החיפוש הניב 75 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי כרמי שלי
ג' אוקטובר 16, 2018 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלינקים בפורום תוקנו!
תגובות: 7
צפיות: 278

Re: הלינקים בפורום תוקנו!

כיצד מקשרים לינק כזה?
(אני רגיל לקשר באמצעות 'צור קישור לספר ועמוד' שבתחתית הספר באתר המקוון. כידוע ניתן לראות כך עד עמוד 40 בלבד).

אגב, מה יעלה בדבר קישורים אלו ביום בו יחלוף האתר המקוון מן העולם ויוחלף ברעהו החדשני?
על ידי כרמי שלי
ג' אוקטובר 16, 2018 9:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 39
צפיות: 455

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

כידוע נפסק להלכה שאסור לעבור ארבע אמות לפני המתפלל. ונאמרו בזה שני טעמים, אחד מפני שמבטל את כוונת המתפלל (וכמדומה שהוא הטעם העיקרי), והשני, שמפסיק הין המתפלל והשכינה. והנה כיום נהגו רבים להקל בהלכה זו, ויש שכתבו שהוא מפני שממילא אינם מכוונים, ושמעתי שדין גרמא בתי כנסיות שהיו קטנים מאוד וכמעט שלא הי...
על ידי כרמי שלי
ג' אוקטובר 16, 2018 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 51
צפיות: 2064

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

תועבת ה' כל גבה לב תאות לבו נתת לו מדוע כתב מר שרק רק הכעס משוייך ללב? אגב רוגז אינו כעס אלא חרדה כמו "רגזו ואל תחטאו" ואכמ"ל בזה בנוגע לחלק הא' צדקו דבריכם. בנוגע לחלק ב' כמדו' שהדברים אינם מדוייקים. גמ' נדרים כב, א -ב עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה קם חד ...
על ידי כרמי שלי
ג' אוקטובר 16, 2018 8:50 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 42
צפיות: 6676

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

הלום ראיתי בס' לוח הפעלים השלם (ברקלי) שמביא (בע' 13 - לוח הפָּעַל, מס' 47) כי בלשון עתיד צ"ל תָּנַחְנָה ובציווי נַחְנָה.
על ידי כרמי שלי
ג' אוקטובר 16, 2018 8:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 42
צפיות: 2072

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

יש שהעירו מד' הראשית חכמה שער היראה פט"ו:
כבוד סְפָרֶיהָ כיצד . . כשהוא מטלטלם לא יטלטלם כשאר כלים, כי אם דרך כבוד וצניעות כמטלטל בגדי המלך בפני המלך.
על ידי כרמי שלי
ב' אוגוסט 13, 2018 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת נוטה - תפילין בשבת
תגובות: 8
צפיות: 523

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

פלגינן כתב:אנשים שוכחים שר"מ מקוצי, מלבד היותו מחבר הסמ"ג, היה גם דרשן ומטיף גדול. דרוש זה הוא מסר בתפוצות ישראל להוכיח את אלו שלא הניחו תפילין כל יום.

viewtopic.php?f=7&t=25932
על ידי כרמי שלי
א' אוגוסט 12, 2018 11:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב בן ציון הלוי לכטמן - אב"ד בירות
תגובות: 39
צפיות: 4932

Re: הרב בן ציון הלוי לכטמן - אב"ד בירות

הקדשה נוספת:
בני ציון.jpg
בני ציון.jpg (5.61 MiB) נצפה 667 פעמים
על ידי כרמי שלי
א' אוגוסט 12, 2018 6:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 11
צפיות: 486

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

ומדוע לא מצינו משנה ובמגרא שידברו על הציור המצוי מאד שמי שאכל מצה ושכח להרהר "הריני מכוין לקיים מצות בוראי", או שקרא ק"ש בבית הכנסת ולא עצר לחשוב "הנני מוכן ומזומן כו'", לא יצא. מדוע דיברו חז"ל על ציורים כל כך קיצוניים? דוגמא לא כזו מוצלחת כי בזמן חז"ל אכלו מצה כל...
על ידי כרמי שלי
ו' אוגוסט 10, 2018 5:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 63
צפיות: 5101

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

ידועים דברי הרמב"ם שכל מקום שלא ידוע שהגיעו שם השלוחים צריכים לשמור יום טוב ב' ימים. מלבד הריטב"א לא ראיתי מי שחולק ואומר שתלוי בגבולות ארץ ישראל. עוד זאת ראיתי להראב"ד (אינני זוכר איפה בדיוק) שלא ראה בכל ארץ ישראל וחוץ לארץ מי שיעשה יום טוב יום אחד. ועפ"ז צ"ע מנהג העולם שע...
על ידי כרמי שלי
ד' אוגוסט 08, 2018 9:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: דרכון ותמונה חדשה של החזו"א
תגובות: 59
צפיות: 7974

