החיפוש הניב 268 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיים סגל
ג' מרץ 19, 2019 2:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פסק חדש של הגדולים לאסור אייפון מוגן- חודש אדר תשע''ט
תגובות: 55
צפיות: 1273

Re: פסק חדש של הגדולים לאסור אייפון מוגן- חודש אדר תשע''ט

יהודה בן יעקב כתב:האם המכתב פורסם באיזה מערכת עיתונית?
כלומר, האם יש עדה [או ועדת רבנים של עיתון מסויים] שעומדת מאחורי מכתב זה?

יש בעיה לשלוח את זה לעיתונים, כי זה אמור לעבור במייל/וואטסאפ מהמכשיר המוגן של גבאי הגדולים - אל המערכת
על ידי חיים סגל
ב' מרץ 11, 2019 11:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?
תגובות: 53
צפיות: 4113

Re: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?

בחסימה של נתיב הם לא מאשרים בשום אופן אתר זה
באלו חסימות כן מאשרים?
על ידי חיים סגל
ב' מרץ 11, 2019 4:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?
תגובות: 53
צפיות: 4113

Re: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?

ראיתי בחנויות הספרים ספר שיצא לאור על ידם
אם אכן מדובר באותו אתר - שהבנתי מכאן שהוא פסול - איך הספר נמכר בחנויות "משלנו"?
על ידי חיים סגל
ו' מרץ 08, 2019 12:52 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אכילה לפני קריאת המגילה
תגובות: 14
צפיות: 387

Re: אכילה לפני קריאת המגילה

לא מובן למה השאלה נתעקם לשאלה אחרת לגמרי אם נשים מתענות בתענית אסתר או לא - השאלה פשוט כפשוטו האם מותר לחלק למתפללי ביהמ"ד מיד אחר מעריב לפני מגילת אסתר מזונות וקאוו"ע כדי להפסיק התענית ולחזק כוחותיהם כדי שישמעו המגילה בקל ובשמחה - בפשטות במג"א נראה דטעימה מותר - ושמעתי מהרבה רבנים ש...
על ידי חיים סגל
ה' מרץ 07, 2019 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת האם על העובר
תגובות: 18
צפיות: 338

Re: השפעת האם על העובר

לא הבנתי ההנהגה זו שלא לילך לגן החיות, וכי גרע מילד שכבר נולד שמביאים אותו לגן החיות?
על ידי חיים סגל
ד' מרץ 06, 2019 2:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2399
צפיות: 245334

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי שהיו עשרה אנשים בביהכנ"ס בשעת קריאת המגילה, וצריך לבדוק - האם בשעת הקריאה היו כל האנשים ערים - דאז לא יצעו יד"ח בקריאת המגילה, אבל אם יתברר שאחד מהעשרה אנשים ישן בשעת הקריאה - אז כולם יצאו יד"ח חוץ מאותו ישן? פשוט ביותר - שו"ע סי' תרצ"א סעיף ח': אין קורין בצבור במ...
על ידי חיים סגל
ד' מרץ 06, 2019 12:18 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אכילה לפני קריאת המגילה
תגובות: 14
צפיות: 387

Re: אכילה לפני קריאת המגילה

לא רק בחו"ל, אלא בכל ערי הפרזות, ועיין:
http://tablet.otzar.org/pages/?&restore ... book=50466
על ידי חיים סגל
א' פברואר 17, 2019 2:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: חשש קלי הבישול בבישול אחר אפיה
תגובות: 28
צפיות: 531

Re: בישול אחר אפיה

אולי כי בקולייס די בהדחה
על ידי חיים סגל
ו' פברואר 15, 2019 9:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: משנ"ב סימן שס"ב סקמ"א - שימוש בקבוצת אנשים למחיצה בשבת
תגובות: 0
צפיות: 79

