החיפוש הניב 635 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החושב
ג' יולי 17, 2018 10:05 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: האם הידיעה שהמקדש השלישי ירד משמים יכולה לפטור מחובת המצוה?
תגובות: 2
צפיות: 32

Re: האם הידיעה שהמקדש השלישי ירד משמים יכולה לפטור מחובת המצוה?

נשמע לי מוזר... יש לך חיוב דאורייתא לעשות מעשה פלוני כבר עכשיו. מצד שני יש לך נבואה שהמעשה הזה ייעשה רק בעוד שנה. איך זה פוטר אותך מהחיוב? בשלמא אם תוכן הנבואה היה - שכל מה שתעשה - לא יעלה בידך. אז אפשר לשמוע מה שאתה טוען - למה להשתדל אם אין סיכויים? אבל אם הנבואה לא מפרטת מדוע הדבר ייעשה רק בעוד שנ...
על ידי החושב
ג' יולי 17, 2018 4:22 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מחיקת סוגריים בוורד - בקשת עזרה
תגובות: 5
צפיות: 51

Re: מחיקת סוגריים בוורד - בקשת עזרה

Screenshot_4.png
מחיקת הטקסט בתוך סוגריים
Screenshot_4.png (25.81 KiB) נצפה 38 פעמים


אם לא רואים ברור בצילום, אז צריך לחפש דבר כזה:
\(*\)
ולהחליף אותו בשורה בשורה ריקה
על ידי החושב
ג' יולי 17, 2018 3:20 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: האם הידיעה שהמקדש השלישי ירד משמים יכולה לפטור מחובת המצוה?
תגובות: 2
צפיות: 32

האם הידיעה שהמקדש השלישי ירד משמים יכולה לפטור מחובת המצוה?

רש"י מסכת סוכה דף מא עמוד א אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים, שנאמר (שמות טו) מקדש ה' כוננו ידיך. אם נניח שלדעת רש"י (ושאר הראשונים שכתבו כן) זו היא נבואה ודאית שכך יהיה הדבר ולא אחרת - בית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל משמים - האם זה יכול לפטור ממצות בניית המקדש...
על ידי החושב
ב' יולי 16, 2018 10:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל חלוצי צבא
תגובות: 14
צפיות: 200

Re: כל חלוצי צבא

'ביקורת תהיה' כתב דבר פשוט בתכלית ומוכרח מצד עצמו (ולא רק כתירוץ לקושיא).
וכי יעלה על הדעת שממש כל אחד ואחד יילך לחזית? כל אחד יכול להסתכל מסביבו - על החברים, השכנים - וכי אם היית שר צבא היית נותן לכל אחד ללכת לחזית?
חוץ מזה, לא תמיד יש צורך בכל כך הרבה אנשים.
על ידי החושב
ו' יולי 13, 2018 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?
תגובות: 7
צפיות: 544

Re: האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?

ששתי הצדדים נכונים. אחד שאנו מכוונים לעצמותו, ושנית שהשם עצמו אינו כינוי לעצמותו. ישר כוח. למעשה אם כן הכל מאוד פשוט (למרות שכמו תמיד בתחום הזה, זה נראה מסובך). והמשל על דרך הקצנה, כמו בתחנת מוניות שלכל נהג יש מספר. וכך הם פונים אחד אל השני "חמש, אתה שומע? קבל קריאה" כאשר אומרים 'חמש' מתכ...
על ידי החושב
ו' יולי 13, 2018 11:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?
תגובות: 7
צפיות: 544

Re: האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?

ולעניין קושייתו, יש לזכור שעצמותו ית' מתפשט בספירותיו, ולכן אף שהשמות מתארים הספירות, ולא עצמותו, מכל מקום השמות עדיין מוסבים עליו. וכוונת הנפש החיים שם, שע"י הברכות ממשיכים להמשיך תוספת אור בסדר השתלשלות ובעולמות, (בחסידות מובא הלשון להבריך את הגפן) וא"א לומר "המשכה" על עצמותו....
על ידי החושב
ו' יולי 13, 2018 1:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?
תגובות: 7
צפיות: 544

האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?

