החיפוש הניב 206 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיים סגל
א' דצמבר 09, 2018 11:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 73
צפיות: 822

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עשיתי חיפוש [בלי קידומות] ונמצאו בש"ס עוד 35 'קטליה' מלבד 2 שכאן ומתוכם: 29 במשמעות 'הֲרָגוֹ' עוד 3 [אותו ענין מופיע בג' מקומות] שהכוונה כמו כאן, 'מרי דוראי אמר לי זיל קטליה לפלניא'. וכן עוד אחד נוסף במשמעות זו [סנהדרין עג:] עוד שתים [סנהדרין עח: פא:] שהמשמעות 'הריגתו', כמובן שהניקוד של 'קטליה'...
על ידי חיים סגל
א' דצמבר 09, 2018 10:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 73
צפיות: 822

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

במעשה דר' פנחס בן יאיר הוקשה לי, במה שטענו הנהר שהוא ודאי עושה רצון קונו, משא"כ ר' פנחס ספק עושה, והיינו שמא לא יצליח במשימתו לשחרר השבויים. והלא ידוע שאין הקב"ה דורש תוצאות אלא השתדלות, וא"כ במה שעושה ר' פנחס בן יאיר כל השתדלותו הרי הוא עושה ודאי רצון קונו, ומדוע נחשב כ'ספק עושה רצון...
על ידי חיים סגל
ש' דצמבר 01, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי המשנה ברורה באיסור נטילה מעל גבי אילן בשבת
תגובות: 2
צפיות: 95

Re: בדברי המשנה ברורה באיסור נטילה מעל גבי אילן בשבת

בקובץ המאתיים של קובץ בית אהרן וישראל התפרסם מאמר מקיף בנושא הנחת חפצים על האילן בערב שבת, וכמדומני שהוא נוגע בשאלות שעוררת
הנה קישור להורדת כל הקובץ: download/file.php?id=66952
על ידי חיים סגל
ג' נובמבר 27, 2018 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה
תגובות: 49
צפיות: 9474

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

ב"ה מוקטר מוגש לשמי... אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום (מנחות קי.) זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, תרננה שפתינו קול תודה להשי"ת על רוב טובו וחסדיו עד הלום וכי הגיענו לגליון המאתיים של קובץ בית אהרן וישראל. מצורף בזה לכלל לומדי וקוראי הקובץ המתענג תמיד על טובו, גליון מוגדל ועשיר מזן...
על ידי חיים סגל
ב' נובמבר 26, 2018 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית דברים ליורש החוב, האם מותרת?
תגובות: 2
צפיות: 132

ריבית דברים ליורש החוב, האם מותרת?

מי שלווה מאדם ומת, והוריש החוב ליורשיו, האם מותר לו ליתן ריבית דברים ליורשים שירשו החוב [כגון להקדים להם שלום כשלא היה רגיל בזה קודם לכן] - כיון שכעת הם המלווים שלו, או שמא כיון שאת זכות ההלוואה קיבל מהאב, והיורשים אינם יכולים לתבעו החוב עד בא הזמן שקבע עם האב, אין היורש נחשב כלל כ'מלוה'?
על ידי חיים סגל
ה' נובמבר 22, 2018 3:03 pm
פורום: חנוכה
נושא: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?
תגובות: 12
צפיות: 826

Re: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?

כן הוכיח בחי' מהרצ''א ממש''כ הראשונים ז''ל דשיעור השמן הוא שמינית הביצה, וכן שי' הגרח''ק, אך זה תמוה מהשמטת הראשונים וכדהעיר כבר בבני יששכר. ובאמת בחי' המאירי מפו' שזה קצת פחות משמינית הביצה, והעירותי מזה באשכול דומה. איפה מופיע שזו שיטת הגרח״ק? בהערות תורת המועדים על השונה הלכות סי' תער"ב הע'...
על ידי חיים סגל
א' נובמבר 18, 2018 12:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1097
צפיות: 80797

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עובדיה חן כתב:מה הן עשרה מאמרות שברה הקב"ה את העולם?

נאמר 9 פעמים ויאמר בבריאת העולם, ו'בראשית' נמי מאמר
על ידי חיים סגל
א' נובמבר 18, 2018 10:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 9261

Re: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ

גם אני מצטרף לבקשה מהמנהלים לשנות את הכותרת ולהפריד בין הדבקים
זה עוול למשניות קהתי אשר אלפי יראים ושלמים לומדים בו, בשונה משטיינזלץ שהוא בבל יראה ובל ימצא אצל החרדים
על ידי חיים סגל
ש' נובמבר 17, 2018 9:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 34
צפיות: 1588

