החיפוש הניב 1298 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שייף נפיק
ג' דצמבר 18, 2018 1:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דכתיב - דאמר קרא ''רחמנא אמר'' - ''אמר רחמנא''
תגובות: 3
צפיות: 69

דכתיב - דאמר קרא ''רחמנא אמר'' - ''אמר רחמנא''

נשאלתי היום מהו הכלל, מתי אומרת הגמרא ''דכתיב'' ומתי ''דאמר קרא''
עוד, מה בין ''רחמנא אמר'' ל''אמר רחמנא''
אצפה לתשובתכם
על ידי שייף נפיק
ש' דצמבר 15, 2018 9:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?
תגובות: 15
צפיות: 265

Re: האם יעקב אבינו ע"ה ידע את כל מעשה מכירת יוסף?

אני הקטן שאלתי שהלא היה לו רוח הקודש כבר ונבואה, ואם כן ידע בנבואה.
ובראשונים כתוב שיוסף לא היה בא הרבה אל אביו וגם לא מתייחד עם אביו לבד אלא עם אחרים כדי שלא ישאלנו מה עשו לו השבטים. ואם היה לו נבואה ורוה"ק הלא ידע מעצמו.
על ידי שייף נפיק
ה' דצמבר 13, 2018 10:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת מקץ ''לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו''
תגובות: 13
צפיות: 285

Re: פרשת מקץ ''לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו''

מה זה הספר?
של הרב קראקובער?
על ידי שייף נפיק
ה' דצמבר 13, 2018 1:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ודאי חפש ''מתחסד עם קונו''
וענין העלוי לכבודו ית' הוא רק כלפינו וכמו שהאריכו הספרים עיין נה"ח ריש שער ב' ועוד.
על ידי שייף נפיק
ה' דצמבר 13, 2018 11:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

Re: ◆ עבודת ה' בימות החול בבירור לט מלאכות ובשבת רק ברוחניות'

מקור קדום לזה בחכמי האמת.
ושכמ"ה
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 12, 2018 7:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 75
צפיות: 1667

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

צ"ל מציאה, שלמדתי הסוגיא התקשה מו"ר בענין ההיתר איזה היתר יש כאן וכבר הנו"כ תמהו בזה טובא. וחיפשתי בנו"כ הרמב"ם ואפילו בהגהות וציונים של פרנקל לא הביאו שום מקור, ובבר אילן קפץ לי הזוהר.. פעם דברתי על זה עם הגאון ר' משה שפירא זצ"ל, והוא אמר לי שהבריסקר רב אמר שהיתר אסיפ...
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 12, 2018 3:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מעיקר הדין כל שהגיע לכלל דעת דן
מקור??

אלפי תודות!
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 12, 2018 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

במקרא מפורש וארא
'-כמו שאמרו צדיקי הדור להשי"ת אם לא תמהר לגאול ישראל אז תגאל גויים''
מי מכיר מקור לביטוי כזה?
יישר כח גדול!!
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 12, 2018 2:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כתב במקרא מפורש פרשת שמות ''דכבר כתבו דמלך הוי דן כדיני בני נח הורג שלא בעדים'' מי יודע מקור לדברים אלו? עוד שם מביא מהחינוך שבן נח נהרג על פי עצמו. היכן החינוך? אלפי תודות מראש ראה רמב"ם מלכים ספ"ג וספ"ט, וסנהדרין ס"פ יח. החינוך במצוות כו וקצב. יישר כח עצום!! וגם להרב דנני!!
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 12, 2018 2:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כתב במקרא מפורש פרשת שמות
''דכבר כתבו דמלך הוי דן כדיני בני נח הורג שלא בעדים''
מי יודע מקור לדברים אלו?
עוד שם מביא מהחינוך שבן נח נהרג על פי עצמו.
היכן החינוך?
אלפי תודות מראש
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 12, 2018 12:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 75
צפיות: 1667

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

צ"ל מציאה, שלמדתי הסוגיא התקשה מו"ר בענין ההיתר איזה היתר יש כאן וכבר הנו"כ תמהו בזה טובא. וחיפשתי בנו"כ הרמב"ם ואפילו בהגהות וציונים של פרנקל לא הביאו שום מקור, ובבר אילן קפץ לי הזוהר.. פעם דברתי על זה עם הגאון ר' משה שפירא זצ"ל, והוא אמר לי שהבריסקר רב אמר שהיתר אסיפ...
על ידי שייף נפיק
ג' דצמבר 11, 2018 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 75
צפיות: 1667

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

לענין כתב:
שייף נפיק כתב:צ"ל מציאה, שלמדתי הסוגיא התקשה מו"ר בענין ההיתר איזה היתר יש כאן וכבר הנו"כ תמהו בזה טובא. וחיפשתי בנו"כ הרמב"ם ואפילו בהגהות וציונים של פרנקל לא הביאו שום מקור, ובבר אילן קפץ לי הזוהר..


