מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 842 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אישצפת
ג' ינואר 21, 2020 6:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מוסר של רבותינו הראשונים - הלכה פסוקה?!
תגובות: 45
צפיות: 423

Re: ספרי מוסר של רבותינו הראשונים - הלכה פסוקה?!

אם אינני טועה כל המקור לאמרה שזכויות מספר לשון הרע עוברות לזה שעליו דובר מגיעות מספרי מוסר גרידא. וגם החפץ חיים מביא משערי תשובה מקור להלכותיו. המגן אברהם מלא במובאות מספר חסידים. מרן בבית יוסף מביא כמדומני ב' פעמים מדרשות ר' יהושע אבן שועיב.
אם מוצאים סתירה בין דבריהם להלכה עלינו לנסות ליישב דבריהם.
על ידי אישצפת
ב' ינואר 20, 2020 11:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 473
צפיות: 59202

Re: עזרה בפענוח ר"ת

אולי: וכך/וכן אפשר.
על ידי אישצפת
ג' ינואר 14, 2020 6:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו "ער"ד עפיל"?
תגובות: 6
צפיות: 241

Re: מהו "ער"ד עפיל"?

אינני מוצא את הקובץ שבו ראיתי את התשובה הנ"ל. אולם גם הרד"צ הילמן כתב על זה בצפונות חלק ט ובחיצי גבורים ניסן תשע"ז.
על ידי אישצפת
ג' ינואר 14, 2020 3:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו "ער"ד עפיל"?
תגובות: 6
צפיות: 241

Re: מהו "ער"ד עפיל"?

זכורני שקראתי לפני שנים רבות באיזה קובץ תשובה מפורטת על זה ושם טען הרב הכותב שתפוח אדמה לא היה בזמן מהרי"ל והוא נתכוין בודאות לקישואים.
על ידי אישצפת
א' ינואר 12, 2020 4:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 598
צפיות: 76785

Re: ספר אזן אהרן - רבי אהרן עזריאל

אם אינני טועה המו"ל הוא בנו של רבי שמואל פנחסי שליט"א מירושלים
על ידי אישצפת
ש' ינואר 11, 2020 9:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם בהוספת היו"ד לשם הושע (יהושע) משתנה ממילא הניקוד?
תגובות: 4
צפיות: 119

האם בהוספת היו"ד לשם הושע (יהושע) משתנה ממילא הניקוד?

נשאלתי בשבת קדש מבני שיחיה מדוע אחר הוספת היו"ד לשם הושע נשתנה הניקוד מציר"ה לשורק/קבוץ?.
ואנכי אי"ש צעי'ר אוסיף על שאלתו באם הסיבה היא משום: יה יושיעך מעצת מרגלים, לכאורה היה לנו לנקד היו"ד בקמ"ץ/פת"ח?
על ידי אישצפת
ד' ינואר 08, 2020 9:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזמורי שיר המעלות מתחילים במזמור ק"כ או קל"א??
תגובות: 1
צפיות: 132

Re: מזמורי שיר המעלות מתחילים במזמור ק"כ או קל"א??

ומהרה"ג אביחי הלוי קשת שליט"א שמעתי לבאר על דרך אפשר שכוונתו למזמור זכור ה' לדוד ששם נזכר 'אם אתן שנת לעיני', והוא מה שכתב הרוקח 'ותדד שנתי מעיני' ונזכר גם אפרתה (רמז לקבורת רחל).
ולפי זה החשבון יהיה שמזמורים א'-ב' מחוברים כפי שנראה מהגמרא ואז יהיה המזמור הנ"ל קל"א.
על ידי אישצפת
ד' ינואר 08, 2020 8:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3116
צפיות: 317536

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי ציטוט בלשון הקודש מהזוהר ואיני מוצא את המקור. אודה לעזרה. ר' חייא היה יושב לפני ר' שמעון, אמר לו מה ראתה התורה לספור בניו של יעקב בתחלה, שהם י"ב, ואחר כך שהם שבעים, שכתוב כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים, ומהו הטעם שהיו שבעים ולא יותר. אמר לו (ר"ש הוא) כנגד שבעים אומות שהם בעולם,...
על ידי אישצפת
ג' ינואר 07, 2020 7:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כוונת יוסף בהצגת אחיו לפני פרעה
תגובות: 4
צפיות: 183

