מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1347 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ההוא דאמר
ד' ספטמבר 11, 2019 3:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 1973

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יד, א - יד, ב נימא אית ליה לר"מ איסור חל על איסור! נהי דאיסור חל על איסור לית ליה, איסור כולל ואיסור מוסיף אית ליה. יש לעיין, מהמשך הגמ' להלן ריש ע"ב. והא לית ליה לרבי מאיר איסור חל על איסור! נהי דאיסור חל על איסור לית ליה, איסור מוסיף ואיסור כולל אית ליה. צ"ב, הדקדוק הלשוני, שבתחילה...
על ידי ההוא דאמר
ד' ספטמבר 11, 2019 3:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 1973

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

יג, א התירו למגע טמא מת להניק את בנה ובנה טהור. אמאי טהור? כיון דיינק חלב איטמי ליה מחלב! וכו'. אלא אמר רבא: היינו טעמא דבנה טהור, דספק ינק כשיעור וספק לא ינק, ואם תמצא לומר ינק, ספק ינקו באכילת פרס, ספק ינקו ביותר מכדי אכילת פרס. מבואר שההיתר לתינוק לינוק ממגע טמא מת, זהו משום ספק ספיקא דעל ידי כך...
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 05, 2019 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3147
צפיות: 619872

Re: בשורת ספרים חדשים

בן_אליעזר כתב:לבושי מרדכי - ב' כרכים


בעוסקינו בבעל הלבושי מרדכי, רציתי לציין כי לאחרונה הדפסנו תשובה מכ"י הגאון זצ"ל, לחתנו לעתיד הגרי"מ דושינסקי זצ"ל, בספר הזכרון 'עדות ליוסף' [ראה אשכול - ספר הזכרון לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן].
על ידי ההוא דאמר
ה' ספטמבר 05, 2019 7:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עבידנא יומא טבא לרבנן - סיום הש"ס בעזרת השם
תגובות: 46
צפיות: 2292

Re: עבידנא יומא טבא לרבנן - סיום הש"ס בעזרת השם

מזל טוב לבבית,
גם אני נעזרתי רבות במסגרת הדף היומי, בסברתך הישרה, ובידיעותך הענפות.
כה יתן ה' וכה יוסיף, לילך מחיל אל חיל במלחמתה של תורה, חגור חרבך גיבור הודך והדרך.
מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא, ששון ושמחה כל הימים.
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 11, 2019 10:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע נשים פטורות מברכת לבנה
תגובות: 7
צפיות: 429

Re: מדוע נשים פטורות מברכת לבנה

יישר כח על המאמר הנפלא.
הפניית מ"מ בנוגע לדברי הרס"ג, לדברות אריאל [וינברג] עמ"ס ר"ה - [יש באוצר]
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 04, 2019 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתיקה כהודאה
תגובות: 22
צפיות: 903

Re: שתיקה כהודאה

נציע את ביאור הדברים [שכבר עמדו בו החו"ר לעיל] לפי דרכינו: כאשר מגיע עד אחד ומעיד בבעלים שטהרותיו נטמאו, הרי זה מעשה עדות, שעד אחד נאמן באיסורים, אלא שיש זכות לבעלים להכחישו, וכל שלא הכחישוהו ממילא נאמן העד והטהרות אסורים. [ודנו בגדר נאמנות העד כה"ג התוס' בריש פרק האשה רבה ביבמות, עיי"...
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 04, 2019 10:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יצא הגולה מעיר מקלט - אין לו דם עולמית ?
תגובות: 14
צפיות: 805

Re: יצא הגולה מעיר מקלט - אין לו דם עולמית ?

להרב קו ירוק ייש"כ על הנידון: מצאתי לאחר החיפוש ראיה מפורשת מדברי הערוך לנר, שאף אם יצא הרוצח, מכל מקום אם חזר לעיר מקלטו אסור לגואל הדם להורגו. וז"ל הערוך לנר [מכות יב, ב] לגבי בן לוי שגולה משכונה לשכונה. הנה לא נתבאר אם יצא משכונה שגלה לשם וחזר לשכונתו והרגו שם גואל הדם אם נהרג עליו כיון...
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 04, 2019 10:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 245
צפיות: 92663

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

בציפייה ובייחול.
תיקון טעות במפתחות אוצר יו"ד - (לקפוסת) [לקופסת].