נפש החיים שער ב פרק ב אמנם ענין הברכה לו ית"ש. אין הכוונה לעצמות אדון יחיד ב"ה כביכול. חלילה וחלילה. כי הוא מרומם מעל כל ברכה. אבל הענין כמ"ש בזו' דקב"ה סתים וגליא. כי עצמות א"ס ב"ה סתים מכל סתימין ואין לכנותו ח"ו בשום שם כלל אפילו בשם הוי"ה ב"ה ואפי' בק...
על ידי החושב
ו' יולי 13, 2018 1:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: גילוי מקצת שערות ראשה
תגובות: 31
צפיות: 1501

Re: גילוי מקצת שערות ראשה

בענין חוטי שיער התחבטו האחרונים, יש שגם רצו לפרש דהוא פ"נ. וכן המג"א בסי' ע"ה פירש כך, והפנה לעיין בסי' ש"ג סעיף י"ד, העוסק ביציאה בחוטי שיער לרה"ר. גם הרמ"א שם בדרכי משה דיבר על פ"נ ומשמע שהבין כך. גם הפרישה. גם האליה רבה. גם הגר"א. גם "שבת של מי&q...
על ידי החושב
ד' יולי 11, 2018 3:03 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?
תגובות: 19
צפיות: 695

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

בנביא מתואר שבתחילת בית שני שאלו את זכריה הנביא האם יש לצום בארבעת הצומות, ותשובת ה' הייתה שלא לצום: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים. (כן כן, זה מדובר על בית שני, ומסתמא גם על לעתיד לבוא). בהיותי עסוק בנושא שונה לחלוטין, נתקלתי היום במקרה ב...
על ידי החושב
ד' יולי 11, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין הפסק טהרה בלילה
תגובות: 13
צפיות: 278

Re: שאלה בדין הפסק טהרה בלילה

תראה בנדה סח.
על ידי החושב
ד' יולי 11, 2018 12:25 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?
תגובות: 19
צפיות: 695

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

למדתי שבעיקרון הגמרא הבינה שתקנת הנביאים לצום בד' צומות התבטלה לחלוטין עם בניית בית שני. לגבי ג' הצומות חידשו אחרי החורבן בזמן שאין שלום. לגבי ט"ב החמירו אחרי החורבן משום שהוכפלו בו צרות. אין כאן גזירת הכתוב בלא טעמא, אלא שהמצב של חורבן + צרות מחייב לצום. ברגע שידוע לנו שהבית ייבנה מחר, יש מקו...
על ידי החושב
ג' יולי 10, 2018 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גילוי מקצת שערות ראשה
תגובות: 31
צפיות: 1501

Re: גילוי מקצת שערות ראשה

לפי השיטה שכל השער צריך להיות מכוסה, אשמח שתסבירו לי קטע הבא בגמרא: תלמוד בבלי מסכת שבת דף סד עמוד ב משנה. יוצאה אשה בחוטי שער, בין משלה, בין משל חבירתה, בין משל בהמה... גמרא. וצריכא: דאי אשמעינן דידה - משום דלא מאיס, אבל חבירתה דמאיס - אימא לא, ואי אשמעינן דחבירתה - דבת מינה הוא, אבל דבהמה - לאו בר...
על ידי החושב
ג' יולי 10, 2018 9:44 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?
תגובות: 19
צפיות: 695

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

אני קצת מתפלא שדנים בשאלה זו מכח סברות שאינן נוגעות בשורשי העניין. בנביא מתואר שבתחילת בית שני שאלו את זכריה הנביא האם יש לצום בארבעת הצומות, ותשובת ה' הייתה שלא לצום: צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים. (כן כן, זה מדובר על בית שני, ומסתמא גם ...
על ידי החושב
ג' יולי 10, 2018 9:31 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מדוע תפילת שמו"ע אינה כוללת בנין בית המקדש?
תגובות: 3
צפיות: 168

Re: מדוע תפילת שמו"ע אינה כוללת בנין בית המקדש?

