מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 50 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קול מבשר
א' דצמבר 01, 2019 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרומת חיים • יש כזה דבר ?
תגובות: 45
צפיות: 4739

Re: מכירת עולם הבא

אם כבודו מתכוון לסיפור עם ההדסים אזי הוא מדבר על מכירת שכר מצווה שעוד לא נעשתה למי שאפשרה לו לעשות את המצווה, ואז אפשר להסביר זאת כחלוקה בשכר כמסייע למצווה. אני מחפש סיפורים שבהם מוכרים גמול רוחני כמעשה מכירה רגיל. לדוג' מכירת שכר מצווה לאחר שנעשתה, לסתם אדם מן השוק. אגב, עד כמה שאני זוכר הסיפור אינ...
על ידי קול מבשר
א' דצמבר 01, 2019 12:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו "פיליפ" המוזכר במלבי"ם?
תגובות: 5
צפיות: 810

Re: מהו "פיליפ" המוזכר במלבי"ם?

י. אברהם כתב:אוצרות המלבי"ם להרב צוריאל: "פרח לוכד זבובים"


תודה!

האם הוא מעלה זאת כהשערה או מביא מקור?
על ידי קול מבשר
א' דצמבר 01, 2019 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרומת חיים • יש כזה דבר ?
תגובות: 45
צפיות: 4739

מכירת עולם הבא

אני אמור למסור שיעור בנושא מכירת שכר מצוות/ עולם הבא ידועות לי עיקרי התשובות הנוגעות לענין ( משיב דבר, המהרש"ם, מהר"ם אלשאקר) אשר כולם פה אחד אוחזים שאין הדבר יתכן מכל וכל. א)אני מחפש סיפורי חסידיים אותנטים של גדולי החסידות שמכרו חלק מהעולם הבא שלהם או שכר מצווה שעשו ( מעריך שקשה למצוא סיפ...
על ידי קול מבשר
א' דצמבר 01, 2019 12:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו "פיליפ" המוזכר במלבי"ם?
תגובות: 5
צפיות: 810

מהו "פיליפ" המוזכר במלבי"ם?

כתב המלבי"ם פר' תולדות (כז ,א)


והיו ישראל בין העמים ובין שבט לוי, כהאלמוג שהוא אמצעי בין הדומם ובין הצומח, והפיליפ שהוא אמצעי בין הצומח ובין החי.

מהו אותו פיליפ?

( בתחילה חשבתי שמדובר בכוכב ים ( על דרך מברג פיליפס...) אבל לא מצאתי שכוכב ים נקרא כך ושהמברג נקרא כך משום כך)
על ידי קול מבשר
ב' נובמבר 04, 2019 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבש ציצית שלש פעמים. האם נחשב כאלו קבל על עצמו בנדר?
תגובות: 3
צפיות: 427

Re: לבש ציצית שלש פעמים. האם נחשב כאלו קבל על עצמו בנדר?

בבורותי לא ראיתי מעולם כדבר הזה בפוסקים.
תוכל לציין מקור?
על ידי קול מבשר
ב' נובמבר 04, 2019 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבש ציצית שלש פעמים. האם נחשב כאלו קבל על עצמו בנדר?
תגובות: 3
צפיות: 427

לבש ציצית שלש פעמים. האם נחשב כאלו קבל על עצמו בנדר?

הסתפקתי- ידועה ההלכה שהנוהג איסור בדבר מותר לשם סייג או פרישות או עושה איזה הנהגה טובה הרי זה כאלו קיבל על עצמו בנדר ומעתה צריך התרה על כך( עי' שו"ע יו"ד ריד). והסתפקתי מה הדין באדם שהתרגל בלבישת בגד ד' כנפות החייב בציצית. האם נאמר שמעתה הוא מחוייב להמשיך בזה מדין הנהגה טובה וכאילו קיבל ע&...
על ידי קול מבשר
ה' יולי 04, 2019 3:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא מניחים את פרשיות התפילין באלכסון כמו במזוזה?
תגובות: 11
צפיות: 1046

Re: למה לא מניחים את פרשיות התפילין באלכסון כמו במזוזה?

