מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 403 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גיזונטע קאפ
ג' אוקטובר 27, 2020 2:01 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמח בחלקו
תגובות: 15
צפיות: 196

Re: שמח בחלקו

סגי נהור כתב:כוונתי לתמוה איך אני אמור לקרוא מתוך הצילומים שהעלית מבלי לשבור את הצוואר.

סודר
על ידי גיזונטע קאפ
ג' אוקטובר 27, 2020 9:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת החפץ חיים על הישיבה'שע דרך הלימוד
תגובות: 80
צפיות: 12355

Re: דעת החפץ חיים על הישיבה'שע דרך הלימוד

ואדרבה, מובא שהגרש"ז שאל את הגר"ח איך אפשר לפסוק שלא ע"פ דרך לימודו
על ידי גיזונטע קאפ
ג' אוקטובר 27, 2020 9:05 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמח בחלקו
תגובות: 15
צפיות: 196

Re: שמח בחלקו

במשך לדברי קודמיי, היכן חוסר השוויון האמיתי שקיים בעולם? בתכונות הנפש. בין האדם שמצד תכונות נפשו הריהו עליז ושמח, ולוקח דברים בקלות, לעומת האדם הפסימי בעל הנטיה לעצב - אכן קיים חוסר שוויון בולט. זה חייו נוחים ושמחים, וזה חייו עצובים וכואבים. או אם נפשך אמור כך: החלוקה הבלתי שווה איננה בכסף ובזהב וב...
על ידי גיזונטע קאפ
ג' אוקטובר 27, 2020 12:57 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמח בחלקו
תגובות: 15
צפיות: 196

Re: שמח בחלקו

כמדומני שיסוד הרעיון אינו שיש לכל אחד סבל שוה, אלא שהאדם היה בוחר את הפעקאלע שלו, והיינו משום שהקב"ה נתן לכל אדם את מה שראוי לו לפי תכונות מפשו וצורך נשמתו, ולכן כשהיה לו את הכח לבחור ביםן כל הפעקעלאך היה לוקח את שלו. אמנם יש בזה הקדמה שאם היה אדם שלא היה לו פעקאלע כלל היה כל אדם בוחר במצב כזה...
על ידי גיזונטע קאפ
ג' אוקטובר 27, 2020 12:55 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמח בחלקו
תגובות: 15
צפיות: 196

Re: שמח בחלקו

במשך לדברי קודמיי, היכן חוסר השוויון האמיתי שקיים בעולם? בתכונות הנפש. בין האדם שמצד תכונות נפשו הריהו עליז ושמח, ולוקח דברים בקלות, לעומת האדם הפסימי בעל הנטיה לעצב - אכן קיים חוסר שוויון בולט. זה חייו נוחים ושמחים, וזה חייו עצובים וכואבים. או אם נפשך אמור כך: החלוקה הבלתי שווה איננה בכסף ובזהב וב...
על ידי גיזונטע קאפ
ב' אוקטובר 26, 2020 11:08 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגרמ"מ אפשטיין ומשפחתו
תגובות: 127
צפיות: 26375

Re: הגרמ"מ אפשטיין ומשפחתו

ז"ל מרן הגרמ"מ זצ"ל בהקדמתו ללבוש מרדכי על ב"מ, ביחוד הנני קובע ברכה לבני יחידי הרב הגי היקר מו״ה חיים שרגא שיחי׳.
כנראה שהבנים ל"ע לא נתקיימו.
אפשר להעלות את המסמך?
אגב ר' צבי חיים היה אביו של רמ"מ
על ידי גיזונטע קאפ
ב' אוקטובר 26, 2020 3:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואת הנפש אשר עשו בחרן
תגובות: 36
צפיות: 3532

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב...
על ידי גיזונטע קאפ
ב' אוקטובר 26, 2020 3:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואת הנפש אשר עשו בחרן
תגובות: 36
צפיות: 3532

Re: הנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן?

רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד וישב ...
על ידי גיזונטע קאפ
ב' אוקטובר 26, 2020 2:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת החפץ חיים על הישיבה'שע דרך הלימוד
תגובות: 80
צפיות: 12355

Re: דעת החפץ חיים על הישיבה'שע דרך הלימוד

ראה בהק' בניו הגאונים של ר' חיים לחי' על הרמב"ם שכתבו ששיטתו מיוסד ע"פ דרך רבותינו הראשונים (וראה בספר דרך תבונות של הרמח"ל שגם למד בדרך זה): אוצר החכמה_199858.jpg וראה בדרוש ואגדה של הגרמש"ד סולובייציק, שזה השורה הוסיף ה"דיין" בריסק הגאון ר' שמחה זעליג ריגר. וזהו אע&q...
על ידי גיזונטע קאפ
א' אוקטובר 25, 2020 12:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מבול באר"י
תגובות: 2
צפיות: 79

מבול באר"י

הרמב"ן מביא מדרשים בנוגע לנדון האם ירד מבול בארץ ישראל, למה הוא לא מביא שזו מחלוקת ר"י ורי"ל בזבחים דף קי"ג?
על ידי גיזונטע קאפ
ש' אוקטובר 24, 2020 9:08 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 913
צפיות: 184223

Re: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆

יונה מצאה בו מנוח
על ידי גיזונטע קאפ
ש' אוקטובר 24, 2020 8:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: טעם שהשתכר נח
תגובות: 6
צפיות: 129

טעם שהשתכר נח

בספר כתבי רח"א ביחאווסקי, (ידוע בחוגי חב"ד), מביא בתוך הדברים ששמע מהגר"א כהן חתן הגה"צ בעל חפץ חיים בסנאווסק, שהטעם שנח השתכר מיינו, היה משום שהיא הייתה גפן יחידה בעולם, והיה לה כח רב, ולכן נשתכר בה.
על ידי גיזונטע קאפ
ו' אוקטובר 23, 2020 9:54 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור
תגובות: 44
צפיות: 9023

Re: הגאון ר' יצחק אלחנן ספקטור

הוא כותב שהוא בנו של ר' משה הרב דוילנא, זאת אומרת שהם כבר שני דורות ברבנות וילנא
אולי הוא היה רב מטעם?
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 22, 2020 9:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ספר חדש על השואה: עשן הכבשן. <השואה באספקלריה של תורה>
תגובות: 272
צפיות: 3313

Re: ספר חדש על השואה: עשן הכבשן. <השואה באספקלריה של תורה>

הגר"א כותב שמה שכתוב שכיון שנתנה רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע, אין זה נאמר על צדיק גמור, דהיינו שאין מישהו שנענש בלא שמגיע לו, אלא מאי שבזמן רגיל יש מידה של ארך אפיים, או רחמים, אבל בזמן של דין נתפסים על עבירות, שבזמן רגיל היו זוכים לרחמים או לארך אפיים, וזה ענין מה שהשטן מקטרג בשעת הס...
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 22, 2020 6:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ספר חדש על השואה: עשן הכבשן. <השואה באספקלריה של תורה>
תגובות: 272
צפיות: 3313

Re: ספר חדש על השואה: עשן הכבשן. <השואה באספקלריה של תורה>

דבריי אלה מתייחסים אל שיטת הרב שך (שהזכיר ר' קו ירוק בעמ' הקודם של אשכול זה) וגם אל דברי ר' שש ושמח לעיל בעמ' זה. הדימוי של אלוקים, העולה בראשי למקרא דברים אלה, הוא של אדם, נניח מלמד בחיידר, שיש לו מידה רבה של סבלנות, אבל עד גבול מסוים. כשאחדים מילדי הכתה מפריעים לו הוא לכל היותר מסמן להם בנחת לחדו...
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 22, 2020 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59168