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

יש גם את הוורט שלו למה הנביא אמר לאשה השונמית, 'שאי בנך' הלא כבר היה גדול ויכל ללכת לבד, אלא, שהתחיית המתים עשתה אותו חי, אבל לא עשתה אותו בריא, והרי הוא היה חולה.. שמעתי מהגרי"ז (בהגרש"מ) דיסקין שהוורט הזה נאמר על ישיבת קמניץ לפני שנים שעשו חיזוק והביאו הרבה בחורים חדשים, ועל זה נאמר הוו...
על ידי חיים סגל
ג' נובמבר 13, 2018 10:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה א' לפנינו, רגל א' נבילה, ורגל א' כשרה למהדרין
תגובות: 6
צפיות: 287

Re: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה אחת לפנינו, רגל אחת נבילה, ורגל אחת כשרה למהדרין

עושה חדשות כתב:
חיים סגל כתב:מסתבר שזה נידון מפורש, אך מחיפוש מלמעלה לא מצאתי בזה, ואשמח למ"מ
עי' חמדת שלמה יו"ד סי' ז אות ו, משיב דבר ח"ב סי' יד, ובהערות הגרשז"א על הש"ש א,כב.

ישר כח גדול!
על ידי חיים סגל
ב' נובמבר 12, 2018 6:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה א' לפנינו, רגל א' נבילה, ורגל א' כשרה למהדרין
תגובות: 6
צפיות: 287

Re: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה אחת לפנינו, רגל אחת נבילה, ורגל אחת כשרה למהדרין

עוד אפשרות פשוטה זה רגל אחת אבר מן החי, ואז שחט וחתך רגל שניה. אם חתך לא את כל הרגל שאז נעשית טריפה. אכן. אבל החידה היא 'אחת נבילה' ו'אחת כשירה' וכמובן, שעיקר שאלתי היא לא ההכי תמצי, אלא באמת רציתי לדעת האם אני צודק. לפי דבריך תמיד מותר לאכול בני מעיים גם בכה"ג דכמונח בדיקולא דמי. ישר כח על הר...
על ידי חיים סגל
ב' נובמבר 12, 2018 4:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה א' לפנינו, רגל א' נבילה, ורגל א' כשרה למהדרין
תגובות: 6
צפיות: 287

חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה א' לפנינו, רגל א' נבילה, ורגל א' כשרה למהדרין

תשובה: שחט רוב הסימנים, ואח"כ חתך ממנה רגלה, ושוב חזר ושחט מיעוט אחרון. לפי שיטת רש"י ודעימיה הרי שהייה במיעוט בתרא איבעיא דלא איפשטא ולחומרא, אך מסתבר שאין יכולה שחיטה זו לפסול אבר שכבר נחתך מהבהמה.
מה דעתכם?
מסתבר שזה נידון מפורש, אך מחיפוש מלמעלה לא מצאתי בזה, ואשמח למ"מ
על ידי חיים סגל
ב' נובמבר 05, 2018 11:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט
תגובות: 12
צפיות: 587

Re: תמיהה עצומה בדברי הביאור הלכה בסי' שיט

אכן תמיהה עצומה,
ואכן ראה בשו"ע הרב בסי' שי"ט ובסי' שכ"ד שדקדק וכתב כדרך הלבוש ודעימיה
והאריך בזה במגדנות אליהו ח"ב סי' ק'
על ידי חיים סגל
א' נובמבר 04, 2018 5:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתובה שהושמטו ממנה התיבות 'איזון ואפרנס'
תגובות: 10
צפיות: 704

Re: כתובה שהושמטו ממנה התיבות 'איזון ואפרנס'

ככל הידוע לי, הנוסח "אזון ואפרנס" הוא תקנה מאוחרת ואינו חלק מהותי בכתובה (רשב"א בתשובה, ושו"ע קיד, יב, וחו"מ ס, ג). אך כעת ראיתי בנחלת שבעה, שטרות, יב, שכותב: "ועל כן לפי זה אם שכח הסופר בכתובה ואיזון או ואפרנס הכתובה פסולה, כי שמא יטעו לומר שבכיון לא נכתב והתנאי כך הי...
על ידי חיים סגל
א' נובמבר 04, 2018 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתובה שהושמטו ממנה התיבות 'איזון ואפרנס'
תגובות: 10
צפיות: 704

כתובה שהושמטו ממנה התיבות 'איזון ואפרנס'

לפלא בעיני שעדיין לא נפתח אשכול על הסערה העונתית - או שמא נפתח ולא מצאתיו. עכ"פ כך התפרסם בימים האחרונים: לבית ההוראה של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן בבני ברק, מחשובי פוסקי ההלכה בדורנו, הגיע אמש (חמישי) אברך בשליחות הגרב"ד פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז', וטען בפניו כי בכתובתו נמצא שחסרים שני ה...
על ידי חיים סגל
ה' נובמבר 01, 2018 8:27 am
פורום: עזר אחים
נושא: יורשים של ירושה גדולה - מבקשים עזרה תורנית לקבלת הירושה
תגובות: 4
צפיות: 509

