החיפוש הניב 68 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החושב
ב' אוגוסט 21, 2017 2:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מגילה טז
תגובות: 3
צפיות: 94

Re: מגילה טז

שאלה מצוינת. אכן הקריבו קרבנות אז, כמבואר באותה המסכת (דף י.), וברש"י שם: רש"י מסכת מגילה דף י עמוד א קלעים להיכל - קא סלקא דעתך במקום חומות היכל, שיהא מזבח הבנוי בעזרה קרוי אשר פתח אהל מועד, שאלמלא כן לא היו מקריבין עד שיגמר הבנין, והם התחילו להקריב קרבנות משבאו שם בימי כורש , כמו שכתוב ב...
על ידי החושב
ב' אוגוסט 21, 2017 12:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 105
צפיות: 2558

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

אבל במטותא ממך, אתה חושב שחילוני היה מתנהג אחרת באותם נתונים! , יבושם לך. והסיפור על אלמנה צעירה, שמדבריך משמע שזו רעה חולה בדוקא אצלנו ו אילו אצל החילוני בעל "הנורמות" זה היה אחרת , זה הרי מזכיר את מה שהמדרש מספר על אותה אלמנה שמשה ואהרון לקחו לה הכל וד"ל לא ברור על מה באו תלונותיך....
על ידי החושב
א' אוגוסט 20, 2017 11:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 105
צפיות: 2558

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

בחזור ממעריב אני מהרהר בדבר חדש-ישן-מעורר-ענין... דברי טעם שקשה להתווכח אתם. אבל הכל נתקע בכך שקולם של רבנים זהו נשק חזק מאוד, ומי שמחזיק בו הוא המנצח בצבור שלנו. יש כאן גם פלונטר אמתי. אם רב מסוים מתרשם שאחד המועמדים יצליח יותר להרים את קרן התורה, וכי לא מוטל עליו להורות לנשמעים להוראותיו להצביע ל...
על ידי החושב
א' אוגוסט 20, 2017 6:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 16
צפיות: 293

Re: בריכה בשבת

לענ"ד הטעם היחיד לאסור, הוא מהטעם של המנהג לא לרחוץ אפילו בצונן (נראה לי שזה מנהג של אשכנזים בלבד). אם כן, באותה המידה ובאותם המקרים שמקילים ברחיצת צונן, יהיה מותר להיכנס לבריכה. כמו שהמנהג להקל ללכת למקווה בשבת, כך יהיה מותר במקום מקווה ללכת לבריכה (מים שבאובים כשרים לטבילת גברים לפי הרבה השיט...
על ידי החושב
א' אוגוסט 20, 2017 4:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סנהדרין עכשיו
תגובות: 59
צפיות: 961

Re: סנהדרין עכשיו

מאד נחמד לשגות באשליות ודמיונות, אולי כיף של בין הזמנים. אבל אלול בפתח וצריך קצת להתיחס לעניינים ברצינות. לא צריך להיות תלמיד החזון איש בשביל להבין שאין לנו היום לא את מהר"י בירב ולא שום חכם שראוי ויהיה מוכן להיסמך. כל זה מעבר לעובדה שצריך גם ללמוד משהו מהכשלון של הסמיכה ההיא ולהבין שאם אז זה ...
על ידי החושב
א' אוגוסט 20, 2017 10:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: סנהדרין עכשיו
תגובות: 59
צפיות: 961

Re: סנהדרין עכשיו

ומה שאמרו שקיומה במקביל לממסד החילוני הרי הוא כביזוי הסנהדרין, מלכתחילה בבחינת דע את מקומך, לא ידונו בנקודות רגישות שמתנגשות חזיתית, בין מול הממסד, ובין מול ציבורים שונים ומנהגים כאלו ואחרים עד שיהיה הציבור בשל לזה. אם מהלך כזה יצלח, הסיכוי להעמיד מפלגה מטעם הסנהדרין שתתמודד על 'ראשות המדינה' גדול ...
על ידי החושב
ו' אוגוסט 18, 2017 6:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סנהדרין עכשיו
תגובות: 59
צפיות: 961

