החיפוש הניב 556 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החושב
ב' יוני 18, 2018 11:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 160
צפיות: 5030

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הרב החושב! אולי תסביר לתועלת המעיינים מה בעצם הויכוח של כת"ר עם הרב חיימשה אני מבין שאתם מתווכחים בנושא הבטחון בה' אבל מעבר לזה לא הבנתי מאומה אם אפשר למקד את נושא הוויכוח 'חיימשה' טוען שפחד זה דבר פסול בכל מקרה ללא יוצא מן הכלל. פחד, לדבריו, מעיד על חוסר ביטחון. אני טוען שזה לא נכון. אמנם ביט...
על ידי החושב
ב' יוני 18, 2018 11:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 18
צפיות: 210

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

וגם נשאלת שאלה אפילו אם הסכרת נגרמה אצל אדם מסיבות פסיכסומטיות האם יש לזה פתרון בשינוי מחשבותיו. כי יתכן שאע"פ שהמחשבות הן הסיבה להתפרצות, הרפואה דורשת יותר משינוי. כמו שאדם שהיה חשוף לקור וקיבל בגלל זה דלקת ריאות לא די שעכשיו ישימו אותו במקום חם. שתי תשובות בדבר. א. אם מסתכלים שבעיות פיזיות -...
על ידי החושב
ב' יוני 18, 2018 11:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 160
צפיות: 5030

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

יש גם דרך פשוטה, איך לבטא את דרך הלימוד הפשוטה. ויעויין מד''ר ויקרא כט, שיעקב אבינו נתבע בזה ונענש על חוסר בטחונו, ודרשו ע"ז הפסוק בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. הו''ד בלשם שבו ואחלמה. ולפני שמבטלים דברי המלבים ראוי לעשות חיפוש קטן. במה בזה? הקורא התמים עלול לחשוב שמצאת מדרש שמתייחס לנ...
על ידי החושב
ב' יוני 18, 2018 12:53 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע הברכה השנייה נקראת 'גבורות'
תגובות: 5
צפיות: 151

Re: מדוע הברכה השנייה נקראת 'גבורות'

עלה לי רעיון מסוים וברצוני לשתף. נראה שבאופן כללי אפשר להגדיר את המושג גבורה ככוח גדול. ו'כוח' אפשר להגדיר כיכולת לפעול שינויים (זה גם קרוב להגדרה הפיזיקלית של כוח). אבן ענקית הייתה למטה, הרמתי אותה למעלה - אני גבור. אריה ענק רצה לטרוף את הצאן, התערבתי ועצרתי אותו - אני גבור. הכוח שלי השפיע בצורה מש...
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 316

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

השאלה היא למה לקב"ה לגרום שאדם אחר יעשה מעשה איסור על מנת שיצא לפועל אותו הנזק שנגזר עליו, להגיד שהסברא לכך במזיק ישנם דיני פטור מיוחדים בגלל שהקב"ה מסובב כל הסיבות רצה לסגור חשבון עם הניזק, ולכך יש פעמים שהמזיק פטור, היא סברא תמווה שמדוע לא נומר כן בגזילה וכד' שהתורה תפטור באופנים מסוימי...
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 18
צפיות: 210

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

זה לא לגמרי עניין השאלה, אבל קרוב אליו: תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כז עמוד ב ואמר רב יהודה אמר רב: כל המתקשה על מתו יותר מדאי - על מת אחר הוא בוכה. ההיא איתתא דהות בשיבבותיה דרב הונא, הוו לה שבעה בני. מת חד מינייהו, הוות קא בכיא ביתירתא עליה. שלח לה רב הונא: לא תעבדי הכי! לא אשגחה ביה. שלח לה: אי צ...
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 42
צפיות: 615

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

איך אני הקטן אמור להתנהל במחלוקת בין גדולי ישראל? מנין לי החכמה לדעת מי צודק? קצת מורגש לאורך האשכול שברור שיש דרך לדעת, והשאלה היא רק מה היא הדרך. לי דווקא פשוט להיפך - באופן כללי, כאשר יש מחלוקת בין גדולי ישראל אין דרך לדעת עם מי הצדק. נראה שזה מוכרח לגמרי מסברא. שאם לא כן, אז למה גדולי הדור עצמם...
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 316

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

אריה מרדכי כתב:סברא מחודשת עד מאוד [דרוש מקור] אם הקב"ה גוזר על אדם יש לו דרכים רבות להוציא לפועל את גזירתו ולאו דוקא ע"י מזיק.

