פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 150 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיים סגל
ב' אוגוסט 13, 2018 7:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסיפור באב שהיה בלב ים עם בנו ובתו, ונאלץ לעזוב אחד מהם...
תגובות: 25
צפיות: 701

הסיפור באב שהיה בלב ים עם בנו ובתו, ונאלץ לעזוב אחד מהם...

מסופר על צדיק שאנייתו טבעה בים וחצה את האוקיינוס עם בנו ובתו על גבו וכשאפס כוחו הרגיש שחייב להיפרד מאחד מהם ואמר שהבן קודמת לבת... וברגע האחרון הבת צעקה "אבא" וזה נתן לו כח להמשיך עם שניהם...
מי זה היה? מה המקור?
על ידי חיים סגל
ב' אוגוסט 13, 2018 2:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 715
צפיות: 47299

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה המקור ל"חדי הקב"ה בפלפולא"?
על ידי חיים סגל
ב' אוגוסט 13, 2018 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: פסק החזו"א בהנאה בדיעבד מ'בורר' שנעשה זמן מה קודם הסעודה
תגובות: 2
צפיות: 115

Re: פסק החזו"א בהנאה בדיעבד מ'בורר' שנעשה זמן מה קודם הסעודה

ישר כח!
חשבתי על זה, אך הפמ"ג כותב שיש לראות מיהו, ולא אם הביאוהו, וכאן מדובר באחד מהראשונים, והובא בב"י.
ואמנם עיקר שאלתי האם יש מקור לסיפור זה, כי אם באמת הסיפור היה, הקושיה על החזו"א לא גדולה
על ידי חיים סגל
א' אוגוסט 12, 2018 6:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסק החזו"א בהנאה בדיעבד מ'בורר' שנעשה זמן מה קודם הסעודה
תגובות: 2
צפיות: 115

פסק החזו"א בהנאה בדיעבד מ'בורר' שנעשה זמן מה קודם הסעודה

שמעתי מגאון אחד שזוכר מנעוריו שנתפרסם סיפור שבישיבה בב"ב היה אחד הבחורים ממונה לארגן הסעודה בשבת לבני הישיבה, ובאחת השבתות היה לו 'אופרוף', ולכן השכים להתפלל ותיקין, ולאחר התפילה הכין המאכלים, והלך לשמחה, וכשבאו בני הישיבה ונתברר להם שהאוכל הוכן שלא סמוך לסעודה ממש, הסתפקו האם מותר להם לאכול, ה...
על ידי חיים סגל
ג' יולי 31, 2018 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במקום פיקו"נ, עדיף שא' יעשה כמה מלאכות מאשר שכל מלאכה תעשה ע"י אחר
תגובות: 0
צפיות: 302

במקום פיקו"נ, עדיף שא' יעשה כמה מלאכות מאשר שכל מלאכה תעשה ע"י אחר

האם יש עדיפות שאדם אחד יעשה כמה מלאכות בשבת לפיקו"נ מאשר שכל מלאכה תעשה ע"י אחר? ביאור הלכה סימן שכ"ח סעיף ט"ו הביא דברי האליה רבה בשם תשובת הרמ"א, דבמקום פיקוח נפש אפילו שנים יכולים לעשות מלאכה אחת כמו בחול וכו', וסיים הביה"ל: 'ונראה דמיירי שעל ידי שנים אפשר שתהא נגמרת...
על ידי חיים סגל
ג' יולי 31, 2018 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחם בחתונות
תגובות: 16
צפיות: 484

Re: האם 'סעודת מצוה' מתקיימת דווקא באכילת לחם

שמעתי פעם [כמדומני משם הטשיבענר רב] ראיה שא"צ לחם, מהמבואר במשנה בפסחים במי שהיה בדרך לסעודת מצוה בער"פ, והרי אין לחם הראוי לאכילה בזמן זה, שמצה עדיין אסור וחמץ כבר אסור, הרי שיתכן סעודת מצוה במזונות - מצה עשירה, או מיני מגדנות
על ידי חיים סגל
ש' יולי 28, 2018 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?
תגובות: 13
צפיות: 695

Re: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?

