החיפוש הניב 241 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת אהלות
תגובות: 6
צפיות: 215

Re: מסכת אהלות

עינא דשפיר חזי כתב:כמה שאלות בענייני המסכת:

ג. האם ניתן לקבל המלצה על ספר טוב בענייני המסכת דרכו אפשר ללמוד משניות בעיון.


בודאי ידוע לכ"ת על ספר דרכי שמואל להגרש"א.
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמור יכול לעשר?
תגובות: 25
צפיות: 1461

Re: חמור יכול לעשר?

ייש"כ עצום והועיל לתועלת רבים.
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!
תגובות: 4
צפיות: 178

Re: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!

ובל שאר המקומות שאיתא בגמרא כן ונשאלת אותה שאלה, כגון: מתפלל אחורי רבו כמדו' וחולק על ישיבתו של רבו, ואין בכוחי לפרט עוד כמה, ג"כ לא מצינו בכת"י?!
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 15
צפיות: 570

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

ב"מ כ"ב: א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכי מאחר דאיתותב רבא, ותי' הגרח"ק שליט"א דהתורגמן אמר, וכקידושין לא:.
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 15
צפיות: 570

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

רבי אליעזר בן הורקנוס באבות דר' נתן : בן הורקנוס אני.
ושמא התם משום הנשמע בדבר אביו למקום.
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון
תגובות: 9
צפיות: 182

Re: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון

בברכה המשולשת כתב:
חיימקה כתב:ייש"כ, נפלא.

א"כ יוצא שהמעשה היה בביהכנ"ס - איך צלו בו?


אני הקטן הבנתי שהצליה היתה בחוץ, ושאלו אותו שם (דהיינו שהעובדא היא מכלול המקרה)

לכאורה כן, וכך הלשון בש"ס בכ"מ 'עובדא הוה בי מדרשא' כאשר מיירי בדינים שונים שבודאי לא קרו בבית המדרש [עיי' יבמות סה: ועוד הרבה].
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 4:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)
תגובות: 3
צפיות: 66

Re: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)

סב: רש״י ד״ה אם רצה לחזור - כל זמן שלא הגיע גט לידה. יש לעיין מה בעי בזה. ומדוע לא פירש כן ברישא דמתניתין וצ״ע. זכות יצחק לחכם טוניסאי ז"ל: ד"ה אם רצה לחזור כ"ז שלא הגיע גט לידה עכ"ל, לא פי' כן ברישא וראיתי להמ"ב שהרגיש בה ותירץ דכאן יש מקום לטעות ולפרש שהבעל חוזר מדיבור אי...
על ידי אותה אבקש
ה' יוני 21, 2018 3:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13113

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

סב, א והלא קיי"ל דלא בשמים היא? שלשה נביאים עלו עמהן מן הגולה אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית. יש לעיין, מהא דקיי"ל דלא בשמים היא [ב"מ נט, א]. ועל מקום המזבח ניתן אולי ליישב, שזהו בירור המציאות, לסוברים דבירור המציאות מהני ע"פ נביא...
על ידי אותה אבקש
ד' יוני 20, 2018 7:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמור יכול לעשר?
תגובות: 25
צפיות: 1461

Re: חמור יכול לעשר?

היא שיחתי כתב:
מתעמק כתב:
ובפרט לאחר שראיתי שהביאו בשם האגרות משה שמצווה למחוק מילים אלו מדברי המהרש"א כיון שתלמיד טועה כתבו!!!

ואודה למי שיביא מקום דברי האגר"מ הללו

חשוב לי מאוד, לצורך ציון מקור באיזה גליון.
בתודה מראש.
על ידי אותה אבקש
ד' יוני 13, 2018 11:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: והיה יכול ללמוד על הדף
תגובות: 6
צפיות: 425

Re: והיה יכול ללמוד על הדף

הנני חסום לקישורים, עכ"פ נראה שאמר זאת באידיש ונתחלף "קען" - יודע, ב"קען" - יכול,
והכוונה "געקענט לערנען".
על ידי אותה אבקש
ד' יוני 13, 2018 8:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13113

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ועיין מ"ש בזרע יצחק בזה [ויל"ע]:
זרע יצחק.png
זרע יצחק.png (56.19 KiB) נצפה 818 פעמים
על ידי אותה אבקש
ד' יוני 13, 2018 8:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13113

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

בשיעורי משמה"ל העיר בזה ועיין מה שהוסיף לדקדק בדברי רש"י:
משמ''ר.png
משמ''ר.png (10.7 KiB) נצפה 818 פעמים
על ידי אותה אבקש
ג' יוני 12, 2018 3:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6832
צפיות: 550271

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

שיף כתב:ומי כאן??

