החיפוש הניב 239 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיים סגל
ד' ינואר 16, 2019 4:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לצאת ידי חובה בשמיעה דרך הטלפון מאדם שנמצא ביום לפני
תגובות: 9
צפיות: 165

Re: לצאת ידי חובה בשמיעה דרך הטלפון מאדם שנמצא ביום לפני

כמובן שהשאלה היתה אילו שמיעה בטלפון נחשבת לשמיעה, הנידון הוא האם תפילה רגילה קשורה דווקא ליום
על ידי חיים סגל
ד' ינואר 16, 2019 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לצאת ידי חובה בשמיעה דרך הטלפון מאדם שנמצא ביום לפני
תגובות: 9
צפיות: 165

Re: לצאת ידי חובה בשמיעה דרך הטלפון מאדם שנמצא ביום לפני

לא מבין מדוע יש צד שלא, וכי תפילה קשורה ליום? תכל'ס מדין שומע כעונה הוא שומע כעת תפילת מעריב
על ידי חיים סגל
ב' ינואר 14, 2019 7:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 223
צפיות: 76121

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

אני חושב שכדאי לפרסם כמה מנויים יש כרגע לירחון, כדי לדעת אם שווה לפרסם שם
על ידי חיים סגל
ב' ינואר 14, 2019 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש בעיה לטפטף מים רותחים על הפלטה בשבת?
תגובות: 4
צפיות: 167

האם יש בעיה לטפטף מים רותחים על הפלטה בשבת?

מצוי מאוד כשפותחים סיר המונח על הפלטה - שמים רותחים מטפטפים על הפלטה ונשרפים, האם יש בכך בעיה? לכאורה אין בישול אחר בישול אף שמצטמק יותר, אך אפשר שאם נשרף לגמרי גרע, וכמו שי"א שיש 'צלי אחר בישול' וכדו' כיון שהוא סגנון וטעם אחר, ה"נ אידוי הוא מהות אחרת מאשר בישול, מצד שני, הרי גם כשהמים נשא...
על ידי חיים סגל
א' ינואר 13, 2019 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות
תגובות: 10
צפיות: 164

Re: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות

לרשימת ה'דרבנן' שפירטת [חי נושא א"ע, אוגדו בידו], יש להוסיף שהוא לא עושה 'הנחה' ברה"ר, ואם הגינה היא כרמלית, באנו למחלוקת אם גזרו ב'אוגדו בידו' וכן אם גזרו על 'עקירה' לחוד, עיין שעה"צ סי' שמ"ט סקי"ד ועוד ואם גזרו 'חי נושא א"ע' בכרמלית, זה כבר נידון קדום יותר, עיין משנ&q...
על ידי חיים סגל
א' ינואר 13, 2019 4:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות
תגובות: 10
צפיות: 164

Re: הוצאה מרשות לרשות בנדנדות

אני לא מבין את מי לא ראית נזהרים?
וכי הם נזהרים שלא לטלטל בכל הגינה ומחוצה לה ולא סומכים על העירוב הכללי של העיר?
על ידי חיים סגל
א' ינואר 13, 2019 2:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע אסור בשבת לקבל בידו מים ממזחילה (ערובין צ"ט, שו"ע סי' שנ"א)?
תגובות: 3
צפיות: 101

Re: מדוע אסור בשבת לקבל בידו מים ממזחילה (ערובין צ"ט, שו"ע סי' שנ"א)?

ישר כח, אכן אחר כתיבת ההודעה ראיתי את הב"י והביה"ל שמביאים את הרמב"ם, אמנם עדיין שאלתי במקומה עומדת: א. גם הרמב"ם שכתב שהאיסור הוא רק מדרבנן נימק זאת בכך שהמים לא נחים אלא זוחלים, ולכן גם אם יכניס ידו לתוך המזחילה ויקח משם לא יתחייב כי חיוב יש רק אם 'עוקרים' חפץ ה'מונח' ומים אלו ...
על ידי חיים סגל
ש' ינואר 12, 2019 9:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע אסור בשבת לקבל בידו מים ממזחילה (ערובין צ"ט, שו"ע סי' שנ"א)?
תגובות: 3
צפיות: 101

מדוע אסור בשבת לקבל בידו מים ממזחילה (ערובין צ"ט, שו"ע סי' שנ"א)?