יורשים של ירושה גדולה - מבקשים עזרה תורנית לקבלת הירושה

קיבלתי: במשפחתנו קיים סכסוך גדול על ירושה, ואולם להסביר כאן כל השאלה בפרוטרוט ייקח הרבה מקום ועל כן פתחנו לצורך זה אתר מיוחד בהסבר של כל העובדות ובצירוף מסמכים (כמובן במחיקת כל השמות) והבאנו את כל הצדדים שניתן לעיין בהם, תמצא אותה כאן: http://www.yerusha.co.uk לאלו שהגישה לאתר חסום ניתן לקבל כל התוכ...
על ידי חיים סגל
ג' אוקטובר 30, 2018 1:45 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 247
צפיות: 18772

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

אכן נפלא ומרגש ביותר! ובעיקר, שחלק מהדברים המובאים הם ממש 'והחי יתן אל ליבו', כל אחד ואחד יכול להתחזק בדברים אלו, אף אחד לא מצפה מאדם רגיל שיתנהג עם שונאיו כצדיק זה, או שיגיע כמוהו להשגות בתורה הק', אך למשל לתת מילה טובה לשני כמעט כל אחד מסוגל! רק צריך לחשוב על זה וקצת להתאמץ! אנא הוסיפו לכתוב מאורח...
על ידי חיים סגל
א' אוקטובר 28, 2018 7:27 pm
פורום: ימות עולם
נושא: העיר ווילפולי- גליציה
תגובות: 4
צפיות: 909

Re: העיר ווילפולי- גליציה

יש ספר 'שלשלת הזהב' על משפחת בריזל שמוצאה מעיר זו, אני מאמין שיש שם חומר
על ידי חיים סגל
ש' אוקטובר 27, 2018 10:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הג"ר לוי יצחק הלפרין זצ"ל ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה.
תגובות: 31
צפיות: 2449

Re: הג"ר לוי יצחק הלפרין זצ"ל ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה.

בנו הגאון אברהם משה שליט"א מרמות, הוא בנו היחיד?
על ידי חיים סגל
ה' אוקטובר 25, 2018 7:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שטר הלוואה בהיתר עיסקה
תגובות: 2
צפיות: 166

שטר הלוואה בהיתר עיסקה

אני צריך שטר הלוואה בהיתר עיסקה, כלומר, לא היתר עיסקה כללי, אלא עיסקה פרטית בין שתי אנשים, שיוכלו למלאות שם בבירור את כל פרטי ההלוואה, וסכום ההתפשרות.
אודה למי שיעזור לי, כי ברשת מצאתי רק נוסחאות כלליות
על ידי חיים סגל
ג' אוקטובר 23, 2018 12:10 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מבצע לימוד עם מילגות
תגובות: 2
צפיות: 385

Re: מבצע לימוד עם מילגות

נזכרת קצת מאוחר.
ההרשמה נסתיימה!
על ידי חיים סגל
ב' אוקטובר 15, 2018 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 24
צפיות: 2920

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

ישר כח!
אכן השערתי היתה נכונה. וכנראה לפניו היתה מהדורה אחרת מזו שהבאת, או שדברים אלו מודפסים בעוד מקום בין דרשותיו לשבת שובה, ושם שלטה יד הצנזור.
על ידי חיים סגל
ב' אוקטובר 15, 2018 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 24
צפיות: 2920

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

ראיתי בכת"י של גדול אחד מלפני כמאתיים שנה שכותב כך: והרב חיד"א זצוק"ל הקשה על התנא בדרוש שבת תשובה, מאי קאמר העושה מצוה אחת, דגם אם אדם הרהר תשובה בלבו מיד הרי הוא צדיק גמור, כמ"ש פ"ב דקדושין (מט:) ע"מ שאני צדיק מקודשת, וגם שכתבו הפוסקים שהיא ספק מקודשת, היינו משום דלא ...
על ידי חיים סגל
ד' אוקטובר 10, 2018 5:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1097
צפיות: 80797

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הרמב"ם אמר לבנו בשעת מיתתו אני יוצא היום מהעה"ז ונכנס לעה"ב, וי"א שהרי"ף אמר כך לבנו
על ידי חיים סגל
ב' אוקטובר 08, 2018 8:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפור פלא מובא בספר מאורות ד היומי - מישהוא יודע יותר פרטים?
תגובות: 4
צפיות: 377

Re: סיפור פלא מובא בספר מאורות ד היומי - מישהוא יודע יותר פרטים?

