פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 864 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ההוא דאמר
ד' אוגוסט 15, 2018 10:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ה, א ממשקה ישראל - סימן או סיבה ממשקה ישראל יש לחקור, האם משקה ישראל זהו בגדר סימן על הקרבנות שהתירה אותן התורה. או דילמא, דאין זה בגדר של סימן, אלא הדבר מהווה סיבה דההיתר אכילה לישראל נותן היתר להקרבת הקרבן. אמנם לפי"ז יש לדון נפק"מ משונה, במקרה שכל ישראל נדרו ואסרו על עצמם בהמות באכילה ...
על ידי ההוא דאמר
ד' אוגוסט 15, 2018 10:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ג, א קושיית הגרי"ז דמשכחת לה מעשיה מוכיחין בזבחים אלא לפי שאין המנחות דומות לזבחים קאמר לזבחים הקשה בחידושי הגרי"ז בסוגיין, דהלא מצינו אף בזבחים מעשיה מוכיחין, בגוונא ששחט קודם פתיחת דלתות ההיכל, שיש דין בגמ' [עירובין ב, א] שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות היכל פסולין. והנה שיטת רש"י [זב...
על ידי ההוא דאמר
ד' אוגוסט 15, 2018 12:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב, ב האם בפיגול בעינן דיבור רד"ה מחשבה. "הך מחשבה דקדשים הוצאת דיבור בפה הוא כדאמרי' בבבא מציעא (ד' מד.) על כל דבר פשע לחייב על המחשבה כמעשה דאי לאו מוציאו בפה מחשבתו למאי נחייב לה". צריך בירור א. לכאורה סתרי דברי רש"י אהדדי למה שכתב בקידושין [מא, ב] "שכן ישנן במחשבה. קדשים...
על ידי ההוא דאמר
ג' אוגוסט 14, 2018 11:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ג, א אמאי לא יהא חיסרון לשמה - הגם שמעשיה מוכיחין מעשיה מוכיחין יל"ע, להחולקים על דברי הגרי"ז הנודעים, שהסתמא לשמה אינו נעקר מהקרבן, ואין דין מחשבת לשמה [עיין בקוב"ש ח"ב סי' כב, משמיה דהגר"ח]. אמנם כמו שמוכח בשפת אמת ריש זבחים וריש מנחות, וכן הקוב"ש [שם] דס"ל שיש ...
על ידי ההוא דאמר
ג' אוגוסט 14, 2018 11:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 30717

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ורצון שוכני סנה עין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל בין השנואין. וברש"י: "בין השנואים. שילה קדשיו נאכלין אף בגבולי שאר שבטים ששנאוהו". ויש לדקדק, דכיון שהשבטים שנאו את יוסף, אם כן היה לו למימר שעין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלה, תאכל בין ה'שונאים', מאחר דהשבטים היו שונאים ...
על ידי ההוא דאמר
ג' אוגוסט 14, 2018 4:55 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: ביטול פתיחת אוצר החכמה - על ריק
תגובות: 2
צפיות: 74

ביטול פתיחת אוצר החכמה - על ריק

כאשר, כונן אוצה"ח, אינו מחובר למחשב, מופיעה הערה כי הכונן אינו מחובר ולא יהא ניתן להשתמש בתוכנה. ולאחר מכן נפתחת התוכנה תוך כדי שמופיעה הודעת מערכת שהספר אינו קיים. לדעתי היה מוטב לבטל את פתיחת תוכנת האוצר על ריק, כך שאין כל אפשרות להשתמש בה , אף אם מחברים לאחר מכן את כונן האוצר. ולחילופין, במצ...
על ידי ההוא דאמר
ג' אוגוסט 14, 2018 9:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ג. בשליחות יד אמרי ב"ש 'לחייב על המחשבה כמעשה', ושם על כרחין 'מחשבה' היינו דיבור, שהרי אי אפשר להעיד על מחשבה שבלב איש, וכיצד אפוא נחייב את השומר בגין מחשבתו לשלוח יד? וכמו בשליחות יד כן גם בקדשים, 'מחשבה' האמורה בהם היינו הוצאת דיבור בפה. יישר כח, אבל כידוע התוס' בריש זבחים, וכן במשנה למלך דנ...
על ידי ההוא דאמר
ג' אוגוסט 14, 2018 12:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: למה הוצרכה רחב לעשות תשובה
תגובות: 9
צפיות: 149

