מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 240 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יונת אלם
ג' פברואר 02, 2021 8:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן ברלין זצללה"ה
תגובות: 15
צפיות: 1017

Re: הגאון רבי זלמן ברלין זצללה"ה

כדאי גם לציין את הכולל שלו 'קרן אורה' בביהמ"ד קרעטשניף ברחוב השל"ה. ישבו שם אברכים טובים ולמדו בלי לחץ, אבל למדו. וגם האווירה שם היתה מרוממת כשגם יכלו לשוחח בלימוד עם השכן טוב שהיה מגיע לשם הגרממ"ש זצ"ל. היה לו גם מנין מיוחד בבית המדרש שם בימים נוראים (כשחסידי קרעטשניף נסעו לרבי)...
על ידי יונת אלם
ג' פברואר 02, 2021 12:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן ברלין זצללה"ה
תגובות: 15
צפיות: 1017

Re: הגאון רבי זלמן ברלין זצללה"ה

היה ממתפללי ה'נץ' בלדרמן שנים רבות וכמדומה שאחרי התפילה מסר שיעור במשניות בספסל שליד הדלת (בלדרמן למטה) בו השתתפו הגרנ"ד פרידמן זצ"ל ולהבחל"ח הגר"י שוב ועוד ממתפללי לדרמן הגר"מ הוניגסברג ועוד. קשה לשכוח את חנות הספרים הצנועה שלו ברח' בית הלל שהיתה פתוחה כשעה בין הסדרים בצהרי...
על ידי יונת אלם
א' ינואר 31, 2021 9:52 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל
תגובות: 284
צפיות: 21795

Re: מרן רבי דוד הלוי סולובייציק זצוק״ל

לפני הרבה שנים שמעתי מתלמיד באר יעקב שאח"כ עבר ללמוד בישיבת הגרמ"ד (אוי כמה קשה לכתוב זצ"ל) שרבו המשגיח הרב וולבה אמר לו שהוא מכיר שני יהודים שרואים על הפנים שלהם שויתי ה' לנגדי תמיד! האחד זה רבי משה סולוביציק משוויץ והשני זה רבי דוד סולוביציק מירושלים!
על ידי יונת אלם
ג' ינואר 26, 2021 12:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 434
צפיות: 65591

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

החמרה במצבו של הגאון ראש ישיבת קמניץ רבי יצחק אריה בן פעריל לרפו"ש שנדבק בנגיף
וכן של הרב הגאון רבי אליהו בן חנה יענטא (פפויפר)
ק-ל נא רפא נא להם
על ידי יונת אלם
ב' ינואר 25, 2021 10:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3623
צפיות: 604704

חידה בהלכות ברכות

מאן דהו הקשה בבית המדרש
קיי"ל (או"ח ר"ו) בירך על פרי העץ, פרי האדמה יצא. בדיעבד כמובן.
שאל צורבא מדרבנן, מתי אם בירך פרי האדמה על פרי העץ לא יצא אפילו בדיעבד?
על ידי יונת אלם
א' ינואר 24, 2021 11:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 434
צפיות: 65591

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

העתירו בתפילה עבור הגאון משיירי כנסת הגדולה רבי יצחק אריה בן פערל שליט"א ראש הישיבה ד'כנסת בית יצחק - קמניץ' שנדבק בקורונה
על ידי יונת אלם
ש' ינואר 23, 2021 7:56 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אילו היה לי כח
תגובות: 7
צפיות: 370

אילו היה לי כח

מישהו יודע מה מקור השיר 'אילו היה לי כח... שבת היום לד''?
על ידי יונת אלם
א' ינואר 10, 2021 7:55 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 253678

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

קשה לפתוח את הבקר ואת השבוע עם אבידה כזו הגאון רבי משולם שינקר זצ"ל אחי הגר"צ זצ"ל ויבדלחט"א הגר"ח והגר"ב מתיקות התורה, יגיעה והבנה, עם אמונה בחוש שהנחיל לתלמידיו עשרות בשנים ב'קהילות יעקב' ולפני כן ב'נחלת דוד', עוד זכור לחבריו כאברך בישיבת לומז'ה בפ"ת כשקדן וידען ...
על ידי יונת אלם
ש' דצמבר 26, 2020 6:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל
תגובות: 89
צפיות: 6795