Re: דרכון ותמונה חדשה של החזו"א

מותיב ומפרק כתב:דרך אגב חלק מהפריטים שציטטת הם אכן אצל יורשיו של החזו"א.. כגון המשקפיים ומקלו ועוד..

viewtopic.php?f=19&t=30486
על ידי כרמי שלי
ד' אוגוסט 08, 2018 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 69
צפיות: 3248

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

אם אין זכרוני משטה בי, באחד מקבצי "חיזוק" הראשונים (של "דירשו") כתוב בשם הגריש"א שאין הנאת לבישה. בחיפוש באוצר לא הצלחתי למצוא. לאחר חקירה צולבת זכרוני הודה שיתכן שמדובר בספר שלהי דקייטא. חיפוש באוצר העלה את עמ' 45 מעמודי האוצר, אך אין באפשרותי לראות את הטקסט המלא. הרב אליש...
על ידי כרמי שלי
ג' אוגוסט 07, 2018 1:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 582
צפיות: 49928

Re: מסורת הגננות

ספור זה ידוע לא רק בקרב הגננות. ראיתי מציינים לס' מאיר עיני ישראל ח"א ע' 154, ואינו תח"י.

יצויין כי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע הביא כן פעמים רבות באגרות קדשו (לדוגמא חי"א ע' תיד. וש"נ) בשם חותנו נ"ע.
על ידי כרמי שלי
ג' אוגוסט 07, 2018 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 582
צפיות: 49928

Re: מסורת הגננות

האם לוחות הברית עמדו בראש פסגת הר סיני כבציורים?
על ידי כרמי שלי
ה' אוגוסט 02, 2018 11:20 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 42
צפיות: 6676

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

לכאו' בלי תי"ו
על ידי כרמי שלי
ג' יולי 31, 2018 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 63
צפיות: 5101

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

הגרימ"ט ז"ל הביאם רק לענין הנהגת יום א' בא"י, ולא נחית בענינם אי' גבולותי'.
בשאלת הגבולות דן שם מלפניו ע' רמה-רמח ומעלה דלריטב"א כל תחום עו"מ בכלל א"י לענין זה.
על ידי כרמי שלי
ג' יולי 31, 2018 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 63
צפיות: 5101

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

באר נא דבריך
על ידי כרמי שלי
ג' יולי 31, 2018 12:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 63
צפיות: 5101

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

[נמצא גם בה"ב. ולעת הזאת עדיין ניתן לפתוח באתר הטאבלט]

דקתי בלשוני לומר שמסתייע לבד הוא, כסעד לשיטת הריטב"א.
על ידי כרמי שלי
א' יולי 29, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 63
צפיות: 5101

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

בעיר הקדש והמקדש ח"ג פי"ט ע' רנ-רנד מסתייע מהא להלכתא להנהיג יום א' באר"י.
על ידי כרמי שלי
ו' יולי 27, 2018 6:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צורת מגן דוד בתוך בית כנסת- וביהדות בכלל
תגובות: 70
צפיות: 6248

Re: צורת מגן דוד בתוך בית כנסת- וביהדות בכלל

האם ידוע למישהו על חידושים בענין זה של מגן דוד מעבר למה שנידון בפורום עתיק זה? אולי איזה מאמר מסכם שהתפרסם לאחרונה בהמבשר תורני גליון 499 ערש"ק פ' חקת ט' תמוז השתא (ע' ח'-י"א) , סיכם השיטות והמקורות בזה יישר כח! האם יש ביד מי להעלותו לכאן או לשלוח אליי בפרטי? חשוב לי מאוד, אך אין לי מכרים...
על ידי כרמי שלי
ו' יולי 20, 2018 5:13 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?
תגובות: 15
צפיות: 1739

Re: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?

טוב, אולי באמת לא שני מנהגים, אלא הי' מנהג שרווח אצל כלל הצבור, והיו יחידים שנהגו אחרת.
על ידי כרמי שלי
ו' יולי 20, 2018 8:41 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?
תגובות: 15
צפיות: 1739

Re: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?

