החיפוש הניב 1251 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לענין
ש' פברואר 16, 2019 10:44 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לחי בעירובין
תגובות: 2
צפיות: 23

Re: לחי בעירובין

איך לא שאלנו את זה עד היום?
על ידי לענין
ו' פברואר 15, 2019 11:37 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אופן הגדולה הנקרא חזחזית
תגובות: 16
צפיות: 228

Re: אופן הגדולה הנקרא חזחזית

א. את השמות לא מזכירים בפה - לפחות לפי האריז"ל.
ב. מוצאים לפעמים ניקודים מאד מאד מפתיעים לשמות הקודש, כך שלהשתמש בכללים הרגילים לא בטוח תועלתי.
על ידי לענין
ו' פברואר 15, 2019 1:00 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עיונים במקרא - מוריה, שבט תשע"ט
תגובות: 1
צפיות: 205

Re: עיונים במקרא - מוריה, שבט תשע"ט

ב"ה יצא בימים האחרונים "מוריה" שבט תשע"ט, עם מדור "עיונים במקרא" שזכיתי לערוך. המדור הנוכחי כולל מאמרים מהרבנים הגאונים ר' לייב מינצברג זצ"ל ("מקדש ה' כוננו ידיך"), ויבדלחט"א ר' חיים פיינשטיין ("בענין חושן ואורים ותומים"), ר' אברהם ליפקא (...
על ידי לענין
ו' פברואר 15, 2019 12:56 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אופן הגדולה הנקרא חזחזית
תגובות: 16
צפיות: 228

Re: אופן הגדולה הנקרא חזחזית

סליחה על השאלה
מנלן בכלל לנקד את זה?
ואת"ל, זה קשור בכלל לכללי הדקדוק המקובלים?
על ידי לענין
ו' פברואר 15, 2019 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בבית המקדש העסיקו עובדי קבלן?
תגובות: 4
צפיות: 107

Re: האם בבית המקדש העסיקו עובדי קבלן?

הדין הוא שהעושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת פטור מדיני אדם דהוי היזק שאינו ניכר וקצת קשה דהרי המזיק הקדש פטור בלא"ה (לפחות אליבא דל"ק ברש"י ובתוספת בריש ב"ק) ואולי השתמשו בחברות חיצוניות. ??? זה שייך להקדש? איך תסביר את המשנה בקדושין נח,א שהמקדש במי חטאת ובאפר פרה הרי זו מקודשת? ל...
על ידי לענין
ה' פברואר 14, 2019 10:59 pm
פורום: חנוכה
נושא: חנוכיה עם שני שמשים - למה היא באה?
תגובות: 10
צפיות: 2226

Re: חנוכיה עם שני שמשים - למה היא באה?

שני שמשים - למה? רואים הרבה מנורות חנוכה ישנות שיש בהם מקום לשני שמשים (ראה רשימה במנהגי ישראל חלק ה' עמ' נ"ב, ותמונות שם עמ' ס' והלאה). מעודי נתתי לבי לעובדה פלאית זו של שני שמשים [ומה שהספר הנ"ל מסביר את המנהג על פי מה ש'מוכיח' בדעת הטור והשו"ע שנהגו בשני נרות נוספים, האחד שמדליקין...
על ידי לענין
ה' פברואר 14, 2019 9:21 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: מילים של השיר: "טאטאלע קום שוין אהיים"
תגובות: 11
צפיות: 215

Re: מילים של השיר: "טאטאלע קום שוין אהיים"

געגועים עזים עולים בי להזכר בגה''צ שליט''א מזמרו בדבקות עילאית
תודה על העלאת המילים
על ידי לענין
ה' פברואר 14, 2019 9:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שוק באשה - היכן?
תגובות: 10
צפיות: 264

Re: שוק באשה - היכן?