בברכה מרובה,
על ידי ההוא דאמר
ה' יוני 27, 2019 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 154
צפיות: 25152

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

הספר שנמכר באתר ספרים אונליין, נגמרה הפצתו דרך האתר הזכור לטוב, ועל טוב יזכר בעליו, איש נעלה מורם מעם.
כעת ניתן לרוכשו בחנויות, או לפנות למייל: L036196043@GMAIL.COM
על ידי ההוא דאמר
ה' יוני 27, 2019 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המאבד עצמו לדעת - מקור
תגובות: 7
צפיות: 619

Re: המאבד עצמו לדעת - מקור

"והמכניס עצמו לסכנה וממית עצמו ענשו גדול ממי שממית אחרים" [אורחות צדיקים, שער השמחה, הבטחון הראשון]
על ידי ההוא דאמר
ה' יוני 20, 2019 12:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 154
צפיות: 25152

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

שלום וברכה, לרגל יום היארצייט השני של אבינו ז''ל עורך הספר, נלב"ע י"ז סיון תשע"ז. אנו מעלים להגדיל תורה ולהאדירה, ולמען ישוטטו רבים ותמלא הארץ דעה את ה'. נא לשמור על זכויות היוצרים. א' מכתב נדיר מהמהרי"ל דיסקין, כפי שמפורט במבוא בתוך התשובה. ב' קטעים משמועות חדשות מהסבא מסלבודקא ...
על ידי ההוא דאמר
ד' יוני 05, 2019 10:35 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בעלי חיים היו במעמד הר סיני?
תגובות: 2
צפיות: 172

בעלי חיים היו במעמד הר סיני?

הגמ' בשבת [קח, א] מסתפקת האם ניתן לכתוב תפילין על גבי עור של דג, וממתינים כולנו עד שיבא אליהו הנביא בקרוב, ויאמר האם עורו של הדג פסקה זוהמא מיניה או לאו. ודברים מחודשים בזה כתב המיוחס לר"ן: והנכון כשבא נחש על חוה הטיל זוהמא עלי' ועל כל בריות שבעולם ישראל שעמדו על הר סיני נפסקה זוהמא מהם ומן הבר...
על ידי ההוא דאמר
ב' מאי 20, 2019 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3147
צפיות: 619872

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר זה על שלביו השונים, נתפרסם באתרא קדישא הדין - תחת האשכול: ספר הזכרון לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד. אודה על שיתוף הפעולה של אחיי ורעיי חברי הפורום, בהפצת המודעה הלאה באתרים שונים... וזכות הקדוש הנעלה תעמוד לכם להתברך בכל מילי דמיטב. והנה נא הואלתי, אם תוכלו לצרף את הקישור לאתר ספרים אונ...
על ידי ההוא דאמר
ב' מאי 20, 2019 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת עול 'תלמוד תורה' כתנאי לעיכובא בגירות
תגובות: 4
צפיות: 370

Re: קבלת עול 'תלמוד תורה' כתנאי לעיכובא בגירות

נאה.
אולם לא משמע כן בסוגיא בבכורות [ל, ב], דשם מדובר רק על קבלת כל התרי"ג מצוות שמעכבת.
על ידי ההוא דאמר
ה' מאי 09, 2019 9:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 154
צפיות: 25152

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

בשורה טובה, בסייעתא דשמיא זכינו לאפשרות לקנייה מקוונת באתר 'ספרים אונליין', [ייש"כ לאחד המיוחדים מבין חברי הפורום שליט"א, שסייע לכך]. והרי הקישור: https://sfarim.online/?post_type=product&p=2761&preview=true המחיר הוא כולל דמי משלוח, וניתן יהיה בעתיד הקרוב להפחית את דמי המשלוח שהינ...
על ידי ההוא דאמר
ה' מאי 09, 2019 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 154
צפיות: 25152

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

שגגה יצאה מתח"י בכתבכם בתוכן העניינים וגם בכותרת בתוך הספר חידו"ת להדבר אברהם בעוד שכל חידו"ת אלו הינם מרב עלום שם שכתב אליו. נכון מאוד. אולי נצליח לתקן זאת בעתיד. אבל צריך להדגיש, שכתבנו כי מדובר במכתב לדבר אברהם מאחד מחכמי דורו [כפי שכתב במכתב כמה פעמים לידידי...]. [שאגב, עמלנו רבו...
על ידי ההוא דאמר
ג' מאי 07, 2019 11:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 154
צפיות: 25152

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

קו ירוק כתב:שאלתי ברשת יפה נוף וברשת אוה"ח בבני ברק ובעוד כמה חנויות, ולא היה.
לא הכירו ספר זיכרון חדש שיוצא לאור.
מה שמו המדויק של הספר בקטלוגים הממוחשבים של החנויות, ומתי הוא אמור להיות מופץ בכל הארץ?