תמונת פספורט של הגר"ח קרייזוירטה!
על ידי אותה אבקש
ג' יוני 12, 2018 1:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ביקורי האמרי אמת זצ"ל באה"ק
תגובות: 162
צפיות: 12377

Re: ביקורי האמרי אמת זצ"ל באה"ק

שו"ר שכבר כתבו בזה בפורום:
viewtopic.php?t=30527#p319161

וכן הכא:
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... 60#p442412
על ידי אותה אבקש
ג' יוני 12, 2018 1:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ביקורי האמרי אמת זצ"ל באה"ק
תגובות: 162
צפיות: 12377

Re: ביקורי האמרי אמת זצ"ל באה"ק

מן הגנזים חלק ח' עמ' רכ"ג.

[נמצא באוצר].
על ידי אותה אבקש
ש' יוני 09, 2018 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 585
צפיות: 32374

Re: מקור קדום לזה שמי ששב בתשובה שלא יחשוב בעבירות שעשה

כי זה מזיק ופוגם? אמנם איני יודע ממקור קדום אך בחידושי הרי"ם (לעריו"כ) אי' כן וכדבריו [איני זוכר במדויק והספר אינו תח"י]: "לא להתעסק בסור מרע כי אם בעשה טוב כי אם תהפוך בבוץ הרי תשאר בבוץ ומה יצא מזה, לומר על חטא במהירות ולא לשקוע בהם אלא רק ב ותמלוך אתה ה' לבדך ". עיי"...
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 30, 2018 10:40 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: סרגל ניקוד לוורד
תגובות: 5
צפיות: 4490

Re: סרגל ניקוד לוורד

האם התקנת הסרגל [או הפיכת כל פקודות המאקרו לזמינות] לא עלולה להחדיר וירוסים?
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 30, 2018 7:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 318
צפיות: 20446

Re: מאי מערופי"א

כדכד כתב:תודה רבה אבל עוד לא הבנתי מה זה


כמדו' שבמאמר המובא שם בקישור ניתן הסבר לכך,

מערופי"א - לקוח קבוע.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה
תגובות: 22
צפיות: 470

Re: פיענוח כת''י קשה

ההוא דאמר כתב:ג. וע"כ אשר מעכ"ת העמיק בחריפ' חדתא בענין ח"ע וחב"ח, שמחנו עד מאוד כי אנו ב...? בכוונתנו אשר גם אני באתי בדרך זה,

נדצ"ל בחריפא.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 4:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קדושין ה' ע"א "אלא הכי פריך"
תגובות: 6
צפיות: 447

Re: קדושין ה' ע"א "אלא הכי פריך"

כיון שראיתי לאחד ממחברי זמננו שכתב להקשות ע"ד רש"י אלו שלא מצינו עוד שום מקום בש"ס שקרי לק"ו פירכא
הריני לציין כי ישנם כו"כ מראי מקומות מהם להדיא ומהם ברמז שכן לשון הש"ס ואין בידי זמן לכותבן ובעז"ה אח"כ אאריך.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 3:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום
תגובות: 15
צפיות: 1799

Re: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום

לא אתאפק מלהוסיף בקצרה, הרי ר' זעירא ור' זירא חד הן, ואחת הראיות, מהא שדברי ר' זירא בברכות יד. כל הלן שבעה ימים בלא חלום וכו' נכתבו בדף נה: בשם ר' זעירא [שכך כונה באר"י]. והלא אין לך אגדה גדולה ממאמר זה שאמרו ר' זעירא, [ומר' זירא מצינו עוד רבים בתלמוד]. רק שמוכרחים לומר שאי"ז כנגד האגדתות ...
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 3:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום
תגובות: 15
צפיות: 1799