אני כן סבור שזו ראיה חדשה [לפחות לי]. כן כפשוטו לא כפשוטו, גם כשרוצים להגיד רק משל חז"ל אומרים את זה בדברים הגיוניים המתיישבים על הלב, חז"ל לא נקטו שהלכה בלי בגדים או משהו כזה, אלא רק נקטו גילוי מקצת של שולי הבגד. ולכן גם אם זה בתורת משל, לא מסתבר שאמרו כאן יותר מאשר שהגביהה מעט את שולי בג...
על ידי לענין
ה' פברואר 14, 2019 12:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 9
צפיות: 123

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכה ובשמעתתא ◆

כל האשכול הזה בלול ומבולבל עד בלי די. נעשה סדר. המוציא משאוי למעלה מעשרה חייב, שכך היתה עבודת הלויים. זו גמרא בשבת צ"ב א'. לחלק בין נשיאה בכת לנטילה ביד, היא דברי נביאות [ובעיקר הדבר ראה בדברי הריטב"א עירובין בשם הר"מ ב"ר שניאור שמסביר שכל מה שבידו של אדם נקרא כאילו הוא למטה מעשר...
על ידי לענין
ד' פברואר 13, 2019 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'כתב לפתיוה' - מישהו שמע?
תגובות: 11
צפיות: 212

Re: 'כתב לפתיוה' - מישהו שמע?

אביא לפניכם מה שכתב לי אחד החברים בפרטי [כפה"נ אין לו קפידא על כך, כיון שאיני מזכיר שמו וניקו].

מתוך הקטע שהבאת (מהיכן?) משמע שבכתב הזה השתמשו לפני כששים אלף שנה, ודוק.
ודפח"ח

הקטע הוא מהספר וישמע משה - תשובות ממרן הגריש''א
על ידי לענין
ד' פברואר 13, 2019 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 9
צפיות: 123

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכה ובשמעתתא ◆

צריך לזכור שכך היתה עבודת הלויים!
על ידי לענין
ד' פברואר 13, 2019 10:27 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איך מבשלים יין?
תגובות: 6
צפיות: 143

Re: איך מבשלים יין?

למה לא?
על ידי לענין
ד' פברואר 13, 2019 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לצרף נשים בזמן הזה לזימון?
תגובות: 8
צפיות: 155

Re: האם אפשר לצרף נשים בזמן הזה לזימון?

קשה להוכיח מהמנהג.
ולמה נשים לעצמן אינם מקיימות מצות זימון - שזו רשות? [שמעתי שבגייטסהד כן מקיימים]
על ידי לענין
ד' פברואר 13, 2019 10:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שוק באשה - היכן?
תגובות: 10
צפיות: 264

Re: שוק באשה - היכן?

כבר ננעלו על זה כמה אשכולות...

בדיוק היום העירוני מהגמ' במגילה 'גילתה את שוקה' שרחוק ומופלג מן הדעת להבין שזה היה מעל הברך
על ידי לענין
ד' פברואר 13, 2019 10:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טבילה לגברים בבריכה שרוחצים שם בתערובות
תגובות: 15
צפיות: 281

Re: טבילה לגברים בבריכה שרוחצים שם בתערובות

האם טבילה ותפילה הם באותה דרגה? האם אתם משווים טבילה לתפילה? אז בוא אשאל הלא כידוע יש אולמות לשמחות שמשכירים גם לחילוניים (או בחו"ל לגויים) ושם יש ריקודי פריצות ושאר מרעין בישין, אז כשיש שם חתונה חרדית לא ראיתי שנמנעים מלהתפלל מנחה או מעריב. ) האגרות משה אוסר בפירוש לעשות מנין באולם שנעשים בו ...
על ידי לענין
ד' פברואר 13, 2019 8:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 121
צפיות: 2032

Re: הורידו את ההכשר!

זה נראה שיש כמה מהחברים שהבינו למה ירמזון מילותיו של המשל הקדמון עם הביסלי. לא בטוח שפותח האשכול טרח להמשיל את משלו באופן שממחיש את המעשה שנגדו התכוון למחות, ויתכן שאין כאן ויכוח כלל אלא קצר בתקשורת. אני מאד תמים, ואיני ממשל משלים כלל. הסיפור הוא פשוט ביותר, ממש כמו שכתבתי [רק במקום ביסלי משהו אחר]...
על ידי לענין
ד' פברואר 13, 2019 1:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 121
צפיות: 2032

Re: הורידו את ההכשר!

