החיפוש הניב 368 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לענין
ג' ינואר 16, 2018 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמות של מזבח מִּדְבָּר
תגובות: 2
צפיות: 15

Re: שיעור האמות של מזבח מִּדְבָּר

לא עיינתי אבל מקופיא דומני שזו גמ' מפורשת בשבת צ"ב א'.
אם טעיתית תקנני נא
על ידי לענין
ב' ינואר 15, 2018 8:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה הגר"י מאמאן
תגובות: 16
צפיות: 688

Re: בד"ה הגר"י מאמאן

כשהיה אומר איש"ר היה נראה בחוש איך מקבל עליו עול מלכות שמים בכל כחו ממש, וכאשר יעידו ויגידו מתפללי השטיבלאך רשב"ם.
על ידי לענין
א' ינואר 14, 2018 9:24 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה עושים עם עורך סורר ?
תגובות: 11
צפיות: 395

Re: מה עושים עם עורך סורר ?

תגיד לו שיש לך עוד לקוחות בשבילו שממש רוצים לקחת אותו, ורק מחכים לראות את הדוגמא.
על ידי לענין
ה' ינואר 11, 2018 2:37 pm
פורום: חנוכה
נושא: עד שתכלה רגל מהשוק
תגובות: 23
צפיות: 1135

Re: עד שתכלה רגל מהשוק

אין מושג כזה של 'חצי שעה', פשוט אין. יש שיעור של 'עד שתכלה רגל מן השוק'. ודינו של המדליק בפנים, שוה למדליק בחוץ, אם ננקוט ששיעור שתכלה רגל יכול להתארך ולעמוד על שעתיים, למשל, אז גם המדליק בפנים יצטרך להדליק בשיעור שעתיים, מפני שכך הוא שיעור ההדלקה בחוץ. ומ''מ נ''מ איכא, דהמדליק בחוץ, כיון שבפועל הדל...
על ידי לענין
ה' ינואר 11, 2018 2:25 pm
פורום: חנוכה
נושא: עצה מחוכמת למי ששכח והדליק בלא ברכה
תגובות: 9
צפיות: 585

Re: עצה מחוכמת למי ששכח והדליק בלא ברכה

לפי הראשונים דסגי בדיעבד בנרות קטנים ולא בעי' שיעורא בשמן, פשוט שכיבה במזיד אינו מברך, שהרי כבר יי''ח.
על ידי לענין
ה' ינואר 11, 2018 1:15 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר סיכום בנושא התכלת
תגובות: 7
צפיות: 244

Re: מאמר סיכום בנושא התכלת

יפה מאד, חילך לאורייתא!
מחכים לקובץ השלם!
על ידי לענין
ד' ינואר 10, 2018 8:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' הלל כגן ויחוסו המפתיע
תגובות: 27
צפיות: 1188

Re: ר' הלל כגן ויחוסו המפתיע

בוזאת התורה לרבי משה רחמים בן אדמון שעיו יש בסוף הקדשה 'לדודנו הדגול הר''ר צבי זוננשיין הי''ו'
על ידי לענין
ד' ינואר 10, 2018 6:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' הלל כגן ויחוסו המפתיע
תגובות: 27
צפיות: 1188

Re: ר' הלל כגן ויחוסו המפתיע

מבין במשפחולוגיה אפס.

חיפוש מהיר באוצר הביאני לאמרי משה פודוהצר עמ' ט''ז
על ידי לענין
ד' ינואר 10, 2018 9:15 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 93
צפיות: 3500

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

קודם כל, זה באמת כזה קשויא קשה, עד שהאדזינער כותב בשפוני טמוני חול שזה סיבה לחפש את התכלת בכל הכח מחמת שאין ע''ז תי' ברור י''א שזה בדרכם של התו' ביבמות צ' והמרדכי בשבת, ועדיף לקיים מצות לבן ולהיות אנוס על התכלת, מאשר לא לקיים גם לא חדא מצוה י''א שרבנן תקנו כאן שלא תשתכח תורת ציצית (תחשוב אם לא היה ה...
על ידי לענין
ד' ינואר 10, 2018 9:02 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 93
צפיות: 3500

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

בריא לי שככל שהרצון לחזרת התכלת גדול יותר וההבנה שהמצב הנוכחי שאין תכלת הוא בלתי אפשרי גם אם נמשך 1400 שנה אזי לעומתו גם יורדת הציפיה שהתכלת תתגלה לנו בקול תופים למצהלות הגעת המשיח טלא מסתפקים בהתגלות על ידי חוקרים ובלבד שיתגלה מצורפת מודעה המיועדת להגביר את הרצון לצמוה ולגעת ברגש של חוסר כדי להיכנ...
על ידי לענין
ד' ינואר 10, 2018 12:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 274
צפיות: 13581

