החיפוש הניב 547 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החושב
א' ספטמבר 23, 2018 9:07 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכה כמין ה
תגובות: 1
צפיות: 34

סוכה כמין ה

מחפש מקור (לא מספרי אחרוני זמנינו) להכשיר (או לפסול) סוכה כמין ה
סוכה כמין ה.jpg
סוכה כמין ה
סוכה כמין ה.jpg (16.2 KiB) נצפה 34 פעמים
על ידי החושב
ש' ספטמבר 22, 2018 11:02 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שאלה פשוטה
תגובות: 2
צפיות: 83

Re: שאלה פשוטה

אם היה אפשר להחשיב את הקצה כסכך פסול (ולא כחלק מהדופן העקומה), למה ניתן להכשיר רק ד' אמות? גם אם יש ד' עמוד ועוד ד' טפחים פחות משהו של סכך פסול, ניתן לומר שעד ד' אמות - זה דופן עקומה, וכל השאר - זה סכך פסול. ואילו במשנה מבואר שלא אומרים כך.
על ידי החושב
ו' ספטמבר 21, 2018 4:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פרגולה לחניה ולסוכה?
תגובות: 4
צפיות: 134

Re: פרגולה לחניה ולסוכה?

נראה לי שאין בכך כל בעיה. רש"י מסכת סוכה דף ח עמוד ב שתי סוכות של יוצרים - כך היה דרך של יוצרי כלי חרס בימיהן: עושין להם שתי סוכות זו לפנים מזו, בפנימית הוא דר ומצניע קדרותיו, ובחיצונה הוא עושה מלאכתו, ומוציא קדרותיו למכור. פנימית אינה סוכה - אם בא לישב בתוכה בחג לשם סוכה, ואף על גב דלא בעינן ס...
על ידי החושב
ו' ספטמבר 21, 2018 9:25 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב
תגובות: 189
צפיות: 14873

Re: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב

במנין של הגרש"ד, באמירת שיר היחוד, דופק הגרש"ד על העמוד שלפניו ואומר בקול רם: ואנחנו על אדמה טהורה. ראיתי שבכמה מחזורים יו"כ מופיע במקום המילים האלו "ואנחנו כדווה טמאה" (ולא כתיקון אלא כנוסח ישן מקביל לנוסח הנ"ל). ראוי לחזק את ידיהם. בליל יום כיפור בטעות אמרתי כך אוטומ...
על ידי החושב
ו' ספטמבר 21, 2018 9:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 346

Re: כוח המחשבה

ר_חיים_הקטן כתב:מפרי עטו של אחר ממחברי זמנינו:

אז מה הבעיה בפאות?
על ידי החושב
ה' ספטמבר 20, 2018 11:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו
תגובות: 10
צפיות: 185

Re: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו

גם בציטוט שהבאתי אני לא כתב שזה היה קשור לתאווה. אפשר לומר שהיה זה שיקול קר לחלוטין לקחתה מחמת יופיה.
על ידי החושב
ה' ספטמבר 20, 2018 10:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו
תגובות: 10
צפיות: 185

Re: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו

אולי יש בנותן טעם להביא את דברי רבינו בחיי [רבינו] בחיי בראשית פרק כח וישלח יצחק את יעקב. יש לשאול: כיון שבשליחותם הלך והם מחלו לו, למה נענש על מצות כבוד אב ואם כשנתעכב כ"ב שנה, שפירש ממנו יוסף עשרים ושתים שנה כנגדן. ואפשר לומר כי דעתם היה שיקח את לאה ושיחזור מיד כשישלח בשבילו, אבל הוא נתן עיני...
על ידי החושב
ה' ספטמבר 20, 2018 9:54 am
פורום: איך לא חשבתם על זה
נושא: ציון באתר של כמות הצופים בספר, ויכולת מיון עפ"י זה
תגובות: 14
צפיות: 9370

