החיפוש הניב 899 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החושב
ב' ינואר 21, 2019 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 89
צפיות: 1164

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

יושב סתר כתב:הרשת משום מה מקפידה ע"כ [לא ברור למה, הרי את הסכום המדובר היא תשלם ויהי מה?]

כי זה מעצבן.
על ידי החושב
ב' ינואר 21, 2019 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 89
צפיות: 1164

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

1. האם הרב סילמן צודק? [אין לי אפשרות לשאול אותו אם הוא אמר את זה] שאלה מעליבה... תשמעו סיפור אחר. היה דין תורה בין ראובן לשמעון. ראובן טען ששמעון חייב לו כסף, והרב סילמן פסק שישלם לו חצי. לא ידוע לנו מה הייתה טענתו של ראובן, מה הייתה תשובתו של שמעון וכן לא ידוע מה נימוקו של הרב סילמן. וכעת גאוני ו...
על ידי החושב
ב' ינואר 21, 2019 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה המקור לדברי התוס' או המאירי על כיבוי הגחלים במשכן?
תגובות: 4
צפיות: 56

Re: מה המקור לדברי התוס' או המאירי על כיבוי הגחלים במשכן?

סליחות כתב:זאת אומרת שכתבו כן מסברא?

לא הבנתי את השאלה.
מי? התוספות או המאירי?
וכן, מה הצד השני? לא מסברא אלא מכוח מה?
על ידי החושב
ב' ינואר 21, 2019 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה המקור לדברי התוס' או המאירי על כיבוי הגחלים במשכן?
תגובות: 4
צפיות: 56

Re: מה המקור לדברי התוס' או המאירי על כיבוי הגחלים במשכן?

לא עיינתי כעת, אבל כמדומה העניין הוא כך. המאירי - לא צריך מקור. כי זו הפשטות. בשביל עוד צריך לכבות? הרי לא יתכן לומר שצריך לכבות בגלל שפשוט אין צורך באש. כי כיבוי כזה - אינו לצורך מלאכת המשכן. אלא מכבים בשביל שלא יקדיח. אבל התוספות סוברים שמלאכה שצריכה לגופה או אינה צריכה לגופה - נקבע לפי צורת המלאכ...
על ידי החושב
א' ינואר 20, 2019 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?
תגובות: 5
צפיות: 63

Re: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?

אכן, יוצא שזו היא כוונת הגמרא. ועל זה תמהתי שזה דחוק מאוד. א' מלשון הגמרא, ב' מוזר שהגמרא מוכנה להניח שצאת הכוכבים זה דבר לא ברור לנו, ואילו 'מחשיך ובא' - שזו, לכאורה, הגדרה הרבה יותר מעורפלת וגמישה - זה כן דבר ברור, והיינו שקיעה.
ואם היינו אומרים ש'מחשיך ובא' זה עוד לפני השקיעה, אז הכל היה חלק.
על ידי החושב
א' ינואר 20, 2019 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?
תגובות: 5
צפיות: 63

Re: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?

אבל זה לא קשה כי זה גופא הראיה שכיוון שרק צאת הכוכבים הוא לילה ממש זה מוכיח שקודם אע"פ שהוא תחילת החשכה (שהרי מתחילים לראות כוכבים שאינם ביום) אינו וודאי לילה. באמת אין 'ממש' לילה ו'ספק' לילה. הגמרא סוברת שהלילה מתחיל בצאת הכוכבים. לפני צאת הכוכבים זה ודאי יום, ומצאת הכוכבים זה ודאי לילה. כך מ...
על ידי החושב
א' ינואר 20, 2019 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?
תגובות: 5
צפיות: 63

אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כ עמוד ב אמר רבא: דאמר קרא ויקרא אלהים לאור יום - למאיר ובא קראו יום. - אלא מעתה, ולחשך קרא לילה, למחשיך ובא קרא לילה? הא קיימא לן דעד צאת הכוכבים לאו לילה הוא! וכן הוא בפסחים דף ב. הגמרא אומרת שאם הפירוש ויקרא לאור יום' – היינו תחילת האור – עלות השחר, אם כן, 'ולחושך קרא לי...
על ידי החושב
ג' ינואר 15, 2019 1:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת המן ביום שלישי של פרשת בשלח
תגובות: 5
צפיות: 230