ישר כוח!
אולי זה דומה לכיוון שחשבתי עליו: בית המקדש באשר הוא השלמת צורת ירושלים מבטא יותר את העניין של 'ושכנתי בתוכם' (לעומת בית המקדש כמקום השראת השכינה בפני עצמו - כלומר, שאינו קשור במהותו למדורם של ישראל).
על ידי החושב
ג' יולי 10, 2018 8:34 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: חסימת טבלאט וסלולרי מכל מקום בעולם
תגובות: 47
צפיות: 2107

Re: חסימת טבלאט וסלולרי מכל מקום בעולם

עובר ושב כתב: אני סבור שאדרבה כל אברך צריך שיהיה לו סמרטפון מסונן,


אם זו היא דעתך, אז כנראה באמת חבל על הזמן של הדיונים אתך.
אתה פשוט חי בסרט.
היו שלום.
על ידי החושב
ג' יולי 10, 2018 4:28 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: חסימת טבלאט וסלולרי מכל מקום בעולם
תגובות: 47
צפיות: 2107

Re: חסימת טבלאט וסלולרי מכל מקום בעולם

אנסה להסביר שוב. לצורך העניין (וזה גם דבר אמתי) נסתכל על הצבור החרדי כישות מסוימת. כתבתי למעלה שזה דבר לא טוב בשביל הצבור החרדי שלכל אחד יהיה סמארטפון. לא סתם לא טוב, אלא מאוד לא טוב. אתה הסכמת עם זה, אלא שכתבת שעל מנת למנוע התפשטות התופעה יש לפעול בדרכים אחרות, ולא באותה הדרך האגרסיבית שאנו רואים כ...
על ידי החושב
ג' יולי 10, 2018 3:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 436
צפיות: 39039

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מעט דבש כתב:
החושב כתב:מחפש דיון על נוסח ברכת המינים.
[השאלה שלי באופן יותר ממוקד היא: מי שמתפלל בנוסח אשכנז, והבין שמה שהוא עושה עכשיו ודאי לא בסדר. איזה נוסח אחר כדאי לבחור?]

viewtopic.php?p=463485#p463485

ישר כוח!
על ידי החושב
ג' יולי 10, 2018 3:10 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מדוע תפילת שמו"ע אינה כוללת בנין בית המקדש?
תגובות: 3
צפיות: 168

מדוע תפילת שמו"ע אינה כוללת בנין בית המקדש?

בתפילת שמונה עשרה מבקשים על בניין ירושלים. ועל השראת השכינה בתוכה.
אבל מדוע אין הזכרה מפורשת של בנין בית המקדש (או, לחילופין, הורדתו מן השמים)?
בוודאי אפשר לומר שבנין ירושלים השלם כולל בנין הבית. אבל עם כל זה, מדוע זה לא מוזכר במפורש?
על ידי החושב
ג' יולי 10, 2018 3:03 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: חסימת טבלאט וסלולרי מכל מקום בעולם
תגובות: 47
צפיות: 2107

Re: חסימת טבלאט וסלולרי מכל מקום בעולם

הבנתי. כך אתה חושב. אבל יש הרבה אנשים שחושבים לא כמוך. וסברתם והתנהלותם אופיינית מאוד לצבור החרדי.
עכשיו אתה יכול לבוא ולטעון: אבל מי אמר שהגישה הזו של הצבור החרדי (לתקוף כל מה שזז וכל מה שלא בדיוק) היא נכונה?
זו טענה לגיטימית, אבל לפני שנמשיך, - האם באמת זה מה שאתה טוען?
על ידי החושב
ג' יולי 10, 2018 2:31 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: חסימת טבלאט וסלולרי מכל מקום בעולם
תגובות: 47
צפיות: 2107

Re: חסימת טבלאט וסלולרי מכל מקום בעולם

מהיכן מגיע הצורך לנדות ולהחרים, ולמתג את צרכני הסמרטפון כאנשים בורים וריקים ש"חייבים את זה לצרכי עבודה" ומוכנים למכור את כל הרוחניות שלהם בעבור הפרנסה. זה נצרך בשביל למנוע את התפשטות התופעה. יש הרבה מאוד אנשים (רוב צבור החרדי, ורוב מוחלט של האברים) שאינם זקוקים לסמארטפון. ואם יהיה להם - ה...
על ידי החושב
ג' יולי 10, 2018 10:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 436
צפיות: 39039