נתבאר במשנה ובגמרא, ונפסק בשו"ע בזה הלשון: לא יעמוד אדם ברה"ר ויחבר ידו למזחילה שהוא צינור ארוך מונח לאורך הגג... ולקבל המים ממנה ובמשנ"ב: והוי כמוציא מן הגג לרשות הרבים ובשו"ע הרב: שהוא כשואב ומוציא מן הגג עצמו שהוא רה"י לרה"ר ולא זכיתי להבין איסור זה, והלא המים ממילא ...
על ידי חיים סגל
ו' ינואר 11, 2019 3:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'
תגובות: 8
צפיות: 221

Re: 'לא יתנו לכלי ראשון שעומד ע"ג האש'

במשנה ברורה (סימן שיח ס"ק לג) כתב בדין תבשיל שנתבשל כל צרכו שמותר לשרותו אפילו בכלי ראשון רותח כדי שיהיה נימוח שם ויהיה דבר לח דאין בישול אחר בישול, "אבל לא יתנו לכ"ר שעומד על גבי האש". ובשעה"צ (ס"ק מו) הערה מקורו: אליה רבה, מפני דיש מחמירין דעל האש יש בשול אחר בשול. ו...
על ידי חיים סגל
ה' ינואר 10, 2019 11:16 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תוכנת אופיס
תגובות: 5
צפיות: 150

Re: תוכנת אופיס

אולי רלוונטי עבורך:
עובדי הוראה יכולים להזמין באתר חותם דיסק התקנה במחיר מגוחך של כמה עשרות שקלים המגיע לביתך בדואר, ההתקנה פשוטה וידידותית - אם מדובר במחשב שיש לו כונן דיסקים
על ידי חיים סגל
ה' ינואר 10, 2019 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: ר"ן חולין פ"ז: המברך\מתפלל דבר שמחוייב הוי הפסק בסעודה
תגובות: 12
צפיות: 192

Re: ר"ן חולין פ"ז: המברך\מתפלל דבר שמחוייב הוי הפסק בסעודה

מבואר בסי' רע"ג, שאף שבברכת הגפן יכול להוציא את חבירו מדין ערבות אע"פ שאינו נהנה, מ"מ בברכת המוציא אינו יכול. וטעמא דמילתא: ברכת היין של קידוש היום - ברכת המצוה היא, כי עצם הברכה שמברך על היין הוא עיקר מצות הקידוש, וכלשון הרמב"ם: 'מצוה לברך על היין ביום השבת קודם שיסעוד', ושתיית...
על ידי חיים סגל
ד' ינואר 09, 2019 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: ר"ן חולין פ"ז: המברך\מתפלל דבר שמחוייב הוי הפסק בסעודה
תגובות: 12
צפיות: 192

Re: ר"ן חולין פ"ז: המברך\מתפלל דבר שמחוייב הוי הפסק בסעודה

יתכן ליישב שאדרבה, כיון שכל מה שמחוייב בברכת המוציא הוא כדי לקיים ה'קידוש', ממילא לא שייך לומר שברכה זו תהווה הפסק להגפן דקידוש (כידוע שהגפן דקידוש הוא חלק מהקידוש עכ"פ לכמה ראשונים, ולא ברכת הנהנין גרידא). עוד יתכן ליישב עפ"י המבואר בסי' רע"ג שאף שבברכת הגפן יכול להוציא את חבירו מדין...
על ידי חיים סגל
ד' ינואר 02, 2019 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1437
צפיות: 94481

בעולם הבא אבקש: סטנדר, גמרא וקופסת סיגריות

למי מגדולי הדור הקודם מיוחסת אמירה זו?
על ידי חיים סגל
א' דצמבר 30, 2018 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפני הצנזור 'עכו"ם' כולל גם גוי שאינו עובד עבודה זרה?
תגובות: 6
צפיות: 154

Re: האם לפני הצנזור 'עכו"ם' כולל גם גוי שאינו עובד עבודה זרה?

