: האם לפסוק כדברי ראשון שעליהם כתב בב"י שאינם מוכרחים?

אבל תלבש מעיל גשם ביוה"כ תש"פ? כמדומני שלא, ודו"ק לנמשל אני הבאתי דוגמה של גשם, לא של מעיל. אם מישהו אומר: "מי שיוולד ראשון יהי' בת ולא בן". אז דבריו - אינם מוכרחים - אבל הם עדין סבירים. אם אחד הראשונים אומר "אסור" - והב"י אומר שהאיסור אינו מוכרח, אז איך אפשר...
על ידי הפשטן
ו' אוגוסט 30, 2019 3:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפסוק כדעת ראשון שאינה בש"ע אם אין מי שפסק להפך אך ב"י כתב דאינה מוכרחת
תגובות: 18
צפיות: 214

Re: האם לפסוק כדברי ראשון שעליהם כתב בב"י שאינם מוכרחים?

הב"י הרי חולק על הראשונים לא פעם ולא פעמיים. אכן חולק, למשל במקרים שבהם יש סיבה טובה לכך (כפי שהדגמתי בשתי הפיסקאות האחרונות של הודעתי הראשונה שבאשכול). השאלה שלי היא א"כ האם - זה שדברי אותו ראשון אינם מוכרחים - זאת סיבה טובה שלא לקבל אותם, אחרי שהתברר שעליהם אין שום קושיא (למרות שהיא אינ...
על ידי הפשטן
ו' אוגוסט 30, 2019 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפסוק כדעת ראשון שאינה בש"ע אם אין מי שפסק להפך אך ב"י כתב דאינה מוכרחת
תגובות: 18
צפיות: 214

Re: האם לפסוק כדברי ראשון שעליהם כתב בב"י שאינם מוכרחים?

אם הב"י אחז שזה לא מוכרח ולכך לא הביאם בשו"ע... המילה " ולכך ", שאותה הישחלת לתוך הנחותיי, אינה מוכרחת. הרי זה בדיוק מה שאני שואל: האם, השמטת הדברים מהשו"ע נעשתה - בגלל שבב"י העיר שהם אינם מוכרחים - ולכך הם הושמטו מהשו"ע, או דילמא השמטתם מהשו"ע היא כמו כל השמ...
על ידי הפשטן
ו' אוגוסט 30, 2019 2:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפסוק כדעת ראשון שאינה בש"ע אם אין מי שפסק להפך אך ב"י כתב דאינה מוכרחת
תגובות: 18
צפיות: 214

Re: האם לפסוק כדברי ראשון שעליהם כתב בב"י שאינם מוכרחים?

עיקר חיבורו היה הבית יוסף ולא השו"ע, לא זו אף זו אלא שיש אומרים כי השו"ע נכתב ע"י תלמידיו (ראה באריכות ביד מלאכי כללי הפוסקים כללי השו"ע והרמ"א), כך שיש להסתפק אם יש לדייק כל כך מהשמטת דין בשו"ע. כן, מה שכתבת זו הדיעה הידועה של החקרי לב: שהעיקר הוא הב"י, ושהשו&quo...
על ידי הפשטן
ו' אוגוסט 30, 2019 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפסוק כדעת ראשון שאינה בש"ע אם אין מי שפסק להפך אך ב"י כתב דאינה מוכרחת
תגובות: 18
צפיות: 214

Re: האם לפסוק כדברי ראשון שעליהם כתב בב"י שאינם מוכרחים?

אם הב"י אחז שזה לא מוכרח ולכך לא הביאם בשו"ע... המילה " ולכך ", שאותה הישחלת לתוך הנחותיי, אינה מוכרחת. הרי זה בדיוק מה שאני שואל: האם, השמטת הדברים מהשו"ע נעשתה - בגלל שבב"י העיר שהם אינם מוכרחים - ולכך הם הושמטו מהשו"ע, או דילמא השמטתם מהשו"ע היא כמו כל השמ...
על ידי הפשטן
ו' אוגוסט 30, 2019 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפסוק כדעת ראשון שאינה בש"ע אם אין מי שפסק להפך אך ב"י כתב דאינה מוכרחת
תגובות: 18
צפיות: 214

Re: האם לפסוק כדברי ראשון שעליהם כתב בב"י שאינם מוכרחים?

