החיפוש הניב 360 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הפשטן
ד' דצמבר 05, 2018 6:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

תשובתי היא כן (למ"ד זה). אם אשכול זה - לא בא לעולם - אלא כדי לשמוע ממך שזאת דעתך על המ"ד הזה, דיינו! ואינני רואה מקום לפליאתך. פליאתי נובעת מסברא (שלטעמי מובנת מאלי' ): אם הקונה אומר למוכר "מכור לי חצי שדך" (וקנו מידו), אז איך יעלה המ"ד ההוא על דעתו לסבור - שהמוכר נעשה בעלי...
על ידי הפשטן
ד' דצמבר 05, 2018 6:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

האומר לחבירו "מכור לי חצי שדך" - עכשיו שניהם כאחד שותפים על כל השדה , כאילו ירשוה שניהם כאחד ממורישם (לפי המ"ד הזה). ולא הבנתי פליאתך. למה אתה חוזר אל מושג השותפות שעליו לא שאלתי כלל? אני מזכיר כי השאלה - אשר הובאה בהודעתי הקודמת - ואשר נשאלה אליבא דמ"ד שכל אחד משני יורשי השדה נ...
על ידי הפשטן
ד' דצמבר 05, 2018 3:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

אם הקונה בא לחבירו ואומר לו "מכור לי חצי שדך" וקנו מידו, האם הקונה ההוא נעשה בעלים על כל השדה? לפי מי שאומר שבירושה זה כך - ה"ה כאן. מה???? דבריך השאירו אותי בתדהמה מוחלטת... האמנם אתה באמת סובר, דמ"ד - דכל אחד משני יורשי השדה - נעשה בעלים על כל השדה, ס"ל דה"ה נמי - דה...
על ידי הפשטן
ב' דצמבר 03, 2018 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

מי שבא לחבירו ואומר לו "מכור לי חצי שדך" וקנו מידו - ה"ה שותפים עתה בשדה, בדיוק כמו שירשוה יחד. א. אם הקונה בא לחבירו ואומר לו "מכור לי חצי שדך" וקנו מידו, האם הקונה ההוא נעשה בעלים על כל השדה? ב. שניים שירשו שדה, האם כל אחד מהם נעשה בעלים על כל השדה, לפי הי"א בתרא - ש...
על ידי הפשטן
ב' דצמבר 03, 2018 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

ההבנה שלי בסוגיא זו היא: י"א ששותפות היא פלגא למר ופלגא למר. וי"א ששותפות היא בכל חלק וחלק שיש בו בעלות משותפת. ולשניהם אין זה תלוי בדעת הנותן ו/או המקבלים, אלא זוהי מחלוקת הלכתית. אז אחזור על שאלתי הישנה, אשר כאמור נשאלה כבר בשורה הראשונה של הודעתי הלפני-לפני-אחרונה: https://forum.otzar....
על ידי הפשטן
ב' דצמבר 03, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

ההבנה שלי בסוגיא זו היא: י"א ששותפות היא פלגא למר ופלגא למר. וי"א ששותפות היא בכל חלק וחלק שיש בו בעלות משותפת. ולשניהם אין זה תלוי בדעת הנותן ו/או המקבלים, אלא זוהי מחלוקת הלכתית. אז אחזור על שאלתי הישנה, אשר כאמור נשאלה כבר בשורה הראשונה של הודעתי הלפני-לפני-אחרונה: https://forum.otzar....
על ידי הפשטן
א' דצמבר 02, 2018 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

טרם מצאתי אפילו מקור אחד לזה שיש שני סוגי בעלות משותפת. תביא מקור ונדון. שמתי לב, שטרם נתת לנו מענה לשאלה ששאלתי בשורה הראשונה של דבריי הקודמים. עכ"פ, אם המענה שלך (שטרם ניתן לנו כאמור) יהי' "כן", אז מבחינתי זה יהי' חידוש גדול - להכריע מרמב"ם את מחלוקת האחרונים שנחלקו לגבי מה שכ...
על ידי הפשטן
ב' נובמבר 19, 2018 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

לא הבנתי את אריכות דבריך לפרטיהם. אנסה לקצר: אם אדם מקנה קרקע "לשני אחי בשותפות" - ברור לך שכל רגב אדמה שייך לשניהם. ואם אדם מקנה "חצי שדי לפלוני וחצי שדי לפלוני" - נראה שברור לך שהשדה מחולק לשנים אלא שטרם התברר. ולכן הסתפקת בסתמא. אבל הרמב"ם לא מחלק בין הקונה מחבירו חצי שד...
על ידי הפשטן
ב' נובמבר 19, 2018 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