מציאה זו הובאה כבר לפני שנים בחבצלת השרון (קרליבך)

ברוך שכונתי.
על ידי שייף נפיק
ג' דצמבר 11, 2018 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 75
צפיות: 1667

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

צ"ל מציאה, שלמדתי הסוגיא התקשה מו"ר בענין ההיתר איזה היתר יש כאן וכבר הנו"כ תמהו בזה טובא. וחיפשתי בנו"כ הרמב"ם ואפילו בהגהות וציונים של פרנקל לא הביאו שום מקור, ובבר אילן קפץ לי הזוהר..
על ידי שייף נפיק
ג' דצמבר 11, 2018 8:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 75
צפיות: 1667

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

גם שם לא מוזכר המשפט הנ"ל, ודאי שנאמר המושג אסיפה אבל המשפט הזה שהרמב"ם מביא שהוא ממש ציטטה - לא מופיע בשום מקום מלבד הזוהר.
על ידי שייף נפיק
ג' דצמבר 11, 2018 8:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 75
צפיות: 1667

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

עוד בזה, הרמב"ם פרק א' מהלכות שחיטה שדגים אסיפתם היא המתרת אותן ולא מצאו מקור לדברי הרמב"ם. והוא בזוהר רעיא מהימנא כי תצא רעח ב. ולא הביאו הגר"ר מרגליות. המקור הוא במסכת חולין טז ע"ב במחילת כת"ר אין גמרא כזו!! המשפט 'אסיפתן היא המתרת אותן' נמצא רק בזוהר! ואם אין אתם מאמינים...
על ידי שייף נפיק
ג' דצמבר 11, 2018 2:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 75
צפיות: 1667

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

עיין היטב ברמב"ם, גם דגים וגם חגבים.
על ידי שייף נפיק
ג' דצמבר 11, 2018 11:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 75
צפיות: 1667

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

עוד בזה, הרמב"ם פרק א' מהלכות שחיטה שדגים אסיפתם היא המתרת אותן
ולא מצאו מקור לדברי הרמב"ם.
והוא בזוהר רעיא מהימנא כי תצא רעח ב.
ולא הביאו הגר"ר מרגליות.
על ידי שייף נפיק
ב' דצמבר 10, 2018 11:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 92
צפיות: 1213

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

יב
''כי פליגי באשפה שבבית''
לא הבנתי, הרי מדובר שאבדו גדייו ותרנגוליו, ומצאן שחוטות, ואיפה מצאן? באשפה שבביתו, ומי שחטן? המוצא או הגנב, ומה שייך לדון האם אדם עשוי להטיל באשפה, הרי כלל אין זה ביתו.
על ידי שייף נפיק
ב' דצמבר 10, 2018 12:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא
תגובות: 11
צפיות: 238

Re: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא

לא הבנתי. לכאורה להיפך, בגלל היותה כותית ואין לה איסור ללבוש בגד כזה לכן שילם, וזו המסירות נפש שתיכף קרע ומסר ממונו ולא המתין לבדוק אם ישראלית היא או כותית אלא קרע תיכף.
על ידי שייף נפיק
א' דצמבר 09, 2018 12:59 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת מקץ ''לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו''
תגובות: 13
צפיות: 285

Re: פרשת מקץ ''לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו''

עכ"פ הלשון תמוה קצת, דיותר היה להם להזכיר בני ביתם העטופים ברעב שאין איך לעזור להם מלהזכיר רק את זה שאין איך לשלוח, ובכלל, אם יוסף יכלא אותם ולטענתו הם מרגלים וכי יתן להם להוציא אוכל ממצרים? מדברי הרמב"ן נראה שהבינו ודאי שיוכלו לשלוח תבואה רק הענין הטכני של האפשרות לשנע את המאכלים הוא הבעי...
על ידי שייף נפיק
א' דצמבר 09, 2018 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: מועדים חדשים לעתיד לבוא
תגובות: 5
צפיות: 124

Re: מועדים חדשים לעתיד לבוא

לגבי ראשי חדשים יש ללמוד מהמקרא ''והיה מידי חודש בחדשו ומידי שבת.. יבוא כל בשר להשתחוות'' והשתחוואה מישך שייכא לרגל. וכמו שמצינו בתפילת מוסף שמבקשים על ההשחוואה, (ויש באמתחתי ביאור בזה מאחד ממו"ר וחזון למועד תרתי משמע) וכמדומה שיש על זה בפסיקתא על הפסוק הזה. ע"ש. ומסתמא יחוגו את חג הגאולה ...
על ידי שייף נפיק
א' דצמבר 09, 2018 12:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת מקץ ''לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו''
תגובות: 13
צפיות: 285