כוונת יוסף בהצגת אחיו לפני פרעה

בפירוש הרוקח על התורה (עמוד רסג) כתב: ומקצה אחיו- +קצת מן אחיו, לקח ה' אנשים ויציגם לפני פרעה- לראות כמה הם יפים . איני יודע אם יש לדבריו אלו מקבילה בספרות המדרש או ראשונים אחרים, אולם פירוש זה מעלה תמיהה מה ראה יוסף לעשות כן, ובפרט לפרעה שהיה להוט אחר הזכרים כדאיתא בבראשית רבה (פרשה צ"ג סימן ב...
על ידי אישצפת
ג' ינואר 07, 2020 5:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזמורי שיר המעלות מתחילים במזמור ק"כ או קל"א??
תגובות: 1
צפיות: 132

מזמורי שיר המעלות מתחילים במזמור ק"כ או קל"א??

בפירוש הרוקח על התורה (סוף פרשת ויגש)
ימי שני מגורי ק"ל שנה- כך מזמורים יש עד שיר המעלות, לפי שיעקב יסד תילים כשעבד בצאן, לכן ותדד שנתי מעיני, ונשכח עד שבא דוד וחדשו.
על ידי אישצפת
א' דצמבר 22, 2019 6:33 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "דיבר" או "דיבור"?
תגובות: 10
צפיות: 613

Re: "דיבר" או "דיבור"?

ובהגדה של פסח זבח פסח מהדורת מוסד הרב קוק עמוד קסד הערה 1 כתוב שברוב הראשונים הנוסחא 'על פי הדיבר' והארחות חיים כתב שהוא על פי הפסוק הנזכר לעיל בדברי הרב ברי ושמא.
על ידי אישצפת
א' דצמבר 22, 2019 6:09 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "דיבר" או "דיבור"?
תגובות: 10
צפיות: 613

Re: "דיבר" או "דיבור"?

אפשר לשון מקרא לחוד ולשון חכמים לחוד.
שגור על לשוננו בהגדה של פסח
אנוס על פי הדיבור אולם צריך בדיקה בדפוסים ישנים וכתבי יד כיצד כתוב בהם.
לעת עתה ראיתי בסדור קטלוניא הנד"מ
אנוס על פי הדבר
על ידי אישצפת
א' דצמבר 22, 2019 3:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התרגום למלה "השלכה" בפרשת וישב
תגובות: 6
צפיות: 926

Re: התרגום למלה "השלכה" בפרשת וישב

אולי ענין של כעס וזעף וזהו בעצם החילוק שבין ראובן והאחים. גם בלשון השלכה הנכתב אצל ישמעאל 'ותשלך את הילד' מתורגם אצל יונתן 'וטלקת', ואצל אונקלוס 'ורמת', ושם מסתמא לא השליכתו בכעס וזעם. הנה מאי דפשיטא לי מעיקרא ששם ודאי לא השליכתו בכעס, ראיתי שאינו מוסכם. כי הרלב"ג כתב שם להדיא וכראותה זה פחדה ...
על ידי אישצפת
ש' דצמבר 21, 2019 7:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התרגום למלה "השלכה" בפרשת וישב
תגובות: 6
צפיות: 926

Re: התרגום למלה "השלכה" בפרשת וישב

אולי ענין של כעס וזעף וזהו בעצם החילוק שבין ראובן והאחים. לא הבנתי החילוק. ובחיפוש לא שיטתי בחומש, לע"ע לא מצאתי מקום נוסף שאינו מתרגם בשורש "טלק", וא"כ צריך לבדוק בנוסחאות מדוייקות שאכן מתורגם ונשליכהו באחד הבורות "ונרמיניה" גם בתהלים פרק ב' פסוק ג' 'ונשליכה ממנו עבות...
על ידי אישצפת
ש' דצמבר 21, 2019 7:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התרגום למלה "השלכה" בפרשת וישב
תגובות: 6
צפיות: 926

