החיפוש הניב 223 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה
תגובות: 22
צפיות: 308

Re: פיענוח כת''י קשה

ההוא דאמר כתב:ג. וע"כ אשר מעכ"ת העמיק בחריפ' חדתא בענין ח"ע וחב"ח, שמחנו עד מאוד כי אנו ב...? בכוונתנו אשר גם אני באתי בדרך זה,

נדצ"ל בחריפא.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 4:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קדושין ה' ע"א "אלא הכי פריך"
תגובות: 6
צפיות: 172

Re: קדושין ה' ע"א "אלא הכי פריך"

כיון שראיתי לאחד ממחברי זמננו שכתב להקשות ע"ד רש"י אלו שלא מצינו עוד שום מקום בש"ס שקרי לק"ו פירכא
הריני לציין כי ישנם כו"כ מראי מקומות מהם להדיא ומהם ברמז שכן לשון הש"ס ואין בידי זמן לכותבן ובעז"ה אח"כ אאריך.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 3:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום
תגובות: 15
צפיות: 1440

Re: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום

לא אתאפק מלהוסיף בקצרה, הרי ר' זעירא ור' זירא חד הן, ואחת הראיות, מהא שדברי ר' זירא בברכות יד. כל הלן שבעה ימים בלא חלום וכו' נכתבו בדף נה: בשם ר' זעירא [שכך כונה באר"י]. והלא אין לך אגדה גדולה ממאמר זה שאמרו ר' זעירא, [ומר' זירא מצינו עוד רבים בתלמוד]. רק שמוכרחים לומר שאי"ז כנגד האגדתות ...
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 3:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום
תגובות: 15
צפיות: 1440

Re: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום

רציתי לציין לירושלמי בסנהדרין פ"ב ה"ג "שמע רבי זעירא ומר, אוף באגדתיה אית רבוון",
לאחמ"כ ראיתי שכבר ציין לכך הרב איתן בתוך דבריו,
ואכן יש להבליט זאת שניכר שההתנגדות לאגדות לא היתה באופן גורף, ועוד מילין בזה ואכ"מ להאריך.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 3:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא
תגובות: 13
צפיות: 386

Re: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא

בדומה לזה - בענין אחר, בתפילת ערבית של ליל שבת קודש להאומרים "כגוונא" נדפס שהמתפלל ביחידות ואינו יכול לומר "ברכו" יאמר המשך דברי הזוהר.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 2:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא
תגובות: 13
צפיות: 386

Re: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא

זכורני, ששמעתי בשם אחד מגדולי הפוסקים שליט"א בעת העצרת הגדולה ר"ח אדר תשע"ד, ללמוד הגמרא (ברכות נח כמדו') על ברכת חכם הרזים, יתכן וטעות בידי אך כמדומני שבגמ' עצמה כתוב כלל בלא שם ה' רק בגירסא המובאת בשוה"ג נכתב בשם ה'. עכ"פ גם ראיתי באחד הישיבות שחילקו לבחורים צילום של דברי ...
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 2:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות פ"ג מ"ה אבל לא יתכסה
תגובות: 8
צפיות: 213

Re: ברכות פ"ג מ"ה אבל לא יתכסה

עיין כלל כ"ז.

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... 900021.LST

[בכלל נושא מעניין שהיה שווה אשכול בנפרד].
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!
תגובות: 22
צפיות: 978

Re: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!

למעלת הרה"ג - קולע אל המטרה ולא יחטיא - שליט"א,
אשמח בהזדמנות שניתנה ע"י הרב יאיר להודות ולהלל לכבוד תורתו,
אשר לשונו - לשון לימודים ועטו - עט סופרים,
ידיעותיו מרקיעות שחקים, מופלג בתורה ובגמילות חסדים,
רבים נהנים לאורו - ולא יחשוך מלהשביעם מטובו,
יישר כח.
על ידי אותה אבקש
ה' מאי 17, 2018 4:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?
תגובות: 5
צפיות: 241

Re: ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?

לכאורה לגודל הדוחק צ"ל שאין הכוונה ל"פרסאות" הרגילים אלא למידה קטנה יותר,
אפשר לציין גם לרש"י ע"ז מג. ד"ה זוטו.
על ידי אותה אבקש
ה' מאי 17, 2018 4:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ביקור האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' בבני ברק (תרפ"ז)
תגובות: 35
צפיות: 2662

Re: ביקור האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' בבני ברק (תרפ"ז)

פשיסחא כתב:שמעתי שבעיתון המבשר היה חוברת שלימה על האמרי אמת לשבעים שנה לפטירותו בחג השבועות הבא עלינו לטובה. מישהו יוכל להעלות חוברת זו.

