החיפוש הניב 446 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לענין
ד' פברואר 21, 2018 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 22
צפיות: 490

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

ואולי יש לאסור להזכיר דברים שבקדושה באף מקום בבית, שהרי רגיל לראות את אשתו בכל המקומות שבבית? ואולי יש לאסור גם להזכיר בכל מקום כל זמן שהוא בן יומו, דהיינו שראה את אשתו תוך מעל"ע? כוונתי היתה כמובן מצד היות חדר ההורים מקום קבוע של תה"מ, וכעין בית המרחץ שהינו מקום קבוע שמהלכים בו בלי בגדים...
על ידי לענין
ג' פברואר 20, 2018 10:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הכרת הטוב לחיילי צה"ל
תגובות: 59
צפיות: 915

Re: הכרת הטוב לחיילי צה"ל

סתם שאלה, מאיפה אתה לוקח את השטויות האלה? החיילים לא ישנים במעורב. ומהיכן אתה יודע "שהחיילים עצמם בצבא רובם ממש עסוקים בעבירות"? כך סיפרו לך בשטיב'ל? קצת על קצה המזלג אודות פקודת השמד http://libayehudit.org/wp-content/uploads/2017/10/%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8...
על ידי לענין
ג' פברואר 20, 2018 2:04 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין
תגובות: 18
צפיות: 226

Re: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין

אני רק מזכיר שגם מרן הגריש"א זצ"ל למרות שמתחילה היה אומר שאין צריך להשוות התבות (בשמות בני המן) מ"מ אח"ז חזר להורות שיש להשוות האותיות שיהיו כולם באורך של פרשנדתא (ולכן מה שנמצא אצל גדולי תלמידיו דלא כן הוא מההוראה שבהתחלה). אפשר מקור לדברי הגריש"א? קבלתי מרבותי-תלמידיו (אם...
על ידי לענין
ג' פברואר 20, 2018 1:13 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין
תגובות: 18
צפיות: 226

Re: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין

ועוד יש להוסיף נקודה חשובה מאד אחד החסרונות במגילה של י"א שיטין הוא בכך שהעמודים כולם שוכבים, רצוני לומר רחבן יתר הרבה על ארכן, וכבר העירו בזה מדברי הב"י אה"ע סי' קכ"ה שהביא מהמהרי"ל שכיון שגט נקרא ספר צריך שיהיה ארכו יותר מרוחבו (ובאמת במגילת הקדושת יו"ט שהעלו פה פעם צ...
על ידי לענין
ג' פברואר 20, 2018 12:34 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין
תגובות: 18
צפיות: 226

Re: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין

אני רק מזכיר שגם מרן הגריש"א זצ"ל למרות שמתחילה היה אומר שאין צריך להשוות התבות (בשמות בני המן) מ"מ אח"ז חזר להורות שיש להשוות האותיות שיהיו כולם באורך של פרשנדתא (ולכן מה שנמצא אצל גדולי תלמידיו דלא כן הוא מההוראה שבהתחלה).
על ידי לענין
ג' פברואר 20, 2018 12:29 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'
תגובות: 13
צפיות: 192

Re: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'

(אותו ענין בתפילה המתחלת "רבון כל העולמים" שאומרים אחר שלום עליכם, והרבה נוהגים לדלג שם עניני בקשות וכ"ה בשע"ת סי' רסב ס"ק ב). בנוסח התפילה עצמה משמע שאומרים אותה כשבאים לביהכנ"ס להתפלל, ולא סמוך לסעודה, וממילא לק"מ. ומן הסתם כבר עמדו בזה. מישהו שהתפלל בבעלזא אמר ...
על ידי לענין
ג' פברואר 20, 2018 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: להתפלל בחדר שינה של הורים.
תגובות: 22
צפיות: 490

Re: להתפלל בחדר שינה של הורים.

