פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 1044 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שייף נפיק
ה' אוגוסט 16, 2018 2:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גדלות מול שלימות
תגובות: 4
צפיות: 100

Re: גדלות מול שלימות

לא נכון לומר שהחפץ חיים לא הנהיג, דעת הח"ח נשמעה תמיד, ור' חיים עוזר שבהחלט נשא בעול הכלל כפף עצמו בביטול מוחלט לח"ח. זה לא היה כמו היום שיש מועצת למיניהם וכולם נשמעים, המציאות פשוט היתה אחרת, וכל רב היה נביא בעירו, ורק לבעיות מאוד מאוד ציבוריות נתאספו גדולי ישראל והחליטו יחד ושם בוודאי שה...
על ידי שייף נפיק
ה' אוגוסט 16, 2018 2:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כיצד מכתירים "מגיד מישרים"?
תגובות: 7
צפיות: 114

Re: כיצד מכתירים "מגיד מישרים"?

מאימתי שנתפרסם שמו, וישיחו בו יושבי שער, ומוזרות בלבנה יסיחו זו לזו ממעשיותיו...
וגבאי כי יחפוץ בתהלתו יזמינוהו לבית מדרשו, ויכתירהו עלי מודעות בכתר המגידות למען לא יבוש בשליחותו...
ואם יחצני"ם יש לו הלא ישירו תהלתו כפי ערך ממונו...
ולמאי נפ"מ? לממון?
על ידי שייף נפיק
ה' אוגוסט 16, 2018 2:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?
תגובות: 15
צפיות: 716

Re: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?

לענ"ד קשה לומר בכלל שהכהן קפץ בדילוג, ומסברא דגמ' השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן וכו'
על ידי שייף נפיק
ד' אוגוסט 15, 2018 11:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תקיעת שופר באלול על ידי קטן
תגובות: 4
צפיות: 64

Re: תקיעת שופר באלול על ידי קטן

לכאורה הסברא נותנת שמותר אין בזה קיום דבר שבקדושה או להוציא ידי חובה, ומסתמא שאפשר אף בשופר פסול. הענין הוא זכר לתקיעות שתקעו זכרון לחטא העגל וכדי לעורר לתשובה, ואין בזה דינים.
על ידי שייף נפיק
ד' אוגוסט 15, 2018 11:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 21
צפיות: 161

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

הגאון רבי שמואל דויטש שליט"א סיפר לי שהחזון איש אמר לאביו לשלוח אותו לת"ת ויז'ניץ בגלל שזה היה החיידר היחיד שדברו אידיש.
על ידי שייף נפיק
ד' אוגוסט 15, 2018 8:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 715
צפיות: 45891

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

איה מקום הזוהר שהנרצח ולא נודע מי הכהו מתרעם על דמו שנשפך, ועל ידי התעוררות לתשובה נתייס הדם מתרעומתו כי אין זה מיתה לחינם, ואין זה 'דם נקי'
מובא במקרא מפורש.
מצפה לתשובתכם במהרה
על ידי שייף נפיק
ד' אוגוסט 15, 2018 8:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 715
צפיות: 45891

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

המנחת אלעזר בספרו דברי תורה כותב: "על פי הידוע בספר מדרש תלפיות (*) כי מה שהצדיק רגיל לעשות בעולם הזה, גם שם בעולם העליון עושה אחר כך" - האם יש מי שיודע להפנות למיקום מדוייק בספר מדרש תלפיות או במקום אחר ועד"ז מביא במקום אחר בספרו: " היינו שזהו עָסַק שם בתפלות ובקשות בקולות ובצו...
על ידי שייף נפיק
ג' אוגוסט 14, 2018 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים עם כהנים רבים - מעלה יש בה?
תגובות: 5
צפיות: 125

Re: ברכת כהנים עם כהנים רבים - מעלה יש בה?

שוב חשבתי די"ל דיש מעלה מצד דברי החרדים שהישראל מקיים מצוה גם כן, ובגדר הדבר יש אומרים שהוא השתתפות במצווה עם הכהן, ואם כן יש כאן מעלה במרובים העושים את המצוה, ודוק.
על ידי שייף נפיק
ג' אוגוסט 14, 2018 2:39 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לייפות דבר
תגובות: 3
צפיות: 62

Re: לייפות דבר

ירמיהו ד' ל' ''לשוא תתיפי'' ושפ לכאורה הוא כהאופן הראשון, ומוכח מהכתוב שם ''כי תקרעי בפוך עיניך'' שהוא צביעת העינים בצבע שאינו דוקא מצבע העין.
על ידי שייף נפיק
ג' אוגוסט 14, 2018 9:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים עם כהנים רבים - מעלה יש בה?
תגובות: 5
צפיות: 125

ברכת כהנים עם כהנים רבים - מעלה יש בה?