גא"מ בתשוקה רבתי, לאחר שגם על רבינו הבית ישראל זיע"א היטיבו וערכו חוברת מושקעת במיוחד במלאת 40 שנה להסתלקותו,
וא"כ כבר אתמחי גברא וקמיעא.

ייש"כ מראש.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 16, 2018 3:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3112
צפיות: 224176

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אם אפשר לשלוח לי באישי ספר "איש האשכולות" על מרן האמרי אמת זי"ע [לכה"פ חלקו],
הספר חובר ע"י ר' ש"ז וינברג נ"י אחיו של האדמו"ר מטאלנא,
ונצרך לי בדחיפות.

[כמובן שישאר ברשותי בלבד ולא אפרסמו לאחרים, אם תלוי בכך].

ייש"כ עצום מראש.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 16, 2018 2:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 12
צפיות: 297

Re: תש"פ או תש"ף?

לייטנר כתב:בדוק איך הרבי זצ"ל כתב: תש"כ או תש"ך? תש"מ או תש"ם? תש"נ או תש"ן?

פעמים כתב תש"ך ולפעמים תש"כ:
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?2 ... =P0019.LST

לרוב כתב תש"כ.
על ידי אותה אבקש
ב' מאי 07, 2018 10:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חנני' יום טוב ליפא דייטש מהעלמעץ
תגובות: 17
צפיות: 487

Re: הרב חנינה יום טוב ליפא

עכשיו ראיתי שכבר קדמני הרב אראל.
על ידי אותה אבקש
ב' מאי 07, 2018 10:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חנני' יום טוב ליפא דייטש מהעלמעץ
תגובות: 17
צפיות: 487

Re: הרב חנינה יום טוב ליפא

מח"ס טהרת יו"ט כמדומה, אב"ד העלמאץ, יש לו הסכמות מפליגות מגדולי דורו, נסתלק לפני בערך 25 שנה.
מספרו נראה כגאון גדול [כך בזכרוני הדל].
על ידי אותה אבקש
א' מאי 06, 2018 1:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6697
צפיות: 529655

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

יציב פתגם כתב:בספר החדש 'עיני יצחק' פרקי חייו של הג"ר יצחק אריאלי זצ"ל בעל ה'עינים למשפט', מופיע תמונה מראי"ה קוק שנגזר מכאן

viewtopic.php?p=64866#p64866, אבל מאן יימר שעמד אז באמצע ק"ש?

ר' איתם הי"ד ניסה לצדד כן באותו אשכול.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 02, 2018 8:11 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תארים מופרזים לבנש"ק בן 8
תגובות: 21
צפיות: 938

Re: תארים מופרזים לבנש"ק בן 8

איני יודע מי המנסח, אך בפעם האחרונה שהגעתי לביה"ח העתיק בצפת, שמתי לבי לנוסח מצבת בן האר"י מ' משה שנפטר כמדו' בעודו ילד "פה נטמן הרה"ק וכו'" האם טעות בידי? הנה מצבת משה בן האר"י. אכן נפטר בילדותו. ר' משה.JPG יכול להיות שהנני טועה אך כמדומני שלאחרונה בשהותי שם היה כתוב ...
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 02, 2018 1:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?
תגובות: 39
צפיות: 1469

Re: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?

גא"מ, רק חשוב להדגיש שתלוי למי קונים את הספר ואדם המעוניין להעמיק יותר לכאורה ימצא מבוקשו בפירושו של בעל הסולם.
על ידי אותה אבקש
ג' מאי 01, 2018 3:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 176
צפיות: 16559

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

חיימשה כתב:הבה לא נשכח שבעל לב טוב לא צינזר דבר מחוה'' ל. דברי המחבר מודפסים במלואם באותו עמוד.
רק בפירוש המיועד להנגיש את הדברים לשפתו של הלומד בן ימינו, לא הביאם. ויפה עשה.

בהחלט, ואנא לחשוב פעמיים לפני שמוציאים לעז בפורום נכבד שכזה על החיים או על המתים.
על ידי אותה אבקש
ב' אפריל 30, 2018 8:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 24
צפיות: 1317

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

] יתכן ולא הבנתי כוונת מר אך עכ"פ וודאי שאין לשון רש"י כן "בכל פעם" מלבד זאת מצינו עוד פעמים רבות בש"ס שכתב במשנה "לקמן מפרש" על הגמרא, . אשמח לקבל לכה"פ עשרה מקומות בש"ס חוץ ממס' סוטה שרש"י כתב במשנה על דבר שמתפרש בגמרא "לקמן/לקמיה מפרש"....
על ידי אותה אבקש
ב' אפריל 30, 2018 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תבונות ב - ניסן תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 2716

