החיפוש הניב 120 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיים סגל
ה' יוני 14, 2018 6:10 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כשרות משקה אנרגיה (XL)
תגובות: 8
צפיות: 370

Re: כשרות משקה אנרגיה (XL)

נהנה מהאוצר כתב:מה שייך ענין רצון הטוב וכו'
וכי ההכשרים בארץ מיצרים רק בארץ הלא רוב חמרי הגלם מקורם מחו"ל, ואם ההכשרים בארץ יכולים לפקח כראוי, כך גם ההכשרים בחו"ל אם יש להם רצון טוב יכולים לפקח כראוי.

כנראה שזו לא 'סיבה' אלא 'סימן'
על ידי חיים סגל
ה' יוני 14, 2018 9:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם
תגובות: 38
צפיות: 3031

Re: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם

זה אחד מהמנהגים וההלכות שנוהגים בהם כל ישראל שמשפיעות אצל האדם וצורכות התייחסות (תגובה לילדות המבקשות לשתות) בלא לדעת במה לתלותו ואיך ליישבו בעולם של ילדים (ואף של מבוגרים) פעם אחת במוצאי יו"כ חזרתי לבית חמי ומצאתי את אשתי וחמותי סובלות בתענית של מן הצורך, מפני שממתינות לגבר (שחוזר שעה ארוכה א...
על ידי חיים סגל
ד' יוני 13, 2018 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם
תגובות: 38
צפיות: 3031

Re: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם

זה אחד מהמנהגים וההלכות שנוהגים בהם כל ישראל שמשפיעות אצל האדם וצורכות התייחסות (תגובה לילדות המבקשות לשתות) בלא לדעת במה לתלותו ואיך ליישבו בעולם של ילדים (ואף של מבוגרים) פעם אחת במוצאי יו"כ חזרתי לבית חמי ומצאתי את אשתי וחמותי סובלות בתענית של מן הצורך, מפני שממתינות לגבר (שחוזר שעה ארוכה א...
על ידי חיים סגל
ד' יוני 06, 2018 1:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור
תגובות: 3
צפיות: 146

Re: בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור

ייש"כ. מצאתי גם משהוא בארחות שבת. ארחות שבת.pdf לא זכיתי להבין את דבריהם, והלא במוקצה מחמת גופו כמעות על הכר ואבן על החבית נפסק שעדיף לנערם מאשר לטלטלם ע"י טמ"ה, וכי כלי שמלאכתו לאיסור - שעדיף מינייהו בכך שמותר לטלטלו לצורך גו"מ, וכי עדיפות זו תגרום שכשאין צורך בגופו ומקומו גרע ...
על ידי חיים סגל
ב' יוני 04, 2018 11:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9116

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

יש"כ לכשרות הענין של המוחים שאינם עושים מאומה למען הבעלב'תים הזכיר לי סיפור מענין לענין באותו ענין לפני כעשרים שנה שהתחילו לצאת הגמרות של שוטנשטיין נקלעתי לחנות הספרים וויסבקר, עמד שם אדם כלשהו וקילל נמרצות את הפרוייקט, בצד עמד הגאון ר' שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל ושתק, לא הכרתי אותו אך חשבת...
על ידי חיים סגל
ב' יוני 04, 2018 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור
תגובות: 3
צפיות: 146

Re: בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור

עצם דברי המשנ"ב שכשיש אפשרות אחרת לא ישתמש הם מחודשים, ולא נזכרו בפוסקים שקדמו לו - וכבר חלקו עליו בקצוה"ש ועוד, ועל הוכחתו מדברי הרשב"א כתבו דהתם מיירי באופן שיכול להמנע כלל משימוש בכלי כל שהוא, ואכמ"ל. וכאן מדובר לא בטלטול הכלי ישירות אלא בדרך טלטול מן הצד, אלא שגם טמה"צ ל...
על ידי חיים סגל
ו' יוני 01, 2018 1:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקפיא בשבת
תגובות: 3
צפיות: 209

Re: מקפיא בשבת

מתוך אתר המכון הטכנולוגי להלכה: לראשונה: מקפיאים מהודרים לשימוש בשבת סידרת מקפיאים חדישים המאושרים לשימוש בשבתות ובחגים למהדרין מטעם המכון המדעי טכנולוגי להלכה זה שנים שקיימת דרישה גדולה, מצד ציבור שומרי התורה והמצוות, למקפיא שיהיה מאושר לכתחילה לשימוש בשבתות וימים טובים למהדרין מן המהדרין ללא כל חש...
על ידי חיים סגל
ו' מאי 11, 2018 4:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 281
צפיות: 12989