Re: אמירת המן ביום שלישי של פרשת בשלח

אל תטריד את קופת העיר ב"ב בבקשת מקורות... אמש, לאחר שקיבלתי מהם חוברת בדואר וכן אימייל, שם הם מספרים על כך שהקב"ה בעצמו הבטיח בירושלמי שכל האומר פרשת המן הרי הוא מסודר מחינה כלכלית ללא כל חשש, שלחתי להם שאלה (בפעם השניה בהיסטוריה) מדוע הם אוספים כסף עבור נזקקים, ולא פשוט שולחים אותם לקרוא...
על ידי החושב
ג' ינואר 15, 2019 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת המן ביום שלישי של פרשת בשלח
תגובות: 5
צפיות: 230

Re: אמירת המן ביום שלישי של פרשת בשלח

עובר ושב כתב:האם יש מקור לכך בשם הרב מרימינוב, מהמצ"ב הבנתי שאין לכך שום מקור.

קיימא לן: ספק ספיקא של סגולה - לחומרא.
על ידי החושב
ה' ינואר 03, 2019 4:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3123

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

משולש כתב:אנחנו נקראים "מלקטים" כי אין היום שום חידוש יותר לחדש (לא בגלל שאין אלא הדור ירוד מאוד).

דברים משונים (אף כי בהחלט טרנדיים).
על ידי החושב
ה' ינואר 03, 2019 1:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3123

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

ואני לא מבין את השאלה. מקור המידע של המדע הוא כדור הארץ, ככל שתגלה יותר את סודותיו נוסף לך עוד מידע אמין ומדויק. התורה היא מידע שנמסר במסורת. אין עוד חומר חדש לגלות. לכן הדיוק ילך ויפחת. לעולם לא תבין את הרשב"א יותר מאשר הוא עצמו. בגדול אני מסכים (ולדעתי, זה לא נקרא שאתה 'לא מבין את השאלה', אל...
על ידי החושב
ה' ינואר 03, 2019 12:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3123

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

את המשפט האחרון לא הבנתי מה לעשות שתורתינו הקדושה היא "מיסטית"? זה לפי הגדרתך הכוונה היא התורה היא דבר רוחני ולא גשמי ועובדת לפי כללים רוחניים אבל הגיוניים. העניין שמעמד הר סיני הכניס הבנה בלב האנשים הוא מתקבל על הדעת לכל מי שמקבל התגלות של הבורא. אסביר יותר. התורה היא אכן דבר רוחני ועובד...
על ידי החושב
ה' ינואר 03, 2019 10:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3123

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

במשפחתי ישנו א' ששנה ופירש, כיום הוא פרופ' ברפואה, [באירועים משפחתיים הוא חובש כיפה, אך אינני יודע אם זה קבוע, ומהי רמתו הרוחנית], ולאחרונה במפגש משפחתי, התחיל לשאלני שבאלקטרוניקה ורפואה היתה התקדמות גדולה במשך ה-30 שנה האחרונות, אך אברכי הכוללים נשארו באותו מקום ולא ניכר שם שום התקדמות. מה יש להשי...
על ידי החושב
ש' דצמבר 29, 2018 8:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10283

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

לכאורה ניתן למצוא סמך מסוים לדברי 'יושב ירושלים'.
הרי בגמרא (כתובות ט.) יש צד שהייתה אשת איש, ולא נאסרה רק משום שזה היה אונס. ועם זאת, הנביא בתוכחתו מדגיש דווקא את הנושא של כבשת הרב.
על ידי החושב
ה' דצמבר 27, 2018 10:57 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?
תגובות: 32
צפיות: 1130

Re: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?

