החיפוש הניב 985 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לענין
א' דצמבר 09, 2018 10:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הפירוש של המילה "הנה"?
תגובות: 3
צפיות: 53

Re: מה הפירוש של המילה "הנה"?

היה על זה מאמר של הרב ישעיהו לוי 'וגם דמו הנה נדרש' שהתפרסם בחצי גבורים [חלק ח', כפי זכרוני הדל].
על ידי לענין
א' דצמבר 09, 2018 12:08 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: עזרה באיתור שיר
תגובות: 2
צפיות: 46

Re: עזרה באיתור שיר

שיר היחוד ליום השבת
ניגון נפלא של ויז'ניץ
על ידי לענין
ש' דצמבר 08, 2018 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים, מאמרים ופרפראות
תגובות: 139
צפיות: 9761

Re: דברי הערכה על רב גדליה נדל

מילי דהספידא ודברי הערכה על רב גדליה נדל, ב"ב תשס"ה בקובץ המקורי חלק מעמודי ההסכמות נחתך ומופיעים בקובץ השני כעת לאחר שהקובץ הורד כ50 פעם ביממה אחת ניתן להוסיף שמן הסתם כולכם או רובכם מודעים מה הסיפור מאחרי ספר זה, ואם לא איני יודע אם אני רשאי לומר (ותעיינו בעמ' קנ"ו - קנ"ז). כו...
על ידי לענין
ש' דצמבר 08, 2018 11:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מאת ר"מ הלל - מגילות קוצ'ין | גד החוזה או פלוני ההוזה?
תגובות: 33
צפיות: 1471

Re: חדש מאת ר"מ הלל - מגילות קוצ'ין | גד החוזה או פלוני ההוזה?

האם נתקבלה תגובה מסודרת מאת הפרופ' הנכבד [הסבור כי מדובר בחיבור בן אלפי שנים] העונה לטענותיו הר"מ שליט"א?
על ידי לענין
ש' דצמבר 08, 2018 11:09 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצות פרקטיות להארכת זמן בעירת נר חנוכה
תגובות: 30
צפיות: 391

Re: טיפים מעשיים להדלקת נרות

לב_לדעת כתב:
לענין כתב:הפתילות הקלועות מחוטים חושש בהם החת''ס בה' בדיקת חמץ שזה נקרא אבוקה, וידועה מעלת צמר גפן.
.

איפה נמצא החת'ס הזה?


אני ראיתיו בחי' חת"ס על הש"ס [מהד' ישנה, של ד' חלקים]. בפסחים יש שם חידושי שו"ע, וכפי זכרוני הוא בסי' תל"ב.
על ידי לענין
ג' דצמבר 04, 2018 1:03 am
פורום: חנוכה
נושא: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?
תגובות: 14
צפיות: 242

Re: האם יש דין 'גילוי' בשמן של נרות חנוכה?

ניתן ללמוד מהתמונה -אם איננה הפוכה- את כיוון ההדלקה, שהוא מתחיל מצד ימין.
על ידי לענין
ב' דצמבר 03, 2018 11:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויריצוהו מן הבור
תגובות: 3
צפיות: 130

Re: ויריצוהו מן הבור

אדרבה, מהתם היה מקום לומר דמשמע שסתם בור יש בו מים.
על ידי לענין
ב' דצמבר 03, 2018 11:09 pm
פורום: חנוכה
נושא: דברי גנאי וכדו' מול נרות חנוכה
תגובות: 3
צפיות: 102

Re: דברי גנאי וכדו' מול נרות חנוכה

הרמ"א אוסר להחליף מול נרות שבת, ועאכו"כ [ובפרט שלעולם אסור לעמוד בפני הנר ערום, עי' בהל' הדלקת הנר דערב שבת מש"כ בזה הפוסקים].
אם כוונתו של מר לשאול על עצם ההדלקה שם, ואף אם עכשיו אינו מחליף שם התינוקות, א"כ מה הבעיה [אטו פטור חדר זה ממזוזה, ועי' יומא י"א א']?
על ידי לענין
ב' דצמבר 03, 2018 3:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 320
צפיות: 10810