Re: סנהדרין עכשיו

אשמח לשמוע את תובנות החברים, האם זהו תהליך נכון ונצרך כפי שנראה לענ"ד, ומה יכול להוות מכשול, ואם יש גוף שעוסק בעניין גם אם זה נכון ונחוץ, לענ"ד, במצב של היום זה פשוט לא ריאלי. א. משום שהטקטיקה של 'שב ואל תעשה עדיף' הושרשה עמוק מעוד בתודעה הציבורית (יש כאלה שמקשרים זאת לציפייה למשיח, ואחרי...
על ידי החושב
ה' אוגוסט 17, 2017 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רחמים על בעלי חיים מידת אכזרית?
תגובות: 13
צפיות: 292

Re: רחמים על בעלי חיים מידת אכזרית?

זכור לי שראיתי בעניין הגרמנים ימ"ש שהם היו רחמנים על בעלי חיים וכתוב ע"ז שמידת הרחמנות על בע"ח היא באותו משקל אכזריות על בנ"א האם יש מקור לדברים הללו אם יורשה לי לנחש, אין מקור מוסמך לכך. מדובר בקביעה בלתי הגיונית. ואם רוצים מקור הפוך: תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה עמוד א דההו...
על ידי החושב
ה' אוגוסט 17, 2017 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעמא דקרא
תגובות: 11
צפיות: 472

Re: טעמא דקרא

הג"ר אשר וויס הנה נראה ברור דאף שנתבאר דלא דרשינן טעמא דקרא ואין לחדש הלכה מכח טעמי המצוות שחידשו הראשונים או אף אלה שנמצאים בדברי חז"ל, מ"מ ברור ופשוט שכל עסקינו בהגדרת המצוות ודיני התורה ומן ההגדרות תוצאות הדין לחומרא וקולא, דאף דלא דרשינן טעמא דקרא, הגדרות מדרש דרשינן, וקל להבחין ...
על ידי החושב
ד' אוגוסט 16, 2017 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ענידת טבעת נישואין לגבר
תגובות: 39
צפיות: 869

Re: ענידת טבעת נישואין לגבר

לענ"ד בודאי שלא ראוי, כי זה סמל לחוסר בירא"ש (דומה קצת לאי הליכה עם כיפה בתשובת הגרע"י) כך גם אמרתי בשיעור כשלמדנו את דבריו הנ"ל של הרה"ג שמואל הבר (אחרי שהערתי שגם לגבי לא ילבש איני מסכים עמו) ג. אכן, אם האדם רוצה "לנהוג בענווה ולקחת דבר חיצוני שבמידת-מה יכפה אותו שלא...
על ידי החושב
ד' אוגוסט 16, 2017 1:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: ענידת טבעת נישואין לגבר
תגובות: 39
צפיות: 869

Re: ענידת טבעת נישואין לגבר

על ידי החושב
ג' אוגוסט 15, 2017 3:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תנ"ך בגובה העינים
תגובות: 57
צפיות: 1228

Re: תנ"ך בגובה העינים

הסיפור עם החזו"א מובא בפאר הדור ח"ב עמ' של (וכפי הנשמע והמסתבר מפי בעל המעשה, וע"כ לא נכונה הפרשנות שבהליכו"ש). ובהערה הובהר שהכוונה לסובר שאין דברי חז"ל אמת, ולא שאין כוונתם כפשוטה. אני לא מבין אחרי ההבהרה הזאת של הרב מה שנכון מה יש להמשיך לדון בדברי החזו"א. מי שסובר ...
על ידי החושב
ב' אוגוסט 14, 2017 2:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?
תגובות: 9
צפיות: 333

Re: האם יש תנאים ואמוראים שלא היו בקיאים במקרא?

