החיפוש הניב 1135 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שייף נפיק
ו' אוקטובר 19, 2018 2:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל
תגובות: 36
צפיות: 968

Re: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל

יושב סתר כתב:הסיפור המשונה הנ"ל הופיע בשבת האחרונה במוסף של יתד במסגרת ראיון עם המגיד הרב אליעזר טורק ממודיעין עילית

מסתמא העורך הוסיף קצת...
על ידי שייף נפיק
ה' אוקטובר 18, 2018 2:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שלמה ן' חביב - נסיון לזהות מקומו לפי תשובה אחת
תגובות: 1
צפיות: 123

Re: רבי שלמה ן' חביב - נסיון לזהות מקומו לפי תשובה אחת

כמדומה שבכפות תמרים במהדורת בלוטניק יש מאמר נרחב על משפחת חביב, הרב הכותב שם (אלברט גרע'ר כמדומה עשה עבודה מדהימה!) יעו"ש ותרווה נחת
על ידי שייף נפיק
ה' אוקטובר 18, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!
תגובות: 3
צפיות: 83

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

עיין מכתב מאליהו ח"ד עמ' 222 הטעם שחלה הקללה כיון שהיה בלב החכם נגד המקולל ודאי לא היה מוציא קללה מפיו, ואם כן בלא"ה ראוי להענש מצד אחר ע"ש, וממילא כלפי עצמו לא שייך כאן.
על ידי שייף נפיק
ה' אוקטובר 18, 2018 12:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל
תגובות: 36
צפיות: 968

Re: סיפור מופלא חדש מהחזון איש זצ"ל

(כדברי ר' איסר זלמן) , איני חושב שמי אינו מאמין לסיפורים האלה הוא אפיקורס, (להפך בעיני המאמין הוא פתי, בפרט מי שחושב שהחזון איש יקרא למשהו להראות לו רוח הקודש מהי, נשמע מגוחך) . ודאי שזה מגוחך וכדברי הרב פרי יהושוע, וודאי שאנו מאמינים על רבינו החזו"א הרבה הרבה יותר, וכמו כן אנחנו מאמינים שלא ב...
על ידי שייף נפיק
ד' אוקטובר 17, 2018 2:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרה התחלפה בשידה
תגובות: 9
צפיות: 165

Re: שרה התחלפה בשידה

יישר כח לכל המשיבים
על ידי שייף נפיק
ג' אוקטובר 16, 2018 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרה התחלפה בשידה
תגובות: 9
צפיות: 165

Re: שרה התחלפה בשידה

אוצר החכמה כתב:את השאלה הזאת לא הבנתי.
ולמה הקב"ה הביא על פרעה נגעים גדולים ולא העביר את אברהם ושרה למקום אחר?

ולמה אם כן שיש גזירה מנסים להנצל? הרי הקב"ה גזר? כך היא הנהגת השי"ת שגוזר על האדם, ועל האדם לעשות השתדלות להנצל, ומכיון ששרה עשתה השתדלות להנצל על ידי השידה למה לא עשתה יותר?
על ידי שייף נפיק
ג' אוקטובר 16, 2018 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!
תגובות: 3
צפיות: 83

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

כמו כן יש עוד מקום כמדומה בברכות שאמר רבי עקיבא אפילו שני בנים חתנים מנוחם הוא...
ואולי לא היו לו עוד בנים ולא היה שיך אם כן אל יפתח פיו. ואולי בכלל שאומר בלשון שאילו היה אין בזה חשש.
על ידי שייף נפיק
ג' אוקטובר 16, 2018 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרה התחלפה בשידה
תגובות: 9
צפיות: 165

שרה התחלפה בשידה

בשפתי כהן על התורה כתוב ששרה החליפה עצמה בשידה, וכמו שעשתה אסתר. עיין שם.
וכאן מקום לתמוה, אם כבר יש אפשרות להנצל על ידי שד למה לא להנצל עד הסוף, השדים טסים מסוף העולם ועד סופו, היה אפשר לבקש מהשד שיקח את אברהם ושרה למקום אחר וגמרנו, וכן באסתר?
על ידי שייף נפיק
ב' אוקטובר 15, 2018 2:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ביאור בסליחת ''ישראל עמך תחינה עורכים''
תגובות: 2
צפיות: 91

ביאור בסליחת ''ישראל עמך תחינה עורכים''

