מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 451 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיים סגל
ה' אוקטובר 15, 2020 9:33 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: האם השמירה על ההנחיות מצילה?
תגובות: 8
צפיות: 220

Re: האם השמירה על ההנחיות מצילה?

1. כל עוד אין נתונים נוספים על הגילאים / קבוצות הסיכון זה לא מחקר רציני. 2. ובעצם אני לא מבין, יש צד ששמירה על ההנחיות לא ממעיטה במדה מסוימת את ההידבקות, ושהידבקות יתר פירושה גם יותר תמותה. מי חולק על זה? זה הויכוח? 1. מה זה משנה? וכי אצל החסידים יש יותר זקנים ויותר מסוכנים? 2. אה אה, הלואי! כמה גי...
על ידי חיים סגל
ה' אוקטובר 15, 2020 9:25 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 16148

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

ומי שיודע, בקרב חסידי קרלין, שכה הקפידו על ההנחיות, רמת ההדבקה שלהם היא מן הגבוהות במגזר החרדי. האם העובדה שהצבת נכונה או לא - איני יודע, כי בקרלין כמעט כל מי שיש לו שמץ חשש מייד נבדק, משא"כ במקומות אחרים. ולעצם הענין, שמעתי [לא מכלי ראשון] שהאדמו"ר מקרלין התבטא שכיון ששומרים על ההנחיות [...
על ידי חיים סגל
ב' מאי 11, 2020 11:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק שישי
תגובות: 23
צפיות: 2274

Re: מסכת שבת - פרק שישי

לאכול בטהרה. התמיהה עדיין במקומה, דאמנם הוצרך לעשות לבנותיו לטהרה [וכדברי רש"י קצת לעיל - שגם בנות טבלו בימיהם] אך מדוע עביד רק לבנתיה, ולא לאשתו? ומצאתי בזה פנינה נאה בספר דף על הדף: הנה בשבת (ס"ה ע"ב) הביא רש"י (ד"ה וסבר וכו') בשם רבו - רבינו הלוי - דזבה טעונה טבילה במים ...
על ידי חיים סגל
ב' מאי 11, 2020 11:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפסוק כוותיה דהצדיק ביום הילולא דיליה?
תגובות: 13
צפיות: 773

Re: לפסוק כוותיה דהצדיק ביום הילולא דיליה?

יש כאן שתי נושאים לכאורה: א. לנהוג כאן בעולם עפ"י פסקי גדול זה - כדוגמאות שהביא 'פלפלת בחכמה' ב. שפוסקים בשמים כוותיה ביום זה - כמקור שהביא 'בקרו טלה' ולענין ב' יש להסמיך לזה מעניינא דיומא: בהקדמה לשו"ת מהרש"ם חלק ב' הביא בנו מה שאמר המהרש"ם בהקמת מצבה על קברה של רעייתו בל"ג...
על ידי חיים סגל
ב' מאי 11, 2020 10:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק שישי
תגובות: 23
צפיות: 2274

Re: מסכת שבת - פרק שישי

סד: אמר רב יהודה אמר רב כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור. לכאורה ק׳, מדוע נקט הגמרא הך מימרא כאן. פני יהושע: בגמרא אמר רבי יהודה אמר רב כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין וכו'. ופרש"י כגון שריון וקסדא ומגפיים וכו'. נראה שהוכרח לפרש כן דאל"כ אין מקום להך מימרא דר...
על ידי חיים סגל
א' מאי 10, 2020 6:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק חמישי
תגובות: 20
צפיות: 1657

Re: איך יתכן שראב"ע עישר בהמותיו בכל שנה באותו מספר?

י. אברהם כתב:גוזמא קאמר

הנקודה הוא לא המספר - שאפשר שהוא גוזמא
אך התוספת ש'כל שתא' היה כך - תמוהה
שהיה צריך לומר שעישר בשנה מסוימת שיעור זה [יתכן בגוזמא], וממילא נבין שבשנים הבאות זה גדל בכפולות
על ידי חיים סגל
א' מאי 10, 2020 5:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק חמישי
תגובות: 20
צפיות: 1657

איך יתכן שראב"ע עישר בהמותיו בכל שנה באותו מספר?