Re: התרגום למלה "השלכה" בפרשת וישב

ולעצם פירוש המילה 'השלכה' כבר כתב הגור אריה (שמות ט' פסוק ח') שהיא ללא הפעלת כח. וז"ל: וכל דבר הנזרק בכח וכו'. אף על גב דלא כתיב בקרא בהדיא שזרקו בכח, מכל מקום מדכתיב לשון זריקה, ולא כתיב לשון השלכה, רוצה לומר זריקה בכח, וזה החלוק יש בין זריקה ובין השלכה. ואין לומר אפכא, דהא מצאנו לשון זריקה בד...
על ידי אישצפת
ש' דצמבר 21, 2019 6:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: התרגום למלה "השלכה" בפרשת וישב
תגובות: 6
צפיות: 926

Re: התרגום למלה "השלכה" בפרשת וישב

אבא יודן כתב:אולי ענין של כעס וזעף
וזהו בעצם החילוק שבין ראובן והאחים.

גם בלשון השלכה הנכתב אצל ישמעאל 'ותשלך את הילד' מתורגם אצל יונתן 'וטלקת', ואצל אונקלוס 'ורמת', ושם מסתמא לא השליכתו בכעס וזעם.
על ידי אישצפת
ד' דצמבר 18, 2019 7:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

אדם המקדש את עצמו במותר לו, לא יכונה בשם איסור. כך גם לגבי אמירת חז"ל ביחס לנביא יואל. אפשר לראות כאן תהליך ההופך את מה שאינו תקין לדבר איסור, כפי הבאת במקורות המאוחרים לעיל. יש לחלק בין גידול שיער של נזיר לסלסול בשיער. לכל אדם מותר להסתפר וממילא הנודר בנזיר מקדש עצמו במותר לו. אולם זה לא אומר...
על ידי אישצפת
ד' דצמבר 18, 2019 7:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

המדרש שציטטתי לא מתייחס בדווקא ליוסף. אמור מעתה, התיאור הנ"ל - המופיע באותן מילים בדיוק - הוא תיאור של חז"ל לאדם המתגנדר . ואזלא מכאן הדיוק היכן מתואר גבר העושה כך או עושה כך. בוודאי שגם הבתולות מסלסלות בשערן, אבל גם מי ששערו ארוך, כנזיר או כאדם המשקיע יותר מדי זמן בהופעתו החיצונית, יסלסל...
על ידי אישצפת
ג' דצמבר 17, 2019 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

מלשון הגאון 'המוסמך' (מתקופת מרן השלחן ערוך) רבי יאשיה פינטו בספרו כסף מזוקק (דרוש א' לפרשת וישב) נראה בעליל שהניקוד הוא בשורק. וז"ל שם: לזה דרשו שהכונה והוא היה עושה מעשה נערות, שיש נערים שאף על פי שהם נערים אינם עושים מעשה נערות כמעשה לסלסל בשערם וכו'. וראה עוד בכד הקמח לרבינו בחיי (רשות א') ...
על ידי אישצפת
ג' דצמבר 17, 2019 10:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

כדברי הפלא יועץ מופיע גם ביערות דבש לרבי יהונתן אייבשיץ (דרוש א' חלק ב')
המרבה לסלסל בשערו וקישוט עובר משום לא ילבש גבר, וחטא יוסף הצדיק היה בשביל סלסול בשערו אף כי בלי ספק היה כוונתו לשם שמים להתנאות בצלם אלהים, רק הואיל והרבה מכפי הראוי נענש.
על ידי אישצפת
ג' דצמבר 17, 2019 2:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

המדרש שציטטתי לא מתייחס בדווקא ליוסף. אמור מעתה, התיאור הנ"ל - המופיע באותן מילים בדיוק - הוא תיאור של חז"ל לאדם המתגנדר . ואזלא מכאן הדיוק היכן מתואר גבר העושה כך או עושה כך. בוודאי שגם הבתולות מסלסלות בשערן, אבל גם מי ששערו ארוך, כנזיר או כאדם המשקיע יותר מדי זמן בהופעתו החיצונית, יסלסל...
על ידי אישצפת
ב' דצמבר 16, 2019 3:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

נניח שיש סלסול ויש סלסול. ומה עם משמוש/מסמוס/סמסום בעיניו שזה נתינת סם כחול בעיניו, האם גם בזה נהגו הנערים לפנים? ומה בדבר תליה בעקביו דקדוק פסיעות?.
על ידי אישצפת
ב' דצמבר 16, 2019 12:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