Re: ציון באתר של כמות הצופים בספר, ויכולת מיון עפ"י זה

לענ"ד הפרמטר החשוב הוא - זמן השהייה.
יש ספרים שאני פותח וסוגר מיד. ויש ספר שאני פותח ומעיין בו דקות ארוכות (או אפילו שעות). ונתון זה יש בו ערך מוסף גם לאחרים.
על ידי החושב
ה' ספטמבר 20, 2018 9:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו
תגובות: 10
צפיות: 185

Re: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו

ואם משום מה שכתוב 'ויאהב יעקב את רחל' גם אם נפרש שהוא מחמת יופיה הרי היתה מטרתו לפריה ורביה ושלא יתן עיניו באחרות ולא מצינו שנתגנה על ענין זה .אדרבה רבותינו הראשונים כתבו שהאבות מלכתחילה דקדקו ליקח נשים יפות כדי לעורר התאוה וכך ירבו בנים. א. לכאורה זה לא ברמת 'גם אם נפרש' אלא זהו הפשט הפשוט של המקר...
על ידי החושב
ב' ספטמבר 17, 2018 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 346

Re: כוח המחשבה

אין מי שעובד לאף אחד, אלא טעות שחושבים שהטבע שטבע הקב"ה בבריאה שהיא שמחשבות מסויימות פועלות באופן מסויים, אין כאן לא עבו"ז ולא כפירה אלא שטות. כמדומה, גם לגבי השאלה מה מתוך זה שטות ומה לא שטות, הגבולות גם כן אינם ברורים כ"כ. ראה למשל כאן http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t...
על ידי החושב
ב' ספטמבר 17, 2018 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 346

Re: כוח המחשבה

יפה. וכאן הבן שואל: מה זה כוח אלוהי? יותר מדויק, השאלה היא לא לגבי 'כוח', אלא בכלל, מה היא ההגדרה של 'אלוהות' מסברא הייתי אומר שההבחנה והעניין המבדיל בין אלוהות למשהו אחר - זה נושא הפולחן. אם אדם מתייחס למלאך כמו אל ישות שראוי לעובדה, אז הפנייה אליו - זה עבודה זרה. אבל כאשר המלאכים נגלו אל אברהם, וה...
על ידי החושב
ב' ספטמבר 17, 2018 9:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 379

Re: ספק בר חיובא

ודוגמא לדבר מחלוקת במציצה יש ג' דעות בפוסקים, אי הוא מדרבנן, או משום סכנה, או דהוי כחלק ממצות מילה עכ"פ לכתחילה מהלכה למשה מסיני, האם זה מקרי ספק דאורייתא כמדומה חלק מהדברים בעניין זה [במיוחד שזה חלק ממצות מילה מדאורייתא או מדרבנן] נאמרו מטעמים השקפתיים - לעמוד כנגד המשנים את מסורת אבותינו. כך...
על ידי החושב
ב' ספטמבר 17, 2018 9:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 346

Re: כוח המחשבה

תמיד סברתי ששיטה זו היא שטויות במיץ עגבניות, כעת אני שומע שהיא גם כפירה, וזה נראה לי מוגזם. מה בין זה לבין מי שסבור שבמאמציו וביגיע כפיו הוא יכול לעשות לפרנסתו, או לשנות את המציאות? אני גם חושב שההכללה כאן איננה נכונה, אבל מה שכן, בהחלט אפשר לבוא מתוך זה לידי כפירה. וכמו, בעצם, בכל תופעה מעניינת של...
על ידי החושב
א' ספטמבר 16, 2018 1:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה על דבר שחושב שיחזור
תגובות: 7
צפיות: 127

Re: תשובה על דבר שחושב שיחזור

רמב"ם הלכות תשובה פרק ב כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ, וכן הוא אומר ומודה ועוזב ירוחם וכעין זה כותב ר' יונה. שראשית התשובה של איש כזה - לעזוב את החטא, ורק אחר כך הוידוי והחרטה. אני הייתי מעמיד את השאלה כך: ודאי שזה לא תשובה ...
על ידי החושב
א' ספטמבר 16, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 346

