מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 52 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הבוחר בעלום
ה' ספטמבר 20, 2018 1:45 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מיטות לסוכה
תגובות: 0
צפיות: 880

מיטות לסוכה

אשמח באם יש מידע על בסיס מיטה מתקפל למזרן 90 ס"מ.
תודה מראש
על ידי הבוחר בעלום
ד' יולי 25, 2018 4:10 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זללה"ה
תגובות: 1034
צפיות: 254238

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מנהג העולם שלא לברך על הרחת טבק, לא נתברר טעמו כ"כ. יעיין מר בבאר היטב רט"ז סקי"ג מה שהביא בשם שו"ת הלכות קטנות דהוי ריח שאין לו עיקר. ובא"א (בוטשאטש ס"ו) כ' דגם למחמירים לברך על מים או שמן ששרו בו בשמים מ"מ כשהניח שם דבר יבש וכדו' נראה דלכו"ע הוי ריח שאין לו...
על ידי הבוחר בעלום
ד' יולי 25, 2018 3:37 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זללה"ה
תגובות: 1034
צפיות: 254238

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

שמעתי שהיה מניח חמש זוגות תפילין. וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד ? עוד שמעתי שהיה כתוב לו על א' מנרתיקי התפילין רש"י ועל השני רש"י-רמב"ם והייתי מעוניין לדעת מה ההבדל מזה אומר רש"י-רמב"ם? וכן האם היה מניח שי...
על ידי הבוחר בעלום
ו' יולי 20, 2018 1:23 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד
תגובות: 16
צפיות: 3851

Re: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד

חיישנין למראית עין באבלות? אדם שכולו פצע וחבורה וחייב להתקלח, לא יתקלח עם שמפו בעל ריח מחשש למראית עין? סנדק ואבי הבן לא יסתפרו, מחשש שמא יאמרו שאינם בעלי ברית ובכ"ז מסתפרים? כיון שאינו עושה איסור אינו צריך לחשוש. כנלענ"ד. ובפרט אליבא דסוף דבריכם דיש דברים המותרים, וממילא אפשר לתלות את הכב...
על ידי הבוחר בעלום
ו' יולי 20, 2018 12:39 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד
תגובות: 16
צפיות: 3851

Re: עצה למנוע קלקול מכונת כביסה בתשעת הימים ובימי חול המועד

מותר להפעיל מכונת כביסה ריקה בט' הימים ולהבדיל בחוה"מ? מה עם מראית עין, כשיכול להראות/להשמע לאחרים? אולי יש לתלות שמכבס דברים שמותר חיישנין למראית עין באבלות? אדם שכולו פצע וחבורה וחייב להתקלח, לא יתקלח עם שמפו בעל ריח מחשש למראית עין? סנדק ואבי הבן לא יסתפרו, מחשש שמא יאמרו שאינם בעלי ברית וב...
על ידי הבוחר בעלום
ו' יולי 20, 2018 12:28 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זללה"ה
תגובות: 1034
צפיות: 254238

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מעשה יפה שמעתי, בבר מצווה לבן א' מנקיי הדעת שב"ב זצ"ל, השתתף הגרש"ד זצ"ל, ונעמד בפני הקהל והפליג בשבח אבי הבן עד למאוד ובירכו עד בלי די [אמת, אדם גדול היה אלא שלא פסק הגרש"ד פומיה מהילול ושבח] והיה הדבר ליוצא דופן. לאחמ"כ ביאר [או שאישר הטעם] דהנה היה בדעתו שלא קיבל הזמ...
על ידי הבוחר בעלום
ג' מאי 15, 2018 9:13 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש
תגובות: 24
צפיות: 6445

Re: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש

בני ברקי כתב:ידוע דגם לנוהגים כאר"י ולא להסתפר עד שבועות, נהגו להסתפר גם בליל ערב יו"ט(וכך נהג מוהרח"ו).
האם השנה ששבועות יוצא במוצ"ש ומסתפרים ביום שישי, האם מותר להסתפר בליל שישי?

היכן מוזכר גבי מהרח"ו?
על ידי הבוחר בעלום
ו' מרץ 09, 2018 12:01 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 547833

Re: חיפוש מקור- מנהג עליה לתורה לבר מצווה- קודם שנהיה בן י"ג?.