לא הבנתי את השאלה. למה אתה מסתכל על הוצאת ממון על ידי מזיק כעל משהו בדיעבד?
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 316

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

אני גם חושב שהעניין של פטור הבור בכלים ושאר פטורים ייחודיים באבות נזיקין - הוא הקשר הישיר לשאלת גרמא. התשובה היחידה שמצאתי להסביר את סברת העניין היא כדלהלן: באמת לא יכול לקרות נזק לאדם אם לא נגזר עליו. אבל התורה רוצה שהמזיק ייענש וישלם. אצל הניזק הדבר יכול להצטייר שתשלום הנזק - הוא הוא עשיית הצדק בע...
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 160
צפיות: 5030

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

לענ"ד דברי המלבי"ם הם מחודשים טובא. אפשר לעבור על המפרשים על קטע זה ולראות שלא ראשונים ולא אחרונים לא למדו כך. השאלה של המלבי"ם גם לא העסיקה אותם. כל מה ששואלים - זו שאלת הגמרא (ברכות ד.) שהרי הקב"ה הבטיח לו, אז למה פחד. ועל זה משיבים כפי שנאמר בגמרא שפחת שמא יגרום החטא ותתבטל הה...
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 160
צפיות: 5030

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הבאת דברים מאוד כלליים שהם באמת מוסכמים (אף אחד לא חלק על זה שצריך לייחל לחסד ה', ואף אחד לא חלק על זה שזה מוריד בצורה משמעותית ביותר מרמת הדאגה) , ולדעתי לא רלוונטיים לעיקר השאלה - האם דאגה זה דבר פסול בהחלט ואין לה מקום בשום מצב. יוצא מן הכלל הוא מה שהבאת בשם המלבי"ם שסובר שאכן המעשה עם יעקב ...
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 4:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע העניין של קרח מתקשר דווקא ל'מחלוקת'?
תגובות: 3
צפיות: 48

Re: מדוע העניין של קרח מתקשר דווקא ל'מחלוקת'?

ישר כח.
אני אישית לא כ"כ כלי קיבול להסברים מסוג זה.
מחפש הסברים נוספים - יותר בפשט.
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 3:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע העניין של קרח מתקשר דווקא ל'מחלוקת'?
תגובות: 3
צפיות: 48

מדוע העניין של קרח מתקשר דווקא ל'מחלוקת'?

מדוע העניין של קרח מתקשר דווקא ל'מחלוקת'? בשלמא אם היה עושה מחלוקת על עניין של מה בכך. אז היה ראוי לומר שעיקר הבעיה כאן זה המחלוקת . אבל כיון שהוא בא לערער על הכהונה, ועל סמכות של משה רבינו ועל כך שדבריו הם דברי אלוקים חיים. ובקיצור, בא לערער על יסודות היהדות - מהיכי תיתי לייחס את עיקר הבעייתיות דוו...
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 160
צפיות: 5030

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

החיוב של האדם להיות רגוע ובוטח הוא חד משמעי. ולא מצאנו בזה מחלוקת או ב' שיטות. ברור שלא מצאת. איך תמצא אם עוד לפני העיון במקורות כבר החלטת מה האמת? כל מקור שלפי הבנתך מחזק את שיטתך - הוא מקור. וכל מקור שמעמיד אותך בפני קושי - זה סך הכל קושיא שצריך ליישב אותה איך שהוא. וגם אם אין שום יישוב - לא נורא...
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 3:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 316

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 160
צפיות: 5030

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הגמרא במסכת סוטה מח: אומרת: '' כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אין זה אלא מקטני אמנה''. יש להבין מדוע? וכי הקב"ה הבטיח לו אוכל למחר? התשובה היא, אותו אדם, על של היום הנוכחי אינו דואג, מדוע? וכי על היום הבטיחו הקב"ה? אלא מאי, על היום יש לו כבר פת בסלו, הוא ''מסתדר'' בלי הקב"ה...
על ידי החושב
א' יוני 17, 2018 10:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 316

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי החושב
ש' יוני 16, 2018 11:34 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: איך נדע מה תוכן האשכול - דיון שלא במקומו
תגובות: 2
צפיות: 329

