מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 81 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סופר
ג' פברואר 28, 2012 2:23 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: 'וצריכה עמוד בסופה' - עזרה מאד
תגובות: 5
צפיות: 1050

'וצריכה עמוד בסופה' - עזרה מאד

ידוע מח' מרן המחבר והרמ"א בסי' תקצ"א אם עושים להמגילה עמוד בסופה כדרך הכתובים, דשי' השו"ע דצריכה עמוד והרמ"א כתב דאין נוהגין כן, והגר"א פסק כהשו"ע וכן נהיגי ההולכים בדרכו. והנה תמיד היה בראשי דטעם הרמ"א הוא בדווקא, דאחר שאי"צ עמוד רק גליון א' חלק, שוב אין ראוי...
על ידי סופר
ד' ינואר 18, 2012 11:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: וכי אימתי הגיע החזון איש לסטויפץ? - פרק נוסף
תגובות: 5
צפיות: 1868

Re: וכי אימתי הגיע החזון איש לסטויפץ? - פרק נוסף

אולי ניתן למצוא רמז בדברי החזו"א עצמו בהקדמתו לסי' ז' בכלים שאפשר ומסביר את סיבת שהותו בסטויבץ בהתרחשות המלחמה.
על ידי סופר
א' ינואר 15, 2012 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אכימ"ז - עם הארץ!
תגובות: 4
צפיות: 691

Re: אכימ"ז - עם הארץ!

עי' חי' הגרי"ז זבחים י"ג וכ"ז ומנחות י"ג.
על ידי סופר
א' ינואר 15, 2012 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה בזמן עלות השחר
תגובות: 25
צפיות: 2593

Re: מאיזו שעה מתחיל הצום

כבר כתב הפר"ח ליישב דפלג המנחה אינו לפי שעות דמעלוה"ש, ואיני זכור טעמו.
על דברי הגר"י פלצינסקי זצ"ל כבר השיב לו החזו"א ונדפסו בספר חזו"א או"ח ט"ז וכן בספר שלום יהודה.
על ידי סופר
ד' ינואר 11, 2012 2:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה בזמן עלות השחר
תגובות: 25
צפיות: 2593

Re: מאיזו שעה מתחיל הצום

ס"ק למה אתה משקר במצח נחושה? שי' הגר"א בתוקף ובעיזוז היא דשיעור מיל ח"י מינוט, וכן רובא דרובא דהפוסקים, נא לא לאחז עיני הציבור. ובאמת ממש חבל שהלוחות מציינים כדבר פשוט סוזק"ש לפי עלוה"ש ד90 וזה מנוגד לדעת רוב הפוסקים, ותקנתם קלקלתם דהמאחרים אינם יודעים שעפ"י האמת יש עוד...
על ידי סופר
ד' ינואר 11, 2012 1:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אכימ"ז - עם הארץ!
תגובות: 4
צפיות: 691

Re: אכימ"ז - עם הארץ!

המשפט הנ"ל הוא דלא כשי' הגר"ח, דזריקה חשיבא לפגל מטעם עבודה ולא מטעם אכילת מזבח.
על ידי סופר
ו' דצמבר 16, 2011 2:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור שום וסוכר בפדיון הבן
תגובות: 20
צפיות: 3098

Re: מקור שום וסוכר בפדיון הבן

כפי הידוע לי הגרח"ג שליט"א אינו מניח לקיים זה המנהג וחושש בו משום דרכי האמורי.
על ידי סופר
ו' דצמבר 16, 2011 2:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וַיָּבא הַבַּיְתָה לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ - לתשובת המינים
תגובות: 16
צפיות: 2071