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מחפש דיון על נוסח ברכת המינים.
[השאלה שלי באופן יותר ממוקד היא: מי שמתפלל בנוסח אשכנז, והבין שמה שהוא עושה עכשיו ודאי לא בסדר. איזה נוסח אחר כדאי לבחור?]
על ידי החושב
ג' יולי 10, 2018 9:36 am
פורום: הבה נתחכמה
נושא: חסימת טבלאט וסלולרי מכל מקום בעולם
תגובות: 47
צפיות: 2107

Re: חסימת טבלאט וסלולרי מכל מקום בעולם

"גם אני סבור כמוך, אבל להיפך. שכל מי שאינו מחזיק סמרטפון, שלא יחווה דעה בנושא, שהרי במאה אחוז הכל נובע מקנאה ושנאה ותאווה, שמתאווה בעצמו לסמרטפון ואין לו, ועוד - שרואה אחרים עסוקים עם הסמרטפון שלהם והוא משועמם, כי מצד אחד אין לו חשק ללמוד , ומצד שני אסר לעצמו את הסמרטפון. ואז הוא מקנא בהם ושונ...
על ידי החושב
ב' יולי 09, 2018 8:48 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: חסימת טבלאט וסלולרי מכל מקום בעולם
תגובות: 47
צפיות: 2107

Re: חסימת טבלאט מכל מקום בעולם

משולש כתב:מה האובססיה להקפיץ כל אשכול שמוזכר בו סמרטפון?
מי שרוצה לשמוע להוראת גדולי הדור ישמע, והחדל יחדל, וליתר ביטחון ישמיץ גם את הכשרות וההכשרים.

למה אובססיה? סך הכל 'עובר ושב' - היצר הרע בהתגלמותו - עושה את מלאכתו נאמנה בצורה מוצלחת ביותר.
על ידי החושב
ב' יולי 09, 2018 8:41 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: קריקטורה על אייפון ודומיו - יהרג ואל יעבור - עד כמה היא נכונה?
תגובות: 133
צפיות: 4148

Re: קריקטורה על אייפון ודומיו - יהרג ואל יעבור - עד כמה היא נכונה?

בעיקר העניין של המכשירים החכמים, יש כאן, לענ"ד, מין שיח חרשים (לא רק במה שנידון באשכול, אלא בכללות). המתנגדים סוברים שהתפשטות המכשירים החכמים הוא דבר שישפיע לרעה על הצבור החרדי בצורה משמעותית. אם לא יהיו שום סייגים, בקלות יכול לקרות שכמעט לכל אברך יהיה סמארטפון (כשר). נקל לשער שזה ישנה את פני צ...
על ידי החושב
ב' יולי 09, 2018 3:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מבוכה בעניין השתלשלות הגאולה וסדר הברכות בשמונה עשרה
תגובות: 2
צפיות: 101

Re: מבוכה בעניין השתלשלות הגאולה וסדר הברכות בשמונה עשרה

וצריך עיון מה החילוק המהותי בין רשעים למינים. למה קודם צריך לעשות משמים דין ברשעים ורק אחר כך יכלו המינים? למה לא לעשות דין על המינים ביחד עם הדין ברשעים? למה 'דין ברשעים' נצרך בשביל 'השבת שופטים' ואילו 'כיליון מינים' יכול לבוא לאחר מכן? בס"ד נתבררו לי חלקים נוספים, ואולי יהיה עוד למישהו לתועל...
על ידי החושב
ב' יולי 09, 2018 3:09 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?
תגובות: 19
צפיות: 695

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

מנוסח השאלה משמע, שאם המשיח יבוא בערב תשעה באב, אז צום תשעה באב יתבטל. וכמדומה שהטענה הזו דורשת מקור. אבלות של תשעה באב היא על חורבן בית המקדש. וגם אם כבר בא המשיח ועדיין בית המקדש חרב, הסיבה לאבלות עומדת במקומה. כבודו מעלה כאן נקודה מעניינת. הנה לדעת רש"י בסוכה מ"א ובר"ה ותוס' שבועו...
על ידי החושב
ב' יולי 09, 2018 11:49 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?
תגובות: 19
צפיות: 695

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

מנוסח השאלה משמע, שאם המשיח יבוא בערב תשעה באב, אז צום תשעה באב יתבטל.
וכמדומה שהטענה הזו דורשת מקור.
אבלות של תשעה באב היא על חורבן בית המקדש. וגם אם כבר בא המשיח ועדיין בית המקדש חרב, הסיבה לאבלות עומדת במקומה.
על ידי החושב
ב' יולי 09, 2018 11:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!
תגובות: 23
צפיות: 846

Re: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!