בשו"ת דובב מישרים ח"ד ליקוטי תשובות א' כתב בשם חתנו לתרץ שהיות והפרשיות מוסתרות בתוך התפילין אין בזה כ"כ בזיון בזקופות. וכמו שכתבו התוס' דא"צ שרטוט דמאחר שמכוסות לא שייך בהן נוי .ולכן לא החמירו לחשוש לרבינו תם .
אמנם באמת יותר מתיישבים על הלב הדברים שנאמרו לעיל.
על ידי קול מבשר
ה' יולי 04, 2019 12:25 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב משה שלמה כשר זצ"ל
תגובות: 38
צפיות: 7688

Re: הרב משה שלמה כשר זצ"ל

איני יודע איך נתגלגו, אבל חלקים מספרייתו האישית של הרב משה כשר ראיתי פעם בבית כנסת במודיעין עילית...
על ידי קול מבשר
ה' יולי 04, 2019 12:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא מניחים את פרשיות התפילין באלכסון כמו במזוזה?
תגובות: 11
צפיות: 1046

למה לא מניחים את פרשיות התפילין באלכסון כמו במזוזה?

ידועה מח' רש"י ורבינו תם (מנחות לג )האם קובעים את המזוזה זקופה ( רש"י ) או שוכבת לרוחב המשקוף (ר"ת) וכן נחלקו בהנחת ספר תורה בארון דלרבינו תם יש להניחו שוכב, וכן נחלקו בענין פרשיות תפילין דלרבינו תם יש להניחם שוכבות בבתים ולרש"י מכניסים הפרשיות זקופות. הרמ"א בהל' מזוזה כותב ...
על ידי קול מבשר
ד' מאי 22, 2019 12:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 2131
צפיות: 288999

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

לייטנר כתב:
משולש כתב:אגב, הרב קוק החזיק עצמו לתלמיד מובהק של הנצי"ב.

לא נכון.


התוכל להרחיב?
על ידי קול מבשר
ה' אפריל 11, 2019 12:23 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?
תגובות: 148
צפיות: 39423

Re: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?

גינצבורג התפרסם בצעירותו כעילוי ורבים באמריקה חששו והובכו מכך שאדם שידיעותיו כה רבות עומד בראש חוגי הקונסרבטיבים. מי שקבר את גינצבורג באמריקה הוא הגאון האדיר רבי חיים צימרמן זצ"ל שאף חיבר ספר נגד גינצבורג. הספר לא יצא לאור בסופו של דבר מפני שזוהרו של גינצבורג דעך והועם. כיצד הוא "קבר אותו...
על ידי קול מבשר
א' פברואר 03, 2019 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?
תגובות: 19
צפיות: 1772

Re: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?

לא הסברתי דבריי כראוי והטעיתי את מעכ"ת- הקולא המדוברת היינו הקולא של החכמ"א שדבר שנעשה רק לשעשוע אין איסור להשהותו. וע"ז אמר שבבובות נוי אי"ז שייך ולפי"ז יהיה איסור להשהותם (וק"ו לתקנם ולעשותם) וצ"ע על מנהג העולם. זהו חידוש בשבילי. יעוי' בחכמת אדם שלא חילק בזה בין...
על ידי קול מבשר
ד' ינואר 30, 2019 2:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?
תגובות: 19
צפיות: 1772

Re: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?

ייש"כ ! עוד עורר לי שכל הקולא היא רק בבובות הילדים שאין להם חשיבות וקביעות בבית אבל בבובות נוי אין מקום להקל לכא' ומנהג העולם צ"ע. לא הבנתי כלפי מה הדברים אמורים. אם הקולא היא ע"פ הסמ"ג מה הטעם לחלק בין בובות חשובות לבובות שאינם חשובות? ( אולי התכוון לצרף קולת המהרי"ט שהובאה...
על ידי קול מבשר
ג' ינואר 29, 2019 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: אנו רואין כ"פ שאינו כן
תגובות: 6
צפיות: 927

Re: אנו רואין כ"פ שאינו כן

מתוך ספר האמונה והבטחון המיוחס לרמב"ן: ולולא היראה שמא יגרום החטא היה ההשתדלות להנצל אפי' ע"י נוהג שבעולם חסרון באמונתו, שהרי כתיב "ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם" ואפי' הלל ורבי חנינא בן דוסא וחבריהם שהיו עניים ביותר, מעוטי ממון, לא היו נעזבים, לפי שלא קנו נכסים מעולם. שאין ...
על ידי קול מבשר
ב' ינואר 28, 2019 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?
תגובות: 19
צפיות: 1772

Re: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?

תודה רבה לעונים. בגוף דברי המהרי"ט אני מסופק האם דיבר רק בשימוש מסויים וכמעט חד פעמי, ( וכדבריו "דרך עראי לפי שעה") ומדובר על המציאות בזמנם בבובות פשוטות מעשה הדיוט שהיו נותנים לתינוקות עד שהיו נהרסות ( ישנם אנשים החיים ביננו שעוד שיחקו בילדותם עם ראש של תרנגול...) ואז בודאי שאינו נוג...
על ידי קול מבשר
א' ינואר 27, 2019 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?
תגובות: 19
צפיות: 1772

Re: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?