נסתפקתי במי שיש לו אפשרות להתפלל במקום שיש ברכת כהנים שישנם כהנים רבים האם מעלה יתירה יש בזה או לא, ומשום שאין הכהנים נותנים את הברכה אלא הקב"ה, רק דזה דרכם, ואם כן מאי מהני ביותר כהנים. ויל"ע.
על ידי שייף נפיק
ב' אוגוסט 13, 2018 9:59 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת אורח
תגובות: 3
צפיות: 107

Re: ברכת אורח

ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים כו׳ שמעתי פעם ע״ד צחות שהברכה נאמרה ביותר כוונה כשמברך עצמו גם כן. אולם לכאורה אין זה הפשטות. גם ראיתי באמרי נועם (הגר״א) ברכות מו. שמחק תיבת ״ונכסינו״. אשמח במראי מקומות בזה. המשגיח הרב וולבה זצ"ל פירש כן ולא נראה לי שבדרך צחות, ועל דרך שהצדיק נהנה ממישהו שאז הברכה...
על ידי שייף נפיק
ב' אוגוסט 13, 2018 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חייל עם מטריה?!
תגובות: 45
צפיות: 695

Re: חייל עם מטריה?!

התמונה עם מטריה זה ירידת הדורות, פשוטו כמשמעו (גם בצה"ל הכלל הזה תקף). אך לענין המדובר כאן בענין לימוד מלבוש חיילים ניתן להוסיף את הכפתורים שבקצה שרוול החליפה שמקורם בכך שבצאות היו נוהגים לתפור כפתורים לאורך כל השרוול בכדי שלא ינגבו בהם את החוטם כבממחטה. ןעןד ניתן להוסיף שהמקור לעניבה הוא מאות...
על ידי שייף נפיק
ב' אוגוסט 13, 2018 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרה בתשובה בחלום
תגובות: 12
צפיות: 220

Re: חזרה בתשובה בחלום

חלמא טבא חזאי..
מי שהניח תפילין בחלום האם יצא יד"ח?...
ודאי דישן לאו בר מצוה הוא כלל!
על ידי שייף נפיק
ב' אוגוסט 13, 2018 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר
תגובות: 104
צפיות: 4132

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

שני ר' יוסף ליס
וכבר נכב"ב בפורום
שני ר' אברהם דב אויערבך. (הדוד ולהבל"ח אחיינו שליט"א הרב דטבריה)
על ידי שייף נפיק
ב' אוגוסט 13, 2018 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר
תגובות: 104
צפיות: 4132

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

סתם ר' חיים - בידוע שהוא ר' חיים בריסקער; אלא שלאחרונה סתם ר' חיים נהיה ר' חיים קנייבסקי. ולא שאני מכניס ראשי בין הרים גדולים, אלא שקצה דעתי משמוע "ראיתי ר' חיים נפלא על הסוגיא הזו"; "-כן, אבל אתה יודע שהוא כותב בראש הספר לא לסמוך על דעתו כהלכה למעשה"... אדכרתן מעשה... בחור בר מ...
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 12, 2018 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שדים חיים יותר מיב חודש?
תגובות: 5
צפיות: 140

Re: שדים חיים יותר מיב חודש?

בשר אין להם גם כן. עיין רמבן פ' קדושים על מהות הרכב גופם.
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 12, 2018 2:30 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אשכול תפילות סליחות ופיוטים - התעוררות מחודשת
תגובות: 3
צפיות: 99

Re: אשכול תפילות סליחות ופיוטים - התעוררות מחודשת

דרומי כתב:מהיכן מקור שני הפתגמים שכתבת בסוף?

יש מעין זה בחובות הלבבות מי שאין לו עיקר אין לו תוספת ולהיפך.
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 12, 2018 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"
תגובות: 7
צפיות: 197

Re: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"

לפי"ז מתורצת קושיית הראשונים ביומא איך ראה שם מלאך הלא וכל אדם לא יהיה בבואו לכפר בקודש עד צאתו, ואפילו אלו שנאמר בהם ופניהם פני אדם. והשתא מבואר שהיה בחוץ. ודוק.
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 12, 2018 2:14 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דגל הרבנים חסר עמוד
תגובות: 2
צפיות: 80

Re: דגל הרבנים חסר עמוד

ישר כחכם!
מה עם שערי תורה הוורשאי חסרים כחמש שנים!!
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 12, 2018 8:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: שדים חיים יותר מיב חודש?
תגובות: 5
צפיות: 140

שדים חיים יותר מיב חודש?