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

החזרה המדוברת היא הסכמתו לספר אור לישרים שבדרוש הראשון מעודד מאד לומר לשם יחוד עי"ש בהסכמה הנ"ל לא הזכיר לשם ייחוד כלל. ההנחה היא שאחרי שתקף כ"כ בחריפות היה צריך לסייג את הסכמתו הסכמות לספר אינו עדות שהמסכים עבר על כל הספר ומסכים לכל הכתוב בו. ואף כאן הנוב"י רק כתב בהסכמתו שהמחב...
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 22, 2020 4:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התמקדות באותיות התפילה – מקבילה בין אדמוה"ז והנפש החיים?
תגובות: 14
צפיות: 1464

Re: התמקדות באותיות התפילה – מקבילה בין אדמוה"ז והנפש החיים?

חושבני שהבסיס לטענות האלו, הוא חוסר ההבדלה של חב"ד בין קבלה ופנימיות התורה לחסידות, הם משייכים הרבה רעיונות קבליים לחסידות, כל מי שמצוי בכתבי חסידיים רואה שמביאים הרבה מימרות "בחסידות מקובל", החסידות יסדה וכיוצ"ב, "אצל חסידים", בהרבה פעמים מדובר בדברים שמקובלים אצלנו ג...
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 22, 2020 2:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59168

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

שמעתי מבעל משמרת המועדות שאמר שנוב"י חזר בו ונתן הסכמה לס' שאומר לומר לשם יחוד. (ולפי"ז קשיא למה בא בגלגול?) יש לנו נו"ב מפורש בספר נגד הלשם יחוד, קשה מאוד לעקור דבר זה ע"ס שמועות, ובפרט שבניו של הנו"ב הרי הדפיסו והגיהו את תשובותיו לאחר פטירתו, ולמה לא הביאו את זה, ובכלל הנ...
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 22, 2020 2:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59168

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

אני מוחה על הזלזול המרומז בכבודו של הגאון הקדוש חסידא ופרישא רי"פ זיע"א
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 22, 2020 11:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59168

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

לא קראתי את האשכול הארוך הזה, רק את כותרתו... הגאון רבי יהודה פתייא זצ"ל סבור היה שהוא גלגול של הנודע ביהודה, ובא להשלים את חלקו בתורת הנסתר. עולם הפוך ראיתי, דרך השלם לתקן את הפגום. איך אפשר להאמין שבר דעת יטעון שהנודע ביהודה שהיה גדול הדור מלפני כמה מאות שנים היה פגום ושהוא שלם, וגם נאמין שה...
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 22, 2020 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מע"י הג'ס
תגובות: 38
צפיות: 1575

Re: ספר מע"י הג'ס

איפה אני מוחה כנגד הגרע"י? בנו כותב שזה מה שאביו עשה אני שואל האם באמת כך
הרב עובדיה מספיק גדול, לא צריך לייחס לו כל מיני דברים מהסוג הנ"ל
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 22, 2020 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מע"י הג'ס
תגובות: 38
צפיות: 1575

Re: ספר מע"י הג'ס

בכל אופן, על של עתה באתי, בגליון בית מרן החדש, השבוע, נוסף חידוש על חידוש. ז"ל שם לימוד ההלכה היה משנה ברורה,ביאור הלכה וקצת חזון איש, והספרדים היו פותחים בן איש חי. מרן לימד ללמוד בית יוסף, כל גמרא שמביא הבית יוסף לפתוח ולראות, מביא רמב"ם - לפתוח לראות בפנים, תשובות הראשונים תשובות הרשב&...
על ידי גיזונטע קאפ
א' אוקטובר 18, 2020 11:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התמקדות באותיות התפילה – מקבילה בין אדמוה"ז והנפש החיים?
תגובות: 14
צפיות: 1464

Re: התמקדות באותיות התפילה – מקבילה בין אדמוה"ז והנפש החיים?