Re: כוח המחשבה

לענ"ד יש להבחין בין שני עניינים. א. פילוסופיה כזו אחרת שמאחורי השיטה. אדם רואה תופעה ומסביר אותה לפי אמונתו ונטיית לבו. וכאן בהחלט נאמרו הרבה שטויות ודברי כפירה (ואין בכל כל פלא, שהרי, כאמור, כל אחד נוטה לפרש לפי אמונתו). ובזה צודק המחבר שיצא נגדם בשצף קצף. ב. היתר השימוש בתופעה שהמדע לא מכיר ב...
על ידי החושב
א' ספטמבר 16, 2018 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 272

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

עיקר עניין הזה האם טבילה במים שאובים לא עולה מדאורייתא, או שהיא תקנת חכמם - זו היא מחלקת ראשונים.
לפי השיטות שמדאורייתא מועילה אף טבילה במים שאובים, מסתבר שעדיף לטבול בברכה מאשר כלום.
על ידי החושב
א' ספטמבר 16, 2018 9:04 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנה לאותיות סת״ם
תגובות: 3
צפיות: 83

Re: תוכנה לאותיות סת״ם

פלפלת בחכמה כתב: סת״ם

סליחה על השאלה שלא ממין העניין, אבל רציתי להתעניין איך אתה מקליד כך שיוצא לך סימן גירשיים נכון ״ (קוד 5f4), ולא כמו שכולם עושים סימן מירכאות משום שאין סימן גירשיים על המקלדת?
(או, אולי אתה לא על PC אלא על MAC?)
תודה
על ידי החושב
ו' ספטמבר 14, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 32
צפיות: 475

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

כמדומה יש בזה בעיה של 'ואהבתך לרעך כמוך'. הרי החזן, מן הסתם, מאוד לא רוצה שיעשו לו דבר כזה.
על ידי החושב
ד' ספטמבר 12, 2018 9:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 143

Re: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

יקר עלי דבר זה ששמעתיו בשם הגר"מ שפירא זללה"ה, אשר נשאל אודות המנהג לפתוח את ארון הקודש בתפילות ופיוטים מסויימים כנהוג, והשיב כי מקורו טהור ממתני', "מוציאין את התיבה לרחובה של עיר", ודפח"ח . [ואם כדברי הגרמ"ש, הרי אמרו בגמ' תענית "ולמה מוציאין את התיבה לרחובה של ע...
על ידי החושב
ד' ספטמבר 12, 2018 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אזהרה חמורה מאד!! על וויסקי תוצרת הארץ
תגובות: 29
צפיות: 706

Re: אזהרה חמורה מאד!! על וויסקי תוצרת הארץ

[לגבי המשקאות השקופים - וודקה פשוטה - זה יותר קל באופן כללי] יש לך איזה מקור לקביעה זו? בשם הרב זריצקי ראיתי אחרת: כל דבר המכיל אלכהול חייב כשרות טובה. מה ״ שכולם ״ שותים אינה ראיה. כמה אנשים אני רואה במסעדות ובבתי מלון שכשרותם מפוקפקת. ולעצם השאלה הטעות של הרבה אנשים כאשר הם רואים משקה שקוף לא נרא...
על ידי החושב
ד' ספטמבר 12, 2018 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שפיכת מים חמים לכוס בשבת
תגובות: 2
צפיות: 92

Re: שפיכת מים חמים לכוס בשבת

מה שאתה מציג את זה כקושיא על מעשים שבכל שבת - יש לתרץ בפשטות: לא חוששים כלל לסברא זו שהביא הביאור הלכה בשם הפרי מגדים, שכן אין ראיות לחומרא זו, ומסברא מסתבר להיפך: זה שכלי שני לא מבשל עדיין לא אומר שהוא לא מבושל. (וכן, כמדומה, קשה על זה מהגמרא של מפנה ממיחם, שמבואר שאפשר לרוקן למיחם אחר ולהניח אותו ...
על ידי החושב
ד' ספטמבר 12, 2018 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש
תגובות: 4
צפיות: 144