כדאי לעיין בסוגיא ברכות כ"ד א' ולהתאזן (חלילה אין פקפוק על דברי האחרונים הקדושים ז"ל, רק לקלוט כיצד היא הקריאה מעיקר הדין)
על ידי לענין
ג' פברואר 20, 2018 12:26 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: לימודים נוספים לילד בעל כשרון
תגובות: 9
צפיות: 253

Re: לימודים נוספים לילד בעל כשרון

תמיד מדות
בדוק ומנוסה ויועיל בס"ד
על ידי לענין
ב' פברואר 19, 2018 1:35 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'
תגובות: 13
צפיות: 192

Re: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'

יש להזכיר שבשער הכוונות התפילה היא לפני אתקינו סעודתא ולא לאחריה, וכן הדפיסו בזמירות שנידונו כאן בעבר בארוכה
על ידי לענין
א' פברואר 18, 2018 9:53 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 19
צפיות: 664

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

עצתי לפותח האשכול, הכנס נא לאותה הישיבה החשובה ביותר הנ"ל, והווכח בכך שסדר א' אינו נמשך יותר מעשר עד שתים עשרה (במקרה הטוב. חוץ מיום ראשון שעדיין לא חזרו משבת ויום חמישי שכבר נוסעים). כשלא לומדים איך ילמדו??? אם בחור יודע שהוא יכול להיות חסר שבועיים ועדיין יאחזו באותו מקום, וגם הראשי ישיבות נלח...
על ידי לענין
א' פברואר 18, 2018 9:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 168

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

את סוף ההקדמה לקינות לובלין שע"ז ('גם הוספתי קצת ציונים שמצאתי אותם כתובים בספרים ישנים על קלף') ראית?
[למיטב ידיעתי שם נדפסה לראשונה הקינה הנ"ל]
על ידי לענין
ה' פברואר 15, 2018 2:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהגת מונית
תגובות: 19
צפיות: 442

Re: נהגת מונית

צריך לשקול גם פן הפוך של חילול השם. מעשה בזוג שעצרו מונית, וראו כי זו נהגת, ואעפ"כ עלו עליה ולא על הנהג שניסה לעקוף אותה, מחשש חילול השם. מה שנתברר אח"כ, שהנ"ל היתה לבושה (או יותר נכון, ההיפך) באופן העשוי למשוך אליה לקוחות רח"ל. נמצא כי אדרבה להעדיף אותה זה היה חילול השם. עכ"...
על ידי לענין
ב' פברואר 12, 2018 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שנוגע במגילה בלי נטילת ידים- מטמא את הידים
תגובות: 9
צפיות: 165

Re: אדם שנוגע במגילה בלי נטילת ידים- מטמא את הידים

סליחה על השאלה, האם הדבר אכן מצוי באנשים גדולים שבאמצע המגילה נוגעים במקומות הצריכים נטילה? גם באמצע קריאת שמע? הבעיה אינה רק בפתיחת המגילה, אלא בנגיעה בה בכל מהלך הקריאה. לדעת הריטב"א (הובא בביאור הלכה סי' קמז) לא עוזר נטילת ידים ואסור לגעת במגילה, וכן לדעת המג"א שם. ואולם הכרעת המשנ"...
על ידי לענין
ב' פברואר 12, 2018 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: להציל אותו מעצמו
תגובות: 1
צפיות: 88

Re: להציל אותו מעצמו

היד רמה אומר שבגלל שאינם זורקים מדעת אלא אגב מררייהו אין כאן אבידה מדעת אלא יש כאן מצות השבת אבידה. וצ"ל, כלפי מה שהערת, דהן אמנם שא"א להחשיב זה כהזמנה בטעות, ומוכח דעכ"פ דעת מועטה יש להם, אך מ"מ עדיין יש כאן מצות השבת אבידה (ופשיטא דה"ה בשתוי שעדיין לא הגיע לשכרות הפוטרת מכ...
על ידי לענין
ב' פברואר 12, 2018 12:28 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: ספרי מתח
תגובות: 18
צפיות: 779

Re: ספרי מתח

לעולם יהיה אדם כתב:
כדכד כתב:זה נובע מהאכפתיות המצויה אצל שומרי התוררה והמצוות יותר מאשר אצל אלו שאינם

אינני יודע מה המקור לתופעה הזו, אבל היא ההפך הגמור מאיכפתיות.


צ"ל 'הקהלתיות' (ומי שחושב שיש לזה קשר לאכפתיות שיבושם לו)
על ידי לענין
ב' פברואר 12, 2018 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמר הריני משלם לאחר שהוכר הגנב - מי קני כפילא?
תגובות: 0
צפיות: 43

אמר הריני משלם לאחר שהוכר הגנב - מי קני כפילא?