משנ"ב סימן שס"ב סקמ"א - שימוש בקבוצת אנשים למחיצה בשבת

בשו"ע סי' שס"ב נתבאר שאפשר להשתמש בבני אדם כמחיצה בשבת, אמנם צריך שלא ידעו שעושים מהם מחיצה. וכתב המג"א: אפי' הולכים בפעם א' והוא מהלך ביניהם מבינים שעושה לשם מחיצה כלומר, שאם הוא מהלך [בנושאו משא] בין האנשים הרי הם מבינים שהם משמשים למחיצה ואסור. והמשנ"ב הביא דבריו כך: אם לא היה...
על ידי חיים סגל
ד' פברואר 13, 2019 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 68
צפיות: 1246

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכה ובשמעתתא ◆

מפורש שחייב - גמרא שבת דף ח' סוף ע"ב. ומשם ברמב"ם [שבת פי"ב הי"ד]:
המעביר חפץ מתחלת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים אף על פי שהעבירו למעלה מראשו חייב

בשו"ע כמדומני דליתא, כי אין מגמתו להאריך בדיני חיוב כיון דממילא אסור
על ידי חיים סגל
ב' פברואר 11, 2019 4:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?
תגובות: 10
צפיות: 209

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

אולי כוונתו לא לחמץ בעין [איזה מין רפואה יכולה להיות בפת שאינה במצה?] אלא לחמץ נוקשה או בתערובת. שמזה נעשה תרופה. וא"ש. נראה לך סביר כך לסתום 'חמץ' ונבין מעצמנו שמדובר בדרבנן? לשאלתך איזה רפואה - לפי הבנתי אין הכוונה שהחמץ מרפא אותו, אלא מדובר בכגון שהקטן מפונק ואינו אוהב לאכול מצה, וכדי שיקבל...
על ידי חיים סגל
ב' פברואר 11, 2019 1:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?
תגובות: 10
צפיות: 209

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

עזריאל ברגר כתב:אכן אדמו"ר הזקן מתיר במפורש לומר לנכרי להאכיל חמץ בפסח לתינוק חולה שאין בו סכנה, כמבואר בסימן תנ סעיפים כד-כו.

זה ניחא, עיקר הקושי שמתיר אף ע"י ישראל בליכא נכרי.
והיום ראיתי שכבר נתקשה עליו בתהל"ד סי' שמ"ג
על ידי חיים סגל
ב' פברואר 11, 2019 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?
תגובות: 10
צפיות: 209

Re: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

א. אולי מ"ש "צריך לחמץ" כוונתו שיש בזה חשש פקו"נ? ב. מה כתבו פוסקים אחרים בסוגיא זו? א. זה לשונו: מכל מקום בחולי שאין בו סכנה על כל פנים מותר ... ב. זה מה שאני מבקש מחכמי הפורום שיחכמוני, ואם איני טועה - חביבה עליך תורת השו"ע הרב, עיין נא מש"כ בסי' ת"נ, גם שם יש מ...
על ידי חיים סגל
ב' פברואר 11, 2019 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?
תגובות: 10
צפיות: 209

מדוע מותר להאכיל לקטן שהוא קצת חולה - חמץ בפסח?

בחיי אדם ח"א כלל ס"ו סעיף ט' כתב: ואם התינוק חולה, יש לסמוך על הפוסקים דמתירין איסור דרבנן לקטן. ואף על גב דבבריא לא סמכינן עלייהו, מכל מקום בחולי שאין בו סכנה על כל פנים מותר לומר לנכרי שיאכילנו. ואם צריך לחמץ בפסח, אם אפשר שיוליך הקטן לבית הנכרי ושם יאכילנו, מוטב. ואם אי אפשר לו להוליך א...
על ידי חיים סגל
ד' פברואר 06, 2019 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת ה'מפית' מתוך ה'כוס' בשלחן שבת - בורר?!
תגובות: 7
צפיות: 308

Re: הוצאת ה'מפית' מתוך ה'כוס' בשלחן שבת - בורר?!