מי שלא נזכר תמיד מפסוק מפורש שיש לדייק או להוכיח ממנו לגבי הנושא המדובר - אולי אפשר להגיד עליו שהוא לא מלאך. אבל אי אפשר להגיד עליו שהוא לא למד או אינו יודע תנ"ך כמו שצריך.
על ידי החושב
ב' אוגוסט 14, 2017 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: פסל להחמיר
תגובות: 1
צפיות: 86

Re: פסל להחמיר

אם יורשה לי, רק הערה קטנה. מה שכתבת כדבר פשוט שאם אין מחיצות לעליונה אין כאן פסול של סוכה תחת סוכה, כוונתך כפי הנראה למה שכתב המשנה ברורה. והוא כתב זאת בשם הבכורי יעקב. אני, בעניותי, הייתי מגדיר קביעה זו כחידוש גדול. ולעיקר העניין, נראה לי מבואר בסוגיא של נסר אפומא דמטללתא (יד:) ובפירוש רש"י שם...
על ידי החושב
ה' אוגוסט 10, 2017 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 20
צפיות: 417

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

לגבי תפילות וברכות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד א
אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות ותפלות קדושות והבדלות
על ידי החושב
ד' אוגוסט 09, 2017 11:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרי חלב
תגובות: 18
צפיות: 483

Re: כשרות מוצרי חלב

לגבי ההבדל בין חלב תנובה בהשגחה רגילה לבין חלב בהשגחת מהדרין: התקשרתי לוועדת הכשרות של הרב ווייטמן והם הסבירו שישנו הבדל אחד בלבד - בהשגחה הרגילה יש חשש מסוים שהחלב נחלב בשבת. (על סמך זה הסקתי, כי חלב תנובה בהשגחה רגילה מותר לשימוש) לגבי מוצרים שאינם בכשרות מהדרין יש חשש לחלב שנחלב בשבת ממש, ולכן א...
על ידי החושב
ד' אוגוסט 09, 2017 12:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות מוצרי חלב
תגובות: 18
צפיות: 483

Re: כשרות מוצרי חלב

לגבי ההבדל בין חלב תנובה בהשגחה רגילה לבין חלב בהשגחת מהדרין:
התקשרתי לוועדת הכשרות של הרב ווייטמן והם הסבירו שישנו הבדל אחד בלבד - בהשגחה הרגילה יש חשש מסוים שהחלב נחלב בשבת.

(על סמך זה הסקתי, כי חלב תנובה בהשגחה רגילה מותר לשימוש)
על ידי החושב
ב' אוגוסט 07, 2017 1:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תנ"ך בגובה העינים
תגובות: 57
צפיות: 1228

Re: תנ"ך בגובה העינים

כמה חבל...
הקיצוניים היו יכולים לתרום הרבה להרמת קרן התורה ויראת שמים. אם לא שהם היו מאבדים עשתונות כל כך מהר. ובמקום שדבריהם (שבחלקם יש הרבה מן האמת) היו נשמעים הם רק מעלים גיחוך ותחושת סלידה.
על ידי החושב
ב' אוגוסט 07, 2017 12:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תנ"ך בגובה העינים
תגובות: 57
צפיות: 1228

Re: תנ"ך בגובה העינים

לעניות דעתי, יחד עם אמיתות השיטה של 'תנ"ך בגובה השמים' בהנהגתה כיום ישנה בעיה מסוימת, והיא, שאין אפשרות להניח את הדברים על השולחן. יש הרבה אמוציות, הרבה "חס וחלילה" והרבה "זה ממש כפירה". וכאשר יש צד שמפחדים להציע אותו אפילו בתור צד בחקירה, אי אפשר גם להוכיח בצורה משכנעת שהו...
על ידי החושב
ב' אוגוסט 07, 2017 11:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: תנ"ך בגובה העינים
תגובות: 57
צפיות: 1228

Re: תנ"ך בגובה העינים

לעניות דעתי, יחד עם אמיתות השיטה של 'תנ"ך בגובה השמים' בהנהגתה כיום ישנה בעיה מסוימת, והיא, שאין אפשרות להניח את הדברים על השולחן. יש הרבה אמוציות, הרבה "חס וחלילה" והרבה "זה ממש כפירה". וכאשר יש צד שמפחדים להציע אותו אפילו בתור צד בחקירה, אי אפשר גם להוכיח בצורה משכנעת שהוא...
על ידי החושב
ו' אוגוסט 04, 2017 2:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד
תגובות: 41
צפיות: 1310

