החיפוש הניב 922 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החושב
ג' פברואר 12, 2019 11:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?
תגובות: 15
צפיות: 153

Re: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?

הבנת נכון. אבל מי קבע שבין השמשות הוא ספיקא דדינא ולא ספק מציאותי? (אני זוכר שבספר הזמנים בהלכה כותב בזה, ואיני זוכר מה). בכל מקרה, ראוי להפריד בין המקרה הראשון שעליו דיברתי למקרה שאתה העלית. אני כתבתי על מחלוקת ראשונים רגילה, שאינה בגדר איקבע איסורא. אתה הקשית לשאול, שיתכן מקרה מסוים של מחלוקת ראש...
על ידי החושב
ג' פברואר 12, 2019 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?
תגובות: 15
צפיות: 153

Re: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?

בגלל שהספק אינו בין איסור ודאי להיתר ודאי, אלא בין שיטה אוסרת לשיטה מתרת. לפי המתירים אין כאן שמץ של איסור ולפי האוסרים אין כאן שמץ של היתר. כשהספק הוא מציאותי מתי בדיוק היתה המלאכה, אנו מתייחסים ל'שבת' ול'חול' כאל שני ימים שנתערבו. ואם כן יש כאן ודאי היתר וודאי איסור, והשאלה על מה הוא נפל. לפי מה ...
על ידי החושב
ג' פברואר 12, 2019 10:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?
תגובות: 15
צפיות: 153

Re: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?

להלכה צריך איקבע איסורא (חתיכה משתי חתיכות), וזה לא שייך במחלוקת ראשונים כמובן איזה שתי חתיכות יש בבין השמשות? והאם בין השמשות זה לא ספיקא דדינא? ראה את לשון הרמב"ם בהלכות שגגות פרק ח הלכה ב, ויתיישב לך. ישר כח. אבל עדיין לא התיישב לי. איך אתה מכריח מכאן שבמחלוקת ראשונים לא יכול להיות איקבע אי...
על ידי החושב
ג' פברואר 12, 2019 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?
תגובות: 15
צפיות: 153

Re: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?

כשיבנה ביהמ"ק - יישבו הסנהדרין ויכריעו ולא יהיה מקום למחלוקת (אף למ"ד דלא בעינן חתיכה משתי חתיכות). א. יש מקור לכך שעבודת הקרבנות לא תחודש לפני הסנהדרין, או מסברא? ב. [...] השאלה צריכה לקבל תשובה כבר בימינו. ברור שמבחינת ההלכה ניתן לחדש את העבודה לפני הקמת סנהדרין. והשאלה כאן היא לא בהבנת...
על ידי החושב
ג' פברואר 12, 2019 9:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?
תגובות: 15
צפיות: 153

Re: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?

מקדש מלך כתב:להלכה צריך איקבע איסורא (חתיכה משתי חתיכות), וזה לא שייך במחלוקת ראשונים כמובן

איזה שתי חתיכות יש בבין השמשות? והאם בין השמשות זה לא ספיקא דדינא?
על ידי החושב
ג' פברואר 12, 2019 9:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?
תגובות: 15
צפיות: 153

Re: בספק ראשונים שייך קרבן אשם תלוי?

עזריאל ברגר כתב:כשיבנה ביהמ"ק - יישבו הסנהדרין ויכריעו ולא יהיה מקום למחלוקת (אף למ"ד דלא בעינן חתיכה משתי חתיכות).

היו תקופות בעם ישראל שהיה סנהדרין והיו מחלוקות שלא הוכרעו. סמיכה ביום טוב ועוד.
על ידי החושב
ב' פברואר 11, 2019 3:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מוח אחד" ו"שלושת המימדים".
תגובות: 43
צפיות: 1396

Re: "מוח אחד" ו"שלושת המימדים".