שייך לענין - והנה שורף. וא"ת למ"ד מפני אנינות נשרף מפני מה לא אכלו פנחס שלא היה אונן. וי"ל שלא נתכהן פנחס עד שהרג זמרי לפי שהוא נולד קודם המשחה והמשחה אינה מועלת אלא לאותן שנולדו לאחרי כן דכתיב והיה לכם למשחת עולם ולכהונת עולם לדורותיכם, מכאן ואילך מועיל. וא"ת והבנות שנולדו קודם...
על ידי חיים סגל
ו' יולי 27, 2018 10:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31980

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קב, ב מהו לשון בכל מקום מותר להרהר בד"ת והאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן בכל מקום מותר להרהר חוץ ממרחץ ומבית הכסא לאונסו שאני. ראיתי דקדוק באילת השחר, מהם דברי הגמ' 'בכל מקום' מותר להרהר וכו'. מה באה הגמ' לומר במטבע לשון זה 'בכל מקום'. [מן הסתם רבינו שמואל דוד יהנה מהערה זו] אפשר שבא לרבות ב...
על ידי חיים סגל
ו' יולי 27, 2018 10:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31980

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קב, ב מדוע הגמ' לא תירצה שמותר להרהר במבואות המטונפים, בלא כוונת מצות ת"ת והאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן בכל מקום מותר להרהר חוץ ממרחץ ומבית הכסא לאונסו שאני. נתעוררתי להקשות, בדברי הביאור הלכה הנודעים [הל' שופר] שדן האם מותר לקיים מצוות בבית הכסא. ומוכיח מציצית שאפשר, ונוטה שכל מה שאסור ל...
על ידי חיים סגל
ה' יולי 26, 2018 9:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד ירושלמי המזוייף
תגובות: 73
צפיות: 6751

Re: תלמוד ירושלמי המזוייף

תוספות חולין קט: בסלוק של פרשת פרה יסד ר' אליעזר הקליר מן הדם טחול הדם מטומאת נדה (אשה) טהרת בתולי אשה ומאשת איש יפת תואר לאיש וכנגד כותית לא פירש והכל עשה ע"פ הירושלמי. ובמסורת הש"ס הוצאת עוז והדר: לא מצאנו והביאוני לידי גיחוך - ברור שלא מצאתם, זה בירושלמי כאן..... מהיכ"ת שהיה בירו'...
על ידי חיים סגל
ה' יולי 26, 2018 1:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד ירושלמי המזוייף
תגובות: 73
צפיות: 6751

Re: תלמוד ירושלמי המזוייף

תוספות חולין קט: בסלוק של פרשת פרה יסד ר' אליעזר הקליר מן הדם טחול הדם מטומאת נדה (אשה) טהרת בתולי אשה ומאשת איש יפת תואר לאיש וכנגד כותית לא פירש והכל עשה ע"פ הירושלמי. ובמסורת הש"ס הוצאת עוז והדר: לא מצאנו והביאוני לידי גיחוך - ברור שלא מצאתם, זה בירושלמי כאן..... ומסתמא המזייף שעשה עבוד...
על ידי חיים סגל
ה' יולי 26, 2018 11:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31980

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קה. רש"י ד"ה בקולסי בקולסי - בלשון הש"ס ירושלמי מקל וראיתי דוגמתו בצילמי תרח נטל בקולסא ותברינון. מה כוונתו 'הש"ס ירושלמי'? לא מצאתי בחיפוש בירושלמי ביטוי מעין זה, ומעניין שרש"י עצמו לא הביא דוגמא מהירושלמי אלא מבראשית רבה. ואמנם הב"ח מוסיף שהוא מהירושלמי, אך לא מצאתיו ...
על ידי חיים סגל
ה' יולי 26, 2018 11:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?
תגובות: 13
צפיות: 695

Re: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?