עכשיו אני מבין את הפמ"ג, שמכך שכתוב בשו"ע 'עכו"ם' יש ללמוד שהיה כתוב 'נכרי' או 'גוי' והצנזור שינה ל'עכו"'ם', שאילו השו"ע היה כותב 'עובד ע"ז' [שכך כתבו לפני הצנזור לדבריך], היה נשאר כך הלשון ולא היה משתנה ע"י הצנזור לעכו"ם. ישר כח! האם אין שו"ע לפני הצנזור...
על ידי חיים סגל
א' דצמבר 30, 2018 6:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפני הצנזור 'עכו"ם' כולל גם גוי שאינו עובד עבודה זרה?
תגובות: 6
צפיות: 154

Re: האם לפני הצנזור 'עכו"ם' כולל גם גוי שאינו עובד עבודה זרה?

בברכה המשולשת כתב:הביטוי עכו"ם עצמו הוא יצירת הצנזורה, כך שהוא לא כולל שום דבר "לפני הצנזור".

מה זה נקרא? לפני הצנזור כשרצו לכתוב עובד עבודה זרה [כפשוטו], מה כתבו?
על ידי חיים סגל
א' דצמבר 30, 2018 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפני הצנזור 'עכו"ם' כולל גם גוי שאינו עובד עבודה זרה?
תגובות: 6
צפיות: 154

האם לפני הצנזור 'עכו"ם' כולל גם גוי שאינו עובד עבודה זרה?

כידוע הרבה פעמים מתחבטים בביטוי עכו"ם, שנוצר בהרבה מקומות ע"י הצנזור, ולפעמים מביא לידי טעויות וכו' שכבר נידושו גם בפורומינו הנכבד. שאלתי היא [אולי עמרצית, אך אין הביישן למד], האם גם לפני עידן הצנזור השתמשו בביטוי עכו"ם לכל גוי, או שזה רק בגללה הצנזור? כי ראיתי דבר מעניין בפמ"ג, ...
על ידי חיים סגל
א' דצמבר 30, 2018 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)
תגובות: 14
צפיות: 301

Re: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)

שם בגמרא נתבאר שלדעת ר' מאיר ילפינן מ'אשר יאכל' שעוף טמא שאינו נאכל אין מצוה לכסות דמו, ולדעת ר' שמעון הפסוק מלמד על כל האסור באכילה, ואף עוף טהור טריפה, שכיון שאסור באכילה פטור מכיסוי. ובשו"ע נפסק כר' שמעון, וממילא מיותר להביא שאין מכסין דם חיה ועוף טמאים, מאחר שאין מכסים דם חיה ועוף טהורים טר...
על ידי חיים סגל
א' דצמבר 30, 2018 1:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)
תגובות: 14
צפיות: 301

Re: כיסוי הדם נוהג בחיה ועוף (טהורים)

ומטונך, שם אמרו שלר' שמעון מאותו טעם ממעטינן גם טריפה, והרי כבר נפסק בשו"ע שדם טריפה אין מכסין, וכ"ש טמאים.
על ידי חיים סגל
ש' דצמבר 29, 2018 10:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 266
צפיות: 21940

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

אני לא מבין מה אתה רוצה, זמן של הקידוש הוא הזמן של לפטפט עם החברים, תכנס להרבה בתי כנסת חסידיים ותראה את אותה תופעה
על ידי חיים סגל
ו' דצמבר 28, 2018 11:13 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הזדמנות למימון הוצאת ספר המוכן לדפוס!
תגובות: 4
צפיות: 364

הזדמנות למימון הוצאת ספר המוכן לדפוס!