כבר אמר חכם אחד, שהנכנס למקוה בשבת אסור לו לצאת ממנה מחשש בורר... לגופם של דברים, החשש מוזר מאוד. ברירה אינה שייכת אלא בדברים המעורבים, וכאן אין שום תערובת. דבריך הזכירו לי בדיחה ששמעתי מהדרשן הנודע רא"מ מלאך שליט"א, מקווה שזה בסדר להביא בפורום, בכל זאת התחיל חודש אדר: אבא העיר את בנו לתפ...
על ידי חיים סגל
ג' פברואר 05, 2019 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת בורא מיני בשמים בהבדלה.
תגובות: 4
צפיות: 152

Re: ברכת בורא מיני בשמים בהבדלה.

ב) האם א''א שהמבדיל יברך את ברכת הבשמים, ואחד מן השומעים יריח, כשם שאפשר שהמבדיל יברך הגפן ואחד השומעים ישתה את היין (כמו שאנו עושים בתשעת הימים)? שו"ע או"ח סוף סי' רצ"ו מי שאינו מריח אינו מברך על הבשמים אא"כ נתכוין להוציא בני ביתו הקטנים שהגיעו לחינוך או להוציא מי שאינו יודע. מ...
על ידי חיים סגל
ג' פברואר 05, 2019 5:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת בורא מיני בשמים בהבדלה.
תגובות: 4
צפיות: 152

Re: ברכת בורא מיני בשמים בהבדלה.

ב) האם א''א שהמבדיל יברך את ברכת הבשמים, ואחד מן השומעים יריח, כשם שאפשר שהמבדיל יברך הגפן ואחד השומעים ישתה את היין (כמו שאנו עושים בתשעת הימים)? שו"ע או"ח סוף סי' רצ"ו מי שאינו מריח אינו מברך על הבשמים אא"כ נתכוין להוציא בני ביתו הקטנים שהגיעו לחינוך או להוציא מי שאינו יודע. מ...
על ידי חיים סגל
א' פברואר 03, 2019 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2399
צפיות: 245334

Re: אשכול אביעה חידות

משה דוויק כתב:מתי מילה שלא בזמנה דוחה שבת?

מה התשובה?
על ידי חיים סגל
א' פברואר 03, 2019 1:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצא ס"ת מושלך על הארץ האם אין מוטל עליו להגביהו ורק אח"כ להתקשר למשטרה?
תגובות: 14
צפיות: 518

Re: מצא ס"ת מושלך על הארץ האם אין מוטל עליו ראשית להגביהו ורק אח"כ להתקשר למשטרה?

אני חורג מהאשכול לרגל השאלה השניה שבקובץ זה לכאורה הרי הנהג פטור מהנזק שהרי חילל שבת וקלב"מ? אך לכאורה אין בעיה בכך, שהרי שיטת כמה ראשונים שאף הפטור בקלב"מ חייב לצאת ידי שמים, ושפיר אפשר לגבות ממנו כיון שרוצה לשלם, ובאמת חייב לעשות כן לצי"ש. אמנם הנה כידוע התוס' כתבו שלכן לא רצה רבא ל...
על ידי חיים סגל
ג' ינואר 29, 2019 2:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 286
צפיות: 41348

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

בספר משפט המזיק כתב: דין זה של קלב"מ שייך בזמנינו, באחד שלע"ע אינו שותומ"צ שפגע ברכבו בנסיעתו בשבת, שפטור לשלם על ההיזק מדין קלבדר"מ.... ולאחרונה יצא ספר ממחבר אחד ששייך לחוגי הקנאים, וסבר שאין זה מן הראוי לדבר מ'חילוני', ולכן כשהביא הלכה זו בשם משפט המזיק, שיפץ את הסיפור וכתב שמ...
על ידי חיים סגל
ב' ינואר 28, 2019 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו
תגובות: 3
צפיות: 110