בריטב"א כתובות יג: מבואר דאע"ג דדרשינן מקרא דוהיתה לו ולזרעו אחריו דבעינן זרעו מיוחס אחריו ומש"ה שתוקי פסול לעבודה כיון דלא ידעינן מי אביו מ"מ היינו דוקא לעבודה וכיוצ"ב אבל לענין תרומה מותר כיון דסו"ס בן כהן הוא אני הבנתי שאין כוונת הריטב"א שמופקע לגמרי מכהונה ואכ...
על ידי חיים סגל
ה' יולי 26, 2018 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?
תגובות: 13
צפיות: 695

Re: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?

בתוס' בזבחים קא: מבואר (למ"ד שלא נתכהן פינחס עד שעשה שלום בין השבטים), היינו שלא נתכהן בכהונה גדולה, אבל כהן הדיוט היה מקודם. "שמימי משה נתכהן [ככהן הדיוט], וכששם שלום נתייחס ליקרא כהן, ולייחס זרעו במעלות כהונה להיותם כהנים גדולים, שכן מצינו בדברי הימים (א' ה') שלא היו כהנים גדולים אלא מז...
על ידי חיים סגל
ה' יולי 26, 2018 9:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31980

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

לא שני לך בין חיוב הכנה לחיוב גוף המצווה?! אני מבין שיש הבדל, אולם אני שואל אותך, לפי האו"ש אם אדם נמצא בערב פסח לפני חצות! שחל בשבת, הוא לא מל את עצמו ביום שישי, וכעת בשבת הוא אנוס לכל הדעות, מדוע הוא חייב כרת? הלא כל זמן שלא התחיל המצוה בפועל לא היה עליו חיוב למול את עצמו. חזינן שגם חיוב להכ...
על ידי חיים סגל
ד' יולי 25, 2018 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול "בדידי הוה עובדא"
תגובות: 222
צפיות: 10980

Re: אשכול סיפורים אישיים "בדידי הוה עובדא"

שמתם לב איך אשכול לסיפורים הפך לאשכול על מקורות הרמ"א?
ובכלל לא הבנתי מדוע לא לשלב כל סיפור באשכול שהוא שייך, מה הבעיה בכך, זה הרבה יותר תועלתי
על ידי חיים סגל
ד' יולי 25, 2018 12:23 am
פורום: ימות עולם
נושא: פנקס בוחרים למועצת בני ברק - תרצ''ט
תגובות: 12
צפיות: 762

Re: פנקס בוחרים למועצת בני ברק - תרצ''ט

מה זה 'זכות בחירה מסיבית'?
על ידי חיים סגל
ב' יולי 23, 2018 1:34 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: האם מותר לברך שהחיינו בימי ספירת העומר
תגובות: 23
צפיות: 1942

Re: האם מותר לברך שהחיינו בימי ספירת העומר

מצו"ב מאמר שכתכבתי בעניין זה עם המקורות הנעלמים והשגויים בענין זה ולגבי מה שכתב צבי וחמיד שטעמו של המגיה ברבינו ירוחם שייך גם על שהחיינו שלא על הספירה, זה אינו כי הרי אפילו אבל יכול לברך בימי השבעה שהחיינו, וכמו שהבאתי במאמר המצו"ב, ולא חמירי ימי הספירה מימי אבל. ורק על עצם המצוה כתב טעמו...
על ידי חיים סגל
ד' יולי 18, 2018 5:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 165
צפיות: 23073

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

זבחים דף צ"ה ע"ב מוזכר האיסור ללוש עיסה בחלב
וראיתי לאחרונה באיזה עלון שמביא מחלוקת האחרונים מה הדין בתשעת הימים, שיש שהתירו ללוש בחלב, כיון שאין חשש שיאכלו עם בשר שאינו נאכל בימים אלו, ויש שאסרו משום שמותר בסעודת מצוה.
על ידי חיים סגל
ב' יולי 16, 2018 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני מחפש מאמר מקיף על חמר מדינה בזמננו.
תגובות: 2
צפיות: 188

Re: אני מחפש מאמר מקיף על חמר מדינה בזמננו.