תודה .אין לי גישה לאוצה"ח. אולי תוכל לעזור?
על ידי קול מבשר
א' ינואר 27, 2019 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?
תגובות: 19
צפיות: 1772

האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?

כידוע, בענין השהיית צלם אדם, רבים מן היראים סומכים בזה על דברי החכמת אדם(הל' ע"ז) דהאידנא שאין עובדים לדמות אדם אין איסור להשהות אצלו דמות אדם, דכל האיסור הוא משום חשד ובמציאות של היום אין זה שייך, ורבים מן היראים חוששים ופוגמים מעט את בובות ילדיהם ( כפי המוזכר בגמ' וכן בחכמת אדם שם שבזה ודאי מ...
על ידי קול מבשר
א' דצמבר 02, 2018 2:00 pm
פורום: חנוכה
נושא: מנורת חנוכה
תגובות: 10
צפיות: 1286

Re: מנורת חנוכה

לזה כיוונתי כמובן.
אכן, המהירות גרמה לנוסח לא כ"כ מדוייק.
האבנ"ז מביא את המהר"ל.
על ידי קול מבשר
ב' נובמבר 26, 2018 8:48 pm
פורום: חנוכה
נושא: מנורת חנוכה
תגובות: 10
צפיות: 1286

Re: מנורת חנוכה

אולי תפרש שיחתך?

אם הכוונה מניין שצריך להדליק נר בתוך כלי, דן בזה באבנ"ז או"ח סי' ת"ק
על ידי קול מבשר
ב' נובמבר 26, 2018 1:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5111
צפיות: 866883

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אודה מאוד למי שיעלה את מאמרו של הרב בנימין שלמה המבורגר- גרמניה ארצו של עמלק
מתוך "ירושתנו" ח' (תשע"ה) עמ' קצה-רמ
( באשכול המקביל נמסר שכרך זה אינו באוצר)
על ידי קול מבשר
ב' נובמבר 26, 2018 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11724
צפיות: 1866476

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מיני ומינך כתב:
קול מבשר כתב:אודה מאוד למי שיעלה את מאמרו של הרב בנימין שלמה המבורגר- גרמניה ארצו של עמלק
מתוך "ירושתנו" ח' (תשע"ה) עמ' קצה-רמ

כרך זה עוד לא נכנס לאוצר https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... 06#p144661


תודה על המידע...
על ידי קול מבשר
ב' נובמבר 26, 2018 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11724
צפיות: 1866476

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה מאוד למי שיעלה את מאמרו של הרב בנימין שלמה המבורגר- גרמניה ארצו של עמלק
מתוך "ירושתנו" ח' (תשע"ה) עמ' קצה-רמ
על ידי קול מבשר
ג' נובמבר 20, 2018 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דו"ד בין הרב נבנצל והשופט חיים כהן
תגובות: 4
צפיות: 1063

Re: דו"ד בין הרב נבנצל והשופט חיים כהן

כי איני מבין מה ענין שופט (שהולך ע"פ ערכאות של גויים רח"ל)


הלואי שזה היה חטאו היחיד של הנ"ל...
על ידי קול מבשר
ו' אוקטובר 12, 2018 11:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 6919

Re: עבדות ומוסר ביהדות

עשיתי כמצוותו של כבודו ובכ"ז כמה הערות: א. לך לא אכפת מה אומר המוסר המערבי אבל לרש"ר הירש כן אכפת והוא נטה לאמץ אותו ואת תרבות המערב כאשר מצא בהם דברים טובים התואמים את דרך התורה. הדבר ניכר בכל כתביו ( ופעולותיו) וכן בקטע האמור ניכרת ההשוואה למוסר העמים המתנגדים לעבדות. ב. עמדת המוסר המערב...
על ידי קול מבשר
ה' אוקטובר 11, 2018 1:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 6919

Re: עבדות ומוסר ביהדות

ניתוח יפה ובכ"ז אעיר ב' הערות: אבל סתם לכבוש גוי שיהיה לו עבד (כמו שעשו האמריקאים לאפריקאים) לא מצינו שום היתר וזו מסתמא כוונת הרש"ר עי רמב"ם פ"ח מהל' עבדים ה"כ: "ישראל שתקף עכו"ם קטן או מצא תינוק עכו"ם והטבילו לשם גר הרי זה גר, לשם עבד הרי זה עבד, לשם בן חורי...
על ידי קול מבשר
ו' אוקטובר 05, 2018 12:41 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 485046