חושבני שהבסיס לטענות האלו, הוא חוסר ההבדלה של חב"ד בין קבלה ופנימיות התורה לחסידות, הם משייכים הרבה רעיונות קבליים לחסידות, כל מי שמצוי בכתבי חסידיים רואה שמביאים הרבה מימרות "בחסידות מקובל", החסידות יסדה וכיוצ"ב, "אצל חסידים", בהרבה פעמים מדובר בדברים שמקובלים אצלנו גם...
על ידי גיזונטע קאפ
ש' אוקטובר 17, 2020 10:44 pm
פורום: עזר אחים
נושא: פיזיותרפיסטית פרטית בירושלים
תגובות: 2
צפיות: 149

Re: פיזיותרפיסטית פרטית בירושלים

היא גרה באזור נוה יעקב, עדיף גברת,
גילה הוא 60 בערך
בכל מקרה תודה רבה
על ידי גיזונטע קאפ
ש' אוקטובר 17, 2020 9:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חטא חוה
תגובות: 6
צפיות: 185

Re: חטא חוה

שבע כתב:ברמ''ק מבואר שאדם היה מתקן את חטאה של חוה

תודה רבה, זה עונה על הסיפא של שאלתי
בנדון חטאה של חוה העירוני לאדיר במרום ע' תי"ב
על ידי גיזונטע קאפ
ש' אוקטובר 17, 2020 8:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תורת חיים
תגובות: 16
צפיות: 762

Re: תורת חיים

ממתי השתמשו בדברי הגר"א הללו, בתור תירוץ??? כל ספרי רבותינו וספרי המוסר, מלאים בתביעות, היכן ראינו שמשתמשים בדברי הגר"א הללו כהצדקה לבעיות???
על ידי גיזונטע קאפ
ש' אוקטובר 17, 2020 7:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חטא חוה
תגובות: 6
צפיות: 185

חטא חוה

ידוע גודל הפגם שנפגמו כל העולמות ע"י חטא אדם הראשון שנתערבבו הטוב והרע, וכל תהלוכות העולם הם בכדי לתקן חטא זה כנודע. נתעוררתי לחשוב, מה בנוגע לחטא של חוה שאכלה מעץ הדעת לפני אדה"ר, האם גם זה בכלל חטא אדה"ר, או שהיה זה חטא פרטי, מה היה קורה אם חווה הייתה אוכלת מעץ הדעת לבדה בלא אדם הרא...
על ידי גיזונטע קאפ
ו' אוקטובר 16, 2020 4:12 pm
פורום: עזר אחים
נושא: פיזיותרפיסטית פרטית בירושלים
תגובות: 2
צפיות: 149

פיזיותרפיסטית פרטית בירושלים

ישנה אשה מבוגרת, עולה מצרפת שעדיין אין לה אזרחות וקופ"ח, היא שברה את האגן, ואין לה פיזיוטרפיסטית, צריכה עזרה דחוף מישהו מכיר מישהו פרטי (בנוסף היא מחלימה מהמחלה ל"ע).
על ידי גיזונטע קאפ
ו' אוקטובר 16, 2020 1:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תורת חיים
תגובות: 16
צפיות: 762

Re: תורת חיים

אדון גיזונטע , אינני יודע היכן אתה חי, רק בבריאות! אבל כשם שבעבר הת"ח היו בעלי אישיות נאצלת, עדינה, ראשם בשמים, וותרנים, בעלי מידות טובות, ובעיקר בעיקר אנשי קודש, אנשים רוחניים, אז למיטב ידיעתי זה ממשיך עד עצם היום הזה. הנה לך רשימה קצרצרה, חמשה שנזכרתי בהם תוכ"ד שאני מכירם אישית, צעירים ...
על ידי גיזונטע קאפ
ו' אוקטובר 16, 2020 12:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תורת חיים
תגובות: 16
צפיות: 762

Re: תורת חיים

יש טענה שהיא כבר ישנה מאוד, ממגזר מאוד מסויים כלפי הציבור החרדי על הסתגרותו בבית המדרש, וחוסר השתלבותו בחיי המעשה. זה לא נוגע למצבנו העגום כעת. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, שמאחר והתורה אמורה לגדל ולרומם את העוסקים בה, ולהפוך אותם לנאצלים ומרוממים יותר, השאלה הנוקבת היא למה זה לא קורה לנו...
על ידי גיזונטע קאפ
ו' אוקטובר 16, 2020 9:12 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת החפץ חיים זצ"ל
תגובות: 65
צפיות: 13893

Re: משפחת החפץ חיים זצ"ל

אכן כן
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 15, 2020 2:40 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?
תגובות: 499
צפיות: 16531

Re: סגר בימים נוראים - הראוי לקצר התפלות, ולצמצם המניינים?