וכבר נחלקו בזה הסמ"ע והש"ך בסי' רצ"ד, תמונה1.png תמונה2.png גם הנתיבות בסי' רצ"ה נקט כהש"ך תמונה3.png ומה מאד יש להתפלא על עורכי ספר חשוב מאד מאד על מס' בבא מציעא, שהעתיקו מכת"י גאון מופלג זצ"ל שנסתפק בזה לעצמו. ובלא חקירה ודרישה הדפיסו הדברים (שלא יתכן כי נכתבו על...
על ידי לענין
א' פברואר 11, 2018 11:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2121
צפיות: 170009

Re: אשכול אביעה חידות

אם הוא באמצע סעודה שלישית
על ידי לענין
א' פברואר 11, 2018 1:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 141
צפיות: 6767

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

פשוט חפש את שמו באתר הספריה הלאומית (אני פשוט לא מספיק יודע לעשות לינקים)
על ידי לענין
א' פברואר 11, 2018 8:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: המוצא כסף בשוק, מותר ליטלו להחזו"א?
תגובות: 1
צפיות: 66

Re: המוצא כסף בשוק, מותר ליטלו להחזו"א?

הלשון של החזו"א היא שאחרי דברי חז"ל זה פשוט הפקר בי"ד, והגריש"א חולק כידוע כ"ז
על ידי לענין
א' פברואר 11, 2018 8:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בדיקת ביצה מבושלת מטיפת דם
תגובות: 2
צפיות: 122

Re: בדיקת ביצה מבושלת מטיפת דם

ידוע על הגרי"ז זיע"א
על ידי לענין
א' פברואר 11, 2018 12:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט
תגובות: 40
צפיות: 2491

Re: מקור המילה 'דאוונען' - יארציי"ט

אני הכרתי את זה מהקול שמחה מפשיסחא
על ידי לענין
ש' פברואר 10, 2018 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 270

Re: למה שומר משלם על אבידה

?
לא ברור
הרי לעת עתה אין ידיעה, אז שישלם (מסתבר שממתינים זמן מועט כדי שינסה לחפשה, אך אם חפש ולא מצא שמכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות למה שלא ישלם).
על ידי לענין
ש' פברואר 10, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שנוגע במגילה בלי נטילת ידים- מטמא את הידים
תגובות: 9
צפיות: 165

Re: אדם שנוגע במגילה בלי נטילת ידים- מטמא את הידים

יש לכב' צד שהאשכנזים שלא היה להם עמוד היו מאחסנים ונושאים את המגילה כמות שהיא?
(ברור שהיה לזה איזה מטפחת, למה כי ניילונים עוד לא היו)
על ידי לענין
ש' פברואר 10, 2018 10:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 88
צפיות: 3079

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

פחות או יותר היה צפוי מה כל אחד מהחברים יאמר. הלא כן?
על ידי לענין
ש' פברואר 10, 2018 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שנוגע במגילה בלי נטילת ידים- מטמא את הידים
תגובות: 9
צפיות: 165

Re: אדם שנוגע במגילה בלי נטילת ידים- מטמא את הידים

קיצרתי. בגלל שיש מטפחת צמודה עם המגילה, קל להשתמש בה בכדי לפתוח ולגלול וכיו"ב.
(בנביאים ג"כ מעיקר הדין עושים רק עמוד אחד, וידוע שהחזו"א תיקן שיעשו ב' עמודים בכדי שלא יגעו בקלף. ראיתי בכותל נביאים עם עמוד אחד, ובאמת מעניין אותי מה עושים שם בכדי לא לגעת).
על ידי לענין
ש' פברואר 10, 2018 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שנוגע במגילה בלי נטילת ידים- מטמא את הידים
תגובות: 9
צפיות: 165

Re: אדם שנוגע במגילה בלי נטילת ידים- מטמא את הידים

האם יש קשר למנהג הספרדי לגלול את המגילה על עץ חיים? המנהג האשכנזי שאין עמוד מחייב לגעת במגילה, אא"כ לובש כפפות (האם יש אוסרים כפפות בתפילה?) ??? שולחן ערוך!!! בדבר מנהג אשכנז שלא לעשות עמוד, שהוא פלא, עי' במאמרו של הר"ד מצגר (עי' דליות דוד) שבכה"ג שאין עושין עמוד מותר לגעת עם הידים, ...
על ידי לענין
ו' פברואר 09, 2018 11:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
תגובות: 646
צפיות: 49275

Re: בעיית טריפות בעופות שמקבלות זריקות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

אפשר להשיג בורצברגר במאה שערים (גם לא מוכשר), צריך קודם לצלצל
על ידי לענין
ו' פברואר 09, 2018 1:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ צ"ג - רב/בר אדא סבולאה
תגובות: 1
צפיות: 97

ב"מ צ"ג - רב/בר אדא סבולאה

כתב באוצר ישראל (ח"א עמ' 188) -
אוצר ישראל.png
אוצר ישראל.png (80.63 KiB) נצפה 97 פעמים


