החיפוש הניב 795 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 10:02 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים
תגובות: 22
צפיות: 1489

Re: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים

לזה בדיוק רמזתי באומרי 'ככה או ככה', מבלי שהיה לי כח לפרט, אין שום בעיה בדברים שהזכרת, כאשר מדובר על מילימטר או שלש. אפילו לא לרווחא דמילתא.
על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל דם שבבשר מוכשר כשר ומותר?
תגובות: 4
צפיות: 41

Re: האם כל דם שבבשר מוכשר כשר ומותר?

יש באוצר ספר - דיני צרירות בעופות המצויים בבית.
על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 9:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 171
צפיות: 9159

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

למי שזה מעניין אותו [אותי לא כל כך]-
פרק רביעי (התכלת, ודוק) מסתיים בדף ב"ן, חמישי בדף ס"ג, וששי בדף ע"ב.
על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 1:40 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 69
צפיות: 6693

Re: אתרוגי אורדונג

לאחרונה מוכרים את אתרוגי "אורדונג" בארה"ב תחת השגחת איזה מוצי"ם מארה"ק, שמעתי שהרה"ג ר' דוד פרענקל אמר שהחזו"א לא רצה להשתמש בזה מחשש הרכבה, מי שיודע יתר פרטים, נא לזכות את הציבור. לפי המסופר הגיע פעם אחת אורדנג הקשיש לחזו''א, ושאל אותו האם ניתן למצוא דרך כלשהיא ל...
על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 1:30 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 69
צפיות: 6693

Re: יחוסי זני האתרוגים למינם

כמובן הרב עו''ח בא לומר שיש הבדל ענק בין הצורך לחזור בתשובה, לבין לומר שהפסק הראשון שריר וקיים [מה שמצינו הפכו, בתלמוד ובראשונים ובאחרונים. מלבד כאשר החזרה איננה באותו הספר, וכמו הדוגמא המפורסמת של הרמב''ם בתשובה שמסביר את דעתו ביד].
על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 1:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 50
צפיות: 4225

Re: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן

היושב בסוכה, ואוכל כזית ראשון, וכיון לקיים מצות 'בסוכות תשבו שבעת ימים', תמוה מאד מאד לומר שלא יצא ידי חובתו מפני שלא חשב על הגזירה שוה של ט''ו ט''ו מחג המצות. שהרי, ודאי חדא מצוה, והאוכל על מנת לקיים המצוה, ודאי שפיר נפיק, ולענ''ד זו אינה צריכה לפנים. [ויכלתי להביא הרבה דוגמאות, וכגון מהנחת תפלין ו...
על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 1:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הידור בחצי מצוה
תגובות: 2
צפיות: 46

Re: הידור בחצי מצוה

מעשה במי שהיה לו אפשרות להשיג חוטים ניפוץ לשמה, רק בשביל כנף אחד, והורו לו שאין ענין בדבר.

[אולי יש לחלק, ולא כתבתי אלא משום מעשה שהיה, ושלא יתקיים בו איידי דזוטר מירכס].
על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 26
צפיות: 1126

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

דרומי כתב:הרב לענין, למה אתה חושב שלעבוד על מדת הענוה יותר קל מלעבוד על מדת הכעס?...


בגלל שלעבוד על ענוה זה לא כל כך קשה, פשוט מסתכלים במראה...

אגב, מעודי נסתפקתי מהו כעס. במקרה שאדם מתרגז, והוא גועש ורועש בתוכו, אך אינו מוציא את זה כלל וכלל כלפי חוץ, האם גם זה בכלל הכועס? או דילמא לית לן בה.
על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 1:03 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 26
צפיות: 239

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

מנהגנו ע''פ הרמ''א, לעמוד בחזרת הש''ץ. ויש להסתפק, בתוספות שאינן מגוף התפילה, וכגון הפיוטים, אם הם ג''כ בכלל החזרה לענין זה... ומה נחשב פיוט לענין זה? האם "ובכן תן פחדך" חשיב מעיקר התפילה? זמן זמנים טובא נסתפקתי בזה, והוא תלוי בסוגיא דברכות י''א א' אחת ארוכה ואחת קצרה [וגם שייך זה לנדון מ...
על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 1:02 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 26
צפיות: 239

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

דרומי כתב:הרמב"ם לא מביא פיוטים כלל.