ששגור הש"ס על לשונם א. אני מניח שלא אתה ולא אף אחד אחר לא בחן אותם ברצינות, לבדוק שאכן זוכרים את כל בבלי, ירושלמי, תוספתא וכו' (כל מה שפירט שם הרמב"ם). והסיפורים שמספרים תמיד מלאים בגוזמאות. ב. גם אם יש כמה יחידים חריגים - זה לא אומר כלום. אין למדים מן הכללות. דוסטויבסקי אמר, שהכופר כשהוא...
על ידי החושב
א' יולי 08, 2018 12:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!
תגובות: 23
צפיות: 846

Re: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!

טוב וחסד כתב:ששגור הש"ס על לשונם

א. אני מניח שלא אתה ולא אף אחד אחר לא בחן אותם ברצינות, לבדוק שאכן זוכרים את כל בבלי, ירושלמי, תוספתא וכו' (כל מה שפירט שם הרמב"ם). והסיפורים שמספרים תמיד מלאים בגוזמאות.
ב. גם אם יש כמה יחידים חריגים - זה לא אומר כלום. אין למדים מן הכללות.
על ידי החושב
ש' יולי 07, 2018 10:58 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ד' צומות בזמן השואה
תגובות: 3
צפיות: 401

Re: ד' צומות בזמן השואה

שאלה מצוינת, וכפי שכבר צוין כאן היא נשאלה לא פעם ולא פעמיים וכולם רק תמהים ואף אחד לא מציע תירוץ ואפילו לא דחוק. האם בזמן השואה כולם היו הרבה יותר חכמים, וידעו למה לא צריך לצום מהלילה, ורק עכשיו נסתמו מעיינות החכמה?.. לכאורה הגיוני יותר שזה היה משהו מעניין השמרנות - אף פעם לא עשו דבר כזה, אז גם עכשי...
על ידי החושב
ו' יולי 06, 2018 6:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העביר יום ראשון של פסח בתענית שלא כדת
תגובות: 7
צפיות: 225

Re: העביר יום ראשון של פסח בתענית שלא כדת

כעת נתקלתי במספר מקורות רלוונטיים. חידושי הרמב"ן מסכת תענית פרק א - מאימתי [המתחיל בדף יא עמוד ב] וראיתי בירושלמי כתיב יצא חתן מחדרו זה נשיא וכלה מחפתה זה אב ב"ד ר' חלבו אמר לר' יודן נשיא פוק עמן בצערן עביד א"ר יוסי הדא אמרה אילין תענין דאנן עבדין לית אינון תענין למה דלית נשיא עמן, וג...
על ידי החושב
ו' יולי 06, 2018 10:14 am
פורום: עזר אחים
נושא: חוף ים
תגובות: 11
צפיות: 617

Re: חוף ים

אולי כדאי שתציין האם אתה מגיע עם רכב עד החוף, או משתמש בתחבורה צבורית.
על ידי החושב
ד' יולי 04, 2018 12:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: נקמתם של חרדים בנאצים
תגובות: 81
צפיות: 2549

Re: נקמתם של חרדים בנאצים

דרומי כתב:אבל פיקוח נפש של יהודי אחד ויחיד דוחה את כל זה.

החזון איש (סנהדרין כד-ב) כותב שחילול השם דוחה כל ג' עבירות החמורות
ויותר מבואר בפאר הדור חלק ג' עמוד 185

ועיקר החידוש הוא שמותר לעבור על הכל בלי חשבון בשביל להציל מחלול השם. אך במקרה הנידון, כמדומה, אין צריך להגיע לחדוש זה.
על ידי החושב
ג' יולי 03, 2018 11:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נקמתם של חרדים בנאצים
תגובות: 81
צפיות: 2549