עדות ליוסף.
המפיץ הוא פנחס גרוסמן - 052-2634745

יישר כח.
על ידי ההוא דאמר
ג' מאי 07, 2019 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3147
צפיות: 619872

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר הזכרון עדות ליוסף - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד -תלמיד ישיבת חברון כנסת ישראל. [ראה בפורום דנן, אשכול אודות ספר הזכרון לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן]. הכולל שו"ת הרי"ף החדשות [י"ט תשובות נדירות], חידושי הנוב"י על ברכות, תשובה יסודית ונדירה מהמהרי"ל דיסקין על ענ...
על ידי ההוא דאמר
ב' אפריל 29, 2019 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אונס שינה לגבי זמן קריאת שמע
תגובות: 31
צפיות: 2792

Re: אונס שינה לגבי זמן קריאת שמע

כמדומני שא"ל פעם הג"ר אהרן יהושע צוקר שליט"א ה' ירפאהו בקרוב. שנחשב הדבר לאונס ודינו ככל אנוס במצוות עשה. [ויתכן שסייג את הדברים, שמדובר כשהלך לישון יכול היה לקום].
על ידי ההוא דאמר
ב' אפריל 29, 2019 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכות בין הזמנים / בור ברה"ר
תגובות: 4
צפיות: 769

Re: הלכות בין הזמנים / בור ברה"ר

אולי יש לדון, דהיות והמקום עומד לחפירת בורות מעין אלו. אם כן הרי זה כנכנס לחצר וניזוק במרוצתו ע"י אדם אחר שפטור, היות והוה ליה לאסוקיה אדעתיה, שיש אדם אחר שנתנו לו רשות.
ועיין עוד ב"ק לב, א.
על ידי ההוא דאמר
א' אפריל 14, 2019 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 154
צפיות: 25152

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

רבי חיים חזקיהו מדיני - השדי חמד מכתב זה המיועד לרבה של שאוול הגרי"ז שטערן, עימו התכתב רבות השדי חמד. עיקר השאלה הובאה בשדי חמד מצו"ב . אולם לפנינו פתיחה מעניינת למכתב, אותה פותח הרב החח"מ [רבי חיים חזקיהו מדיני]. המכתב המלא הובא בחוברת מגדל שיר, הניתנת להורדה בתחילת האשכול. ברצוננו ל...
על ידי ההוא דאמר
א' אפריל 14, 2019 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 154
צפיות: 25152

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

מכתב נדיר מהגר"א קוטלר זצ"ל במסגרת איסוף הכתבים לספר הזכרון, הגיע לדינו ע"י ידידנו הבה"ח יוסף סאוויצקי שליט"א, מכתב מהגר"א קוטלר. המכתב פורסם בחוברת מגדל שיר, הניתנת להורדה בראש האשכול. כמו כן היה נידון גדול בענין ישיבת "בבאיי" בפורום דנן. ראה כאן: https://fo...
על ידי ההוא דאמר
א' מרץ 31, 2019 8:46 pm
פורום: ימות עולם
נושא: מיהי ישיבת "בבאאי - הגדולה ביותר באירופה"?
תגובות: 25
צפיות: 6286

Re: מיהי ישיבת "בבאאי - הגדולה ביותר באירופה"?

העליתי כעת בראש האשכול את המכתב המלא בעניין "ישיבת בבאיי" שפורסם בקובץ "מגדל שיר".
על ידי ההוא דאמר
א' מרץ 17, 2019 11:58 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מאמרים - חוברות - שיעורים - בעניני פורים
תגובות: 14
צפיות: 867

חוברת מגדל שיר - גנוזות וענייני מגילת אסתר <להורדה>

ישמחו השמים ותגל הארץ, בהוצאת החוברת 'מגדל שיר' ותוכה רצוף חידו"ת בענייני מגילת אסתר [שחלקם התלבנו בפורום דנן], ובראשם גנוזות שלא ראו אור הדפוס עד הנה: רבי חיים חזקיהו מדיני, רבה של חברון - בעל השדי חמד. רבי יעקב שפירא - ראש ישיבת וואלז'ין, נכד הנצי"ב - שיחה לחג הפורים. רבי אהרן קוטלר - רא...
על ידי ההוא דאמר
א' מרץ 17, 2019 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 154
צפיות: 25152

