מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 44 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יקוב
ה' יולי 04, 2019 9:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אבל איפה אתה רואה כאן "הגם כי הוא בעצמו אינו יודע למה דיבר כן" וכו'
על ידי יקוב
ה' יולי 04, 2019 4:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ידוע שיש כמה מיני רוח הקודש ואחד מהם שהשם מזמין לאדם שידבר ממילא מפיו דברי אמת מה שיהיה כן, הגם כי הוא בעצמו אינו יודע למה דיבר כן, וכמו שכתוב בספר תד"א עיין שם.
מזה הספר תד"א (לא נראה תנא דבי אליהו)
על ידי יקוב
ג' יולי 02, 2019 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נכון/מקובל לכתוב?
תגובות: 1
צפיות: 222

איך נכון/מקובל לכתוב?

מהר"ם פאדווה, פדאוה, פדוואה, ואולי גם צריך להוסיף מפדאוה? תודה.
על ידי יקוב
ב' יוני 24, 2019 4:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

תודה.
על ידי יקוב
ב' יוני 24, 2019 1:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה המקור למדרש זה: במדרש דבני קרח שראו משה אמרו היכי נעביד ניקום מקמיה יקצוף אבינו לא ניקום יקצוף רבינו כשראו כל ישראל עמדו אף המה עמדו.
יש משהו דומה בילקוט תשנ"ב אבל זה לא זה.
תודה.
על ידי יקוב
א' יוני 23, 2019 8:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראה עוד אור החיים ויקרא כב יב: ופגם נשמה לנשמה הגם שלא יגיע עליה מהפגם ולא הפחתה אורה אלא שיסובב שתצא ממנו שלא כרצונה, כמו שאמרו בתיקונים (תיקון ע') בסוד פסוק לא יאונה לצדיק כל און שמדבר הכתוב במי שיש לו נשמה לנשמה וכשבא אדם לידי חטא מסתלקת הנשמה הקדושה שלא יאונה לה און, וסילוקה זה תקפיד עליו כפי ער...
על ידי יקוב
א' יוני 23, 2019 6:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראה אלשיך בראשית ג טז: כי הנה באדם ארבע חלקים החומר והנפש והרוח והנשמה והנה הנשמה שהיא החלק אלהי אינה מקבלת עונש על עון כי לא תמצא באדם כאשר יחטא כי אם שבבא האדם לחטא היא מסתלקת ממנו כקבלת חכמי האמת.
על ידי יקוב
א' יוני 23, 2019 3:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 905
צפיות: 112601

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

לשם משמואל היה בן שנולד לאחר פטירתו ונקרא על שמו 'שמואל' מה עלה בגורלו? האם נשאר לחיות אחרי המלחמה או שעלה לא"י לפני המלחמה?
על ידי יקוב
ד' יוני 19, 2019 6:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1291
צפיות: 175318

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

ככל הידוע לי הבעלות של הספר שם משמואל היא של האדמו"ר מסוכטשוב שליט"א מבית וגן.
6423819 - 02
על ידי יקוב
א' מאי 19, 2019 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם שבאוצר
תגובות: 1
צפיות: 140

הרמב"ם שבאוצר

הרמב"ם שבאוצר משהו יודע מי הוציא את זה? (חוץ מזה שזה מהדורה חדשה ויצא בתשס"ז)
על ידי יקוב
ה' מרץ 14, 2019 11:16 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: להשתכר בפורים שחל בערב שבת
תגובות: 27
צפיות: 910

Re: להשתכר בפורים שחל בערב שבת

דרומי כתב:אפשר לכאורה להביא כהנים מערים אחרות שכבר חגגו פורים בי"ד ויבואו מאוחר כך שלא יתחייבו בט"ו, ואז הכהנים הירושלמים פנויים לקיים מצות היום.

אפשר גם להביא כהנים ספרדים .....
על ידי יקוב
ב' מרץ 11, 2019 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

במאמר רבותינו זכרונם לברכה (......) במדרש, הקדוש ברוך הוא עושה ללשון שלשה שמירות, אחד, עשה לו חומה של בשר שהן השפתים, לפנים מהם חומה שניה שהם השינים, שמירה שלישית עשה מקום של מים תחתיה שהיא הרוק, לכבות אש שלה כדי שלא ישלח לשונו לדבר רע, ועם כל זה לא הועיל, ע"כ.
על ידי יקוב
ה' מרץ 07, 2019 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 411
צפיות: 42739

Re: עזרה בפענוח ר"ת

תודה.
אשמח אם תעלה את הדף
על ידי יקוב
ד' מרץ 06, 2019 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 411
צפיות: 42739

ר"ת

ונראה לי בסייעתא דשמייא דאיתא בפסיקתא רבתי והביאה בספר בג"י ז"ל אמר רבי פנחס הכהן מעשה היה שנצטרכו ישראל וכו'. מי זה בג"י?
על ידי יקוב
ה' פברואר 28, 2019 1:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

'ויקהל משה' על ידי שליח כמו שפירש רש"י. ז"ל איפה יש כזה רש"י?
על ידי יקוב
ה' פברואר 21, 2019 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר פני דוד פרשת מקץ כתב: "דוד המלך ע"ה הבא מרות, וערערו דואג (יבמות עו:) ואחיתופל (.....)". איפה המקור שערערו אחיתופל? קהלת רבה (וילנא) פרשה י ב. ד"א זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח וגו', מדבר בדואג ובאחיתופל, אתמול מבאישין דברים כנגד דוד, ואומרים פסול משפחה הוא לא מרות המואביה ...
על ידי יקוב
ה' פברואר 21, 2019 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר פני דוד פרשת מקץ כתב: "דוד המלך ע"ה הבא מרות, וערערו דואג (יבמות עו:) ואחיתופל (.....)". איפה המקור שערערו אחיתופל?
על ידי יקוב
ד' פברואר 20, 2019 7:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

מי הם המתנבאים?