הגאון רבי שלום פוברסקי זצ"ל

על שמועה כי באה הגאון רבי שלום פוברסקי זללה"ה מרביץ תורה עשרות בשנים בקול תורה ולפני כן בבאר יעקב.
על ידי יונת אלם
ג' דצמבר 22, 2020 8:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סרח בת אשר
תגובות: 10
צפיות: 2224

סרח בת אשר

שלום רב
מה המקור לעובדה המפורסמת שסרח בת אשר היא שבשרה ליעקב אבינו על יוסף כי הוא חי וניגנה בכינור?
על ידי יונת אלם
ג' דצמבר 22, 2020 1:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 253678

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

בבית וגן נפטר הגאון ר' מאיר אריה לב זצ"ל חתנו של הגר"מ הרשלר זצ"ל (וגיסו של הגר"ח פרוש מה"פירוש חי" שנפטר רק בסוכות האחרון) בנו של הצדיק רבי יוסף זצ"ל מבני ברק (רח' הרב וסרמן למי שזוכר) תלמידו של מרן הגר"ש שקאפ. אחיו היה הגאון ר' יעקב זצ"ל ת"ח מיוחד ...
על ידי יונת אלם
ד' דצמבר 09, 2020 10:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 618
צפיות: 140447

Re: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל

לרגל יום היא"צ, חומר שכמדומה לא פורסם מכנס שהיה בביתו עם הרבה משגיחים ומחנכים מטעם הארגון 'בינת הלב'
על ידי יונת אלם
ד' דצמבר 09, 2020 9:52 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה בשני פתחים-כף זכות
תגובות: 21
צפיות: 719

Re: הדלקה בשני פתחים-כף זכות

מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל (שהערב היא"צ שלו) עמד בזה וכך מביאים בשמו: בדינא דהדלקה מפני החשד למי שיש לו שתי פתחים. הקשה רבנו זצ"ל שהרי אף שלכתחילה צריך להדליק בזמן ובשקיעה אבל שפיר אפשר להדליק גם אח"כ במשך החצי שעה עד שתכלה רגל מהשוק, וא"כ צ"ב מהו החשד שאם רואים שלא ...
על ידי יונת אלם
ה' דצמבר 03, 2020 9:14 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המשגיח הרב אהרן דוד חדש זצ"ל
תגובות: 26
צפיות: 1361

Re: המשגיח הרב אהרן דוד חדש זצ"ל

חותנו רחז"פ מסר שיחות בהיכל. הוא ס"ה היה משגיח תקופה קצרה מתשי"ד שמרן הגר"י לווינשטיין עבר לפוניבז' ועד פטירתו בתשכ"ה שמתוכם היה הרבה בחו"ל ובשנותיו האחרונות חלה. ב'שבעה' של חותנו ליד הקבר אמר רבי חיים שמואלביץ כי הבן רבי אריה ימשיכו באמירת השיחות בישיבה. רבי אריה אמר ל...
על ידי יונת אלם
ה' דצמבר 03, 2020 8:51 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המשגיח הרב אהרן דוד חדש זצ"ל
תגובות: 26
צפיות: 1361

Re: המשגיח הרב אהרן דוד חדש זצ"ל

כמדומה שהיה בן 90 כי נולד בחשון תרצ"א יבואו לומדי ישיבת מיר ויספרו על ה'מנהל הרוחני' שניהל אלפי תלמידים במוחו וזכר שמות ופרטים ופרטי פרטים וידע לגשת לכל אחד 'לפי רוחו של כל אחד ואחד' ועובדא ידענא בלא אחד ולא שניים שהציל יקר מזולל בתבונתו. הוא ישב במיר גם בשנים שישיבת מיר לא היתה בתפארתה כהיום, ...
על ידי יונת אלם
ב' נובמבר 09, 2020 8:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 4249
צפיות: 1167795

Re: בשורת ספרים חדשים

"אדרת כהן" שיחותיו של הגה"צ ר' נתן כהן זצ"ל שהיה משגיח הרבה שנים ב'אהל יעקב' ואח"כ ב'קרית מלך' והיה מפורסם בשיחותיו החודרות כל לב ובדמותו האצילה
להשיג ב'יפה נוף'
על ידי יונת אלם
ב' נובמבר 09, 2020 8:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קבלת מתנות מבני אדם סותרת את הביטחון בה'?
תגובות: 5
צפיות: 483

Re: מדוע קבלת מתנות מבני אדם סותרת את הביטחון בה'?