נראה משאלתך שיש שני סוגי שותפות, ושהדבר תלוי באופן הנתינה, ועל זה אני מחפש מקור. אתה מחפש "מקור" לטובת דיעה, שאותה אתה - בשוגג - מייחס לי. לדעתי, בדבריי אין שום זכר לשני סוגי שותפות שונים, אלא אדרבא להפך: מבואר שם שיש רק סוג אחד של שותפות - שבו [אליבא דהמאן דאמר דאליביה אנו דנים כדי לפשט ...
על ידי הפשטן
ב' נובמבר 19, 2018 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

נראה משאלתך שיש שני סוגי שותפות, ושהדבר תלוי באופן הנתינה, ועל זה אני מחפש מקור. אתה מחפש "מקור" לטובת דיעה, שאותה אתה - בשוגג - מייחס לי. לדעתי, בדבריי אין שום זכר לשני סוגי שותפות שונים, אלא אדרבא להפך: מבואר שם שיש רק סוג אחד של שותפות - שבו [אליבא דהמאן דאמר דאליביה אנו דנים כדי לפשט ...
על ידי הפשטן
ו' נובמבר 16, 2018 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

אני באמת לא יודע איפה בדבריי מצאת רמז לשני סוגי שותפות שונים. הלא במפורש כתבתי [אליבא דמ"ד זה], שאם שני הזוכים שותפים - אז כל אחד משניהם הוא בעלים על כל השדה, ושאם הם אינם שותפים - אז כל אחד משניהם הוא בעלים רק על מחצית (כאמור בלתי מסויימת) של השדה - כמובן בלי שהזוכה השני יהי' שותף בבעלות על המ...
על ידי הפשטן
ו' נובמבר 16, 2018 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

כמדומני שזו חקירה ידועה בגדר שותפות, האם פלגא למר ופלגא למר אלא שלא התברר, או שכל פירור שייך לשניהם. ולא נראה לי שיש מי שמחלק בין אופני השתתפות שונים. אבל הלא כבר כתבתי לך בהודעתי הלפני-קודמת, ואני מצטט: "אמנם נחלקו אחרונים על גדר השותפות, אבל כדי להקל על הדיון, הבה נניח דנקטינן כמ"ד, שכא...
על ידי הפשטן
ו' נובמבר 16, 2018 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

מהו הצד השני? שחצי השדה שייך לראובן וחצי לשמעון? כן, כדמשמע לכאורה מרמב"ם [זכי' ומתנה יא ד]: "שכיב מרע שאמר - נכסיי לפלוני ופלוני ופלוני, חולקין בשוה". והיינו, דעל הצד שנגיד - שכדי שהזוכים יהיו שותפים (היינו באופן שכל אחד משניהם יהי' בעלים על כל השדה) - צריך המוכר להזכיר לשון שותפות,...
על ידי הפשטן
ה' נובמבר 15, 2018 12:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

נראה לי שלא הבנתי את שאלתך מתחילת האשכול. מה זה "שותפים" ומה זה בעלות של שני אנשים על דבר אחד בלי לומר שהם "שותפים"? אמנם נחלקו אחרונים על גדר השותפות, אבל כדי להקל על הדיון, הבה נניח דנקטינן כמ"ד, שכאשר ראובן ושמעון שותפים בשדה - אז כל אחד משניהם הוא בעלים על כל השדה (עד ש...
על ידי הפשטן
ד' נובמבר 14, 2018 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

כשקנו את המתנה - ה"ה שותפים, ככל יורשים לפני חלוקה. ועכשיו יש לכאו"א מהם את הזכות לחלוק את השותפות, כמבואר בהלכות שכנים שם. אה"נ, אם הם נעשים שותפים - גם מבלי שהמוכר הזכיר לשון שותפות, אז יש להן זכות לחלוק את השותפות. אבל השאלה המקורית שלי הייתה האם , כדי שיהפכו לשותפים, די שהמוכר יא...
על ידי הפשטן
ד' נובמבר 14, 2018 11:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

נכסי לך ולפלוני וכל כיו"ב - קנו. פשיטא, וכ"כ רמב"ם זכי' ומתנה ח כא: "שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים, רואין: אם כמחלק כתבם - קנו כולן". ובפשטות נראה דר"ל, שאם מדברי הנותן משתמע שהתכוון - להיות כ"מחלק" את ממונו, אז "קנו כלן" - איש איש חלק שוה - שהרי הנ...
על ידי הפשטן
ד' נובמבר 14, 2018 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין שבו הר סינַי?
תגובות: 34
צפיות: 551

Re: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין (שבפ' בשלח) שבו הר סינַי?