לא הבנתי דבריך, אם ננקד שהיה עושה מעשה נערות בתולות הרי זה לא ילבש. ולא כל יפוי הוא לא ילבש אם אנשים עושים כן. (ולעצם האשכול כבר ענה לעיל טוב ממני 'פרנצויז', ש'והוא נער 'היינו מעשה נערים ומהכ"ת מעשה נערות בתולות). זה לשון ילקוט שמעוני ריש יואל ומדרש שוחר טוב תהלים מזמור פ דבר ה' אשר היה אל יוא...
על ידי אישצפת
ב' דצמבר 16, 2019 4:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

חלילה נערות בשורו"ק, הוא כפי ערך גילו. נערות בחול"ם, הוא חטא ותיעוב (לא ילבש). הלא כל גינדור גברי כדי להתייפות עוברים בו משום לא ילבש גבר שמלת אשה (כולל סלסול בשיער) ולדבריכם צריך לומר שגם הנערים בזמן יוסף סלסלו בשערם ואז אין בזה לא ילבש כדוגמת הסרת שיער בית השחי ובית הערוה במקום שנהגו גם...
על ידי אישצפת
ב' דצמבר 16, 2019 4:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

צריך להבין למה בדיוק מתכוון רש"י, אבל זה ברור שהוא לא מתכוון ל"נערוֹת". 'מַעֲשֵׂה נַעֲרוּת' – התנהגות ההולמת את תקופת הנעורים: פרכוס העינים, יפוי השׂער, והילוך מגונדר. וכן להלן, בהיותו בבית פוטיפר, מציינים חכמינו את מנהגו של יוסף להתגנדר: כֵּיוָן שֶׁרָאָה עַצְמוֹ מוֹשֵׁל, הִתְחִיל או...
על ידי אישצפת
א' דצמבר 15, 2019 8:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

אולם מדברי רבינו עובדיה מברטנורא משמע להדיא שכוונתו לנערים. והוא נער שהיה עושה מעשה נערות. פירוש דאין לפרש נער כמשמעו כי מה טעם לומר את בני בלהה וכו' ועוד דהא כתיב בן י"ז שנה ואין לקרותו נער. לכך פירש שהרצון בו היה עושה כנער . ובדרך אגב יש להעיר אחר בקשת אלף המחילות ונשיקת כפות רגליו במה שכתב ש...
על ידי אישצפת
א' דצמבר 15, 2019 7:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

אם כדברי כת"ר לכאורה היה לו לכתוב 'מעשה נערים'. ועוד דמלשון המדרש רבה משמע יותר שזה מתאים לבנות ולא לבנים.
ממשמש בעיניו מתלה בעקבו מתקן בשערו
על ידי אישצפת
א' דצמבר 15, 2019 5:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

קו ירוק כתב:התביעה שזה לא במדרגת יוסף.

ראיתי כבר מסדרים פיאותיהם עם מכשיר שמגלגל פאות נכריות..

בזמן חז"ל גידלו פיאות??
על ידי אישצפת
א' דצמבר 15, 2019 5:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

Re: מעשה נערות בחולם או בשורק

היכן מצאת נערים מתקשטים? וחוץ מזה אם גיל 17 זהו גיל שמתקשטים בו אז מה התביעה עליו?
על ידי אישצפת
א' דצמבר 15, 2019 5:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעשה נערות בחולם או בשורק
תגובות: 39
צפיות: 994

מעשה נערות בחולם או בשורק

בחומשים הנדפסים עם פירוש רש"י מנוקד בפרשת וישב על הפסוק והוא נער 'שהיה עושה מעשה נערות' ניקדו הוא"ו בשורק. אולם האם לא נכון יותר לנקד הוא"ו בחולם?
על ידי אישצפת
ו' דצמבר 06, 2019 8:10 am
פורום: עזר אחים
נושא: קטלוג יריד החסידות
תגובות: 54
צפיות: 7337

Re: קטלוג יריד החסידות תשע"ח

אין ריוח כספי במכירת ספרי ברסלב היסודיים, מי שמחפש אותם יכול לקנותם במחיר נמוך ביותר, דברי כת"ר מסתברים מאוד כי אילו היה להם משהו נגד חסידות ברסלב לא היו מביאים ממנה כלל (לא ספרי הרב הרוש ולא קומיקס וכדו') וכעת שהחסירו רק את ספרי היסוד שניתן להשיגם בקלות רבה ובמחיר זול מאוד. אין טעם להביאם. מה...
על ידי אישצפת
ה' דצמבר 05, 2019 12:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבקה היתה מעוברת בדוד המלך יחד עם יעקב ועשיו
תגובות: 7
צפיות: 380