Re: דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש

אבל לא קיימא לן כהאי חילוק, וכהמשך דברי המשנ"ב בקצג שם: ויש פוסקים שסוברין שבלה"ק יוצא אדם ידי חובתו בשמיעה אף על פי שאינו מבין הלשון (משא"כ [ה] בשאר לשונות דלכו"ע אינו יוצא אם אינו מבין הלשון) וכן המנהג שנשים יוצאות י"ח בשמיעה מהמברך אף על פי שאינן מבינות כלל ואפילו בקידוש...
על ידי החושב
א' ספטמבר 09, 2018 1:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש
תגובות: 4
צפיות: 144

Re: דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש

אני לא כל כך מבין את התמיהה, מאי גרע מי שלא מבין את השפה ממי שלא כיון את פירוש המילות (ובמקרים מסוימים אף נמצא ב'חיש' ארוך מתחילת הברכה, וכלל אינו זוכר ששפתיו נעות, וכבר תמה המנחת שלמה מדוע לא לדון אותו כמתעסק, ואעפ"כ למעשה נוקט שיוצאים ידי חובה). זה אכן דומה, אף כי יש לחלק [במיוחד לאור ההסתכל...
על ידי החושב
ו' ספטמבר 07, 2018 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש
תגובות: 4
צפיות: 144

דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש

כמדומה מקובל בהלכה שגם מי שלא יודע לשון הקודש, יכול הוא לקיים כל המצוות של קריאה כשהוא קורא בלשון הקודש. כגון קריאת שמע, ברכת המזון, תלמוד תורה (של מקרא) ואולי עוד דוגמאות. וכן כתב המשנה ברורה בסימן ס"ב לגבי קריאת שמע כדבר פשוט. ובביאור הלכה שם תמה על הפמ"ג שמפקפק בזה: ביאור הלכה סימן סב ו...
על ידי החושב
ו' ספטמבר 07, 2018 3:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זוממי גוסס פטורים
תגובות: 2
צפיות: 81

Re: זוממי גוסס פטורים

באמת צ"ב מדוע נקט 'גוסס בידי שמים'. שהרי מי שהורג אדם כזה, הוא חייב מיתה (סנהדרין עח.). אולי כוונתו לטריפה (כמו שאמרו לפני) או, ואולי, לגוסס בידי אדם (שבזה יש מחלוקת). ובזה אכן מפורש בגמרא (סנהדרין שם) שאין אפשר להעיד על אדם טריפה. ובעיקר הדברים, שכתב שמי שנגמר דינו והעידו עליו בשקר על משהו אחר...
על ידי החושב
ה' ספטמבר 06, 2018 10:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות
תגובות: 21
צפיות: 834

Re: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות

ש. ספראי כתב:אדרבה, מכל האשכול שהבאת נראה שהטחת דברים כלפי מעלה הוא ענין שלילי, ואילו בסליחות דנן ישנן קטעים רבים של הטחת דברים בסגנון חריף, כמו למשל שציין "מניין" לעיל ועוד ועוד. א"כ מהי כוונת הגרח"ק בזה?

אין לי מושג איך יצא לך כך מהאשכול ההוא.
על ידי החושב
ה' ספטמבר 06, 2018 8:33 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות
תגובות: 21
צפיות: 834

Re: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות

מה שאומרים בסליחות, שמדברים על הצרות הרבות - איני מבין איזה קשור ל'טענות'. רק אומרים, תראה כמה קשה לנו ותרחם. איה כל נפלאותיך הגדולות והנוראות... (סליחה יב, ליטא) איה קנאתך ועצת עמידתך? בת בררת לבית חמדתך, בעלוה אדונים (סליחה ח) איה קנאתך וגבורותיך בעשותך נוראות לזרע כרותי בריתך?! (סליחה יח) זה נכו...
על ידי החושב
ה' ספטמבר 06, 2018 4:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות
תגובות: 21
צפיות: 834