לפניכם חומר שכתבה מטפלת חרדית לגמרי, בנושא זה, ראו את הדמיון והטפשות המשמשים בערבוביה, כאשר הם מנסים להכשיר את כל הטריפות האלו שבאים מע"ז וכישוף וכו', ומנסים לקשר את זה לקבלה וכו', תקראו ואל תצחקו... רק תבינו עד כמה אפשר לבלבל ולקלקל בנושא באופן שייראה כשר ויהודי אוטנטי, כאשר בו בזמן ניתן להכש...
על ידי החושב
ד' פברואר 06, 2019 1:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת ה'מפית' מתוך ה'כוס' בשלחן שבת - בורר?!
תגובות: 7
צפיות: 242

Re: הוצאת ה'מפית' מתוך ה'כוס' בשלחן שבת - בורר?!

בשלחן שבת שבו מניחים "מפית" מתוך ה"כוס", האם מותר להוציאה כדי למזוג בכוס שתיה, או דלמא חשיב כבורר פסולת מתוך אוכל, ואין להתיר אלא אם מוציא ה"מפית" בשביל להשתמש בה. שמעתי כי הגאון האדיר רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל היה נזהר בזה הלכה למעשה מדין בורר! קשה לראות בזה תערובת...
על ידי החושב
ג' פברואר 05, 2019 3:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת
תגובות: 11
צפיות: 224

Re: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת

אולי עוד לא הדפיסו על המסכתות האחרונות של הש"ס. איני יודע.
על ידי החושב
ג' פברואר 05, 2019 1:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת
תגובות: 11
צפיות: 224

Re: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת

א. לא.
ב. לא נכון. זה בדיוק מה שאתה מחפש. סיכום מלא בצורת שאלות.
על ידי החושב
ג' פברואר 05, 2019 10:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת
תגובות: 11
צפיות: 224

Re: מחפש סיכומים על הדף בצורת שו"ת

שינון התלמוד (או שינון הש"ס?) של עוז והדר לא טוב לך?
מודפס בגמרות הכחולות בסוף
על ידי החושב
א' פברואר 03, 2019 1:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב
תגובות: 25
צפיות: 497

Re: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב

רמב"ן שמות פרק כא ולפי דעתי, בעבור שאין בולדות היזק ניכר, כי מי יודע אם יצליחו , אמר הכתוב אף על פי שאין כאן ממון תשלומין, נשים עליו עונש , והוא כמו קנס וממון שיטילו אחרים עליו על כרחו. וכן ויתן עונש על הארץ (מ"ב כג לג), ויין ענושים ישתו (עמוס ב ח). ואמר שיהיה העונש ככל אשר ישית עליו בעל ...
על ידי החושב
ו' פברואר 01, 2019 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טלית קטן
תגובות: 10
צפיות: 904

Re: ברכה על טלית קטן

בהרבה מקרים (במיוחד בקיץ) אין שום הנאה מהבגד (טלית קטן). ואינו חייב בציצית.
ולכן עדיף לא לברך כלל מחשש ברכה לבטלה.
על ידי החושב
ה' ינואר 31, 2019 10:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת התרגום- מעשה קריאת התורה בכל לשון או צורת לימוד והבנה?
תגובות: 14
צפיות: 587

Re: קריאת התרגום- מעשה קריאת התורה בכל לשון או צורת לימוד והבנה?

דורשי יחודך כתב:איפה עוד מוכח בפוסקים?

בשו"ע הרב בהלכות תלמוד תורה כתוב שכאשר אדם לומר ואינו מוציא בפה - אינו יוצא ידי חובה. זה בערך הלשון, ועיין שם (לא זוכר כעת באיזה פרק)
על ידי החושב
ה' ינואר 31, 2019 10:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת התרגום- מעשה קריאת התורה בכל לשון או צורת לימוד והבנה?
תגובות: 14
צפיות: 587

Re: קריאת התרגום- מעשה קריאת התורה בכל לשון או צורת לימוד והבנה?

והראיה הגדולה היא שרובנו לא מבינים את הנאמר שם כמדומה הנחות היסוד שעליהם מתבסס הדיון אינן מדויקות. מי שעושה במשך שניים מקרא ואחד תרגום יודע גם יודע מה כתוב שם. וכן יודע מתי התרגום משתמש במילה זו, ומתי במילה אחרת. נכון, הידיעות האלה הן יותר בתת מודע, אבל הן קיימות. לשם המחשה. שמעתי אברכים דנים מה בל...
על ידי החושב
ה' ינואר 31, 2019 12:13 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שתי שאלות במגילה
תגובות: 13
צפיות: 986

Re: שתי שאלות במגילה

לשאלה א'. בילקוט שמעוני מביא מספר תשובות לזה.
שאלה ב' - לא הבנתי. זה לא היה כמה שנים אחרי זה? ובכלל, מן הסתם היה לו עוד הרבה נשים.
על ידי החושב
ג' ינואר 29, 2019 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהלך על ההקדש, כסבור שהוא קרקע עולם
תגובות: 9
צפיות: 143

Re: מהלך על ההקדש, כסבור שהוא קרקע עולם

ביקורת תהיה כתב: והרבה קולמוסים נשתברו על כך.

ולא אומרים את התירוץ שכתבתי?
על ידי החושב
ג' ינואר 29, 2019 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהלך על ההקדש, כסבור שהוא קרקע עולם
תגובות: 9
צפיות: 143

Re: מהלך על ההקדש, כסבור שהוא קרקע עולם

תודה לכולם. אולי דבריכם מתבארים ע"פ הדין שאין מעילה במחובר, ולפיכך כה"ג הוי כמתעסק. לענ"ד אינו נראה שזו הכוונה. א. מי שנהנה מדבר מסוים (ולא ידע שזה הקדש) וחשב שזה מחובר, והתברר שזה תלוש. זה נקרא מתעסק? בשלמא בשבת, מי שרצה לחתוך תלוש וחתך מחובר - זה מתעסק, כי הוא לא רצה כלל לקצור. נמצ...
על ידי החושב
ב' ינואר 28, 2019 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מצוות עשה להתרות?
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: האם יש מצוות עשה להתרות?

ראה חידושי הגרב"ד פוברסקי סנהדרין דף עב:, בביאור דברי רש"י שם, שחובה להתרות בחוטא משום 'וביערת הרע מקרבך', שהרי אם לא יתרו בו לא יוכלו בית דים להמיתו, וחובת 'ובערת' מוטלת על כל ישראל. הוא לא אומר שיש מצווה מיוחדת להתרות. אלא שיש מצווה לסייע לעשיית הדין ברשע. לא הבנתי את כוונתך. לא אמרתי ש...
על ידי החושב
ב' ינואר 28, 2019 10:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מצוות עשה להתרות?
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: האם יש מצוות עשה להתרות?

מקדש מלך כתב:ראה חידושי הגרב"ד פוברסקי סנהדרין דף עב:, בביאור דברי רש"י שם, שחובה להתרות בחוטא משום 'וביערת הרע מקרבך', שהרי אם לא יתרו בו לא יוכלו בית דים להמיתו, וחובת 'ובערת' מוטלת על כל ישראל.

הוא לא אומר שיש מצווה מיוחדת להתרות. אלא שיש מצווה לסייע לעשיית הדין ברשע.
על ידי החושב
ב' ינואר 28, 2019 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מצוות עשה להתרות?
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: האם יש מצוות עשה להתרות?

סנהדרין מ: אמר עולא: מניין להתראה מן התורה שנאמר ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה. האם הרמב"ם הביא דין זה בספר המצוות? לכאורה זה לא נמצא בספר המצוות, אם כן מדוע לא מנה את זה בספר המצוות? כמו כן, האם מותר להימנע מלהתרות או שזה מגיע בחבילה אחת עם העדות? איך אתה רואה בגמרא זו ...
על ידי החושב
ב' ינואר 28, 2019 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: אנו רואין כ"פ שאינו כן
תגובות: 6
צפיות: 220

Re: אנו רואין כ"פ שאינו כן

בפשטות, הכוונה בכל מקום, שדבר פלוני מסוגל לעניין פלוני. ולהבדיל, כאשר אומרים שאכילה בריאה מאריכה חיים, אף אחד לא יקשה על זה: והרי היה ידוע לי שאחד שאכל ירקות לרוב ומת בחצי ימיו. וכן עישון מזיק ומקצר חיים. אבל לא מקשים על זה: שהינה ראינו אחד שעישן המון והאריך ימים. אכילה בריאה מאריכה חיים, ועישון מקצ...
על ידי החושב
ה' ינואר 24, 2019 2:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו זמן תחילת הלילה? האם אכן הוא תלוי דווקא בצאת הכוכבים?
תגובות: 0
צפיות: 65

מהו זמן תחילת הלילה? האם אכן הוא תלוי דווקא בצאת הכוכבים?

נאמר בפסחים ב: וכן במגילה כ: דקיי"ל שלילה מתחיל בצאת הכוכבים. ובמגילה (שם) הביא רבי זירא פסוק שמוכיח זאת. (נחמיה פרק ד, טו-טז) וַאֲנַחְנוּ עֹשִׂים בַּמְּלָאכָה וְחֶצְיָם מַחֲזִיקִים בָּרְמָחִים מֵעֲלוֹת הַשַּׁחַר עַד צֵאת הַכּוֹכָבִים : גַּם בָּעֵת הַהִיא אָמַרְתִּי לָעָם אִישׁ וְנַעֲרוֹ יָלִינ...
על ידי החושב
ב' ינואר 21, 2019 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 2969

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

יושב סתר כתב:הרשת משום מה מקפידה ע"כ [לא ברור למה, הרי את הסכום המדובר היא תשלם ויהי מה?]

כי זה מעצבן.
על ידי החושב
ב' ינואר 21, 2019 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 2969

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

1. האם הרב סילמן צודק? [אין לי אפשרות לשאול אותו אם הוא אמר את זה] שאלה מעליבה... תשמעו סיפור אחר. היה דין תורה בין ראובן לשמעון. ראובן טען ששמעון חייב לו כסף, והרב סילמן פסק שישלם לו חצי. לא ידוע לנו מה הייתה טענתו של ראובן, מה הייתה תשובתו של שמעון וכן לא ידוע מה נימוקו של הרב סילמן. וכעת גאוני ו...
על ידי החושב
ב' ינואר 21, 2019 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה המקור לדברי התוס' או המאירי על כיבוי הגחלים במשכן?
תגובות: 4
צפיות: 114

Re: מה המקור לדברי התוס' או המאירי על כיבוי הגחלים במשכן?

סליחות כתב:זאת אומרת שכתבו כן מסברא?

לא הבנתי את השאלה.
מי? התוספות או המאירי?
וכן, מה הצד השני? לא מסברא אלא מכוח מה?
על ידי החושב
ב' ינואר 21, 2019 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה המקור לדברי התוס' או המאירי על כיבוי הגחלים במשכן?
תגובות: 4
צפיות: 114

Re: מה המקור לדברי התוס' או המאירי על כיבוי הגחלים במשכן?

לא עיינתי כעת, אבל כמדומה העניין הוא כך. המאירי - לא צריך מקור. כי זו הפשטות. בשביל עוד צריך לכבות? הרי לא יתכן לומר שצריך לכבות בגלל שפשוט אין צורך באש. כי כיבוי כזה - אינו לצורך מלאכת המשכן. אלא מכבים בשביל שלא יקדיח. אבל התוספות סוברים שמלאכה שצריכה לגופה או אינה צריכה לגופה - נקבע לפי צורת המלאכ...
על ידי החושב
א' ינואר 20, 2019 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?
תגובות: 5
צפיות: 128

Re: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?

אכן, יוצא שזו היא כוונת הגמרא. ועל זה תמהתי שזה דחוק מאוד. א' מלשון הגמרא, ב' מוזר שהגמרא מוכנה להניח שצאת הכוכבים זה דבר לא ברור לנו, ואילו 'מחשיך ובא' - שזו, לכאורה, הגדרה הרבה יותר מעורפלת וגמישה - זה כן דבר ברור, והיינו שקיעה.
ואם היינו אומרים ש'מחשיך ובא' זה עוד לפני השקיעה, אז הכל היה חלק.
על ידי החושב
א' ינואר 20, 2019 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?
תגובות: 5
צפיות: 128

Re: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?

אבל זה לא קשה כי זה גופא הראיה שכיוון שרק צאת הכוכבים הוא לילה ממש זה מוכיח שקודם אע"פ שהוא תחילת החשכה (שהרי מתחילים לראות כוכבים שאינם ביום) אינו וודאי לילה. באמת אין 'ממש' לילה ו'ספק' לילה. הגמרא סוברת שהלילה מתחיל בצאת הכוכבים. לפני צאת הכוכבים זה ודאי יום, ומצאת הכוכבים זה ודאי לילה. כך מ...
על ידי החושב
א' ינואר 20, 2019 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?
תגובות: 5
צפיות: 128

אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כ עמוד ב אמר רבא: דאמר קרא ויקרא אלהים לאור יום - למאיר ובא קראו יום. - אלא מעתה, ולחשך קרא לילה, למחשיך ובא קרא לילה? הא קיימא לן דעד צאת הכוכבים לאו לילה הוא! וכן הוא בפסחים דף ב. הגמרא אומרת שאם הפירוש ויקרא לאור יום' – היינו תחילת האור – עלות השחר, אם כן, 'ולחושך קרא לי...
על ידי החושב
ג' ינואר 15, 2019 1:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת המן ביום שלישי של פרשת בשלח
תגובות: 5
צפיות: 264

Re: אמירת המן ביום שלישי של פרשת בשלח

אל תטריד את קופת העיר ב"ב בבקשת מקורות... אמש, לאחר שקיבלתי מהם חוברת בדואר וכן אימייל, שם הם מספרים על כך שהקב"ה בעצמו הבטיח בירושלמי שכל האומר פרשת המן הרי הוא מסודר מחינה כלכלית ללא כל חשש, שלחתי להם שאלה (בפעם השניה בהיסטוריה) מדוע הם אוספים כסף עבור נזקקים, ולא פשוט שולחים אותם לקרוא...
על ידי החושב
ג' ינואר 15, 2019 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת המן ביום שלישי של פרשת בשלח
תגובות: 5
צפיות: 264

Re: אמירת המן ביום שלישי של פרשת בשלח

עובר ושב כתב:האם יש מקור לכך בשם הרב מרימינוב, מהמצ"ב הבנתי שאין לכך שום מקור.

קיימא לן: ספק ספיקא של סגולה - לחומרא.
על ידי החושב
ה' ינואר 03, 2019 4:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3487

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

משולש כתב:אנחנו נקראים "מלקטים" כי אין היום שום חידוש יותר לחדש (לא בגלל שאין אלא הדור ירוד מאוד).

דברים משונים (אף כי בהחלט טרנדיים).
על ידי החושב
ה' ינואר 03, 2019 1:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3487

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

ואני לא מבין את השאלה. מקור המידע של המדע הוא כדור הארץ, ככל שתגלה יותר את סודותיו נוסף לך עוד מידע אמין ומדויק. התורה היא מידע שנמסר במסורת. אין עוד חומר חדש לגלות. לכן הדיוק ילך ויפחת. לעולם לא תבין את הרשב"א יותר מאשר הוא עצמו. בגדול אני מסכים (ולדעתי, זה לא נקרא שאתה 'לא מבין את השאלה', אל...
על ידי החושב
ה' ינואר 03, 2019 12:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3487

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

את המשפט האחרון לא הבנתי מה לעשות שתורתינו הקדושה היא "מיסטית"? זה לפי הגדרתך הכוונה היא התורה היא דבר רוחני ולא גשמי ועובדת לפי כללים רוחניים אבל הגיוניים. העניין שמעמד הר סיני הכניס הבנה בלב האנשים הוא מתקבל על הדעת לכל מי שמקבל התגלות של הבורא. אסביר יותר. התורה היא אכן דבר רוחני ועובד...
על ידי החושב
ה' ינואר 03, 2019 10:17 am
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3487

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

במשפחתי ישנו א' ששנה ופירש, כיום הוא פרופ' ברפואה, [באירועים משפחתיים הוא חובש כיפה, אך אינני יודע אם זה קבוע, ומהי רמתו הרוחנית], ולאחרונה במפגש משפחתי, התחיל לשאלני שבאלקטרוניקה ורפואה היתה התקדמות גדולה במשך ה-30 שנה האחרונות, אך אברכי הכוללים נשארו באותו מקום ולא ניכר שם שום התקדמות. מה יש להשי...
על ידי החושב
ש' דצמבר 29, 2018 8:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12959

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

לכאורה ניתן למצוא סמך מסוים לדברי 'יושב ירושלים'.
הרי בגמרא (כתובות ט.) יש צד שהייתה אשת איש, ולא נאסרה רק משום שזה היה אונס. ועם זאת, הנביא בתוכחתו מדגיש דווקא את הנושא של כבשת הרב.
על ידי החושב
ה' דצמבר 27, 2018 10:57 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?
תגובות: 32
צפיות: 1337

Re: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?

אני לא בטוח שהבעיה היא פיזיולוגית. השאלה אם מוקד הבעיה הוא חוסר חשק או קושי מובנה לתכנון זמן. מאד יתכן שאחד מהם גורם לשני אבל צריך לזהות את מוקד הבעיה כדי לנסות למצוא פתרון. יפה. ויש דרך קלה מאוד לבדוק - לקחת ריטלין. אם זה עזר - בטוח שיש בעיה פיזיולוגית. לאדם שאין לו בעיות קשב (ברמת איזון החומרים ב...
על ידי החושב
ה' דצמבר 27, 2018 10:32 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?
תגובות: 32
צפיות: 1337

Re: כיצד אתם מתמודדים עם חוסר חשק בעבודה ממושכת?

חוץ מכדור ריטלין (אם לא עוזר) - עוד כדור ריטלין.

ועכשיו ברצינות. מה הבעיה בריטלין?
לפי התיאור, מדובר בבעיה פיזיולוגית (בן אדם עוסק בעניינים שהוא רוצה לעסוק בהם, והם לא אמורים לשעמם אותו), אז למה לא להשלים למוח את החומר שחסר לו?
על ידי החושב
ד' דצמבר 26, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשת עזרה הסבר דברי בביאור הלכה-רשות הרבים
תגובות: 6
צפיות: 245

Re: בקשת עזרה הסבר דברי בביאור הלכה-רשות הרבים

התשובה הפשוטה, ככל הנראה, היא מה שכבר כתבת. מדובר בגוזמא. ולא הבנתי מה הוקשה לך בזה 'עד כדי כך?'. כן, עד כדי כך. הרי זהו כל העניין של גוזמא. אבל אם בדווקא רוצים ליישב את הדברים בלי להגיד שמדובר בגוזמא, אז אפשר לומר שהרי התקנות האלה נתקנו בתחילת בית שני (לגבי מגילה הדבר מפורש ברש"י, שהאיסור לקרו...

עבור לחיפוש מתקדם