אני לא בטוח שהבעיה היא פיזיולוגית. השאלה אם מוקד הבעיה הוא חוסר חשק או קושי מובנה לתכנון זמן. מאד יתכן שאחד מהם גורם לשני אבל צריך לזהות את מוקד הבעיה כדי לנסות למצוא פתרון. יפה. ויש דרך קלה מאוד לבדוק - לקחת ריטלין. אם זה עזר - בטוח שיש בעיה פיזיולוגית. לאדם שאין לו בעיות קשב (ברמת איזון החומרים ב...
על ידי החושב
ה' דצמבר 27, 2018 10:32 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?
תגובות: 32
צפיות: 1130

Re: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?

חוץ מכדור ריטלין (אם לא עוזר) - עוד כדור ריטלין.

ועכשיו ברצינות. מה הבעיה בריטלין?
לפי התיאור, מדובר בבעיה פיזיולוגית (בן אדם עוסק בעניינים שהוא רוצה לעסוק בהם, והם לא אמורים לשעמם אותו), אז למה לא להשלים למוח את החומר שחסר לו?
על ידי החושב
ד' דצמבר 26, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה הסבר דברי בביאור הלכה-רשות הרבים
תגובות: 6
צפיות: 217

Re: בקשת עזרה הסבר דברי בביאור הלכה-רשות הרבים

התשובה הפשוטה, ככל הנראה, היא מה שכבר כתבת. מדובר בגוזמא. ולא הבנתי מה הוקשה לך בזה 'עד כדי כך?'. כן, עד כדי כך. הרי זהו כל העניין של גוזמא. אבל אם בדווקא רוצים ליישב את הדברים בלי להגיד שמדובר בגוזמא, אז אפשר לומר שהרי התקנות האלה נתקנו בתחילת בית שני (לגבי מגילה הדבר מפורש ברש"י, שהאיסור לקרו...
על ידי החושב
ד' דצמבר 26, 2018 3:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 1800

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

לגבי התצפיות החדשות, הנה בהזדמנות האחרת אכתוב את מה שראיתי... את העדויות החישובים והמחקרים; לעת עתה, כפי איך שזה נראה, התצפיות הללו אינם אמינות מספיק, ולא שלמות. וכפי הנראה אין מהם ראיה להצדיק את שיטת הגאונים. (ישנם כמה דברים המכחשים את שיטתם בכלל התצפיות שנערכו בזה). לטעמי היה כדאי שתוסיף עוד שורה...
על ידי החושב
ד' דצמבר 26, 2018 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 890

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

נראה לי שאומרים את זה בענין סוכה וציצית. שאף כי מצוות צריכות כוונה, אך אם אכל בסוכה ולא כיוון או לבש טלית מצויות ולא כיוון – אין זה שווה למי שאכל חוץ לסוכה או הלך עם טלית בלי ציצית. כי אמנם לא קיים את החיוב, אבל יש כאן מעשה מצוה, ולכן אינו מוגדר כמבטל מצוה. דברים בסגנון זה מזדמן לשמוע הרבה פעמים. א...
על ידי החושב
ג' דצמבר 25, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

כתב הצל"ח: יש לומר, דע"י המשל מוכח שהיא סברא חיצונה דאינו יוצא במצוה הבאה בעבירה, ו כיון שהיא סברא ממילא הוא זה דין תורה , דמדאורייתא אמרינן פסול מצוה הבאה בעבירה. יש להעיר, דבריש כיצד מברכין מסקינן 'אֶלָּא סְבָרָא הוּא, אָסוּר לוֹ לָאָדָם שֶׁיֵּהָנֶה מִן הָעוֹלָם הַזֶּה בְּלֹא בְּרָכָה';...
על ידי החושב
ג' דצמבר 25, 2018 10:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 1800