אל תשכח שהרמב''ם לא מביא את הכל יודוך ואת ופרוש עלינו, ויל''ע אם אכן לדידיה אינם נאמרים.
על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 12:57 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נאמנות באתרוגים
תגובות: 1
צפיות: 104

Re: נאמנות באתרוגים

כמובן אין אפשרות לסמוך על גוף כשרות בדבר שאינו מעניין אותו. למשל, הכשר שמעולם לא הקפיד על ערבה דרומית, ונאלץ לסמן זאת מפני דרישת הציבור - והחשש שמא יעברו לצרוך הכשרים אחרים, הרי שפשיטא שהפיקוח שלהם בנושא זה, הוא חלש מאד. ואם כבר דברנו. התקבע במחוזותינו דבר מצחיק מאד בסחר האתרוגים. יושב לו יהודי, בעל...
על ידי לענין
א' ספטמבר 23, 2018 12:47 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים
תגובות: 22
צפיות: 1489

Re: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים

תמיד אני הקטן -נבער מדעת ודל המוחין- תמה עד בלי די, על מה מקפידים המדקדקים הגדולים. מילא באתרוג, ודאי כדאי להדר ולדקדק שיהיה כמה שיותר נקי, וזה באמת לוקח כמה שעות, למצוא אתרוג נקי לגמרי מכל נקודה או בלעטיל. גם בהדסים, אם מקפידים על שילוש בריסקער, זה ג''כ יכול לקחת כמה שעות. אבל בלולב? הרי אם סגור למ...
על ידי לענין
ה' ספטמבר 20, 2018 11:08 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 60
צפיות: 1094

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

פי האתון כתב:
פי האתון כתב:זכורני במעורפל שלפי הארחות חיים (מלוניל) גם במבוק הוא בעייתי (בית קיבול?).


שו"ר שטעיתי.

נראה שלפי הארחות חיים כל הבעיה בקנים כאלו שיש להם בית קיבול גמור מג' צדדים - משא"כ הבמבוק שפתוח מב' כיוונים לכאו' אין בעיה.


אאל''ט הפמ''ג כותב שגם בפתוח לגמרי מקרי בית קיבול, והובא בשער הציון.
על ידי לענין
ה' ספטמבר 20, 2018 5:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המלאכים ענו 'אמן' על ברכת הקב"ה
תגובות: 4
צפיות: 90

Re: המלאכים ענו 'אמן' על ברכת הקב"ה

הגננת של הילדות שלי טענה שכאשר היהודים מתפללים יפה, אז 'הקב''ה רוקד עם המלאכים', מישהו שמע פעם על דבר מעין זה?
על ידי לענין
ה' ספטמבר 20, 2018 12:58 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 26
צפיות: 239

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

מנהגנו ע''פ הרמ''א, לעמוד בחזרת הש''ץ. ויש להסתפק, בתוספות שאינן מגוף התפילה, וכגון הפיוטים, אם הם ג''כ בכלל החזרה לענין זה [כמובן השאלה רק בפיוטים שאין פותחין בהם את הארון, שאז ראוי להדרו בעמידה, ואכ''מ]. כיו''ב נסתפקתי אם מותר לשבת בתוך ארבע אמות של החזן כאשר הוא אומר את הפיוטים, אם דינו כמתפלל לע...
על ידי לענין
ה' ספטמבר 20, 2018 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 26
צפיות: 1126

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

בדברי חז''ל מודגש ענין הכעס בשייכותו עם הגאוה, וממילא אם יעבוד אדם על מדת הענוה יזכה שלא יכעוס כלל.
על ידי לענין
ה' ספטמבר 20, 2018 12:50 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 22
צפיות: 473

