מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 112 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלפלת בחכמה
ב' אפריל 06, 2020 8:45 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: חיבורים קדומים של גדולי ישראל - לימי המגפה
תגובות: 37
צפיות: 1438

Re: חיבורים קדומים של גדולי ישראל - לימי המגפה

הוד_והדר כתב:
פלפלת בחכמה כתב:מהגאון רבי אשר אנשיל יונגרייז בעל מנוחת אשר מטשענגער. ראה בכתבה המצורף


אין פה שום חדש

זה מופיע בהרבה סידורי אר"י למיניהם.אולי תוכל להעלות מסידור האר״י?
על ידי פלפלת בחכמה
א' אפריל 05, 2020 10:24 am
פורום: פסח
נושא: הכלים של היום בולעים אוכל???
תגובות: 31
צפיות: 5541

Re: הכלים של היום בולעים אוכל???

זכורני שראיתי פעם סברא זו דכלים של זמנינו אינם בולעים בספרו של הרב אהרן פפויאר זצ״ל (קיצור שלחן ערוך על בשר בחלב), כמדומה שאינו באוצר... אם מישהו יודע, נא להעלותו
על ידי פלפלת בחכמה
א' אפריל 05, 2020 10:02 am
פורום: פסח
נושא: הגעלת כלים
תגובות: 6
צפיות: 789

Re: הגעלת כלים

נסתפקתי במכשיר על ידי עירוי: א) האם צריך שהמים יהיו מעלים רתיחות בעת ההכשרה ממש, דהיינו בשעה ששופך המים מהכלי, או דסגי במה שהיה מעלה רתיחות כשהיה על האש.... איני ידוע אם שייך בכלל מציאות כזה שעדיין יהא מעלה רתיחות אחר שהורידו מהאש, על כן שמא סגי במה שנשאר בו שיעור יד סולדת בו. ב) האם צריך לשפוך על כ...
על ידי פלפלת בחכמה
ו' אפריל 03, 2020 9:36 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: חיבורים קדומים של גדולי ישראל - לימי המגפה
תגובות: 37
צפיות: 1438

Re: חיבורים קדומים של גדולי ישראל - לימי המגפה

מהגאון רבי אשר אנשיל יונגרייז בעל מנוחת אשר מטשענגער. ראה בכתבה המצורף
על ידי פלפלת בחכמה
ד' אפריל 01, 2020 9:14 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מכירת חמץ בתקופת הקורונה
תגובות: 76
צפיות: 777

Re: מכירת חמץ בתקופת הקורונה

לענין טבילת כלים, למה צריך להקנות דוקא לגוי? למה לא סגי ליתנו לחבירו היהודי ולהשתמש בכלי של חבירו? זאת ועוד אחרת, הרי יש עצה פשוטה שיפקירנו, ובזאת נסתפקתי לפי הממובאר בשאלה כעי״ז בהלכות שבת סי׳ רמ״ו לגבי שביתת בהמתו דצריך להפקירו בפני ג׳, האם יכול להתקשר להג׳ בטלפון או בטקסט וכדומה או שצריך שהעדים ו...
על ידי פלפלת בחכמה
ד' אפריל 01, 2020 9:05 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת
תגובות: 49
צפיות: 1396

Re: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת

בספר נטעי גבריאל לפסח פס״א ס״ט פוסק לאמרו אף ביחיד, וראה בהערה שם שמביא חולקים, אך כאמור הכרעתו הוא שיאמר ובברכה
על ידי פלפלת בחכמה
ג' מרץ 31, 2020 3:49 pm
פורום: פסח
נושא: סגולות מצת אפיקומן
תגובות: 38
צפיות: 8873

Re: סגולות מצת אפיקומן

גם ידוע מקדמונים כי חמץ בגימטריא מגיפה.... ובזכות הביעור חמץ יתבער המגיפה
על ידי פלפלת בחכמה
ב' מרץ 30, 2020 6:37 am
פורום: פסח
נושא: סגולות מצת אפיקומן
תגובות: 38
צפיות: 8873

Re: סגולות מצת אפיקומן

ספר עם ליקוט של יותר ממאה סגולות למציאת זיווג.
ליתר פרטים תוכל לשלוח ל:weeklyshiurim@gmail.com
על ידי פלפלת בחכמה
א' מרץ 29, 2020 8:18 am
פורום: פסח
נושא: סגולות מצת אפיקומן
תגובות: 38
צפיות: 8873