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

הם לא הצליחו למצוא, בו זמנית, יותר מג' כוכבים לא שהם לא הצליחו. הם לא ניסו. הנושא הזה כלל לא עניין אותם. הכל מבואר שם באר היטב. טענתי שגם אם במקרה הופיעו ג' כוכבים בנשף מסוים יש לך שם טבלאות, ואתה יכול לראות שזה לא 'נשף מסוים' אלא דבר שחוזר על עצמו כל יום, כמובן עם סטיות מסוימות. לפעמים זה 10 דקות ...
על ידי החושב
ב' דצמבר 24, 2018 11:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 1800

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

שאלות מצוינות.
אפשר לנסות להגיד כל מיני כיוונים לתרץ, אבל כנראה זה לא יהיה חלק...
על ידי החושב
ב' דצמבר 24, 2018 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 890

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

זה לא 'איסור' לאכול חוץ לסוכה. הרי בתורה כתוב רק 'בסוכות תשבו', ולא כתוב 'לא תאכלו חוץ לסוכה'.
אלא שאדם (כאשר הוא אוכל, עכ"פ) מחויב במצות סוכה. לא קיימת את מה שמוטל עליך - תעשה תשובה. וזהו ביטול עשה.
על ידי החושב
ב' דצמבר 24, 2018 9:55 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 1800

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

אבל איך מסבירים לפי זה כוכב אחד יום שני כוכבים בין השמשות וכו׳ לא כוכבים הנראים ביום וכו׳, הרי תחילת בין השמשות הוא בשקיעה ואז עדיין לא נראים שני כוכבים בינונים, ואם נאמר שזה לפי רבי יוסי הרי כל הראשונים וגם הגר״א אומרים שזמן רבי יוסי הוא מיד אחרי זמן רבי יהודה, וכי אז יוצאים זה אחר זה כוכבים בכל י...
על ידי החושב
ב' דצמבר 24, 2018 8:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 1800

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

בס"ד תודה לך על שאתה מביא הוכחות לחזק את דברי א. יתכן שאתה מוכיח שמכסליו עד סיון הכוכב לא נראה בתחילת הנשף ב. אתה מדבר בינתיים רק על כוכב אחד ולא שלוש,ומסתמא עדיין לא מצאת את הכוכבים הגדולים המופיעים לפני כן או שכוונתך שהכוכב שאתה מציג הוא הגדול ובגמ' מוכח שיש לפחות גדולים ומסתמא שמדובר על רבי...
על ידי החושב
ב' דצמבר 24, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 890

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

סגי נהור כתב:אך אין חיוב לאכול מתוך כוונה, אלא החיוב הוא לקיים את מצות סוכה מתוך כוונה

אם דין 'כוונה' היה דין נפרד (כלומר, צריך א. לקיים מצוה, ב. צריך שיהיה כוונה בשעת קיום המצוה) אז אתה צודק.
אבל אין הדבר כן. הכוונה נדרשת בשביל שהמעשה ייחשב למצווה.
על ידי החושב
ב' דצמבר 24, 2018 4:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עציץ נקוב - מדוע נחשב כארץ?
תגובות: 7
צפיות: 372

Re: עציץ נקוב - מדוע נחשב כארץ?

התכוונתי בעיקר לשאלה א הבנתי. אלא שהרב וואזנר לא היה לא מדען ולא חקלאי... ובאשר לתצפית שערך הרב וואזנר - כל אחד מבין שלא כך עורכים תצפיות על מנת להוכיח תופעה טבעית כזו או אחרת, ואין לתצפית זו גם ערך זעיר ביותר מבחינת חקר הטבע. [דרך אגב, גם אם המדענים לא מכירים בתיאור המציאות שתיאר רש"י, מקובל ...
על ידי החושב
ב' דצמבר 24, 2018 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עציץ נקוב - מדוע נחשב כארץ?
תגובות: 7
צפיות: 372

Re: עציץ נקוב - מדוע נחשב כארץ?

מקדש מלך כתב:בנושא האשכול מעניין לציין, וזה גם מענה לחלק מהשאלות...