הרב אז נדברו שליט"א כתב בזה דברים בטוב טעם ודעת
קחנו מכאן
על ידי יונת אלם
ש' אוקטובר 31, 2020 10:01 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בית הכנסת אהל רבקה קרית שמואל ירושלים
תגובות: 16
צפיות: 1614

Re: בית הכנסת אהל רבקה קרית שמואל ירושלים

כמדומה שגם ר' בן ציון סורוצקין זכרונו לברכה בנו של מרן הרב מלוצק זצ"ל התפלל שם
על ידי יונת אלם
ב' אוקטובר 19, 2020 11:19 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מתוך סידור
תגובות: 54
צפיות: 2402

Re: תפילה מתוך סידור

פעם שמעתי מאחד מחכמי המוסר שליט"א שיש ענין שיהיה לך סידור מיוחד שלך לתפילה, עצם זה שאתה 'מקדיש' סידןר מיוחד שהוא לתפילתך יש בזה הבעת הערכה נוספת לתפילה לא לקחת כל פ]עם מה שבא ליד בבית הכנסת.
מאן דהו שמע על כך?
על ידי יונת אלם
ה' אוקטובר 15, 2020 3:45 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 6623

Re: איך הוא לא מתבייש?

הרב יונת אלם, אני באתי בדברים בימים האחרונים עם 'מחותנים' שמחתנים בימים אלו, קשה לתאר את מידת העגמת נפש שהם חווים. גם מתח ופחד, גם משלמים מכיסם טבין ותקילין עקב ניצול המצב, (14 אלף על מתחם קטן ועלוב), וגם חתונות נעדרי עליזות עם ספירת גולגלות ורחשי תפילה מפני המלשינים... יש יותר מצד אחד למה שקורה פה...
על ידי יונת אלם
ה' אוקטובר 15, 2020 1:59 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 6623

Re: איך הוא לא מתבייש?

והנה כעת דורש השר החרדי ר אריה דרעי להרשות 200 איש בחתונות? הכל בסדר? כאילו שזה סוד שאינספור הדבקות בקיץ האחרון היו מחתונות ושבתות שבע ברכות. משהו קרה לנציגים שלנו. אין מכוון ומנווט, אין טיפה דעת ומחשבה. אתמול שוחחתי עם ידיד מק"ס הוא אומר לי שבתי כנסת ליטאים פתוחים כרגיל, לא היתה הוראה לסגור......
על ידי יונת אלם
ד' אוקטובר 14, 2020 5:38 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 434
צפיות: 65591

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

רבי בן ציון בן יהודית (קוק) לרפו"ש לקה בנגיף ל"ע ומצבו קשה
על ידי יונת אלם
ד' אוקטובר 14, 2020 1:24 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 27700

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

הממשלה לא 'המליצה' אלא אסרה לחלוטין את התפילות בתוך מבנה. ויש על זה איזה קנס כמדומני. ובוודאי שצריך להיות 'נושא בעול עם חבירו', אבל מה תרצה מאנשים שנמצאים בעצמם במצב לא פשוט וסובלים במדה רבה מכל המצב המתסכל והזיגזגי הזה כבר חדשים ארוכים?! בדיוק עכשיו אתה מצפה מהם להתעלות ולהרגיש את השני? הוראת הרבנ...
על ידי יונת אלם
ד' אוקטובר 14, 2020 1:15 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 27700

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

את מי הכריחו? הלא ההוראה היה 'להשתדל' להתפלל בחוץ ומה התוצאה כל הבתי כנסיות בבני ברק כמעט פתוחים. למה? כי כך נוח לי ולא אכפת לי מחברי הסובל שיסבול בגלל זה. מי שרוצה לראות עד היכן הדברים מגיעים שיקרא את מאמרו של המשגיח רבי ירוחם ממיר זצ"ל על 'נושא בעול'. רבי ירוחם מספר שהלך לבקר חולה והחולה שאל ...
על ידי יונת אלם
ב' אוקטובר 12, 2020 11:13 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 27700

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

הגאון רבי ישראל לנדא, ראש ישיבת 'היכל יצחק', ומבכירי ראשי הישיבות הליטאיות, יצא למתקפה חריפה נגד הזלזול בהנחיות ונגד מפרי הסדר הציבורי בהתנהלות אלימה והתחככות מול המשטרה. ראש הישיבה התייחס לתיעוד שפורסם ב'כיכר השבת' בו נראה שוטר מעיף דלי על ראשו של ילד והתבטא כי "השוטר היה צריך להיות מלאך בשבי...
על ידי יונת אלם
ב' אוקטובר 12, 2020 9:05 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: גזירת תשב"ר והישיבות הקדושות בעידן הקורונה הגל השני
תגובות: 63
צפיות: 4345

