מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1794 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לענין
ג' יולי 16, 2019 3:49 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12593

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

האם מצאת את הביטוי (היסודי כל כך...) 'נהורא דמב"י' באיזשהוא מקור בלתי ריבליני?
על ידי לענין
ג' יולי 16, 2019 12:50 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 219
צפיות: 4099

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

לגבי המיץ-ענבים והיין, במקו"א הבאתי את דברי הכוזרי הנ"ל, וצירפתי להם את ההקדמה לספר 'דור רביעי', יעויין שם . וכמדומני שעל כל זה בודאי אפשר לומר, שיש סמכות בידי חכמי ישראל בכל הדורות להפקיע דעות שכאלו לחלוטין, ולהניחם מחוץ לגדר, [size=150](ולפעמים גם יחד עם מי שאומר אותם, לשיקולם), לכל דבר...
על ידי לענין
ג' יולי 16, 2019 12:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 219
צפיות: 4099

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אני לא מצליח להתבייש, לפי הכוזרי שהבאת זה לא יכול להיות?
על ידי לענין
ג' יולי 16, 2019 12:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 219
צפיות: 4099

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

צודק לעניין וחס ושלום לומר כדברי עקביה כמו שהתבאר במקומות אחרים. כל מי שטוען לדין דאורייתא כגון סנהדרין שחלקו טוען שכך קיבל משה רבנו עליו השלום אע"פ שלא מסר לנו. ואין מי שטוען שכך היה הדין עד אתמול והיום נשתנתה ההלכה. אינני יודע מה התכוון עקביה, אבל מפורש בגרי"ז שסנהדרין יכלו לחדש דינים ד...
על ידי לענין
ג' יולי 16, 2019 12:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 219
צפיות: 4099

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

הטועה בשאלה זו מומלץ לו לקדש רק על מיץ ענבים.
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 10:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 219
צפיות: 4099

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

צודק לעניין וחס ושלום לומר כדברי עקביה כמו שהתבאר במקומות אחרים. כל מי שטוען לדין דאורייתא כגון סנהדרין שחלקו טוען שכך קיבל משה רבנו עליו השלום אע"פ שלא מסר לנו. ואין מי שטוען שכך היה הדין עד אתמול והיום נשתנתה ההלכה. אינני יודע מה התכוון עקביה, אבל מפורש בגרי"ז שסנהדרין יכלו לחדש דינים ד...
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 10:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 219
צפיות: 4099

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

הרמב"ם כותב בפירוש שאנחנו נוטלים את אתרוג שנטל משה רבינו.
לדבריך אולי משה נטל קקטוס.
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 10:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 65
צפיות: 841

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

אם מביאים דוגמאות אשמח מאד לשמוע פשט המיישב אל הלב בפסוקים של נערה המאורסה שמחלקים בין עיר לשדה. הרי בלי התראה היא לא נהרגת, ואם לא התרו בה אז גם בעיר היא לא נהרגת על זה שלא צעקה, ואם כן התרו - אז גם בשדה נהרגת. זאת אומרת פשוטו של מקרא אומר שהורגים אותה על זה שהיא לא צעקה, ואילו להלכה אין לזה כל משמ...
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל
תגובות: 1
צפיות: 21

Re: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל

תודה על העלאת הענין
צריך לדעת שבד"ץ העדה החרדית מקל בזה, וכל מי שקונה קוגל שלהם, יפריש חלה!!!
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 9:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 219
צפיות: 4099

Re: קיום תורתנו הקדושה על ידי חכמי הפשט, והתקפות מרושעות כנגדם בצירוף ו' הקדמות וו' מאות התפתלויות

אני פשוט לא מבין איך אחרי כל מה שנתברר באשכול זה, ואחר הולדת העכבר ע"י ההר - עדיין מותיר תוכן את הכותרת האכזרית, המרושעת, הצינית, המחפירה, שנתן לאשכול זה. אני שואל שוב במקום להתפלפל על עין תחת עין ועל ממחרת השבת האם הקטע המצ''ב אינו אפיקורסות במיטבה? האם הוא אינו שוה ערך לשיטות ה'סוברים' שהאתר...
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 9:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 219
צפיות: 4099