Re: נקמתם של חרדים בנאצים

הגרי"ז גוסטמאן: מסופר עליו (כמדומני) - שלאחר השואה תפס נאצי והרגו במו ידיו... אכן, אלא שלא היה זה לאחר השואה, אלא במהלכה , ומכאן קושיא עצומה של י. אברהם על הרב גוטסמן: כל מי שקרא קצת על השואה, יודע שכל התנגדות גררה רציחת המון יהודים אכן, מובנת הטענה שאלה שלא התנגדו עשו בשכל. כי אחרת (כנראה) הי...
על ידי החושב
ג' יולי 03, 2018 4:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נקמתם של חרדים בנאצים
תגובות: 81
צפיות: 2549

Re: נקמתם של חרדים בנאצים

בקיצור, אנו ננקום רק כשיש מצוה לנקום, לא כשהרגש אומר לנו לנקום. עם ישראל אינו מונהג מדעת בעלי בתים ומסברות כרס, בודאי שלא מרגשות זעם ולהיפך, אלא אך ורק מצווי ה' ובשליחותו, אנו סובלים בשליחותו, ואנו ננקום אך ורק בשליחותו!!!! האמת, לא זכיתי להבין את פלפולך. א. המקראות מלאים בהזכרת ענייני נקמה כדבר מת...
על ידי החושב
ג' יולי 03, 2018 3:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת
תגובות: 26
צפיות: 613

Re: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת

משוש דורים כתב:גם בזה מסתבר שאחר שיש הרבה אנשים שעושים כן, (ובפרט בשירותים ציבורי), הרי זה נחשב כדרכו בכך, ועדיין צ"ע.

אני לא חושב ש'דרכו בכך' זו עיקר הנקודה. אלא שבדרך כלל 'דרכו בכך' מגדיר את הפעולה כשימוש (ולא כתיקון).
גם משכן היה דרכו להקימו ולפרקו, אבל זה לא הפקיעה מן הפעולה את השם 'בונה'.
על ידי החושב
ג' יולי 03, 2018 10:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת
תגובות: 26
צפיות: 613

Re: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת

ויש לעורר כאן על עניין מצוי. על מנת לסגור או לפתוח דלת מסובבים את הוו 180 מעלות ימינה או שמאלה. אם מדובר באנשים עקביים - שסוגרים ימינה ופותחים שמאלה - הכל בסדר. אבל יש כאלה שפחות עקביים, והם סוגרים שמאלה וגם פותחים שמאלה. ואם מדובר בשירותים ציבוריים, אז העניין מצוי מאוד. כך שאחרי שבמקום בקרו כמה וכמ...
על ידי החושב
ב' יולי 02, 2018 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת
תגובות: 26
צפיות: 613

Re: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת

וו המיועד לסגירת הדלת והוא חובר היטב מבעו"י ואין שום שינוי בגוף הקיר או הוו, ואינו מוסיף בחור שבקיר, אלא רק משנה את כיוונו או את קירבתו לקיר אינו מכה בפטיש משום שלא היתה שום מלאכה שצריך לגומרה ואין שום שינוי לא בקיר ולא בוו ובמה פעל וגמר את מלאכתו? אולי לא מדברים כאן על אותו המקרה. השימוש שהוו...
על ידי החושב
ב' יולי 02, 2018 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת
תגובות: 26
צפיות: 613

Re: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת

קו ירוק כתב:תמה אני מאוד, מדובר פה על מלאכות שבת

איזו התנשאות!
פשוט לא שמתי לב, מתברר שהוויכוח כאן בעצם לא בגדרי מלאכת בונה, אלא במשהו הרבה יותר שורשי. ומי שרק היה זוכה לדעת - שבת קודש מה היא, בוודאי לא היה מתחיל להתווכח אתך... ישר כוח שהעמדת אותנו במקום.
על ידי החושב
ב' יולי 02, 2018 3:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת
תגובות: 26
צפיות: 613

Re: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת

גם אני הקטן לא זכיתי להבין את טעם האוסרים.
אם זה היה סוג מנעול עם מנגנון שכולל חלק שנכנס פנימה ויוצא החוצה בהיותו מסתובב סביב ציר עם הברגה, וכי מישהו היה אומר שאסור להשתמש עם מנעול זה בשבת?
ובמה בכך שהוו הזה קצת פחות משוכלל?

עבור לחיפוש מתקדם