בן מיכאל כתב:ומשם השם שפות הינדו-אמריקאיות.

בטח התכוונת הינדו-אירופיות.
על ידי הפשטן
ג' נובמבר 13, 2018 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין שבו הר סינַי?
תגובות: 34
צפיות: 551

Re: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין (שבפ' בשלח) שבו הר סינַי?

זוהי התרחבות של בני שם. לשיטתך שהסינים - הם התרחבות של הערבים בני שם - מזרחה, אז האינדיאנים - תושביה המקוריים של כל אמריקה - הם התרחבות של הסינים עוד יותר מזרחה? אבל הרי העולם הוא עגול, א"כ דילמא כלפי לייא: האינדיאנים תושביה המקוריים של כל אמריקה - הם התרחבות של האירופים בני יפת - מערבה, בעוד ...
על ידי הפשטן
ג' נובמבר 13, 2018 5:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

עזריאל ברגר כתב:
הפשטן כתב:שוב חוזרת שאלתי: האם, זה - שהם "קנו" (לפי דבריך הנכוחים) - אומר, שלמעשה הם נעשים שותפים באדמה המוקנית?

אם תשובתך היא "כן", אז אודה לך על מקור ברור לזה.

ראה לדוגמא רמב"ם שכנים א,א, שפתח בקרקע שניתנה להם מתנה וסיים בשותפות ובשותפין.


ייש"כ!
על ידי הפשטן
ג' נובמבר 13, 2018 1:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין שבו הר סינַי?
תגובות: 34
צפיות: 551

Re: "הסיני" (שבפרשת נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין (שבפרשת בשלח) שבו הר סינַי?

קו ירוק כתב:לעם הסיני שבמזרח הרחוק שהם מבני שם.


בני שם? מנא הני מילי?
ואני עדין שואל את שאלתי הראשונה, האם מקרב המפרשים ז"ל היו מי שפירשו שב"הסיני" (של פרשת נח) הכוונה היא לאבי העם, שבימינו נודע בשם זה (וששוכן במזרח הרחוק מדרום לרוסיה)?
על ידי הפשטן
ג' נובמבר 13, 2018 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין שבו הר סינַי?
תגובות: 34
צפיות: 551

"הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין שבו הר סינַי?

"הסיני" (שבפ' נח) הוא אבי העם השוכן במדבר-סין (שבפ' בשלח) שבו הר סינַי?
אבל יותר חשוב לי לדעת: האם מקרב המפרשים ז"ל היו מי שפירשו שהכוונה לאבי העם, שבימינו נודע בשם זה (וששוכן במזרח הרחוק מדרום לרוסיה)?
על ידי הפשטן
ג' נובמבר 13, 2018 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

שוב חוזרת שאלתי: האם, זה - שהם "קנו" (לפי דבריך הנכוחים) - אומר, שלמעשה הם נעשים שותפים באדמה המוקנית?

אם תשובתך היא "כן", אז אודה לך על מקור ברור לזה.
על ידי הפשטן
ב' נובמבר 12, 2018 11:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

כדי לפשט את השאלה, הבה נניח שלמקנה יש שני אחים, ושהוא מסר את השטר לשניהם בבת אחת, ושהם אחזו בשטר בבת אחת. על זה אני שאלתי, האם שני האחים הנ"ל נעשים שותפים באדמה המוקנית, אע"פ שבשטר לא כתוב לשון "שותפים". אבל אין לי התנגדות לשאול את השאלה גם בציור שאתה מצייר, והיינו באופן שאדם זר ...
על ידי הפשטן
ב' נובמבר 12, 2018 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?