Re: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות

לבוא בטענות - זה נקרא להטיח דברים כלפי מעלה. זה גם סוג של תפילה, אבל חז"ל אמרו שלעולם לא יטיח אדם דברים כלפי מעלה (העניין מבואר היטב במכתב מאליהו, ואיני זוכר כעת איפה בדיוק, מן הסתם אפשר לראות במפתחות) מה שאומרים בסליחות, שמדברים על הצרות הרבות - איני מבין איזה קשור ל'טענות'. רק אומרים, תראה כמ...
על ידי החושב
ה' ספטמבר 06, 2018 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ליבון דברי ה'קונטרס הספיקות'.
תגובות: 4
צפיות: 281

Re: ליבון דברי ה'קונטרס הספיקות'.

ובזה באמת אין סברא לומר שיהיה בכח המוחזק לטעון ברי שקים לו שהדין עימו, שהרי אין לו דרך לדעת את המציאות , ולכן יחלוקו. למה אין לו דרך לדעת? אם אין לו דרך לדעת, אז זה לא ברי. אם כתוב שמדובר ב'ברי', אז הכוונה שאדם טוען שהוא ראה שהיה דווקא כך. ראשית, ראה דבריו של הרב לענין. ונדמה לי שכך לכאו' נראה מפשט...
על ידי החושב
ה' ספטמבר 06, 2018 1:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: ליבון דברי ה'קונטרס הספיקות'.
תגובות: 4
צפיות: 281

Re: ליבון דברי ה'קונטרס הספיקות'.

פרנקל תאומים כתב: ובזה באמת אין סברא לומר שיהיה בכח המוחזק לטעון ברי שקים לו שהדין עימו, שהרי אין לו דרך לדעת את המציאות, ולכן יחלוקו.

למה אין לו דרך לדעת? אם אין לו דרך לדעת, אז זה לא ברי.
אם כתוב שמדובר ב'ברי', אז הכוונה שאדם טוען שהוא ראה שהיה דווקא כך.
על ידי החושב
ה' ספטמבר 06, 2018 12:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 379

Re: ספק בר חיובא

כמדומה שתלוי בשאלה מהו גדר הדין של 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אם זהו דין מחודש, שמתחדשת הוראה חדשה - 'תחמיר!', אז זה לא שייך אם יש ספק שמא הוא גוי. אבל אם אין שום דין מחודש, אלא שאסור לעשות כך כי אולי תיכשל בעבירה - אז זה שייך גם בספק גוי. נראה לי הגרש"ש מוכיח כצד השני, וגם לי הקטן יש כמה ראיות ל...
על ידי החושב
ד' ספטמבר 05, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 379

Re: ספק בר חיובא

אני רואה שהשאלה לא הובנה. השאלה הובנה היטב. אבל אולי לא הבנת את התשובה. ספד"א לחומרא מחייב את האדם לחוש לצד שהוא מחוייב, אפי' שלפי הצד השני הוא פטור. זה אפשרי כאשר הוא מסופק האם כבר קיים או לאו, או כאשר הוא מסופק האם הוא איש או אשה לגבי מצוות שנשים פטורות, וכל כה"ג, לא נכון. כלומר, זה בכל...
על ידי החושב
ד' ספטמבר 05, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 379

Re: ספק בר חיובא

כמדומה שתלוי בשאלה מהו גדר הדין של 'ספיקא דאורייתא לחומרא' אם זהו דין מחודש, שמתחדשת הוראה חדשה - 'תחמיר!', אז זה לא שייך אם יש ספק שמא הוא גוי. אבל אם אין שום דין מחודש, אלא שאסור לעשות כך כי אולי תיכשל בעבירה - אז זה שייך גם בספק גוי. נראה לי הגרש"ש מוכיח כצד השני, וגם לי הקטן יש כמה ראיות לז...
על ידי החושב
ג' ספטמבר 04, 2018 9:36 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 240
צפיות: 30901

