החיפוש הניב 347 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מענה איש
א' פברואר 25, 2018 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: שנאה קמאית-כדרך בעבודת ה'
תגובות: 3
צפיות: 53

Re: שנאה קמאית-כדרך בעבודת ה'

קרירות באמונה - כיצד נטפל בה? כיצד נשרש אותה? לכאורה עדיף באמצעים שכליים. בדרך של והשבות אל לבבך. בדרך של לימוד ניתוח והוכחות שכליות. ואולי לא. כפי הנראה לכאורה מזכירת מעשה עמלק. שתוצאת מעשיו: קרירות באמונה החושית שנרכשה בניסי יציאת מצרים. התלבטויות וספיקות. ומדברי הרמבם בספר המצוות (עשין, קפט) עול...
על ידי מענה איש
ו' פברואר 23, 2018 9:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מכירת ספרים
תגובות: 252
צפיות: 29856

Re: אשכול מכירת ספרים

ארזי הלבנון כתב:מחפש לרכוש:
ספר פולמוס המוסר של הרב דוד כץ (מחבר סדרת 'תנועת המוסר').

כמדומה שנמנעים מלהדפיסו אך קיים באוצר
על ידי מענה איש
ו' פברואר 23, 2018 9:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה מלאך? והאם נדרש מהאדם להיות מלאך?
תגובות: 11
צפיות: 536

Re: מה זה מלאך? והאם נדרש מהאדם להיות מלאך?

ויש את הפירוש של הבשע''ט שידוע שמלאך דרגתו היא קבועה ולא משתנה וא''כ אם הרב דומה למלאך שאף כשהוא בימים של ירידה הירידה אינה קיצונית וכעין מלאכים יבקשו ואם לאו אל יבקשו ממנו ולפירוש הזה אתי שפיר טפי המילה דומה ואצלי לפרש שהרי ידוע שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות ואם הרב דומה למלאך שכל עיסוקו אך ורק ב...
על ידי מענה איש
ה' פברואר 22, 2018 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור בדברי הרשב"א "אבל בדמיון כתיבות"
תגובות: 1
צפיות: 35

Re: ביאור בדברי הרשב"א "אבל בדמיון כתיבות"

כתוב בחידושי הרשב"א כתובות כח. הימנוה רבנן בדרבנן. ודוקא בגדלן מה שראו בקטנם אבל בקטנן לא הימנוה. וקשיא לן ומ"ש מבדיקת חמץ דהימנוה אף בקטנן כדגרסינן בפ"ק דפסחים (ד' ב') הכל נאמנים על בדיקת חמץ ואפילו נשים ועבדים וקטנים ואמרינן התם דכיון דבדיקת חמץ מדרבנן הימנוה רבנן בדרבנן, וכו' וכו'...
על ידי מענה איש
ה' פברואר 22, 2018 8:01 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: לימודים נוספים לילד בעל כשרון
תגובות: 14
צפיות: 412

Re: לימודים נוספים לילד בעל כשרון

הילד כבר לא עומד בעומס...
על ידי מענה איש
ה' פברואר 22, 2018 12:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 93
צפיות: 1630

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

פעם זה לא היה נושא כי היו ריחוק מוחלט בינינו לבין הצבא ושאלות מעין אלו לא עלו בכלל.
בשנים האחרונות מחמת כמה סיבות נוצר מצב שיש אנשים שלמרות שהם מקבלים את ההשקפה החרדית יחד עם זאת הם מרגישים צורך פנימי לברר ביסודיות סוגיות בהשקפה ולכן השאלות הללו עולות.
על ידי מענה איש
ד' פברואר 21, 2018 10:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בטבעת.
תגובות: 13
צפיות: 148

Re: קידושין בטבעת.