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

אכן, אך לכאורה גם אין איסור משום פירוע ראש, וממילא שייך למיבעי
על ידי חיים סגל
ג' מאי 08, 2018 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להיות טכנאית US
תגובות: 16
צפיות: 588

Re: האם מותר להיות טכנאית US

מקופיא נראה שזה ענין של לפני עיור בחד עברא נהרה, שהרי אם היא לא תעשה את זה תעשה זאת טכנאית אחרת שמן הסתם תמסור את אותו מידע. אלא שזה נכנס לשאלה הידועה אם יש היתר זה כשבכל אופן העבירה תעשה ע"י יהודי.
על ידי חיים סגל
ב' מאי 07, 2018 1:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1026
צפיות: 88587

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כבר הגיעוני הערות והוספות למאמר המובא בכאן. אודה ואשמח גם להתעשר מחו"ר אתרא הדין. רואני צורך לציין את מה שהושמט משולי הגליון, כי תמונת רבינו זצוק"ל מבדיל בישיבה הינה ממוצאי יום טוב ולא ממוצאי שבת, שהיה נוהג להבדיל בעמידה כפי שנהג אביו מרן הגרש"ז זצוק"ל, וכפי שמעידה תמונה אחרת בג...
על ידי חיים סגל
א' מאי 06, 2018 8:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 281
צפיות: 12989

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

טו, ב בגדר דין אונן אונן וברש"י כל זמן שלא נקבר המת. ובשיעורי הגרמ"ד הקשה [וכן שמעתי בימי חורפי מהגרב"מ אזרחי שליט"א להקשות], דהלא כתיב באונן ואחריתה כיום מר זבחים ק: ועוד, ואם כן מבואר שפסול אונן זהו אף לאחר שנקבר המת. והוסיף הגרב"מ שכן מבואר ברש"י גופיה במקו"א. ...
על ידי חיים סגל
ש' מאי 05, 2018 9:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1026
צפיות: 88587

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

דרומי כתב:יש מוצאי יו"ט שהוא גם מוצאי שבת

זה מגדיל עוד יותר את השאלה השניה שלי - האם יש הבדל בין ההבדלה של מוצ"ש לבין זו של מוצאי יו"ט, ואם יש - עוד יותר מחודש לומר שזו שכוללת שניהם דינה כזו של מוצאי יו"ט
על ידי חיים סגל
ו' מאי 04, 2018 6:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1026
צפיות: 88587

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כבר הגיעוני הערות והוספות למאמר המובא בכאן. אודה ואשמח גם להתעשר מחו"ר אתרא הדין. רואני צורך לציין את מה שהושמט משולי הגליון, כי תמונת רבינו זצוק"ל מבדיל בישיבה הינה ממוצאי יום טוב ולא ממוצאי שבת, שהיה נוהג להבדיל בעמידה כפי שנהג אביו מרן הגרש"ז זצוק"ל, וכפי שמעידה תמונה אחרת בג...
על ידי חיים סגל
ד' מאי 02, 2018 9:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם קירות הבית הרצפה והתקרה הם מוקצה?
תגובות: 10
צפיות: 477

Re: האם קירות הבית הרצפה והתקרה הם מוקצה?

נתבאר בגמרא (שבת מג.) שקורות תקרת הבית נחשבים כ'דבר שאינו ניטל' בשבת, ולכן לדעת ר' יצחק הסובר שאין כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל אסור ליטול קערה לכסות הנר שעלול לשרוף את קורת התקרה, והיינו מפני שאינם מוכנים לטלטול כיון שקבועים בבית, ובפשטות הכוונה היא שכל דבר שאינו מוכן לטלטול מוקצה גמור הוא. והנה י...
על ידי חיים סגל
ה' אפריל 26, 2018 1:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1026
צפיות: 88587

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מספד תמרורים על סילוקו של האי גאון וצדיק אביהן וליבן של ישראל מו"ר עט"ר מרן ראש הישיבה זצוקללה"ה בהיכל כולל "לב שמואל" על שמו ולזכרו הטהור של רבינו זצוק"ל (ע"י עמותת "כבוד חכמים") מפי ראש הכולל הג"ר חיים שמואל אוירבך שליט"א קשר משפחתי? פעם אחת ...
על ידי חיים סגל
ב' אפריל 23, 2018 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשות לבר מצוה
תגובות: 3
צפיות: 199

Re: דרשות לבר מצוה

הרע במיעוטו כתב:אני צריך דרשה תורנית מותאמת לנער בר מצוה וכמדומה שהוא תועלת לציבור כולו

יש"כ

מי שהבר מצוה שלו חלה בימים אלו אין מצב שלא ידבר על 'קטן שהגדיל בימי הספירה'
על ידי חיים סגל
א' אפריל 22, 2018 2:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.
תגובות: 9
צפיות: 269

Re: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.