Re: סגולות מצת אפיקומן

סגולה למצוא זיווג הגון
על ידי פלפלת בחכמה
ג' מרץ 03, 2020 8:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיה בחקירתו הנפלאה של רבי ישראל מסלאנט בבשר בחלב
תגובות: 1
צפיות: 278

תמיה בחקירתו הנפלאה של רבי ישראל מסלאנט בבשר בחלב

הנה מה שחקר כאן הגאון הנורא מהר״י מסלאנט על מי שרוצה להוריד בשבת הקדירה של בשר שנפל בה חלב טרם שיתבשל כמאב״ד שלא יכשל באיסור בישול בשר בחלב, אך מאידך חושש לאיסור מוקצה כיון שאסור בהנאה... לא זכיתי להבין, והרי אם עדיין לא נתבשל, אז אין בו איסור הנאה ומה המקום לשאלה????
על ידי פלפלת בחכמה
ב' פברואר 24, 2020 6:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרויקט שו"ע המבואר מתיבתא - ממשיך?
תגובות: 3
צפיות: 342

Re: פרויקט שו"ע המבואר מתיבתא - ממשיך?

מאוד מאוד נהניתי מהמתיבתא על נלכות נדה, וגם מהעוז והדר על הלכות בשר בחלב..
אני מצפה בכליון עינים שיצא לאור המתיבתא על הלכות מקוואות ועל הלכות ריבית... האם זה בדרך? ואם כן, האם יש אפשרות לקבל עכ״פ מה שיש בנתיים אף שאינו מושלם?
על ידי פלפלת בחכמה
ו' פברואר 21, 2020 5:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 48
צפיות: 5946

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

בירור נפלא בכל השיטות אי בעינן שש שעות שלימות אי לאו, בגליון המצורף
על ידי פלפלת בחכמה
ה' פברואר 13, 2020 4:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4470
צפיות: 677771

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ספר הללו עבדי ה׳, סיפורים שסיפר הגרמ״א פריינד זצ״ל - עמוד תנ״ד
על ידי פלפלת בחכמה
ד' פברואר 05, 2020 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עתיד אדם ליתן דו״ח על פירות שראו עיניו ולא אכל
תגובות: 13
צפיות: 1325

Re: עתיד אדם ליתן דו״ח על פירות שראו עיניו ולא אכל

הגהמ כתב:יש לציין בזה המסופר על רש"ר הירש והרי האלפים (וחזקה על הר"י דנדרוביץ שהביאו במאמרו הנזכר למעלה).


לא מצאתיו שם... הדבר ידוע ומפורסם, אך האם מישהוא יודע מקור לזה?
בזכרוני גם שראיתי כן על רבי ישראל מסלנט... מישהוא יודע מקור?
על ידי פלפלת בחכמה
א' ינואר 12, 2020 6:14 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור ללימוד הלכות טהרה בשובבי״ם?
תגובות: 5
צפיות: 1109

מקור ללימוד הלכות טהרה בשובבי״ם?

בשנים האחרונות נרפרסם ענין לימוד הלכות ושיעורי הלכות טהרה בימי השובבים...
והנה אם כי ודאי דבר טוב ומועיל מאוד הוא, אך לפלפולא בעלמא באתי לשאול, האם מצינו מקור קדום לזה, ןהאם נהגן כן מימי קדם?
על ידי פלפלת בחכמה
ה' אוקטובר 31, 2019 7:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד לעי״נ, האם מהני למפרע?
תגובות: 3
צפיות: 262

לימוד לעי״נ, האם מהני למפרע?

גמרתי עכשיו איזה מסכת, והשבוע הלכתי לניחום אבלים וקבלתי ללמוד אותו מסכת, האם מספיק שאני אומר כי מה שלמדתי עכשיו אותה מסכת תעלה לעילוי נשמת פב״פ, או שאני צריך להתחיל ללמוד עוד פעם ולכוין בההתחלה לע״נ פב״פ?
על ידי פלפלת בחכמה
ו' אוקטובר 18, 2019 5:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חוות דעת עם ביאור, האם יש?
תגובות: 3
צפיות: 373

ספר חוות דעת עם ביאור, האם יש?