בקובץ בית אהרן וישראל גליון נ"ז התפרסם מאמר כזה
על ידי חיים סגל
א' יולי 15, 2018 4:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 528
צפיות: 30483

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כדי לעסוק בדברי תורתו של הנפטר: יצא לי בשבוע שעבר לעיין בענייני דיומא דת"ב שבעז"ה יתהפך לששון ולשמחה, וראיתי בשש"כ פרק ס"ב סעיף מ"ו שדן לענין הבדלה לחולה שצריך לאכול בת"ב, וכתב שאם מבדיל על יין ולא על חמר מדינה - ישקה היין לקטן. וכתב בהערה: 'ואם אין לו משקין אחרים, ולא ...
על ידי חיים סגל
א' יולי 15, 2018 2:15 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד
תגובות: 11
צפיות: 774

Re: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד

מותר להפעיל מכונת כביסה ריקה בט' הימים ולהבדיל בחוה"מ?
מה עם מראית עין, כשיכול להראות/להשמע לאחרים?
אולי יש לתלות שמכבס דברים שמותר
על ידי חיים סגל
ה' יולי 12, 2018 3:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31980

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:פה.
תיובתא איבעית אימא כו'
לכאורה לשון זה צ"ע ואשמח בביאור.

כמדומני שיש עוד כמה פעמים בש"ס כעין זה, ולפעמים נאמר 'קשיא' במקום תיובתא
וחשבתי שאולי הכוונה שבשיבה אחת נשארו בקושיא ובאחרת יישבו, ומסדרי הש"ס סידרו כך
על ידי חיים סגל
א' יולי 08, 2018 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דחוף - חומר על חשיבות הכנסת יתומה לחופה
תגובות: 0
צפיות: 119

דחוף - חומר על חשיבות הכנסת יתומה לחופה

לצורך גיוס כספים ומשאבים לנישואי יתומה, אשמח לקבל כל מובאה המדברת בשבח הדבר, ובגודל השכר.
כמובן שגם המתעסק בזה - הרי הוא מסייע לנישואיה ושכרו כפול מן השמים.
על ידי חיים סגל
א' יולי 08, 2018 7:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם לפנחס היו ילדים?
תגובות: 6
צפיות: 443

Re: האם לפנחס היו ילדים?

[list=][/list]ישר כח! לא ידעתי שיש מהדורה עם הערות. אך לעצם הדבר כמובן שזה כמעט לא מתרץ כלום [מה שמתרץ שם שבשעה זו לא היה לו זרע ונולד אח"כ], כי הרי עיקר דברי הר"ח הם, שבגלל שאי אפשר לפרש הפסוק כפשוטו - היות ולא היה לו זרע - זה הביא את חז"ל לדרוש (כתובות יג) מ'לזרעו אחריו' שרק כהן מיו...
על ידי חיים סגל
א' יולי 08, 2018 6:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם לפנחס היו ילדים?
תגובות: 6
צפיות: 443

האם לפנחס היו ילדים?

כתב רבינו חיים פלטיאל מבעלי התוספות בפרשת פנחס:

והייתה לו ולזרעו אחריו. תימא, והלא לא היה לו זרע, לכך דרשו (כתובות י"ג) מי שזרעו מיוחס אחריו.

