פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 850 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לענין
ה' אוגוסט 16, 2018 1:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 150

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

ייש''כ על הדברים המרתקים! ומענין לענין, אביא מהרשום אצלי בס"ד. ט. הטור הביא ד' בעל המנהיג דהקורא את שמע וקראו החזן לעמוד לקרות בתורה צריך לעמוד לקרות בתורה לכבוד התורה, מק"ו מכבוד הבריות ויראתם שמפסיק בשבילם. והביא הבית יוסף דברי הרשב"א בתשו' (ח"א סי' קפ"ה) דפשיטא לי' גבי כה...
על ידי לענין
ה' אוגוסט 16, 2018 1:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 494
צפיות: 26653

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

גוט! מקורי כרגיל.
[ולעצמי אני נוקט, שאין בזה משום פסוקים בלילה כיון שזה כעין סדר התפילה].
על ידי לענין
ה' אוגוסט 16, 2018 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 150

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

מסקנת החושב נכונה, ומפורשת היא במשנה ברורה (סי' מ"ו ס"ק כ') בשם החיי אדם.
על ידי לענין
ה' אוגוסט 16, 2018 12:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 713
צפיות: 45708

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ויסודו בגמ' על נבות.
על ידי לענין
ה' אוגוסט 16, 2018 12:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 713
צפיות: 45708

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

גם יש מזה בצרור המור.
על ידי לענין
ה' אוגוסט 16, 2018 12:23 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 494
צפיות: 26653

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

היה מכוין לצאת באהבת עולם [ותמהני על העולם שאין עושין כן, הדבר קרוב לחיוב!. כל יר''ש שישן בצהרים יכוין באהבת עולם, ויוסיף פסוקי תורה אחרי ערבית].
על ידי לענין
ה' אוגוסט 16, 2018 12:19 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1156
צפיות: 115012

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בזכרוני שראיתי פעם באחת מהסכמותיו -על ספר מתורת הגר''א- שכותב שמימות התלמוד לא קם חכם כמותו [ואיני מתכוין לאותה הסכמה בה הוא רק מצטט את לשון הגר''ח מוואלאזין עם מרכאות, מפני ששם מלבד שזה ציטוט הנוסח הוא גם משקף משהו אחר, שהגר"א חידש דברים שלא נתגלו מימות חכמי התלמוד, אבל לא שהוא עצמו היה גדול מ...
על ידי לענין
ה' אוגוסט 16, 2018 12:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 6
צפיות: 42

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

כבר הבאנו מהפוסקים כדברי עזריאל שדינו של פועל כשומר שכר [וזה מבלי שהורשה להשתמש בו לצרכיו, דאז לכאו' שואל הוא].
על ידי לענין
ד' אוגוסט 15, 2018 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חייל עם מטריה?!
תגובות: 40
צפיות: 594

Re: חייל עם מטריה?!

בזכרוני מונח שהחזון איש זיע''א אמר למאן דהוא שגנאי הוא לצאת בשקית על הראש [איני זוכר המקור ולא הנוסח המדויק, והמשיב אבדה יתברך באלקי אמן]. כוונתך אולי למעשה שהיה באחד מבאי ביתו של החזו"א שהיה לובש על ראשו כובע קש ולא מצא הדבר חן בעיני החזו"א. מחמת עדינותו המיוחדת של החזו"א לא רצה להע...
על ידי לענין
ג' אוגוסט 14, 2018 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'בַּכָּתֵף יִשָּׂאוּ' – באיזו כתף?
תגובות: 0
צפיות: 45

'בַּכָּתֵף יִשָּׂאוּ' – באיזו כתף?

זה מכבר ראיתי בחתם סופר על התורה - חתם סופר.PNG ונתפלאתי הרבה בדבר, שהרי תלמוד ערוך הוא במנחות צ"ח ב' שהלויים נושאי הארון היו כולם בתוך הבדים, ולא מחוצה להם – מנחות.PNG וכיון שמפורש בגמרא שהלויים נושאי הארון היו כולם בתוך הבדים ולא מחוצה להם, נמצא מוכרח דשנים מהם היו נושאים אותו על כתפם השמאלית...
על ידי לענין
ג' אוגוסט 14, 2018 9:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים עם כהנים רבים - מעלה יש בה?
תגובות: 5
צפיות: 121

Re: ברכת כהנים עם כהנים רבים - מעלה יש בה?

זה מגדיל את הסיכוי לכהן ודאי [מבלי להכנס לעצם הנושא].
וידועה העובדה ברב האי גאון ושלש מאות הכהנים בהר הזיתים, שממנה ג''כ רואים מעלת ריבוי כהנים.
על ידי לענין
ג' אוגוסט 14, 2018 9:15 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסיפור באב שהיה בלב ים עם בנו ובתו, ונאלץ לעזוב אחד מהם...
תגובות: 25
צפיות: 470

Re: הסיפור באב שהיה בלב ים עם בנו ובתו, ונאלץ לעזוב אחד מהם...