Re: איסור אכילה קודם שיתן לבהמתו

מדוע השמיטו השו"ע? ואין לומר דלא ס"ל, דהרי לענין הפסק בין ברכה לאכילה כן הכשיר משום גביל לתורא, וכן בסי' של"ג גבי מצילין מזון ג' סעודות התיר גם לבהמה ג' סעודות והוא מטעם איסור אכילה קודם בהמתו כמ"ש בביאור הלכה שם. צ"ל של"ד ואגב, ללא קשר לתמיהתך שבמקומה עומדת - כבר תמהו...
על ידי חיים סגל
ש' ינואר 26, 2019 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 3362

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

אם אתה מדבר על עו"א אז אני לא יודע מה אתה רוצה
נכון שכתוב למטה כ'לוגו' שמות הסניפים, אך בגוף המודעה מופיע ברור שהמכירה היא בסניף בני ברק
כשקראתי את המודעה מיד שמתי לב לכך, ולא הוטעיתי לדקה, כעת חשבתי אולי טעיתי ובדקתי שוב
נראה לי שאתה מגזים.....
על ידי חיים סגל
ש' ינואר 26, 2019 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנחת שקיות נילון סמוך לאש בשבת כדי שיתפוצצו ויכבו את האש
תגובות: 3
צפיות: 170

Re: הנחת שקיות נילון סמוך לאש בשבת כדי שיתפוצצו ויכבו את האש

קו ירוק כתב:כאן המקום שוב להצטער על שפלות הדורות: 'משנה ברורה-דרשו'...

לא הבנתי מה השפלות בזה
שאלתי במקומה עומדת על מקור הדברים
על ידי חיים סגל
ו' ינואר 25, 2019 7:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2399
צפיות: 245334

Re: אשכול אביעה חידות

אני רואה שאתה לא כ"כ פשטן, ואיני מצליח לירד לסוף כוונתך, כשאני מבקש לגוי למול - אני מבקש לו לעשות חבלה, כי לא שייך שגוי ימול, ולכן אף שלי עצמי מותר למול כי אני עושה 'מילה' לבקש לגוי למול אסור לי כי אני מבקש לו לעשות 'חבלה'. כשאני מבקש לו לצאת מחוץ לתחום - איזה איסור אני מבקש לו? ממה נפשך - לי ע...
על ידי חיים סגל
ה' ינואר 24, 2019 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנחת שקיות נילון סמוך לאש בשבת כדי שיתפוצצו ויכבו את האש
תגובות: 3
צפיות: 170

הנחת שקיות נילון סמוך לאש בשבת כדי שיתפוצצו ויכבו את האש

בשו"ע סימן של"ד נפסק שגרם כיבוי מותר (במקום פסידא) ולכן מותר להניח כלים מלאים מים סביב האש אף שיתפוצצו מחום האש ויכבו את הדליקה. וראיתי במשנ"ב של דרשו שהביאו משמו של האור לציון, שדווקא כלי זכוכית וכדו' מותר להניח, אבל כלי פלסטיק או נילון וכדו' שהם חומרים דליקים, הרי מלבד גרם כיבוי יש ...
על ידי חיים סגל
ה' ינואר 24, 2019 1:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2399
צפיות: 245334

Re: אשכול אביעה חידות

אני לא מצליח להבין, איזה הבדל עקרוני אתה מוצא (לענין חידתך), בין מילה לבין עירובי תחומין. לענ"ד, מה שתגיד שם תגיד כאן, ומה שתגיד כאן תגיד שם. אפרט: כשאתה מצווה לגוי [למול] אתה מצווהו לעשות באופן שאין המצוה מתקיימת, ואינני רואה שום צד בעולם שלא יהא איסור אמירה לעכו"ם בזה. גם מי שיחלוק על ה...
על ידי חיים סגל
ה' ינואר 24, 2019 9:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2399
צפיות: 245334

Re: אשכול אביעה חידות

הרי כתבתי שהאמרי בינה מתיר ע"י גוי, וכי יתיר למול ע"י גוי?! לדעתי, מדבריך אפשר להבין שכביכול, אילו הי' מותר בשבת לומר לגוי למול, אז גם הי' ניתן לצאת בזה ידי חובת מילה, ולכן אתה שואל בפליאה (שאינה במקום): "כי יתיר למול ע"י גוי?!" הבנת נכון את דברי! ופליאתי במקומה עומדת! לענ&...
על ידי חיים סגל
ד' ינואר 23, 2019 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2399
צפיות: 245334