זה נראה שיש כמה מהחברים שהבינו למה ירמזון מילותיו של המשל הקדמון עם הביסלי. לא בטוח שפותח האשכול טרח להמשיל את משלו באופן שממחיש את המעשה שנגדו התכוון למחות, ויתכן שאין כאן ויכוח כלל אלא קצר בתקשורת. אני מאד תמים, ואיני ממשל משלים כלל. הסיפור הוא פשוט ביותר, ממש כמו שכתבתי [רק במקום ביסלי משהו אחר].
על ידי לענין
ד' פברואר 13, 2019 9:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 121
צפיות: 2032

Re: הורידו את ההכשר!

לא הבנתי משהו. כולם דנים האם יש הונאה בהודעה על הסרת כשרות, אבל בסיפור המובא בהודעה הפותחת לא ראיתי שהודיעו משהו, רק הפסיקו לשים מדבקה. האשכול הזה בעצם כולו סובב סובב הולך בעקיפין לדבר על משהו אחר. ובסיפור האמיתי שעליו באמת מדבר האשכול, הפיצו בכל מקום שיכלו מודעות ואזהרות להתרחק מהפסטות חסרות המדבק...
על ידי לענין
ד' פברואר 13, 2019 1:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'כתב לפתיוה' - מישהו שמע?
תגובות: 11
צפיות: 212

'כתב לפתיוה' - מישהו שמע?

מישהו יודע על מה המדובר?
א.PNG
א.PNG (55.63 KiB) נצפה 212 פעמים
ב.PNG
ב.PNG (58.42 KiB) נצפה 212 פעמים
על ידי לענין
ד' פברואר 13, 2019 1:30 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 83
צפיות: 6687

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

מה הענין לצאת ידי דעת הרא"ש רק במקומות מסוימים? או הכל או כלום.
על ידי לענין
ג' פברואר 12, 2019 8:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 121
צפיות: 2032

Re: הורידו את ההכשר!

אני כלל לא מבין את הכעס על נותני ההכשר וגם על מוכרי הביסלי במשל שלנו, חב' הפסטה משלמת על הכשר כדי שתוכל לספק ליצרני הביסלי. מסתבר גם שהם אלו שיזמו את הכשרות ושילמו ע''כ במיטב. .עכשיו בא חכם אחד ורוצה לעשות סחורה בפרתו של חברו. אם יצרני הביסלי לא ירוויחו גם לחברת הפסטה לא כדאי להחזיק את ההכשר. בהחלט...
על ידי לענין
ג' פברואר 12, 2019 8:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 83
צפיות: 6687

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

נשמח את תבאר דבריך לא הצלחתי להבין איך אתה מתרץ את עצם הקושיא. אתה מכריח שהרמב"ם היה לו מקורות נוספים חוץ מהבן אשר, שהם כן התאימו עם הרא"ש? מנא לך? אם הבן אשר שלפנינו [שסביר מאד להניח שזהו כתר ארם צובא] אינו מסתדר עם שיטת הרא"ש, מהיכי תיתי להגיד שהמקורות העלומים של הרמב"ם הסתדרו ...
על ידי לענין
ג' פברואר 12, 2019 1:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1637
צפיות: 104166

Re: במה גרוע עבד מאישה?