על פרי מגדים יצאו לאור כמה וכמה ספרים שמבארים דבריו וכן ישנם כמה ספרי פרי מגדים המבואר... האם ידוע למישהו על ספר חוות דעת המבואר, על בשר בחלב, או נדה וכדומה? או ספר שמבאר דבריו...?
על ידי פלפלת בחכמה
ה' אוקטובר 17, 2019 8:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך לקנות לאשה כל יום טוב בגד חדש?
תגובות: 29
צפיות: 3958

חיוב לקנות בגדים נאים לאשתו בכל יום מהחג??

הנה חיוב שמחה לאיש הוא בכל יום שצריך לשתות יין, ואם כן למה סגי במה שקונה בגד חדש לאשתו לכבוד החג ואין צריך לקנות בכל יום מהחג כדי לשמחה?
על ידי פלפלת בחכמה
א' אוקטובר 13, 2019 5:49 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.
תגובות: 20
צפיות: 1563

Re: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.

ספק המצוי: נוטלים ידיים בתוך הבית, ורוצים לשתות קודם הנטילה כדי לצאת ידי שיטת היראים בברכה על משקה בסעודה. להיכנס לסוכה לשתות ואז לחזור לנטילה היא טרחה מרובה. מה עדיף, לחשוש ליראים, או להיות מהמהדרים השותים רק בסוכה? ספק מעניין לכאורה אפשר לשתות פחות מכזית [או רביעית], ואז לכאורה אין ענין להחמיר. א...
על ידי פלפלת בחכמה
ב' ספטמבר 23, 2019 7:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11119
צפיות: 1518345

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשמח אם מישהוא יכול להעלות מאמר מתוך קובץ אור ישראל לז על תקיעות בתפילת הלחש
על ידי פלפלת בחכמה
א' ספטמבר 22, 2019 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4470
צפיות: 677771

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אישצפת כתב:
פלפלת בחכמה כתב:אני מחפש מאמר על מאה קולות בראש השנה שבספר מועדי קדשיך להרב טובי׳ פריינד. הספר אינו באוצר ואשמח אם מישהוא יוכל להמציאו לי

מועדי קדשך או מועדים לשמחה?


אכן, מועדים לשמחה. זכורני שיש שם מאמר נפלא על תקיעות דמיושב ודמעומד. חבל שהספרים אינם באוצר
על ידי פלפלת בחכמה
א' ספטמבר 22, 2019 9:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4470
צפיות: 677771

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני מחפש מאמר על מאה קולות בראש השנה שבספר מועדי קדשיך להרב טובי׳ פריינד. הספר אינו באוצר ואשמח אם מישהוא יוכל להמציאו לי
על ידי פלפלת בחכמה
א' ספטמבר 08, 2019 6:00 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3125
צפיות: 392109

האם אמת שהחוו״ד התגרש מחמת חומרותיו ביום הוסת?

שמעתי פעם כי רבינו החוות דעת התגרש ג פעמים מחמת כי הוא מחמיר מאוד לענין בדיקות ביום הוסת דצריך שהבדיקה תישאר בכל היום ומובא בפתחי תשובה סימן קפד סקי״ז והיה קשה לעמוד בזה... הא םיש מקור לזה?
על ידי פלפלת בחכמה
ו' ספטמבר 06, 2019 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת מפלג המנחה, מאי טעמא?
תגובות: 5
צפיות: 281

Re: קבלת שבת מפלג המנחה, מאי טעמא?

מלבב כתב:מה התכוונת בזה
"שהשוו ענין קבלת שבת מהפלג למה דמקבלין שבת מהפלג"

צ״ל ״שהשוו ענין קבלת שבת מהפלג למה שמתפללין מעריב מהפלג״
על ידי פלפלת בחכמה
ו' ספטמבר 06, 2019 7:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת מפלג המנחה, מאי טעמא?
תגובות: 5
צפיות: 281

קבלת שבת מפלג המנחה, מאי טעמא?

