מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1081 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החושב
ד' נובמבר 20, 2019 4:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר ה"דינים" של בני נח
תגובות: 13
צפיות: 441

Re: גדר ה"דינים" של בני נח

לא התכוונתי לגרמא אלא לפטור כלים בבור אש בטמון וכדו'. אבל חושבני שגרמא זו סברא, יש פסוק המלמד גרמא?. זה שהבית משפט היפני הוא עקום הז' מצוות אינו צריך להתחשב בעקמומיותם. אכן יש סברא לחלק בין גרמא למעשה בידיים. ולכן, מאחר שללא גזירת הכתוב גם המזיק בידיים לא היה חייב, וגזירת הכתוב הוא רק על מעשה בידיי...
על ידי החושב
ג' נובמבר 19, 2019 12:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר ה"דינים" של בני נח
תגובות: 13
צפיות: 441

Re: גדר ה"דינים" של בני נח

בדרשות הר"ן ובאור שמח כתוב כי העניין בז' מצוות ב"נ הוא כדי לקיים את העולם, ודו"ק וחשבנו. אלא שבנזיקין יש הוכחות שגם הפטורים הם מסברא שהמזיק אינו מחוייב במקום פטור. גרמא שפטור - זו סברא? ברור שפטור על כלים - זו סברא? אולי אחרי שהתורה אומרת שזה כך, אנחנו יכולים למצוא איזה טעם בדבר. אבל...
על ידי החושב
ה' נובמבר 14, 2019 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר ה"דינים" של בני נח
תגובות: 13
צפיות: 441

Re: גדר ה"דינים" של בני נח

לא הבנתי שאלתך, אתה שואל אם דינים התלויים בגזירת הכתוב וכדומה ולאו דווקא מסברא- ואדרבה פעמים והסברא נותנת הפוך (פטור טמון באש, כלים בבור ועוד המבוארים בב"ק), האם רשאים בני נח לנהוג כמונו בזה? כעין מה שכתב הפמ"ג בריש שער התערובות שאבמ"ה לא בטל חד בתרי לבני נח דאין להם ההלכה דביטול ברו...
על ידי החושב
ב' נובמבר 11, 2019 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר ה"דינים" של בני נח
תגובות: 13
צפיות: 441

גדר ה"דינים" של בני נח

בני נח נצטוו על הדינים.
אם בני נח יפטרו על כלים בבור, האם באופן זה נקרא שהם מקיימים דינים?
על ידי החושב
ה' אוקטובר 31, 2019 6:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו
תגובות: 17
צפיות: 4061

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

לא מצליח להבין מה אתה מסתבך... למה מה שחונכת בשנות ילדותך זה "אידאלים" ומה שהבנת אחרי שהתבגרת זה לא "אידאלים". איפכא מסתברא... מי אמר שבורא העולם ברא עולמו לפי מה שלימדו אותך בילדות?... אדרבה, מסתבר יותר שהעולם הוא יותר מורכב (וגם יותר מעניין ומאתגר) מסיפורי גננות ודרשנים. הקב&qu...
על ידי החושב
ג' אוקטובר 22, 2019 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם
תגובות: 20
צפיות: 693

Re: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם

דרך אגב, הלשון "לאפרושי מאיסורא" שהוזכר בעניין זה, זה דבר מעניין מאוד.
נגיד שזה אחד שלא חייבים לאפרושי מאיסורא. כגון שוטה. או קטן (שיודע לתת מכות כמו שצריך). אז אסור להכות אותו בשביל להתגונן?
על ידי החושב
ג' אוקטובר 22, 2019 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם
תגובות: 20
צפיות: 693

Re: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם

איזו הווה אמינא מעניינת... שהתורה תאסור לנתקף להתגונן... ממש בבחינת יתן למכהו לחי ישבע בחרפה . תגידו לי, אתם רציניים? מה שכן אולי יש מקום להסתפק, אם הנתקף יכול להינצל בדרך אחרת. למשל, לברוח. או להתנצל. 1. תצרף לכך גם את "גוִי נתתי למכים לחיי למורטים". 2. ומה עם כל המרים יד על חבירו נקרא ר...
על ידי החושב
ג' אוקטובר 22, 2019 1:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם
תגובות: 20
צפיות: 693