גליון אוהב ספרים לכבוד מחברי ומוצאי ספרים שליט"א, יש גביר נ"י, שלרגל השמחה השרוי במעונו בחתונת בניו ביום ה' אדר ב' תשע"ט בשעה טובה ומוצלחת מחפש זכות להזוג – ומוכן להשתתף בסכום נכבד בהוצאת ספר חדש [דוקא! לא מה שכבר נדפס!] הוא מעוניין בספר עתיק, או ליקוט יפה, ואפילו סיפורי צדיקים, או ח...
על ידי חיים סגל
ה' דצמבר 27, 2018 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט
תגובות: 5
צפיות: 138

Re: היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט

לכאו' י"ל דכיון דעיקר מצות הכיסוי מוטלת של השוחט, אין חיוב על אחר הרואה לדאוג שתתקיים 'מצוה' זו, אלא רק לכסות אם הוא מגולה. (אף שכשהרואה מכסה הוא מקיים מצוה, אך אינה מוטלת עליו, ואי"צ להמנע מלהפטר בדרך אחרת). כאן לא שייך לומר שמוטל על השוחט, שהרי אינו בר חיובא, וא"כ כשם שהרואה את חבי...
על ידי חיים סגל
ה' דצמבר 27, 2018 12:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט
תגובות: 5
צפיות: 138

היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט

בשו"ע נפסק שחש"ו ששחטו ואחרים רואים שחיטתם ששחטו כהוגן, וממילא הבשר מותר באכילה, חייב הדם בכיסוי. ולכאורה אף שבדרך כלל השוחט יש לו קדימה לכסות הדם, מ"מ בכה"ג הרי אם החש"ו יכסו תיפסד המצוה, שהרי לא בני קיומא מצוה נינהו, והוי ככיסהו הרוח, וא"כ צריך בדווקא בר חיובא לכסות כ...
על ידי חיים סגל
ג' דצמבר 25, 2018 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר בשבת לקחת ארגזי שתיה מתוך משאית?
תגובות: 0
צפיות: 500

האם מותר בשבת לקחת ארגזי שתיה מתוך משאית?

בסימן של"ג ס"א נתבאר, שאמנם פסקינן כר' שמעון, ומאכלים שבאוצר, אף שעדיין לא התחילו להסתפק מהם קודם השבת, אינן מוקצה, ולכן מותר להסתפק מהן בשבת, אמנם אם אין כוונתו להסתפק, אלא רוצה לפנות המקום כדי להשתמש במקום, בזה אסרו חז"ל לטרוח בשבת, ורק לדבר מצוה מותר, וגם בזה לא התירו אלא פינוי של ...
על ידי חיים סגל
ו' דצמבר 21, 2018 9:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה
תגובות: 14
צפיות: 926

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

ההסבר לשייך את טחינת האדם לדרך אכילה של התרנגולים מצד שהינם לועסים לא נראית לי, זה אמנם דרך אכילה ו האכלה , ומכאן ההיתר של לאלתר, שנאמר גם במלאכת בורר גם כלפי נתינה לפני אחרים, וכמו שמביא הרשב"א, אבל לא קשור לפעולת לעיסת התרנגולים. הדין של המג"א האוסר לעיסה שאינה לצורך הוא מחודש מאוד, ועמ...
על ידי חיים סגל
ה' דצמבר 20, 2018 10:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה
תגובות: 14
צפיות: 926

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

כהמשך להודעה הקודמת: התקשתי בהא דשנינו במשנה [שבת קלג] שמי שלא שחק מע"ש כמון לצורך המילה ילעסנו בפיו, ותמהתי, דהלא לדעת הרשב"א כל לאלתר אין זה בכלל טוחן וכמו בבורר, ולענין בורר פשוט שההיתר דלאלתר הוא לא רק לצורך אכילה, אלא גם לצורך שימוש אחר מיידי, וא"כ גם לענין טוחן לכאורה כן הוא, ו...
על ידי חיים סגל
ה' דצמבר 20, 2018 12:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה
תגובות: 14
צפיות: 926

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

כהמשך להודעה הקודמת: התקשתי בהא דשנינו במשנה [שבת קלג] שמי שלא שחק מע"ש כמון לצורך המילה ילעסנו בפיו, ותמהתי, דהלא לדעת הרשב"א כל לאלתר אין זה בכלל טוחן וכמו בבורר, ולענין בורר פשוט שההיתר דלאלתר הוא לא רק לצורך אכילה, אלא גם לצורך שימוש אחר מיידי, וא"כ גם לענין טוחן לכאורה כן הוא, וא...
על ידי חיים סגל
ה' דצמבר 20, 2018 12:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה
תגובות: 14
צפיות: 926