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אמור מעתה, בקרבן פסח גופיה ישנם שני דינים חלוקים, הא' דין פסח, והשני דין שלמים. והן אמנם שדין פסח שבו אינו מתקיים אלא מן הצאן, אך מצד דין חגיגה דאית ביה, אכן ודאי כשר הוא לבא גם מן הבקר, וגם במבושל, והן אמנם שבפועל יהיה פסול קרבן זה, מחמת דין פסח המחייב צאן וצליה [ולכן אין קיום בפועל לקרא ד'בקר' רק...
על ידי לענין
ב' דצמבר 03, 2018 1:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 320
צפיות: 10810

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

בא נעשה את הדיון ענייני יותר [לאחר שטענו כלפי על חזרה שוב ושוב ללא דוגמא מעשית]. אציין לפניכם פנינה אחת, מאת הגאון זצוק"ל [שמובאת בקונטרס חג המצות מאת הגר"ש ברנד, עמ' קכ"ב]: הכתוב אומר 'וזבחת פסח לה' אלקיך צאן ובקר', ונשאלת השאלה הלא כידוע אין הפסח בא אלא מן העזים ומן הכבשים, שהם צאן,...
על ידי לענין
א' דצמבר 02, 2018 10:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 320
צפיות: 10810

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

אני לא חושב שיש כאן תמימות יש כאן נסיון לדון בנושא. ואתה טוען שאתה מכיר את דעותיהם. אבל זה בדיוק שהאחרים הנמצאים כאן מכחישים בכל תוקף את טענותיך. לחזור ולומר אתם תמימים רק אני יודע את האמת לא מקדם את הדיון. דומני כי זו ההודעה הראשונה שלי באשכול זה. אינני מסוגל [בשונה מהרבה ניקים אחרים] לטחון מים שו...
על ידי לענין
א' דצמבר 02, 2018 10:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 320
צפיות: 10810

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

ההקפדה במצוות, היראה והאהבה, הדביקות, נמצאים דוקא אצל אלו שאינם עוסקים בפשוטו של מקרא. עוד לא ראינו יוצאים מבין שורות בית מדרש פשוטו של מקרא אלו שעובדים ה' בשמחה, ביראה, בקדושה, בטהרה, בצורה יוצאת מגדר הרגיל, אלא אנשים "נורמלים" ו"מדושנים" וכדברי הרב שמואל וולך בהספדו על ר' ליב ...
על ידי לענין
ו' נובמבר 30, 2018 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות שונות בלימונים
תגובות: 7
צפיות: 483

Re: שאלות שונות בלימונים

כיון שכבר הוקפץ מעשה הלימון - לאחר זמן עוררוני לנידון שמיני שלא נתתי דעתי עליו, והוא, שאם באנו לתת את פרוסות הלימון בקליפתן בתוך התה, יש לוודא שהקליפה נקיה מכנימות. פשיטא, והוא הדין לנענע [שראיתי רבים לוקחים מהעציץ או מהגינה ולא שתו את ליבם לכך שיש שם יותר תולעים מנענע. ראיתי פעם אברך ששתה תה אצל מ...
על ידי לענין
ו' נובמבר 30, 2018 1:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות שונות בלימונים
תגובות: 7
צפיות: 483

Re: שאלה במעשר אבוקדו

דרומי כתב:אני קיבלתי משכן אבוקדו טרי שגדל בחצרו [אנחנו עכשיו בסוף כסלו תשע"ט].
האם צריך לעשר אותו מעשר שני (מספק) או שהוא בוודאי מעשר עני בלבד?
ועוד: האם יש מקום לחשוש באבוקדו לערלה?