Re: וַיָּבא הַבַּיְתָה לַעֲשׂוֹת מְלַאכְתּוֹ - לתשובת המינים

יאש"כ איש הספר, דברים מרתקים ומופלאים. רק אעיר דאמנם איני מונח במסכתא דהוריות, ולא לי החיבור הנפלא המגלה צפונת יקר זו המסכתא, אבל אפשר דענין דבר שהצדוקים מודים בו היינו שמוכרחים להודות בו, ובאמת דרשה שאינה מוכרחת אף אם במקרה הצדוקים שהיו בזמן חז"ל מודים בה מ"מ כבר חשיבא דבר שבי"ד...
על ידי סופר
ה' דצמבר 15, 2011 3:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם קשקשים מהני לדם אדם
תגובות: 22
צפיות: 1732

Re: אם קשקשים מהני לדם אדם

אני טוען טענה פשוטה בתכלית: אם יהודי מלק דג והריהו יחידי בחדרו אין איש אתו בבית, בכ"ז מלתא דפשיטא דבלא היכר דקשקשים אסור לו לשתות את הדם, וזה מטעם הידוע דכל מלתא דגזור רבנן משום מראית עין אסור אפי' בחדרי חדרים. מעתה, אותו שותה דם האדם שיודע בברורות שהקשקשים דנן אינם אלא כסות עיניים, מי התיר כלפ...
על ידי סופר
ה' דצמבר 15, 2011 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם קשקשים מהני לדם אדם
תגובות: 22
צפיות: 1732

Re: אם קשקשים מהני לדם אדם

תקרא שוב את הודעתי במתון. אולי תבין.
על ידי סופר
ה' דצמבר 15, 2011 1:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם קשקשים מהני לדם אדם
תגובות: 22
צפיות: 1732

Re: אם קשקשים מהני לדם אדם

שאלה פשוטה:
אם נניח שדם אדם שונה בצבעו מדם דגים, היותר על ידי קשקשים? פשיטא שלא.
ואם כן, הרי כלפי האוכל מזיד הנזיד ידוע שאי"ז דם דגים ושהסיפור של הקשקשים זה בדיחה, וחזר הדין דכל שאסרו כו' אפי' בחדרי חדרים.
ומראית העין שלו גופיה אכתי לא הותר, וכמובן.
על ידי סופר
ג' דצמבר 13, 2011 4:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גסקלגס ושמעון הצדיק / פגישת שמעון הצדיק עם אלכסנדר מוקדון
תגובות: 20
צפיות: 1575

Re: גסקלגס ושמעון הצדיק / פגישת שמעון הצדיק עם אלכסנדר מוקדו

מאמרו של חפץ הוא מצויין ובסיס לרוצים לעיין בקורות התקופה ההיא, והוא אכן צועד בדרך חז"ל ולא שת לבו לקראת נחשים.
רק שהשערה זו שהוא שמעון הוא ידוע קצת מתמיהה, ולכה"פ היה להגמ' לרמוז בזה, איני יודע.
על ידי סופר
ב' דצמבר 12, 2011 2:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו היורש שילה או זרח
תגובות: 14
צפיות: 1398

Re: מיהו היורש שילה או זרח

עד שנבחר דוד איני יודע איזו מעלה יש לבן הגדול, וכל ההלכה הוא שיהא משבט יהודה, וכן נבחר אהרן בן עמרם לכהונה ואחריו בניו, עד אשר בחר בדוד עבדו, ויקחהו ממכלאות צאן, ואז נמסרה המלוכה לו ולזרעו, ובא הדין דממנים מלך בן מלך, והבכור קודם. לגבי שלמה ידועים דבריו הנפלאים דהגרי"ז מקראי בדה"י וכ"...
על ידי סופר
ה' דצמבר 08, 2011 1:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' ראובן מרגליות
תגובות: 180
צפיות: 26204

Re: ר' ראובן מרגליות

גור אריה ורב טוב, דבריכם הם שקר מוחלט!!
וראה כאן viewtopic.php?f=7&t=3245&p=37863&hilit=%D7%A0%D7%95%D7%93%D7%A2+%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D#p37863
על ידי סופר
ה' דצמבר 08, 2011 2:05 am
פורום: חנוכה
נושא: האמנם זאת חנוכה הוא זמן החיתום
תגובות: 74
צפיות: 13118