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

כפי העומד בזכרוני בדקתי פעם מהיכן התקבל אצל בני התורה ענין האריכות בתפילה, ונתברר לי כי מרן החזו''א היה מעודדו [והיה מזכיר לדברי חז''ל אודות המאריך בתפלתו], ואיני זוכר המקורות עתה.
על ידי לענין
ה' ספטמבר 20, 2018 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 32
צפיות: 475

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

השקדן חלק ב.PNG
השקדן חלק ב.PNG (83.58 KiB) נצפה 82 פעמים


כמובן נוגע רק לחול ולא לשבת
על ידי לענין
ה' ספטמבר 20, 2018 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 772
צפיות: 57898

Re: מחפש את המקור בזוהר לדברי השמו''ש

שייך זה לענין ספירת העומר, שבכל יום יוצאים משער של טומאה ונכנסים לשער כנגדו בקדושה, אשר דימה זה הזהר לספירה נדה, עי' ח''ג צ''ז ב' ודו''ק.
על ידי לענין
ה' ספטמבר 20, 2018 12:20 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 60
צפיות: 1094

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

גם בענפי דקל יש תולעים... ברוך ה' איש בשורה אנכי היום לאחר שנים של עגמת נפש, לגלות בערב חג הסוכות, שגם השנה הסכך מלא תולעים, הנה אשתקד סגרתי את הסכך בשקיות אטומות, סגורות היטב היטב בדבק רחב (המון המון סיבובים לאורך כל הגליל), כאשר בתוכם הורקתי ספריי K600 (בערך בקבוק שלם לכל שקית) ושפע של כדורי נפתלי...
על ידי לענין
ב' ספטמבר 17, 2018 10:23 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איך נצליח בס"ד להחזיק מעמד?! / מחשבות
תגובות: 7
צפיות: 327

Re: איך נצליח בס"ד להחזיק מעמד?! / מחשבות

דברים נפלאים.

דומני כי המורגלים בתורת מוהר''ן ז''ל, נהיר להם, כי אכן אחד מאבני היסוד במשנתו הוא כעין הנ''ל.
על ידי לענין
ב' ספטמבר 17, 2018 9:28 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מדריך קצר לבחירת ד' מינים
תגובות: 3
צפיות: 242

Re: מדריך קצר לבחירת ד' מינים

מתוק מדבש!
זיכוי הרבים עצום [גם הכותרת יש בה זיכוי הרבים, מפני שאני מניח שהרבה מחפשים בגוגל את המילים הללו].
על ידי לענין
ב' ספטמבר 17, 2018 9:26 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: עצה לתפילת נעילה בזמן
תגובות: 2
צפיות: 109

Re: עצה לתפילת נעילה בזמן

אין ליחיד היתר לומר פיוטים בתוך תפלתו - גם כאשר מתפלל עם הש''ץ [למעט קדושה, שהיא תקנת חז''ל בכל תפילה, רק שהיחיד מנוע לאומרה בפני עצמו, ופשוט].

בכל אופן, הדבר אומר דרשני. אם גם גדולי המדקדקים, כמו מרן הגריש''א, לא הוה סלקא אדעתייהו להחזיר בזה עטרה ליושנה, אז אולי יש בזה משהו...
על ידי לענין
א' ספטמבר 16, 2018 4:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שורש צנ"ע מלשון עשייה, התקנה
תגובות: 13
צפיות: 175

Re: שורש צנ"ע מלשון עשייה, התקנה

למה אתה מתכוין מקור?
המצניע לזרע ולרפואה- מספיק?
על ידי לענין
א' ספטמבר 16, 2018 11:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!
תגובות: 160
צפיות: 9814

Re: הוצאת העין הרע - עובדות בשטח!

כפי הידוע, ר' אריה לוין אמר להגריש''א שיאמר בכל מוצ''ש את פסוקי הרמב''ן.