נד:
בגמ' שבת נד: אמרינן:
תריסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתא

ותמהני, והלא באופן טבעי צריך המספר לעלות בכל שנה בכפולות, ואיך יכול להיות ש'כל שתא ושתא' המספר עמד על עומדו?
ניסיתי לחפש במפרשי האוצר ולא ראיתי מי שיעמוד על זה
על ידי חיים סגל
ד' מאי 06, 2020 11:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 22471

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

אמנם מן העניין לציין דלהלן בגמ' דף ס"ה מתבאר שהענין בכך שהאשה נמנעת להסיר תכשיט שעלול לגלות שערותיה אינו משום 'צניעות', אלא משום ה'גנאי' שבדבר שיתגלו שערותיה. ורש"י שם גם הוסיף וכתב דמיגלי שערה ומגניא בה - שהשבכה נוי הוא לשער והוא פלאי, כאילו כל הענין הוא שהשבכה היא נוי והשער הוא גנאי, והל...
על ידי חיים סגל
ג' מאי 05, 2020 1:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8622
צפיות: 1731971

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

התמונה הועלתה לפני מספר שנים באשכול זה כאן , ונענתה בידי הרב מחולת המחנים בזה"ל. רבי אליהו לסקובסקי הי"ד אב"ד דווארט (וארטה) בפולין ובנו [ר' ישראל הירש] , הנאצים הכריחו ללבוש אותם טליתות וכך להצטלם. אכן כדבריו, התמונות וסיפור המעשה נדפסו בספר "בקרובי אקדש", עמ' 55 (ועוד כמה...
על ידי חיים סגל
ג' מאי 05, 2020 1:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8622
צפיות: 1731971

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בקישורים [לתמונה באתר יד-ושם] לא מופיע מי הם
הקישור השני - תמונת המשך של גזיזת הזקן והפאות של הצעיר

מצו"ב קבצים של הקישורים הנ"ל
על ידי חיים סגל
ג' מאי 05, 2020 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)
תגובות: 29
צפיות: 3611

Re: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)

יוסף חיים אוהב ציון כתב:http://ladaat.info/Gilionot/20190309/[1540]%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%AA%D7%95_%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%9C_%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99.pdf

קישור לא תקין
על ידי חיים סגל
ג' מאי 05, 2020 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)
תגובות: 29
צפיות: 3611

Re: נידונים שונים ללומדים מתוך קומפיוטער (מחשב)

דרופתקי דאורייתא כתב:לפ"ז גם 'משקפיים' של מי שרוב שימושו בהם לתורה, גם להם יש דין קדושה...

המשקפיים רק עוזרות לראות, אך המחשב הרי הוא עצמו מכיל את התורה וחידושיה, ובמה יגרע מספר מודפס?
על ידי חיים סגל
ו' מאי 01, 2020 12:21 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 345
צפיות: 39396

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

נוטר הכרמים כתב:נא להרבות תפילה ולעורר רחמים מרובים עבור גיסו של הרב נוסבוים זצ"ל, האיש היקר והנלבב רבי חזקיהו מאיר שלמה בן צילה צירל רוזנברג לרפו"ש בתושח"י,
מרחוב הרב קוטלר בבני ברק.
בנוסף הוא חתנה של מרת אילה נוסבוים ע"ה שנפטרה גם היא מהנגיף ביום שישי האחרון.

בד"ה
על ידי חיים סגל
ו' מאי 01, 2020 1:50 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 664
צפיות: 67632

Re: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר

בכלל לא הבנתי מדוע מופיע 'פשקויל' בפורומינו
אם רוצים יש עוד הרבה פשקוילים יותר מעניינים
על ידי חיים סגל
ה' אפריל 30, 2020 2:07 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה | מידע שימושי
תגובות: 492
צפיות: 50347

Re: קורונה | מידע שימושי

צביב כתב:''מי שיש לו פרוטה בתוך ביתו יריצנה לחנוני''
מי שיכול למצוא אדם נאמן וחושב שאפשר שתהיה לו תועלת ממאות ש''ח לשבוע,
שיש בזה (לפםעמים) צדקה במעלה עליונה
ולפי החשש מהמשבר הכללי בקורונה, יביא תועלת לו עצמו.