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד

ישמחו השמים ותגל הארץ, בהוצאת מספר גנוזות נוספות שלא ראו אור הדפוס עד הנה: רבי חיים חזקיהו מדיני, רבה של חברון - בעל השדי חמד. רבי יעקב שפירא - ראש ישיבת וואלז'ין, נכד הנצי"ב - שיחה לחג הפורים. רבי אהרן קוטלר - ראש ישיבת ליקווד ועוד. וכן חידו"ת מענגים בענייני מגילת אסתר. בקונטרס מגדל שיר. ...
על ידי ההוא דאמר
א' מרץ 17, 2019 2:05 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי אברהם גרודזינסקי זצ"ל בעל ה'תורת אברהם'
תגובות: 5
צפיות: 826

Re: הגה"צ רבי אברהם גרודזינסקי זצ"ל בעל ה'תורת אברהם'

מהקובץ בית חיינו [פסח, שבועות וסוכות] ומומלץ לעיין בספר בעקבות משה [טיקוצינסקי], שהביא שמועות נוספות מהגרא"ג. [ראה חלק שמות, ע 20. 209. 245. 318. 322. 363] שוב ראיתי בהקדמה לספר הנ"ל, כי כל מקום שסתמו ר' אברהם הכוונה להגרא"ג. ואם כן יש מובאות נוספות שם.
בית חיינו פסח.png
בית חיינו פסח.png (49.37 KiB) נצפה 780 פעמים
על ידי ההוא דאמר
א' מרץ 17, 2019 1:57 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: הערה לקטלוג המתפרסם של גירסה 17
תגובות: 16
צפיות: 1898

Re: הערה לקטלוג המתפרסם של גירסה 17

אאל"ט בשתי הגירסאות האחרונות בחבילת עוז והדר אין התקדמות. ובתור אחד מהמתעניינים בחבילה זו, צר לי על כך.
על ידי ההוא דאמר
א' מרץ 17, 2019 1:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 285
צפיות: 53322

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

דברי השירה - הג"ר יהודה אריה דינר שליט"א.
על ידי ההוא דאמר
א' מרץ 17, 2019 1:29 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: חקר פרשת הכסף
תגובות: 3
צפיות: 459

Re: חקר פרשת הכסף

עיין במגילת אסתר מבית לוי [בריסק] בשם הגרי"ז, שהמן קנה בפועל את היהודים, והגם שאחשורוש מחל על הכסף, מכל מקום קיבל את הכסף והשיבו להמן. והיה ביהודים קניין כסף. [ובאלשיך מבואר שהיה בזה קנין חליפין], ולהכי לא היה זה סתם מחילה אלא דין קנין. בענין ושללם לבוז, יש בזה ביאורים נוספים וראה בפי' הגר"...
על ידי ההוא דאמר
א' מרץ 17, 2019 1:23 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מדוע נתבע שאול במלחמת עמלק - הלא שמע לציווי דואג ראש הסנהדרין
תגובות: 10
צפיות: 530

Re: מדוע נתבע שאול במלחמת עמלק - הלא שמע לציווי דואג ראש הסנהדרין

שייף נפיק כתב:עיין דבר נפלא בהקדמת עונג יום טוב דכיון שאמר יראתי מן העם אם כן היה חסר בדין מלך שבו ושוב לא היה שייך במחיית עמלק, וכיון שירא מק"ו דדואג לא היה לו היתר בהריגת אגג.


אם היה לו היתר בהסתמכו על דברי תורתו של ראש הסנהדרין, מדוע חסר בדין מלך.
על ידי ההוא דאמר
ש' מרץ 16, 2019 10:46 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: היאך תלו את המן על עץ מקה"ק והלא היא מעילה
תגובות: 16
צפיות: 1832

Re: היאך תלו את המן על עץ מקה"ק והלא היא מעילה

אבל לא עצים של חמישים אמה הכרחי שהיה עץ אחד ארוך? אולי חוברו כמה? יעשו עץ גבוה חמישים אמה היינו יחברו כמה עצים יחדיו בילקוט שמעוני [אסתר, תתרנו] וכן הוא במדרש פנים אחרים, מבואר שחיפש המן עץ נ' אמה, שעשוי מקרש אחד. יעשו עץ גבוה חמשים אמה והיה המן חוזר ומבקש קורה של חמשים אמה ו היה המן חוזר ומבקש קור...
על ידי ההוא דאמר
ש' מרץ 16, 2019 9:48 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שתי שאלות במגילה
תגובות: 18
צפיות: 2012