מכדי כל בריה שאין בה עצם אינה חיה יותר מיב חודש, והשדים מתים כבני אדם כדחגיגה טז, וכיון שאין להם עצם אינם חיים יותר מיב חודש?
ואם כנים הדברים יש לדון לגבי תיבת נח, שמתו השדים. (וכבר הקשו כן לגבי שאר בריות ועיין גן רווה בזה)
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 12, 2018 8:54 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שמונה דנחמתא תשעח
תגובות: 5
צפיות: 140

Re: שמונה דנחמתא תשעח

דברים שבצנעא נוהג, וכמה מנהגי אבילות.
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 12, 2018 12:14 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שמונה דנחמתא תשעח
תגובות: 5
צפיות: 140

שמונה דנחמתא תשעח

הנה השנה קראו הפטרת שבת ראש חודש, והנה מן הדין ז' דנחמתא דוחה לקריאת הפטרה דר"ח רק כיון דגם בו יש פסוקי נחמה קוראים אותו. והפטרת עניה סוערה נקרא יחד עם הפטרת רני ושמחי, נמצא דהשנה ישנה יותר נחמה, והנה השנה היו יותר ימי אבילות, וכן הצום היה ביום ראשון שהוא קשה יותר, שיצאו מתוך מנוחה ועונג כמוש&q...
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 12, 2018 12:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 97
צפיות: 1563

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

כמדומה שהסטייפלער מדבר בחיי עולם שזה חלק מהענין של הסתר פנים בדור האחרון וכדי שלא לסלק את הבחירה ואין הספר תח"י כעת.
ואמנם, עיין אורחות יושר ערך השגחה וערך רוח הקודש. ( ונאים הדברים למי שאמרן)
על ידי שייף נפיק
ו' אוגוסט 10, 2018 4:24 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דגל הרבנים חסר עמוד
תגובות: 2
צפיות: 80

דגל הרבנים חסר עמוד

דגל הרבנים שנה ג' חוברת א חסר עמוד יג
ישנו בה"ב
על ידי שייף נפיק
ו' אוגוסט 10, 2018 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שפעמים מציאות החכם משפיעה על אמרותיו!
תגובות: 53
צפיות: 3257

Re: שפעמים מציאות החכם משפיעה על אמרותיו!

מה שנכון נכון כתב:
שייף נפיק כתב:ברוח חיים הישן יצא עם חיבור זה של ר'יהושוע העשיל הלוי חתנו של ר'איצלה מוולוז'ין.

חתן בנו.
[הוא ערך והוציא לאור את הרוח חיים. חיבר גם את העליות אליהו].

?
הוא לא היה חתן ר' איצל'ה? כמדומה שלר' איצל'ה לא היו בנים כי אם בנות!
ולכן היה הנצי"ב הממשיך בראשות הישיבה, לא כן?
על ידי שייף נפיק
ה' אוגוסט 09, 2018 11:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''מקרא מפורש'' להורדה
תגובות: 57
צפיות: 3106

Re: ''מקרא מפורש'' להורדה

ראה.docx
(20.29 KiB) הורד 12 פעמים

והשבוע:
השקפת התורה נגד הקומיניזם
למה התורה מזהירה על נדבות לעניים בשבועות יותר משאר מועדים.
רמז לדברי הרמב"ם שעדיף לתת צדקה פעמים רבות.
ועוד ועוד..
על ידי שייף נפיק
ה' אוגוסט 09, 2018 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שפעמים מציאות החכם משפיעה על אמרותיו!
תגובות: 53
צפיות: 3257

Re: שפעמים מציאות החכם משפיעה על אמרותיו!

ברוח חיים הישן יצא עם חיבור זה של ר'יהושוע העשיל הלוי חתנו של ר'איצלה מוולוז'ין.
ושם יש דברים מופלאים.
כמדומה שבזדון לא נדפס יותר עם פירוש זה, וכבר נכב"ב באיזהו מקומן. (אולי בהגאון או בר' חיים מוולוז'ין של הרב אליאך)
על ידי שייף נפיק
ה' אוגוסט 09, 2018 8:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שפעמים מציאות החכם משפיעה על אמרותיו!
תגובות: 53
צפיות: 3257

Re: שפעמים מציאות החכם משפיעה על אמרותיו!

פלא עצום על החכמים דכאן שליט"א
שנתעלם מהם ספר מעייני יהושוע - פשר דבר שהיה בכל ספרי רוח חיים שממש מאריך בכל כה"ג במסכת אבות. והרבה דברים מהכתוב שם למעלה מובא שם. עיינו שם ותרוו נחת
על ידי שייף נפיק
ה' אוגוסט 09, 2018 3:03 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''
תגובות: 12
צפיות: 224

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

יפה מאוד!
הא מנא לך?