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אסביר. בעמוד השער של מחברת הקודש מבואר שזה 'אשר הונף ואשר הורם וכו' והוא ספר הכוונות לשבתות וחדשים וזמנים יקרים וכו' הכל מהאלקי הרח''ו' וכו'. ואח''כ כתוב 'דברים יקרים מפנינים וכו' וכו' דברי המקובל האלקי מוהר''ר נתן שפירא' וכו' וכו'. היין המשומר זיע''א קרא לדברים הנ''ל כוונות הרח''ו על מגילת אסתר, ו...
על ידי לענין
ד' ינואר 10, 2018 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 281
צפיות: 19327

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

רי''א רבינוביץ משאוול

והחידוש באמת גדול מאד, שיהי' שינוי בהסכמת הבעלים חשוב לקנות היכא דליכא גזילה כלל
על ידי לענין
ד' ינואר 10, 2018 12:17 am
פורום: חנוכה
נושא: עד שתכלה רגל מהשוק
תגובות: 23
צפיות: 1135

Re: עד שתכלה רגל מהשוק

א. זה לא רק פר''ח ומג''א. כל הראשונים שלא הסכימו להקל ולהדליק בנרות קטנים של פחות מחצי שעה (עי' בב''ח רשימת המקילים), ואע''פ שהדליקו בפנים, ע''כ דס''ל דגם המדליק על שולחנו יש לו 'שיעור הדלקה', ואע''פ שבהדיא כתבו שמן הדין זמנו כל הלילה כיון שמדליקים בפנים. ויש להעיר, דלפ''ז, ששיעור הדלקה שבפנים תלוי ...
על ידי לענין
ג' ינואר 09, 2018 10:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 274
צפיות: 13581

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה הפשט ? וכי דבר שנתייגעו בו חמורי עולם, וחברו עליו ספרים עמוקים, ומסרו נפשם על בירורו, ידחנו הגר''א ח''ו בגילא דחיטתא? וקיבלנו בזהממו''ר הגר''מ שפירא זיע''א (לשמו ולזכרו תאות נפש. נכתב בקיצור לפי הבנת הכותב, בתוספת נופך) כי המצוות הם שרשי תורה שבע''פ לכן מוכרח היה הדבר שקודם לבירור פירטי המצוות וח...
על ידי לענין
ג' ינואר 09, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא
תגובות: 7
צפיות: 347

Re: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא

וכבר קדם רש''י ב''מ קי''ד ב'
על ידי לענין
ג' ינואר 09, 2018 10:15 pm
פורום: חנוכה
נושא: עד שתכלה רגל מהשוק
תגובות: 23
צפיות: 1135

Re: עד שתכלה רגל מהשוק

הרב הצדיק, מלשון הגמ' דאי לא אדליק מנדליק - וע''ז אמרו עד שתכלה רגל, מוכרח בהדיא שזה דוקא 'אי לא אדליק'. בעברית - דיעבד. זה דבר ראשון (והרשב''א שכותב זריזין, זה משום דס''ל דבדיעבד מדליק כל הלילה וככל דבר שמצותו בלילה, וממילא כיון דליכא תרי דיעבד ע''כ שהראשון משום זריזין, משא''כ להרמב''ם ודעימיה דאחר...
על ידי לענין
ג' ינואר 09, 2018 12:41 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 93
צפיות: 3500

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

עפר לרגלי, אציין את המיקום המדויק של מה שהבאתי מהמאמר- א. עמ' רע''ט ד''ה השאלה (ולעצם הענין, זה כמו לטעון על החזונאישניקים שבגלל שהם מקוריים ומפרשים לפעמים דלא כהראשונים לכן יש להם נושרים שכופרים בחז''ל. מישהו חושב שבגלל הטענה הזאת החזו''אים אמורים להיהפך לבריסקר'ס?). ב. עמ' שי''א ד''ה כאמור (ורומז ...
על ידי לענין
ג' ינואר 09, 2018 12:20 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 93
צפיות: 3500

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

שתי השורות הראשונות בתגובתך נכונות עד להפליא (רק במקום 'להכניס' צ''ל 'להוציא'). אם קשה לך לקרוא מאמרים ארוכים, מהם הוצאתי את התמצית הנ''ל (שאינה אלא מקצת משיקולי ההשקפה שבו. לא שאני ח''ו מזלזל בהשקפה, זה דבר נפלא, רק באופן אובייקטיבי לחלוטין הראיתי פנים לדברי הרבנים שטענו כאן כי החידוש שבמאמר -אותו ...
על ידי לענין
ב' ינואר 08, 2018 9:16 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 93
צפיות: 3500