עיין אגרת הפמ"ג (אות ו', מובא קודם הפתיחה הכוללת לאו"ח) ז"ל "נעשה בר מצוה קודם שבת או בשבוע שאחריו רק עושין לו בר מצוה בשבת כנהוג". אולם כבר כתב בנימוקי או"ח (רפ"ב) שמנהג בורות הוא, אלו העולים לתורה קודם הבר מצוה ולא עולים בשבוע שלאחמ"כ ג"כ. אגב, יעיין מר...
על ידי הבוחר בעלום
ה' פברואר 22, 2018 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות תיווך ומסחר
תגובות: 74
צפיות: 10891

Re: שאלה בהלכות תיווך ומסחר

ביליצר כתב:מתווך אינו עושה קנוניות אלא עובד בשביל הבעלים ,אין כאן מקח טעות כלל וכך גם דרכי המסחר ,
אלא שהכסף מגיע כולו למוכר אלא אם כן סוכם מראש אחרת כך נפסק בשו"ע.

שו"ע? היכן?
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 15, 2018 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שינים יש לגוי
תגובות: 29
צפיות: 6481

Re: כמה שינים יש לגוי

הגרח"ק ביאר שע"כ לבן הרשע שאין הוא משים ל"ב מכין את שינו, כי גוי יחשב בל"א שיניים כמה טיפשאי וכו' דאילו בהגדה ש"פ כתוב הקהה את שיניו ואתו רבנן בצרו חדא.. ע"ד זה שמעתי י"א שזש"כ 'לא' עשה כן לכל "גוי", ו"משפטים" 'בל' ידעום. לגוי ל"א שינ...
על ידי הבוחר בעלום
א' ינואר 14, 2018 11:34 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה
תגובות: 8
צפיות: 2084

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

לפו"ר נראה דאין כל משמעות להשלמת פסוד"ז אחר התפילה. אולי ע"ד קנס כדי שלא יזלזלו בזה, אמרו שצריך להשלים וממילא יאמרוהו בדר"כ בזמן, משא"כ למשל הקרבנות, שכיון שאין משלימים אותם הרי שרוב הציבור אינו אומרם לכתחילה. משמע מדברי ר"י (שבת קיח:) דאמר יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום ...
על ידי הבוחר בעלום
ו' ינואר 12, 2018 12:08 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה
תגובות: 8
צפיות: 2084

השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

פסק השו"ע (סי' נ"ב ס"א) שאם לא אמר כלל פסוד"ז ישלימם אחר התפלה בלא ברכה שלפניהם וכו' ולפי כל הטעמים לא נמצא כל עניין להשלים הפסוד"ז מיד אחר שחרית, הן לר"ש (ברכות לב.)דדרש רבי שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל, הן לר"י (שבת קיח:) דאמר יהא חלקי מגומר...
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 08, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 2908

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

מנהגי אבלות בת"ב, קריעה (או אפי' הקנאה) בראיית הר הבית, טלטול בשבת (נהיה מנהג קבוע ומשונה כאילו האיש שונה מהאישה שצריכה היא לסחוב במדרגות השכונה את עגלת התאומים כשהאב בוהה נוכחו, ואם היה מחמיר ביתר הדברים מילא, אבל מה פתאום הוא נתפס דווקא על החומרא הזאת, ואם זה לא חומרא מה ההבדל?). ובכלל העניי...
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 08, 2018 9:41 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בד"ה הגאון ר' נפתלי הירצקא פרנקל זצ"ל חבר הביד"צ העדה החרדית
תגובות: 9
צפיות: 2362

Re: בד"ה הגאון ר' נפתלי הירצקא פרנקל זצ"ל חבר הביד"צ העדה החרדית

ברוז כתב:כעת פורסם ברחובות ירושלים קול קורא בצירוף חתימתו להצטרף לעצרת תפילה ביום ה' הקרוב...