והרי לפניכם מספר השקדן
אאא.PNG
אאא.PNG (31.51 KiB) נצפה 298 פעמים
על ידי לענין
א' ספטמבר 16, 2018 11:10 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מעוניין לקנות את 'ארבעת המינים' ו'אתרוגי ארץ ישראל' של זהר עמר
תגובות: 10
צפיות: 298

Re: מעוניין לקנות את 'ארבעת המינים' ו'אתרוגי ארץ ישראל' של זהר עמר

אנא עבדא שלחתי מאן דהוא לאוני' בר אילן [הסמוכה לבני ברק ת''ו] בשביל לקנותם אצל מזכירתו [וזה בהחלט שוה! על הדרך קניתי עוד כמה מספריו].

עריכה:
אולי עת לחננה להעלות ספריו היקרים לאוצר החכמה?
על ידי לענין
א' ספטמבר 16, 2018 10:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוח המחשבה
תגובות: 15
צפיות: 348

Re: כוח המחשבה

דעתי העניה היא שכאשר יוצאת בשורה חדשה, בנושא זה, שהוא יסודי ועיקרי מאד בתורתנו הקדושה ואמונתנו בבורא עולם, הגון וראוי להחזיק ידי הכותב, ורק בהמשך האשכול להתמודד עם נקודות מסויימות, אם מישהו חושב שיש לו מה להעיר עליהם. הנושא עצמו הוא יסודי עד מאד, וכואב לא פחות. הזדמנו לי ספרים כאלו, שהם מתבססים כביכ...
על ידי לענין
א' ספטמבר 16, 2018 10:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆
תגובות: 115
צפיות: 10906

Re: ◆ איתור מחברים ומולי"ם - נא השתתפותכם ◆

אפשר גם לבדוק בספריה הלאומית מי הזמין אז את הכתב יד.
על ידי לענין
א' ספטמבר 16, 2018 1:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כלים פ"ל מ"ד - האנשה של המסכת
תגובות: 11
צפיות: 559

Re: כלים פ"ל מ"ד - האנשה של המסכת

דברי הגרא על מתני' הנ''ל
הגרא.PNG
הגרא.PNG (60 KiB) נצפה 126 פעמים
נטהרין בים [תבות אלו נחסרו בתמונה ויש להשלים].

בדבר הערת פותח האשכול
ידועים דברי הס''ח אודות מסכת חגיגה שהתגלתה כאשה, וכן המשנה התגלתה לרבינו הבית יוסף על ידי המגיד.
על ידי לענין
א' ספטמבר 16, 2018 12:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין
תגובות: 9
צפיות: 215

Re: סגולה נפלאה מהנפש החיים כנגד עומק הדין

דרומי כתב:יש ענין גם לחשוב - בוודאי בעת התקיעות שענינן קבלת עול מלכותו - על 'אין עוד מלבדו' כמטרה לעצמה ולא רק כסגולה.


ובודאי גם תמיד...
על ידי לענין
א' ספטמבר 16, 2018 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 273

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

ארזי הלבנון הבין בודאי שאתה מדבר על ארבעים סאה, ורמז במתק לשונו לדברי הגמ' בברכות, שמכשירה בהדיא טבילת ב"ק בשאובין.
על ידי לענין
ש' ספטמבר 15, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בבריסק מקילים בתעניות?
תגובות: 13
צפיות: 651

Re: בבריסק מקילים בתעניות?

כתוב במגילת אסתר 'וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו', ומקשין העולם, מאחר שאמרה 'וצומו עלי' למה הוסיפה 'ואל תאכלו ואל תשתו'? העולם מתרצים שכן דרך הדיבור בדרך של כלל ופרט או פירוש הדברים. בבאר יעקב תירצו שכוונתה - לא רק שתצומו, גם אל תאכלו ואל תשתו. ובבריסק תירצו - למרות שתצומו, מ"מ אל תאכלו ואל תשתו...
על ידי לענין
ש' ספטמבר 15, 2018 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם טבילה בט' קבין מועילה?
תגובות: 23
צפיות: 273

Re: האם טבילה בט' קבין מועילה?