בדקתי בספר ואין שום תוספת למקור הדברים.
אולי תפנה למכון מאורות הדף היומי
על ידי חיים סגל
ה' אוקטובר 04, 2018 2:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1097
צפיות: 80797

Re: משה רבינו נצטער על זה שבניו לא ירשו מקומו

ישר כח!
במדב"ר שבידי [ורשא] מסתיים בפרק כ"ג?
על ידי חיים סגל
ה' אוקטובר 04, 2018 2:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה
תגובות: 7
צפיות: 325

Re: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה

הוה אמינא כתב:
ברי היזיקא כתב:עיין מאורות הגר"א זבחים פ"ה מ"ו ותראה שגם קנינו שקנה קנין אוכל בתרומה

בתרומה היינו בו, מהיכ"ת שגם בקודש אוכל?

כמובן שלכך התכוונתי, שמה שקניינו שקנה קניין אוכל בתרומה מפורש במשנה ביבמות,
אולי גם קדשים מפורש ויש לבדוק.
על ידי חיים סגל
ה' אוקטובר 04, 2018 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה
תגובות: 7
צפיות: 325

Re: האם עבדים אינם אוכלים קדשים??? תימה רבה

אולי אזיל רק על 'קניינו שקנה קניין' שהם לא אוכלים בקדשים, לא בדקתי אם אכן כך, אני נותן לך כיוון לחיפוש....
על ידי חיים סגל
ה' אוקטובר 04, 2018 11:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1097
צפיות: 80797

משה רבינו נצטער על זה שבניו לא ירשו מקומו

ראיתי מצוטט כך בשם מדרש, ולא הצלחתי למצוא, אשמח לעזרה
על ידי חיים סגל
ד' אוקטובר 03, 2018 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איגרת הרא"ש לבניו
תגובות: 1
צפיות: 123

איגרת הרא"ש לבניו

ראיתי מצוטט דברי מוסר שכתב הרא"ש באיגרת לבניו, האם מופיעה באיזה מקום?
[אין הכוונה ל'ארחות חיים', כי הציטוט אינו מופיע שם]
על ידי חיים סגל
ד' אוקטובר 03, 2018 12:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?
תגובות: 6
צפיות: 256

Re: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?

ישר כח.
מצאתי לר' רפאל קנצלבויגן בירחון 'תורה שבעל פה' שמתרגם במדרש זה: 'אדון בית המדרש'.
על ידי חיים סגל
ד' אוקטובר 03, 2018 11:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?
תגובות: 6
צפיות: 256

Re: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?

אב בבינה כתב:ומקורו מהמדרש הידוע על הגזירה לבנות בית המקדש

ישר כח, אפשר מ"מ?
על ידי חיים סגל
ד' אוקטובר 03, 2018 11:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?
תגובות: 6
צפיות: 256

מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?

תואר זה מופיע בכמה ספרים כתואר לאדם גדול, מה פירושו?
על ידי חיים סגל
ד' אוקטובר 03, 2018 11:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1097
צפיות: 80797

Re: ביום פטירת הצדיק אין שום צדיק דורש בגן עדן אלא הוא

אני צריך מקור קדום, ראיתי מציינים מעבר יבוק, אך לא מצאתי שם לע"ע
על ידי חיים סגל
ד' אוקטובר 03, 2018 11:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1097
צפיות: 80797

ביום פטירת הצדיק אין שום צדיק דורש בגן עדן אלא הוא

מה מקור הדברים?
על ידי חיים סגל
ד' אוקטובר 03, 2018 10:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לדרשת חז"ל - שלמה שהיה עשיר הוא יכול לשבח התורה/החכמה יותר מזהב וכסף
תגובות: 2
צפיות: 120

Re: מקור לדרשת חז"ל - שלמה שהיה עשיר הוא יכול לשבח התורה/החכמה יותר מזהב וכסף

משהו כעין זה מדרש רבה דברים - פרשה א פסקה ה ד"א אילו אחר אומר (קהלת ג) את הכל עשה יפה בעתו היו אומרים זה לא אכל מאומה מימיו והוא אומר את הכל עשה יפה בעתו אלא שלמה שכתוב בו (מלכים א י) וכלכלו הנציבים האלה וגו' ולא יעדרו דבר מאי ולא יעדרו דבר א"ר חמא בר חנינא שהיו מביאין לו תרדין בימות החמה...
על ידי חיים סגל
ד' אוקטובר 03, 2018 10:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור לדרשת חז"ל - שלמה שהיה עשיר הוא יכול לשבח התורה/החכמה יותר מזהב וכסף
תגובות: 2
צפיות: 120

מקור לדרשת חז"ל - שלמה שהיה עשיר הוא יכול לשבח התורה/החכמה יותר מזהב וכסף

אני צריך מקור לדרשת חז"ל - שלמה שהיה עשיר הוא יכול לשבח התורה/החכמה יותר מזהב וכסף
או משהו כעין זה

עבור לחיפוש מתקדם