חבל שעושים כ''כ הרבה לעג ורוח על דבר פשוט. הנוסח המקובל הוא שהאב אמר לבתו, שהיא עצמה צריכה ללמוד מזה איך לצעוק תמיד לה' יתברך [וידועות עובדות דומות, כגון מה שלמד רבי נחמן מברסלב איך לצעוק לה' יתברך, בשעה שנתקע מעל חומת עכו].
על ידי לענין
ג' אוגוסט 14, 2018 2:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 80
צפיות: 1247

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

היות ומתוך דברי נסתעפו הדברים לויכוח העתיק אם ללמד בשפת היידיש או בשפה המדוברת, אחזור שוב על דברי. לפי מה שראיתי עד היום [וראיתי מקרוב], נוכחתי לדעת כי מי ששפת האם שלו אינה לשון הקדש, קצב הקליטה שלו בדברי תורה, וכן הבנת הנקרא שלו [הן בתנ"ך, בחז"ל, ולאחריהם], הם נמוכים בהרבה מדוברי לשון הקד...
על ידי לענין
ג' אוגוסט 14, 2018 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה
תגובות: 80
צפיות: 1247

Re: קנקן חדש מלא ישן - קובץ חדש ביצירה

לפי מה שראיתי עד היום [וראיתי מקרוב], נוכחתי לדעת כי מי ששפת האם שלו אינה לשון הקדש, קצב הקליטה שלו בדברי תורה, וכן הבנת הנקרא שלו [הן בתנ"ך, בחז"ל, ולאחריהם], הם נמוכים בהרבה מדוברי לשון הקדש מילדותם.
האם מישהו יכול לתקן אותי?
על ידי לענין
ג' אוגוסט 14, 2018 12:03 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: חפוש ספר
תגובות: 2
צפיות: 33

Re: חפוש ספר

קנה בשם
על ידי לענין
ב' אוגוסט 13, 2018 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר
תגובות: 101
צפיות: 3998

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

ואני התבלבלתי בדברי האור זרוע בין רבינו שמואל - הרשב''ם לר''ש מפלייזא.
על ידי לענין
ב' אוגוסט 13, 2018 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי כ"י מינכן 95
תגובות: 6
צפיות: 140

Re: תלמוד בבלי כ"י מינכן 95

ואי אפשר בלי להזכיר את המימרא המפוקפקת כאילו הגר''א נסע למינכן בכדי להשוות עם הגהותיו, מפני שהיא מהדורא קמא דרב אשי ??
על ידי לענין
ב' אוגוסט 13, 2018 9:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חייל עם מטריה?!
תגובות: 40
צפיות: 594

Re: חייל עם מטריה?!

בזכרוני מונח שהחזון איש זיע''א אמר למאן דהוא שגנאי הוא לצאת בשקית על הראש [איני זוכר המקור ולא הנוסח המדויק, והמשיב אבדה יתברך באלקי אמן].
על ידי לענין
ב' אוגוסט 13, 2018 4:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 494
צפיות: 26653

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אכן המאמר מלא דברים נפלאים, מחכים בתוה''ק ומחזק ביראת שמים [בעה''י קראתיו אתמול בנשימה אחת, ונתעוררתי מחמתו לדברים הרבה].
על ידי לענין
ב' אוגוסט 13, 2018 2:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 150

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

יש לדון אם אכן זה נקרא שלא פתח ביוצר אור [בשבת למשל, אם אמר אתה חונן בשיגרא דלישנא, זה ודאי נקרא שפתח בה, וצריך לסיימה]. ואינני מבין מה שכותב כת''ר שהיה בדעתו לומר ברוך שאמר, רק שטעה ואמר מלכות, איפה אחזת? לפני ברוך שאמר, או באמצעו? בכל מקרה, היכא שעומד לפני פרשת התמיד או מזמור שיר וכיו''ב, פשיטא שו...
על ידי לענין
ב' אוגוסט 13, 2018 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 150

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

הרעיון יפה [ומתבקש], אלא שמן הדין יש להמשיך בברכה שפתח בה.
על ידי לענין
ב' אוגוסט 13, 2018 1:51 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תהלים על קלף
תגובות: 4
צפיות: 110