פרשת מקץ ''לקחת אותנו לעבדים ואת חמורינו''

שאלה שהפריעה לי.
הם הולכים להמכר לעבדים, וזה מה שמענין עכשיו - החמורים? אתמהה!
ושמעתי ששיש ביאור בזה מהגרי"ז. ואצפה לתשובתכם.
על ידי שייף נפיק
ו' דצמבר 07, 2018 12:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 572
צפיות: 64485

Re: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל

שמעתי מהגאון רבי ברוך שפירא שפעם שאל אותו אודות הכבוד שהחזון איש חלק לו שקם וליוהו וכו', ואמר לו מי סיפר לך כאלו דברים? ואמר לו שהרבנית ספרה לו, ואמר וכי אתה מאמין לכל מה שהוויבערס אומרות?!.. ופעם ספרו לו משפחה משוויץ שהגראי"ל התאכסן אצל הוריהם באותם השנים ואמרו שחדשיים לא עלה על מיטה, ור' ברוך...
על ידי שייף נפיק
ו' דצמבר 07, 2018 12:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה ה: - בר בי רב דחד יומא
תגובות: 11
צפיות: 336

Re: חגיגה ה: - בר בי רב דחד יומא

זה ממקום אחר שכתבתי בזה רש"י מפרש שר' יעקב (ה'בר בי רב דחד יומא') היה "מהלך ג' חדשים מביתו לבית המדרש, ונוסע מביתו אחר הפסח ולומד יום אחד וחוזר לביתו לשמח את אשתו לחג הסוכות". לא הבנתי למה הוכרח לזה, ולא אמר פשוט יותר, שאמת ביהמ"ד היה קרוב אליו, אבל הוא לא יכל ללמוד אלא יום אחד? ...
על ידי שייף נפיק
ו' דצמבר 07, 2018 12:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה ה: - בר בי רב דחד יומא
תגובות: 11
צפיות: 336

Re: חגיגה ה: בר בי רב דחד יומא

היה הולך רק בחודשי הקיץ ובחורף היה נשאר בבית כפי שרש"י מדייק הולך אחרי פסח וחוזר לסוכות , ובשבועות לא היה בבית, הנה מה שכתבתי באתר פורטל דף היומי. רש"י ד"ה היה רגיל כו'. מהלך שלשה חדשים היה מביתו לבית המדרש ונוסע מביתו אחר הפסח ולומד יום אחד וחוזר לביתו לשמח את אשתו בחג הסוכות: נראה ...
על ידי שייף נפיק
ה' דצמבר 06, 2018 11:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב אבינו התגלה ליוסף
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: יעקב אבינו התגלה ליוסף

רבים מפרשים שלא היה זה מראה או חזון רק בעיני לבו הביט ונזכר בדמות דיוקנו ופרש.
וכמדומה שכ"כ מזה בפורום
על ידי שייף נפיק
ה' דצמבר 06, 2018 11:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל - החזון יחזקאל
תגובות: 67
צפיות: 32997

Re: רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל - החזון יחזקאל

מורי ורבי הגאון ר' רפאל קונסטלר סיפר בשם בנו: שמאהבת הפשט שלו חיבב את הביאורים לחזון יחזקאל עוד יותר מהחידושים. ופעם אמר מו"ר הגרמ"ש שפירא עליו שהוא גאון בפשט ונכדו הלך וסיפר הדברים לסביו.. ואחרי זמן שמע שמספר את זה לאחרים שהגרמ"ש שבחו.. ( כמה ענוה.. הגרמש"ש היה אולי בן חמישים אז...
על ידי שייף נפיק
ה' דצמבר 06, 2018 11:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו
תגובות: 9
צפיות: 1243

Re: רבי נחום מהורדנא זצוק"ל וצאצאיו

מפורסם שהיה מסתובב אצלו. יש על זה ספורים בשאל אביך ויגדך אחד מהם שהח"ח הסתתר לראות את מעשיו ואז התחיל ללמוד קבלה, וליהטה אש סביבו, ואמר על זה הגרב"ב זה שליהטה אש סביב ר' נחום אינו חידוש, זה שהח"ח בגיל שש עשרה ראה את האש זה חידוש! ויש מעשה מפורסם - והוא ענינא דיומא - שהח"ח היה אצל...
על ידי שייף נפיק
ה' דצמבר 06, 2018 6:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