וכתב לו על זה הראי"ה קוק זצ"ל (באגרותיו ח"א סי' קל"ג) -
אגרות ראי''ה.png
אגרות ראי''ה.png (58.06 KiB) נצפה 97 פעמים


וראה דבר מעניין בשו"ת התשב"ץ (ח"א סי' קמ"ז) -
תשב''ץ.png
תשב''ץ.png (78.45 KiB) נצפה 97 פעמים
על ידי לענין
ה' פברואר 08, 2018 9:12 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הנהו תרי צדוקי ששון ושמחה
תגובות: 12
צפיות: 359

Re: הנהו תרי צדוקי ששון ושמחה

בהקדמת א' הספרים של מכון הגר"א (אולי המשנת חסידים) כתב הרב פפר לבאר באריכות את הסוד שבענין זה ע"פ תורת הגר"א.
על ידי לענין
ה' פברואר 08, 2018 9:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 141
צפיות: 6767

Re: מידע ופרטים על ר' יצחק בן א"א אליעזר מזי"א אשכנזי. תולדתיו וכו'

http://merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/search.do;jsessionid=F3A24D33A0190FAFEDB04D00226BD9DC?ct=facet&fctN=facet_creator&fctV=%D7%9E%D7%96%D7%99%22%D7%90+%D7%9E%D7%A9%D7%94+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%91%D7%9F+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&rfnGrp=1&rfnGrpCounter...
על ידי לענין
ה' פברואר 08, 2018 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר כדי להציל את הגנב
תגובות: 15
צפיות: 253

Re: הפקר כדי להציל את הגנב

עושה חדשות כתב:, אשמח להפניות.


כנראה שההפניות שביקש הרב עושה חדשות עיקרם הוא בעניין לא תחמוד בהפקר, ולפיכך העתקתי ממכתב הרשום עמדי להוכיח דין זה מאיסור לא תחמוד אשת רעך הגם שגם התם אינו לוקח ממנה, עי' בתמונה המצורפת.
על ידי לענין
ה' פברואר 08, 2018 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפקר כדי להציל את הגנב
תגובות: 15
צפיות: 253

Re: הפקר כדי להציל את הגנב

עבד הזמן כתב:כמו שהזכיר עו"ח ר' הלל זאקס זצוק"ל כפר בסיפור מכל וכל
ואאל"ט לשונו הייתה בערך כך:
"בטוח אני שאם היה קורה מקרה כזה לזקני היה רודף אחריו במקל כדי שיחזיר את גניבתו"


'היה אומר לו, גנב החזר גנבתך', עכלה"ק.
על ידי לענין
ה' פברואר 08, 2018 5:58 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: לוח שנה עיתים לבינה אלעד - תשע"ח
תגובות: 2
צפיות: 69

Re: לוח שנה עיתים לבינה אלעד - תשע"ח

למה באמת צרך באוצר כ"כ הרבה לוחות (זה גורם לבלבול רב בתוצאות)
על ידי לענין
ג' פברואר 06, 2018 2:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת מקורות: סיוע בעל השמועה למתעסקים בשמועתו
תגובות: 7
צפיות: 166

Re: בקשת מקורות: סיוע בעל השמועה למתעסקים בשמועתו

יש את המעשה עם המו"ל של כו"ח דרעק"א שהתקשה בסידור איזה קטעים והופיע לו הגרע"א בחלום וחיבר לו את שני הקטעים, ועם החזו"א שנגלה להר"ש גריינימן והורה לו על צורת סידור הספר, וכן עם הרב עובדיה שנגלה לו הריב"ש כידוע כ"ז.
על ידי לענין
ג' פברואר 06, 2018 2:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמות לילדים
תגובות: 7
צפיות: 196

Re: קריאת שמות לילדים

בסוף זה חוזר לאותו ענין, אם אפשר להמציא שמות, ואם השמות קריינדל ובריינדל הם לא שמות מומצאים, והאם הם לא בלע"ז כי יש להם תרגום עברי, והאם מי שקראו לסבתא שלה זמירה עדיף לקרוא לה שירה כי זה בלה"ק או שעדיף זמירה כי שירה זה לא שם וכו' וכו'
על ידי לענין
ג' פברואר 06, 2018 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמות לילדים
תגובות: 7
צפיות: 196

Re: קריאת שמות לילדים

נאך אמאל שירה?
נכב"ב באורך

עבור לחיפוש מתקדם