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

עין תחת עין אי אפשר לפרש שהפשט הוא שיוציאו את העין. זה רחוק מדי מדרכי התורה כפי שקבלנום. אתה מניח ש"הפשט" הכוונה שכך צריך לעשות בפועל. לכן אתה אומר אי אפשר לפרש שכוונת התורה שיוציאו עין. אני תמיד הבנתי להפך, כוונת התורה שיעשו כפי התורה שבעל פה, היינו ממון. ולכן כשלומדים פשוטו של מקרא אין ...
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 7:46 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 14
צפיות: 141

Re: ערבית - ערב שבת

יפה מאד! אתה כל כך צודק עד שזה פלא עצום, שהרי שם בדף קח,ב לא מדובר על שבת, וא"כ ברור שערבית הכוונה היא לשעות הערב, ומעתה מוכרח שגם רחיצת ערב שבת היא דוקא בערב ממש! והוא פלא שהטוש"ע סתמו סתם שירחץ בערב שבת ולא הזהירו שיהיה זה בערב, וכדמוכח מהגמ' שהבאת. אגב, קדם לערוך השלחן רבינו יהודה ב&quo...
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 7:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12593

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

איש-אחד מה דעתך על זה? (לא קראתי, רק ראיתי בקושי מלמעלה) https://winners-auctions.com/he/content/%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%...
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 2:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12593

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

ולהדגיש גם לרי"א כלי הזין את מביאים את המשיח הם ק"ש ותפילה (כדהאריך טובא), לא מלט וסיד.
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 2:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 14
צפיות: 141

Re: ערבית - ערב שבת

הנושא כאן הוא משמעות המלה 'ערבית' במאמר 'רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית רשות', והוכחנו מדיני אבלות שמשמעותה ליל שבת, כמו שפירש רש"י. הענין ההלכתי מקומו בפורום 'בית המדרש'. ממש לא. מההלכה שלא הגבילה את הרחיצה לערבית דוקא, אני בהחלט מוכיח כך כל היום הששי נקרא 'ערבית'. ואני רואה את זה ברמב"ם,...
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי האר"י הוצאת מכון שערי יצחק
תגובות: 31
צפיות: 1201

Re: כתבי האר"י הוצאת מכון שערי יצחק

לשאלת הרב מגדל: אכן, כך הם פני העריכות. ר' חיים ויטל ערך ותיקן לשונות וכו' במעבר מקונטרסי הטיוטות לספר עץ חיים. כמפורט בספר בנין אריאל ובספר קבלת האר"י. ר' שמואל ויטל סידר מחדש במעבר מספר עץ חיים לשמונה שערים. גם הוסיף הערות. כמפורט בספר בנין אריאל ובספר קבלת האר"י. והדרא קושיא לדוכתה איך...
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 8:27 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 14
צפיות: 141

Re: ערבית - ערב שבת

ביקורת תהיה כתב:
לענין כתב:האם כך סוברים גם הטוש"ע סי' ר"ס?
במשמעות המלה 'ערבית' – מסתבר שכן, כי יגיד עליו רעו: מה 'ערבית' האמורה התם (לענין אבלות בדברים שבצנעא בשבת) ברי שהכוונה בליל שבת, אף 'ערבית' האמורה כאן (לענין רחיצה בחמין לכבוד שבת) הכוונה בליל שבת.


לא הבנתי
אז כך כבודו פוסק
בליל שבת מתרחצים לכבוד שבת?
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 2:27 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 14
צפיות: 141

Re: ערבית - ערב שבת

האם כך סוברים גם הטוש"ע סי' ר"ס?
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 1:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 219
צפיות: 4099

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

מה דעתכם הרוממה על זה? פשטות.PNG פשטות ה' עמ' 14 הסיבה שהתורה מדברת על כזה מקרה שאשה הרה בתאומים עברה ליד אנשים נצים וניזוקה מהם הוא משום שמעשה שהיה כך היה. מה דעתכם על הסגנון והרעיון ? [אני נזהר בלשוני. למרות שאישית אני נהנה מאד מפשטות וכו' וכו' אני בהחלט מרגיש בתוך לבי שהמדרון תלול. למשל אף אחד לא...
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 12:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'
תגובות: 14
צפיות: 953