Re: אשכול אביעה חידות

ישר כח על התשובה המעניינת, אך לא התכוונתי לזה - הרי כתבתי שהאמרי בינה מתיר ע"י גוי, וכי יתיר למול ע"י גוי? וגם בזה הדברים פשוטים ואין כאן חידוש - כיון שאין כאן את דחיית השבת ע"י המצוה, אני מדבר על חידוש!! כי מדובר בעושה היהודי דבר היתר בשופי [לאדם זה!] ללא שום דחיית השבת, פשוט מותר בת...
על ידי חיים סגל
ד' ינואר 23, 2019 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2399
צפיות: 245334

Re: אשכול אביעה חידות

חידה מאוד מעניינת:
כיצד יתכן שמותר ליהודי לעשות בעצמו דבר בשבת, ומאידך יהא אסור לו לבקש לגוי לעשות זאת מדין 'אמירה לעכו"ם שבות'?
[ספק של רעק"א, מאידך האמרי בינה פשיטא ליה שאין איסור אמירה לעכו"ם בכה"ג].
על ידי חיים סגל
ד' ינואר 16, 2019 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לצאת ידי חובה בשמיעה דרך הטלפון מאדם שנמצא ביום לפני
תגובות: 9
צפיות: 295

Re: לצאת ידי חובה בשמיעה דרך הטלפון מאדם שנמצא ביום לפני

כמובן שהשאלה היתה אילו שמיעה בטלפון נחשבת לשמיעה, הנידון הוא האם תפילה רגילה קשורה דווקא ליום
על ידי חיים סגל
ד' ינואר 16, 2019 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לצאת ידי חובה בשמיעה דרך הטלפון מאדם שנמצא ביום לפני
תגובות: 9
צפיות: 295

Re: לצאת ידי חובה בשמיעה דרך הטלפון מאדם שנמצא ביום לפני

לא מבין מדוע יש צד שלא, וכי תפילה קשורה ליום? תכל'ס מדין שומע כעונה הוא שומע כעת תפילת מעריב
על ידי חיים סגל
ב' ינואר 14, 2019 7:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 226
צפיות: 78855

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

אני חושב שכדאי לפרסם כמה מנויים יש כרגע לירחון, כדי לדעת אם שווה לפרסם שם
על ידי חיים סגל
ב' ינואר 14, 2019 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיה לטפטף מים רותחים על הפלטה בשבת?
תגובות: 4
צפיות: 253

האם יש בעיה לטפטף מים רותחים על הפלטה בשבת?

מצוי מאוד כשפותחים סיר המונח על הפלטה - שמים רותחים מטפטפים על הפלטה ונשרפים, האם יש בכך בעיה? לכאורה אין בישול אחר בישול אף שמצטמק יותר, אך אפשר שאם נשרף לגמרי גרע, וכמו שי"א שיש 'צלי אחר בישול' וכדו' כיון שהוא סגנון וטעם אחר, ה"נ אידוי הוא מהות אחרת מאשר בישול, מצד שני, הרי גם כשהמים נשא...
על ידי חיים סגל
א' ינואר 13, 2019 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות
תגובות: 10
צפיות: 265

Re: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות

לרשימת ה'דרבנן' שפירטת [חי נושא א"ע, אוגדו בידו], יש להוסיף שהוא לא עושה 'הנחה' ברה"ר, ואם הגינה היא כרמלית, באנו למחלוקת אם גזרו ב'אוגדו בידו' וכן אם גזרו על 'עקירה' לחוד, עיין שעה"צ סי' שמ"ט סקי"ד ועוד ואם גזרו 'חי נושא א"ע' בכרמלית, זה כבר נידון קדום יותר, עיין משנ&q...
על ידי חיים סגל
א' ינואר 13, 2019 4:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות
תגובות: 10
צפיות: 265