Re: תבונות ב - ניסן תשע"ח

מה חידשו בענין קו התאריך - אשר עדיין לא נטחן עד דק? דוקא מאמר זה שנכתב ע"י מי שהוא בר הכי, שווה אלף ניירות אחרים. ויש אכן מה ללמוד בו, לעיין ולבדוק - אף כי כמדומני כי עיקרו כבר התפרסם בין עוסקי הסוגיא הנ"ל. אגב, על חלק מדבריו השיב רבי משה הסגל שליט"א מקרית ספר (שידיו רב לו) , בקובץ ה...
על ידי אותה אבקש
ד' אפריל 25, 2018 7:47 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תארים מופרזים לבנש"ק בן 8
תגובות: 21
צפיות: 938

Re: תארים מופרזים לבנש"ק בן 8

איני יודע מי המנסח, אך בפעם האחרונה שהגעתי לביה"ח העתיק בצפת, שמתי לבי לנוסח מצבת בן האר"י מ' משה שנפטר כמדו' בעודו ילד "פה נטמן הרה"ק וכו'"
האם טעות בידי?
על ידי אותה אבקש
ב' אפריל 23, 2018 10:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אמורא ששמו סבריו
תגובות: 13
צפיות: 450

Re: אמורא ששמו סבריו

כך זכור לי בהשקפה ראשונה:
נדרים כ"ט ע"ב.
ועכשיו ראיתי שבעוז והדר הגיהו וכתבו: בן רב יוסף.
על ידי אותה אבקש
ב' אפריל 23, 2018 10:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אמורא ששמו סבריו
תגובות: 13
צפיות: 450

Re: אמורא ששמו סבריו

ההודעה הקודמת כתבתי בלי ראותי דברי הזבח"א שלכאורה נתכוון אף הוא למה שכתבתי אף שלא הזכיר ש"רבי יצחק ברבי" כבר הוזכר כו"כ פעמים..
על ידי אותה אבקש
ב' אפריל 23, 2018 10:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אמורא ששמו סבריו
תגובות: 13
צפיות: 450

Re: אמורא ששמו סבריו

ראשית, אף אם היה, מי אמר שהיה אמורא?!
שנית, מסברא, יתכן לומר שהכוונה ל"רבי יצחק ברבי" שמוזכר כו"כ פעמים [כך בזכרוני, אולי טעות בידי] ומובן הגי' סברין ודו"ק כי אין בידי זמן להאריך ולכאורה כבר מצינו טעויות כעין אלו ע"י המדפיסים.
על ידי אותה אבקש
ה' אפריל 19, 2018 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בראון - כספינה המטלטלת - חסידות קרלין בין עליות למשברים
תגובות: 24
צפיות: 1839

Re: בראון - כספינה המטלטלת - חסידות קרלין בין עליות למשברים

חסום הקישור.
לא הבנתי, מה הנושא?
מה הפשט בין עליות למשברים?
על ידי אותה אבקש
ד' אפריל 18, 2018 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמידה לזכרו
תגובות: 19
צפיות: 1227

Re: עמידה לזכרו

כמו"כ שמעתי שבפרוטוקול של מועצגה"ת משנת תשי"ז נכתב אודות כך שהגר"ז סורוצקין הכריז על דקת דומיה לזכר החברים שנפטרו, האם אכן נמצא כן בכתובים?
וא"כ, האם אפשר להמציא צילומו?
ייש"כ.
על ידי אותה אבקש
ד' אפריל 18, 2018 2:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמידה לזכרו
תגובות: 19
צפיות: 1227

Re: עמידה לזכרו

מצעירותי זוכר אני את הטענה כי עמידה בצפירה יש בה משום בחוקותיהם, דהדרך להתיחד כלשונם עם הנופלים והמתים ולכבדם ע"י עמידה אין היא ממקום קדוש. והנה בעלעלי בפרוטוקול (או כלשון הכותבו פרטי-כל) מאסיפת הרבנים הכללית בווארשא תרפ"ב מוצא אני כך, וסמוך ובטוח אני שחכמי האוצר יועילו להביא צילום הדבר ,...
על ידי אותה אבקש
ד' אפריל 18, 2018 2:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמידה לזכרו
תגובות: 19
צפיות: 1227

Re: עמידה לזכרו

מצעירותי זוכר אני את הטענה כי עמידה בצפירה יש בה משום בחוקותיהם, דהדרך להתיחד כלשונם עם הנופלים והמתים ולכבדם ע"י עמידה אין היא ממקום קדוש. והנה בעלעלי בפרוטוקול (או כלשון הכותבו פרטי-כל) מאסיפת הרבנים הכללית בווארשא תרפ"ב מוצא אני כך, וסמוך ובטוח אני שחכמי האוצר יועילו להביא צילום הדבר ,...
על ידי אותה אבקש
א' אפריל 15, 2018 7:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ביקורי האמרי אמת זצ"ל באה"ק
תגובות: 146
צפיות: 10957

Re: האם נפגשו האמרי אמת מגור והסבא מסלבודקה

מה המקור המצויין במס' 1 [סוף הקטע]?
על ידי אותה אבקש
ה' אפריל 12, 2018 9:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זצוק"ל.
תגובות: 104
צפיות: 8190

Re: הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זצוק"ל.