Re: איך נדע מה תוכן האשכול - דיון שלא במקומו

הבעיה היא אכן בעיה. אבל כנראה זה לא פשוט למצוא לזה פתרון. כאשר מתפתח דיון נלווה קשה לדעת אם ראוי לקבוע לזה אשכול חדש, וזאת מכמה סיבות: א. הדיון עשוי להיפסק בכל רגע. ב. אחרי שיש כבר כמה הודעות קשה להעביר אותם לאשכול אחר, משום שבדרך כלל בהודעה אחת יכולים להיות מעורבים שני נושאים. וגם בכלל שאין כאן כוש...
על ידי החושב
ו' יוני 15, 2018 1:23 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה
תגובות: 11
צפיות: 122

Re: מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה

יקים כתב:אם הבנתי נכון, במקדש היתה הברכה הודאה על העבודה

איפה היא כתובה? מה הנוסח שלה? והאם ניתן לומר שזה הכוונה של ברכת 'רצה' שאנו אומרים?
על ידי החושב
ו' יוני 15, 2018 1:04 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה
תגובות: 11
צפיות: 122

Re: מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה

יקים כתב:התירוץ האחרון ג''כ?

אשמח אם תסביר יותר את התירוץ האחרון.
על ידי החושב
ו' יוני 15, 2018 12:13 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה
תגובות: 11
צפיות: 122

Re: מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה

רק לי נראה שדברי הרדב"ז צריכים עיון גדול?
על ידי החושב
ו' יוני 15, 2018 12:01 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה
תגובות: 11
צפיות: 122

מדוע ברכת 'רצה' נחשבת ברכת הודאה

רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א
ותקנו להם שמנה עשרה ברכות על הסדר, שלש ראשונות שבח לה' ושלש אחרונות הודיה

מדוע ברכת 'רצה' נחשבת לברכת הודאה?
על ידי החושב
ה' יוני 14, 2018 9:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 8749

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

וזה מחזיר אותנו להתחלה, למה באמת לא השתתפו גדולי ישראל וחכמיהם בהמוניהם. ובהקדם, סיפור קצר מהבריסקר רב. אמר הבריסקר רב שיש שני סוגי אנשים שבאים לשאול שאלות. אחד מהם זה איצ'ה מאיר לוין, שאחרי שהוא קונה כרטיס הוא בא בבהילו לבריסקר רב, ושואל אם יש לו לנסוע לחו"ל אם לאו, המטוס ממריא בעוד כמה שעות,...
על ידי החושב
ה' יוני 14, 2018 10:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 193
צפיות: 8034

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אולי כדאי באמת (כנלענ''ד) להקדיש מידי פעם זמן, להרחיב לצעירים ולפרש להם בארוכה את כוונת אותם קלישאות (בלע''ז) עליהם אנו חוזרים שוב ושוב אכן. אבל כדאי גם לחשוב איך להציע את הדברים ולא לפרש קלישאה אחת בקלישאה אחרת. בתוך אריכות דבריך בטוח התכוונת למשהו עמוק, אבל לאנשים פשוטים (כמוני - ואולי יש עוד כאל...
על ידי החושב
ה' יוני 14, 2018 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: המצרף - על שום מה? מבוכה בדברי ראשונים
תגובות: 3
צפיות: 164

Re: המצרף - על שום מה? מבוכה בדברי ראשונים

רק אוסיף עוד שאלה בעניין זה. לכאורה 'גמר מלאכה' שייך דווקא בדבר שהוא אכן השלב האחרון בהשלמת הכלי. אבל מיחם - שכל יום מחממים אותו ואחר כך נותנים בו צוננים - מה הסברא לראות כאן 'גמר מלאכה'? (לגבי הר"ח ביומא - אולי באמת כמו שכתבת שיש לחלק בין עשישית למיחם. כי עשישית אינה כלי, אלא סתם חתיכת ברזל. ו...
על ידי החושב
ה' יוני 14, 2018 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 160
צפיות: 5030

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

לדעתי, אדם שמקבל (בטעות) את הדברים כפשוטם וככלל ברזל כמעט בטוח שידאג ויפחד יותר. לא רק יותר מאדם בוטח, אלא גם יותר מאדם חילוני שלא מאמין בכלום. תאר לך אדם שנמצא במצב קשה ומסוכן והוא זקוק לישועה. במצב הרגיל הוא גם מייחל לחסד השם ולישועתו, וגם קצת (או הרבה - תלוי במצב) פוחד - איך לא. אבל פתאום הוא נזכ...
על ידי החושב
ד' יוני 13, 2018 4:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 160
צפיות: 5030