Re: האמנם זאת חנוכה הוא זמן החיתום

אברהם, מחילה אך אין לדבריך שום פשר. בחג נדונים על המים הוא משנה מפורשה בר"ה, וענין הערבה שגדלה על מים ובה מבקשים עליהם, וענין יום האחרון שבו כפשוט נחתם הדין הנ"ל שהתמשך כל החג ולכן מרבים בבקשות ואמירת הושענא, כ"ז הוא לפי פשוטו ממש בלי שום סתרי תורה מיוחדים ולא דרש ולא רמז, פשוטם המוחל...
על ידי סופר
ד' דצמבר 07, 2011 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 217
צפיות: 35297

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א ו

פ"א אמר לי שאינו זוכר לציין מאיזה דף גמ' פלונית משום שאת הש"ס הוא זוכר משינון בדרכים ולכן לא נתן לבו למספור של הדפים מש"ס וילנא.
על ידי סופר
ד' דצמבר 07, 2011 8:34 pm
פורום: חנוכה
נושא: חנוכה וקלנדא
תגובות: 16
צפיות: 3667

Re: חנוכה וקלנדא

מענין שפלאביוס מכנה את חנוכה כחג האור למרות שלא מזכיר את הדלקת הנרות, והרי דנו ע"כ בארוכה אם כבר בזמן הבית תקנו להדליק, ואפשר שכנהו כך ע"ש החג הזה.
על ידי סופר
ד' דצמבר 07, 2011 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'והוא נושא את כפיו' - השערה מחודשת ומענינת
תגובות: 7
צפיות: 877

Re: 'והוא נושא את כפיו' - השערה מחודשת ומענינת

יישר כח מרובה על המקורות, שמחתי ת"ל שאינני יחיד בזה, וברוך שכיונתי. והנה לשון הנימוקי יוסף: קטן קורא בתורה: לפי שקריאת התורה אינה אלא להשמיע לצבור ומה לי גדול ומה לי קטן. ואינו פורס: כיון שאינו מחויב אינו מוציא אחרים. ואין נושא את כפיו: דאינו יכול להוציא אי נמי שאין כבוד לצבור שיהיו כפופין לברכ...
על ידי סופר
ד' דצמבר 07, 2011 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'והוא נושא את כפיו' - השערה מחודשת ומענינת
תגובות: 7
צפיות: 877

Re: 'והוא נושא את כפיו' - השערה מחודשת ומענינת

יאש"כ איש הספר שכל רז לא אניס ליה.
ואכן נשתבשה השמועה בדמיוני, ועכ"פ מצאנו שריד למנהג קבוע כזה שכהן א' מוציא לכולם במנהג איטליה, ויש בזה משום פתחון פה להשערתי.
על ידי סופר
ד' דצמבר 07, 2011 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'והוא נושא את כפיו' - השערה מחודשת ומענינת
תגובות: 7
צפיות: 877

'והוא נושא את כפיו' - השערה מחודשת ומענינת

במשנה במגילה כ"ד א' איתא דהמפטיר בנביא הוא פורס על שמע והוא עובר לפני התיבה והוא נושא את כפיו. והיינו שבהיות עליית המפטיר פחות חשובה על אשר אינה מעיקר הדין של ז' קרואים, תקנו שהעולה מפטיר יעלה לשאר מינויים של כבוד. והנה מהו ענין עובר לפני התיבה ופורס על שמע אי"צ לפרש, אבל לא נתבאר מה זה 'ו...
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 5:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מנהגי ביה"כ הישנה דק"ק פוזנא לימים הנוראים וחג הסוכות
תגובות: 13
צפיות: 1705

Re: מנהגי ביה"כ הישנה דק"ק פוזנא לימים הנוראים וחג הסוכות

היא שיחתי,
הטור מוכר לי ורציתי רק לידע מנהג הגרש"ד בזה.
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 11:36 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מנהגי ביה"כ הישנה דק"ק פוזנא לימים הנוראים וחג הסוכות
תגובות: 13
צפיות: 1705

Re: מנהגי ביה"כ הישנה דק"ק פוזנא לימים הנוראים וחג הסוכות

איש ספר,
כמה י"ג מדות אומרים בשחרית? והאם מוסיפים גם במוסף ומנחה וא"כ כמה?
תודה מראש.
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 11:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.
תגובות: 28
צפיות: 1965

Re: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.