Re: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות

אני לא מבין את מי לא ראית נזהרים?
וכי הם נזהרים שלא לטלטל בכל הגינה ומחוצה לה ולא סומכים על העירוב הכללי של העיר?
על ידי חיים סגל
א' ינואר 13, 2019 2:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע אסור בשבת לקבל בידו מים ממזחילה (ערובין צ"ט, שו"ע סי' שנ"א)?
תגובות: 3
צפיות: 174

Re: מדוע אסור בשבת לקבל בידו מים ממזחילה (ערובין צ"ט, שו"ע סי' שנ"א)?

ישר כח, אכן אחר כתיבת ההודעה ראיתי את הב"י והביה"ל שמביאים את הרמב"ם, אמנם עדיין שאלתי במקומה עומדת: א. גם הרמב"ם שכתב שהאיסור הוא רק מדרבנן נימק זאת בכך שהמים לא נחים אלא זוחלים, ולכן גם אם יכניס ידו לתוך המזחילה ויקח משם לא יתחייב כי חיוב יש רק אם 'עוקרים' חפץ ה'מונח' ומים אלו ...
על ידי חיים סגל
ש' ינואר 12, 2019 9:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע אסור בשבת לקבל בידו מים ממזחילה (ערובין צ"ט, שו"ע סי' שנ"א)?
תגובות: 3
צפיות: 174

מדוע אסור בשבת לקבל בידו מים ממזחילה (ערובין צ"ט, שו"ע סי' שנ"א)?

נתבאר במשנה ובגמרא, ונפסק בשו"ע בזה הלשון: לא יעמוד אדם ברה"ר ויחבר ידו למזחילה שהוא צינור ארוך מונח לאורך הגג... ולקבל המים ממנה ובמשנ"ב: והוי כמוציא מן הגג לרשות הרבים ובשו"ע הרב: שהוא כשואב ומוציא מן הגג עצמו שהוא רה"י לרה"ר ולא זכיתי להבין איסור זה, והלא המים ממילא ...
על ידי חיים סגל
ו' ינואר 11, 2019 3:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'
תגובות: 8
צפיות: 323

Re: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'

במשנה ברורה (סימן שיח ס"ק לג) כתב בדין תבשיל שנתבשל כל צרכו שמותר לשרותו אפילו בכלי ראשון רותח כדי שיהיה נימוח שם ויהיה דבר לח דאין בישול אחר בישול, "אבל לא יתנו לכ"ר שעומד על גבי האש". ובשעה"צ (ס"ק מו) הערה מקורו: אליה רבה, מפני דיש מחמירין דעל האש יש בשול אחר בשול. ו...
על ידי חיים סגל
ה' ינואר 10, 2019 11:16 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תוכנת אופיס
תגובות: 6
צפיות: 419

Re: תוכנת אופיס

אולי רלוונטי עבורך:
עובדי הוראה יכולים להזמין באתר חותם דיסק התקנה במחיר מגוחך של כמה עשרות שקלים המגיע לביתך בדואר, ההתקנה פשוטה וידידותית - אם מדובר במחשב שיש לו כונן דיסקים
על ידי חיים סגל
ה' ינואר 10, 2019 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: ר"ן חולין פ"ז: המברך\מתפלל דבר שמחוייב הוי הפסק בסעודה
תגובות: 12
צפיות: 318

Re: ר"ן חולין פ"ז: המברך\מתפלל דבר שמחוייב הוי הפסק בסעודה

מבואר בסי' רע"ג, שאף שבברכת הגפן יכול להוציא את חבירו מדין ערבות אע"פ שאינו נהנה, מ"מ בברכת המוציא אינו יכול. וטעמא דמילתא: ברכת היין של קידוש היום - ברכת המצוה היא, כי עצם הברכה שמברך על היין הוא עיקר מצות הקידוש, וכלשון הרמב"ם: 'מצוה לברך על היין ביום השבת קודם שיסעוד', ושתיית...

עבור לחיפוש מתקדם