קיי״ל דמפלג המנחה ואילך אפשר לקבל שבת, מה הענין בזה, האם זה רק לרבי יהודה דיד פלג המנחה אפשר להתפלל מנחה, וכן נראה מכמה ראשונם שהשוו ענין קבלת שבת מהפלג למה דמקבלין שבת מהפלג והרי זה רק לרבי יהודה, אך לא נראה כן דאם כן למה לא הזהירו בזה משום תרתי דסתרי וכדומה, וכנראה דכאן הוי טעם אחר משום דמהפלג ואי...
על ידי פלפלת בחכמה
ו' אוגוסט 30, 2019 9:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמרי הגאון ר"י דנדרוביץ
תגובות: 8
צפיות: 1413

Re: ושמחת בחגיך: אסופת מאמרי הגאון ר"י דנדרוביץ – תשרי תשע"ח

מישהוא יכול להעלות מאמר הרב דנדרוביץ על מה שהחפץ חיים מביא בספרו בשם האור שמח טעם לתקיעת שופר בימין
על ידי פלפלת בחכמה
ד' אוגוסט 14, 2019 6:25 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בית המדרש תפארת ישראל רוז׳ין בעיר העתיקה
תגובות: 7
צפיות: 1089

בית המדרש תפארת ישראל רוז׳ין בעיר העתיקה

אני מחפש מאמר, כתבה, וכדומה, אודות תולדות בית המדרש ההיסטורי רוז׳ין בעיר העתיקה שנבנה בפקודת קדוש ישראל מרויז׳ין...ונחנך על ידי בנו הרה״ק מסדיגורא... ומה מצבו כיום (זכורני לפני כט״ו שנים הייתי שם והיה בלא גג...) אני מחפש מאמר אודותיו ואודות חנוכת בית המדרש שהתקיימה בשבת נחמו שנת תרל״??? בהשתתפות הרה...
על ידי פלפלת בחכמה
ב' יולי 22, 2019 6:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ג׳ רבעי מיל שוות אחר שקיעה״ח הוי לילה... האם יש שיטה כזאת?
תגובות: 6
צפיות: 414

ג׳ רבעי מיל שוות אחר שקיעה״ח הוי לילה... האם יש שיטה כזאת?

ידוע שיטת הגאונים כי בין השמשות מתחיל משקיעה״ח ושיעור ג רבעי מיל אחר כך הוי לילה. אך ידוע כי רהיטת הפוסקים, כולל הגר״א ועוד, כי הדבר תלוי במקומות ובזמני השנה ולאו בכל מקום ובכל זמן אפשר לעשות מלאכה שלשה עשר וחצי דקות אחר השקיעה בפרט חו״ל דא עדיין יום גמור כמעט.... האם בכל זאת יש כאלו שסוברים דהולכים...
על ידי פלפלת בחכמה
ו' יוני 28, 2019 9:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערה גדולה (לכאורה) בשלחן ערוך הלכות שבת...
תגובות: 4
צפיות: 717

Re: הערה גדולה (לכאורה) בשלחן ערוך הלכות שבת...

עכשיו מצאתי במשנה ברורה המבואר של הוצאת עוז והדבר שמביאים מהספר תורת שבת שהעיר בזה, ותירץ דהב״י בא לומר דאף למה שהביא בב״י ברנ״ב דבמקום שנהגו איסור אין להקל, אבל הכא בכל ענין יש להתיר....
וכמובן שזה דוחק גדול דהרי בשו״ע לא הביא כלל מקום להחמיר ולא הזכיר דיש מקומות המחמירים.
על ידי פלפלת בחכמה
ה' יוני 27, 2019 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה גדולה (לכאורה) בשלחן ערוך הלכות שבת...
תגובות: 4
צפיות: 717

הערה גדולה (לכאורה) בשלחן ערוך הלכות שבת...

ידוע שיטת המחבר בסימן רנ״ב ס״ה שאינו חושש למראית עין בכלי המשמיע קול בשבת, והרמ״א שם מחמיר, ובכל זאת מביא מראשונים דמותר להכין זייגער מער״ש אע״פ שמשמיע קול כי הכל יודעים שהדרך להעמידו מאתמול. ונפלאתי על המחבר בסימן של״ח ס״ג שמביא גם כן קולא זו, והרי לשיטתו אין שום חידוש בדבר??? דהרי לדידיה בשום כלי ...
על ידי פלפלת בחכמה
ד' יוני 05, 2019 8:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אין נכון לעשות הכנסת ס״ת ביום ראשון בשבוע...
תגובות: 0
צפיות: 323

אין נכון לעשות הכנסת ס״ת ביום ראשון בשבוע...