Re: תהלים על קלף

אשמח להמליץ לכב' על הסופר שכתב לי כמה ענייני סת''ם. והוא ת''ח יושב אוהל ויר''ש מופלג, אומן ומקצועי, זריז וממולח, ומומחה גם בתהלים וכיו''ב, הן גדולים והן קטנים [ואפי' קטנים ממש]. והמחיר, פלא והפלא [הרבה פחות מהמקובל בשוק על כזו רמה גבוהה].
מסתמא לא ניח''ל בפרסום שמו באופן כזה, והרוצה יפנה בפרטי.
על ידי לענין
ב' אוגוסט 13, 2018 9:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"
תגובות: 15
צפיות: 823

Re: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"

צריך לדעת שההוספות ברש''י הם 'מקור' ליצני ומפוקפק, ואכ''מ.
על ידי לענין
ב' אוגוסט 13, 2018 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 150

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

כפי זכרוני יש תשובה במשנה הלכות לענין כזה, אלא דהתם מיירי במי שאחרי שירת הים פתח ביוצר אור, ומסקנתו שימשיך [ראיתי לפני למעלה מעשור ואולי איני מדייק].
על ידי לענין
א' אוגוסט 12, 2018 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 198
צפיות: 59852

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

הירחון כרגיל מלא וגדוש בברכת ה', תיכף שראיתיו בעת הצהרים לא הנחתיו מידי לשלש שעות רצופות של עונג בדברי תורה המשמחים לבבות. מבלי למעט חלילה בכל המאמרים המשובחים, איש לפי מהללו, נהניתי בפרט ממאמרו הנפלא של הרב סטפנסקי בענייני שיעורי תורה, שבאו בו הרבה דברים מחודשים ומחודדים, כה יתן וכה יוסיף! ולא יכלת...
על ידי לענין
ש' אוגוסט 11, 2018 10:44 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: הדפסה מתוך הפורום
תגובות: 1
צפיות: 33

Re: הדפסה מתוך הפורום

עד''ז אשאלכם כיצד אוכל לקבץ כל הודעותי לקובץ וורד אחד.
על ידי לענין
ו' אוגוסט 10, 2018 9:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: "פעם אחת הייתי מעלה עולה על גבי המזבח"

מדהים!

ומענין לענין, אעתיק דברים שנמצאו בזה.
ריב''א.PNG
ריב''א.PNG (40.76 KiB) נצפה 172 פעמים
על ידי לענין
ו' אוגוסט 10, 2018 1:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 11
צפיות: 244

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

לגודל חולשתי לא היה בי כח אלא לחפש במרחבי האוצר ('צריכות כוונה' 'מלומדה')
ומצאתי לנחל יצחק
לכידה.JPG
לכידה.JPG (83.69 KiB) נצפה 221 פעמים


הא קמן, דפשיטא ליה ד'מלומדה' אינו בכלל כוונה...
על ידי לענין
ו' אוגוסט 10, 2018 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים
תגובות: 38
צפיות: 2613

Re: אותה תשובה בשני ספרי שו"תים

כיו''ב ראיתי לפני שנים רבות, לשנים מגדולי מאורי דורנו, שנכפלו דבריהם [כל אחד בספרו. מדובר על שטיקל ענק!], בשינויי לשון מזעריים, וברוך היודע הפתרון.
על ידי לענין
ו' אוגוסט 10, 2018 12:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 46
צפיות: 1179

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

מעיקרא, עם פתיחת האשכול על הממזרים, כתבתי הודעה בזו הלשון-
'האם מישהו יודע מהו המקרא שאותו מתרגמים 'עינא דשפיר חזי'?

תוכ''ד נמלכתי בי [כאשר עברתי שוב על ההודעה, וראיתי שנכתבה מתוך כיבוד ת''ח], ומחקתי.
האם נכון עשיתי?
על ידי לענין
ו' אוגוסט 10, 2018 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ
תגובות: 4
צפיות: 105

Re: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ

חזון יחזקאל
חזון יחזקאל.JPG
חזון יחזקאל.JPG (64.98 KiB) נצפה 37 פעמים

ע''ש עוד
על ידי לענין
ה' אוגוסט 09, 2018 11:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הורדת ספרי 'יזכור' שלמים
תגובות: 4
צפיות: 165

Re: הורדת ספרי 'יזכור' שלמים

ואני הדל והקטן שואל כיצד ניתן בלחיצת כפתור אחת להסיר אחת ולתמיד את כל ספרי הקהילה מהמאגר אוצר החכמה שברשותי [מבלי לחזור על הפעולה של 'הסתרת ספרים' לאחר כל עדכון]. אינני מדבר מקנאות יתר [ברשותי המאגר המלא ולא רק 'בני תורה'] פשוט יש שם חומר של פריצות, במלל ובתמונות ובציורים. אינני מציין מקומות ספציפי...
על ידי לענין
ה' אוגוסט 09, 2018 10:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10877