לאור דבריך הנכוחים, תיקנתי מחדש את נוסח השאלה, ע"ש.
על ידי הפשטן
ב' נובמבר 12, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 40
צפיות: 599

כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי", והשטר נמסר לאחים, האם נעשים שותפים באדמה?
אע"פ שלא כתב להדיא בשטר לשון "שותפים"?
על ידי הפשטן
ד' נובמבר 07, 2018 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת-לימוד בריסק
תגובות: 4
צפיות: 339

Re: שיטת-לימוד בריסק

לא הצלחתי להבין את הנידון כלל. אם מדובר בצד הגיוני, איזו הווה אמינא בעולם יש שלא ראוי לנחת את הסוגיא לפי צד זה כל עוד שלא מצאת מישהו מהראשונים שאומר זאת? משונה... מה אתה מתכוון ב"צד הגיוני"? לדידי, להגיד שמשהו "הגיוני", זה למשל להגיד - שזה הגיוני ששתים כפול שתיים הם ארבע, כי זה ...
על ידי הפשטן
ג' נובמבר 06, 2018 7:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטת-לימוד בריסק
תגובות: 4
צפיות: 339

שיטת-לימוד בריסק

האם לדברי הר"א ליכטנשטיין על האופי שלה, יש סיוע ממקור יותר קדום? כידוע, יש הבדל מכריע, בין אופי הדיון על הוה-אמינות, לבין אופי הדיון הלכה למעשה: כשדנים הלכה למעשה, אז צריך לדלות מדברי הקדמונים מקור ברור לדין שאותו רוצים להסיק. מאידך, כשמעלים הוה-אמינא שלבסוף נדחית, מקובל (עוד מימי התלמוד ועד ימ...
על ידי הפשטן
ג' אוקטובר 16, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש עוד דינים שמוכיחים, שמי שכל צאצאיו מתו, נחשב להלכה כערירי
תגובות: 0
צפיות: 147

מחפש עוד דינים שמוכיחים, שמי שכל צאצאיו מתו, נחשב להלכה כערירי

כתבתי " עוד " דינים, כלומר בנוסף על שלושת הדינים הבאים, שכבר מוכיחים זאת: א. בדין האם יש מצות פרי' ורבי' , על מי שכל צאצאיו מתו. ב. בדין האם יש מצות יבום , אם כל צאצאי האח המת מתו לפני שמת. ג. בדין האם האשה רשאית לאכול תרומה , אם היא אלמנת כהן אשת זר (או אלמנת זר אשת כהן), שכל הצאצאים שלה ...
על ידי הפשטן
ב' יולי 23, 2018 4:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נפתרה התעלומה: למה פשוט לגמ' ולפוסקים, שיש שאֵם-אחיותיו מותרת לו
תגובות: 2
צפיות: 229

נפתרה התעלומה: למה פשוט לגמ' ולפוסקים, שיש שאֵם-אחיותיו מותרת לו

באשכול הישן ההוא, https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=40372 , נלאיתי מלשאול שוב ושוב, ממה נובע ההבדל שבין אחות-אמו (ומעי"ז בת-אחותו) לבין אֵם-אחותו: דלכאו', מה לי אחות-אמו - אשר אלי' טרחו הפוסקים להתיחס - כדי ללמדנו שהיא אסורה לו, ומעי"ז בת-אחותו (וה"ה בת-אחיו) - אשר גם א...
על ידי הפשטן
ו' יולי 20, 2018 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 62
צפיות: 2301

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

לגבי אם אחיו - מפורש בסוגיא דריש יבמות שהיא מותרת. ומכיוון שאין סברא אמיתית להחמיר באם אחותו יותר מאם אחיו - סומכים בזה על "לא פלוג". אני מזכיר לך שאני לא שואל על הגמ' אלא על הפוסקים : למה, למרות שהזכירו את היתר בת-אחותו ואת היתר בת-אחיו וכיו"ב, מ"מ לא הזכירו את היתר אֵם-אחותו ו...
על ידי הפשטן
ה' יולי 19, 2018 12:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 62
צפיות: 2301

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

לגבי אם אחיו - מפורש בסוגיא דריש יבמות שהיא מותרת. ומכיוון שאין סברא אמיתית להחמיר באם אחותו יותר מאם אחיו - סומכים בזה על "לא פלוג". אני מזכיר לך שאני לא שואל על הגמ' אלא על הפוסקים : למה, למרות שהזכירו את היתר בת-אחותו ואת היתר בת-אחיו וכיו"ב, מ"מ לא הזכירו את היתר אֵם-אחותו ו...
על ידי הפשטן
ד' יולי 18, 2018 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 62
צפיות: 2301

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

כנראה שהיה פשוט לכולם שאין חילוק בין אם אחיו לאם אחותו, וכמו שהראשונה מותרת (מלבד לדעת רבי יהודה) כך השניה. גם לגבי אֵם-אחיו של האיש (שאיננה אמו של האיש ושגם איננה אשת אביו אלא היא למשל מפותת האב), אני שואל את אותה שאלה: למה הפוסקים לא הזכירו שהיא מותרת, כפי שהזכירו לגבי בת-אחיו וכיו"ב. ומפורש...
על ידי הפשטן
ד' יולי 18, 2018 8:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 62
צפיות: 2301