אמרו בגמרא ריש המפקיד "לכשתגנב ותרצה ותשלמני - הרי פרתי קנויה לך". אם מכרתי לך את הפרה - האם אוכל לתבוע ממך שתחזיר לי אותה ואחזיר לך את הכסף ששילמת?! ומעשה דכיפי היה כששילם שלא מרצונו! כל זה בשומר, אך בגנב עצמו מנלן? מסתבר שכיון שעיקר חיובו הוא בהחזרת החפץ שגזל, וכל מה שנותן דמים הוא רק כ...
על ידי חיים סגל
ש' אפריל 21, 2018 11:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 281
צפיות: 12989

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

זאת בדיוק השאלה, שגם אני התקשתי בה, מדוע 'הבעלים' משפיעים על 'מין הקודש', כלומר, מדוע 'תודת ראובן א'' ו'תודת ראובן ב'' זה אותו קודש משא"כ 'תודת ראובן' ו'תודת שמעון' שני מיני קודש הם?
על ידי חיים סגל
ש' אפריל 21, 2018 9:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בראון - כספינה המטלטלת - חסידות קרלין בין עליות למשברים
תגובות: 24
צפיות: 2004

Re: בראון - כספינה המטלטלת - חסידות קרלין בין עליות למשברים

תובנה שאני למדתי מן הספר, התערבות של אישים מבחוץ במחלוקת לא בהכרח מועילה, בפילוג שבין הזקנים לצעירים אחזו רוב האדמורי"ם מבית טשרנוביל ורוז'ין עם הצעירים, ואף חתמו על מכתבים וקריאות לטובתם, ולמרות זאת זה לא הועיל לשום צד. . לא קראתי את הספר, ובכלל אינני בקי בהיסטוריית חסידות זו, אך השאלה היא למ...
על ידי חיים סגל
ה' אפריל 19, 2018 10:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9056
צפיות: 532851

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת מגידות לבעל הפמ"ג - סימן פ"ז
ישר כח!
על ידי חיים סגל
ה' אפריל 19, 2018 2:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בראון - כספינה המטלטלת - חסידות קרלין בין עליות למשברים
תגובות: 24
צפיות: 2004

Re: בראון - כספינה המטלטלת - חסידות קרלין בין עליות למשברים

אותה אבקש כתב:חסום הקישור.
לא הבנתי, מה הנושא?
מה הפשט בין עליות למשברים?

כאן יש לך את תוכן העניינים להורדה
viewtopic.php?f=7&t=6618&p=447282&hilit=%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%94#p447282
על ידי חיים סגל
ה' אפריל 19, 2018 9:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1026
צפיות: 88587

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אכן כך, ובודאי לא כך היה מעשה
ולא צריך להסתייע מכך שכל ילד יודע, אלא מכך שבמשנה הראשונה עצמה הדברים מפורשים הכנסה של העני מרה"ר ליד בעה"ב שברה"י
על ידי חיים סגל
ד' אפריל 18, 2018 9:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 281
צפיות: 12989

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

עזריאל ברגר כתב:ובדף של היום:
רמי ריש לקיש על מעוהי - וכי לית ליה דאסור לשכב אפרקדן?!
ואולי חולה היה?

ראה בפניני הלכה במתיבתא אריכות האם האיסור הוא גם שלא בשעת שינה - סתירה בדעת החזו"א בזה - והוכיחו מכאן שאין איסור!
על ידי חיים סגל
ב' אפריל 09, 2018 12:48 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כיצד מתפטרים מהחוב החודשי לביטוח לאומי ?
תגובות: 6
צפיות: 422

Re: כיצד מתפטרים מהחוב החודשי לביטוח לאומי ?