''עצת צורריך תסכל ומחשבותם תבטל, רבה מהומה (נוסח אחר:תגרות) ביניהם הטל, ומלאך אכזרי דוחה ומטלטל'' נראה הביאור שהקב"ה יעשה ביניהם מהומה ותגרה, ואז על ידי זה ישלוט בהם מלאך אכזרי, כי כשהם באחדות הם נוצחים, וכמוש"כ המפרשים (עי' כלי יקר ועוד) על דור הפלגה שלכן בלבל הקב"ה שפתם כדי שלא יהיה...
על ידי שייף נפיק
ב' אוקטובר 15, 2018 12:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מנין הדורות בפרשת בראשית ובפרשת נח.
תגובות: 3
צפיות: 86

Re: מנין הדורות בפרשת בראשית ובפרשת נח.

יישר כח גדול!!
על ידי שייף נפיק
א' אוקטובר 14, 2018 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גרמניה - אשכנז או מגוג?
תגובות: 10
צפיות: 288

Re: גרמניה - אשכנז או מגוג?

בירושתנו הקודם כמדומה - היה מאמר מקיף בענין גרמניה.
על ידי שייף נפיק
א' אוקטובר 14, 2018 9:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מבנה אצבעות בני האדם עד נח
תגובות: 1
צפיות: 162

Re: מבנה אצבעות בני האדם עד נח

המחט היה כדי לעשות חורים בבגד, והשחילו את החוט אם האצבע, ושוב עשו חור, והשחילו..
על ידי שייף נפיק
א' אוקטובר 14, 2018 9:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מנין הדורות בפרשת בראשית ובפרשת נח.
תגובות: 3
צפיות: 86

מנין הדורות בפרשת בראשית ובפרשת נח.

מו"ח שליט"א שאלני למה בפרשת בראשית נמנים כל בני האדם מתי ילדו וכמה חיו לאחר מכן, וכמה היו כל ימיהם בסך הכל, ואילו בפרשת נח לא נמנו כן, אלא רק מתי ילדו וכמה חיו לאחר מכן.
על ידי שייף נפיק
א' אוקטובר 14, 2018 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: העולם הולך ומתגלגל
תגובות: 6
צפיות: 211

Re: העולם הולך ומתגלגל

רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א - בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול... ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר... והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו... וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם... והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהן מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים ...
על ידי שייף נפיק
א' אוקטובר 14, 2018 12:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 497
צפיות: 62674

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

יישר כחך שסיברת!!!
על ידי שייף נפיק
ו' אוקטובר 12, 2018 3:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים לאו מישראל?
תגובות: 7
צפיות: 247

Re: נשים לאו מישראל?

הוספתי על הקושיא ששם שכתוב ישראל וממעטים נשים טורחת הגמ' להדגיש שנשים ישראליות.
על ידי שייף נפיק
ו' אוקטובר 12, 2018 2:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 497
צפיות: 62674

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הגאון המקובל רבי שלום (?) אולמן מהרובע מרבותיו של הגר"נ רוטמן?
האם נכתב מיהו ומהו? הגאון הנ"ל קיבל ממנו רבות, זה עתה שמעתי ממנו בשמו דברים מכבשונו של עולם.
על ידי שייף נפיק
ו' אוקטובר 12, 2018 2:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דור המבול היו ברוב טובה או בצער
תגובות: 0
צפיות: 109

דור המבול היו ברוב טובה או בצער

לכאורה מדרשים חלוקים, בכמה מקומות מצינו שהיו בקללה, ''זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינן מן האדמה אשר אררה ה' '' ומבואר (תנחומא בראשית) שזרעו חיטים ומצמיחה קוצים, ומאידך מצינו שהיו ברוב טובה, וזורעין אחת ומצמחת למ' שנה, ואם תאמר שכל הטובה התחילה רק מאז נח, האם רק מאז התחילו לחטוא? מפורש באבות פרק ה' שכ...
על ידי שייף נפיק
ו' אוקטובר 12, 2018 2:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים לאו מישראל?
תגובות: 7
צפיות: 247

Re: נשים לאו מישראל?