Re: למה הוצרכה רחב לעשות תשובה

ב) והוא העיקר: כפי זכרוני אין אישות לנכרית, כי אם 'בעולת בעל', וזה שפיר איכא בפנויה זונה. ברור, שבעולת בעל זהו עניינו אשת איש, אלא שבעוד שאצל ישראל משעת קידושין נחשבת כאשת איש, בעכו"ם כל זמן שלא נכנסה לחופה ונבעלה אינה נחשבת כאשת איש. כמבואר בגמ' בסנהדרין. אכן זה פשוט וברור, שלאחר שנכנסה לחופה...
על ידי ההוא דאמר
ג' אוגוסט 14, 2018 12:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב, ב האם בפיגול בעינן דיבור רד"ה מחשבה. "הך מחשבה דקדשים הוצאת דיבור בפה הוא כדאמרי' בבבא מציעא (ד' מד.) על כל דבר פשע לחייב על המחשבה כמעשה דאי לאו מוציאו בפה מחשבתו למאי נחייב לה". צריך בירור א. לכאורה סתרי דברי רש"י אהדדי למה שכתב בקידושין [מא, ב] "שכן ישנן במחשבה. קדשים...
על ידי ההוא דאמר
ב' אוגוסט 13, 2018 3:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 334
צפיות: 27245

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

האם מישהו יודע פרטים על הרב ישראל מאיר טורצי'ן, שסייע בזמנו לספר הזיכרון לזכר הקדוש י"ד ויסמן [ראה אשכול], היה פעיל באיזור שנות התשל"ח ואילך. [יתכן שהיה לו קשר למכון ירושלים], אשמח לקבל פרטים נוספים. הרבה תודה מראש. יש יהודי בירושלים בשם ר' ישראל מאיר טורצ'ין (בן הרה"ג ר' אלעזר צדוק ...
על ידי ההוא דאמר
ב' אוגוסט 13, 2018 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2566
צפיות: 399213

Re: בשורת ספרים חדשים

חק לאלול.PNG ניתן להשיג בחנויות בבני ברק??? מה מחירו?? מה גודל של הספר??? פרקטי ונוח או כמו ספר גדול? ניתן להשיגו בחנויות בבני ברק. נראה שהוא ספר פרקטי. בהמשך, במידת הצורך אביא חנויות בבני ברק שניתן לרכוש את הספר. ידוע לך על המחיר?? אני יודע שהוא פחות מחמישים, לבקשתך, נודע לי כי בבני ברק הספר נמצא ...
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 12, 2018 11:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 334
צפיות: 27245

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

האם מישהו יודע פרטים על הרב ישראל מאיר טורצי'ן, שסייע בזמנו לספר הזיכרון לזכר הקדוש י"ד ויסמן [ראה אשכול], היה פעיל באיזור שנות התשל"ח ואילך.
[יתכן שהיה לו קשר למכון ירושלים], אשמח לקבל פרטים נוספים.
הרבה תודה מראש.
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 12, 2018 11:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

ב, ב סתירת דברי רש"י במקור האיסור להמשיך ולעבוד שלא לשמה בנדבה ונדבה מי שרי לשנויי בה. מבואר, שהגם שהתחיל בעבודת שלא לשמה במנחה, מכל מקום אסור לכהן להמשיך ולעבוד שלא לשמה, כפי שבנדבה אסור לשנויי בה, ופירש"י בד"ה ונדבה וכו'. "והכתיב אם זבח שלמים קרבנו (ויקרא ג) שתהא זביחה לשם שלמ...
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 12, 2018 8:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2566
צפיות: 399213

Re: בשורת ספרים חדשים

הא לחמא עניא כתב:
שומר-הגחלת כתב:
חק לאלול.PNG

ניתן להשיג בחנויות בבני ברק???
מה מחירו??
מה גודל של הספר??? פרקטי ונוח או כמו ספר גדול?