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

עוד לגבי ק"ו בעריות: אם אמי/אבי - שניה, ואילו בתה (דודתי) - ערווה גמורה. אתה כותב כי - בת-סבתי היא ערווה גמורה עלי - משום שהיא דודתי, אבל שים לב שזה לא תמיד נכון: היא יכולה להיות מותרת לי, אם היא נולדה מאיש שאיננו סבי (מה שיתכן). למיטב זכרוני - אחות האב ואחות האם ערווה גמורה בין מן האב ובין מן...
על ידי הפשטן
ד' יולי 18, 2018 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 62
צפיות: 2301

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

עוד לגבי ק"ו בעריות: אם אמי/אבי - שניה, ואילו בתה (דודתי) - ערווה גמורה. אתה כותב כי - בת-סבתי היא ערווה גמורה עלי - משום שהיא דודתי, אבל שים לב שזה לא תמיד נכון: היא יכולה להיות מותרת לי, אם היא נולדה מאיש שאיננו סבי (מה שיתכן). בדבריך גם מונח שסבתי - איננה ערווה גמורה עלי - משום שהיא איננה ד...
על ידי הפשטן
ב' יולי 16, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 62
צפיות: 2301

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

א. לגבי בת אחותו היה צריך להדגיש שהיא מותרת, כי "נישואים עם דודה" אסורים לעומת "נישואים עם דוד" - מותרים. מה שאתה אומר זה, שהואיל ומצינו שהאשה אסורה בבן-אחי', לכן הי' צריך להדגיש שמ"מ האיש כן מותר בבת-אחותו. אבל שים לב, שבדיוק לפי אותו הגיון שלך - נצטרך גם לומר, שהואיל ומצי...
על ידי הפשטן
ב' יולי 16, 2018 3:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 62
צפיות: 2301

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

אחותו לא נאסרה משום שהיא אחות אחותו. אני מזכיר, שהכלל שנתת "אחות-אחותו מותרת לכתחילה" - לא ניתן סתם כך - אלא ניתן כתגובה על כך שכתבתי באשכול שאחות-אחותו אסורה, והרי בשום מקום באשכול לא כתבתי שהטעם - לכך שאחותו אסורה - הוא משום שאחותו היא אחות אחותו, אלא כתבתי להפך: שהטעם - לכך שאחות-אחותו...
על ידי הפשטן
א' יולי 15, 2018 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?
תגובות: 12
צפיות: 462

Re: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?

יניק וחכים כתב:בדעת נוטה התיר מרן הגר"ח באם אומר שמפריע לו יותר שממתינים לו.

איפה כתב להתיר?
על ידי הפשטן
א' יולי 15, 2018 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?
תגובות: 12
צפיות: 462

Re: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?

אש משמים כתב:על הפסק בינו לשכינה לא שייך מחילה.

זה בדיוק מה שאני מנסה לברר: האם יש ראי' ברורה שעל דבר כזה לא שייך מחילה (האם הגריש"א דן בזה?)
על ידי הפשטן
א' יולי 15, 2018 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 62
צפיות: 2301

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

אמנם זו קצת בעיה לעסוק באשכול של ליצנות בתשעת הימים. ליצנות מאן דכר שמה? לדידי פשיטא, שבתשעת הימים לא עוסקים בליצנות אלא בלדון כל אדם לכף זכות, בין אם את השואלים ובין אם את המשיבים. אחות-אחותו מותרת לכתחילה. האמנם? הרן הוא אביהם של לוט, מלכה, ויסכה. והלוא, יסכה היא אחות אחותו של לוט, ואעפ"כ הי...
על ידי הפשטן
א' יולי 15, 2018 11:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?
תגובות: 12
צפיות: 462

Re: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?

עלה בידי בעבר שיש שני עניינים בזה שמפסיק בינו לשכינה וגם שמבטל כוונתו וצודק הרב 'כדכד'. זה לא צריך "לעלות בידך" כי זה משנ"ב מפורש סי' קב ס"ק טו. אבל מזה - שאותם שכבר היו ישובים שם - רשאים להמשיך ולשבת שם גם אחרי שמישהו בא בגבולם להתפלל בתוך ד' אמותיהם, אע"פ שהם מפסיקים בינו...

עבור לחיפוש מתקדם