ב"ה נתפרסם לאחרונה בא' השבועונים החרדיים ('משפחה' גליון 1334 - י"ב כסלו תשע"ח) ראיון שנערך עם יהודי ממשפחה לבנונית שורשית שעלו ארצה בשנות הכ"ף המאוחרות - בו (ע' 66) הוא מסביר בין הדברים, אשר (בלשונו) "כמו שיהודי שעובר דירה מבאר שבע לחצור לא מרגיש 'מהגר', ככה גם אנחנו. מבחינ...
על ידי כרמי שלי
ו' יולי 20, 2018 8:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 63
צפיות: 5101

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

נשאלתי - החוששים לדעת הרמב"ם הנ"ל ונזהרים מעשיית מלאכה דאו' ביוט"ש באר"י שמא לא היה מקום שהשלוחים מגיעים, למה לא יקלו בזה כדין ספק דרבנן, כי אולי היו השלוחים מגיעים גם שם, (וכאן אין את התי' של הר"ן בנוגע לספק מוקפות חומה, כי אין התקנה נעקרת בכך). השאלה אינה על החוששים לדעת ...
על ידי כרמי שלי
ה' יולי 12, 2018 3:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק
תגובות: 19
צפיות: 1195

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

עתה ראיתי בשם הגר"י זילברשטיין שליט"א שאין להזמין בשבת לוכד-נחשים המוכר את הנחש לצרכי רפואה, דהוי מלאכה הצריכה לגופה. ודון מן הא.
על ידי כרמי שלי
ו' יולי 06, 2018 4:30 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: איך ירושלים הכילה שתים עשרה מיליון בני אדם?
תגובות: 19
צפיות: 1183

Re: איך ירושלים הכילה שתים עשרה מיליון בני אדם?

בא' מספרי הסדרה הנפלאה "בחצרות בית ה' " [כנראה "הזכי' הגדולה, בסופו], ישנו תיאור-חשבונאי מרתק של הענין המדובר כאן, ועוד. מומלץ.
על ידי כרמי שלי
ג' יולי 03, 2018 4:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צורת מגן דוד בתוך בית כנסת- וביהדות בכלל
תגובות: 70
צפיות: 6248

Re: צורת מגן דוד בתוך בית כנסת- וביהדות בכלל

דרומי כתב:האם ידוע למישהו על חידושים בענין זה של מגן דוד מעבר למה שנידון בפורום עתיק זה? אולי איזה מאמר מסכם שהתפרסם לאחרונה


בהמבשר תורני גליון 499 ערש"ק פ' חקת ט' תמוז השתא (ע' ח'-י"א), סיכם השיטות והמקורות בזה
על ידי כרמי שלי
ה' יוני 28, 2018 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 98
צפיות: 5868

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני ש

המעשה הפותח את האשכול, כפי שמופיע בלוח עתים וזמנים דחסידי קרלין סטולין [לא נמצא באוצר] שנת ה'תשע"ג: אזא הימל.JPG ברוח הדברים דלעיל מאת אחד המיוחד שבחו"ר אתרא קדישא הדין: אשר על כן בהגלות לנו כל הני נקודות דלעיל, מסתבר יותר שאדמו"ר הר"י השיב בדברים נוקבים כדרכו, "ירושלימ'ער ה...
על ידי כרמי שלי
א' פברואר 25, 2018 9:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)
תגובות: 18
צפיות: 1459

Re: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)

שו"ת אך טוב לישראל ח"ב (כחלון. ירושלים תשע"א) סו"ס כו:
גזל דעת.JPG
גזל דעת.JPG (24.38 KiB) נצפה 650 פעמים
גזל דעת ב.JPG
גזל דעת ב.JPG (30.63 KiB) נצפה 650 פעמים
על ידי כרמי שלי
א' פברואר 25, 2018 7:45 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אזהרה מהרב מאזוז שליט"א
תגובות: 68
צפיות: 6935

Re: אזהרה מהרב מאזוז שליט"א

מסורת מעניינת נוספת בהגיית העי"ן (הגרי"א הענקין זצ"ל - 'דקדוקים בשמות בגיטין וחלופי מבטאים' שבס' עדות לישראל):
הגרי''א הענקין.JPG
הגרי''א הענקין.JPG (27.83 KiB) נצפה 2269 פעמים
על ידי כרמי שלי
א' פברואר 25, 2018 7:04 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?
תגובות: 15
צפיות: 1739

Re: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?

תגובת השבועון: כבוד הכותב הנכבד, אכן הייתה מסורת כזו בין יהודי לבנון. יש לה סימוכים הלכתיים חשובים (והיו גם חולקים). המקור הראשוני הוא שיטת הריטב"א. להלן שני מקורות: רבי משה ריישר בספרו 'שערי ירושלים': "צידון - גבול זבולון היה עד צידון ולא עד בכלל, כי צידון היא לשבט אשר, בלשון ישמעאל נקרא...
על ידי כרמי שלי
ו' פברואר 23, 2018 3:42 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 42
צפיות: 2509

Re: שינוי-משמעות המעכב במגלה

התכוונת שקורא כמוטעמת בטפחא? כי היא מוטעמת במרכא כבר לגוף הענין לא הבנתי איך יש כאן שינוי משמעות לא מוטעמת במרכא אלא במקף. אך ברור כדבריך שאין כאן שינוי משמעות, ומצד התחביר אין שום חילוק בין מקף לבין טעם מחבר. וגם כשמשנה בין טעם מפסיק למחבר או להיפך לא תמיד זה משנה את המשמעות. אופן הטעמת והדגשת התי...
על ידי כרמי שלי
ג' פברואר 20, 2018 8:34 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טלפון בזמן המגילה!?
תגובות: 13
צפיות: 809

Re: טלפון בזמן המגילה!?