זה באמת סיפור מעניין. אבל לא הבנתי על איזה שאלות זה עונה וכיצד...
האם כוונתך שמהסיפור הזה מוכח שהנה עיננו רואות שהמציאות היא כדברי רש"י?
על ידי החושב
ב' דצמבר 24, 2018 2:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 1800

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

הרי מבואר בגמ' שאחרי ג' רבעי מיל משתשקע החמה הוא צאת הכוכבים, ואם הכוונה לתחילת השקיעה, הזמן במעלות הוא פחות משלוש וחצי מעלות +50 דקות קשת = משהו יותר מארבע מעלות, ובמציאות לא נראים הכוכבים ומה אתה אומר על המחקר שצורף כאן למעלה? הוא מציג נתונים שקריים? הנה אחת הטבלאות משם (ויש שם עוד הרבה עם ערכים ...
על ידי החושב
ב' דצמבר 24, 2018 12:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 890

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

עוד אולי דמות דוגמא בעניין אף על פי שיצא מוציא. הרי שאין שם קיום חובה (עכ"פ במובן הרגיל של מושג זה - לאפוקי ערבות).
ועכ"ז צריך שיהיה מעשה מצווה. וראה בזה בקובץ הערות מח-יד
על ידי החושב
ב' דצמבר 24, 2018 11:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה המצווה וקיום המצווה
תגובות: 27
צפיות: 890

Re: מעשה המצווה וקיום המצווה

נראה לי שאומרים את זה בענין סוכה וציצית. שאף כי מצוות צריכות כוונה, אך אם אכל בסוכה ולא כיוון או לבש טלית מצויות ולא כיוון – אין זה שווה למי שאכל חוץ לסוכה או הלך עם טלית בלי ציצית. כי אמנם לא קיים את החיוב, אבל יש כאן מעשה מצוה, ולכן אינו מוגדר כמבטל מצוה. דברים בסגנון זה מזדמן לשמוע הרבה פעמים. אך...
על ידי החושב
א' דצמבר 23, 2018 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עציץ נקוב - מדוע נחשב כארץ?
תגובות: 7
צפיות: 372

עציץ נקוב - מדוע נחשב כארץ?

לא עיינתי בסוגיא זו כראוי ולכן אבקש את עזרת החכמים. עציץ נקוב נידון כארץ (לגבי תרומה ולכן קוצר בשבת ועוד). ופירש רש"י רש"י מסכת שבת דף צה עמוד א דהוי כמחובר, דיונק מן הקרקע על ידי הנקב, שמריח לחלוחית הקרקע שאלותיי כדלהלן: א. האם בין החקלאים ו\או חוקרי הטבע מוכרת תופעה מעניינת זו? ב. האם יש...
על ידי החושב
ש' דצמבר 22, 2018 9:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 1800

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

אם המציאות כפי שהיא נראית לעיננו מוכחשת ממה שרואים בגמרא, אז אכן לא שואלים שאלות. אלא, לכל היותר (וגם זה על זה בדרך כלל מוותרים), מציינים שהדבר 'צריך עיון'. ולא שדברי הגמרא 'צריכים עיון', אלא המציאות צריכה עיון, או שצריך עיון עלינו למה אנחנו רואים מציאות כך. לא הבנתי מה אתה מנסה להגיד. ניסיתי ליישב...
על ידי החושב
ש' דצמבר 22, 2018 7:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 1800

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

מוזר, כאלה שאלות כבדות, וחמש מאות שנה עשרות ראשונים ואחרונים לא עלה על דעתם לשאול אותם, ורק לפני כשלש מאות שנה מוצאים שכמה אחרונים שואלים שרואים כוכבים לפני ד' מיל, ורוב השואלים היו בעלי השיטה שהמיל הוא 22 או24 דקות. יש סוג שאלות שראשונים וקדמוני האחרונים לא שואלים. מציאות ברורה לעין כל לא שואלים? ...
על ידי החושב
ו' דצמבר 21, 2018 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