זה המקום לשאלותיך-
http://bhl.org.il/category/%D7%A9%D7%90 ... %95%D7%AA/
על ידי לענין
ו' נובמבר 30, 2018 1:08 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצות פרקטיות להארכת זמן בעירת נר חנוכה
תגובות: 30
צפיות: 391

Re: עצות פרקטיות להארכת זמן בעירת נר חנוכה

ראיתי בכמה ישיבות שמניחים ארון ברזל ענק בכניסה שבו דולקות עשרות או מאות נרות, ולאחר זמן קצר חלקם הגדול כבה. ונתתי את לבי לכך שיש מניחים מים בתחתית הנר [וכגון בפתיל צף], ואז מה שקורה הוא שמרוב החום הגדול שבתוך הארון, המים הנ"ל [שבעיקרם הם כבדים מן השמן] מתאדים וממילא צפים ועולים מעל השמן [מפני ש...
על ידי לענין
ו' נובמבר 23, 2018 2:23 am
פורום: עזר אחים
נושא: מנין להשיג שמן זית מטיפה ראשונה?
תגובות: 1
צפיות: 172

Re: מנין להשיג שמן זית מטיפה ראשונה?

נכב"ב
0533190285
0583290285
על ידי לענין
ה' נובמבר 22, 2018 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות לגבי חלב
תגובות: 35
צפיות: 1178

Re: רוב בהמות כשרות לגבי חלב

לא קשור. ניתן לראות בעינים טריפות גמורות ע"פ חז"ל שחיות היום בשופי [וכבר האריכו בזה וכידוע]. כך שהוכחה זו אינה פתרון [לדברי מר אפשר לפתור בזה את בעיית הזריקות בעופות...]
על ידי לענין
ה' נובמבר 22, 2018 12:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות לגבי חלב
תגובות: 35
צפיות: 1178

Re: רוב בהמות כשרות לגבי חלב

השאלה היא אם זה רלוונטי גם למצב דהאידנא.
על ידי לענין
ד' נובמבר 21, 2018 10:12 pm
פורום: חנוכה
נושא: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?
תגובות: 12
צפיות: 822

Re: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?

כן הוכיח בחי' מהרצ''א ממש''כ הראשונים ז''ל דשיעור השמן הוא שמינית הביצה, וכן שי' הגרח''ק, אך זה תמוה מהשמטת הראשונים וכדהעיר כבר בבני יששכר. ובאמת בחי' המאירי מפו' שזה קצת פחות משמינית הביצה, והעירותי מזה באשכול דומה. איפה מופיע שזו שיטת הגרח״ק? בהערות תורת המועדים על השונה הלכות סי' תער"ב הע'...
על ידי לענין
ד' נובמבר 21, 2018 7:43 pm
פורום: חנוכה
נושא: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'
תגובות: 11
צפיות: 408

Re: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'

צריך לדון מהו גדר המילוי שעושה את המאפה למזונות.
הרי לא מסתבר שטיפת ריבה תחשיב את הבצק ל'ממולא', וצריך לדעת מה הגדר.
על ידי לענין
ד' נובמבר 21, 2018 7:41 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נר לרבי מאיר בעה"נ בר"ח טבת
תגובות: 3
צפיות: 111

Re: ספר על חנוכה

יפה מאד!

דומני שישנו באוצר החכמה.
על ידי לענין
ד' נובמבר 21, 2018 3:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בשיעור העיסה - האם תברך על הפרשת חלה?
תגובות: 14
צפיות: 211

Re: ספק בשיעור העיסה - האם תברך על הפרשת חלה?

האמת והשלום כתב:באמת שלא הצלחתי להבין מדוע לא תברך?
מה בכלל החידה?


viewtopic.php?f=17&t=3628&p=496598&hilit=%D7%97%D7%9C%D7%94#p494132
על ידי לענין
ד' נובמבר 21, 2018 12:32 am
פורום: חנוכה
נושא: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'
תגובות: 11
צפיות: 408

Re: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'

גם אני שמעתי שהסופגניות נעשות מאותו בצק של החלות, וממילא כאשר הם אינן מטוגנות ברכתן המוציא [וגם כאשר הם מטוגנות נח' בזה הראשונים כמובא בשו"ע].
אבל מאחרים שמעתי שהבצק מתוק יותר וממילא ברכתו מזונות.
על ידי לענין
ג' נובמבר 20, 2018 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בשיעור העיסה - האם תברך על הפרשת חלה?
תגובות: 14
צפיות: 211

Re: ספק בשיעור העיסה - האם תברך על הפרשת חלה?