Re: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם

לא כ"כ הבנתי איזו ראיה אתה מביא מכאן?... אה"נ, התגובה צריכה להיות מידתית. אם ראובן רצה לתת לשמעון בעיטה או למשוך לו באוזן, ובתגובה שמעון שבר לו ידיים ורגליים, כולם מבינים שזה לא בסדר. לעומת זאת, לטעון שאם ראובן מאיים על שמעון (ויש בכוחו של שמעון להגן על עצמו), שמעון צריך לברוח - זו טענה מח...
על ידי החושב
ג' אוקטובר 22, 2019 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם
תגובות: 20
צפיות: 693

Re: 'הגנה עצמית' על ידי הכאה מנזק גופני בלבד - דעת הרמב"ם

איזו הווה אמינא מעניינת... שהתורה תאסור לנתקף להתגונן...
ממש בבחינת יתן למכהו לחי ישבע בחרפה.
תגידו לי, אתם רציניים?

מה שכן אולי יש מקום להסתפק, אם הנתקף יכול להינצל בדרך אחרת. למשל, לברוח. או להתנצל.
על ידי החושב
א' אוקטובר 20, 2019 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: אתרוג מהודר או צדקה?
תגובות: 10
צפיות: 437

Re: אתרוג מהודר או צדקה?

הגרנ"ק כ׳ שעל מצוה שבאה מפעם לפעם יש יותר תביעה משמים להקפיד על כך, וכמדו׳ שבתשובות רע"א ח"ה יש מכתב כעי"ז, וגם הרי חביבה מצוה בשעתה ולכל זמן ועת אמנם מסתבר שקצת מצחיק להיות קמצן בצדקה ו׳נדיב׳ לאתרוג שכולם רואים בביהכנ"ס... וזה הרעיון של דינ ע רים... אבל יש עוד עניין. גם אם...
על ידי החושב
א' אוקטובר 13, 2019 12:24 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: העוסק בהליכה לסוכה פטור מן הסוכה?
תגובות: 10
צפיות: 640

Re: העוסק בהליכה לסוכה פטור מן הסוכה?

טוב, אפשר גם להמציא איזו מימרא עסיסית לאידך גיסא, כגון: בתר דאיהו גופיה מהדר עלה, וכי מיחייב למיכל בגווה?
האמת היא, שעדיף משהו באידיש. בדרך כלל באידיש זה נשמע יותר משכנע...
:)
על ידי החושב
א' אוקטובר 13, 2019 12:08 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: העוסק בהליכה לסוכה פטור מן הסוכה?
תגובות: 10
צפיות: 640

Re: העוסק בהליכה לסוכה פטור מן הסוכה?

תמוה מאד לומר שהעוסק במצווה פטור מאותה מצווה עצמה. ואולי בדוחק אפשר לומר שזה לפי מ"ד שכל פעולה בסוכה היא מצוה בפ"ע. בכל אופן זה חייב להיות רק ע"פ דעת הגר"א שמברכים על כל כניסה לסוכה. ועדיין צ"ע כותבים תפילין וכו' פטורים מהנחת תפילין. שו"ע לח-ח [אף כי אפשר לדחוק ולחלק, ...
על ידי החושב
א' אוקטובר 13, 2019 11:38 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: העוסק בהליכה לסוכה פטור מן הסוכה?
תגובות: 10
צפיות: 640

Re: העוסק בהליכה לסוכה פטור מן הסוכה?

האם אפשר לצייר את המצב הנידון באופן יותר מוחשי? אני לא הצלחתי להבין. נגיד אתה חוזר היום בערב (ליל יום טוב ראשון) ממעריב. בעצם אתה הולך עכשיו לקיים מצות סוכה, ולכן יש לך דין של עוסק במצוה פטור מן המצוה. ואם פתאום נזכרת שיש לך סנדוייץ בכיס הפנימי של החליפה, אתה יכול לאכול אותו בדרך. למרות שזה חוץ לסו...
על ידי החושב
א' אוקטובר 13, 2019 11:26 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סכך שלנו מיועד לשכיבה או לסיכוך?
תגובות: 28
צפיות: 2027

Re: סכך שלנו מיועד לשכיבה או לסיכוך?