לא ידוע לי על מילוי מסמכים שיכול לפטור
אבל יש עצה מאוד נפוצה, לדאוג לתלוש משכורת על שמך, מספיק שיהיה תלוש על סכום מזערי, שיורד ביטוח של כמה שקלים וכך אתה מתפטר!
על ידי חיים סגל
ג' אפריל 03, 2018 2:10 pm
פורום: פסח
נושא: פסח שני, "האם נעשה השנה"? במהרה בימינו אמן ואמן
תגובות: 7
צפיות: 410

Re: פסח שני, "האם נעשה השנה"? במהרה בימינו אמן ואמן

מחלוקת בירושלמי ובתוספתא בזה ירושלמי פסחים ט-א: ניתן לישראל לבנות בית הבחירה. יחיד עושה פסח שני ואין צבור עושין פסח שני. ר' יודה אומר ציבור עושה פסח שני שכן מצינו בחזקיה שעשה פסח שני הדא הוא דכתיב [דברי הימים ב ל יח] כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה וגו'. דף על הדף פסחים קטו: אמרו עליו על הלל שהיה כורכ...
על ידי חיים סגל
ג' מרץ 13, 2018 2:53 pm
פורום: פסח
נושא: אכילת חמץ בשבת איסרו חג
תגובות: 6
צפיות: 877

Re: אכילת חמץ בשבת איסרו חג

[/code]
אוהב אוצר כתב:יש את ספרו של הרב צבי כהן הידוע בסדרת ספריו המיוחדים, ספר שלם על פסח שחל בשבת ושם בפרק טו הביא מ"מ וצדדים לכאן ולכאן מומלץ לעיין.

יש למישהו את הספר הזה שיכול להביא עמודים אלו?
וכן אשמח לקבל כל מידע אחר בענין זה של אכילת חמץ בשבת אסרו חג דפסח הבעל"ט
על ידי חיים סגל
ג' מרץ 13, 2018 2:41 pm
פורום: פסח
נושא: מדוע חמץ של גוי הוא מוקצה בשבת ויו"ט?
תגובות: 4
צפיות: 243

מדוע חמץ של גוי הוא מוקצה בשבת ויו"ט?

בסימן תמ"ו הובא בב"י מהריב"ש שחמץ של נכרי הוא מוקצה בשבת ויו"ט, ולא הבנתי מדוע, והלא החמץ שייך לגוי וראוי לבעליו, ורק לי כישראל זה לא ראוי, וזה דומה לבגדי עניים שאמנם אם שייכים לעשירים הם מוקצה, אך אם הם שייכים לעניים - אינם מוקצה אף לעשירים. ואמנם דעת הט"ז בסוף סי' ש"ח...
על ידי חיים סגל
ב' מרץ 12, 2018 9:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?
תגובות: 18
צפיות: 709

Re: מה המשמעות של הבטחת חז"ל אליבא דבעל דרך אמונה?

מדוע השאלה היא 'אליבא דבעל דרך אמונה', וכי יש לך דרך אחרת להסביר מדוע לא כל הסנדקאים עשירים?
על ידי חיים סגל
ב' מרץ 12, 2018 9:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1026
צפיות: 88587

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

בהרבה תמונות שמתי לב שהתפילין מונחות בחלקם הגדול על המצח, האם היתה לו איזו שיטה בדבר? בכמה וכמה תמונות מגדולי תורה והלכה בדור האחרון רואים שהתפילין שלהם לא במקום (ע''פ מ''ב), וזה באמת צ''ע. (אולי כי לא דקדקו בזה שלא בשעת התפילה) כמדומה שההלכה ידועה ומשכך אין זה מן הכבוד. לא באתי לזלזל ח"ו, אלא...
על ידי חיים סגל
ב' מרץ 12, 2018 1:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1026
צפיות: 88587

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

בהרבה תמונות שמתי לב שהתפילין מונחות בחלקם הגדול על המצח, האם היתה לו איזו שיטה בדבר?
על ידי חיים סגל
ד' מרץ 07, 2018 7:37 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 8
צפיות: 993

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

ועדיין נפק"מ לחוה"מ, וגם לדיעבד: אם אדם נעמד בלא כוונה לעשיית מחיצה, והתברר שהוא עושה מחיצה - האם עכשיו הוא עצמו יכול להשתמש בה? אם האדם נעמד סתם ואח"כ חשב שעושה מחיצה וכו', בזה עצמו הוא עושה איסור של העמדת מחיצה. עכ"פ מה אם עיקר החקירה שבראש האשכול, [בהנחה שעברנו את המחסום הזה]...
על ידי חיים סגל
ד' מרץ 07, 2018 1:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1026
צפיות: 88587

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

אם אני לא טועה, הגר"ש גם קשור לצד השני בחתונה המדוברת, הכלה נינתו של דודו הגר"ש שבדרון זצ"ל
על ידי חיים סגל
ב' מרץ 05, 2018 10:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1026
צפיות: 88587

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

פרנקל תאומים כתב:אגב, מה יהיה כעת עם ישיבתו? כמדומה שמלבדו זצ"ל אין בה עוד אנשי צוות. א"כ, כיצד היא תמשיך הלאה? האם מי מתלמידיו יתמנה תחתיו לעמוד בראשה?