החידה הזו [שאכן רבים נפלו בה] הופיעה כאן לפני לא הרבה זמן.
על ידי לענין
ג' נובמבר 20, 2018 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בהמות כשרות לגבי חלב
תגובות: 35
צפיות: 1178

Re: רוב בהמות כשרות לגבי חלב

העובדות ידועות. חלק בית יוסף מיעוט, וגם זה רק במקומות המסוגלים לזה [ועכ"פ לא בא"י לע"ע]. אם נתעקש על חלק אמיתי [ע"ע בית יוסף בית דוד מהריל"ד ואכ"מ] אז זה בערך שלש אחוז, וגם זה בחסד. ה' עשה חסד עם בית ישראל שהעמיד לנו את הגריש"א שלא אבה לדון בענין כלל. כפה"נ סי...
על ידי לענין
ג' נובמבר 20, 2018 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תגלית ! - נחשף מחבר הספר הבדוי ארבע מאות שקל כסף
תגובות: 12
צפיות: 2609

Re: תגלית ! - נחשף מחבר הספר הבדוי ארבע מאות שקל כסף

בפתח מאמרו החדש, כותב רמ"ה [ידיד נעורי] כי הוא אח ל'עובר לסופר' ול'ספרו של בדאי'. הראשון הרי הוא לפניכם כאן, והשני - יש כאן מי שידעו?
על ידי לענין
ג' נובמבר 20, 2018 8:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מאת ר"מ הלל - מגילות קוצ'ין | גד החוזה או פלוני ההוזה?
תגובות: 33
צפיות: 1471

Re: חדש מאת ר"מ הלל - מגילות קוצ'ין | גד החוזה או פלוני ההוזה?

אבקשה נא. הקובץ שהועלה קשה מאד לקריאה, האם ניתן להעלות בפורמט של דפים אחד אחרי השני, ולא בזוג-זוג? בתודה ובברכה אפשר לשנות זאת בתפריט תצוגה. תודה! ועדיין איני מצליח לדפדף את כל הדפים כפי סדרן, אלא רק בלחיצה על הכפתור הצידי [מה שמכריח להגדיל את התצוגה בכל דף מחדש]. נ.ב. שוב נכנסתי ל'הורדות', ועשיתי ...
על ידי לענין
ג' נובמבר 20, 2018 8:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מאת ר"מ הלל - מגילות קוצ'ין | גד החוזה או פלוני ההוזה?
תגובות: 33
צפיות: 1471

Re: חדש מאת ר"מ הלל - מגילות קוצ'ין | גד החוזה או פלוני ההוזה?

פלגינן כתב:'מגילות קוצ'ין' מאת הרב משה הלל, ספר חדש שמפציע כעת לאור עולם,
המחבר, באצילות ראויה לציון, ניאות להעלות את החיבור כולו לתועלת הציבור.


בהחלט ראוי לכל שבח ותהלה.
אבקשה נא. הקובץ שהועלה קשה מאד לקריאה, האם ניתן להעלות בפורמט של דפים אחד אחרי השני, ולא בזוג-זוג?
בתודה ובברכה
על ידי לענין
ג' נובמבר 20, 2018 7:34 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: לוח עתים לבינה
תגובות: 6
צפיות: 3525

Re: לוח עתים לבינה

בעניי תמהתי מפני מה צריכים להכניס לאוצר את כל הלוחות של כל השנים של כל השנים, זה מסרבל את החיפוש מאד!!!
לפעמים אני עושה חיפוש ומקבל 500 תוצאות כאשר 490 מתוכם הם בלוח עת"ל לדורותיו לארצותיו.
על ידי לענין
ב' נובמבר 19, 2018 1:46 pm
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקה בלילה או בחושך?
תגובות: 5
צפיות: 171

Re: זמן הדלקה בלילה או בחושך?