נראה לי שאם זה סכך גדול, כמו 4 מטר על 2 מטר, אין חשש. כי לא עושים מחצלאות כאלה לישיבה או שכיבה [אולי רק בשביל להשכיב על זה סוסים וגמלים. אבל זה, כמדומה, אינה בדין מדרס]
על ידי החושב
ה' אוקטובר 10, 2019 10:59 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.
תגובות: 20
צפיות: 1301

Re: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.

ספק המצוי: נוטלים ידיים בתוך הבית, ורוצים לשתות קודם הנטילה כדי לצאת ידי שיטת היראים בברכה על משקה בסעודה. להיכנס לסוכה לשתות ואז לחזור לנטילה היא טרחה מרובה. מה עדיף, לחשוש ליראים, או להיות מהמהדרים השותים רק בסוכה? משהו לא מסתדר לי... מי שנמצא ברמה כזו גבוהה, שאלו הן השאלות שהמטרידות אותו, פלא בע...
על ידי החושב
ה' אוקטובר 03, 2019 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש נעדרים במקורות.
תגובות: 7
צפיות: 318

Re: חיפוש נעדרים במקורות.

יפה , ליעקב הביאו ראיה מהכתונת שנאכל ע"י חיה רעה האחים חיפשוהו , "ויאמרו שנים עשר עבדיך וגו'" - ובשביל אותו א' שאיננו נתפזרנו בעיר לבקשו רשי,"ויאמרו שנים עשר עבדיך וגו'" - ובשביל אותו א' שאיננו נתפזרנו בעיר לבקשו עדיף לא להביא מקור כזה (אם רוצים להביא מקורות המעידים על חשיב...
על ידי החושב
א' ספטמבר 08, 2019 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להסתכן מבחינה רוחנית לצורך פרנסה?
תגובות: 27
צפיות: 3967

Re: האם מותר להסתכן מבחינה רוחנית לצורך פרנסה?

כולל יונגערמאן כתב:מה זה 'הסתכנות מבחינה רוחנית'? שאלה כללית למדי בלי לקבוע פרמטרים שנוכל לדון בהם.

נראה לי שכולם מבינים במה מדובר...
בימינו כל יציאה לעבודה רגילה (לא סופר סת"ם ולא מלמד בחיידר) היא סכנה רוחנית ברורה.
אז שואלים, מי התיר דבר זה.

בעיני זו לא שאלה בכלל. אבל אני יכול להבין את מי שכן שואל.
על ידי החושב
א' ספטמבר 01, 2019 9:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה זו אמונה פשוטה?
תגובות: 103
צפיות: 4205

Re: מה זו אמונה פשוטה?

ברור.
האינטואיציה (אם החלטתם לקרוא לזה כך) אינה צומחת על מקום ריק. היא מבוססת על ניסיון החיים, ובמידה רבה גם על ההיסקים הלוגיים של השכל.
על ידי החושב
ג' אוגוסט 13, 2019 6:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סקר - חלומות בדברי תורה
תגובות: 54
צפיות: 5141

Re: סקר - חלומות בדברי תורה

ג. האם מה שזכרתם היה נכון? קרה לי לא פעם. ג. ברוב המקרים זה היה לא נכון. במיעוט, בהתחלה (או אולי בחלום עצמו) מאוד התלהבתי, אבל אחרי שהתעוררתי לגמרי הבנתי שזה פשוט. אבל פעם אחת הסתובבתי עם איזו קושיא הרבה מאוד זמן. זו לא כ"כ קושיא גדולה, לכן מפרשים לא מדברים עליה כ"כ. אבל אותי היא הטרידה מ...
על ידי החושב
ד' יולי 24, 2019 4:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים
תגובות: 69
צפיות: 4233

Re: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים

בויקיפדיה (באנגלית, ואולי גם בשפות אחרות) יש ערך שנוגע בהרבה מהנקודות שהועלו כאן. https://en.wikipedia.org/wiki/Human_skin_color בין השאר, כותבים שם שהשינויים מתקבעים תוך כ-10,000 שנה. שזה הרבה פחות ממה שטענו כמה לעיל, שצריך מיליוני שנים. ואם ניקח בחשבון, שכל זה השערות בלבד, ואין לנו נתונים ברורים. ...
על ידי החושב
ד' יולי 24, 2019 9:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים
תגובות: 69
צפיות: 4233