עיקר חיבורו היה הבית יוסף ולא השו"ע, לא זו אף זו אלא שיש אומרים כי השו"ע נכתב ע"י תלמידיו (ראה באריכות ביד מלאכי כללי הפוסקים כללי השו"ע והרמ"א), כך שיש להסתפק אם יש לדייק כל כך מהשמטת דין בשו"ע. כן, מה שכתבת זו הדיעה הידועה של החקרי לב: שהעיקר הוא הב"י, ושהשו&quo...
על ידי הפשטן
ו' אוגוסט 30, 2019 1:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפסוק כדעת ראשון שאינה בש"ע אם אין מי שפסק להפך אך ב"י כתב דאינה מוכרחת
תגובות: 18
צפיות: 214

Re: האם לפסוק כדברי ראשון שעליהם כתב בב"י שאינם מוכרחים?

החזו"א כבר אמר שאם יש חידוש שרק ראשון א׳ אומר כנראה ששאר הראשונים חלקו עליו, ואם גם הב"י כתב שדבריו לא מוכרחים ולא הביאם בשו"ע אז נראה לכאו׳ שלמעשה הוא חלק עליו אתה מנסה - להסיט / לגרור - את הויכוח לעניין אחר, שהוא כמות הראשונים שהעלו את הדיעה אשר עלי' העיר הב"י שהיא אינה מוכרחת...
על ידי הפשטן
ו' אוגוסט 30, 2019 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפסוק כדעת ראשון שאינה בש"ע אם אין מי שפסק להפך אך ב"י כתב דאינה מוכרחת
תגובות: 18
צפיות: 214

Re: האם לפסוק כדברי ראשון שעליהם כתב בב"י שאינם מוכרחים?

ואם אין ראשון שחולק - זה שהב"י חלק זה לא מספיק לנו? (הרי גם כתב שזה לא מוכרח וגם לא הביאם בשו"ע) ואגב, בשעה"צ לב ג כתב שדעה שלא נזכרה בשו"ע כלל לא מצרפינן לה אפי׳ לספק ספיקא, (שם כמדו׳ איירי כשנחלקו הראשונים) העניין הוא, שהב"י לא חלק עלי'. למשל: אם אתה אומר "בעוד חודש ...
על ידי הפשטן
ו' אוגוסט 30, 2019 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפסוק כדעת ראשון שאינה בש"ע אם אין מי שפסק להפך אך ב"י כתב דאינה מוכרחת
תגובות: 18
צפיות: 214

האם לפסוק כדעת ראשון שאינה בש"ע אם אין מי שפסק להפך אך ב"י כתב דאינה מוכרחת

האם לפסוק כדעת ראשון שאינה בש"ע אם אין מי שפסק להפך אך ב"י כתב דאינה מוכרחת? יש לזה הרבה דוגמאות, כגון מה שמצינו כמה פעמים שהב"י מעיר "אם קבלה נקבל ואם לדין יש תשובה" - ולבסוף מתברר שהדין אכן הושמט מהש"ע. א"נ כגון גבי הא דאיתא בשו"ע אה"ע כח יג, דאם קידש ב...
על ידי הפשטן
ו' אוגוסט 30, 2019 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עונש בלי עוון
תגובות: 22
צפיות: 992

Re: עונש בלי עוון

או...באמת היה אפשר שיהיה עונש על דבר הרשות. יש עוד מקורות? לכאו' יש ראי' לסתור, היינו ראי' לאפשרות שהעלה כת"ר - ש"באמת הי' אפשר שיהי' עונש על דבר הרשות". עיין בשו"ע [א"ח רפח ד]: "מותר להתענות בו [בשבת] תענית חלום כדי שיקרע גזר דינו, וצריך להתענות ביום ראשון כדי שיתכפר ...
על ידי הפשטן
ה' אוגוסט 01, 2019 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה זקן וחולה?
תגובות: 6
צפיות: 216

Re: מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה זקן וחולה?