שבת קודם הבריאה

איפה מצאנו במקובלים ש''היה שבת קודם הבריאה''?
תודה גדולה מראש!!
על ידי שייף נפיק
ה' דצמבר 06, 2018 12:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אולי בכל זאת??
אלפי תודות!!
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 05, 2018 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטעם לקריאת ההפטרה
תגובות: 7
צפיות: 648

טעם ההפטרה - ונוסח הברכות

בספר תשבי ערך 'פטר' ''והנה אכתוב לך מה היא סיבת ההפטורה כפי מה שמצאתי כתוב, שאנטיוכס הרשע מלך יון גזר על ישראל שלא יקראו בתורה ברבים, מה עשו ישראל, לקחו פרשה אחת מנביאים שענינה דומה לענין מה שכתוב בפרשה ההיא....'' וידי"נ הג"ר משה דוד רדין שיחי' שליט"א ביאר שלפי"ז מובן היטב נוסח ב...
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 05, 2018 3:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

.
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 05, 2018 3:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1116
צפיות: 81812

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אנא ואנא מחפש בדחיפות
מקור שאחד שאל את רבי חיים פאלאג'י מה העילוי נשמה הטוב ביותר שעל ידו ינצל מדינה של גיהנום ואמר לו לבנות מקווה טהרה.
אלפי תודות מראש!!
כל מקורות נוספים במעלת תרומת מקוה טהרה גם יעזרו לי, אבל ר' חיים פלאג'י ממש דחוף.ףויחולו ברכות על ראשכם
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 05, 2018 3:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 249
צפיות: 19504

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

הרב רוזנברג הוא לא תלמיד של הרב מינצברג, אמנם הוא הושפע ממנו רבות בקלטות.
הוא עורך ראשי באוצר מפרשי המקרא.
ויותר מזוהה כתלמיד של הרב אליהו מאיר פייבלזון.
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 05, 2018 3:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איש נבון וחכם - למה?
תגובות: 7
צפיות: 195

Re: איש נבון וחכם - למה?

הוא אמר שצריך הרבה חכמה - ראיית הנולד, לאסוף הרבה הרבה במושגים של רעב - למרות שעכשיו שנות שובע. ובינה - להבין דבר מתוך דבר - להבין מתוך המצב שיהיה איך להתכלכל נכון עכשיו בשנות השובע כדי לחיות נורמלי בשנות הרעב. לבצע יכולים אנשים רבים, חכמה ותבונה מיוחדים נדרשים למצב אבסורדי שכזה, שבע שמעולם לא היה כ...
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 05, 2018 10:09 am
פורום: חנוכה
נושא: דברי גנאי וכדו' מול נרות חנוכה
תגובות: 4
צפיות: 142

Re: דברי גנאי וכדו' מול נרות חנוכה

השאלה אם יש מצוה בכל החצי שעה כמקיים מצוה שנאמר שלא יהיו מצוות בזויות עליו, או שאין כבר קיום, וכמו שכבתה אין זקוק לה, ואם כן אין על זה אפילו בזיון.
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 05, 2018 9:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איש נבון וחכם - למה?
תגובות: 7
צפיות: 195

Re: איש נבון וחכם - למה?

שמעתי שבוע שעבר מת"ח אחד איני זוכר שמו כעת, ששאל כן, ותירץ, שלחיות בזמן שובע גדול כל כך ולחסוך כראוי צריך חכמה ותבונה מיוחדים, לראות ולחיות את הנולד - דבר הבא מתוך דבר כראוי. ופשוט.
על ידי שייף נפיק
ד' דצמבר 05, 2018 12:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לא הוו ידעי רבנן
תגובות: 3
צפיות: 187

Re: לא הוו ידעי רבנן

ועוד, שבכל המקומות קבלו תשובה מאמתא דבי רבי, וכאן זה ההוא טעיא שזה שליח שמיימי וי"א שהוא אליהו הנביא, וזה שהוא נזקק לזה מורה על חשיבות הענין, שלא בא רק בתור לבאר מילה אלא לבאר הענין. ודוק.
על ידי שייף נפיק
ג' דצמבר 04, 2018 11:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לא הוו ידעי רבנן
תגובות: 3
צפיות: 187

Re: לא הוו ידעי רבנן

דברים אלו כמדומה שבהם פותח הסבא ר' יוזל' מנהוברדוק את ספרו מדריגת האדם על הבטחון. לפני שנים למדתי עם מו"ר את הגמ', והזכרתי את הפירוש, והתקשנו בזה ומו"ר אמר בזה ביאור וכעת איני זוכר בדיוק, אבל הכיוון הוא שכל הדברים הם דברים לא מובנים מבחינת המושג, למשל חלוגלוגות, זה שם עצם בלתי ידוע, ואו שי...

עבור לחיפוש מתקדם