Re: עזרה - וורד

מה רע בהעתק-הדבק?
על ידי החושב
ג' ספטמבר 04, 2018 8:20 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 240
צפיות: 30901

Re: עזרה - וורד

שלום וברכה כשיש לי קובץ שלם כל שמירה מעכבת אותי מאוד. ראיתי שרבים מחלקים את הספר לחלקים בזמן העריכה כדי שהשמירה והעריכה תיעשה בקלות, ורק לקראת סיום העריכה מקבצים את כל החלקים יחד. האם מישהו יכול להסביר לי איך עושים את פעולת החילוק והפירוק של הספר לקבצים נפרדים בלי לפגוע בעיצוב כלל (כי למשל העתקה לת...
על ידי החושב
ג' ספטמבר 04, 2018 4:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס
תגובות: 28
צפיות: 2317

Re: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס

הגמרא לא מסבירה בשביל מה היא מביא את זה, וניתן לומר שעיקר המטרה היא בשביל הפרד"ס ואילו בשביל רפואה בלבד לא היו מביאים את זה, כי תלמוד - זה תורה ולא ספר רפואות.
על ידי החושב
ג' ספטמבר 04, 2018 2:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס
תגובות: 28
צפיות: 2317

Re: אמר אביי אמרה לי אם: עניני רפואה וסגולה בש"ס

כידוע, ישנו חרם הגאונים על רפואות אלו משום שינוי הטבעים ולכן חששו שיבוא אדם ויאמר שדברי חז"ל ח"ו לא נכונים. לפי"ז לכו"ע צריך לברך ברכת התורה לפני שלומדים סוגיות הללו גם לאלו שאוחזים שזה לא חפצא של תורה https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=18345#p176663 כי צריכים לדעת באיזה סג...
על ידי החושב
ג' ספטמבר 04, 2018 10:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 47
צפיות: 2223

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

יש איזו נקודה שחשבתי עליה, ומעניין עם הועלתה כבר. בעולם המרשתת ישנו מושג של 'קידום במנועי חיפוש'. יש לך אתר, ויש לך תוכן. אבל איך תעשה שאנשים יגיעו דווקא אליך ולא למתחרה שלך? זו היא החכמה של 'קידום'. צריך לעורך את התוכן בצורה כזו, שמנוע החיפוש יביא את המחפשים דווקא אליך. בשלבים הראשונים של מנועי חיפ...
על ידי החושב
ג' ספטמבר 04, 2018 9:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת נה. להם מי גלוי
תגובות: 11
צפיות: 2765

Re: שבת נה. להם מי גלוי

אמנם בהגהות מיימוניות (בפ"ו מהלכות דעות אות ג) מביא שיטת הרא"מ, שמצות 'הוכח תוכיח' מוטלת על האדם אף אם ברי לו שדבריו יפלו על אזנים ערלות ('הוכח תוכיח' – אפילו מאה פעמים). ומה שאמר הקב"ה למדת הדין 'גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם', היינו שמטעם זה יש להם להיפטר מענשם של מלאכי...
על ידי החושב
ב' ספטמבר 03, 2018 8:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלה על גוי - בשם אביו?
תגובות: 12
צפיות: 460

Re: תפלה על גוי - בשם אביו?

אולי תסביר מאיזה צד אתה דן? לכאורה אתה דן בשאלה - איך לנסח את התפילה על גוי בצורה הכי טובה, כלומר כך, שהסיכויים שלה להתקבל יהיו גבוהים יותר. ולענ"ד יש משהו מוזר בנידון זה. קודם מעמידים שאלה האם מותר בכלל להתפלל על גוי או אסור, ואחרי שאומרים שיש אופנים שכן מותר, מיד קופצים לרזולוציות גבוהות בהרב...

עבור לחיפוש מתקדם