יישר כח על דברי הרש"ש שהיו מחודשים אצלי, אך נראה פשוט שכל מה שבא הרש"ש ליישב הוא רק למה הגמ' לא הביאה ראיה משם, וע"ז הרש"ש ענה כי היה אפשר לדחות באופנים הנ"ל, אבל אליבא דאמת ודאי שאינו כן, אלא הוא חיוב קריאה על כל אחד. הגע בעצמך, איך יתכן לומר שהפסוק בא בשביל אמירת פה דקורא...
על ידי החושב
ו' דצמבר 21, 2018 11:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

לגבי חליפין בהחלט יכול להיות שהוא מסברא. כלומר, את הקנין מצאנו במגילת רות, אבל התוקף שלו יכול להיות מסברא, ולסברא זו יהיה תוקף דאורייתא. לגבי שומע כעונה, אם איני טועה דין זה אינו אלא בדברים שאמירתם מחויבת מדרבנן. כך שאינו קשור לנד"ד. ימחל לי שוב מר שיחי' אך חס ושלום לומר כך ששומע כעונה הוא רק ...
על ידי החושב
ו' דצמבר 21, 2018 11:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא
תגובות: 47
צפיות: 1123

Re: דינים דאורייתא שאין להם מקור אלא מהנביא

ההגדרה של הגמרא בזבחים למצב הזה היא: אלא גמרא היא ואתא יחזקאל ואסמכיה אקרא. אתה שואל בעצם מה פירוש המושג גמרא היא. המושג שהבאתם "גמרא היא" הוא כנראה מקביל למה שמצינו בש"ס בכמה מקומות "גמרא גמירי להו" שפירושו מן הסתם שכך קיבלו ממשה רבינו והוא בבחינת הלכה למשה מסיני. אך אני ש...
על ידי החושב
ה' דצמבר 20, 2018 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גנב עשר ש"ח מקופת אוסף למצ'ינג. כמה עליו להחזיר עשר או עשרים?
תגובות: 14
צפיות: 349

Re: גנב עשר ש"ח מקופת אוסף למצ'ינג. כמה עליו להחזיר עשר או עשרים?

מקדש מלך כתב:ההשוואה הנכונה היא למקרה ש'זונדל' הבטיח בפירוש שהוא לא לוקח לכיסו שקל, והתברר שהוא לוקח 30 אחוז...

ואם ידעת מראש שזונדל תמיד ממציא כל מיני חידושים ומורה לעצמו היתרים מפתיעים על כל צעד ושעל?...
על ידי החושב
ה' דצמבר 20, 2018 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גנב עשר ש"ח מקופת אוסף למצ'ינג. כמה עליו להחזיר עשר או עשרים?
תגובות: 14
צפיות: 349

Re: גנב עשר ש"ח מקופת אוסף למצ'ינג. כמה עליו להחזיר עשר או עשרים?

אז נשאל שאלה אחרת תרם למצ'ינג שהתברר כשקרי, וכעת טוען שתרם רק על דעת מצ'ינג אמיתי. האם חייבים להחזיר לו את הכסף? אם אתה אומר כן, נמצאת נועל דלת בפני כל קופות של צדקה בזמנינו בדיוק. ואם התורם לא ידע שהילד שאוסף לקופה 'חסדי זונדל' לוקח 30% לעצמו? אז זה גזל? ואם הוא לא ידע שאחרי שהוא תרם 200 ש"ח ...
על ידי החושב
ה' דצמבר 20, 2018 1:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מוח אחד" ו"שלושת המימדים".
תגובות: 37
צפיות: 1034

Re: "מוח אחד" ו"שלושת המימדים".

תכל'ס, אני רוצה לחזור לעצם העניין, עוד לא קיבלתי תמונה ברורה באשר לאופן פעולתם של המטפלים במח אחד ובשלושת המימדים, במקרה נתקלתי במשהו כעת. ולדעתי הוא ממין העניין המדובר ברמה העקרונית. דרשות הר"ן הדרוש השמיני ולדברי מי שאומר שאף בפניו של משה דיברו בו, יהיה קשר הכתובים כן, שרצה הכתוב להודיענו שה...

עבור לחיפוש מתקדם