יקר כתב:אסתיר פני | סיפור החורבן והשיקום של חייו של האדמו"ר מצאנז- קלויזבורג וקהילתו

סרט תיעודי חדש על האדמו"ר, הכולל תמונות וסרטונים רבים בהם מופיע האדמו"ר (לא מצאתי קישור אחר).

לחסומים?
על ידי אותה אבקש
ב' אפריל 09, 2018 9:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל <ישועות משה>
תגובות: 56
צפיות: 6150

Re: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל <ישועות משה>

לא מצאתי קשר איתן באוצר http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?600687&pageid=1.JPG&rect=-32,-32,-32,-32&pagewidth=1800 http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?600707&pageid=1.JPG&rect=-32,-32,-32,-32&pagewidth=1800 ישנם עוד עשרות, 20 תחת השם קשר איתן ו-25 תחת השם היכלות (קשר אי...
על ידי אותה אבקש
א' אפריל 08, 2018 7:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1021
צפיות: 82345

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

נוטר הכרמים כתב:חלקת מחוקק ספון

מי המנסח?
על ידי אותה אבקש
א' אפריל 08, 2018 7:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל <ישועות משה>
תגובות: 56
צפיות: 6150

Re: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל <ישועות משה>

כמו"כ נמצאים גליונות קשר איתן שיו"ל ע"י חסידי ויזניץ, שם אפשר למצוא כמויות של חומר.
על ידי אותה אבקש
ב' מרץ 26, 2018 5:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראיונות עם גדולי ישראל
תגובות: 9
צפיות: 522

Re: ראיונות עם גדולי ישראל

יבנה כתב:
אותה אבקש כתב:ראיתי בחנות, ספר של הרב דב אליאך, איני זוכר את שמו, כמדו' נועם שיח או כיוצ"ב,
שמכיל בתוכו ראיונות רבים עם רבותינו שרי התורה וראשי הישיבות.

על השער תמונתו של המחבר בשיחה עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

כנראה הכוונה לספר "בסוד שיח".

נכון, טעיתי.
על ידי אותה אבקש
ב' מרץ 26, 2018 4:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראיונות עם גדולי ישראל
תגובות: 9
צפיות: 522

Re: ראיונות עם גדולי ישראל

ראיתי בחנות, ספר של הרב דב אליאך, איני זוכר את שמו, כמדו' נועם שיח או כיוצ"ב,
שמכיל בתוכו ראיונות רבים עם רבותינו שרי התורה וראשי הישיבות.

על השער תמונתו של המחבר בשיחה עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.
על ידי אותה אבקש
ב' מרץ 26, 2018 4:48 pm
פורום: פסח
נושא: מרור זה - מצביעים על האשה
תגובות: 63
צפיות: 6959

Re: מרור זה - מצביעים על האשה

בלי ידיעת ההיסטוריה אכתוב מה ששמעתי מידען ישיש שמה שכיווונו מוציאי ההגדות באותה הצבעה על האשה באמירת מרור זה אין הכוונה כלל על אשת בעל הבית אלא שהיה המנהג בחלק מתפוצות הגולה אצל הגויים שכפו על היהודים לתלות בביתם תמונה או דמות של אותה האשה שר"י אמו של אותו האיש, או שהיה אצל האנוסים שעשו בסתר סד...
על ידי אותה אבקש
ב' מרץ 26, 2018 3:45 pm
פורום: פסח
נושא: עלון לעניני פסח
תגובות: 1
צפיות: 157

Re: עלון לעניני פסח

ייש"כ, סידר לי כמה הלכות שלא זכרתי כראוי.
על ידי אותה אבקש
ב' מרץ 26, 2018 3:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 260
צפיות: 22698

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

איני יודע אם כאן המקום אך עכ"פ אני הקטן נהניתי מההרגש שבמעשה: לפני כמה שנים הביאו לפניו מה ששלח אחד ממקורביו בקבוק ויסקי משובח בן חמישים שנה והפליגו בפניו בנדירות בקבוק שכזה, אמנם הוא הקדוש הגיב ברגע כמימרא ודחאו מלפניו באמרו: "נו, נו, חמץ שעבר עליו הפסח חמישים פעם , וואס פאר אחשיבות האט ...

עבור לחיפוש מתקדם