Re: רבקה היתה מעוברת בדוד המלך יחד עם יעקב ועשיו

גליא רזא (כצ"ל!) הוא למקובל מתלמידי תלמידיו של האר"י ואין לו מאומה, כמובן, עם סודי רזיי לר' אלעזר ב"ר יהודה מוורמייזא, בעל הרוקח. (וכבר נתערבב בזה הרב גליס, בתוספות השלם על התורה, והכניס את 'גליא רזא' לבעלי התוספות. וצחוק עשה לנו! וכתבתי על זה במקומו). אין בודקים מן המזבח ולמעלה וחזק...
על ידי אישצפת
ה' דצמבר 05, 2019 12:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבקה היתה מעוברת בדוד המלך יחד עם יעקב ועשיו
תגובות: 7
צפיות: 380

Re: רבקה היתה מעוברת בדוד המלך יחד עם יעקב ועשיו

עתה לקחתי לידי 'מאיר לארץ' מהד' שובי נפשי תשע"ה, וזה אשר ציינו שם בתחתית העמוד ילקוט ראובני ערך דוד אות י', עמודיה שבעה פחד יצחק אות יב, והדבש לפי שציינתי בהודעתי הקודמת. נוסף לזה חפש באוצר החכמה (אם יש לך) את המילים יעקב עשו ודוד, ויש שם כמה תוצאות מענין זה. יישר כח על המקורות. אלא שבשלשתם לא...
על ידי אישצפת
ד' דצמבר 04, 2019 2:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבקה היתה מעוברת בדוד המלך יחד עם יעקב ועשיו
תגובות: 7
צפיות: 380

רבקה היתה מעוברת בדוד המלך יחד עם יעקב ועשיו

ראיתי מובא בשם ספר גלי רזייא שרבקה היתה מעוברת שלישיה ודוד המלך מת ונתגלגל אחר כך וניתן בבטנה של אשת ישי.
א. האם ספר גלי רזייא זה נדפס? (יש גלי רזיא באוצר אבל הוא מאוחר יותר. ושמא מיירי בספרו של רבי אלעזר מגרמייזא).
ב. האם יש מקבילה לדבריו בדברי ראשונים אחרים או מדרשים?.
על ידי אישצפת
ג' דצמבר 03, 2019 5:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למנצח בנגינות (מזמור סז) בסיום תפילת מנחה
תגובות: 4
צפיות: 565

Re: למנצח בנגינות (מזמור סז) בסיום תפילת מנחה

מונח בזכרוני משום מה אגודת אזוב לרבי יצחק האזובי. ואינו לפני כעת
על ידי אישצפת
ג' דצמבר 03, 2019 5:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: על נוסח התפילה שבסידורי בית עובד ובית מנוחה
תגובות: 17
צפיות: 2443

Re: על נוסח התפילה שבסידורי בית עובד ובית מנוחה

ספרים וועלט כתב:
יוצא פוניבז' כתב:
ספרים וועלט כתב:אני מחפש את ספר "כתר שם טוב" של הרב גאנין באוצר, ואיננו.
האם זה לא נמצא במהדו' 17?

תחפש גאגין
נמצא גם בה"ב

שום דבר לא מופיע אצלי

כבודו יחפש גאגין לא גאנין..
על ידי אישצפת
ב' דצמבר 02, 2019 9:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביטוי "המפענח נעלמים"
תגובות: 7
צפיות: 900

Re: ביטוי "המפענח נעלמים"

מצליח כתב:לשון רבנו בחיי שם
צפנת פענח. מגלה צפונות, ואין לו חבר במקרא, אבל מצינו בתפילת יוצר המפענח נעלמים

אולי כבודו מתכוין לתפלת נשמת?
על ידי אישצפת
ב' דצמבר 02, 2019 9:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ספרי הקבלה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
תגובות: 40
צפיות: 2527

Re: ספרי הקבלה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

יש איזה ביטוי בספר רבינו אם אינני טועה
עמי היתה ושלחתיה

עבור לחיפוש מתקדם