במה גרוע עבד מאישה, הרי שניהם לכאורה חייבים במצוות אותו הדבר. האם לעבד פחות מצוות מלאישה? אינו בגיטין וקידושין (ולכן הוא כשר לכתוב גט והיא לא). אינו במצוות של עריות (לכאורה עבד מותר באמו השפחה, וגרע אפילו מגוי). אין לו חייס (אין בנו מתייחס אחריו) ולכן אינו במצוות פרו ורבו, אפילו לא כמסייע או כאינו-...
על ידי לענין
ג' פברואר 12, 2019 8:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף
תגובות: 38
צפיות: 809

Re: הסופרים הצעירים / מחברי הביוגרפיות שנכחדו מהנוף

אגב אציין נקודה פחות נעימה - כמדומה שכל הספרים הטובים על הגדולים הספרדים, נכתבים על ידי אשכנזים, ובכישרון רב. יש לציין. בהקשר לזה ראוי בהחלט לציין את מה שכתוב בהקדמת הספר על הגאון המופלא ר' משה לוי מכסא רחמים. הסופר -אשכנזי כמובן- מתאר באירוניה את מבטו המזולזל בתור בחור צעיר על תלמידי כסא רחמים, כא...
על ידי לענין
ג' פברואר 12, 2019 7:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבת הספרה 7
תגובות: 19
צפיות: 320

Re: כתיבת הספרה 7

כמו כן יש מדקדקים לכתוב את האות ע' -שבכתב הרגיל בינינו- כשהיא סתומה, מהטעם הנ"ל.
על ידי לענין
ב' פברואר 11, 2019 1:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 121
צפיות: 2032

Re: הורידו את ההכשר!

אני לא מצליח להבין מה הענין לבוא בטענות למישהו שלא מקבל ממך משכורת ואינו חייב לך דין וחשבון. זכותו של ארגון הכשרות לומר 'אני לא לוקח אחריות יותר על המוצר הזה', מכל שיקול שהוא. ואין בכך שום הצהרה שהמוצר לא כשר, אלא רק שמטעם כלשהו הוא לא רוצה לקחת אחריות עליו . זכותו של כל אחד לעשות מה שהוא רוצה אבל ...
על ידי לענין
א' פברואר 10, 2019 11:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 121
צפיות: 2032

Re: הורידו את ההכשר!

אני מבין מדברי מר שהבין שכתבתי משל [ועוד כתבו לי כן בפרטי].
אודה כי אכן התעוררתי לזה מכח הנושא המדובר, אך באמת הסיפור שכתבתי היה גם היה [רק לא עם ביסלי אלא משהו אחר], והאשכול הסמוך הציף לי את הסיפור המעצבן הזה.
על ידי לענין
א' פברואר 10, 2019 10:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הורידו את ההכשר!
תגובות: 121
צפיות: 2032

הורידו את ההכשר!

מעשה שהיה [בשינויים כמתבקש]. כידוע לכל, הביסלי אינו אלא סוג של פסטה - מטוגנת. החברות של הביסלי קונות את הפסטה המיוחדת הזו אצל היצרן הראשי, מטגנות, אורזות, ומוכרות במחיר כאשר ישיתו. חשב מאן דהוא, אקנה גם אני מהיצרן את הפסטה, ובמקום לטגנה וכו' וכו' וכו', אמכרנה אני לציבור הצרכים, פסטה כמות שהיא, החפץ ...
על ידי לענין
א' פברואר 10, 2019 8:40 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: תיאום שמות
תגובות: 0
צפיות: 77

תיאום שמות

אינני יודע אם כבר דובר מזה כאן, בעיני זה חשוב מאד. אדם מחפש ספר חידושי הר"ן על מסכת בבא מציעא, הוא כותב (בחלונית שמעל רשימת הספרים) 'ר"ן בבא מציעא', ומקבל את מהדורת תקפ"ג. חברו מחפש גם כן את הספר הנ"ל, אך הוא כתב בחלונית 'ר"ן ב"מ', והנה הוא מקבל שני ספרים שונים לגמרי [כ...
על ידי לענין
ה' פברואר 07, 2019 7:01 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תמונות או הסרטות מתזמורת ישורון
תגובות: 3
צפיות: 137

Re: תמונות או הסרטות מתזמורת ישורון

למה לא תפנה למשפחתו שיחיו?
על ידי לענין
ה' פברואר 07, 2019 6:33 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר זבח משפחה
תגובות: 3
צפיות: 537

Re: ספר זבח משפחה

ממש סליחה.
אם יעזור - באוצה"ס של ישיבת חברון הספר בשלמותו.
על ידי לענין
ה' פברואר 07, 2019 1:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 83
צפיות: 6687