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

אפרים זלמן היקר! המאמר טוען כי גם אם אתה משוכנע בראיות שזה התכלת, אתה צריך לחוש שהבן שלך לא יגיד לך 'אבא אתה לא מעודכן במחקרים של בקורת המקרא', רח''ל. המאמר טוען שגם אם זה התכלת, מ''מ כיון שעם ישראל עדיין לא קיבל את זה, לכן עוד לא חל על זה שם תכלת, ולכן גם מי שליבו נוקפו פטור מתורת ודאי. המאמר טוען ...
על ידי לענין
א' ינואר 07, 2018 1:04 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 93
צפיות: 3500

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

עתניאל, כב' מתנפל על מבקש לדעת ללא סיבה.
ברור שהפוטרים מצד ההלכה, ה' עליהם יחיו, ומן השמים יבורכו.
המבקש מתייחס למאמר הנוכחי בו ישנם פנים לכך שגם אם הראיות הארכיאולוגיות מכריחות וכו וכו', עדיין אין צורך לקיים את המצוה משיקולי השקפה.
זה הרבה יותר צורם ממה שצרם לך.
על ידי לענין
ש' ינואר 06, 2018 11:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 274
צפיות: 13581

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אסביר. בעמוד השער של מחברת הקודש מבואר שזה 'אשר הונף ואשר הורם וכו' והוא ספר הכוונות לשבתות וחדשים וזמנים יקרים וכו' הכל מהאלקי הרח''ו' וכו'. ואח''כ כתוב 'דברים יקרים מפנינים וכו' וכו' דברי המקובל האלקי מוהר''ר נתן שפירא' וכו' וכו'. היין המשומר זיע''א קרא לדברים הנ''ל כוונות הרח''ו על מגילת אסתר, ונ...
על ידי לענין
ה' ינואר 04, 2018 9:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבועות לה, א האם מותר להגות את אותיות השם בזו אחר זו ממידת חסידות
תגובות: 5
צפיות: 107

Re: שבועות לה, א האם מותר להגות את אותיות השם בזו אחר זו ממידת חסידות

עי' במהר''ם על אתר שמפרש בדברי התו' כמו שביארנו.
וכ''ה בשו''ת רדב''ז ח''ח סי' קכ''ד, ובשו''ת חת''ס חו''מ סי' קצ''ב.
על ידי לענין
ה' ינואר 04, 2018 7:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 317

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

הבוחר - כידוע גם אחרי ניתוח וכיו''ב לא שמענו שאשה תברך. והבי' הפשוט, דהא בעי' עשרה, ולאו אורח ארעא הוא, אלא שבבית היולדת בלא''ה נאספין לשלו' זכר וכיו''ב, משא''כ לכל שאר מילי בד''כ אין מצויים עשרה, וממילא לא נהגו בזה גם היכא שנזדמנו לה עשרה. פרי- אני מאד מאד מקוה שלא התכוונת למה שאני קראתי בדבריך. אם...
על ידי לענין
ה' ינואר 04, 2018 7:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 274
צפיות: 13581

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

זה נמצא במחברת הקודש - שער הפורים נ''ו א'
הדברים שהבאת כתבם מה''ר נתן שפירא זללה''ה, כמו שניכר לרגיל בסגנונו הקדוש, ונוסח עמוד השער הטעה את הקורא לחשוב שכללות הספר היא ממהרח''ו.
על ידי לענין
ה' ינואר 04, 2018 10:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבועות לה, א האם מותר להגות את אותיות השם בזו אחר זו ממידת חסידות
תגובות: 5
צפיות: 107

Re: שבועות לה, א האם מותר להגות את אותיות השם בזו אחר זו ממידת חסידות

??

תו' הוה קשיא להו איך אומרים את מה שכתוב כאן בגמ' יוד-הא, וע''ז תי' ששתי אותיות מותר, ומבו' שאם ימשיך לומר גם ויו-הא זה אסור מן הדין.
על ידי לענין
ה' ינואר 04, 2018 10:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל
תגובות: 30
צפיות: 539

Re: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל

ייש''כ!
כנראה אני מהעם שאינן יודעים כלום...
תודה רבה
על ידי לענין
ה' ינואר 04, 2018 2:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל
תגובות: 30
צפיות: 539

Re: י"ז טבת - יום שנסתלקה נבואה מישראל

אותי מבהיל מה שהמילה האחרונה של דבר ה' שנאמרה בעולם בנבואה, היא 'חרם'. הנה אנכי וגו'.
על ידי לענין
ה' ינואר 04, 2018 2:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כריתות ה' ב' - דיוק נפלא ברש"י
תגובות: 2
צפיות: 194

Re: כריתות ה' ב' דיוק נפלא ברש"י

כב' סבור שיש דין פרועי ראש בזקן?
על ידי לענין
ה' ינואר 04, 2018 2:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשר-יצר או ברכת ציצית, מה קודם?
תגובות: 1
צפיות: 115

Re: אשר-יצר או ברכת ציצית, מה קודם?