אביא כאן ב' קטעים, אשר אקוה כי יהיו למאן דהוא לתועלת. והא דזמן ההדלקה הוא בשקיעת החמה, ואע"פ שעד צאת הכוכבים אכתי ספק יממא הוא, וזמן זה א"א לקיים בו את כל המצוות הנוהגות בלילה, מ"מ עיקר התקנה היתה שיוכלו להדליק מאותו הזמן שמדליק להחשיך. ויל"ע בטעם הדבר, דהא אכתי חנוכה לא מטא, ולמ...
על ידי לענין
ב' נובמבר 19, 2018 7:47 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נ"ח לר"ת
תגובות: 4
צפיות: 241

Re: זמן הדלקת נ"ח לר"ת

הרי בגמ' כתוב משתשקע החמה, כשהגאונים קראו את הגמ' הם הבינו שהמדובר על השקיעה הרגילה, וכשר"ת ראה את הגמ' הוא פירשה על שקיעה דידיה. והנה את שיעור משתכלה רגל אפשר להגדיר בשתי צורות, א' כמו שאנשים נמצאים בחצי שעה שאחרי שקיעת הגאונים [שאז עדיין יש תנועה דלילה], ב' כמו שאנשים נמצאים בחצי שעה שאחרי שק...
על ידי לענין
ב' נובמבר 19, 2018 12:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ריה"ל הכניס בשיריו מילים בערבית?
תגובות: 9
צפיות: 243

Re: האם ריה"ל הכניס בשיריו מילים בערבית?

בשירו של רשב"ג 'שלום בן דודי', מקורו של הביטוי הוא בערבית, היה על זה פעם פולמוס באור תורה.
על ידי לענין
ב' נובמבר 19, 2018 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע השמיטו הגאונים מהלכותיהם את "במה מדליקין"?
תגובות: 3
צפיות: 201

Re: מדוע השמיטו הגאונים מהלכותיהם את "במה מדליקין"?

קטונתי מלהכניס ראשי בין האריות העובדה עליה מתבסס פותח האשכול, צריכה עיון אם אכן כך היא. פרק במה מדליקין מופיע בבה"ג, בהל' חנוכה. עיקרו של הפרק הוא הלכות חנוכה, כאשר לאחריו מופיעים סוגיות שאין בהם נ"מ למעשה, אם מחמת שהם דברי אגדה רבים, ואם מחמת שהם נוגעים לטומאה וטהרה [בדין פתילת הבגד, ובדי...
על ידי לענין
א' נובמבר 18, 2018 10:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים פ"ה מ"ה - 'בידיהם בזיכי כסף ובזיכי זהב
תגובות: 2
צפיות: 133

Re: פסחים פ"ה מ"ה - 'בידיהם בזיכי כסף ובזיכי זהב

ועדיין אני אומר, גם אי נימא כפירוש הרש"ש, עדיין הלשון תמוהה. בשאר מקומות בש"ס, כאשר באו להשמיע דברים דומים, לא חזינן ללשון זו.
ועלה קאמינא, כי יהא הפירוש [והפיסוק] אשר יהא, אך התנא בעל המשנה נקט זה כסמך ומליצה מלשון הנביא.


וזה עתה מצאתי להרב הנאמ"ן שעמד כבר בכיוצא בזה [כמובן...]
על ידי לענין
א' נובמבר 18, 2018 9:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים פ"ה מ"ה - 'בידיהם בזיכי כסף ובזיכי זהב
תגובות: 2
צפיות: 133

פסחים פ"ה מ"ה - 'בידיהם בזיכי כסף ובזיכי זהב

פסחים פ"ה מ"ה - 'בידיהם בזיכי כסף ובזיכי זהב. שורה שכולה כסף כסף, ושכולה זהב זהב' פשט הדברים הוא שהשורות היו שלמות, בשורה אחת היו כל המזרקים של כסף, ובחברתה של זהב. אכן מאז ומעולם תפס לי את העין הלשון הכפולה 'כסף כסף' 'זהב זהב'. מה המכוון בלשון מעניינת זו [וכבר עמדו בזה המפרשים, עי' למשל ב...

עבור לחיפוש מתקדם