Re: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים

מקרא מלא דיבור הכתוב, (שיר השירים א ו) אל תראני שאני שחרחרת, ששזפתני השמש וגו' וברש"י, שאני שחרחרת, לפי שאין שחרותי וכיעורי ממעי אמי, אלא על ידי שזיפת השמש, שאותו שחרות נח להתלבן כשיעמוד בצל. ובשים לב, שתי נקודות, א' שחרחורת פירושו שחור הרבה כמו הכושים שאנחנו מכירים, כן הוא ביאור מילולי של 'שח...
על ידי החושב
ד' יולי 24, 2019 2:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים
תגובות: 69
צפיות: 4233

Re: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים

האם לא סביר להגיד, שאיך שמסבירים התופעה של שינוי צבע עורות בין כל יושבי תבל, על אף היותם כולם צאצאי אדם הראשון, יוסבר ג"כ התופעה להבדיל אצל בני ישראל? פשוט שהיהודים במזרח ומרכז אירופה היו כהים בהשוואה לגויים המקומיים, וכפי שאנו רואים היום בצאצאיהם. אכן מסתבר שבעבר היו כהים עוד יותר, ועם הזמן ב...
על ידי החושב
ד' יולי 17, 2019 5:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה - גזירה משום הנכנסים והיוצאים
תגובות: 14
צפיות: 469

Re: קריאת התורה - גזירה משום הנכנסים והיוצאים

דווקא לי זה לא נשמע כ"כ משונה. לדעתי, הכיוון הוא טוב (רק שאינו מספיק, כפי שכבר הערתי). כמו לגבי שאין רוכבים על בהמה בשבת. ונאמר בזה, שזו גזירה שמא יתלוש זמורה. ומשום מה נראה שאין זה הטעם הפנימי והמהותי. כי בדרך כלל לא עושים גזירות כאלה (אל תאכל בשר, כי אולי אחר כך תקטום קיסם לחצוץ שיניך). אלא ש...
על ידי החושב
ד' יולי 17, 2019 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה - גזירה משום הנכנסים והיוצאים
תגובות: 14
צפיות: 469

Re: קריאת התורה - גזירה משום הנכנסים והיוצאים

שאלה מעניינת מאוד. מו"ר הרב אליעזר מלמד שליט"א, דיבר על זה לפני כמה חודשים בשיעור בישיבה בהל' שבת. הוא גם העלה את הקושייא שיש בעניין זה, שבעצם מדובר באנשים שכל הזמן מאחרים לקריאה בתורה או יוצאים מוקדם באופן קבוע, שאם לא כן מדוע שלא ידעו שמברכים בתחילה ובסוף? ומדוע שבגלל אנשים כאלו חז"...
על ידי החושב
ד' יולי 17, 2019 5:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה - גזירה משום הנכנסים והיוצאים
תגובות: 14
צפיות: 469

Re: קריאת התורה - גזירה משום הנכנסים והיוצאים

לבי במערב כתב:למה שלא יפתח חומש או תנ"ך ויסתכל בַמָקוֹם?

לבי במערב כתב:
ביקורת תהיה כתב:לֵית נַגָּר וְלָא בַּר נַגָּר דִּיפָרְקִנַּהּ.

"אנא לא נגר אנא ולא בר נגר אנא ומפרקינא לה".

אתה משיב רק על חלק (די שולי) של התמיהות: איך הוא יודע איפה תחילת הפרשה ואיפה סופה.
אבל אינך מתייחס לשאר השאלות.
על ידי החושב
ד' יולי 17, 2019 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה - גזירה משום הנכנסים והיוצאים
תגובות: 14
צפיות: 469

Re: קריאת התורה - גזירה משום הנכנסים והיוצאים

הדוגמא שהבאת מוקצנת בצורה מוגזמת, יכול להיות שיהודי (עם הארץ) ישמע קריאת התורה בבית כנסת ולא מכיר את ההלכה ואת הפסוקים, ולאחרי שילמד קצת וידע היכן תחילת וסוף הפרשה יסיק מזה מסקנה שאפשר לקרוא רק שני פסוקים. לא הבנתי מה הרווחת. אם אני מבין נכון, אתה בא לענות רק על אחת התמיהות: איך כזה בור ועם הארץ יו...
על ידי החושב
ג' יולי 16, 2019 6:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה - גזירה משום הנכנסים והיוצאים
תגובות: 14
צפיות: 469