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

למרות שהביקוש יורד מקונטרס לקונטרס, אני על משמרתי אעמודה ולא אמנע בר מפרי עמלי יומם ולילה. וכעת אעלה מחדש הקונטרס על מלאכת טוחן מלא בהערות חדשות ובתיקונים משמעותיים. כתבת: ובשולחן ערוך הרב ביאר בטעמא דמילתא שיהיה אסור לחתכם בסכין אפילו לאכול לאלתר, משום שאין דרך לאכלם אלא ע"י תערובת. והדברים ס...
על ידי חיים סגל
ש' דצמבר 15, 2018 10:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 190
צפיות: 4615

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

טו: רש"י ד"ה שהיה לו חולה - מע"ש דכיון דשוגג הוא כדאוקמינן וליכא איסור שבת איסור מוקצה נמי ליכא דעומדת לשחיטה היתה בין השמשות ואפילו בשבת משום דחולי דפיקוח נפש דוחה את השבת לכאורה צ"ע בכוונת רש"י שכתב ששוגג הוא. הרי כיון שיש פיקוח נפש ליכא עבירה כלל. ועיין רש"י ד"...
על ידי חיים סגל
א' דצמבר 09, 2018 11:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 190
צפיות: 4615

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עשיתי חיפוש [בלי קידומות] ונמצאו בש"ס עוד 35 'קטליה' מלבד 2 שכאן ומתוכם: 29 במשמעות 'הֲרָגוֹ' עוד 3 [אותו ענין מופיע בג' מקומות] שהכוונה כמו כאן, 'מרי דוראי אמר לי זיל קטליה לפלניא'. וכן עוד אחד נוסף במשמעות זו [סנהדרין עג:] עוד שתים [סנהדרין עח: פא:] שהמשמעות 'הריגתו', כמובן שהניקוד של 'קטליה'...
על ידי חיים סגל
א' דצמבר 09, 2018 10:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 190
צפיות: 4615

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

במעשה דר' פנחס בן יאיר הוקשה לי, במה שטענו הנהר שהוא ודאי עושה רצון קונו, משא"כ ר' פנחס ספק עושה, והיינו שמא לא יצליח במשימתו לשחרר השבויים. והלא ידוע שאין הקב"ה דורש תוצאות אלא השתדלות, וא"כ במה שעושה ר' פנחס בן יאיר כל השתדלותו הרי הוא עושה ודאי רצון קונו, ומדוע נחשב כ'ספק עושה רצון...
על ידי חיים סגל
ש' דצמבר 01, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי המשנה ברורה באיסור נטילה מעל גבי אילן בשבת
תגובות: 2
צפיות: 117

Re: בדברי המשנה ברורה באיסור נטילה מעל גבי אילן בשבת

בקובץ המאתיים של קובץ בית אהרן וישראל התפרסם מאמר מקיף בנושא הנחת חפצים על האילן בערב שבת, וכמדומני שהוא נוגע בשאלות שעוררת
הנה קישור להורדת כל הקובץ: download/file.php?id=66952
על ידי חיים סגל
ג' נובמבר 27, 2018 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה
תגובות: 54
צפיות: 10118

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה

ב"ה מוקטר מוגש לשמי... אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום (מנחות קי.) זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, תרננה שפתינו קול תודה להשי"ת על רוב טובו וחסדיו עד הלום וכי הגיענו לגליון המאתיים של קובץ בית אהרן וישראל. מצורף בזה לכלל לומדי וקוראי הקובץ המתענג תמיד על טובו, גליון מוגדל ועשיר מזן...
על ידי חיים סגל
ב' נובמבר 26, 2018 2:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית דברים ליורש החוב, האם מותרת?
תגובות: 2
צפיות: 156

ריבית דברים ליורש החוב, האם מותרת?