שמעתי שהרה"ג ר' יוסף פטרוב שליט"א מסר היום את השיעור בישיבה
על ידי חיים סגל
ב' מרץ 05, 2018 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירת מחיצה המתרת - פליאה על דברי הגר"ש אוירבאך זצוק"ל
תגובות: 9
צפיות: 431

Re: סתירת מחיצה המתרת - פליאה על דברי הגר"ש אוירבאך זצוק"ל

(מהזיכרון). הגר"ש לשיטתו שם ל"ק, שכתבו שם בשמו שיש להבחין בין מחיצה המתרת למחיצה שעושה רשות. (וק"ק למה נצרכו א"כ למיגו דאיתקצאי). ודו"ק. לא ראיתי באורחות שבת דברים כאלו, ואולי כוונתך למה שהובא שם משמו, לגבי מה שחילק אביו זצוק"ל שלאחר שכבר לא נצרכת לו המחיצה המתרת שוב א...
על ידי חיים סגל
ב' מרץ 05, 2018 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירת מחיצה המתרת - פליאה על דברי הגר"ש אוירבאך זצוק"ל
תגובות: 9
צפיות: 431

Re: סתירת מחיצה המתרת - פליאה על דברי הגר"ש אוירבאך זצוק"ל

באורחות שבת הובא נידון מעניין שלדבריו לא נמצא בפוסקים מי שידבר מזה ראה ב'שלחן ערוך הרב' סימן שעב סכ"ב, וז"ל: ועוד שכיון שסמכו עליו למחיצה להתיר טלטול יש איסור בסתירתו מדברי סופרים כמ"ש בסי' שט"ו עכ"ל. ישר כח! [שכחת להדגיש את המילה 'שלדבריו' שבדברי] וכמובן שמקור דברי הרב הם ...
על ידי חיים סגל
ב' מרץ 05, 2018 7:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1026
צפיות: 88587

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

ש.י. רובין כתב:יש בנותן טעם לציין שהנפטר הגדול היה מצאצאי בעל התולדות.
[/quote]
שמעתי בעבר משמו [או משם אביו] שאמר בבדיחותא שהוא מצאצאיו של בעל התולדות קודם שנתקרב לחסידות
על ידי חיים סגל
ב' מרץ 05, 2018 7:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירת מחיצה המתרת - פליאה על דברי הגר"ש אוירבאך זצוק"ל
תגובות: 9
צפיות: 431

סתירת מחיצה המתרת - פליאה על דברי הגר"ש אוירבאך זצוק"ל

באורחות שבת הובא נידון מעניין שלדבריו לא נמצא בפוסקים מי שידבר מזה, והוא, שכידוע העמדת מחיצת ארעי לצניעות בעלמא מותרת בשבת, ורק מחיצה המתרת אסורה, וכגון להכשיר סוכה. ויש לדון האם גם סתירת מחיצה כזו אסורה. והביא משמיה דהגרשז"א בשש"כ שהחמיר בזה - כל זמן שהיא מתרת, ומאידך בנו הגר"ש פקפק ...
על ידי חיים סגל
ג' פברואר 27, 2018 6:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1026
צפיות: 88587

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

שאלני ידיד: האם ידוע למאן דהו טעמו שכמעט לא לקח סנדקאות? אצל הסטייפלר ואחריו להבל"ח הגרח"ק זה היה נושא שעליו לא מוותרים, אם כי לא ידוע לי האם הנהגה זו היתה אצל ת"ח נוספים שמעתי בשם אחד מתלמידיו שביקשו להיות סנדק, והתחנן לו שיוותר לו, וכשביקש שוב ושוב, הסביר לו בפשיטות, שכיון שרח"...
על ידי חיים סגל
ה' פברואר 22, 2018 9:06 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: לימודים נוספים לילד בעל כשרון
תגובות: 18
צפיות: 1455

Re: לימודים נוספים לילד בעל כשרון

מגיל קצת יותר מתקדם - 'מנחת חינוך', מרחיב אופקים ואת החשיבה, ונותן הרבה ידיעות

עבור לחיפוש מתקדם