מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2051 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 11:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת ויחי - מעין הפרשה?!
תגובות: 4
צפיות: 316

Re: הפטרת ויחי - מעין הפרשה?!

ההפטרה היא מעין מה שיעקב ציוה ליוסף ולשאר בניו קודם פטירתו, וביותר, גם הוא ציוה להם - לחלקם - דברים קשים שטובים להם (שעל זה נאמר איש כברכתו, ואף שזה יצא ואוזניו מקוטפות וזה פניו מכורכמות ברכה היא להם וכמשנ''ת במפרשים), וכן כאן העונשים בעוה''ז טובים למקבלים שלא יענשו כ''כ בעוה''ב.
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.
תגובות: 13
צפיות: 1765

Re: הכהן בסברא, והשופט בחקירה ופלפול.

אגב, ראיתי מחבר שליט"א בן זמנינו שכתב כך: ...משום הכלל ש'אין שבות במקדש', ואיסורים עתיקים אלו לא נתקבלו במקדש, אולי משום שלעיתים הכהנים היו מורים באופן אחר, כפי שניתן לראות בהרבה מקומות, כגון בשקלים פ"א מ"ד... האם יש אחיזה לדברים אלו? על חילוק בין כהנים לבי''ד בהלכה ראה ראש השנה כב, ...
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 11:20 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ולמקללי נפשי תדום
תגובות: 11
צפיות: 1587

Re: ולמקללי נפשי תדום

יתכן שנוסח זה נתקן על פי הכתוב ''דומי נפשי'' ולכן הולך על האדם ולא על הקב''ה.
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 1:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 13
צפיות: 180

Re: מסכת ברכות פרק שלישי - למה שכחו בני ר' חייא את תלמודם. השערה.

יח, ב בני ר' חייא נפוק לקרייתא אייקר להו תלמודייהו. יש לתמוה למה אירע להם כדבר הזה? ויתכן, כי קרייתא הוא אחוזות - כפרים ויושביהן כמוש''כ רש''י סוכה מד, ב, והוי עסק וטפול בצרכי רבים, והעוסק בצרכי צבור משכח תלמודו כמוש''כ המדרש תנחומא בפרשת וארא. ועיין. יתכן שעלפי זה נבין למה התענינו אם יודע אביהם בצ...
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממשה עד משה לא קם כמשה
תגובות: 16
צפיות: 1922

Re: ממשה עד משה לא קם כמשה

אגב, יבואו היודעים ויעידו שמליצה זו בסגנון מ.. עד .. לא קם כ...
נאמרה עוד על הרבה גדולים!
זה מליצה נאה לכבודו של הרמב''ם, לא כל דבר הוא או כפירה או מצווה!
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 12:28 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: א ישיבישער ניגון
תגובות: 5
צפיות: 129

Re: א ישיבישער ניגון

לא נתכוין ידידי הרב פלגינן להמעיט ולעשות ארי שועל, אלא לפענח את הר''ת שלא היו רליששליט''א
ולא יביטו אחרי משה..
ואגב בית היוצר של הרליששליט''א יש גם ניגוני נהוברדוק וכמדומה שיש גם עוד אחד ואינני בטוח.
על ידי שייף נפיק
ד' ינואר 22, 2020 12:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 13
צפיות: 180

Re: מסכת ברכות פרק שלישי - למה שכחו בני ר' חייא את תלמודם. השערה.

יח, ב בני ר' חייא נפוק לקרייתא אייקר להו תלמודייהו. יש לתמוה למה אירע להם כדבר הזה? ו מה גדולה הקושיא לאור הנאמר בב''מ ריש הפועלים שר' חיא עשה שלא השתכחה תורה מישראל ואיך בדבר שהצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעו? ב ויתכן, כי קרייתא הוא אחוזות - כפרים ויושביהן כמוש''כ רש''י סוכה מד, ב, והוי עסק וטפול ב...
על ידי שייף נפיק
ג' ינואר 21, 2020 3:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 103
צפיות: 10868

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

זאב ערבות כתב:קונטרס החזק במוסר - חש"מ

מי הכותב?
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 20, 2020 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3116
צפיות: 317404

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:
שייף נפיק כתב:זה לא רק מדרש אלא גם גמרא במו''ק


כוונתך לברכות פרק הרואה. לא?