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

שמשון פתח בטענה יפה ונכונה - 'הדיון בפורום הידרדר למקומות לא צפויים לחלוטין'. אך במקום ללכת בדרך הישרה ולהסביר שהאשכול נפתח בנדון הלכתי-השקפתי בענין התכלת וחידוש מצוות, ולדון כיצד הדרדרנו להתפלמס על החזונישניקים וזנחנו את עצם הנושא, של התכלת, של ההתחברות למצוות, עיקם עלינו את הדרך ודרש במפגיע מ'חוגי...
על ידי לענין
ד' אוגוסט 08, 2018 4:29 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חגורות בטיחות ברכב; 4 ילדים במושב אחורי
תגובות: 18
צפיות: 626

Re: חגורות בטיחות ברכב; 4 ילדים במושב אחורי

ומה עם מונית [דדמיא להדדי ממש]?
על ידי לענין
ד' אוגוסט 08, 2018 2:47 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חגורות בטיחות ברכב; 4 ילדים במושב אחורי
תגובות: 18
צפיות: 626

Re: חגורות בטיחות ברכב; 4 ילדים במושב אחורי

אין אפשרות להתקין חגורה נוספת?
על ידי לענין
ד' אוגוסט 08, 2018 2:32 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: שתי ציציות ואחד תכלת
תגובות: 37
צפיות: 732

Re: שתי ציציות ואחד תכלת

עבד המלך.PNG
עבד המלך.PNG (88.39 KiB) נצפה 375 פעמים

עבד המלך ב.PNG
עבד המלך ב.PNG (137.57 KiB) נצפה 375 פעמים

עבד המך ג.PNG
עבד המך ג.PNG (30.11 KiB) נצפה 375 פעמים


ואנא עבדא עדיין לא ניחא לי, אם לא דנימא דזה מה שגילתה תורה בהדיא בקרא ד'וראיתם אותו' דמיניה ילפינן דאינן מעכבין.
ובהא סליקנא בשלמא רבא לכל חבריא.
על ידי לענין
ד' אוגוסט 08, 2018 12:18 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: שתי ציציות ואחד תכלת
תגובות: 37
צפיות: 732

Re: שתי ציציות ואחד תכלת

דומני שההסבר שאמר אורח הוא כללי, וההסבר שמציע כבוד תורתו הוא פרטי למצוות ציצית, דכיון שהתורה גילתה לנו 'וראיתם אותו', ללמד דהיכא דלית ליה חד מינא סגי ליה בשני, מכאן למדנו שכן יש לנהוג [וגם רבנן שבדרך כלל אסרו להכנס לאונס, כאן לא גזרו, כיון שהתורה גילתה להדיא דהכי אית לן למיעבד].
על ידי לענין
ד' אוגוסט 08, 2018 11:06 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: שתי ציציות ואחד תכלת
תגובות: 37
צפיות: 732

Re: שתי ציציות ואחד תכלת

א. סליחה על החשד. ב. אז מה אם זה חדא מצוה? סו''ס יש לו קיום מצוה אחד, וביטול מצוה אחד, ומה לנו שזו מצוה אחת? [כמובן השאלה אינה שייכת לפי שיטת המרדכי, כיון שעל התכלת הוא אנוס, -ולפי שיטתו שייך מה שחוזר ואומר הרב אוצה''ח שאולי שוה לקיים מצוה חלקית גם אם היא לא מושלמת- אלא השאלה היא על שיטת הר''ש שזה מ...
על ידי לענין
ד' אוגוסט 08, 2018 10:33 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: שתי ציציות ואחד תכלת
תגובות: 37
צפיות: 732

Re: שתי ציציות ואחד תכלת

יותר מזה הנידון הוא אפילו לא אם חייבים בשני החלקים. ברור שחייבים בשני החלקים, כל מצווה בתורה חייבים בה. הנידון הוא האם כדי להפטר מן החלק האחד ראוי לא לקיים גם את החלק השני. או מה עדיף לא להתחייב כלל ולא לעבור על אף אחד, או להתחייב ולקיים אחד אע"פ שאין מקיימים את השני. אני משתומם על הרב לענין ש...
על ידי לענין
ד' אוגוסט 08, 2018 9:43 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: שתי ציציות ואחד תכלת
תגובות: 37
צפיות: 732

Re: שתי ציציות ואחד תכלת

[וכן צ''ע ממה שאמרה התורה ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. אולי גם ענף עץ עבות וערבי נחל הם רק הידור מצוה?????????????? אחרי בקשת המחילה העצומה מכבוד הגאונים זיע''א] ???????? הלא ד' מינים מעכבים זא"ז. זה בדיוק מה שאני אומר, כמו שד' מינים שכתובים בתורה דוקא נינהו, ה''נ בתכלת אין שום אפשרות להתעלם...

עבור לחיפוש מתקדם