ניתן להשיגו בחנויות בבני ברק.
נראה שהוא ספר פרקטי.
בהמשך, במידת הצורך אביא חנויות בבני ברק שניתן לרכוש את הספר.
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 12, 2018 8:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

ב, א מה חידש רש"י שצריך להביא מנחה חדשה לשם מרחשת רד"ה אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. דלא יצא ידי נדרו וצריך להביא אחרת לשם מרחשת. וצ"ע, מה בא רש"י לומר שאת המנחה הנוספת שצריך להביא, צריך להביאה לשם מרחשת. והלא פשיטא, דמצד מנחה אחרת שאינה מרחשת כבר הביא [כאשר הפכה מנחתו שנקמצה שלא...
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 12, 2018 7:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיוע לספר על ענייני סוכות
תגובות: 8
צפיות: 545

Re: סיוע לספר על ענייני סוכות

נתבקשתי על ידי ת"ח חשוב, - ... על שם שחיבב את התורה. להעלות לאתרא קדישא הדין, בקשה, היות ומתעסק הוא בהוצאת ספר משובח הכולל שיחות מוסריות על ענייני סוכות, הושענא רבה, ושמחת תורה. בקשתו היא, האם יש למאן דהוא מחו"ר הפורום, שיחות / מאמרים / גנוזות/ המתאימים לספר זה. ומצו"ב מספר הטלפון של...
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 12, 2018 2:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת מנחות
תגובות: 1
צפיות: 49

ספרים שימושיים ללומדי מסכת מנחות

אציג כאן מספר ספרים, העונים לקטגוריות, או שהינם מראי מקומות מועילים, או ספרים חשובים ויסודיים. ואשמח בהוספות.

קרן אורה - הנדמ"ח עם הערות ומילואים.
מנחת אברהם [גרבוז]
שיעורי רבינו משולם דוד [סולובייצי'ק, ג"כ]
יד בנימין [אלישיב]
פני המנחה [עמרם]
מגד יעקב [קליימן]
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 12, 2018 2:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

ב,א כל המנחות שנקמצו שלא לשמן - כשירות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. הקשה הקרן אורה קושיא עצומה: "ויש לדקדק בעיקר מחשבת שלא לשמן דמנחות. היינו מחבת לשם מרחשת או איפכא. דבשלמא שלא לשמן דזבחים. כגון עולה לשם חטאת או שאר שינוי השם חד מחבריה משונה בקדושתו וכפרה אחרת לו. אבל מחבת ומרחשת שניהם שוין ...
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 12, 2018 2:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

בס"ד, ר"ח אלול תשע"ח - יחד עם כל בית ישראל המתחילים במסכת מנחות, ברכתינו שלוחה לכל הלומדים בכל אתר ואתר, לילך מחיל אל חיל אף במסכת מנחות, ולזכות ולראות את האיש לבוש הבדים מעלה תמור קטורת והקרבת המנחות, בבנין הר המוריה עם ההיכל והעזרות.
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 12, 2018 2:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה
תגובות: 3
צפיות: 124

Re: עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה

שמעתי בשם החתם סופר ביאור מעניין על דברי חז"ל הללו. שקשה לומר שפליגי במציאות שהרי אמר רבי יונתן: אני ראיתיה, וישבתי על תילה, אם כן כיצד יש החולק בזה. וביאר החתם סופר, שודאי שלא היה כדין עיר הנדחת, אך ממצות התורה ניתן ללמוד שכאשר מתנהגים בעיר בדומה לעיר הנדחת בלי כל התנאים והפרטים תחרב העיר, וע...
על ידי ההוא דאמר
א' אוגוסט 12, 2018 12:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 198
צפיות: 59852

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

חודש טוב,
חשבתי על אפשרות לשדרג את הירחון.
לפנות מטעם המערכת / או הקוראים, לכותבים פופלאריים הידועים בכתיבתם המרתקת, על מנת שיפנו את מאמריהם לאפיק האוצר.
על ידי ההוא דאמר
ש' אוגוסט 11, 2018 11:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 30717

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קיח, ב מדוע השבטים נחשבים כ'שנואים' - ולא כ'שונאים' ורצון שוכני סנה עין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלו תזכה ותאכל בין השנואין. וברש"י: "בין השנואים. שילה קדשיו נאכלין אף בגבולי שאר שבטים ששנאוהו". ויש לדקדק, דכיון שהשבטים שנאו את יוסף, אם כן היה לו למימר שעין שלא רצתה ליהנות מדבר שאי...
על ידי ההוא דאמר
ש' אוגוסט 11, 2018 11:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 30717

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קיז, א האם יש לנו מקור מערי מקלט, לכך שיש קיום מצוה בחצי שיעור. ושמתי לך מקום בחייך. וברש"י [ד"ה מקום]: "רמז לו הקב"ה למשה במתן תורה שיזכה למצוה זו כדכתיב (דברים ד) אז יבדיל משה שלש ערים בסוף ארבעים שנה". והנה, בגמ' במכות [י, א] מבואר, שלא היה קליטת ערי מקלט, עד שעברו את הי...
על ידי ההוא דאמר
ו' אוגוסט 10, 2018 6:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיוע לספר על ענייני סוכות
תגובות: 8
צפיות: 545