כבר יצא חדש מעודכן
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 08, 2018 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 2908

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

ידוע כי מנהג י-ם שיולדת מברכת הגומל, אך גם לשיטה זו אינה מברכת אחר דברים אחרים המחייבים ברכה זו כגו' טיסה וכדו', מדוע? אתה יודע עוד כמה הלכות ישנם שנשים רבות אינם מקפידות עליהם משל לא עליהם דיברו חז"ל??? וכי רשימה אתה רוצה שאכתוב פה? אגב, חיוב ברכת הגומל אחרי לידה, 'נוצר' עוד לפני שנוצר מנהגי ...
על ידי הבוחר בעלום
ו' ינואר 05, 2018 12:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניגוב ידיים בבגד
תגובות: 11
צפיות: 2075

Re: ניגוב ידיים בבגד

יש"כ ונסתפקתי דאם הוא ביזוי שמבזה את הבגד ואינו מכבדו אולי מותר כיוון שידיו רק רטובות אך לא מלוכלכות, אמנם אם הוא עניין סגולי לא שנא. וכמדומה שעניין זה נוגע להרבה אנשים. יש להעיר מהגמרא בב"מ כד: מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזא חזיא לההוא בר בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה ...
על ידי הבוחר בעלום
ו' ינואר 05, 2018 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניגוב ידיים בבגד
תגובות: 11
צפיות: 2075

Re: ניגוב ידיים בבגד

הרע במיעוטו כתב:יש"כ

ונסתפקתי דאם הוא ביזוי שמבזה את הבגד ואינו מכבדו אולי מותר כיוון שידיו רק רטובות אך לא מלוכלכות,

אמנם אם הוא עניין סגולי לא שנא. וכמדומה שעניין זה נוגע להרבה אנשים.

כידוע שאר גופו יכול לנגב בבגד, הרי שלכאו' הוא עניין סגולי.
ותו, היכן מצינו שאין ללכלך בגד??
על ידי הבוחר בעלום
ו' ינואר 05, 2018 1:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 2908

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

הבוחר - כידוע גם אחרי ניתוח וכיו''ב לא שמענו שאשה תברך. והבי' הפשוט, דהא בעי' עשרה, ולאו אורח ארעא הוא, אלא שבבית היולדת בלא''ה נאספין לשלו' זכר וכיו''ב, משא''כ לכל שאר מילי בד''כ אין מצויים עשרה, וממילא לא נהגו בזה גם היכא שנזדמנו לה עשרה. פרי- אני מאד מאד מקוה שלא התכוונת למה שאני קראתי בדבריך. א...
על ידי הבוחר בעלום
ו' ינואר 05, 2018 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 2908

Re: אשה בברכת הגומל אחר טיסה

דווקא אני מכיר אישה שמברכת הגומל אחר כל טיסה. אבל זה מקרה נדיר. אצל אחב"י הספרדים מקובל שיש ברכות הגומל מעזרת הנשים, מישהו יודע על איזה רקע באות הברכות? על רקע דברי הכף החיים (סי' רי"ט סק"ג) "ומשום דאין כבודה של אשה לעמוד בפני אנשים, יש לה לברך בביהכנ"ס של נשים וישמעו עשרה ...
על ידי הבוחר בעלום
ה' ינואר 04, 2018 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה בברכת הגומל אחר טיסה
תגובות: 18
צפיות: 2908

אשה בברכת הגומל אחר טיסה

ידוע כי מנהג י-ם שיולדת מברכת הגומל, אך גם לשיטה זו אינה מברכת אחר דברים אחרים המחייבים ברכה זו כגו' טיסה וכדו', מדוע?
על ידי הבוחר בעלום
ד' ינואר 03, 2018 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניגוב ידיים בבגד
תגובות: 11
צפיות: 2075

Re: ניגוב ידיים בבגד

תשב"ץ בשם מהר"ם סימן רפ"ז "ואינו מנגב ידיו בחלוקו וגם אינו מניח כליו תחת מראשותיו לפי שהוא קשה לשכחה". הובא במג"א (סי' קנ"ח סקי"ז) א"ר ועוד. ובשו"ת משנה הלכות (חי"ג סי' נ"ב) אף הוסיף לדקדק שלא ללבוש בגדיו אחר שהתרחץ כשגופו רטוב דקשה לשכחה. ...
על ידי הבוחר בעלום
ד' ינואר 03, 2018 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?
תגובות: 14
צפיות: 2767

Re: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?