להעיר מחגיגה טז ב' ''דבר אל בני ישראל וסמך בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות'' וצ"ע.
על ידי שייף נפיק
ו' אוקטובר 12, 2018 12:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''מקרא מפורש'' להורדה
תגובות: 66
צפיות: 6257

Re: ''מקרא מפורש'' להורדה

התנצלות רבתי, בראשית ונח לא הספקתי.
על ידי שייף נפיק
ו' אוקטובר 12, 2018 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת דגים אחרי המבול
תגובות: 23
צפיות: 3326

Re: אכילת דגים אחרי המבול

כעת ראיתי בספורנו ו יג (ואגב דברי הספורנו הנ"ל מחודשים טובא - אם כי לחלקם יש מקור בתנחומא בראשית - ואכמ"ל) שהעולם נחלש אחר המבול ולכן הותרה אכילת בשר, ואם כן מובן שגם דגים הותרו, שאף הם מחזקים ומבריאים את גוף האדם.
על ידי שייף נפיק
ו' אוקטובר 12, 2018 12:32 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 47216

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

מירל הורביץ נינת או נכדת בעל ישועות מלכו.
מאוד חשוב לי
על ידי שייף נפיק
ו' אוקטובר 12, 2018 12:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבוק וגיפוף
תגובות: 4
צפיות: 355

Re: חיבוק וגיפוף

לכאורה יש לפרש כך, חבוק מה שאנו קוראים בלשוננו, שחובק את חבירו בזרועותיו, גפוף הוא מיני קרבה גופנית בלאו דווקא בזרועותיו, ודוגמא לדבר אולי כמו שמצינו בלשון חז"ל בריש בבא קמא נגיפה שנלמדת מקרא דכי יגוף, וקאי על דחיפה בגוף. חיבוק מלשון חיק, שאדם פושט את זרועתיו וחובק את השני אל חיקו, וגפוף מלשון ...
על ידי שייף נפיק
ה' אוקטובר 11, 2018 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה שמו של המלאך הממונה על הרפואה?
תגובות: 15
צפיות: 1029

Re: מה שמו של המלאך הממונה על הרפואה?

במלאכי עליון של ר' ראובן מרגליות כבר עיינת?
על ידי שייף נפיק
ד' אוקטובר 10, 2018 9:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?
תגובות: 7
צפיות: 259

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

כוונתי היתה להעלות השערה שמא יש כח יותר להלכה בסברת חכמי ארץ ישראל משל חו"ל, ויל"ע.
על ידי שייף נפיק
ד' אוקטובר 10, 2018 7:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 399
צפיות: 47216

משפחת הישועות מלכו - עזרה

לישועות מלכו היו שלשה ילדים, בנו ר' משה פינחס, בת שנשאה בזיוו"ש לנפש חיה, ובת שרה, אני מחפש מידע על בתו זו, היתה אשה בשם מירל הורביץ שהיתה או נכדתה או נינתה, מה תוכלו לעזור בנידון?
כמו כן, מי היו בניו של ר' משה פנחס מלבד (ר' יצחק יהודה (בעל מקרא מפורש וחסדי אבות)
על ידי שייף נפיק
ד' אוקטובר 10, 2018 3:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?
תגובות: 7
צפיות: 259

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

אולי מעלת ארץ ישראל יש בה להכריע באיזה מחלוקת מול דעות אחרות?
על ידי שייף נפיק
ד' אוקטובר 10, 2018 12:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מאמר השדים בדור המבול
תגובות: 0
צפיות: 129

מאמר השדים בדור המבול

מאמר מקרובי שליט"א (עתיד להתפרסם באוצר אי"ה)
מכל החי.docx
(28.94 KiB) הורד 30 פעמים
על ידי שייף נפיק
ג' אוקטובר 09, 2018 2:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשיאת ספר תורה תלוי בשרשרת
תגובות: 4
צפיות: 102

Re: נשיאת ספר תורה תלוי בשרשרת

עדיין לא הבנתי..
על ידי שייף נפיק
ג' אוקטובר 09, 2018 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?
תגובות: 10
צפיות: 256

Re: מחפש ספרים על הלכות חול המועד?

כמדומה שיש ספר חול המועד כהלכתו.
ומלבד זאת אחד הספרים היותר מוצלחים מהגמ' ועד ההלכה הלא הם ספרי הגאון רמ"מ קארפ, יעויין שם ותרדה רוב דבש מתיקות ועריבות צוף התורה!
על ידי שייף נפיק
ג' אוקטובר 09, 2018 2:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חדש עלינו את החודש "הזה"
תגובות: 26
צפיות: 906

Re: חדש עלינו את החודש "הזה"

החודש הזה שנתחדש עכשיו, וחידושו כבר התחיל. ודוק.
על ידי שייף נפיק
ג' אוקטובר 09, 2018 2:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?
תגובות: 28
צפיות: 1801

Re: למה דור הפלגה לא בנו את המגדל על הר גבוה?