Re: סיוע לספר על ענייני סוכות

נתבקשתי על ידי ת"ח חשוב, - ... על שם שחיבב את התורה. להעלות לאתרא קדישא הדין, בקשה, היות ומתעסק הוא בהוצאת ספר משובח הכולל שיחות מוסריות על ענייני סוכות, הושענא רבה, ושמחת תורה. בקשתו היא, האם יש למאן דהוא מחו"ר הפורום, שיחות / מאמרים / גנוזות/ המתאימים לספר זה. ומצו"ב מספר הטלפון של...
על ידי ההוא דאמר
ו' אוגוסט 10, 2018 2:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיוע לספר על ענייני סוכות
תגובות: 8
צפיות: 545

Re: סיוע לספר על ענייני סוכות

נתבקשתי על ידי אותו ת"ח, לבקש מאותו יקר היקרים שיצר עימו קשר טלפוני, בנוגע לשיחות הגר"ח שמולאביץ.
אנא ואנא יפנה אליו שוב.

שבת שלום, ואגוט חודש.
על ידי ההוא דאמר
ו' אוגוסט 10, 2018 1:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 30717

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קטז, א מנין לבלעם שהקב"ה אינו מביא מבול לעולם שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל [מלכי] עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה שנאמר {תהילים כט-ט} ובהיכלו כולו אומר כבוד נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו שמא מבול בא לעולם (אמר להם) {תהילים כ...
על ידי ההוא דאמר
ו' אוגוסט 10, 2018 1:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 30717

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קטז, א האם לישראל קודם מת"ת היה דין בן נח כתב רש"י: זבחים ועולות. זבחים היינו שלמים וקודם מתן תורה כולהו בני נח. רש"י בנזיר [נד, א] כתב, דקודם מתן תורה היה גם לישראל דין של ב"נ, וכן כתב בחולין ד"ק, ועיין בפרשת דרכים [דרך האתרים] שחקר בדין האבות קודם מת"ת, והדברים עתיקי...
על ידי ההוא דאמר
ו' אוגוסט 10, 2018 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: שפעמים מציאות החכם משפיעה על אמרותיו!
תגובות: 53
צפיות: 3252

Re: שפעמים מציאות החכם משפיעה על אמרותיו!

במגלה עמוקות מבאר רבות על דרך נושא האשכול.
וראה בילקוט חדש [עשרה הרוגי מלכות], דברים נפלאים שהביא מהמגלה עמוקות.
ולדוגמא, רבי עקיבא היה גלגול של יששכר, הנמשל לחמור, ולכך אמר מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור [פסחים מט].
על ידי ההוא דאמר
ו' אוגוסט 10, 2018 9:44 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 741
צפיות: 55600

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

יתכן, על פי המשך הדברים - "שאלו".
על ידי ההוא דאמר
ו' אוגוסט 10, 2018 9:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 30717

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קטז, א
בחירת עם ישראל
כתב רש"י: לכל. בין לישראל בין לבני נח קרבו עולות אבל שלמים לא קרבו לבני נח ומשעת מתן תורה שנבחרו ישראל קרבו להם שלמים.
מבואר, שבחירת עם ישראל היתה בשעת מתן תורה, ולא ביציאת מצרים, או אצל ג' האבות.
האם יש מפרש שחולק על כך, וסובר שבחירת עם ישראל היתה מוקדמת יותר.
על ידי ההוא דאמר
ו' אוגוסט 10, 2018 9:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 30717

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קטז, א האם למד נח תורה? ומי הוו טמאין וטהורין בההיא שעתא א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן מאותן שלא נעבדה בהן עבירה מנא הוו ידעי כדרב חסדא דאמר רב חסדא העבירן לפני התיבה כל שהתיבה קולטתן בידוע שהוא טהור אין התיבה קולטתן בידוע שהן טמאין רבי אבהו אמר אמר קרא {בראשית ז-טז} והבאים זכר ונקבה הבאין...
על ידי ההוא דאמר
ה' אוגוסט 09, 2018 10:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ
תגובות: 4
צפיות: 106

Re: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ

איש טלז כתב:מהו הגמר דין בעד"ז צא תן לו או חייב אתה ליתן לו ?