Re: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד

מעשה שהייתי עד לו. ראובן עסק בעבודת עריכה בשביל מתיבתא. חבר שלו שמעון שאל האם הוא משתמש בשוטנשטיין. ראובן ענה: "לא, אסור לי". שמעון ממש לא הבין איך זה יכול להיות. אז מה אתה עושה אם אינך מבין משהו? שאל. כלומר, בשלמא שאר הלומדים שלא משתמשים בשוטנשטיין, אם אינם מבינים עד הסוף איזו נקודה, לא ...
על ידי החושב
ו' אוגוסט 04, 2017 12:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד
תגובות: 41
צפיות: 1310

Re: לימוד עם ש"ס שוטנשטיין; בעד ונגד

כפי שהזכירו כאן אפשר לקבל מזה תועלת גדולה (וזה שייך גם לת"ח) ואפשר גם להינזק. תלוי איך משתמשים. רציתי רק להעיר, שגם אם לומדים לגמרי לבד, ואת הגמרא המבוארת פותחים רק לעתים כשמשהו לא מסתדר אפשר להינזק מזה בצורה משמעותית - שכן דבר זה פוגע בביטחון עצמי, באמונה ביכולת של עצמו לנתח את הסוגיא היטב, לה...
על ידי החושב
ו' אוגוסט 04, 2017 11:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ההפך, מלהגיד על איזושהי סברא, שהיא "פשיטא"?
תגובות: 17
צפיות: 351

Re: מהו ההפך, מלהגיד על איזושהי סברא, שהיא "פשיטא"?

יתכן שמילה כזו אינה קיימת.
לדעתי זה דבר נורמלי לחלוטין - לא כל עניין ניתן לתאר על ידי מילה אחת.
על ידי החושב
ו' אוגוסט 04, 2017 2:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ההפך, מלהגיד על איזושהי סברא, שהיא "פשיטא"?
תגובות: 17
צפיות: 351

Re: מהו ההפך, מלהגיד על איזושהי סברא, שהיא "פשיטא"?

אם יורשה לי לנסות להסביר יותר את שאלתו של פותח האשכול: לשון "פשיטא" מורה על סברא שמגיעים אליה ללא שום התבוננות והתעמקות. אם הלוויתי לך כסף פשיטא שאתה צריך להחזיר לי. אבל אין עניינה של לשון 'פשיטא' להורות על כך שלא שייך שום פקפוק בסברא זו (אלא שבדרך כלל זה בא ביחד - אם פשוט להבין את זה, אז ...
על ידי החושב
ב' יולי 31, 2017 1:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעלת מקומות המוקפים חומה
תגובות: 4
צפיות: 178

Re: מעלת מקומות המוקפים חומה

לענ"ד מעלתם של ערים המוקפות חומה היא מפאת היותן מקום המיוחד ליישוב ישראל. כך נראה ממה שמביא הר"ש (כלים א-ז) בשם ספרי (אינו נמצא בספרי לפנינו): עיירות המוקפות חומה - בת"כ בפרשת בהר סיני תניא גבי בתי ערי חומה איש כי ימכור בית מושב עיר חומה יכול הקיפוה חומה מכאן ולהבא ת"ל בית מושב ע...
על ידי החושב
ש' יולי 29, 2017 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשגואל הדם נמצא בתוך ה'עיר מקלט'
תגובות: 7
צפיות: 192

Re: כשגואל הדם נמצא בתוך ה'עיר מקלט'

אולי תבהיר יותר את שאלתך. אתה שואל מה טעמא דקרא?
על ידי החושב
ד' יולי 26, 2017 2:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלוואה ללא רישום או עדים
תגובות: 3
צפיות: 97

Re: הלוואה ללא רישום או עדים

למרות שבהרבה תקנות חז"ל התקנה קיימת למרות שבטל הטעם, ישנם גם יוצאים מן הכלל.
כאן הטעם משום שחוששים שישכח וישבע לשקר בבית דין. היום החשש הזה לכאורה לא רלוונטי, מאחר שלא מצוי שישביעו בבית דין.
על ידי החושב
א' יולי 23, 2017 3:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גדולי הדורות בלימוד נ״ך
תגובות: 34
צפיות: 1483