Re: גזירת תשב"ר והישיבות הקדושות בעידן הקורונה הגל השני

הציבור לא בוחר את מנהיגיו בדיוק כמו שהוא לא בוחר שום דבר. יש אוירה של עסקנים שונים ועיתונים שונים הממליכים רבנים ועסקנים שונים לתפקידים שונים, ולציבור אין זכות להביע עמדה בענין. במילים אחרות הז' טובי העיר ממנים את עצמם ודורשים את ציות הציבור, ומי שמעוניין להיות חלק מהציבור הזה, לא מערער כל כך יותר ...
על ידי יונת אלם
ב' אוקטובר 12, 2020 8:58 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: גזירת תשב"ר והישיבות הקדושות בעידן הקורונה הגל השני
תגובות: 63
צפיות: 4345

Re: גזירת תשב"ר והישיבות הקדושות בעידן הקורונה הגל השני

הייתי מציע הצעה מאד מהפכנית לכותבי האשכול. הצעה קשה מנשוא, אבל אפשרית. תנו לגדולי הדור ולכל הרבנים החשובים שהם שלוחיהם, ראשי ישיבות, דיינים נודעים וכמה מרביצי תורה שהוסמכו להביא דעות ועמדות ע"י גדולי ישראל, שאת שמותיהם כולם שמעו, לנהל אותנו. מה דעתכם? וגם אם מאד מאד קשה לכם להפקיר את משא הדור ...
על ידי יונת אלם
א' אוקטובר 11, 2020 9:05 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 27700

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

יושב הארץ כתב:לקראת פתיחת הלימודים מחר (שני) שר התורה הגר"ח קנייבסקי מורה שצריך לפתוח את הלימודים, אך צריך לעשות זאת בהסכמה.


אתה עצמך שאתה מצטט את הידיעה, מאמין לה??
על ידי יונת אלם
א' אוקטובר 11, 2020 9:04 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 27700

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

יונת אלם, איני יודע היכן אתה גר, אולם קשה לי להאמין שאכן כל בתי הכנסת ממש סגורים. גם בעירי אני מסתובב ורואה את רוב בתי הכנסת מתפללים בחוץ, אבל עדיין אפשר למצוא בכל רחוב איזה בית כנסת אחד שכן מתפללים בפנים. ובאמת שיש בתי כנסת שעדיף שיתפללו בפנים, כי השטח בחוץ הרבה יותר קטן ומצומצם מאשר בפנים, וכאשר ...
על ידי יונת אלם
א' אוקטובר 11, 2020 7:53 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 27700

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

ולי יש שאלה אחרת האם אתם חושבים שהקורונה נגמרת רק בבני ברק בקרית ספר ובאלעד? למרבה הצער הקורונה לא פוסחת על שום עיר. בעיר מגורי, אין שום בית כנסת של שום עדה, ליטאים ספרדים וחסידים שפתוח משבת שובה (למעט יום הקדוש) בלי שום התחכמויות. וכולם למרות החום מתפללים בחצרות הבתים או בחצרות בתי כנסיות, עם תאורה...
על ידי יונת אלם
ה' אוקטובר 08, 2020 10:10 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 27700

Re: מאי שנא פ"נ דסוכות מפסח!

לא נשתנה כלום
מלבד ה'מלומדה' של הציבור. וודאי שהתקהלות והדביקות של איש באחיו בהקפות יכול לגרום לא פחות מתוצאות ר"ה ויוהכ"פ בבית הכנסת ירחם ד'. חבל שלא מתעשתים בנושא ולא יוצאים בקריאה ברורה והנחיה מסודרת בנושא אלא רק גמגומי הוראות 'בדרך אפשר' וכדומה
על ידי יונת אלם
ה' אוקטובר 08, 2020 12:41 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כשל לוגי בטיפול השלטוני בקורונה
תגובות: 163
צפיות: 11278

Re: כשל לוגי בטיפול השלטוני בקורונה

בקריאה האחרונה של גדו"י צורף גם ד"ר אוריאל לוינגר שהוא ודאי מומחה ומבין יותר
הסיבה שד"ר הרט הועלה לכותרות כי מרן הגר"ג סמך ידיו עליו כרופא ירא שמים שידברר את הוראות הרופאים, כך שמעתי מד"ר משולם עצמו
על ידי יונת אלם
ג' אוקטובר 06, 2020 10:49 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שיר של יום
תגובות: 2
צפיות: 229