שחקני תיאטרון והעוסקים בדרמה יהיו הראשונים שיחזרו ליהדות

מחפש את המקור בכתבי הרב קוק בו הוא צופה שאנשי ה"דרמה" יהיו הראשונים שישובו לחיק היהדות ( משהו כעין זה)
על ידי קול מבשר
א' ספטמבר 30, 2018 4:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הענין ללבוש פראק בחול המועד?
תגובות: 7
צפיות: 1196

Re: מה הענין ללבוש פראק בחול המועד?

הרב ספראי כתב: וע"ז הוסיפו לן דבעי' ללבוש בחוה"מ בגדים יותר נאים מימות החול מדין שמחה, וע"כ נקיט המשנ"ב דצריך לכבדו בכסות נקיה, ולא ינהג בו מנהג חול, ושפת"י. יש"כ וברוך שכיוונתי למקצת דבריו. אעיר שמדברי המשנ"ב לא נראה שתוספת חשיבות בבגדי חוה"מ היא מדין שמחה אל...
על ידי קול מבשר
א' ספטמבר 30, 2018 2:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הענין ללבוש פראק בחול המועד?
תגובות: 7
צפיות: 1196

Re: מה הענין ללבוש פראק בחול המועד?

אולם באמת מסברא פשוטה היה נראה פשוט שצריך ללבוש בגדי יו"ט דוקא בחוה"מ. שהרי מה שבגדי יו"ט צריכים להיות חשובים יותר מבגדי שבת, כ' במ"ב תקכ"ט סקי"ב שהוא משום מצות שמחת יו"ט. והרי מצות שמחה שווה לכל ימי הרגל כמבואר ברמב"ם, וא"כ פשיטא שצריך ללבוש בגדי יו&quo...
על ידי קול מבשר
ו' ספטמבר 28, 2018 3:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הענין ללבוש פראק בחול המועד?
תגובות: 7
צפיות: 1196

Re: מה הענין ללבוש פראק בחול המועד?

יש"כ!
ובכ"ז, בגדי יו"ט מנא לן?
על ידי קול מבשר
ו' ספטמבר 28, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הענין ללבוש פראק בחול המועד?
תגובות: 7
צפיות: 1196

מה הענין ללבוש פראק בחול המועד?

כידוע בגדי יו"ט "יהיו יותר טובים משל שבת" כמבואר בשו"ע תקכ"ט. ומשום כך נהגו רבים וטובים ללבוש הפרא"ק ביו"ט. מאידך לגבי חול המועד מסיק בשעה"צ ריש סי' תק"ל ש"מקראי קודש" הנאמר בחול המועד קיל משל יו"ט ומשום הכי אין דין ללבוש בגדי שבת בחוה"...
על ידי קול מבשר
ד' ספטמבר 26, 2018 7:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכרת הטוב לגדולי ישראל ע"י קירוב נכדיהם וצאצאיהם
תגובות: 11
צפיות: 1859

Re: הכרת הטוב לגדולי ישראל ע"י קירוב נכדיהם וצאצאיהם

לא הבנתי. אם נין נינו של ר' זלמל'ה מוואלאזי'ן ראוי לקירוב מיוחד, מדוע לא יזכה לכך גם נין נינו של יעקב אבינו?

עד כמה דורות אחורה מוגבלת אותה קירבה יתירה?
על ידי קול מבשר
א' ספטמבר 23, 2018 1:25 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים
תגובות: 35
צפיות: 3717

Re: דרוש מקור - אין שליטה ליצר הרע ביום הכיפורים

בר"ן ביומא ( ו' מדפי הרי"ף) כתוב שמתוודים כל היום "שמא יארע לו דבר עבירה כל היום, דיוה"כ בסופו עם חשיכה הוא מכפר" . הרי מפורש שיש יצה"ר ביו"כ ופעמים שצריך לעשות תשובה על עבירות שנעשו ביו"כ עצמו.
על ידי קול מבשר
ו' ספטמבר 21, 2018 12:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: עבדות ומוסר ביהדות
תגובות: 64
צפיות: 6919