יש בהיברו בוקס קונטרס בשם טבעת קידושין להרב זושא ווילהעלם שם מביא מקורות בנושא הזה
על ידי מענה איש
ג' פברואר 20, 2018 4:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 93
צפיות: 1630

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

1. לא מבין וכי עניין הכרת הטוב נאמרו רק אם נותן הטובה הוא צדיק ואם הוא רשע אז אין עניין של הכרת הטוב הרי אפילו לדומם מצאנו שיש הכרת הטוב לגבי המכות במצרים. 2. כל מה שאמרה תורה ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך נאמר ברגע שיש מלחמה כלומר אחרי שהאויב יוצא עליך למלחמה ההצלחה במלחמה תלויה בקדושת המחנה אבל...
על ידי מענה איש
ג' פברואר 20, 2018 2:33 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא
תגובות: 143
צפיות: 15239

Re: אשכוליא דפוריא-עד דלא ידע בין ימינו לשמאלו-מילתא דבדיחותא

משהו כתב למשהו על "חומרא חדשה" לפרשת זכור: ראיתי גם ראה המופלגים בדעתם הצלולה נקיי הדעת שבבני ברק וקרית ספר יע"א, מי שנוהג בפרשת זכור לרכוב על כתפי הבעל קורא בעת קריאתו בפרשה קטנה זו, כדי להתאחד עמו מבחינת תרי רעי דלא מתפרשי, וכשהוא מתחיל ופותח קורא עמו במתון גדול, ומכוון ב' כוונות ב...
על ידי מענה איש
ג' פברואר 20, 2018 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת גואל הדם לעיר מקלט
תגובות: 5
צפיות: 83

Re: כניסת גואל הדם לעיר מקלט

האם יש איסור דאורייתא או דרבנן על כניסת גואל הדם לעיר מקלט? אין איסור אך יש כמה הלכות בערי מקלט שעניינם 'כדי שלא תהא רגל גואל הדם מצויה שם' רמב''ם רוצח ושמירת נפש ח ח ערי מקלט אין עושין אותן לא עיירות גדולות ולא כרכים גדולים ולא קטנים אלא עיירות בינוניות. ואין מושיבין אותן אלא במקום שווקים ובמקום ה...
על ידי מענה איש
ג' פברואר 20, 2018 12:12 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: לימודים נוספים לילד בעל כשרון
תגובות: 14
צפיות: 412

Re: לימודים נוספים לילד בעל כשרון

הייתי מציע משניות מסדר אחר
על ידי מענה איש
ג' פברואר 20, 2018 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 22
צפיות: 556

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

אולי קשור?
מתוך כף החיים עג ו בשם חסד לאברהם
ואני אומר דלפום טעמא דאיסורא משום הרהור ראוי לאדם לאסור לעצמו לקרות קריאת שמע עם אשתו במיטה אפילו שניהם לבושים, ובפרט בליל טבילה וכדו', על כגון זה נאמר תן לחכם ויחכם עוד

והוסיף ע''ז בכף החיים ונראה דהכל לפי מה שהוא אדם.
על ידי מענה איש
ב' פברואר 19, 2018 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 22
צפיות: 556

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 150378
שלום לכבוד הרב, האם מותר להתפלל בחדר השינה שלי.
תשובה
כתבו הרב ארחות צדיקים ועוד ספרים. כי האדם חעשה לו בביתו פינה של קבע ושם האשה תתפלל ושם יבקשו בקשתם. והשכינה תשרה שם. ואין חדר שינה מתאים לכך.
על ידי מענה איש
ב' פברואר 19, 2018 4:24 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: תחליפים ראויים לאתרים פופולאריים כלליים
תגובות: 9
צפיות: 1197

Re: תחליפים ראויים לאתרים פופולאריים כלליים

פורום מקצועי חרדי חדש בשם 'פורום תחומים'
http://tchumim.com/
על ידי מענה איש
ב' פברואר 19, 2018 9:21 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 19
צפיות: 724