Re: ירו' מעשרות - היא הפכה והיא מהפכה לא שמעינן מינה כלום

רציתי לציין לירושלמי בסנהדרין פ"ב ה"ג "שמע רבי זעירא ומר, אוף באגדתיה אית רבוון",
לאחמ"כ ראיתי שכבר ציין לכך הרב איתן בתוך דבריו,
ואכן יש להבליט זאת שניכר שההתנגדות לאגדות לא היתה באופן גורף, ועוד מילין בזה ואכ"מ להאריך.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 3:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא
תגובות: 13
צפיות: 695

Re: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא

בדומה לזה - בענין אחר, בתפילת ערבית של ליל שבת קודש להאומרים "כגוונא" נדפס שהמתפלל ביחידות ואינו יכול לומר "ברכו" יאמר המשך דברי הזוהר.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 2:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא
תגובות: 13
צפיות: 695

Re: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא

זכורני, ששמעתי בשם אחד מגדולי הפוסקים שליט"א בעת העצרת הגדולה ר"ח אדר תשע"ד, ללמוד הגמרא (ברכות נח כמדו') על ברכת חכם הרזים, יתכן וטעות בידי אך כמדומני שבגמ' עצמה כתוב כלל בלא שם ה' רק בגירסא המובאת בשוה"ג נכתב בשם ה'. עכ"פ גם ראיתי באחד הישיבות שחילקו לבחורים צילום של דברי ...
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 2:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות פ"ג מ"ה אבל לא יתכסה
תגובות: 8
צפיות: 481

Re: ברכות פ"ג מ"ה אבל לא יתכסה

עיין כלל כ"ז.

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... 900021.LST

[בכלל נושא מעניין שהיה שווה אשכול בנפרד].
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 23, 2018 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!
תגובות: 23
צפיות: 1468

Re: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!

למעלת הרה"ג - קולע אל המטרה ולא יחטיא - שליט"א,
אשמח בהזדמנות שניתנה ע"י הרב יאיר להודות ולהלל לכבוד תורתו,
אשר לשונו - לשון לימודים ועטו - עט סופרים,
ידיעותיו מרקיעות שחקים, מופלג בתורה ובגמילות חסדים,
רבים נהנים לאורו - ולא יחשוך מלהשביעם מטובו,
יישר כח.
על ידי אותה אבקש
ה' מאי 17, 2018 4:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?
תגובות: 5
צפיות: 454

Re: ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?

לכאורה לגודל הדוחק צ"ל שאין הכוונה ל"פרסאות" הרגילים אלא למידה קטנה יותר,
אפשר לציין גם לרש"י ע"ז מג. ד"ה זוטו.
על ידי אותה אבקש
ה' מאי 17, 2018 4:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ביקור האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' בבני ברק (תרפ"ז)
תגובות: 39
צפיות: 3390

Re: ביקור האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' בבני ברק (תרפ"ז)

פשיסחא כתב:שמעתי שבעיתון המבשר היה חוברת שלימה על האמרי אמת לשבעים שנה לפטירותו בחג השבועות הבא עלינו לטובה. מישהו יוכל להעלות חוברת זו.

גא"מ בתשוקה רבתי, לאחר שגם על רבינו הבית ישראל זיע"א היטיבו וערכו חוברת מושקעת במיוחד במלאת 40 שנה להסתלקותו,
וא"כ כבר אתמחי גברא וקמיעא.

ייש"כ מראש.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 16, 2018 3:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3195
צפיות: 235711

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אם אפשר לשלוח לי באישי ספר "איש האשכולות" על מרן האמרי אמת זי"ע [לכה"פ חלקו],
הספר חובר ע"י ר' ש"ז וינברג נ"י אחיו של האדמו"ר מטאלנא,
ונצרך לי בדחיפות.

[כמובן שישאר ברשותי בלבד ולא אפרסמו לאחרים, אם תלוי בכך].

ייש"כ עצום מראש.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 16, 2018 2:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"פ או תש"ף?
תגובות: 12
צפיות: 362

Re: תש"פ או תש"ף?

לייטנר כתב:בדוק איך הרבי זצ"ל כתב: תש"כ או תש"ך? תש"מ או תש"ם? תש"נ או תש"ן?