ברכות כ''ב א'

רבי זירא הוה יתיב באגנא דמיא בי מסותא אמר ליה לשמעיה זיל ואייתי לי תשעה קבין ושדי עלואי אמר ליה רבי חייא בר אבא למה ליה למר כולי האי והא יתיב בגווייהו אמר ליה כארבעים סאה מה ארבעים סאה בטבילה ולא בנתינה חאף תשעה קבין בנתינה ולא בטבילה
על ידי לענין
ש' ספטמבר 15, 2018 11:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו - טעם המנהג
תגובות: 15
צפיות: 305

Re: אבינו מלכנו - טעם המנהג

הבאתי מהחות יאיר את עצם הענין, מהי הסיבה שגורמת לאנשים לפלוט יותר מאשר לקבל [ולכאורה יחד עם בחינה זו של ירידת הדורות, הרי שמאידך ישנה עליה מסויימת, הנובעת מהך נקודה גופא, התחזקות החיוב הפרטי יותר מהרגשת השייכות הציבורית, ואכ''מ].
על ידי לענין
ש' ספטמבר 15, 2018 10:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו - טעם המנהג
תגובות: 15
צפיות: 305

Re: אבינו מלכנו - טעם המנהג

חות יאיר - סי' רלח ואף כי נ"ל בדרך אפשר וקרוב כי מתחילה שלא היה דפוס ושכיחי ע"ה טובא, שלא חיברו המחברים אלה החיבורים רק שיאמרם הש"ץ והיו רבים מיחידי סגולה מאזינים לו או אומרים עמו לחיבוב הדברים, וכך נראה שהיה המנהג גם בקרובץ די"ח ממה שאומרים מסוד חכמים ונבונים וכו' שהוא בענין נטי...
על ידי לענין
ה' ספטמבר 13, 2018 10:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נחה בנחת, לנוה רבצה. רב נזנחת, מדוד חפצה. והיא כפורחת, עלתה נצה. לא *הבשילו*, אשכלותיה? (אחות קטנה)
תגובות: 14
צפיות: 1024

Re: נחה בנחת, לנוה רבצה. רב נזנחת, מדוד חפצה. והיא כפורחת, עלתה נצה. לא *הבשילו*, אשכלותיה? (אחות קטנה)

במחזור שלי, ותעיר. רשמתי בעבר בצד [ואיני זוכר כעת אמאי] - ותתור. בכתה''י - ותסיר. ראה כאן - http://beta.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH000114921/NLI#$FL26772631 http://beta.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH000108053/NLI#$FL28600423 http://beta.nli.org.il/he/manuscripts/NNL_ALEPH000109250/NLI#$...
על ידי לענין
ה' ספטמבר 13, 2018 7:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נוסח ארץ ישראל
תגובות: 2
צפיות: 117

Re: נוסח ארץ ישראל

צריך להזכיר אמת ויציב ביום אמת ואמונה בלילה [וכבר דנו אם הוא לעיכובא]
על ידי לענין
ה' ספטמבר 13, 2018 2:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 18
צפיות: 1476

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

קניתיו, ומלא מזן אל זן, יזכו תמיד להגדיל תורה ולהאדירה !!!
על ידי לענין
ה' ספטמבר 13, 2018 2:07 am
פורום: איך לא חשבתם על זה
נושא: ציון באתר של כמות הצופים בספר, ויכולת מיון עפ"י זה
תגובות: 14
צפיות: 9375

Re: ציון באתר של כמות הצופים בספר, ויכולת מיון עפ"י זה

אני בטוח שיהיו מחברים מסויימים שישבו יום ולילה בכדי להכנס לספרם שוב ושוב [הם או בני בניהם או חסידי חסידיהם...], בכדי להריץ את הפופולאריות שלהם. ברור.
ושמעתי שזה חלק מהטעם שבקול הלשון אין מוסרים רמז וחצי רמז מהנ''ל.

עבור לחיפוש מתקדם