Re: שתי שאלות במגילה

נראה לענ"ד שברבות השנים פג קסמה של אסתר בעיני אחשורוש, וזה גם מסיבות פסיכולוגיות (העובדה שיש לו אינסוף נשים) וגם בשל יחסה שלה אליו (שהסתירה ממנו את עמה ומולדתה, וזה גרם לריחוק ביניהם). נראה שמה שראה בה תחילה - היה זה נשיאת חן, שאמנם הייתה אותנטית עבורו לשעתה, אבל לא היה ראוי לה בכל ימיו. בכלל,...
על ידי ההוא דאמר
ש' מרץ 16, 2019 9:42 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מדוע נתבע שאול במלחמת עמלק - הלא שמע לציווי דואג ראש הסנהדרין
תגובות: 10
צפיות: 530

Re: מדוע נתבע שאול במלחמת עמלק - הלא שמע לציווי דואג ראש הסנהדרין

יש להביא את דברי הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות, כי הוראת שמואל לשאול היתה 'הוראת שעה' ולא מדין מלחמת עמלק המצווה בתורה. [וראה עוד בזהב משבא להגרמש"ש, פרשת זכור]. לאור זה יובן שכאשר היה לדואג קל וחומר [לשיטתו] אם כן דין הוא לעשות כן. ומכל מקום מהי התביעה על שאול, והלא שמע להוראת גדול חכמי יש...
על ידי ההוא דאמר
ש' מרץ 16, 2019 9:37 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?
תגובות: 11
צפיות: 935

Re: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?

צודק, כוונתי לולי דברי הכותב בירחון האוצר ולפי פשטות דברי הרמב"ן. אמנם ראיותיו לכאורה מוכרחות הן מסברא [שהלא מדובר לאחר גלות ישראל, וכיצד היו רוב ישראל בארץ] והן ממה שכתב.
על ידי ההוא דאמר
ש' מרץ 16, 2019 8:51 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: היאך תלו את המן על עץ מקה"ק והלא היא מעילה
תגובות: 16
צפיות: 1832

Re: היאך תלו את המן על עץ מקה"ק והלא היא מעילה

נראה שעמד בקו' זו החיד"א. [וראיתי שהקשה כן לאחרונה גם בקונטרס שם אבותי להגר"מ כהן]. ונראה ליישב בכמה אנפי, א' כתב החיד"א (חומת אנך, אסתר ג, יב) דבר מופלא, מדוע יצאה בת קול ואמרה – "העץ נתון לך, הכונה דאמרו רז"ל דלקח עץ מבית המקדש והכין העץ למרדכי, ואפשר דיען הוא כתב בשטר שהו...
על ידי ההוא דאמר
ש' מרץ 16, 2019 8:46 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מדוע נתבע שאול במלחמת עמלק - הלא שמע לציווי דואג ראש הסנהדרין
תגובות: 10
צפיות: 530

מדוע נתבע שאול במלחמת עמלק - הלא שמע לציווי דואג ראש הסנהדרין

שאול המלך, אומר לשמואל הנביא, כי הטעם שלא ציית לדבר ה' שנמסר לו מפי שמואל. משום שירא הוא את העם. ורש"י [שמואל א' טו] כתב: "יראתי את העם - דואג האדומי שהיה חשוב ככולם". . והנה דואג האדומי היה ראש הסנהדרין [מדרש תהילים נב], והוא הורה לשאול כי יש איסור להרוג את אגג. ואם כן מדוע ישנה תביע...
על ידי ההוא דאמר
ש' מרץ 16, 2019 7:55 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?
תגובות: 11
צפיות: 935

Re: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?

כתב הרמב"ן בחידושיו למגילה, 'אנשי כנסת הגדולה עם רוב ישראל בארץ היו' - אף שאמר המן מפוזר ומפורד בין העמים, עיי"ש. והנה ארץ ישראל היתה תחת שליטתו של אחשורוש כמבואר בגמ' במגילה [טו, א] ובמדרשות: ויאמר לה המלך לאסתר המלכה מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש, חצי המלכות ולא כל המלכות, ולא דבר שחוצץ למ...
על ידי ההוא דאמר
ו' מרץ 15, 2019 11:14 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?
תגובות: 11
צפיות: 935

Re: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?

ראה בדברי הבן יהוידע (מגילה יא, א) שנקט, כי אחשורוש מלך על יבשת אסיה לבדה, ולא על יבשת אמריקה שלא התגלתה באותה העת . ומה שכתוב בגמ' שמלך אחשורוש בכיפה, היינו שמלך על יבשת אסיה עליה דרים רוב אנשי העולם. וז"ל: "ודאי לא הגיעה מלכות אחשורוש באירופא ואפריקא וג'ינא, וכש"כ שלא הגיעה לארץ אמר...

עבור לחיפוש מתקדם