ותבוא השמועה משם הגר"ש דבליצקי שליט"א דהשיב דאפשר שאכן יש להניח לפני התינוק ולא לתת בידו ולא לצוותו שיאכל, [השיב בדרך אפשר ולא שהיה מוכרע אצלו].
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 11:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.
תגובות: 28
צפיות: 1965

Re: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.

נהנה,
גם אם זה מאד בריא ותורם להתפתחות מ"מ אין זה דרך גדילתו של התינוק ואינו מאכל שעשוי לאכילתו הסטנדרטית.
יש"כ על התנא דמסיע מהגרש"ז, אך יותר אני מחפש מי שיליץ על המנהג ממי שיסכים להערתי.
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 1:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.
תגובות: 28
צפיות: 1965

Re: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.

כרם,
להדיא דאיסור ספיה הוא גם ביו"כ.
יאיר,
כעת חוזר על הראשונות? ביארנו כבר מיני ממתקים דאינם מוסיפים כלום לגידול ואפשר להיפך.
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 1:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.
תגובות: 28
צפיות: 1965

Re: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.

החרשים שמעו והעורים הביטו לראות:
לא פלוג שמצינו הוא בתקנות חז"ל בין לקולא בין לחומרא, אך לע"ע לא שמענו כן באיסור דאורייתא דיהיה לא פלוג.
בכ"ז זהו כוונתך? הלא סברת היינו רביתיה מתירה את מה שמגדל ולא את ה'איסור אכילה'.
וישם יאיר את הדברים האלה על לבו.
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 1:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אבקת חלב נכרי במוצרים שבהשגחה מהודרת?
תגובות: 49
צפיות: 5862

Re: אבקת חלב נכרי במוצרים שבהשגחה מהודרת?

ואכן הנ"ל המדקדקים מעשיהם אינם אוכלים שום מאכל שיש בו מהנ"ל.
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 1:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.
תגובות: 28
צפיות: 1965

Re: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.

מי לא פלוג???
כבר פירשתי טעותך דאיסור ספיה הוא מדאורייתא וסברת היינו רביתיה היא דאורייתא.
שמא כונתך דמדאורייתא אמרינן לא פלוג?
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 1:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.
תגובות: 28
צפיות: 1965

Re: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.

יאיר,
לגבי דרך גדילתו כו"ע מודו דאי"ז במתיקות העשויים מצוקע"ר ושאקלא"ט ופשוט.
מזכירי שמו דאיסור דאורייתא על איסור ספיה הם רוב רבותינו הראשונים וכן פסק רבינו בעל משנה ברורה ז"ל.
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 1:26 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: היושב תחת השולחן?
תגובות: 6
צפיות: 873

Re: היושב תחת השולחן?

תודה למשיבים, אך אני זכור הערה זו שהיא מהאחרונים רבותנו שבגולה נ"ע ולא מהגרשז"א.
האי"ן זוכר?
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 1:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נעילה אחרי יוה"כ
תגובות: 12
צפיות: 1094

Re: נעילה אחרי יוה"כ

כהן,
כבר השיבותיך דלא התירו ביו"כ (אף דמעיקר הדין מותר כמבו' שם בתוס') שאיסורו בכרת וציווהו להמתין לזמן דתוספת שאיסורו איסור עשה ותל"מ.
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 1:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אבקת חלב נכרי במוצרים שבהשגחה מהודרת?
תגובות: 49
צפיות: 5862

Re: אבקת חלב נכרי במוצרים שבהשגחה מהודרת?