שמא אין מקום הדברים כאן, אך מעניין לדעת שטעם הב"ח לאמירת עלינו הוא בכדי "לתקוע בלבנו קודם שנפטרים לבתינו יחוד מלכות שמים, ושיחזק בלבנו אמונה זו שיעביר הגלולים מן הארץ וכו'" ובס' תולעת יעקב (סוד עלינו לשבח עמ' כ"א) כ' שאין אומרים עלינו אלא בשחרית ומעריב ולא במנחה, וכמו שביאר בעמק...
על ידי הבוחר בעלום
ד' ינואר 03, 2018 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?
תגובות: 14
צפיות: 2767

Re: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?

שמא אין מקום הדברים כאן, אך מעניין לדעת שטעם הב"ח לאמירת עלינו הוא בכדי "לתקוע בלבנו קודם שנפטרים לבתינו יחוד מלכות שמים, ושיחזק בלבנו אמונה זו שיעביר הגלולים מן הארץ וכו'" ובס' תולעת יעקב (סוד עלינו לשבח עמ' כ"א) כ' שאין אומרים עלינו אלא בשחרית ומעריב ולא במנחה, וכמו שביאר בעמק ...
על ידי הבוחר בעלום
ב' ינואר 01, 2018 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצועות תפילין על הרצפה/ הכנה לבר מצוה/ זהירות בכסיסת צפרנים
תגובות: 9
צפיות: 1897

Re: רצועות תפילין על הרצפה/ הכנה לבר מצוה/ זהירות בכסיסת צפרנים

כמדומני שהמנחת אלעזר ממונקאטש מדבר על כך וטעמו על פי סוד, אך לפי הזכור לי הוא מדגיש שזה רק לצדיקים גדולים. בדרכי חיים ושלום (השמטות והוספות לעמ' כ') ז"ל "כשהסיר [המנחת אלעזר] הרצועה מתש"י השליך הרצועה בפתיחתה קצת על הארץ, נובע מהגה"ק מראפשיץ בעל זרע קודש זי"ע ונהג אחריו כן ...
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 31, 2017 11:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היו ליתרו בנים? (שמות ב, טז)
תגובות: 20
צפיות: 5040

Re: האם היו ליתרו בנים? (שמות ב, טז)

בספרי (בהעלתך, הובא ברש"י שם י, כט) ז"ל "וכי חובב שמו והלא רעואל שמו דכתיב ותבאנה אל רעואל אביהן, אלא מלמד שהתינוקות קורין לאבי "אביהן" אבא". ואם בן אין לו הרבה דרכים לכתוב זאת. [עיין עוד בתשו' הרשב"א סי' א' קנ"ט בשטר שהיה כתוב בו אני בן בן שמעון מעיד על עצמי ...
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 31, 2017 11:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 3587

Re: תפלת ועננו לעצירת גשמים

האם יש מקורות ברורים בהלכה שש"צ ג"כ יאמר את תפילה "ועננו"????????? כן!!!!!!!!! לכאו' מעיקרא דדינא כך הוא. כ"ה בלוח ירושלים "אם עבר י"ז חשוון, זמן רביעה ראשונה, ולא ירדו גשמים מתחיל "הש"ץ" לומר תפילת ועננו בורא עולם בשומע תפילה, והיחידים מתחילים לנהו...
על ידי הבוחר בעלום
ב' דצמבר 25, 2017 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להגיד ויהי נועם במוצש מיד אחרי ערבית?
תגובות: 6
צפיות: 1495

Re: האם צריך להגיד ויהי נועם במוצש מיד אחרי ערבית?