מי שלווה מאדם ומת, והוריש החוב ליורשיו, האם מותר לו ליתן ריבית דברים ליורשים שירשו החוב [כגון להקדים להם שלום כשלא היה רגיל בזה קודם לכן] - כיון שכעת הם המלווים שלו, או שמא כיון שאת זכות ההלוואה קיבל מהאב, והיורשים אינם יכולים לתבעו החוב עד בא הזמן שקבע עם האב, אין היורש נחשב כלל כ'מלוה'?
על ידי חיים סגל
ה' נובמבר 22, 2018 3:03 pm
פורום: חנוכה
נושא: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?
תגובות: 12
צפיות: 880

Re: חצי שעה לנר חנוכה - שעה זמנית?

כן הוכיח בחי' מהרצ''א ממש''כ הראשונים ז''ל דשיעור השמן הוא שמינית הביצה, וכן שי' הגרח''ק, אך זה תמוה מהשמטת הראשונים וכדהעיר כבר בבני יששכר. ובאמת בחי' המאירי מפו' שזה קצת פחות משמינית הביצה, והעירותי מזה באשכול דומה. איפה מופיע שזו שיטת הגרח״ק? בהערות תורת המועדים על השונה הלכות סי' תער"ב הע'...
על ידי חיים סגל
א' נובמבר 18, 2018 12:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1437
צפיות: 94481

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עובדיה חן כתב:מה הן עשרה מאמרות שברה הקב"ה את העולם?

נאמר 9 פעמים ויאמר בבריאת העולם, ו'בראשית' נמי מאמר
על ידי חיים סגל
א' נובמבר 18, 2018 10:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 297
צפיות: 10118

Re: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ

גם אני מצטרף לבקשה מהמנהלים לשנות את הכותרת ולהפריד בין הדבקים
זה עוול למשניות קהתי אשר אלפי יראים ושלמים לומדים בו, בשונה משטיינזלץ שהוא בבל יראה ובל ימצא אצל החרדים
על ידי חיים סגל
ש' נובמבר 17, 2018 9:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 34
צפיות: 1734

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

יש גם את הוורט שלו למה הנביא אמר לאשה השונמית, 'שאי בנך' הלא כבר היה גדול ויכל ללכת לבד, אלא, שהתחיית המתים עשתה אותו חי, אבל לא עשתה אותו בריא, והרי הוא היה חולה.. שמעתי מהגרי"ז (בהגרש"מ) דיסקין שהוורט הזה נאמר על ישיבת קמניץ לפני שנים שעשו חיזוק והביאו הרבה בחורים חדשים, ועל זה נאמר הוו...
על ידי חיים סגל
ג' נובמבר 13, 2018 10:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה א' לפנינו, רגל א' נבילה, ורגל א' כשרה למהדרין
תגובות: 7
צפיות: 388

Re: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה אחת לפנינו, רגל אחת נבילה, ורגל אחת כשרה למהדרין

עושה חדשות כתב:
חיים סגל כתב:מסתבר שזה נידון מפורש, אך מחיפוש מלמעלה לא מצאתי בזה, ואשמח למ"מ
עי' חמדת שלמה יו"ד סי' ז אות ו, משיב דבר ח"ב סי' יד, ובהערות הגרשז"א על הש"ש א,כב.

ישר כח גדול!
על ידי חיים סגל
ב' נובמבר 12, 2018 6:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה א' לפנינו, רגל א' נבילה, ורגל א' כשרה למהדרין
תגובות: 7
צפיות: 388

Re: חידה: איך יתכן שתי רגלי בהמה אחת לפנינו, רגל אחת נבילה, ורגל אחת כשרה למהדרין

עוד אפשרות פשוטה זה רגל אחת אבר מן החי, ואז שחט וחתך רגל שניה. אם חתך לא את כל הרגל שאז נעשית טריפה. אכן. אבל החידה היא 'אחת נבילה' ו'אחת כשירה' וכמובן, שעיקר שאלתי היא לא ההכי תמצי, אלא באמת רציתי לדעת האם אני צודק. לפי דבריך תמיד מותר לאכול בני מעיים גם בכה"ג דכמונח בדיקולא דמי. ישר כח על הר...

עבור לחיפוש מתקדם