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

הרב החושב, עילך לבאר האם אתה מתכוון לחלוק על דברי ר''י מדובנא, או שמא אתה סובר כי בכל דברי קדמונינו ניתנה הרשות לומר 'לאו דווקא'. הלא הקושיא מהפסוק אינה מציאה של דורנו כי אם נידון בדברי רבותינו בארוכה. אכן, בהרבה דברי קדמונינו ניתנה רשות וחובה להתייחס לדבריהם לא כמו שמחשב מתייחס לשורות של קוד, אלא ...
על ידי החושב
ד' יוני 13, 2018 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 160
צפיות: 5030

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

דרומי כתב:יש הדורשים יראתו זו של יעקב שלא לחיוב - יפה תואר השלם לב"ר ר"פ עו. וראה גם פירוש אור השכל שם: "ואפשר שנחשב לטעות ליעקב ולמשה מה שנתייראו".

אדרבה.
מוכח אם כן שגם לגבי מי שמפחד במקום שלא ראוי לפחד - לא נכון להגיד שמשום כך בודאי יינעלו לו שערי ישועה.
על ידי החושב
ד' יוני 13, 2018 12:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!
תגובות: 160
צפיות: 5030

Re: בטחוני בצורי - הוא אוצרי!

המאמין בסיבה ומתיירא ממנה, הפחד ההוא הוא סיבה חזקה להביא לו את אשר ירא ממנו, כמ''ש ''כי פחד פחדתי ויאתני'', כי *שורש ומבוא הישועה הוא הביטחון השלם, ושורש הנפילה והתחלתה הוא הפחד* ומעולם לא תבוא ישועה על לב מפחד ולא מפלה על לב שלו! ס' המדות להמגיד מדובנא שעה''ב פ''ה אולי, על מנת לא להכניס את הציבור ...
על ידי החושב
ד' יוני 13, 2018 1:34 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע הברכה השנייה נקראת 'גבורות'
תגובות: 5
צפיות: 151

Re: מדוע הברכה השנייה נקראת 'גבורות'

מהרשום עמדי בע"ה. ישר כח. כמה הערות קטנות. לפי מה שהבנתי, עיקר המהלך בנוי על ההבנה ש'גבורה' - זו השלטת מידת החסד על מידת הרחמים. א. לא מצאתי בתוך הדברים מקור ברור לזה. מהמהרש"א לכאורה קצת קשה להוציא שהתכוון לזאת. ב. לא כ"כ מוסבר מה בעצם ההיגיון בקביעה זו ש'גבורה' - היינו התגברות החסד...
על ידי החושב
ג' יוני 12, 2018 10:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע הברכה השנייה נקראת 'גבורות'
תגובות: 5
צפיות: 151

Re: מדוע הברכה השנייה נקראת 'גבורות'

אולי אפשר לראות מכנה משותף בכל הדברים המוזכרים בברכה - שכולם מתארים איך שהקב"ה נותן חיים ומקיים את כולם (וכך ראיתי בדברי הרב לייב מינצברג). ובביאור המילה 'גבור' (בפסוק הגדול הגבור והנורא) כתב הספורנו ספורנו דברים פרשת עקב פרק י פסוק יז הגבור. המקיים כל המציאות במציאותו כאמרו ואתה מחיה את כולם (...
על ידי החושב
ג' יוני 12, 2018 10:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע הברכה השנייה נקראת 'גבורות'
תגובות: 5
צפיות: 151

מדוע הברכה השנייה נקראת 'גבורות'

הברכה השנייה של שמונה עשרה נקראת 'גבורות'. אני מחפש פירוש המתיישב על הלב, מדוע ברכה זו נקראת כך. אי אפשר לומר שזה רק סימן וכינוי בעלמא על שם פתיחת הברכה או על שם אחד העניינים המוזכרים בה (וכדרך שקוראים למסכת ביצה - ביצה על שם המילה הראשונה). שכן מדברי הגמרא (מגילה יז:) עולה ברור כי 'גבורות' זה העניי...
על ידי החושב
א' יוני 10, 2018 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר מסייע ולפני עור באופן דאין האיסור נעשה מיד
תגובות: 4
צפיות: 109

Re: גדר מסייע ולפני עור באופן דאין האיסור נעשה מיד

האמת, שאני לא אוהב לדבר כמו איזה נכס ונודניק, אבל לפעמים פשוט מאוד קשה לי להתאפק. ובכן. ממה נפשך, אם אתה צריך 'הלכה למעשה' - תשאל רב בר סמכא. ואם אתה רוצה להיכנס לעניינים - תברר את הסוגיא לבד - הנאתך מובטחת. לגבי הנקודות שציינת, לפי מה שעולה לי בעניותי כעת: א) אין האיסור נעשה מיד, ב) האיסור רק מדרבנ...
על ידי החושב
א' יוני 10, 2018 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה דרך שלילה
תגובות: 14
צפיות: 341