ותמהני, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב בדברי הימים א (ה,ל) "אלעזר הוליד את פנחס, פנחס הוליד את אבישוע..."
על ידי חיים סגל
א' יולי 08, 2018 4:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 261
צפיות: 11497

Re: בדצי"ם למינהם

מי עומד מאחורי החוברת 'בזעם יעמיד ארץ'?
חוברת אנונימית עם התקפות על השחיטות הזולות, אך איננו מפרט מי הם, ורק בתוך דבריו מזכיר את שלשת ההכשרים הטובים [לדבריו] לנדא, העדה, שארית.
זה מריח כאילו משארית - להעמיד אותם באותה שורה של לנדא ועדה המקובלים על רוב רובו של הציבור
על ידי חיים סגל
ד' יולי 04, 2018 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע מותר לשתות בשבת יין היוצא מחרצנים וזגים
תגובות: 2
צפיות: 140

מדוע מותר לשתות בשבת יין היוצא מחרצנים וזגים

אתחיל עם סיפור: אדם בא לרב עם שאלה, בישלתי בטעות עגבניה [ללא חשש טבל ושביעית] בסיר מלא בתפוחי אדמה, שואל אותו הרב: האם יש שישים בתפו"א נגד העגבניה. משיב לו: כן. עונה לו הרב: מותר לך לאכול את התפו"א משתי סיבות: א. טעם העגבניה בטל בשישים. ב. אין שום איסור בתערובת תפו"א עם עגבניה. מה דעת...
על ידי חיים סגל
ד' יולי 04, 2018 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'גולגולת' צפה על פני המים - מה עושים בשבת?
תגובות: 8
צפיות: 366

Re: 'גולגולת' צפה על פני המים - מה עושים בשבת?

מתוך ביאורים ומוספים למשנ"ב דרשו סימן שט"ז סעיף ט':
מנחת יצחק חלק י' סי' כ"ז מתיר שנחשב כמתעסק, וגם איכא כבוד הבריות
וכן בשו"ת שבט הלוי ח"ו סי' צ"ד עיי"ש מה שהוסיף
אמנם הגרנ"ק בחוט שני אוסר אא"כ לא הוי פס"ר שימותו
על ידי חיים סגל
ד' יוני 27, 2018 10:26 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש
תגובות: 81
צפיות: 6025

Re: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש

ישר כח גדול!
אפשרות היצוא ל-PDF כבר עובדת!
על ידי חיים סגל
ה' יוני 14, 2018 6:10 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כשרות משקה אנרגיה (XL)
תגובות: 8
צפיות: 797

Re: כשרות משקה אנרגיה (XL)

נהנה מהאוצר כתב:מה שייך ענין רצון הטוב וכו'
וכי ההכשרים בארץ מיצרים רק בארץ הלא רוב חמרי הגלם מקורם מחו"ל, ואם ההכשרים בארץ יכולים לפקח כראוי, כך גם ההכשרים בחו"ל אם יש להם רצון טוב יכולים לפקח כראוי.

כנראה שזו לא 'סיבה' אלא 'סימן'
על ידי חיים סגל
ה' יוני 14, 2018 9:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם
תגובות: 41
צפיות: 3604

Re: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם

זה אחד מהמנהגים וההלכות שנוהגים בהם כל ישראל שמשפיעות אצל האדם וצורכות התייחסות (תגובה לילדות המבקשות לשתות) בלא לדעת במה לתלותו ואיך ליישבו בעולם של ילדים (ואף של מבוגרים) פעם אחת במוצאי יו"כ חזרתי לבית חמי ומצאתי את אשתי וחמותי סובלות בתענית של מן הצורך, מפני שממתינות לגבר (שחוזר שעה ארוכה א...
על ידי חיים סגל
ד' יוני 13, 2018 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם
תגובות: 41
צפיות: 3604

Re: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם

זה אחד מהמנהגים וההלכות שנוהגים בהם כל ישראל שמשפיעות אצל האדם וצורכות התייחסות (תגובה לילדות המבקשות לשתות) בלא לדעת במה לתלותו ואיך ליישבו בעולם של ילדים (ואף של מבוגרים) פעם אחת במוצאי יו"כ חזרתי לבית חמי ומצאתי את אשתי וחמותי סובלות בתענית של מן הצורך, מפני שממתינות לגבר (שחוזר שעה ארוכה א...
על ידי חיים סגל
ד' יוני 06, 2018 1:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור
תגובות: 3
צפיות: 248