לצערי לא הבנתי
אם תוכל להסביר
על ידי חיים סגל
ג' אפריל 28, 2020 2:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרהורים חדשים לקראת יום אידם
תגובות: 250
צפיות: 19707

Re: הרהורים חדשים לקראת יום אידם

יש כאן ערבוב מסויים בין המדינה כיישות לבין האנשים החיים במדינה. רוב היהודים המסורתיים שב"ה ממשיכים את המסורת בדרך זו אחרת עושים זאת לא 'בגלל' המדינה אלא 'למרות' המדינה, וקיבלו את החינוך שלהם מהוריהם שהוטענו באמונה החזקה בה' ובתורתו במרוקו, תוניס, בוכרה, גרוזיה, צרפת, אמריקה ועוד. גם חלק זה לכא...
על ידי חיים סגל
ב' אפריל 27, 2020 10:46 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הקורנה במגזר החרדי - נתונים
תגובות: 211
צפיות: 21818

Re: הקורנה במגזר החרדי - נתונים

נוטר הכרמים כתב:החינוך העצמאי הודיע למורות א-ג על פתיחת הלימודים כבר ביום ראשון הקרוב.

מעניין אם גם התתי"ם יפתחו את שעריהם או שיהיו 'הבנות זריזות והבנים שפלים'.

הרי כתבת שהבנים שלך כבר הולכים לחיידר, אז מה השאלה מתי ייפתחו התתי"ם, והלא פתוחים ועומדים הם!
על ידי חיים סגל
ב' אפריל 27, 2020 2:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כאשר יש סתירה בין ההנחיות של הרבנים ומנהלי מערכת הבריאות, יש לפעול על פי הנחיות הרבנים?
תגובות: 6
צפיות: 868

Re: כאשר יש סתירה בין ההנחיות של הרבנים ומנהלי מערכת הבריאות, יש לפעול על פי הנחיות הרבנים?

השאלה עקרונית בלבד למקרה בו הסתירה הינה חד משמעית וברורה לעין כל. הרפואה אומרת שיש פיקו"נ בפעולה מסוימת ואילו הרבנים מתירים/מחייבים לעשות פעולה זו. בדיוק דיברתי על כך היום בותיקין בד"ת הקצר לפני תנא דבי אליהו ואמרתי שמפורש בדברי מרן הראי"ה זצ"ל (בעניין מציצה בפה) שכל דברי הרופאי...
על ידי חיים סגל
ב' אפריל 27, 2020 11:37 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פורום קורונה - האם לנעול?
תגובות: 60
צפיות: 8169

Re: פורום קורונה - האם לנעול?

ומי שרוצה את הוארט של ביה"ל בסגנון חסידי - יקבלו בסיפור הידוע [לא זוכר על מי מגדולי האדמורי"ם מסופר, כמדומה על אחד מאדמור"י פולין] שבא אליו אחד לבקש השפעה גשמית הצלחה בפרנסה וכו', ולא רצה לברכו. שאלו הלה: והלא את פלוני בירכתם. השיבו בסיפור: הנפח מתקן גלגלי עגלות, ראה מאן דהוא שבעת שתי...
על ידי חיים סגל
א' אפריל 26, 2020 2:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצוות חינוך ממשיכה בקטן שהגדיל בימי הספירה
תגובות: 10
צפיות: 2036

Re: קטן שהגדיל לעניין ספירת העומר

הרבה קולמוסים נשתברו על זה, וזו הדרשה הכי נפוצה לאלו שחוגגים בר מצוה בימים אלו
הנה קונטרס שמביא בקצרה המ"מ העיקריים על כך:
https://tablet.otzar.org/he/book/book.p ... pagenum=17
על ידי חיים סגל
א' אפריל 26, 2020 12:07 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הקורנה במגזר החרדי - נתונים
תגובות: 211
צפיות: 21818

Re: הקורנה במגזר החרדי - נתונים

נציג פיקוד העורף היום בתקשורת:
חשוב שהציבור יידע שלמעלה מ-20% מהנפטרים מהקורונה – הם חרדים, כפול משיעורם באוכלוסיה
על ידי חיים סגל
א' אפריל 26, 2020 11:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 253
צפיות: 37822

Re: ספר מראי מקומות לסדר בקיאות - למסכת ביצה

יוצא פוניבז' כתב:איזהו מקומן

ישר כח!
אך לצערי איננו באוצר המקוון.
יש לכם מושג היכן ניתן להשיג בימים אלו?
על ידי חיים סגל
א' אפריל 26, 2020 11:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 253
צפיות: 37822

ספר מראי מקומות לסדר בקיאות - למסכת ביצה

אשמח להמלצה על ספר מוצלח - כדוגמת 'דבר יעקב'
ישר כח!
על ידי חיים סגל
א' אפריל 26, 2020 11:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מצטמק ויפה לו" - מתייבש, לא מתכווץ!
תגובות: 17
צפיות: 1270

Re: "מצטמק ויפה לו" - מתייבש, לא מתכווץ!