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

לא מובן לי מה כתבת בסוף. דברים פשוטים שיש הרבה בחורים שיכולים ללמוד כמו שצריך ללמוד גפת ראשונים וכו' ואינם עושים את מחמת שנסחפים אחר הזרם ולעצם האשכול אתמול במקרה ראיתי איזה פרוספקט של ארגון כמדומני 'ותלמודו בידו' שמעודד בחורים לסיים את המסכת הנלמדת בישיבה ומפעם לפעם מתפרסם על סיומי מסכת של הרבה בח...
על ידי מענה איש
א' פברואר 18, 2018 9:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברוכים הבאים
תגובות: 7
צפיות: 267

ברוכים הבאים

האם נכון לשלוח הודעת ברוכים הבאים בפרטי למשתמשים חדשים בפורום ע''מ להקל מעליהם את קשיי ההתאקלמות???
על ידי מענה איש
א' פברואר 18, 2018 9:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: נהגת מונית
תגובות: 19
צפיות: 485

Re: נהגת מונית

תוכן כתב:אחרי שחשבתי שוב, נראה לי שיש כאן עוד פרט, והוא, שאנשים מתביישים שיראו אותם במונית כשהנהגת היא אשה. האם יש להתחשב בבושה זו, או שצריך לבטלה כעפרא דארעא?


סוף סוף מישהו נוגע בשאלה האמתית...
על ידי מענה איש
ה' פברואר 15, 2018 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 8
צפיות: 189

Re: מעשה שבת במים מותפלים

וכשלקחו מים מהכנרת לא היו מסננים את המים מלכלוכים ושאר מרעין בישין?
על ידי מענה איש
ה' פברואר 15, 2018 8:05 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??
תגובות: 22
צפיות: 386

Re: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??

איני יודע
ומסברא כנראה שהאור של הסורק מבטל את כל התאורה והצל שיש על הספר
על ידי מענה איש
ה' פברואר 15, 2018 12:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהגת מונית
תגובות: 19
צפיות: 485

Re: נהגת מונית

אפשר להוריד את זה ב'ויכוח' על המחיר
על ידי מענה איש
ה' פברואר 15, 2018 10:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת במים מותפלים
תגובות: 8
צפיות: 189

Re: מעשה שבת במים מותפלים

אולי מישהו יסביר את הבעייה והאם המכתב הנ''ל פותר את הבעייה בכל הערים או רק בערים המרוחקות
על ידי מענה איש
ה' פברואר 15, 2018 10:18 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??
תגובות: 22
צפיות: 386

Re: מה עדיף בכתבי יד,צילום או סריקה ??

הא לחמא עניא כתב:
פלתי כתב:אני משתמש בסורק איכותי עילי scansnap. הוא יחסית זול ומאד איכותי.

מעניין לדעת איך זה עובד??

סורק.png
סורק.png (24.89 KiB) נצפה 179 פעמים
על ידי מענה איש
ה' פברואר 15, 2018 9:54 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להעיר תלמידים באמצע שיעור
תגובות: 23
צפיות: 462

Re: להעיר תלמידים באמצע שיעור

אולי כדאי לתת לו את 8-10 דקות להירדם ולאחר מכן להעיר אותו בד''כ זה עוזר לאדם שנופלת עליו עייפות באמצע היום להרגיש עירני ובהזדמנות זו אומר שהרבה פעמים ילדים עם בעיות קשב הבעיה לא באה לידי ביטוי בשנות התלמוד תורה מחמת כמה סיבות (שיעורים קצרים, שחרור ע''י משחקים בהפסקות, חומר לימודי פחות קשה) ואילו דוו...
על ידי מענה איש
ו' פברואר 09, 2018 1:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 88
צפיות: 3249

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

שאלה פשוטה, מסקרנות. האם גם בחסידויות קיים מתח בין החרדים העובדים לחרדים הלומדים? השיח של רגשי נחיתות, סוג ב', התנשאות, זלזול וכו'? ברור לי שיש מתח בין מודרנים לפרומער'ס, השאלה שלי האם מישהו שם מגדיר את הנושא "עובדים/לומדים? כל הסוגיא הזאת של 'חרדים עובדים' זה פייק ניוז אחד גדול כולם יודעים מא...
על ידי מענה איש
ו' פברואר 09, 2018 6:19 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עצה טובה - הדפסה צבעונית
תגובות: 4
צפיות: 230