אדג,
לא כן כדבריך, דידוע דיש המחמירים דלא לסמוך על הגעלה בקיטור ולפיכך נמנעים מכל כה"ג.
[כפי הידוע לי כ"ה בחוג החזו"א עפ"י שמועה משמו].
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 1:15 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מנהג לידא ביו"כ
תגובות: 6
צפיות: 1308

Re: מנהג לידא ביו"כ

בהאי ענינא, הב"י סי' תר"י הביא מהמרדכי סוף יומא דעורכים השולחן כמו בשבת משום דאקרי שבת שבתון, וכ' ע"ז ואיני יודע מה מקום יש לעריכת השולחן ביום הכפורים, עכ"ל. אמנם בדרכי משה שם כתב דהמנהג כדברי המרדכי וכ"פ ברמ"א שם. וכעת לא נתברר לי ענין עריכת השולחן הזה אם הכונה במפה וכ...
על ידי סופר
ה' אוקטובר 06, 2011 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.
תגובות: 28
צפיות: 1965

Re: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.

אדג כדבריך היה עלול להיות לולא שבהדיא אסרו רחיצה וסיכה למרות דהיינו רביתיה של צרכי הנפש ואולי גם הגוף לא פחות מאשר ממתקים, ויסוד לעשות דיהיה שרי בבמבה לחוד הוא כנגד מנהג ישראל ועל זה תמהתי. אברהם, איני יודע אם דנת מצד טענה בחו"מ שפשוט שיכול לטעון לא בעינא שיקנבו ממתקים מול חוטמי ואם התירו חכמים...
על ידי סופר
ד' אוקטובר 05, 2011 4:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.
תגובות: 28
צפיות: 1965

Re: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.

כמובן שהעליתי בדעתי כזה אך מהסוגיא שם מבו' ל"כ דרביתיה לא נאמר על האכילה בעיקרה ורק על מה שבאמת צריך.
על ידי סופר
ד' אוקטובר 05, 2011 3:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נעילה אחרי יוה"כ
תגובות: 12
צפיות: 1094

Re: נעילה אחרי יוה"כ

אם יכול לטבול בתוספת דהוא איסור עשה מי התיר לו לטבול מבע"י שהוא בכרת?
על ידי סופר
ד' אוקטובר 05, 2011 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נעילה אחרי יוה"כ
תגובות: 12
צפיות: 1094

Re: נעילה אחרי יוה"כ

נמחק והוסר
על ידי סופר
ד' אוקטובר 05, 2011 3:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.
תגובות: 28
צפיות: 1965

ממתקים לתינוקות - הערה עצומה.

ידוע הדין דאיסור ספיה בידים דאסור להאכיל שום איסור לתינוק אפי' כשלא הגיע לחינוך, לבד איסור אכילה ביו"כ שהותר משום היינו רביתיה, פי' דזה הוא דרך גידולו דהתינוק ושרי. והנה זה זמן נתעוררתי על מנהג העולם שנותנים לילדים ביו"כ מיני מתיקה וחטיפים צרורים בשקיות [פעקלא"ך בלע"ז] והם הולכים...
על ידי סופר
ד' אוקטובר 05, 2011 3:01 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: היושב תחת השולחן?
תגובות: 6
צפיות: 873

היושב תחת השולחן?

איתא במשנה סוכה רפ"ב דהישן תחת המטה בסוכה לא יצא יד"ח וכן נפסק בפשיטות בשו"ע תרכ"ז דאם המטה גבוהה י' לא יצא. בזכרוני דיש מהאחרונים שהזהירו על שולחנות הגבוהות י' דאין לשבת בצמוד אליהם דאם כן הרי רוב גופו תחת השולחן וליכא ראשו ורובו בסוכה, כך ראיתי לשעתו ונשתכחו מאתי שמותיהם. היש מ...

עבור לחיפוש מתקדם