רש"י בדף ל"ז ע"ב כותב:
לאורחין - צריך חתיכות חשובות לשום לפניהם, ואין דרך כבוד בתבשיל המצטמק, שאין הבשר ניכר בו.

לכאורה יבוש אינו גורם זאת, רק כיווץ גורם שלא יהא ניכר הבשר.
על ידי חיים סגל
א' אפריל 26, 2020 1:20 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 664
צפיות: 67632

Re: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר

נהניתי מאוד מההודעה הפרטית שקבלתי עכשיו, הנה היא: אם הייתם שואלים לי עיצה, הייתי אומר לך תפתח ניק חדש עם שם חדש, ואז אולי אולי אולי נהיה דיון לגופו של עניין. אבל החודש האחרון הוכיח שכל מי שקורה מה שכתבתם, גם כשתכותב הדברים הכי ברורים ופשוטים (כמו מה שכתבתם עכשיו), משום מה קוראים "מה העצניק אומ...
על ידי חיים סגל
ש' אפריל 25, 2020 10:44 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 345
צפיות: 39396

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

כל הרשימות משולבות יהי רצון מלפניך האו"א שתשלח מהרה רפואה שלימה מן השמים, רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל חולי ישראל, ובתוכם ל... צבי חיים בן הלינה שיינדל (רייזמן. רץ כצבי) \ ישראל כהן: בשורה משמחת מלוס אנג׳לס, הנגיד ואיש החסד צבי רייזמן שוחרר מבית החולים בערב שבת ושב לביתו לאחר שהחלים ממחלת הקורונ...
על ידי חיים סגל
ו' אפריל 24, 2020 4:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 880
צפיות: 181094

Re: ◆ אלון בכות ◆

נטפי דמע של תורם כליה:
נטפי דמעה.docx
(15.62 KiB) הורד 153 פעמים
על ידי חיים סגל
ו' אפריל 24, 2020 12:20 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: זעקת הצלה
תגובות: 70
צפיות: 5021

Re: זעקת הצלה

האם הם לא מחוברים לנוזלים?
על ידי חיים סגל
ה' אפריל 23, 2020 4:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ההוראה לכלל הציבור הספרדי לגבי מנייני מרפסות
תגובות: 30
צפיות: 1987

Re: ההוראה לכלל הציבור הספרדי לגבי מנייני מרפסות

כמעיין המתגבר כתב:ובקשר לדעתו של הגר"ש כהן שליט"א שפורסמה כאן, בדקתי את זה ותלמיד טועה תלה ברבו, ואכמ"ל.

אז מדוע הפסק חוזר ומתפרסם היום ב'הדרך'?
על ידי חיים סגל
ה' אפריל 23, 2020 12:53 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מחשבות בעקבות המצב
תגובות: 206
צפיות: 20971

Re: מחשבות בעקבות המצב

שמתי לב ברחבי האשכולות הסמוכים שיש כאן מחלוקת מאוד יסודית - יש שתי גישות איך לחשב את הצעדים כדי להמנע מהמגיפה: 1. ישנם שמתחילים לחשב שכר כנגד הפסד, כלומר, כמה אחוזים ימותו רח"ל אם לא נשמור. והאם שוה לשלם 'מחיר' זה - בין לענין רוחניות [תפילות במנין, פתיחת ישיבות וכדו'], ובין להבדיל לענין נוחות ג...
על ידי חיים סגל
ה' אפריל 23, 2020 12:12 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שיעורים/שיחות/כתבים בעניני הקורונה -להורדה
תגובות: 626
צפיות: 38128

Re: מכתבי הרבנים שליט"א בענין מגיפת הקורונה

איש קריות כתב:אתה רציני, הרב הנוטר?
לא מכיר את האדמו"ר הנ"ל אבל אחר בקשת המחילה אני מוכרח לומר: גיבובי שטויות כאלו לא נכתבו כבר זמן רב.