Re: עצה טובה - הדפסה צבעונית

שלום רב! רצוני להדפיס לעצמי ספר אשר נמצא בידי בסריקה צבעונית איכותית. הספר בן 180 עמודים. גודל עמודיו כמעט A3. עלות הדפסה צבעונית לעמוד A3 בדפוס רגיל כ5-6 ש"ח, כלומר עלות ההדפסה כ900-1000 ש"ח. וכיוון שרצוני להדפיס כעשרה ספרים כאלו, העלות יקרה מאוד. האם יש עצה נוספת להדפיס כזאת בעלות נמוכה...
על ידי מענה איש
ה' פברואר 08, 2018 9:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 88
צפיות: 3249

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

מי שמעוניין לחיות חיי "עולם הזה", שיעשה את זה, לפחות, עם האף למטה. כל המאמרים הללו נועדו למטרה אחת ויחידה: לתת לגיטימציה לעובדים שבחרו ברווחת חיי עולם הזה על פני חיי עולם, ולא די להם בכך, אלא שרוצים להרגיש "מכובדים" בבחירתם. מה לעשות שאין כבוד אלא תורה. וכבוד על בחירתם לא יהיה ל...
על ידי מענה איש
ה' פברואר 08, 2018 2:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל
תגובות: 51
צפיות: 1194

Re: האם מותר להיות שופט במדינת ישראל

מעשה בסטודנט למשפטים שחזר בתשובה. שאיפתו הייתה להתמנות ביום מן הימים לשופט, וכעת נפשו לשאול באה האם הדבר מותר. הוא פנה אל חבר שלי (מי שסיפר לי את הסיפור) שהלך עם שאלה זו לרב שלום גלבר, שלא סבר שיש צד שמותר ליהודי להיות שופט בערכאות, ובכל זאת החליט ללכת לשאול את הרב אלישיב זצ"ל. הרב גלבר הלך לר...
על ידי מענה איש
ד' פברואר 07, 2018 1:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דצח"מ
תגובות: 6
צפיות: 252

Re: דצח"מ

חד ברנש כתב:האם החלוקה המפורסמת: דומם, צומח, חיה ומדבר - ידועה מחיבורי הרמב"ם?
ומיהו המקור היהודי הקדום ביותר לחלוקה זו?

מוזכר ברמב''ם יסודי התורה פרק ד
על ידי מענה איש
ג' פברואר 06, 2018 7:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מטה אחת - הפסק תינוק
תגובות: 15
צפיות: 513

Re: מטה אחת - הפסק תינוק

שמואל דוד כתב:
image.png

ראיתי בספר אחד בשם חוט שני. האם יש עוד פוסקים שכתבו כן.
אשמח במראה מקומות בענין זה.


מיהו הספר המצוטט?
חיפשתי הלכה זו בחוט שני ולא מצאתיה
על ידי מענה איש
ג' פברואר 06, 2018 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנהרג בפיגוע אי חשיב כמת על קידוש ה'
תגובות: 126
צפיות: 6241

Re: הנהרג בפיגוע אי חשיב כמת על קידוש ה'

מאמרי הראיה/על במותינו חללים < מאמרי הראיה סופר נעלה, מר א. ז. רבינוביץ, שאלה קטנה שאלת ממני, שאלה כזאת אשר אדם שאינו סרבן שכמוני בודאי, חושב אתה ובצדק, שימלאנה תיכף ומיד בזריזות של קורת רוח: דמעה אחת, לתוך נאד של הדמעות, על חללי בת עמנו. נאד חדש, ודמעות חדשות, על חללים חדשים, על חללים צעירים ורעננ...
על ידי מענה איש
ב' פברואר 05, 2018 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: המתקנים המספקים מים חמים וקרים
תגובות: 6
צפיות: 206