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

ענק!
צריך באמת לבדוק אם הציטוט שוה למש"כ בכתר יוסף.
על ידי לענין
ב' יולי 15, 2019 12:26 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מלון אוצר רש"י למקרא ולתלמוד
תגובות: 33
צפיות: 349

Re: מלון אוצר רש"י

בדיוק על הנושא שאתה מדבר האריך י' ש' שפיגל, במאמרו על דיבור המתחיל, שנד' בתוך רש"י ובית מדרשו, והביא שם הרבה דוגמאות לענין זה.
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'
תגובות: 14
צפיות: 953

Re: פסוקים לשמות אנשים – אליה רבה בשם 'ב"י'

כבר הביא את זה משה הלל, אגדות שמואל עמ' 90.

אגדות שמואל.PNG
אגדות שמואל.PNG (374.39 KiB) נצפה 247 פעמים
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 10:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 14
צפיות: 141

Re: ערבית - ערב שבת

שבענו מטובך כתב:אולי פירושה של 'ערבית' כאן הוא 'לפנות ערב', ואין פירושה 'ערב שבת'.


אתה מודע להלכה למעשה שאתה מוציא עכשיו?
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 10:17 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ערבית - ערב שבת
תגובות: 14
צפיות: 141

ערבית - ערב שבת

האם מצאנו באיזה מקום שקוראים ליום שישי 'ערבית'?

התקשיתי בשבת כ"ה ב' שכתוב 'רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית', והרמב"ם והטור כותבים שמצוה לרחוץ פיו"ר בערב שבת.
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 10:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי האר"י הוצאת מכון שערי יצחק
תגובות: 31
צפיות: 1201

Re: כתבי האר"י הוצאת מכון שערי יצחק

לשאלת הרב לענין: כתיבה ראשונה: קונטרסי הטיוטות. ספר עץ חיים. כתיבה שנייה: מבוא שערים. כתיבה שלישית: אוצרות חיים, קהלת יעקב, אדם ישר, עולת תמיד, זוהר הרקיע. לכן כתבתי לעיל: כתב את קונטרסי הטיוטות, ערך את ספר עץ חיים. כי מבחינת התוכן - קונטרסי הטיוטות וספר עץ חיים הם היינו הך. ר' חיים ויטל נטל את קונ...
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי האר"י הוצאת מכון שערי יצחק
תגובות: 31
צפיות: 1201

Re: כתבי האר"י הוצאת מכון שערי יצחק

מפני שאני רוצה לדבר על הענין באופן כללי. להסביר שלפני חכמים בארצות מסויימות עמד רק ספר הכוונות הישן ולא השמונה שערים. כדי להסביר את זה באופן שיהיה מובן ללב הקורא, צריך להסביר לו שיש טיוטות ויש כתיבה של מסקנות, לכן שאלתי את הרב ברו"ש מה ה'שם המקצועי' של זה ושל זה.
בתודה.
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקלחת אחרי טבילה במקוה
תגובות: 27
צפיות: 1843

Re: מקלחת אחרי טבילה במקוה

?
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 167
צפיות: 16386

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

לא היה לי פנאי לקרוא את כל האשכול הנפלא. אך לענ"ד, יש משהו שצריך לתקן בבסיס. חתן פטור גם היום מקריאת שמע!!! כן כן כן!!! רק כלפי חשש יוהרא, אמרינן דהואיל וממילא כולם לא מכוונים, לכן גם חתן שיקרא זה לא נקרא חשש יוהרא, כי יודעים שקרא כמו כולם דהיינו בלי כוונה. לע"ע כה"צ וכתבתי לפו"...
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי האר"י הוצאת מכון שערי יצחק
תגובות: 31
צפיות: 1201

Re: כתבי האר"י הוצאת מכון שערי יצחק

כיוון שכתבו כאן את סדר כתיבות ר' חיים ויטל אתקן מעט כדי שהסדר יכון על עומדו. תחילה כתב ר' חיים ויטל קונטרסי טיוטות ובהם הדרושים אשר שמע מרבו האר"י. אחר ערך את הקונטרסים הללו בספר עץ חיים, ובו שמונה שערים. האחד - ובו פירושים שכתב רבו האר"י בעצמו, שבעה - דרושים שר' חיים שמע מרבו בעל פה. אחר...
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 3:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'פקדון הרוחות בו בלילה לא קיבל'
תגובות: 7
צפיות: 523