יש נידון גדול בראושנים, האם יש בכלל כאשר עשה בממון [עיין תוס' ב"ק ג, ב ובראשונים בשיטמ"ק שם].
ואם כן, יתכן שאין נפק"מ כלל, בזממת ממון.
אכן הקושיא עומדת, לאותם ראשונים הסוברים שיש כאשר עשה.
על ידי ההוא דאמר
ה' אוגוסט 09, 2018 9:21 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מפעל הש"ס
תגובות: 4
צפיות: 131

Re: מפעל הש"ס

עודכנתי ע"י א' הלומדים
ב-30 אוחזים בסביבןת ב"ב ק"ל.
ב20 - סוף נדרים - תחילת נזיר
על ידי ההוא דאמר
ה' אוגוסט 09, 2018 7:50 pm
פורום: עזר אחים
נושא: דרוש - חוזה עם קבלן לתוספת בנייה
תגובות: 0
צפיות: 47

דרוש - חוזה עם קבלן לתוספת בנייה

תודתי נתונה מראש,
למי שיוכל לשלוח לי כאן או באישי,
חוזה עם קבלן לתוספת בנייה, הדבר דחוף מאוד!!!!

בברכת הרחיבי מקום אהלך לכלל ולפרט.
על ידי ההוא דאמר
ה' אוגוסט 09, 2018 8:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 198
צפיות: 59852

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

בעניין מאמרו הנפלא של הרב יהושע וואן דיק, בגליון י"ח, תפילה על פצוע אנוש שימות. יש לציין, את אמרתו של רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, דהגם שאמרו בגמ' [ברכות י, א] אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע את עצמו מן הרחמים. מיהו הני מילי כאשר החרב מונחת על הצוואר, ולא בתוך הצוואר. אכן עיין בספ...
על ידי ההוא דאמר
ה' אוגוסט 09, 2018 7:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 30717

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קיב, ב מכניס עצמו לאונס רד"ה הקדישן בשעת איסור הבמות. מההיא שעתא קרינא בהו והביאום לה' וכיון שהמתין עד שלא יבא לקיימו נתבטל העשה על ידו אבל לאו וכרת ליכא דאזהרה ועונש בשעת הקרבה כתיבי והרי הותרו הבמות. צ"ע, דכיון שאילו בית המקדש היה נותר על תילו, יכל הוא להקריב, והגם ששיהה את הקרבן, מכל מ...
על ידי ההוא דאמר
ה' אוגוסט 09, 2018 3:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1042
צפיות: 98841

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

עובדיה חן כתב:
ההוא דאמר כתב:
ההוא דאמר כתב:האם מישהו יכול להפנות אותי, כיצד אני יכול ליצור קשר, עם הרב יוסף חברוני שליט"א, ראש ישיבת חברון.
עדיף באישי.


היכן החברונער'ס?

026523838


יישר כח, וכל מילי דמיטב
על ידי ההוא דאמר
ה' אוגוסט 09, 2018 2:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 192
צפיות: 7903

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

לכאורה אבק לשה''ר יש בוודאי, והספק אם זה לשה''ר גמור. ( לענין אונאת דברים, כשאומרים לו דברים שאינו יכול להשיב עליהם, ( ח''ח לאוין י''ג) יש לעיין אם כאן זה נקרא בפניו או שלא בפניו) לשאלתי יש שני חלקים, הראשונה חשיפת האגנדה בלי לפרסם את שמו, לדוגמא (ממש סתם דוגמא) הניק זאב ערבות הוא נח נח! מה האיסור ...
על ידי ההוא דאמר
ה' אוגוסט 09, 2018 2:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1042
צפיות: 98841

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

ההוא דאמר כתב:האם מישהו יכול להפנות אותי, כיצד אני יכול ליצור קשר, עם הרב יוסף חברוני שליט"א, ראש ישיבת חברון.
עדיף באישי.


היכן החברונער'ס?
על ידי ההוא דאמר
ה' אוגוסט 09, 2018 2:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר נוסף של השאגת אריה - כלל תורה ומצות
תגובות: 1
צפיות: 131

ספר נוסף של השאגת אריה - כלל תורה ומצות

ראיתי גליון מהקה"י בתחילת ספר שאגת אריה, שציין, כי לשאג"א מלבד ספריו הנודעים, שאג"א, טורי אבן, גבורת ארי. ישנו ספר נוסף 'כלל תורה ומצות', כפי שמזכירו השאג"א בספרו [סי' ו'] מצו"ב.
האם יש לנו אי אלו פרטים בספר זה, שמן הסתם לא ראה אור הדפוס?

עבור לחיפוש מתקדם