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

אגב ההערה החמורה לא נוגעת לתפילין בהם כותב גם הרא"ש לעשות ג' הראשונות פתוחות והאחרונה סתומה. נוגע גם נוגע מפני שכל המקור של הט"ז לחוש לדברי הרא"ש הם דברי הבית יוסף שכתב שטוב לצאת ידי שניהם, אך אם הוכרע שלמעשה אין אנו עושים בס"ת כהרא"ש כלל וכלל, א"כ מה"ת למיחש להא ...
על ידי לענין
ה' פברואר 07, 2019 1:36 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצומת חברת 'ימות המשיח' שהסתעף לחסימת נטפרי
תגובות: 130
צפיות: 4110

Re: עצומת חברת 'ימות המשיח'

‏‏לכידה.PNG
‏‏לכידה.PNG (26.43 KiB) נצפה 617 פעמים


'מכוער בזוי ודוחה', תודה, והמברך יתברך.
מה שמפריע לך זה 'הגיבוי לחוסמי הפורום' או כבד רבך הגדול זללה"ה?
אתה יכול למחות בכיף, אך אל תתחבא מאחורי דברים אחרים.
על ידי לענין
ה' פברואר 07, 2019 1:25 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר זבח משפחה
תגובות: 3
צפיות: 537

Re: ספר זבח משפחה

נו?!
הספר נסרק עד עמ' 186 בחסרון הניכר של למעלה ממאה עמודים קדימה!
על ידי לענין
ה' פברואר 07, 2019 9:09 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצומת חברת 'ימות המשיח' שהסתעף לחסימת נטפרי
תגובות: 130
צפיות: 4110

Re: עצומת חברת 'ימות המשיח'

ושכל הדבש המתוק הזה עוד יהיה פתוח בנטפרי...
רק כי אפשר להתאפק...
על ידי לענין
ה' פברואר 07, 2019 1:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהרי"ש המובא בס' המנהגים למהר"י טירנא - מהרי"א או מהר"ש?
תגובות: 3
צפיות: 163

Re: מהרי"ש המובא בס' המנהגים למהר"י טירנא - מהרי"א או מהר"ש?

וואו!!!
כל רז לא אניס לך...
והתמיהה מתעצמת, לפני שלשים שנה כבר עוררו, ומהדורה מתוקנת יצאה כבר [גם של הגהות מנהגים וגם של מהר"ש], ומשנה לא זזה ממקומה?
על ידי לענין
ה' פברואר 07, 2019 1:49 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 83
צפיות: 6687

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

ידועה הטענה החמורה שהעירו האחרונים ז"ל [מלאכת שמים בשם ר' נתן אדלר] כלפי מה שאנו חוששים בפתוחות וסתומות גם לשיטת הרא"ש [למרות שעיקר ההלכה כהרמב"ם], שהרי מקור רשימת הפו"ס שבידינו הלא היא מדברי הרמב"ם שהעתיקה מבן אשר, וא"כ הלא ברור כשמש שהרמב"ם העתיק את הרשימה לפי כל...
על ידי לענין
ה' פברואר 07, 2019 12:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיהו התחש, ומה יחודו
תגובות: 10
צפיות: 335

Re: מיהו התחש, ומה יחודו

ומהסלאנימער שמעתי - בגלל שהוא שש ומתפאר בגוונים שלו, לכן לא היה אלא לשעה, ודפח"ח.
על ידי לענין
ד' פברואר 06, 2019 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת ה'מפית' מתוך ה'כוס' בשלחן שבת - בורר?!
תגובות: 7
צפיות: 234

Re: הוצאת ה'מפית' מתוך ה'כוס' בשלחן שבת - בורר?!

מישהו פעם ארז את האוכל בבית הכנסת לאחר הקידושא רבא, במסגרת זו הוא שלף את כל הקיסמים הנעוצים בבשר הדגים המלוחים, והעירו לו דלכאורה בורר הוא.

עבור לחיפוש מתקדם