עשוי לנחת כתב:שמא רצו שכל ה"גובה" שבמגדל יהיה מעשה ידיהם, ולא כביכול מבריאתו של ה' [אף שגם הקרקע שייכת לו, אבל לעצם ההגבהה לכיוון מעלה, רצו לעשות בעצמם.]

יפה כתבת
ועיין תפארת תורה למוה"ר הגרש"ד פינקוס מה שביאר למה עשו לבינים על דרך זה
על ידי שייף נפיק
ג' אוקטובר 09, 2018 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשיאת ספר תורה תלוי בשרשרת
תגובות: 4
צפיות: 102

Re: נשיאת ספר תורה תלוי בשרשרת

לא הבנתי מה קשה לרב פותח האשכול?
על ידי שייף נפיק
ג' אוקטובר 09, 2018 2:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' אפרים קשש זצ"ל ראש ישיבת עטרת ישראל לצעירים
תגובות: 14
צפיות: 1785

Re: הגאון ר' אפרים קשש זצ"ל ראש ישיבת עטרת ישראל לצעירים

בהליכותיו דמה לטעמי לחברון של סלבודקא. אבל גיליתי שהוא למד במק"א, אמנם לאחר שהתברר לי שהוא דבק בר' מאיר הרבה שנים, נרגעתי, לא טעיתי. כשהתמנו ר"ש כץ ור"ד כהן לכהן בישיבת חברון דובר שאף הוא יתמנה עמם ואשר אחזו במו"מ מתקדם הגרב"מ אזרחי אמר שהוא לא מוותר עליו בשום אופן וע"...
על ידי שייף נפיק
ג' אוקטובר 09, 2018 2:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונה בשואה
תגובות: 24
צפיות: 861

Re: אמונה בשואה

התכוונתי שמותר לכבד אותו בתואר הרב ויותר מזה.
ומלבד זה, אם אני מבין נכון יסודות הספר בנויים משיעורים ושיחות שהרב מסר, ואם כן אין כאן מה להאשים, שכך הצורה של מסירת השיעורים שמסדר את הדברים וודאי שלוקח משל אחרים.
על ידי שייף נפיק
ג' אוקטובר 09, 2018 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונה בשואה
תגובות: 24
צפיות: 861

Re: אמונה בשואה

התכוונתי שמותר לכבד אותו בתואר הרב ויותר מזה.
על ידי שייף נפיק
ב' אוקטובר 08, 2018 1:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונה בשואה
תגובות: 24
צפיות: 861

Re: אמונה בשואה

נתבקשתי על ידי אדם שלע"ע אינו שומר תורה ומצוות, ומבקש להתקרב לצור מחצבתו, היות והוא בן לניצול שואה שהיה שומר תורה ומצוות מלפנים, ופקר בעקבות מאורעות אימי השואה. חפץ הוא בכתבות, מאמרים קישורים, לנושא 'היכן היה הקב"ה בשואה'. [יש ליתן את הדעת, שיהיו מאמרים השווים לכל נפש]. אודה בזאת, למי שיו...
על ידי שייף נפיק
א' אוקטובר 07, 2018 2:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה
תגובות: 5
צפיות: 253

Re: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה

תמיד תמהתי על הפוסקים הנ"ל, הלא מיתה נקנסה על האדם, ואף הנסכוי היה באדם, ולמה שנגזרה מיתה על האדם אינו בכלל? וצריך לבאר הדברים.
על ידי שייף נפיק
א' אוקטובר 07, 2018 12:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חנוך יבוא עם אליהו בעת הגאולה?
תגובות: 9
צפיות: 312

Re: חנוך יבוא עם אליהו בעת הגאולה?

עיינו באינצקלופדיה הגדולה 'רמות גלעד' על אליהו הנביא
שער השני פרק יב
ותמצא נחת לנפשך
על ידי שייף נפיק
א' אוקטובר 07, 2018 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי נשאר חי גם אחר המבול?
תגובות: 27
צפיות: 2082

Re: מי נשאר חי גם אחר המבול?

מיני השדים שלא היו במבול.

עבור לחיפוש מתקדם