Re: גדולי הדורות בלימוד נ״ך

מה שאתה מציין, שלומדים בגיל צעיר וברמה המתאימה לגיל זה, ולא לומדים בגיל מבוגר יותר, נראה לי הולם היטב את מה שהזכירו לעיל, שישנה הסתייגות מסוימת מלימוד הנ"ך. לימוד הנ"ך ללא מפרשים ידוע כדבר בעייתי - יש סכנה ברורה שהדברים לא יובנו כראוי ויביאו לשיבושים חמורים. בשביל הדורות האחרונים (מאז ההשכ...
על ידי החושב
א' יולי 23, 2017 11:40 am
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 105
צפיות: 2558

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

ביאת המשיח היא דבר יותר ריאלי מאשר מדינה גלותית המנוהלת על ידי חרדים... אף אחד לא ניסה לעשות השוואה מה יותר ריאלי מבין שני הדברים. מדברים על השאלה, מה נעשה אם חס וחלילה המשיח לא יבוא עד אז. אבל נראה לי שאני מבין למה התכוונת, ונראה לי גם שמה שאתה אומר משקף את רוח הדברים שעוברת בראשם של חלק גדול מהצי...
על ידי החושב
ו' יולי 21, 2017 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי דינים הלכתיים וטכניים במצוות שילוח הקן
תגובות: 2
צפיות: 185

Re: פרטי דינים הלכתיים וטכניים במצוות שילוח הקן

ברשותכם אוסיף עוד שאלה. כפי המתבאר בגמרא (מכות טז. או יז.) שילוח הקן זה לאו הניתק לעשה. וכפי שמבאר הראשונים (רש"י ועוד) לאו הניתק לעשה, זה דווקא באופן שאין אפשרות לקיים את העשה לפני העברת הלאו. במילים אחרות, שהתורה לא ציוותה לשלח את האם, אלא למי שעבר על הלאו ולקח את האם על הבנים. (כך נראה לי מב...
על ידי החושב
ו' יולי 21, 2017 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מאכל שאינו ראוי לו
תגובות: 1
צפיות: 75

Re: ברכה על מאכל שאינו ראוי לו

לא כ"כ הבנתי את האופן עליו אתה מדבר.
בירך על הדבר האסור ולפני שהכניס משהו לפה הוא נשאל לחכם? מה שהוא נשאל לחכם זה לא הפסק?
או שאתה מדבר שהוא אכל בינתיים משהו מותר (כך שתחול הברכה), אם כן, לכאורה זה לא קשור למקור שציינת (ר"ו).
על ידי החושב
ו' יולי 21, 2017 9:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 105
צפיות: 2558

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

מדינה עם רוב גדול של חרדים תתפרק תוך כמה שנים, כך שאין טעם לנהל דיון על "כיצד תתנהל". כל הפלגים ותתי הפלגים ותת-תתי הפלגים וחצרות תתי הפלגים יחתרו אחד תחת השני, ויהיה 'ששון ושמחה' שלא נשמע כמותו בשום מקום. על כל פנים, כל התחזיות על עוד 40 שנה מוגבלות, גם בגלל שאינן יכולות לחזות את התהליכי...
על ידי החושב
ו' יולי 21, 2017 1:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 105
צפיות: 2558

מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

מה הוא האופן הרצוי מבחינתנו בו תתנהל המדינה? כמובן, שרצוי שיבוא המשיח ויפתור כבר את כל הבעיות וההתלבטויות, אבל אני לא מדבר על זה. כוונת שאלתי היא, בעיקר, על שיטת הממשל, אופן קבלת ההחלטות וכו'. איך יתקבלו החלטות נחוצות למרות המניעים ההלכתיים. למשל, כיצד יחליטו על פעולות צבאיות? האם יהיה הכרח לדון שוב...
על ידי החושב
ד' יולי 19, 2017 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע
תגובות: 170
צפיות: 6789

Re: הגרז"ן: פרסום מודעות על טיולים לחו"ל - יש בו משום לפ"ע

אתר דין - האם מותר לצאת מארץ ישראל לחו”ל לטיול שלום רב, למדנו שאסור לצאת מארץ ישראל, אלא לפרנסה, נשיאת אישה ולימוד תורה. הבנתי שגם לצורך רפואה. אם כן, כיצד יתכן שישנן קבוצות של חרדים שטסות לחו”ל לנופש גרידא??? תשובה: שלום רב שאלתך נידונה רבות בפוסקי זמנינו, ונאמרו בזה כמה ביאורים שונים: יש שצידדו ש...
על ידי החושב
ג' יולי 18, 2017 4:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הלכה ואין מורין כן - בענייני ההשקפה
תגובות: 32
צפיות: 1297