שיר של יום

איך נהגו במקומות תפילותיכם במנהג השיר של יום לדעת הגר"א כידוע יש שיר של יום לכל יום וכשיש שבת קדש אומרים 'מזמור שיר' והשיר של אותו יום נדחה למחרתו ושיר של יום אחרון נדחה מפני כולם. בשנה זו שיו"ט ראשון היה בשבת האם מזמור ע"ו נדחה לגמרי או שהוא נדחה לחוה"מ וכן הלאה... מכיוון שיש בז...
על ידי יונת אלם
ג' אוקטובר 06, 2020 10:41 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מנהג עליית כל הציבור בשמחת תורה-השנה
תגובות: 10
צפיות: 1014

Re: מנהג עליית כל הציבור בשמחת תורה-השנה

ומי אמר שכולם חייבים לקבל עליה במנין בבית הכנסת?! תקראו ז' קרואים וחתנים ומפטיר ומי שחשקה נפשו לקבל עליה (שזהו רק מנהג ולא חיוב) ילך לאחד החצרות או ינסה במנחה שהשנה יש קריאת התורה
על ידי יונת אלם
ש' ספטמבר 26, 2020 8:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 253678

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

שבוע טוב
על שמועה כי באה בפטירת המשגיח רבי ישראל מאיר המניק זצ"ל האי גברא רבא עובד ד' באמת תלמיד מובהק למרן הגר"ש וולבה זללה"ה.
על ידי יונת אלם
א' ספטמבר 13, 2020 8:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, למה?
תגובות: 5
צפיות: 378

Re: כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, למה?

התשובה היא כך: בר"ה זה לא דין על שכר ועונש אלא דין על חיים! זה ודאי שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה והקב"ה גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו, מי שעושה מצוות ומעש"ט יקבל שכר עליהם ומי שלא, להיפך. אבל הדין בר"ה הוא על חיים ומוות! ובזה יתבונן השואל הנכבד האם על מעשיו טו...
על ידי יונת אלם
ש' ספטמבר 12, 2020 9:03 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קריאת התורה בימים הנוראים
תגובות: 22
צפיות: 1730

Re: קריאת התורה בימים הנוראים

שבוע טוב
כהשלמה לדברי הרב הנוטר
אני שמעתי לפני כמה שנים ב'לדרמן' בא' דר"ה את הגאון ר' משה בויאר שליט"א קורא את 'הפטרת חנה', קשה היה לא לדמוע יחד איתו.
על ידי יונת אלם
ב' ספטמבר 07, 2020 8:12 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ראש השנה שחל בשבת
תגובות: 83
צפיות: 5645

Re: ראש השנה שחל בשבת

כמה מילי מעלייתא שרשומים אצלי בס"ד: הרמב"ן כתב בפרשת אמור למה התרועה ולמה נצטרך זיכרון יותר משאר ימים, אבל כי יהיה בו דין בראש השנה ואח"כ בי' ימי תשובה ישא לפשע עבדיו. מדברי הרמב"ן נראה כי תקיעות של ראש השנה הוא רק להקדים ליום הכיפורים שיבוא אחריו, ואילולי תקיעות של ראש השנה אפשר...
על ידי יונת אלם
א' אוגוסט 30, 2020 9:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סיפורו של אלול
תגובות: 45
צפיות: 5788

Re: סיפורו של אלול

מענין לשמוע מחשבת חו"ר הפורום שליט"א על עבודת האלול תש"פ זה ברור שאם בורא עולם זימן לנו תקופה לא שגרתית, גם העבודה לא שגרתית. דהיינו, העבודה לא יכולה להיות כבכל שנה רגילה בגלל הנסיבות המיוחדות ואפרש למה כוונתי. הרבה ממה שכל יחיד נכנס לימים נוראים הוא עבודת הכלל והציבור. בפרט רבים שמתפ...
על ידי יונת אלם
ב' אוגוסט 17, 2020 8:13 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1132
צפיות: 253678

Re: ◆ אלון בכות ◆

ב. ד. ה.
הגאון רבי חיים דב קלר זצ"ל ראש הישיבה דטלז בשיקאגו, הקים את הישיבה יחד עם גיסו הגרא"ח לוין זצ"ל

עבור לחיפוש מתקדם