Re: 'פקדון הרוחות בו בלילה לא קיבל'

הגרישא.PNG
הגרישא.PNG (267.54 KiB) נצפה 105 פעמים


בזכרוני שזה היה בשבעה על בנו זצ''ל. רעיון מעניין. הבאתי להשלמת היריעה. בהצלחה ובברכה, שבוע טוב לכולם.
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 3:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקלחת אחרי טבילה במקוה
תגובות: 27
צפיות: 1843

Re: מקלחת אחרי טבילה במקוה

אין סתירה מפורשת בדברי היסוד ושורש העבודה, יתכן שהכוונה לאחר שכלו ממנו מי המקווה. יש להעיר שכבר הקשו [ראיתי פעם בשם הרבי מליובאוויטש] ממה שאמרו שלא לנעול נעליים ברגלים רטובות מן הרחצה, וכן כתוב שלא להניח פנים רטובות ללא ניגוב. ואם נניח שפניו ידיו ורגליו אינם בכלל דברי המקובלים, וכפי שהעירו מן היסוד...
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 2:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זצוק"ל.
תגובות: 121
צפיות: 16642

Re: הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זצוק"ל.

זוטה קטנה.
סיפר לי ת''ח מבוגר, אשר אביו היה מקורב מאד עם הרה''ק, וגילה דעתו בפני בנו (רצוני לומר, מספר הסיפור הנ''ל) כי ניחא לו שישלך לרבי מכתב בדברי תורה. הנ''ל לא קיבל מענה, ותלה זה במה שכתב על המעטפה 'אדמור מקלויזנבורג' ולא כתב 'צאנז', ולכן הרחיקוהו פותחי המכתבים.
רשמתי לזכרון.
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 2:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרי וכתיב בשירת דוד שבספר שמואל
תגובות: 17
צפיות: 770

Re: קרי וכתיב בשירת דוד שבספר שמואל

מענין גם שהכתיב 'וקוה' והקרי 'וקו' גם כן נמצאים בשני מקומות רחוקים ושונים לגמרי.
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 1:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 120
צפיות: 2401

Re: מסכת ערכין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ערכין כ"ז א' רש"י 'ממשכנין מנכסיו עשר סלעים, נמצא ביד גזבר עשרים'. והמעיין יראה שרש"י לא פירש זה על מה שאמרו במשנה תחילה דכאשר בן חמשים חוזר בו ממשכנים מנכסיו עשר סלעים, אלא זה קאי על הקטע השני במשנה, כאשר חוזר בו בן ארבעים. והאמת יורה דרכו (אם לא נגיה הגירסא, עי' יעב"ץ, וכן למעט...
על ידי לענין
א' יולי 14, 2019 1:21 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קרי וכתיב בשירת דוד שבספר שמואל
תגובות: 17
צפיות: 770

Re: קרי וכתיב בשירת דוד שבספר שמואל

בלי להתערב בהבעת דעה אודות ההסבר בהודעה שלפני,
אציין כי כן הוא גם בתהלים (ציינו לקמיה שהוא בפ''ט. עריכה) 'עניים' 'ענוים'.
על ידי לענין
ו' יולי 12, 2019 2:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדיני שכנים
תגובות: 9
צפיות: 170

Re: שאלה בדיני שכנים

לזרוק לפח, למה?
להוציא למדרכה.
על ידי לענין
ה' יולי 11, 2019 11:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 738
צפיות: 12593

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

ולמה רק הרב עובדיה עורר על צאת השבת כרבינו תם?
על ידי לענין
ה' יולי 11, 2019 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4029
צפיות: 415951

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אולי יעניין אותך
סוכה עגולה.pdf
(68.76 KiB) הורד 14 פעמים


גם ר''י לויפר האריך בסוגיא
על ידי לענין
ה' יולי 11, 2019 10:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 78
צפיות: 2340

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

מלאכת מחשבת.
עושה חשק ללמוד בספרי מר.

עבור לחיפוש מתקדם