אכן. נתחלף לי במש'כ מו''ק ט, ב בדומה לזה.
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 20, 2020 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3116
צפיות: 317404

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר צדיק כתמר יפרח הוא מביא בשם הגראי"ל, שהנפטר בחודש ניסן ניצול מחיבוט הקבר. וצ"ע המקור, אם לא שנאמר שסבר שאין חיבוט הקבר בימים שאין בהם נפ"א. כנראה כוונתו למה שאמרו במדרש: מעשה בתלמיד אחד של ר' עקיבא שאמרו לו בחלום באדר אתה מת וניסן אי אתה רואה מה שזרעת לא תקצר, בא לו לפני ר' עקיב...
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 20, 2020 12:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 199
צפיות: 9007

Re: בית מדרש הגר"א

הרב שייף נפיק. לי ידוע שבתלמוד תורה חכמת שלמה שנפתח בהכוונת הגר"ש הוא לא נתן שיכניסו משהו בסגנון זכרו (על זילברמן לא היה על מה לדבר), והיה מאד תקיף שילמדו כמו בחיידרים הישנים, ובאמת כמדומני שזה החיידר (בירושלים) שמתחיל גמרא בגיל הצעיר ביותר. יתכן. אני שמעתי משני אנשים שונים שהוא אמר את זה. יתכ...
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 20, 2020 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יציאת מצרים בזכות התשובה?
תגובות: 3
צפיות: 114

Re: יציאת מצרים בזכות התשובה?

עיין תנחומא בא ט' עשו תשובה אגאלם לדורות ואם לאו לשנים.
וראה גם תנדב''א רבה פרק ו' מה שממשיל לעבד שכעס עליו רבו.
ועיין גם תנחומא סו''פ אמור מש''כ ''אמר הקב''ה בעולם הזה אתם נמסרים ביד אוה''ע'' ושם מדובר על ישראל במצרים. ויש לדחות קצת. עכ''פ אם היה בחינה של כעס וכו' היה שייך תשובה. ועיין.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 19, 2020 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבנו האם היה בעל מידות טובות מטבעו
תגובות: 27
צפיות: 2917

Re: משה רבנו האם היה בעל מידות טובות מטבעו

שמעתי מאדם גדול, שזה שייך לענין של ידיעה ובחירה, משה שנולד האיר כל הבית, כי היה ידוע שיבחר בטוב, ולכן כבר עכשיו האיר ומעכשיו כבר התנוצצו בו כל המעלות שהתגלו בו אחר כך שעבד ע''ע.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 19, 2020 8:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 199
צפיות: 9007

Re: בית מדרש הגר"א

אין החי מכחיש את החי..
0527678816
תשאל אותו
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 19, 2020 2:13 pm
פורום: עזר אחים
נושא: פראק בהשאלה/ השכרה לחתן רזה ונמוך במיוחד.
תגובות: 0
צפיות: 133

פראק בהשאלה/ השכרה לחתן רזה ונמוך במיוחד.

באישי.
תודה רבה מאוד.
כמובן שישולם ניקוי יבש והנצרך.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 19, 2020 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממשה עד משה לא קם כמשה
תגובות: 16
צפיות: 1922

Re: ממשה עד משה לא קם כמשה

לגבי השאלה של זלזול - ודאי שהתנאים והאמוראים היו גדולים ממנו ולא חשבו אחרת, הכוונה לחלק של התועלת שהרמב''ם הועיל בחיבורו. ופשוט.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 19, 2020 2:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 199
צפיות: 9007

Re: בית מדרש הגר"א

הרואה, אנחנו מכבדים מאוד את ה פרשנות שלך ואת הדעות שלך הן ביחס להיסטוריה של עולם הישיבות ודרכו של הרב שך, והן בתפקיד שאתה מייעד לעולם הישיבות בזמנינו, זו דעתך והיא חשובה. המענה של הגראי"ל זצ"ל אליך, ובודאי של הגר"ש אינם משקפים את הלך רוחם הכללי, הגראי"ל לא שלח את נכדיו לעיר העתי...
על ידי שייף נפיק
ג' ינואר 14, 2020 2:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3696