פעמים כתב תש"ך ולפעמים תש"כ:
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?2 ... =P0019.LST

לרוב כתב תש"כ.
על ידי אותה אבקש
ב' מאי 07, 2018 10:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חנני' יום טוב ליפא דייטש מהעלמעץ
תגובות: 17
צפיות: 630

Re: הרב חנינה יום טוב ליפא

עכשיו ראיתי שכבר קדמני הרב אראל.
על ידי אותה אבקש
ב' מאי 07, 2018 10:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חנני' יום טוב ליפא דייטש מהעלמעץ
תגובות: 17
צפיות: 630

Re: הרב חנינה יום טוב ליפא

מח"ס טהרת יו"ט כמדומה, אב"ד העלמאץ, יש לו הסכמות מפליגות מגדולי דורו, נסתלק לפני בערך 25 שנה.
מספרו נראה כגאון גדול [כך בזכרוני הדל].
על ידי אותה אבקש
א' מאי 06, 2018 1:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6832
צפיות: 550271

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

יציב פתגם כתב:בספר החדש 'עיני יצחק' פרקי חייו של הג"ר יצחק אריאלי זצ"ל בעל ה'עינים למשפט', מופיע תמונה מראי"ה קוק שנגזר מכאן

viewtopic.php?p=64866#p64866, אבל מאן יימר שעמד אז באמצע ק"ש?

ר' איתם הי"ד ניסה לצדד כן באותו אשכול.
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 02, 2018 8:11 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: תארים מופרזים לבנש"ק בן 8
תגובות: 21
צפיות: 1226

Re: תארים מופרזים לבנש"ק בן 8

איני יודע מי המנסח, אך בפעם האחרונה שהגעתי לביה"ח העתיק בצפת, שמתי לבי לנוסח מצבת בן האר"י מ' משה שנפטר כמדו' בעודו ילד "פה נטמן הרה"ק וכו'" האם טעות בידי? הנה מצבת משה בן האר"י. אכן נפטר בילדותו. ר' משה.JPG יכול להיות שהנני טועה אך כמדומני שלאחרונה בשהותי שם היה כתוב ...
על ידי אותה אבקש
ד' מאי 02, 2018 1:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?
תגובות: 39
צפיות: 1574

Re: מה ההבדל בין זוהר פירוש הסולם לבין פירוש מתוק בדבש ?

גא"מ, רק חשוב להדגיש שתלוי למי קונים את הספר ואדם המעוניין להעמיק יותר לכאורה ימצא מבוקשו בפירושו של בעל הסולם.
על ידי אותה אבקש
ג' מאי 01, 2018 3:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 177
צפיות: 16951

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

חיימשה כתב:הבה לא נשכח שבעל לב טוב לא צינזר דבר מחוה'' ל. דברי המחבר מודפסים במלואם באותו עמוד.
רק בפירוש המיועד להנגיש את הדברים לשפתו של הלומד בן ימינו, לא הביאם. ויפה עשה.

בהחלט, ואנא לחשוב פעמיים לפני שמוציאים לעז בפורום נכבד שכזה על החיים או על המתים.
על ידי אותה אבקש
ב' אפריל 30, 2018 8:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 29
צפיות: 1848

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

] יתכן ולא הבנתי כוונת מר אך עכ"פ וודאי שאין לשון רש"י כן "בכל פעם" מלבד זאת מצינו עוד פעמים רבות בש"ס שכתב במשנה "לקמן מפרש" על הגמרא, . אשמח לקבל לכה"פ עשרה מקומות בש"ס חוץ ממס' סוטה שרש"י כתב במשנה על דבר שמתפרש בגמרא "לקמן/לקמיה מפרש"....
על ידי אותה אבקש
ב' אפריל 30, 2018 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תבונות ב - ניסן תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 2824

Re: תבונות ב - ניסן תשע"ח

מה חידשו בענין קו התאריך - אשר עדיין לא נטחן עד דק? דוקא מאמר זה שנכתב ע"י מי שהוא בר הכי, שווה אלף ניירות אחרים. ויש אכן מה ללמוד בו, לעיין ולבדוק - אף כי כמדומני כי עיקרו כבר התפרסם בין עוסקי הסוגיא הנ"ל. אגב, על חלק מדבריו השיב רבי משה הסגל שליט"א מקרית ספר (שידיו רב לו) , בקובץ ה...

עבור לחיפוש מתקדם