האריכו בזה עד אין חקר
עי' בספר 'ברכת איתן - ברכת אשר יצר'.
על ידי לענין
ה' ינואר 04, 2018 2:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן
תגובות: 10
צפיות: 119

Re: שבועות לד. נהי דידיעה בלא ראיה אשכחן

המדובר הוא לפי רב אחא שמחייב באומדנא!
על ידי לענין
ה' ינואר 04, 2018 12:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?
תגובות: 10
צפיות: 313

Re: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?

עי' משנה ברורה סי' קל''ב סק''ז.
על ידי לענין
ד' ינואר 03, 2018 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצוות 'מאירות' לעושיהן
תגובות: 3
צפיות: 107

Re: המצוות 'מאירות' לעושיהן

נר מצוה וגו', ועי' סוטה כ''א א'.
על ידי לענין
ד' ינואר 03, 2018 1:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 271
צפיות: 40989

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

האם יש למישהו מידע איפה ניתן לראות כת"י התנ"ך שנכתב ע"י רבינו שם טוב ן' גאון? http://rosetta.nli.org.il/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE10210667 http://dlib.nli.org.il/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=649750.xml&dvs=1457987044785~435&locale=iw_IL&search_terms=&...
על ידי לענין
ש' דצמבר 30, 2017 10:55 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 60
צפיות: 1618

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

אב בבינה כתב:http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=27699&p=288041&hilit=%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C+%D7%A9%D7%A4%D7%A8%D7%9F+%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%AA#p285368


תודה על הקישור
אדגיש, לא התכוונתי לשיעור הנ''ל. מה ששמעתי הוא כמה שנים קודם לכן.
על ידי לענין
ש' דצמבר 30, 2017 10:20 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: דעת הגר"מ שפירא על התכלת
תגובות: 60
צפיות: 1618

Re: דעת הגר"מ שפירא על התכלת

הרב זצ''ל אמר פעם בשיעור - היום אין לנו את התכלת. יש כאלו שחושבים שהם מצאו אותה, אבל באמת אין לנו אותה. כמו ארץ ישראל, נראה לנו שיש לנו אותה, אבל באמת אין לנו אותה. כך גם התכלת, אין לנו אותה. (ציטוט כמעט מדויק, שמעתי באוזני. פעם העלו כאן בפורום שיעור כתוב על פרשת שלח, בו נאמר כעין הנ''ל, אך זה שיעור...
על ידי לענין
ה' דצמבר 28, 2017 11:02 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת - זהירות!
תגובות: 12
צפיות: 1540

Re: תכלת - זהירות!

א. אני מתנצל. אני מכבד את מר כפי מעלתו. וכאשר נשקפת, מקצתה, מבין כתלי הפורום.
ב. אין לי את ספרו. ראיתיו לאחרונה קודם הבר מצוה שלי, כך שודאי לא אוכל להעיד על כך בגדלותי...
על ידי לענין
ה' דצמבר 28, 2017 9:29 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת - זהירות!
תגובות: 12
צפיות: 1540

Re: תכלת - זהירות!

הרב מנין היקר. כולנו כמובן בעד חידוש התכלת, אבל נא להצמד לעובדות. וז''ל הרב הרצוג- 'נתברר אפוא שהמומחים המדעיים הנ''ל, אעפ''י שהביעו החלטתם השלילית בבטחה של ודאות, לא דיברו מן הנסיון אלא מתוך השערה בלבד, ושהחוש מכחישם. תופעה מעניינת היא זו, ומכאן יקיש וידון הקורא המשכיל על כמה וכמה דברים כיו''ב, תן ...
על ידי לענין
ה' דצמבר 28, 2017 2:17 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: אוצר החכמה עדכון 16
תגובות: 29
צפיות: 1299

Re: אוצר החכמה עדכון 16

לא הבנתי.
יש פתרון למחשב נייד שלא יצטרכו לחבר אליו כלום? לא את הדיסק של האוצר, ולא דיסק של זכרון נוסף?

ב. מי שיתקין את האוצר בתוך המחשב, יוכל חוץ מזה גם להשתמש עם הדיסק בנפרד (קשה להיות כבול תמיד לאותו מחשב), או שהדיסק לא יעבוד כל עוד זה מותקן במחשב?
על ידי לענין
ה' דצמבר 28, 2017 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבאת מנחות - מחמשת מיני דגן.
תגובות: 3
צפיות: 167

Re: הבאת מנחות - מחמשת מיני דגן.

תו' הרא''ש בב''מ פ''ח ב' כותב שלא.
וזה גם רש''י במנחות שזה לא 'ממין שאתה מביא'.

ויש לפלפל בדברי הטור ריש סי' ר''ח.
וכבר האריכו כאן בדברי הפנ''י פסחים ל''ז אם מביאים מהם בכורים.

עבור לחיפוש מתקדם

cron