קריאת התורה - גזירה משום הנכנסים והיוצאים

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כא עמוד ב והאידנא דכולהו מברכי לפניה ולאחריה - היינו טעמא דתקינו רבנן: גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין. רש"י מסכת מגילה דף כא עמוד ב משום הנכנסין - שאם יכנס אדם לבית הכנסת אחר שבירך ראשון, ואם לא ישמע את האחרים מברכין, יאמר: אין ברכה בתורה לפניה. ומשום היוצאין - ולא ש...
על ידי החושב
א' יולי 14, 2019 3:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 18666

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אינני יודע מי כתב זאת בכתה"ע הנ"ל, וחבל מאד שהוא לא עיין תחילה ב'אוצר מפרשי התורה'... מפני שבמקום לכתוב זאת מעצמו ו"להסתכן" בהתקפות של בורים ועמי הארצות, הוא היה יכול פשוט לצטט את הרד"ק שכותב: לפי שהיה לילה לא היה לו פנאי לזבוח ולתקן מאכלים אלא עשה להם משתה ואפה להם מצות של...
על ידי החושב
ג' יולי 09, 2019 10:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6421

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

הרב החושב. שמחתי שגרמתי לך שעשוע. שחלילה לא תחשוב שזה משהו נגדך אישית. עיקר כוונתי הייתה לגישה על פיה ניתן להסיק מסקנות ולברר את האמת על סמך ה"מה היה ראוי שיהיה". ובזה אני מסכים אתך, שהכי טוב היה אם הספר הנמצא בידינו הוא בדיוק הפתרון לבעיה - תלמד תלמוד בבלי בלבד ואתה מסודר. אבל, לדעתי, לצ...
על ידי החושב
ב' יולי 08, 2019 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6421

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

עכ"פ הנידון הוא עד כמה יש חיוב גמור של ידיעת התורה, ועד כמה יש לפחות לימוד זכות. על זה קאמינא דיש מקום כלימוד זכות לטעון שמה שחשבו חכמי הש"ס לחיוב של ידיעת התורה הביאו בש"ס. ומה שהניחו, ודאי הניחו לת"ח להרחיב בהם, אבל מכלל חיוב ידיעת התורה הוציאו. גישה משעשעת... ומה עם מחברי תלמ...
על ידי החושב
ב' יולי 08, 2019 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6421

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

ב. היות ודיון זה לא מופיע כמחלוקת אמוראים בגמרא, וגם לא כהלכה ברמב"ם. יתכן מאוד שרוב רובם של הפוסקים פשוט לא חשבו להתייחס לזה כשאלה שצריך להכריע בה לכאן או לכאן. ב. זה מחלוקת תנאים מפורשת במנחות שם. נכון. ונפסק בה לקולא, שנפטר בק"ש של שחרית וערבית. ועל זה באה הטענה, שגם לפי שיטה זו כל יהו...
על ידי החושב
א' יולי 07, 2019 9:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?
תגובות: 83
צפיות: 6722

Re: ניצול הציבור ע"י קומץ בריונים?

התחלתי לקרוא את המאמר הארוך, והפסקתי באמצע מרוב שעמום. איפה, בעצם, ההשמצות? אפשר לסכם בקצרה מה התלונה החמורה על הוועדה? ומדוע בעצם הם 'קומץ בריונים'? יש וועדה. אז ברור שהם מקבלים החלטות. וברור שלא כל החלטה מוצאת חן בעיני כל אחד. ברור גם שאנשים שעוסקים בזה רוצים להרוויח כסף. איזה פגם חמור יש בזה? שאנ...
על ידי החושב
א' יולי 07, 2019 6:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6421

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

אז זהו, שלא כולם מומחים כ"כ גדולים בלוליינות ההלכתית: מצד אחד לאחוז שפשוט שצריך לדעת את כל התורה ופשוט שצריך ללמוד כל רגע. ומצד שני לדעת, שבמקרה פלוני זה לא שייך, ובמקרה השני – גם לא. ולאדם הספציפי הזה – גם לא שייך. וכו' וכו'. הרבה אנשים מבינים את ההוראות המעשיות כהוראות מעשיות. אם חייבים, אז ח...
על ידי החושב
א' יולי 07, 2019 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6421