Re: המתקנים המספקים מים חמים וקרים

יש ספר מהבן של הרב מורגנשטרן אודות מכשירים שונים במטבח (אינני זוכר שמו) ושם בירור הלכתי-טכני לעניין המיניבר
על ידי מענה איש
ב' פברואר 05, 2018 12:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריאת רבנים בשם משפחתם בלא תואר כבוד
תגובות: 20
צפיות: 451

Re: קריאת רבנים בשם משפחתם בלא תואר כבוד

בספרי חכמי הספרדים מצוי הרבה שמקדימים תואר הרב לשם הספר למשל אם מזכיר ספר מזבח אדמה כותב הרב מזבח אדמה
על ידי מענה איש
א' פברואר 04, 2018 9:46 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת יתרו ע"י גדול ובעמידה
תגובות: 6
צפיות: 211

Re: הפטרת יתרו ע"י גדול ובעמידה

שאלת עם הארץ: את עליית עשרת הדברות יש מקור ליתנה לאדם גדול או שזוהי המצאה בת דורינו? [התפללתי השבוע במנין ובו ת"ח חשוב המכהן כרב המקום, נפלאתי לראות שכיבדו את אותו ת"ח במפטיר ולא בעשרת הדברות, שמא יותר יש מקור ליתן מפטיר לאדם גדול מאשר את עליית עשרת הדברות]. כתב כה"ח (רפב כח): "...
על ידי מענה איש
ו' פברואר 02, 2018 1:39 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: ספרי מתח
תגובות: 18
צפיות: 851

ספרי מתח

מומלץ לילדים לקרוא את ספרי המתח הנפוצים כיום במגזר?חינוכי?גורם נזק?

2 נקודות
א. הילד מנותק מהסובב אותו זמן ממושך
ב. הילד מתרגל לחוות סף ריגוש גבוהה מה שלא זמין כ''כ בחיי היום יום
על ידי מענה איש
א' ינואר 28, 2018 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה שמספרת את בעלה
תגובות: 9
צפיות: 502

Re: אשה שמספרת את בעלה

אברך כתב:מישהו אמר לי שכתוב בזוהר הקד' שאשה שמספרת את בעלה זה מזיק לפרנסה. האם מישהו יודע האם נכון הדבר? ואם כן היכן זה כתוב?
בתודה מראש


http://www.doresh-tzion.co.il/QAShowAnswer.aspx?qaid=50979
על ידי מענה איש
א' ינואר 28, 2018 10:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 219
צפיות: 17148

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

אש משמים כתב:נראה שראוי להעביר את נושא ה'שניצל' על כל ההודעות שלו למקום אחר או למחקו.

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=37321
על ידי מענה איש
א' ינואר 28, 2018 8:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת עוברי דרכים
תגובות: 4
צפיות: 122

Re: תפילת עוברי דרכים

בסדר העבודה רק אומרים שכך היתה תפילתו של כה"ג, ולא מתפללים על כך שלא ייכנסו בפועל בשו"ע אדה"ז (תרכא,י) כתב בפירוש שלא כדבריך: ואע"פ שכוונתנו באמירת בקשה זו לספר היאך היה הכהן גדול מבקש אף על פי כן אין כאן הזכרת שם שמים לבטלה כיון שגם כוונתנו הוא להתפלל על עצמינו שהרי אנו מוסיפין...
על ידי מענה איש
ה' ינואר 25, 2018 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת עוברי דרכים
תגובות: 4
צפיות: 122

תפילת עוברי דרכים

בזמן הזה שאין שם בית מי מתפלל שלא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים?
על ידי מענה איש
ה' ינואר 25, 2018 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א
תגובות: 30
צפיות: 822

Re: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א

הרבה מהוורטים החסידיים שייכים לחלק הדרש שבתורה וכדוגמתם תמצא בהרבה ספרים

והנה לך דרוש חסידי מהגאון המובא באורות הגר''א
אפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק ר''ל אפילו רדוף אחר התאוות והרהורי תאוות רודפים אותו מ''מ לא יחדל מהתפילה

עבור לחיפוש מתקדם