והאם גם 'בת עמי לא תחשה' הוא במקורו ליום כפור? אם כן מובן מאוד הזכרת ''כאיש לקח מלא חופניו קטורת סמים דקה'' וגם ''עבודת משרתים באי היכל חדר בחדר''

ולמה נעלמו תפילות אלו מיום כפור?
על ידי שייף נפיק
ה' אוגוסט 09, 2018 2:46 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''
תגובות: 12
צפיות: 224

תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

מה פשר הגירסא ''כמה ימים''
וכי היו כמה ימי תפילות של ערב ראש חודש?
על ידי שייף נפיק
ה' אוגוסט 09, 2018 12:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: שיבושים ביוגרפים מופרכים
תגובות: 108
צפיות: 8445

Re: שיבושים ביוגרפים מופרכים

בטח אתה גם מתקשה להאמין שהרב שך היה ראש ישיבה בקרלין (לונינעץ)
על ידי שייף נפיק
ג' אוגוסט 07, 2018 12:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 337
צפיות: 27362

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

הרב שמואל דוד יעקובוביץ מלובלין שנות התרמ ומעלה
מיהו ומהו?

לפי הנראה החזיק ספרייה גדולה.
על ידי שייף נפיק
ב' אוגוסט 06, 2018 7:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 715
צפיות: 45891

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אני לא הבנתי את דבריו. ומשם הטעות.
אנא ואנא. איפה הרש"י שבני גד ובני ראובן קבלו נחלה משני עברי הירדן??
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 05, 2018 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 715
צפיות: 45891

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בעבודה זרה כ' א' מבואר בראשונים שהטעם שמותר לתת לגוי בשר נבילה כי מיירי בארץ ישראל ושם אין שוב כל כך. ובמקרא מפורש כתב שפרשו טעמו של דבר שבארץ ישראל אכלו חולין בטהרה והיו נזהרים במגע נבילה.
לא מצאתי מי שמפרש כן.
אשמח מאוד למקור וכן במה שכתבתי למעלה.
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 05, 2018 4:06 pm
פורום: עזר אחים
נושא: קו סובב כינרת או איך אפשר להגיע מירושלים לכינר בתחבורה ציבורית?
תגובות: 5
צפיות: 1604

קו סובב כינרת או איך אפשר להגיע מירושלים לכינר בתחבורה ציבורית?

נתבקשתי לברר דחוף!
לפני שנים היה קו סובב כינרת שנסע באיזור חוף כינר - כורסי וכו' האם זה קיים? ואיך אפשר לברר את זה?
(בכוכבית 8787 לא יודעים מזה)
או דרך אחרת. (קצרה ומוזלת...)
על ידי שייף נפיק
א' אוגוסט 05, 2018 1:00 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו
תגובות: 15
צפיות: 1913

''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו

תמוה, שבתחילה פתח בלשון ''מדע תורתך'' וממשיך ''לעשות בהם'' חוקי רצונך'', ולשון רבים למה?
על ידי שייף נפיק
ו' אוגוסט 03, 2018 5:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בחזון לילה ציוו להדפיס חיבוריהם
תגובות: 5
צפיות: 261

Re: בחזון לילה ציוו להדפיס חיבוריהם

ישנו גם המעשה הידוע עם ר' מרדכי אושמינער על הדפסת חידושים על קדשים על ת"ח שהיה צאצא של מי שבזה את המהר"י בן לב
על ידי שייף נפיק
ו' אוגוסט 03, 2018 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 715
צפיות: 45891

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הסטרא אחרא אינה ניזונת ממצה
מנא לן
על ידי שייף נפיק
ו' אוגוסט 03, 2018 12:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 715
צפיות: 45891

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אכילת קדשים מביאה לידי הסתפקות ומידת שמח בחלקו
על ידי שייף נפיק
ו' אוגוסט 03, 2018 12:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?
תגובות: 51
צפיות: 1789

Re: מעוברת שדרכה על ציפורן - מה תעשה?

ביקשת מקורות ואין הזמן נותן על כן אכתוב מסברא
מסברא יש לומר שצפורני הידים טומאתם חמורה יותר, שהרי כמבואר בפוסקים שהאדם ישן ומתעורר נשאר הרוח רעה על ציפורני הידיים, הרי שטומאתם חמורה יותר.

וכתבו כמה פוסקים (עיין שמירת הגוף והנפש) שבזמננו אין לחוש כל כך אם דרכה על צפורן.

עבור לחיפוש מתקדם