Re: הלכה ואין מורין כן - בענייני ההשקפה

(לגוף האשכול, כמדומה שלא הזכירו כאן את הפרק הגנוז מספר התודעה בעניין יום העצמאות, שלפי דברי המחבר הגר"ז סורוצקין והגרש"ז אוירבך הסכימו לו אבל הגר"ז סורוצקין יעץ לו לא להדפיס אותו שלא לפגוע במכירות. ובכתבי ר' שלמה לורנץ מסתמא תמצא דעת החזו"א והגרי"ז על הרבה דברים) ישר כח! מא...
על ידי החושב
ב' יולי 17, 2017 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 153
צפיות: 4263

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

הטענה היא שאפקט פלצבו עוזר רק לתחושות של האדם אבל אינו מועיל באמת נגד המחלה. כך שאם האדם חולה במחלה משמעותית הדבר ימנע ממנו להרפא בדרך אחרת. זו היא טענה תמוהה בעיני. מצב רוחו הירוד של האדם, כעס, עצב וכו' ידוע שמשפיע רע על הבריאות בצורה ממשית (לא רק תחושתי). איזו סברא יש לחלק שהשפעות מהנפש לגוף הן ר...
על ידי החושב
ב' יולי 17, 2017 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 153
צפיות: 4263

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

לא עברתי על כל האשכול, אך איני מבין מדוע כ"כ מזלזלים בשיטות הבנויות (לפי דעת המתנגדים) על האפקט של תרופת דמה (פלצבו)?
הרי אפקט פלצבו זו תופעה מוכחת מדעית. בדרך כלל היא באה לידי ביטוי כתופעת לוואי. אבל אם לקחת אם התופעה הזו ולמנף אותה, הלא זה דבר נפלא?
על ידי החושב
ב' יולי 17, 2017 3:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הלכה ואין מורין כן - בענייני ההשקפה
תגובות: 32
צפיות: 1297

Re: הלכה ואין מורין כן - בענייני ההשקפה

רבותי, אני חדש כאן, ורציתי להבין: יש כאן איזה רקע עתיק יומין? נראה שיש כאן הרבה שחמים אחד על השני עוד לפני שהתחילו לדבר... לענ"ד, אם רוצים לשמור על דיון ענייני, הכי טוב זה פשוט לא לענות על הדברים שאינם מן העניין (עיין ערך טרול ) ואם מישהו אמר משהו לא מדויק, אולי כדאי להסתפק בהערה קטנה ועניינים ...
על ידי החושב
ב' יולי 17, 2017 1:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: גילוי פנים שלא כהלכה בעלונים לפרשת פנחס!
תגובות: 4
צפיות: 399

Re: גילוי פנים שלא כהלכה בעלונים לפרשת פנחס!

קנאות זה דבר נפלא. אבל אם היא לא מחוברת לשכל זה דבר נורא ואיום. רוב הקנאות שאנחנו עדים לה איננה מחוברת לשכל. אלא היא פורקן למידות רעות באצטלא דרבנן. במחילה מכת"ר, אבל אולי הודעותיך כאן הן דוגמא לזה. אתה מאשים כאן את בעל העלון ב'מגלה פנים בתורה שלא כהלכה', 'מחרף מערכות ה'', 'כפירה'. על מה? על כך...
על ידי החושב
א' יולי 16, 2017 11:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הלכה ואין מורין כן - בענייני ההשקפה
תגובות: 32
צפיות: 1297

Re: הלכה ואין מורין כן - בענייני ההשקפה

אני מניח מתוך השאלה שההבנה הרווחת פה הוא שאם אין מורין כן היינו מחמת שיש איזה תוצאה שאינו מרוצה שיבא מתוך ההוראה, וכגון הדוגמאות שנתן פותח האשכול, ואני שואל האם זהו הסיבה שאין מורין להרוג את הבועל ארמית או שכך הוא הדין ואולי משום שאינו קנאי וכדו' מהלכים אחרים. ואם צדקתי א"כ אין שאלתו קשור לפרש...

עבור לחיפוש מתקדם