מי הם המתנבאים? והנה כמה נביאים מתנבאים בסגנון אחד () דהמיתה אינה לעונש, רק מוכרחת אחר החטא להשגת שלמותו שנעשה החומר גס, מה שאין כן קודם החטא
על ידי יקוב
ג' דצמבר 11, 2018 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4047
צפיות: 420411

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בבקשה מי יכול להעלות לי שו"ת תפארת צבי לרבי צדוק הכהן תשובה כז מהדורה חדשה
על ידי יקוב
ב' נובמבר 19, 2018 7:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10511
צפיות: 890896

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה קהלת שלמה מהדורה חדשה ז כג
על ידי יקוב
ב' נובמבר 19, 2018 6:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עוף המחמם ביצים בהבטתו
תגובות: 6
צפיות: 508

עוף המחמם ביצים בהבטתו

בשם משמואל יתרו תרע"ב: וכמו שספרו הטבעים שיש עוף המחמם ביצים בהבטתו. מי זה ?
על ידי יקוב
א' אוקטובר 28, 2018 12:11 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שמירה באוצר החכמה (בPDF) כולל הסימון של החיפוש
תגובות: 7
צפיות: 4173

Re: שמירה באוצר החכמה (בPDF) כולל הסימון של החיפוש

יש כזה אפשרות? אולי אני לא שאול במקום הנכון
על ידי יקוב
ה' אוקטובר 25, 2018 3:56 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שמירה באוצר החכמה (בPDF) כולל הסימון של החיפוש
תגובות: 7
צפיות: 4173

שמירה באוצר החכמה (בPDF) כולל הסימון של החיפוש

איך אפשר לשמור באוצר החכמה כולל הסימון (בצבע צהוב) של החיפוש?
על ידי יקוב
ג' אוקטובר 23, 2018 11:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 741
צפיות: 32135

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

תודה.
אבל לא הבנתי איך זה קשור לר"ת
על ידי יקוב
ג' אוקטובר 23, 2018 10:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 741
צפיות: 32135

ר"ת

בספר שארית יעקב פנט כתב: והציצית הם מסוגלים להתהלך בקדושה ובטהרה כמו שאמרו חכז"ל (מנחות מד:) שבאו הציצית ומנעו אותו מעבירה, 'וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'', כי תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד (שם מג:), ופירש הע"א כי מחויב לראות בציצית כדי שיזכור מכסא הכבוד ועל ידי זה יבוא ...
על ידי יקוב
ד' אוקטובר 17, 2018 3:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: מקור

תודה
על ידי יקוב
ד' אוקטובר 17, 2018 11:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

מקור

וזה שאמרו חז"ל אורייתא שלומד לשמה בכחו להשיג כח אלקות לשנות הכל למעלה מהטבע, כמו שמצינו בחכז"ל (תענית כה.) מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידליק, וכמעשה המבוא במהרש"ל (....). מה המעשה ואיפה מובא במרש"ל?
על ידי יקוב
ג' אוקטובר 16, 2018 10:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כמו שכתבת הלשון קשה. ראה מה שמצורף כאן (והיה ברכה לרבי צבי אלימלך מדינוב)
ברכה.png
ברכה.png (26.72 KiB) נצפה 2749 פעמים
על ידי יקוב
ב' אוקטובר 15, 2018 12:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר זרע שמשון כתב: קשה הרי באותה שעה היה יום וכמו שכתב רש"י עת שכרות היא לנו וכו' ואם כן יכול היה משה לומר להם ערב ויודע ה'. האם יש לזה מקור שעת שכרות זה יום?
על ידי יקוב
ב' אוקטובר 15, 2018 11:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

תודה רבה
על ידי יקוב
ב' אוקטובר 15, 2018 11:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2468
צפיות: 193162

מקור

איתא שאומרים לו לאדם בכל יום ראה מעשיך כבהמה (...).
על ידי יקוב
א' אוקטובר 14, 2018 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עת שכרות יום?
תגובות: 0
צפיות: 301

עת שכרות יום?

בספר זרע שמשון כתב: קשה הרי באותה שעה היה יום וכמו שכתב רש"י עת שכרות היא לנו וכו' ואם כן יכול היה משה לומר להם ערב ויודע ה'. האם יש מי שמסביר כך שעת שכרות זה יום?
על ידי יקוב
ה' יוני 28, 2018 1:33 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עוקצין - עוקצים
תגובות: 8
צפיות: 1429

Re: עוקצין - עוקצים

כדכד כתב:באיזה גמרא?

הוריות יג ע"ב.
על ידי יקוב
ה' יוני 28, 2018 12:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עוקצין - עוקצים
תגובות: 8
צפיות: 1429

Re: עוקצין - עוקצים

כדכד כתב:עוקצין

למה אולי עוקצים? בגמרא כתוב עוקצים, וכן יש הרבה שמצטטים במ"מ כך?
על אף שבלשון חז"ל בדר"כ ן' משמש במקום ם'
על ידי יקוב
ה' יוני 28, 2018 12:15 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עוקצין - עוקצים
תגובות: 8
צפיות: 1429

Re: עוקצין - עוקצים

רש"י שם. גלי עוקצים: ידרוש לן מסכת עוקצין.

עבור לחיפוש מתקדם