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

דף י' הערות קצרות ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה. ואף שהקב''ה אמר על טביעת המצרים מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה, י''ל מפלתן אינו מיתתן. ואולי אף אם נאמר מיתתן ממש, כבר היה לאחר מכן, ולא באותו הזמן, וזה שאמר הקב''ה ''טובעים'' היינו כעת, ויש חילוק. ועיין. הגמ' הביאה ת''ר על חזקיהו המלך. והקשה ר...
על ידי שייף נפיק
ג' ינואר 14, 2020 9:59 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר עמק המלך מהדורה חדשה
תגובות: 4
צפיות: 287

Re: ספר עמק המלך מהדורה חדשה

אכן. יישר כחך
וסליחה על הטרחה!!
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 13, 2020 12:14 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר עמק המלך מהדורה חדשה
תגובות: 4
צפיות: 287

Re: ספר עמק המלך מהדורה חדשה

אצלי בגירסא האחרונה של אוצר החכמה
במהדורה החדשה
יש הקדמה, ואז הספר מתחיל משם
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 13, 2020 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4374
צפיות: 549086

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

חשוב לי מאוד עמודים מספר ''סיפור העם העברי '' (יסיף) ירושלים תשנ''ד
עמ' 334
648
649
תודה רבה מאוד!
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 13, 2020 11:40 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר עמק המלך מהדורה חדשה
תגובות: 4
צפיות: 287

ספר עמק המלך מהדורה חדשה

מתחיל מעמוד 537
???
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 12, 2020 1:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)
תגובות: 11
צפיות: 418

Re: ברכות י"א ע"ב - הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

עיין תענית ו, ב
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 12, 2020 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11532

Re: בעניני השדים

איך רמב''ן יפרש את דברי חז''ל??
ומלאך כשבא בגוף (וכענין אליהו) וכן שד אפשר לראותםץ
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 12, 2020 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11532

Re: בעניני השדים

זה ברור מדברי חז''ל שיש מציאות לראות שדים, וכמש''כ לאחד נראה ומזיק, ואכמ''ל, רק כוונת הרמב''ן ע''ד כלל. ובמקום שלא נתנה לו רשות להראות. ואי''ה בל''נ אשנה פרשתא דא.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 12, 2020 12:51 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'
תגובות: 9
צפיות: 1355

Re: הערות בפיוט 'כי אשמרה שבת'

ומה הריווח בגירסא זו?
על ידי שייף נפיק
ו' ינואר 10, 2020 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11532

Re: בעניני השדים

סגי נהור כתב:
שייף נפיק כתב:אינו מובן, מתי יחתום את פיו? לעולם? ומה עם האף?

מן הסתם בשעה שמסתכל.
אני מבין שחוץ מזה הכל מובן לך...

מה לא מובן לך?
על ידי שייף נפיק
ו' ינואר 10, 2020 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11532

Re: בעניני השדים

אינו מובן, מתי יחתום את פיו? לעולם? ומה עם האף?
על ידי שייף נפיק
ו' ינואר 10, 2020 1:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?
תגובות: 25
צפיות: 1136

Re: לא יחבול רחים ורכב כי נפש הוא חובל = חתן וכלה ?

וראה עוד ספר אמת ואמונה לרבי יוסף צובירי עמ' ה' -ח' ובהערות ''מראש אמנה'' שם.
על ידי שייף נפיק
ו' ינואר 10, 2020 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרשת שמות - עונשו של העובר על גזירת פרעה
תגובות: 1
צפיות: 166

Re: פרשת שמות - עונשו של העובר על גזירת פרעה

על המיילדות שפרה ופועה כתוב בספר הישר שאמר להם ''ושרפתי אתכן ואת כל בתיכן באש''
ולפי הרמב''ן ורבינו בחיי הסתיר הדבר, ולא פרסם את הגזירה. ועיין.
על ידי שייף נפיק
ו' ינואר 10, 2020 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות לחידודא [א]
תגובות: 24
צפיות: 2931