ממתי צריך לוותר על מצוות קטנות לטובת מצוות גדולות יותר? וכי זאת פעם ראשונה ששואלים איזו מצוה עדיפה? למשל: קי"ל, דנר של שבת קודם ליין של הבדלה, ויין של הבדלה קודם ליין של קידוש יום, ויין של קידוש יום קודם ליין של קידוש לילה, וכל כיוצא בכך. אבל לשיטתך, למה צריך את כל סדר העדיפות הזה, ולמה לא נבק...
על ידי הפשטן
ד' יולי 31, 2019 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתיקה כהודאה
תגובות: 22
צפיות: 913

Re: שתיקה כהודאה

ואולי האי דינא הוא רק כאשר זה נאמר בב"ד, אבל באמת אין לי חובה להגיב לכל מי שמספר עלי סיפורים באמצע היום ובאמצע הרחוב. אגב, ההשערה שלך מקבילה אל מה שקיים בערכאותיהם, שאצלם קיימת כידוע "זכות השתיקה", אבל היא קיימת דווקא במשטרה - שזכותו של הנחקר לשתוק שם כלפי החשדות המוטחים נגדו ע"...
על ידי הפשטן
ד' יולי 31, 2019 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה זקן וחולה?
תגובות: 6
צפיות: 216

Re: מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה זקן וחולה?

ממתי צריך לוותר על מצוות קטנות לטובת מצוות גדולות יותר? וכי זאת פעם ראשונה ששואלים איזו מצוה עדיפה? למשל: קי"ל, דנר של שבת קודם ליין של הבדלה, ויין של הבדלה קודם ליין של קידוש יום, ויין של קידוש יום קודם ליין של קידוש לילה, וכל כיוצא בכך. אבל לשיטתך, למה צריך את כל סדר העדיפות הזה, ולמה לא נבק...
על ידי הפשטן
ד' יולי 31, 2019 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה זקן וחולה?
תגובות: 6
צפיות: 216

Re: מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה חולה?

ההעדפה מסיבות של טובת הטיפול בהם. וזה בלבד. בהחלט יכול להיות שבטעות הם חושבים שבבית אבות יש טיפול סיעודי טוב יותר מבבית, אבל כל עובד סוציאלי - וכל מי שקצת מכיר את הנושא ברמה המקצועית - יודע, שאם וכאשר האדם יקבל הדרכה בת יום יומיים לטיפול סיעודי בהוריו (בליווי טיפול רפואי מאת אחות שנשלחת יומיום מקופ...
על ידי הפשטן
ד' יולי 31, 2019 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה זקן וחולה?
תגובות: 6
צפיות: 216

מה קודם, טיפול בבן חולה או בהורה זקן וחולה?

בפשטות, ההורה קודם, שהלא זהו אחד מעשרת הדברות. מצד שני יש מצוה לטפל גם בילדים, ועוד שמנהג העולם הוא לשים את ההורה הזקן והחולה בבית אבות כדי שכל הזמן והמשאבים יוכלו להיות מופנים לטיפול אישי ומסור בילדים. ומיהו לכאורה צ"ע על מה סמכו העולם בזה, אחרי שטיפול אישי ומסור בהורים (במיוחד אם הם זקנים וחו...
על ידי הפשטן
ג' יולי 30, 2019 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמו מי לפסוק, כשראשון מצוטט בב"י לעומת דעת הרמב"ם בפהמ"ש שלא הובאה בב"י?
תגובות: 17
צפיות: 554

Re: כמו מי לפסוק, כשראשון מצוטט בב"י לעומת דעת הרמב"ם בפהמ"ש שלא הובאה בב"י?

מגדל כתב:אני מצטער, היטבת כל אשר דיברת.
דבריי לעיל נכתבו שלא ביישוב הדעת, והרי הם כמחוקים.


את והב בסופה.
על ידי הפשטן
ב' יולי 29, 2019 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמו מי לפסוק, כשראשון מצוטט בב"י לעומת דעת הרמב"ם בפהמ"ש שלא הובאה בב"י?
תגובות: 17
צפיות: 554

Re: כמו מי לפסוק, כשראשון מצוטט בב"י לעומת דעת הרמב"ם בפהמ"ש שלא הובאה בב"י?

כתבתי שספר משנה תורה מקיף כל התורה כולה אל מה אתה מתכוון ב"תורה"? אם שיטתך היא שזה ממש הכול (כולל לוח הכפל וכולל תרגומי מילים מאמהרית ליידיש וכל כיו"ב) , אז לשיטתך, למה צריך הב"י להביא את דבריהם של ראשונים בנושאים שונים, והלא (לשיטתך) אותם נושאים כבר נדונו במשנה תורה שמקיף את כל...

עבור לחיפוש מתקדם

cron