ע"פ הנכתב לעיל , נראה כי באשכול זה המשיך עיקר הדיון שב מקבילו הנעול. אי לכך, אניח כאן את הציטוט הבא: המשטרה לא מתנהלת כמו שהיא התנהלה אפילו בחתונות של החמאס במזרח ירושלים. לא הי' קורה כלום אם המשטרה הייתה ממתינה לסוף החקירה כדי לתת דו"ח או אפילו מזמינה לחקירה עם סיום החתונה, אך התנהגות המ...
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 15, 2020 1:55 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 2516

Re: איך הוא לא מתבייש?

קטונתי ואיני רשאי לדבר על גדולי ומאורי הדור שליט״א, ואכן בתגובתי אינני מכוון אליהם, שיש להם דעת תורה להחליט כפי שהחליטו. (למרות שאינני בטוח מניין לך שהם היו נגד הסגר) רק כאזרח מן השורה שמסתפק האם נכון לשמור על הסגר או לא, האם הנזקים שאתה מדבר עליהם שווים את עשרות הנופלים ז״ל מבני הציבור החרדי? עשרו...
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 15, 2020 1:05 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 2516

Re: איך הוא לא מתבייש?

גבעות, אתה מדבר על 'אצלנו' ו'אנחנו', ואני ממש ממש חושש, שאתה לא חלק מ'אצלנו'. אולי למדת במוסדות של המגזר החרדי, אבל בנשמתך ובנפשך אתה רחוק מהם. מאוד. ולא רק אשכולות קורונה יוכיחו זאת אלא גם אשכולות בעניינים אחרים. ובכלל, אולי הגיע הזמן שתרגע קצת עם הקורונה. זהו. ניסית לחנך את החרדים, הפרמיטיביים, ה...
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 15, 2020 12:09 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 2516

Re: איך הוא לא מתבייש?

איש גבעות כתב:כדי ללמד עליו זכות נוספת אפשר לציין כי דבריו חיוורים לעומת חברו, "אמן ההסברה", נציג החסידות שהמיטה עלינו חלק נכבד מהאסון הזה, שטוען זה שנים שהמדינה החילונית גוזלת את פת לחמו של הילד החרדי, ורודפת אותו עד חרמה.

יש לו חלק לא מבוטל באסון ההסברה...
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 15, 2020 11:09 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: איך הוא לא מתבייש?
תגובות: 109
צפיות: 2516

Re: איך הוא לא מתבייש?

יש שני סיבות להדבקה הגוברת בציבור החרדי, 1 צפיפות,
2. הצפצוף המוצהר של חלק מהציבור החרדי,
את החשבון נפש נעשה פנימה לא החוצה
על ידי גיזונטע קאפ
ה' אוקטובר 15, 2020 9:53 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה | מידע שימושי
תגובות: 492
צפיות: 50668

Re: קורונה | מידע שימושי

שמעתי בשם אחד מגדולי המקובלים, בירושלים עיה"ק שאצלו הכל ממשיך תמידין כסדרו, שהמסיכה יש בה דבר רע ג"כ מאוד, שעוצרת את האדם מלנשום אויר זך ונקי וממילא היא גורמת שהוא לא מנקה את ריאותיו, ואף להתמודדות קורונה מצב זה לנשום כל הזמן את האויר שפולט מריאותיו ופיו היא מאוד מזיקה, כי ישנם כאלו שהלכו...

עבור לחיפוש מתקדם