בקובץ אור ישראל קובץ יא עמוד יג מובא תשובה מכתב יד בע לקרן לדוד שאין נכון מה שהרבה עושים הכנסת ספר תורה ביום ראשון בשבוע שאז העם מופנה ממלאכה ואינו נכון לכוין ההכנסת ספר תורה ליום אידם, עכ״ד.
חידוש הוא, והאם יש שמקפידים על זה? (ומה יענה לירחי כלה שאלפי בעלי בתים עוסקים בתורה בימי אידם של הנוצרים...)
על ידי פלפלת בחכמה
ב' יוני 03, 2019 11:36 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: האם יש נוהגים שהשוכח ממשיך לספור בברכה?
תגובות: 24
צפיות: 2583

Re: האם יש נוהגים שהשוכח ממשיך לספור בברכה?

השיעור באידיש נלמד ע"י הרב עמרם יונגרייז במסגרת 'שיעורי הלכה ואגדה'
על ידי פלפלת בחכמה
ב' מאי 13, 2019 7:11 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המשקפיים של החזון איש?
תגובות: 72
צפיות: 10530

Re: המשקפיים של החזון איש?

כמה מהקוראים כתבו שהמשקפיים הם משקפי השבת של החזון איש, ואף ציינו לאחרות רבינו ח״א עמוד קל״ד - הנה נעלם מהם מה שכתב בארחות רבינו חלק ג עמוד רלח דהחזון איש לא לבש משקפיים בשבת אף שידיות משקפיו היו קפיציות כיון שלא לבשם בקביעות... ומהם מופרך כל ההנחה שאלו הן משקפי השבת של החזון איש
על ידי פלפלת בחכמה
ה' אפריל 25, 2019 9:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1133
צפיות: 111687

ליקוטי אש בשם רבי יששכר בער מוואלאזין

ראיתי בספר ליקוטי אש שמביא בשם רבי יששכר בער מוואלאזין שאם שכח לספור יום אחד יכול להמשיך בשאר הימים בברכה כשיטת הרה״ק מקאמארנא.... ועיין ספר אבני נחל על מועדים עמוד רפ שמחבר הספר ליקוטי אש הראה דברי הקאמארנא להבית ישראל מגור ועיין בדבר זמן רב. על כל פנים מי הוא רבי יששכר בער הנ״ל? האם זה מחבר הספר מ...
על ידי פלפלת בחכמה
ב' אפריל 22, 2019 9:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברי השואל ומשיב כי אין לומר הלל בליל פסח ״כי אם בעשירי קודש״…
תגובות: 1
צפיות: 444

דברי השואל ומשיב כי אין לומר הלל בליל פסח ״כי אם בעשירי קודש״…

בשו״ת שואל ומשיב תנינא ח״ד סימן קל”ה דן על שאלת אמירת הלל בבית הכנסת בלילי פסחים וכותב שהישועות יעקב פסק שלא לומר הלל בביהמ״ד כי אם בעשירי בקודש... מה הכונה לתיבות אלו האחרונות ״כי אם בעשירי בקודש״?
על ידי פלפלת בחכמה
א' אפריל 14, 2019 7:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4470
צפיות: 677771

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני מחפש את המאמר על ברכת תפוחי אדמה שנדפס בהגדת בית רופשיץ.... אך הגדה זו לא נמצאת באוצר
על ידי פלפלת בחכמה
ד' אפריל 03, 2019 8:52 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3125
צפיות: 392109

מימרא מהחזון איש על חומרת המשנ״ב בדין צביעה באוכלים

בחוט שני מביא כי החזון איש אמר שכיון שהיערות דבש הרעיש והוכיח להחמיר על צביעה באוכלין לכן יש לחוש לו. דברי היערות דבש הובאו בשער הציון סי׳ שי״ח, וכבר העירו דביערות דבש לא הרעיש רק על איסור בישול. במקום אחר ראיתי פעם המימרא מהחזון איש באופן שונה דכיון ש”המשנה ברורה הביא דברי היערות דבש״ על כן יש לחוש...

עבור לחיפוש מתקדם