שמשון הקדוש

בעבר כמדומה דנו פה על קדמותו - קדושתו- של הביטוי ''שמשון הגבור'' כעת נשאלתי מקרובי שיחי' שבתו היתה בהשתלמות שם טענו כי יש לומר שמשון הקדוש.
האם ידוע על מקור קדום??
והאם באמת דברו כאן על שמשון הגבור?
בתודה
מצפה לתשובתכם הרמה
על ידי שייף נפיק
ו' ינואר 10, 2020 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11532

Re: בעניני השדים - מידי דצייר וחתים לית ליה רשותא

בברכות ו' א' מבואר שהרוצה לראות השדים יקח אפר השליא של חתול וכו' ואח''כ את האפר יגנוז בגובתא דפרזלא ולחתמיה בגושפנקא דפרזלא דלמא גנביה מיניה. ופירש''י: ''בחותם של ברזל דבמידי דצייר וחתים לית להו רשותא..'' לא הבנתי, למה בברזל דוקא, אפילו שק ומרצופין של עור או כל דבר שחתום גם אמור לעזור ולמה דוקא ברזל...
על ידי שייף נפיק
ה' ינואר 09, 2020 11:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתים ובידיהם מזלגות!
תגובות: 11
צפיות: 381

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

השווה מנהג קדום (מובא בספר חסידים שלא לעשות כן) שמי שנהרג על קידוש ה' היו קוברים אותו עם סכין וכדו'
על ידי שייף נפיק
ב' ינואר 06, 2020 1:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקון טעות: תנצב"ה.
תגובות: 28
צפיות: 4746

Re: תיקון טעות: תנצב"ה.

מוזר קצת לכתוב על גן עדן ''מקדם'' שהוא מסמל דבר עבר ולא הווה. פלא.
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 05, 2020 2:10 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 387
צפיות: 63625

Re: ◆ אלון בכות ◆

[quote="איש_ספר"]שריד משפחתו של הגה"ק ר' אברהם גורדז'נסקי הי"ד! ר' יצחק, שם עצמו כאלם בכל מה הקורות איתו בגיא ההריגה. זכיתי לדבר אודתיו עם ידידו הקרוב אליו מזה 69 שנה, מורי ורבי הגאון רבי אליקים פשקס שליט''א. והעלה על נס את אמונתו הגדולה, וסיפר שאמר לו מרן המשגיח הרב וולבה, שכשחי...
על ידי שייף נפיק
א' ינואר 05, 2020 1:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת ויגש. '-עיניכם רואות - בכבודי' מה הראייה מזה.
תגובות: 0
צפיות: 174

פרשת ויגש. '-עיניכם רואות - בכבודי' מה הראייה מזה.

בפשטות כוונת יוסף היתה להראות להם שהוא יוסף אחיהם, ומה ראיה מכבודו לזה. זה יותר ראיה להיפך?
על ידי שייף נפיק
ו' ינואר 03, 2020 1:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הרן - מראשוני מוסרי הנפש על קידוש ה'. מה ידוע עליו?
תגובות: 4
צפיות: 506

הרן - מראשוני מוסרי הנפש על קידוש ה'. מה ידוע עליו?

שאלה שנשאלה: הרן בן תרח היה ראשון לנהרגים עקדה"ש האם מוזכר: דמותו, השפעתו ותפקידו?
על ידי שייף נפיק
ה' ינואר 02, 2020 3:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 421
צפיות: 64360

Re: עזרה בזיהוי חתימות

מי הם היו?
20200102_150709.jpg
20200102_150709.jpg (996.18 KiB) נצפה 545 פעמים
על ידי שייף נפיק
ה' ינואר 02, 2020 3:01 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 421
צפיות: 64360

Re: עזרה בזיהוי חתימות

20200102_145909-1.jpg
20200102_145909-1.jpg (695.62 KiB) נצפה 546 פעמים

מי זה?
נראה שכ' זה הספר שייך לר' יעקב קאפיל אויערבך
הספר משנת תרכ''ה
על ידי שייף נפיק
ה' ינואר 02, 2020 2:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מכירת ספרים
תגובות: 319
צפיות: 63041

Re: אשכול מכירת ספרים

כמה זה יכול להמכר??
20200102_145612.jpg
20200102_145612.jpg (1.1 MiB) נצפה 427 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם