החיפוש הניב 560 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החושב
ג' אוקטובר 23, 2018 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו
תגובות: 9
צפיות: 285

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

זה חידוש עצום, למעשה זה מצמצם לחלוטין את הבטחון, לפי דבריו אין גבול להשתדלות. לדעתי יש כאן איזה פיצול. אנשים אוהבים לדבר על כל שגזירה אמת וחריצות שקר, ולא תלוי שום דבר בהשתדלות. ומצד שני, בחיי יום יום הם ממש לא חיים כך - אלא חיים לפי הגישה וההבנה שמי שיתעצל יאכל קש. ונמצא שלפי שיטתם הם עצמם קטני אמ...
על ידי החושב
ג' אוקטובר 23, 2018 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו
תגובות: 9
צפיות: 285

Re: נגזר מן השמים שיהיה לו חיים שלום ועושר - לפי מדת חריפותו וכמות השתדלותו

קוגן כתב:האם דבר זה מוסכם לכולי עלמא?

בין הדרשנים מקובל שדבר כזה הוא כפירה גמורה.
כמובן, דרשנים לא מתבססים על מקורות, וגם לא על שכל הישר, אלא אומרים דברים שיחזקו את הציבור בצורה האפקטיבית ביותר
על ידי החושב
ג' אוקטובר 16, 2018 1:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה באמת חשב הגרשז"א על סברת החזו"א- לאסור את החשמל משום בונה
תגובות: 223
צפיות: 16880

Re: מה באמת חשב הגרשז"א על סברת החזו"א- לאסור את החשמל משום

התורה אסרה בשבת מלאכה, ואין שום ספק לכל בר דעת ששימוש בחשמל הוא מלאכה, אתו עושים את כל מלאכת ששת ימי המעשה, והרי כל התעשיה בימינו מופעלת בחשמל, והיא המלאכה עצמה. הלט' מלאכות אינן לט' איסורים, אלא לט' צורות של איסור אחד, ונקבע מנין לט' לפי מה שהיה במשכן, ונפ"מ להתראה ולקרבן, אבל אין איסור "...
על ידי החושב
ו' אוקטובר 12, 2018 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"
תגובות: 22
צפיות: 1048

Re: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"

עוד שתי נקודות. א. האם ברור שלדעת החזון איש איש איסור דאורייתא בסגירת מעגל בכלי שאינו מחובר לקרקע? הרי אין בונה בכלים. ב. אפשר שהוצאת טיפת דם - הוי פחות משיעור (ולעומת זאת שימוש במכשיר חשמלי - אפשר שזו מלאכה שחייבים עליה חטאת). ויש לעיין בזה הן לשיטת הרמב"ם (בחיוב חובל הוא משום מפרק, ושיעורו בכ...
על ידי החושב
ד' אוקטובר 10, 2018 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה היא הכוונה בברכת אבות
תגובות: 4
צפיות: 171

Re: מה היא הכוונה בברכת אבות

לגבי הצד השני (פשט עמוק) - לא הבנתי מהיכי תיתי.
לגבי הצד הראשון (הפשט הפשוט) והצד השלישי (לכוון במילים) - לא הבנתי מה ההבדל ביניהם.
על ידי החושב
ג' אוקטובר 09, 2018 12:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 253
צפיות: 16264

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

זאב ערבות כתב:מה זה רפואה אלטרנטיבית? דמיונות


החושב כתב:לא עברתי על כל האשכול, אך איני מבין מדוע כ"כ מזלזלים בשיטות הבנויות (לפי דעת המתנגדים) על האפקט של תרופת דמה (פלצבו)?
הרי אפקט פלצבו זו תופעה מוכחת מדעית. בדרך כלל היא באה לידי ביטוי כתופעת לוואי. אבל אם לקחת אם התופעה הזו ולמנף אותה, הלא זה דבר נפלא?
על ידי החושב
ג' אוקטובר 02, 2018 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא
תגובות: 11
צפיות: 949

Re: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא

הצעיר באלפי כתב:א'- האם נקטינן כן להלכה ?

מן הסתם - לא. הרי בפשטות אין הדבר כן.
אולי לפרי מגדים היה איזה טעם נסתר (מלשון 'הסתרה') וכוונה עמוקה בעניין זה, אבל מאחר שלא גילה את טעמו ולא הביא ראיה לדבריו - הרי שהדברים נשארים בגדר 'חידוש מעניין' או 'צריך תלמוד', אבל לא בגדר 'הכי נקטינן'.
על ידי החושב
א' ספטמבר 30, 2018 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהלכה למשה מסיני -מעניני דיומא
תגובות: 4
צפיות: 240

Re: מחלוקת בהלכה למשה מסיני -מעניני דיומא

אנציקלופדיה תלמודית כרך ט, הלכה למשה מסיני [המתחיל בטור שסה] ב. מחלוקת ושכחה בהלמ"מ. דברים שהם הלכה למשה מסיני, כתבו ראשונים שאין בהם מחלוקת67, וכל דבר שתמצא בו מחלוקת בידוע שאינו קבלה ממשה רבנו68. ויש מהראשונים סוברים שיש מחלוקת בדבר שהוא הלכה למשה מסיני69. ואחרונים כתבו ממקומות רבים בתלמוד ש...
על ידי החושב
א' ספטמבר 30, 2018 10:16 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 492

Re: שינת עראי בנסיעות

כתבתי כאן בפורום באשכול אחר: אכן האג"מ (או"ח ג-צג) כתב שמסתבר שכל מה שאמרו שהולכי דרכים פטורים מן הסוכה, זהו דווקא אם יצאו לצורך, כגון לצורך מסחר. אבל אם יצאו לתענוג - לא. אבל מה שזה כ"כ התקבל ונעשה מפורסם, נראה שיש לחקור בטעם הדבר: צד א': משום שסברתו של האג"מ מאוד פשוטה. כתוב שה...
על ידי החושב
ד' ספטמבר 26, 2018 11:52 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"
תגובות: 92
צפיות: 1828

Re: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"

במגילה ח:-ט. מבואר שהמילים בארמית שמופיעות בכתבי הקודש (תנ"ך) - זה לא לשון הקודש.
על ידי החושב
ד' ספטמבר 26, 2018 10:29 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג שהפיטם נפל ביום השני
תגובות: 4
צפיות: 184

Re: אתרוג שהפיטם נפל ביום השני

משנה ברורה סימן תרמט וניטל פטמתו - עיין לעיל סימן תרמ"ח ס"ז ועיין במ"א שהביא דיש פוסקים שסוברין דניטל הפטמא הוא משום הדר והוא מצדד ג"כ כוותייהו וע"כ אין להקל בניטל הפיטמא כל ז' ומ"מ אם א"א למצוא אחר יש לסמוך על המקילין דבלא"ה רוב הפוסקים סוברין כהרמב"ם ד...
על ידי החושב
ג' ספטמבר 25, 2018 4:24 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכה כמין ה
תגובות: 6
צפיות: 265

Re: סוכה כמין ה

כן. תודה רבה. את ספר 'הסוכה' ראיתי. אבל מאוד מוזר לי שאין מקורות יותר קדומים בעניין הזה. המקרה הזה הוא מאוד מצוי.
על ידי החושב
ג' ספטמבר 25, 2018 12:41 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכה כמין ה
תגובות: 6
צפיות: 265

Re: סוכה כמין ה

לא ביקשתי שתפרש לי מה משמעות המילולית של המילה 'עיין' שבהודעתך הראשונה ואפילו לא של ראשי תיבות 'מוה"ק', אלא ביקשתי שתפרש את עומק כוונתך: איך ניתן לקשר בין אחד הפירושים ב'אותו טפח היכן מעמידו' [שהוא, דרך אגב, לא נפסק להלכה (ואפילו לדברי הריטב"א עצמו, אין ההלכה כן)] לבין מה ששאלתי, שמדובר במ...
על ידי החושב
ב' ספטמבר 24, 2018 10:03 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכה כמין ה
תגובות: 6
צפיות: 265

Re: סוכה כמין ה

אם תוכל לפרש את דבריך
על ידי החושב
א' ספטמבר 23, 2018 9:07 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכה כמין ה
תגובות: 6
צפיות: 265

סוכה כמין ה

מחפש מקור (לא מספרי אחרוני זמנינו) להכשיר (או לפסול) סוכה כמין ה
סוכה כמין ה.jpg
סוכה כמין ה
סוכה כמין ה.jpg (16.2 KiB) נצפה 265 פעמים
על ידי החושב
ש' ספטמבר 22, 2018 11:02 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שאלה פשוטה
תגובות: 2
צפיות: 196

Re: שאלה פשוטה

אם היה אפשר להחשיב את הקצה כסכך פסול (ולא כחלק מהדופן העקומה), למה ניתן להכשיר רק ד' אמות? גם אם יש ד' עמוד ועוד ד' טפחים פחות משהו של סכך פסול, ניתן לומר שעד ד' אמות - זה דופן עקומה, וכל השאר - זה סכך פסול. ואילו במשנה מבואר שלא אומרים כך.
על ידי החושב
ו' ספטמבר 21, 2018 4:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פרגולה לחניה ולסוכה?
תגובות: 4
צפיות: 251

Re: פרגולה לחניה ולסוכה?

נראה לי שאין בכך כל בעיה. רש"י מסכת סוכה דף ח עמוד ב שתי סוכות של יוצרים - כך היה דרך של יוצרי כלי חרס בימיהן: עושין להם שתי סוכות זו לפנים מזו, בפנימית הוא דר ומצניע קדרותיו, ובחיצונה הוא עושה מלאכתו, ומוציא קדרותיו למכור. פנימית אינה סוכה - אם בא לישב בתוכה בחג לשם סוכה, ואף על גב דלא בעינן ס...
על ידי החושב
ו' ספטמבר 21, 2018 9:25 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב
תגובות: 189
צפיות: 15758

Re: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב

במנין של הגרש"ד, באמירת שיר היחוד, דופק הגרש"ד על העמוד שלפניו ואומר בקול רם: ואנחנו על אדמה טהורה. ראיתי שבכמה מחזורים יו"כ מופיע במקום המילים האלו "ואנחנו כדווה טמאה" (ולא כתיקון אלא כנוסח ישן מקביל לנוסח הנ"ל). ראוי לחזק את ידיהם. בליל יום כיפור בטעות אמרתי כך אוטומ...
על ידי החושב
ו' ספטמבר 21, 2018 9:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 633

Re: כוח המחשבה

ר_חיים_הקטן כתב:מפרי עטו של אחר ממחברי זמנינו:

אז מה הבעיה בפאות?
על ידי החושב
ה' ספטמבר 20, 2018 11:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו
תגובות: 10
צפיות: 370

Re: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו

גם בציטוט שהבאתי אני לא כתב שזה היה קשור לתאווה. אפשר לומר שהיה זה שיקול קר לחלוטין לקחתה מחמת יופיה.
על ידי החושב
ה' ספטמבר 20, 2018 10:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו
תגובות: 10
צפיות: 370

Re: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו

אולי יש בנותן טעם להביא את דברי רבינו בחיי [רבינו] בחיי בראשית פרק כח וישלח יצחק את יעקב. יש לשאול: כיון שבשליחותם הלך והם מחלו לו, למה נענש על מצות כבוד אב ואם כשנתעכב כ"ב שנה, שפירש ממנו יוסף עשרים ושתים שנה כנגדן. ואפשר לומר כי דעתם היה שיקח את לאה ושיחזור מיד כשישלח בשבילו, אבל הוא נתן עיני...
על ידי החושב
ה' ספטמבר 20, 2018 9:54 am
פורום: איך לא חשבתם על זה
נושא: ציון באתר של כמות הצופים בספר, ויכולת מיון עפ"י זה
תגובות: 15
צפיות: 10598

Re: ציון באתר של כמות הצופים בספר, ויכולת מיון עפ"י זה

לענ"ד הפרמטר החשוב הוא - זמן השהייה.
יש ספרים שאני פותח וסוגר מיד. ויש ספר שאני פותח ומעיין בו דקות ארוכות (או אפילו שעות). ונתון זה יש בו ערך מוסף גם לאחרים.
על ידי החושב
ה' ספטמבר 20, 2018 9:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו
תגובות: 10
צפיות: 370

Re: ביאור דברי הזו"ח בענין יעקב אבינו ונשיו

ואם משום מה שכתוב 'ויאהב יעקב את רחל' גם אם נפרש שהוא מחמת יופיה הרי היתה מטרתו לפריה ורביה ושלא יתן עיניו באחרות ולא מצינו שנתגנה על ענין זה .אדרבה רבותינו הראשונים כתבו שהאבות מלכתחילה דקדקו ליקח נשים יפות כדי לעורר התאוה וכך ירבו בנים. א. לכאורה זה לא ברמת 'גם אם נפרש' אלא זהו הפשט הפשוט של המקר...
על ידי החושב
ב' ספטמבר 17, 2018 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 633

Re: כוח המחשבה

אין מי שעובד לאף אחד, אלא טעות שחושבים שהטבע שטבע הקב"ה בבריאה שהיא שמחשבות מסויימות פועלות באופן מסויים, אין כאן לא עבו"ז ולא כפירה אלא שטות. כמדומה, גם לגבי השאלה מה מתוך זה שטות ומה לא שטות, הגבולות גם כן אינם ברורים כ"כ. ראה למשל כאן http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t...
על ידי החושב
ב' ספטמבר 17, 2018 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 633

Re: כוח המחשבה

יפה. וכאן הבן שואל: מה זה כוח אלוהי? יותר מדויק, השאלה היא לא לגבי 'כוח', אלא בכלל, מה היא ההגדרה של 'אלוהות' מסברא הייתי אומר שההבחנה והעניין המבדיל בין אלוהות למשהו אחר - זה נושא הפולחן. אם אדם מתייחס למלאך כמו אל ישות שראוי לעובדה, אז הפנייה אליו - זה עבודה זרה. אבל כאשר המלאכים נגלו אל אברהם, וה...
על ידי החושב
ב' ספטמבר 17, 2018 9:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 529

Re: ספק בר חיובא

ודוגמא לדבר מחלוקת במציצה יש ג' דעות בפוסקים, אי הוא מדרבנן, או משום סכנה, או דהוי כחלק ממצות מילה עכ"פ לכתחילה מהלכה למשה מסיני, האם זה מקרי ספק דאורייתא כמדומה חלק מהדברים בעניין זה [במיוחד שזה חלק ממצות מילה מדאורייתא או מדרבנן] נאמרו מטעמים השקפתיים - לעמוד כנגד המשנים את מסורת אבותינו. כך...
על ידי החושב
ב' ספטמבר 17, 2018 9:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 633

Re: כוח המחשבה

תמיד סברתי ששיטה זו היא שטויות במיץ עגבניות, כעת אני שומע שהיא גם כפירה, וזה נראה לי מוגזם. מה בין זה לבין מי שסבור שבמאמציו וביגיע כפיו הוא יכול לעשות לפרנסתו, או לשנות את המציאות? אני גם חושב שההכללה כאן איננה נכונה, אבל מה שכן, בהחלט אפשר לבוא מתוך זה לידי כפירה. וכמו, בעצם, בכל תופעה מעניינת של...
על ידי החושב
א' ספטמבר 16, 2018 1:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה על דבר שחושב שיחזור
תגובות: 7
צפיות: 231

Re: תשובה על דבר שחושב שיחזור

רמב"ם הלכות תשובה פרק ב כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ, וכן הוא אומר ומודה ועוזב ירוחם וכעין זה כותב ר' יונה. שראשית התשובה של איש כזה - לעזוב את החטא, ורק אחר כך הוידוי והחרטה. אני הייתי מעמיד את השאלה כך: ודאי שזה לא תשובה ...
על ידי החושב
א' ספטמבר 16, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 633

Re: כוח המחשבה

לענ"ד יש להבחין בין שני עניינים. א. פילוסופיה כזו אחרת שמאחורי השיטה. אדם רואה תופעה ומסביר אותה לפי אמונתו ונטיית לבו. וכאן בהחלט נאמרו הרבה שטויות ודברי כפירה (ואין בכל כל פלא, שהרי, כאמור, כל אחד נוטה לפרש לפי אמונתו). ובזה צודק המחבר שיצא נגדם בשצף קצף. ב. היתר השימוש בתופעה שהמדע לא מכיר ב...
על ידי החושב
א' ספטמבר 16, 2018 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 680

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

עיקר עניין הזה האם טבילה במים שאובים לא עולה מדאורייתא, או שהיא תקנת חכמם - זו היא מחלקת ראשונים.
לפי השיטות שמדאורייתא מועילה אף טבילה במים שאובים, מסתבר שעדיף לטבול בברכה מאשר כלום.
על ידי החושב
א' ספטמבר 16, 2018 9:04 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנה לאותיות סת״ם
תגובות: 3
צפיות: 234

Re: תוכנה לאותיות סת״ם

פלפלת בחכמה כתב: סת״ם

סליחה על השאלה שלא ממין העניין, אבל רציתי להתעניין איך אתה מקליד כך שיוצא לך סימן גירשיים נכון ״ (קוד 5f4), ולא כמו שכולם עושים סימן מירכאות משום שאין סימן גירשיים על המקלדת?
(או, אולי אתה לא על PC אלא על MAC?)
תודה
על ידי החושב
ו' ספטמבר 14, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 34
צפיות: 976

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

כמדומה יש בזה בעיה של 'ואהבתך לרעך כמוך'. הרי החזן, מן הסתם, מאוד לא רוצה שיעשו לו דבר כזה.
על ידי החושב
ד' ספטמבר 12, 2018 9:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 220

Re: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

יקר עלי דבר זה ששמעתיו בשם הגר"מ שפירא זללה"ה, אשר נשאל אודות המנהג לפתוח את ארון הקודש בתפילות ופיוטים מסויימים כנהוג, והשיב כי מקורו טהור ממתני', "מוציאין את התיבה לרחובה של עיר", ודפח"ח . [ואם כדברי הגרמ"ש, הרי אמרו בגמ' תענית "ולמה מוציאין את התיבה לרחובה של ע...
על ידי החושב
ד' ספטמבר 12, 2018 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אזהרה חמורה מאד!! על וויסקי תוצרת הארץ
תגובות: 29
צפיות: 950

Re: אזהרה חמורה מאד!! על וויסקי תוצרת הארץ

[לגבי המשקאות השקופים - וודקה פשוטה - זה יותר קל באופן כללי] יש לך איזה מקור לקביעה זו? בשם הרב זריצקי ראיתי אחרת: כל דבר המכיל אלכהול חייב כשרות טובה. מה ״ שכולם ״ שותים אינה ראיה. כמה אנשים אני רואה במסעדות ובבתי מלון שכשרותם מפוקפקת. ולעצם השאלה הטעות של הרבה אנשים כאשר הם רואים משקה שקוף לא נרא...
על ידי החושב
ד' ספטמבר 12, 2018 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שפיכת מים חמים לכוס בשבת
תגובות: 2
צפיות: 145

Re: שפיכת מים חמים לכוס בשבת

מה שאתה מציג את זה כקושיא על מעשים שבכל שבת - יש לתרץ בפשטות: לא חוששים כלל לסברא זו שהביא הביאור הלכה בשם הפרי מגדים, שכן אין ראיות לחומרא זו, ומסברא מסתבר להיפך: זה שכלי שני לא מבשל עדיין לא אומר שהוא לא מבושל. (וכן, כמדומה, קשה על זה מהגמרא של מפנה ממיחם, שמבואר שאפשר לרוקן למיחם אחר ולהניח אותו ...
על ידי החושב
ד' ספטמבר 12, 2018 12:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש
תגובות: 4
צפיות: 212

Re: דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש

אבל לא קיימא לן כהאי חילוק, וכהמשך דברי המשנ"ב בקצג שם: ויש פוסקים שסוברין שבלה"ק יוצא אדם ידי חובתו בשמיעה אף על פי שאינו מבין הלשון (משא"כ [ה] בשאר לשונות דלכו"ע אינו יוצא אם אינו מבין הלשון) וכן המנהג שנשים יוצאות י"ח בשמיעה מהמברך אף על פי שאינן מבינות כלל ואפילו בקידוש...
על ידי החושב
א' ספטמבר 09, 2018 1:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש
תגובות: 4
צפיות: 212

Re: דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש

אני לא כל כך מבין את התמיהה, מאי גרע מי שלא מבין את השפה ממי שלא כיון את פירוש המילות (ובמקרים מסוימים אף נמצא ב'חיש' ארוך מתחילת הברכה, וכלל אינו זוכר ששפתיו נעות, וכבר תמה המנחת שלמה מדוע לא לדון אותו כמתעסק, ואעפ"כ למעשה נוקט שיוצאים ידי חובה). זה אכן דומה, אף כי יש לחלק [במיוחד לאור ההסתכל...
על ידי החושב
ו' ספטמבר 07, 2018 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש
תגובות: 4
צפיות: 212

דין קריאה בלשון הקודש כאשר אינו מבין לשון הקודש

כמדומה מקובל בהלכה שגם מי שלא יודע לשון הקודש, יכול הוא לקיים כל המצוות של קריאה כשהוא קורא בלשון הקודש. כגון קריאת שמע, ברכת המזון, תלמוד תורה (של מקרא) ואולי עוד דוגמאות. וכן כתב המשנה ברורה בסימן ס"ב לגבי קריאת שמע כדבר פשוט. ובביאור הלכה שם תמה על הפמ"ג שמפקפק בזה: ביאור הלכה סימן סב ו...
על ידי החושב
ו' ספטמבר 07, 2018 3:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זוממי גוסס פטורים
תגובות: 2
צפיות: 137

Re: זוממי גוסס פטורים

באמת צ"ב מדוע נקט 'גוסס בידי שמים'. שהרי מי שהורג אדם כזה, הוא חייב מיתה (סנהדרין עח.). אולי כוונתו לטריפה (כמו שאמרו לפני) או, ואולי, לגוסס בידי אדם (שבזה יש מחלוקת). ובזה אכן מפורש בגמרא (סנהדרין שם) שאין אפשר להעיד על אדם טריפה. ובעיקר הדברים, שכתב שמי שנגמר דינו והעידו עליו בשקר על משהו אחר...
על ידי החושב
ה' ספטמבר 06, 2018 10:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות
תגובות: 21
צפיות: 1090

Re: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות

ש. ספראי כתב:אדרבה, מכל האשכול שהבאת נראה שהטחת דברים כלפי מעלה הוא ענין שלילי, ואילו בסליחות דנן ישנן קטעים רבים של הטחת דברים בסגנון חריף, כמו למשל שציין "מניין" לעיל ועוד ועוד. א"כ מהי כוונת הגרח"ק בזה?

אין לי מושג איך יצא לך כך מהאשכול ההוא.

עבור לחיפוש מתקדם