אה"נ. וכדברי הרב אוצה"ח דלעיל:
אוצר החכמה כתב:אני מסופק אם הגרח"ק התכוון כמו שמשמע שם היינו שבאמת היה לשלמה המלך טלפון. בעצם זה הרי לא מסתבר לומר כך. כי למה לומר כך אולי היה לו משהו יותר משוכלל שימציאו בעוד מאה שנה?
אלא הכוונה כמ"ש שמצינו דוגמתו בעוה"ז.
על ידי כרמי שלי
ג' פברואר 20, 2018 8:28 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 42
צפיות: 2509

Re: שינוי-משמעות המעכב במגלה

מענין לענין:

הקורא "לכל-שריו" (א, ג) או "כל-ידעי" (שם יב) וכיו"ב, בנגינת תיבת "כל" כמי שמוטעמת במרכא. האם לשינוי-משמעות יחשב? דנאמר שהמשמעות הנכונה היא לכל שריו ולא להמון העם, וכשקורא כך משמע לכל שריו ולא לחלקם.
על ידי כרמי שלי
ג' פברואר 20, 2018 11:36 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טלפון בזמן המגילה!?
תגובות: 13
צפיות: 809

Re: טלפון בזמן המגילה!?

בל נשכח שבכדי לקבל הודעות טלפוניות מכל רחבי תבל צריכים שיהיו קווים פרושים (או לפחות סלולרי) בכל אותם מקומות... מה שהופך זאת להמצאה כלל-עולמית מוכרת.
על ידי כרמי שלי
ג' פברואר 20, 2018 10:55 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 42
צפיות: 2509

Re: שינוי-משמעות המעכב במגלה

א"כ שאלתך אמורה על הציבור כולו אם יצא יד"ח, ולא על אותם יחידים בלבד. וחידוש הוא. לענ"ד פשוט שהקוראים בשיבוש כמו הש"ץ יצאו (ואולי עיקר הטעם הוא כיון שלדידם שרגילים לקרוא כך באמת אין בזה שיבוש), אלא שהיחידים שקוראים כהוגן לא יצאו כיון שלדידם קרא באופן משובש (ואולי מותר רק במקום שכ...
על ידי כרמי שלי
ג' פברואר 20, 2018 10:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד: ודבריו חיים
תגובות: 5
צפיות: 493

Re: ניקוד: ודבריו חיים

בפשטות כ"ה הנכון, דמשמעו פעולה עכשווית (מבנין 'פועלים'). ואילו בפתח היינו שם-דבר.
על ידי כרמי שלי
ג' פברואר 20, 2018 10:14 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 42
צפיות: 2509

Re: שינוי-משמעות המעכב במגלה

א"כ שאלתך אמורה על הציבור כולו אם יצא יד"ח, ולא על אותם יחידים בלבד. וחידוש הוא.
על ידי כרמי שלי
ג' פברואר 20, 2018 9:50 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 42
צפיות: 2509

Re: שינוי-משמעות המעכב במגלה

לענין שינוי שאין הענין מעיד על משמעותו, אלא שאינו ניכר לציבור משום שאינם מדקדקים בזה, וכגון דגש, לכאורה הוא כמו הקורא לאלפין עינין שאין להגישו כש"ץ, שכתבו האחרונים שאם כל הציבור אומרים כך מותר, ובזה כשאומר "מארה" במקום "מהרה" אין בזה שינוי מחמת שכך רגילים לומר שם. ולכאורה ה...
על ידי כרמי שלי
ג' פברואר 20, 2018 7:49 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 42
צפיות: 2509

Re: שינוי-משמעות המעכב במגלה

[בחזרה לעיקר הנדון:]

ומה בדבר הקורא "תפארת גדולתו" (א, ד) בלמ"ד רפוי', שמשמעה מלשון גדילה וקשירה?

כללו של דבר: האם שינוי-משמעות המעכב הקריאה היינו דווקא שינוי בוטה הברור לכל, כדוגמת נפל-נופל ישב-יושב. או אף שינוי דק הניכר לחדי-אוזן בלבד.

עבור לחיפוש מתקדם