Re: חזקה דרך שלילה

יש לעיין בעיקר דבריו ומעתה בחזקת האשה שלא היתה חייבת מיתה עד עתה אין חזקה זו הוא מתכונת גופה לא בעצם ולא בשם אלא מצד חוץ דרך שלילה שעד עכשיו לא היה רשאי להרוג אותה . ולא הבנתי, איך זה קשור 'רשאי להרוג אותה'? הלא אפילו אם זינתה אסור להרוג אותה כל עוד שלא נגמר דינה. כך שלכאורה אין כאן מקום לחזקה ולא מ...
על ידי החושב
א' יוני 10, 2018 2:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 21
צפיות: 2992

Re: היתר לזירוז לידה

דרך אגב, כמדומה באופן אינטואיטיבי הציבור רואה בנידון זה 'שאלה' דווקא כאשר מדובר בזירוז בבית חולים.
ואילו לגבי אמצעים טבעיים (שמן קיק, רפלקסולוגיה, תרגילים למיניהם ושאר תרופות סבתא) לא רואים כל בעיה ושאלה.
ולכאורה, אם בקבלה ומזלות עסקינן, לא כ"כ מאי שנא האי מהאי.
על ידי החושב
א' יוני 10, 2018 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 21
צפיות: 2992

Re: היתר לזירוז לידה

זאת הבעיה, שנאמנות הרופאים ירדה פלאים. ממקרים שהיו אצלנו ואצל קרובינו, שהרופאים אמרו שאין מנוס, וחייבים וכו' וכו',,, והתייעצנו עם אחד מהמוצי"ם החשובים בעיה"ק י-ם, אחד מהמומחים בתחום - והוא שמע את הפרטים ואמר בשופו"א - בחסדי ה' הכל היה בסדר גמור, לא דובים ולא יער. לא מקרה אחד ולא שתיי...
על ידי החושב
א' יוני 10, 2018 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 21
צפיות: 2992

Re: היתר לזירוד לידה

מנין כתב:להתיר? איך אפשר להתיר איסור חמור בלי פיקוח נפש???

אתה בטוח שכולם מבינים שאתה מדבר בציניות? (אני לא)
על ידי החושב
א' יוני 10, 2018 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 21
צפיות: 2992

Re: היתר לזירוז לידה

מפשטות דברי הפוסקים משמע דאסור אם לא בפקוח נפש, או ליולדות או לעובר. וגם עפ"י קבלה אסור, שעלולים להביא עי"ז למותו של הוולד, עי' דברי תורה להאדמו"ר המנחת אלעזר ממונקאטש (ח"ג אות ל'). ועי' באנציקלפדיה הלכתית רפואית ח"ד עמ' 272 אריכות בנושא זו. אולי תוכל לציין מקור. היכן משמע ...
על ידי החושב
ו' יוני 08, 2018 10:54 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גלגוליו ותיקונו של צלפחד / ליקוט
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: גלגוליו ותיקונו של צלפחד / ליקוט

מעניין למדיי בעוד לפי פשוטו של מקרא הוא לא זכה להוליד בנים ולא זכה להשיא את בנותיו בחייו ותו לא הרי נדרשים בו החל מחז"ל תלי תלים של דרשות דעה מעניינת בענין זה ספר האשכול (אלבק) הלכות ספר תורה דף ס עמוד א ואמר מר [רב] שרירא הני מילי דנפקי מפסוקי ומקרי מדרש ואגדה אומדנא נינהו, ויש מהן שהוא כך, כ...
על ידי החושב
ג' יוני 05, 2018 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה
תגובות: 6
צפיות: 311

Re: מעשה שהיה

משנה ברורה סימן צו ס"ק ז
(ז) מותר לאחוז וכו' - נפל ספר על הארץ ואינו יכול לכוין מותר להגביהו כשיסיים הברכה שהוא עומד בה ואי לא"ה לא יפסיק וכ"ש שאין לקרוץ באצבע וכיוצא בשעת תפילה. אם התחיל להתפלל ש"ע ונתבלבל מותר לילך למקום הידוע לו ליקח משם סידור [ח"א]:

עבור לחיפוש מתקדם