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

לעבור על דברי כל הפוסקים ולספור קולות לכאן ולכאן (מי כתב כהר"ן ושו"ע הרב ומי לא) – לא כ"כ מעניין אותי. במחילה. באופן כללי אני רואה סוג התעסקות כזו כדי חסרת תועלת, ובמיוחד כאן. למה 'במיוחד כאן'? משתי סיבות. א. יש בעולם המון רפיון מעסק התורה. מה שצריך זה – לחזק ולחזק ולחזק. אז גם אם מיש...
על ידי החושב
א' יולי 07, 2019 2:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6421

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

מה כלול בחובת לימוד התורה? על זה יש לך שו"ע מפורש - לקבוע עתים לתורה. איך בדיוק, וכמה, ובאיזו רמה וכו' וכו' על זה אין דרישות חד משמעיות. הכל לפי האדם ולפי העניין. את חוסר בהירות בגבול הברור, נראה לי, ביטאו חכמינו במאמר זה: לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה אני שוב רואה שאני כנרא...
על ידי החושב
א' יולי 07, 2019 1:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6421

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

השאלה שלי היא לא רק מהאפשרות שהאב יוכל ללמד את בנו את כל התורה, אלא מזה שמדברים כאן על דבר מסוים ומוגדר שצריך לעשות אותו, איך שהבנתי מדבריך [כנראה בטעות] לתורה אין בכלל גדר וגבול ולא שייך לגמור אותה אף פעם, לא לגמרי הצלחתי לרדת לסוף דעתך, מה כלול בחובת לימוד התורה, אשמח אם תבהיר את הדברים יותר. לתו...
על ידי החושב
א' יולי 07, 2019 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6421

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

לגבי הרישא - מי שילמד משנה ברורה ידע את ההלכה למעשה יותר טוב ממי שילמד רק משניות אולם מצות לימוד התורה אינה כוללת רק ידיעתה למעשה אלא לדעת גם את היסודות ולכן כפי שכתבתי לעיל "עדין צריך ללמוד את הדברים היותר יסודיים קודם ולפני שלומדים גמרא וראשונים צריך ללמוד משנה ומשנה לא זזה ממקומה". לגב...
על ידי החושב
א' יולי 07, 2019 12:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6421

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

א. איך אתה מסביר 'כגון אני שלמדתי כל התורה כולה' [מנחות צט:] , 'והיכא דלא אגמריה אבוה מיחייב איהו למיגמר נפשיה' [קידושין כט:] , מאיזה שיעור הוא נחשב שלא למדו אביו שחייב ללמוד בעצמו ו בלא"ה אינו חייב ? 'כגון אני שלמדתי כל התורה' - לכאורה אפשר להסביר כפשוטו. וזה לא קשור לנידון שלנו. זה שיש חכם ג...
על ידי החושב
א' יולי 07, 2019 11:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6421

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

א. אתה מסכים שחייב ללמד בנו [ועצמו] משנה ותלמוד, אלא שס"ל שאין צריך ללמד את הכל, אלא מה? האם סגי במשנה אחת עם טעמיה? והוא לא מוצא מי שיסכים להשקיע חמש דקות לזה בחינם? ב. לא הבנתי. אתה מסכים שדברי התלמוד שם הם הגדרה מחויבת בצורת הלימוד, אלא שכמ"ש למעלה אין בכלל חיוב ללמוד את הכל? או שזה דב...
על ידי החושב
א' יולי 07, 2019 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: סדר קדימה בידיעת התורה
תגובות: 139
צפיות: 6421

Re: סדר קדימה בידיעת התורה

הבנתי את השאלה טוב מאוד; וזו תשובתי: כתוב בתורה ונתפרש במשנה ובתלמוד ונפסק בשו"ע שכל איש ישראל חייב ללמוד את כל התורה כתוב משהו אחר. ואתה הוספת ביאור משולב משלך. אם תרצה, אפשר לדבר על כל ציטוט בפני עצמו. אבל בצורה מסודרת וממוקדת. כתבתי שלא הבנתי את טענתך ולא נעניתי, אנסה לבאר שוב את טענתי בצור...

עבור לחיפוש מתקדם