Re: עבדות ומוסר ביהדות

לא הובאו באשכול הנ"ל דברי הרש"ר הירש( פרשת בא): כל - עבד איש מקנת כסף . מכאן שהתורה מניחה, כי גם בעם שזה עתה יצא מעבדות לחירות ימשיך להתקיים קנין - גוף בעבדים שנקנו בחוץ - לארץ. לשם הבנת עובדה זו שומה עלינו לעיין בתנאי הרקע. יהודי לא יכול היה להפוך אדם לעבד . רק בני אדם, שהיו עבדים בהתאם ל...
על ידי קול מבשר
ה' ספטמבר 13, 2018 4:03 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התשובה- מחוייבת המציאות
תגובות: 2
צפיות: 710

Re: התשובה- מחוייבת המציאות

המשך דברי העקידה על אתר: "והוי יודע דאפילו למאן דאמר יש מיתה בלא חטא (שם נ"ה ב) אין הכוונה בלא חטא כלל שהרי מקרא מלא הוא אין איש צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא (קהלת ז') (מצאתי בגליון עיין בתוספות ריש ע"ב כדלקמן) וגם עטיו של נחש שאמרו שם שמתו בו קצת הרי הוא עון אשר חטא שנאמר עליו כי ...
על ידי קול מבשר
ד' אוגוסט 08, 2018 2:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האדמו"ר מבעלזא והשואה
תגובות: 65
צפיות: 7054

Re: האדמו"ר מבעלזא והשואה

עי' בספרה של הרבנית ד"ר אסתר פרבשטיין "בסתר רעם".
על ידי קול מבשר
א' יולי 29, 2018 12:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המילה "דוד" - אהוב ,ואחי האב.
תגובות: 1
צפיות: 637

פירוש המילה "דוד" - אהוב ,ואחי האב.

בכמה מקומות בש"ס מביא רב מימרא בשם "חביבי" ורשי מפרש: ר' חייא שהוא אחי אביו ואמו של רב" (לדוג' עירובין יב ע"ב) על פניו הכוונה שרב היה מכנה את ר' חייא "חביבי" מפני שהוא כינוי של חיבה, ורש"י מבאר מה היה הקשר המשפחתי בינהם. ואילו במכות (ג ע"ב) מפרש רש"י...
על ידי קול מבשר
ד' אפריל 18, 2018 2:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 122
צפיות: 28659

למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

שאלה לאומרי ההלל מבין חברי הפורום. כמדומני שרבים מבין אומרי ההלל נסמכים על תשובת חת"ס בעניין פורים דפפד"מ, הדנה בעשיית יו"ט ביום שנעשה לו נס,ומכח זה קבעו יום הודיה על ניסי תש"ח. וכאן הבן שואל האם ראוי לקבוע הודיה דוקא ביום ה' באייר,שהיה בעיצומה של מלחמת העצמאות? האם לא יותר ראוי ...
על ידי קול מבשר
ו' אפריל 13, 2018 4:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידה: איך אומרים שקוף בלשון הקדש?
תגובות: 44
צפיות: 5256

Re: חידה: איך אומרים שקוף בלשון הקדש?

יתכן לומר זכוכית מאירה על דרך אספקלריה המאירה. מלבי"ם- והנה הרואה בראי לא יוכל לראות הצורה העומדת מצד האחר אחורי המראה, רק הצורה העומדת בצד שהוא עומד בה, שהוא לפני המראה, וזה מליצה על ראית והשגת הנביאים שלא השיגו את האלקות העומד חוץ מגבול העולמות, רק את האלקות הנמצא אתם בצד שהם עומדים שהוא האלק...
על ידי קול מבשר
ב' נובמבר 13, 2017 2:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגרי"מ חרל"פ - צור מחצבתו קודש
תגובות: 149
צפיות: 36531

Re: הגרי"מ חרל"פ - צור מחצבתו קודש

בפרמטרים מסויימם הגר"י וינברג אכן ראה עדיפות גם לסמינר לרבנים( לפחות מאז הגיעו לשם) על פני ישיבות ליטא וכך במכתב לר' חיים עוזר: "אנחנו בית חרושת לרבנים? יחקור וידרוש הו"ג ויוכח, כי אנחנו מדקדקים ןמחמירים ונזהרים יותר בשעת הבחינות בשו"ע ומתן התעודות יותר מראשי הישיבות בפולין שנותנ...
על ידי קול מבשר
ד' נובמבר 08, 2017 11:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישיבה חרדית אליבא דהלכתא
תגובות: 17
צפיות: 3339

Re: ישיבה חרדית אליבא דהלכתא

אם אין הכוונה לישיבות ליטאיות בדוקא אז יש את ישיבת כסא רחמים

עבור לחיפוש מתקדם