אם היה הרב הנוטר מכיר קצת את האדמו"ר, היה.... - תבררו קצת אצל ידידים מביתר עילית
על ידי חיים סגל
ד' אפריל 22, 2020 9:43 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה | מידע שימושי
תגובות: 492
צפיות: 50347

Re: קורונה | מידע שימושי

קיבלתי - לא יודע אם נכון: כך הבריא הגאב"ד מהקורונה רפואה פשוטה ונגישה שכבר הצילה מאות מהקורונה בעוד והעולם היהודי כולו עקב בחרדה אחר מצבו של מרן גאב"ד ירושלים הגה"ק רבי יצחק טובי' וויס (בן ריקל לרפו"ש בתושח"י) שליט"א - לאחר שאושפז בבית החולים כאשר נמצא חיובי לקורונה, הת...
על ידי חיים סגל
ד' אפריל 22, 2020 12:55 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 880
צפיות: 181094

Re: ◆ אלון בכות ◆

אתר אמריקאי לזכר כל הנספים במגפה:
https://www.kavodacharon.com/
על ידי חיים סגל
ג' אפריל 21, 2020 11:20 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: המלעיזים על גדולי ישראל בדבר הקורונה
תגובות: 93
צפיות: 7623

Re: המלעיזים על גדולי ישראל בדבר הקורונה

שמעתי מכמה שלומדים בישיבת חדרה, כחמש מאות בחורים, למדו עד ראש חודש ניסן, ואחד לא נדבק. בפוניבז' של הרב מרקוביץ שגם המשיכו בגדול עד סוף הזמן, לא נודע על הרבה חולים. היו גם תופעות אחרות בתפרח ובבית הלל ואולי עוד. אלו הנתונים. מי אומר שלא נדבקו? לרוב הצעירים אינם מרגישים תסמינים. השאלה היא האם הם לא ה...
על ידי חיים סגל
ג' אפריל 21, 2020 2:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 880
צפיות: 181094

Re: ◆ אלון בכות ◆

יראה- שלם כתב:
יוסף חיים אוהב ציון כתב:הגאון ר' יצחק שבדרון בן הגאון ר' שלום זכינו לשמוע אותו בבהכ"נ בורכוב כל מוצ"ש לפני שנים והיה ממש דוגמת אביו.


תמונה?
על ידי חיים סגל
ג' אפריל 21, 2020 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אדם חוצץ
תגובות: 11
צפיות: 1107

Re: האם אדם חוצץ

אוהב עמו כתב:בדופן לסוכה חציצה לא מועילה לדעת רק שלא לדעת.

אם אתה מתכוין למחיצת בני אדם, אז כמדומני שהענין לא קשור לדיני סוכה, ופשוט שלדעת מועיל, אלא קשור לדיני שבת ויו"ט - דמשום דמחזי כבונה אסור שיהא לדעת.
בחוה"מ ודאי שאין שום איסור שיהיה לדעת
על ידי חיים סגל
ג' אפריל 21, 2020 2:02 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 664
צפיות: 67632

Re: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר

דרומי כתב:נו נו...

היום הראוני סרטון מהג"ר אשר וויס שליט"א שמסביר בטוטו"ד את דעתו בענין זה (איני יודע אם זה מעודכן מהיום או מכמה ימים קודם). ומי שיכול להעלותו תבוא עליו ברכה.
על ידי חיים סגל
ג' אפריל 21, 2020 1:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!
תגובות: 295
צפיות: 44547

Re: רוחות רפאים - מי האחראים בהכשרים האנונימיים?!

אישצפת כתב:בהמשך הנידון האם יש למישהו מושג לפשר שינויי הכשרות בתמונה דלהלן.
האם מדובר בשני פסי ייצור או בהחלפת גוף כשרות?

מציע לך להתקשר לועד הכשרות של העדה, הם עונים שם באדיבות רבה
על ידי חיים סגל
ג' אפריל 21, 2020 1:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: ההוראה לכלל הציבור הספרדי לגבי מנייני מרפסות
תגובות: 30
צפיות: 1987

Re: ההוראה לכלל הציבור הספרדי לגבי מנייני מרפסות

התפרסם משמו ב'הדרך' ובעוד מקומות: פסקי הלכה ממרן ראש הישיבה נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן שליט"א לגבי צירוף עשרה לתפילה בציבור בשעת הדחק גדולה כמו בימים אלו שבהם אפשר להתקבץ ולשהות במקום אחד עשרה אנשים: 1. כאשר נמצאים עשרה אנשים במרפסות באותו בנין, וכולם רואים זה את זה, מצטרפין למנין. 2. ו...

עבור לחיפוש מתקדם