לכאורה מדכתב הרמ"א סי' רצה שאומרים ויהי נועם וסדר קדושה באריכות כדי לאחר סדר קדושה שאז חוזרים הרשעים לגיהנום - וכפי שמביא המ"ב שכל עוד מאריכים ישראל סדריהם נמשכת קדושת השבת ואין הרשעים חוזרים לגיהנום [היינו הרשעים ששמרו שבת בעוה"ז - כדכתב בשם עולם כמדומני]. א"כ אדרבה כל "הח...
על ידי הבוחר בעלום
ב' דצמבר 25, 2017 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחילת עונות למשתתפי ברית מילה - מה המקור, וגדר המחילה
תגובות: 25
צפיות: 6090

Re: מחילת עונות למשתתפי ברית מילה - מה המקור, וגדר המחילה

ועי' עוד בענין זה בשו"ת אבן ישראל ח"ז סי' לו אות ט שהעיר על תמיהת הגרש"ז הנ"ל היאך מכפר בלא תשובה, מדברי חז"ל המובאים בדברי רש"י עה"ת (בראשית לו,ג) ששלשה מוחלין להם עונותיהם, גר שנתגייר והעולה לגדולה והנושא אשה, ונלמד ממחלת שמחלו לעשו את עונותיו, ושם ודאי היה בזה ...
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 24, 2017 12:09 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה שתי ברכות בשמונה עשרה פותחות בו'
תגובות: 6
צפיות: 1537

Re: למה שתי ברכות בשמונה עשרה פותחות בו'

שמעתי פעם ממאן דהו עפ"י גמ' [איני זוכר היכן, אדרבה אשמח בקבלת מקור] שברכת ולירושלים תלויה בהרמת קרן הצדיקים הסמוכה לה לפניה. וברכת ולמלשינים, עינינו הרואות שבנוסחאות מסוימות הגי' היא למינים ולמלשינים, וככה"נ הצנזורה היא שמחקה את המילה למינים, ונשאר לאחמ"כ מיד ולמלשינים שהיא ו' החיבור ...
על ידי הבוחר בעלום
ו' דצמבר 15, 2017 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: לבשר על פטירת אדם
תגובות: 2
צפיות: 877

לבשר על פטירת אדם

בעת הסתלקות מרן זצוק"ל עלתה השאלה אם יש עניין שלא לומר לחברו או לפרסם ברבים פטירתו של אדם, מקור הדברים בכתובות קד. שבר קפרא בפטירת רבי לא בישר לרבנן אלא שהבינו בעצמם. [יעויין עוד באלשייך, בראשית ל"ז, גבי כתונת יוסף] אשמח לדעת האם הדבר נפסק או נכתב במקום כלשהו, ידועה בעולם האמרה מלאך רע מבש...
על ידי הבוחר בעלום
ו' דצמבר 15, 2017 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: בית הקברות בלילה
תגובות: 19
צפיות: 4420

Re: בית הקברות בלילה

ייש"כ, למעשה לא מצאנו אזכור על אופן ההדלקה.
על ידי הבוחר בעלום
ה' דצמבר 14, 2017 6:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישנם מקומות שהטור חולק על אביו הרא"ש?
תגובות: 18
צפיות: 3374

Re: ישנם מקומות שהטור חולק על אביו הרא"ש?

סי' שמ"ה סעי' י"ד, גבי גדר כרמלית, הא דשבת ז. אי פסקינן כר' יוחנן אי כר' יהודה, בין העמודים ללא איצטבא אי מיקרי כרמלית אם לאו. בגירסא בטור משמע דהלכה כר' יהודה וברא"ש סי' ט' פסק כר' יוחנן. [לגירסא המקורית שהובאה בטור ק"ק מדוע נקט איצטבא הלא אם עמודים מיקרי כרמלית כ"ש איצטבא ...
על ידי הבוחר בעלום
ד' דצמבר 13, 2017 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבק לנרגילה
תגובות: 6
צפיות: 1557

Re: טבק לנרגילה

טבק לנרגילה מורכב מחתיכות פירות, ניתן להשיג מסוגי פירות רבים, תפוחים, אוכמניות, דובדבן וכו'. שְאֵלָתִּי: לגבי ערלה יש איסור הנאה ולא רק אכילה, האם יש לחוש לכך? במידה וכן, אלו פירות מועדים לפורענות? נכון להיום, ככל הידוע, אין טבק עם כשרות. בדומה לכך, ישנם שחששו לסיגריה בטעמים, שבהם ישנם חומרי אכילה ...
על ידי הבוחר בעלום
ב' דצמבר 11, 2017 8:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מה שהראוני מן השמים"
תגובות: 17
צפיות: 3434