Re: בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור

ייש"כ. מצאתי גם משהוא בארחות שבת. ארחות שבת.pdf לא זכיתי להבין את דבריהם, והלא במוקצה מחמת גופו כמעות על הכר ואבן על החבית נפסק שעדיף לנערם מאשר לטלטלם ע"י טמ"ה, וכי כלי שמלאכתו לאיסור - שעדיף מינייהו בכך שמותר לטלטלו לצורך גו"מ, וכי עדיפות זו תגרום שכשאין צורך בגופו ומקומו גרע ...
על ידי חיים סגל
ב' יוני 04, 2018 11:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 213
צפיות: 15006

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

יש"כ לכשרות הענין של המוחים שאינם עושים מאומה למען הבעלב'תים הזכיר לי סיפור מענין לענין באותו ענין לפני כעשרים שנה שהתחילו לצאת הגמרות של שוטנשטיין נקלעתי לחנות הספרים וויסבקר, עמד שם אדם כלשהו וקילל נמרצות את הפרוייקט, בצד עמד הגאון ר' שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל ושתק, לא הכרתי אותו אך חשבת...
על ידי חיים סגל
ב' יוני 04, 2018 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור
תגובות: 3
צפיות: 248

Re: בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור

עצם דברי המשנ"ב שכשיש אפשרות אחרת לא ישתמש הם מחודשים, ולא נזכרו בפוסקים שקדמו לו - וכבר חלקו עליו בקצוה"ש ועוד, ועל הוכחתו מדברי הרשב"א כתבו דהתם מיירי באופן שיכול להמנע כלל משימוש בכלי כל שהוא, ואכמ"ל. וכאן מדובר לא בטלטול הכלי ישירות אלא בדרך טלטול מן הצד, אלא שגם טמה"צ ל...
על ידי חיים סגל
ו' יוני 01, 2018 1:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקפיא בשבת
תגובות: 3
צפיות: 275

Re: מקפיא בשבת

מתוך אתר המכון הטכנולוגי להלכה: לראשונה: מקפיאים מהודרים לשימוש בשבת סידרת מקפיאים חדישים המאושרים לשימוש בשבתות ובחגים למהדרין מטעם המכון המדעי טכנולוגי להלכה זה שנים שקיימת דרישה גדולה, מצד ציבור שומרי התורה והמצוות, למקפיא שיהיה מאושר לכתחילה לשימוש בשבתות וימים טובים למהדרין מן המהדרין ללא כל חש...
על ידי חיים סגל
ו' מאי 11, 2018 4:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 31980

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

אכן, אך לכאורה גם אין איסור משום פירוע ראש, וממילא שייך למיבעי
על ידי חיים סגל
ג' מאי 08, 2018 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות טכנאית US
תגובות: 20
צפיות: 1033

Re: האם מותר להיות טכנאית US

מקופיא נראה שזה ענין של לפני עיור בחד עברא נהרה, שהרי אם היא לא תעשה את זה תעשה זאת טכנאית אחרת שמן הסתם תמסור את אותו מידע. אלא שזה נכנס לשאלה הידועה אם יש היתר זה כשבכל אופן העבירה תעשה ע"י יהודי.
על ידי חיים סגל
ב' מאי 07, 2018 1:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1162
צפיות: 118613

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כבר הגיעוני הערות והוספות למאמר המובא בכאן. אודה ואשמח גם להתעשר מחו"ר אתרא הדין. רואני צורך לציין את מה שהושמט משולי הגליון, כי תמונת רבינו זצוק"ל מבדיל בישיבה הינה ממוצאי יום טוב ולא ממוצאי שבת, שהיה נוהג להבדיל בעמידה כפי שנהג אביו מרן הגרש"ז זצוק"ל, וכפי שמעידה תמונה אחרת בג...

עבור לחיפוש מתקדם