Re: "מה שהראוני מן השמים"

קטע מתוך מאמר שהתפרסם בעלון אספקלריא נצבים ע"ז : "ורבים המקרים בהם שומעים על נבואה או חלום שנפסק על פיו, כגו' מחלוקת הרמב"ם והראב"ד על הדס קטום ראש (פ"ח מהל' לולב ה"ה) שלרמב"ם כשר ולראב"ד פסול משום ש"כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים והעלינו שהוא ...
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 10, 2017 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבק לנרגילה
תגובות: 6
צפיות: 1557

Re: טבק לנרגילה

טבק לנרגילה מורכב מחתיכות פירות, ניתן להשיג מסוגי פירות רבים, תפוחים, אוכמניות, דובדבן וכו'. שְאֵלָתִּי: לגבי ערלה יש איסור הנאה ולא רק אכילה, האם יש לחוש לכך? במידה וכן, אלו פירות מועדים לפורענות? נכון להיום, ככל הידוע, אין טבק עם כשרות. בדומה לכך, ישנם שחששו לסיגריה בטעמים, שבהם ישנם חומרי אכילה ...
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 10, 2017 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פנים חדשות.
תגובות: 5
צפיות: 1367

Re: פנים חדשות.

שומע ומשמיע כתב:שמעתי מת"ח אחד שאינה יכולה לשמש כפנים חדשות כיוון שאינה יכולה להצטרף למניין עשרה של הברכה, אבל לא זכר מקור.


מקו"ט בריטב"א כתובות ז: שאין פנים חדשות אלא מי שראוי להמנות בעשרה של ברכת חתנים.
וכבר הקשו ע"כ משבת שמהווה פנים חדשות, והלא אינה מצטרפת לי'.
על ידי הבוחר בעלום
א' דצמבר 10, 2017 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 30
צפיות: 4941

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

כידוע, מרנן הגראז"מ הקה"י הגרש"ז הגריש"א הגרחפ"ש ועוד רבים הניח תפילין דר"ת, רוב הציבור הליטאי לא. מדוע? מרנא הגרש"ז זי"ע התחיל להניח תפילין דר"ת רק לאחר פטירתו של אביו הגרחי"ל זי"ע, אחרי שהתפילין דר"ת של אביו נפלו לו בירושה. (אביו כידוע ה...
על ידי הבוחר בעלום
ש' דצמבר 09, 2017 11:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 30
צפיות: 4941

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

שומע ומשמיע כתב:השולחן ערוך כתב שרק מי שמוחזק יניח, מה הוא ציפה שיעשו?
כמו שכל אחד מבין כשכתוב שרק מי שמוחזק יניח, מטבע הדברים זו הלכה שיהיו בה שיקולים יותר 'גמישים' מאשר זמן ק"ש למשל.

אשמח אם כבודו יבאר כוונתו. מה ציפה מי?
על ידי הבוחר בעלום
ו' דצמבר 08, 2017 2:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 30
צפיות: 4941

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

לשאלת בעל השומע ומשמיע, הגיחוך הוא לחשוב שכל אדם ורב דן לעצמו אם עומד בקריטריון זה או אחר... אגב, יעיין מר בטעמים שהובאו לעיל מה גרם לח"ח להתחיל להניח, כמו"כ כל המעשים אודות הגר"ש שקאפ, הגר"י קמינצקי ועוד רבים שכל א' הניח מטעמו הוא, ולפי דבריו שליט"א הרי שישנה בעיה להניח למי...
על ידי הבוחר בעלום
ו' דצמבר 08, 2017 12:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילין דר"ת לבני אשכנז
תגובות: 30
צפיות: 4941

Re: תפילין דר"ת לבני אשכנז

כידוע, מרנן הגראז"מ הקה"י הגרש"ז הגריש"א הגרחפ"ש ועוד רבים הניח תפילין דר"ת, רוב הציבור הליטאי לא. מדוע? מפני שהלכה בשולחן ערוך היא. לא יעשה כן אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות: לא ירדתי לעומק דעתו. שהלכה בשו"ע היא, הרי"ז ידוע, כוונתי הייתה אחר שידועה ההלכה שנפס...

עבור לחיפוש מתקדם